30
okt
Seneste opdatering: 31/10-09 kl. 1316
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

En meget, meget bekymret Lord Pearson interviewet i Washington D.C. i onsdags. Og i morgen ville  islamisterne for sharia i London, hvis de ikke af uvisse grunde havde ombestemt sig  sidste sekund.

It was my great privilege to have the opportunity to interview Lord Pearson of Rannoch in Washington the other day on behalf of the IFPS-Canada. This is not a man easily subject to fashion nor alarmism. In fact, when truth and circumstance dictates that alarmism is the appropriate course, fashion typically dictates the opposite. So I tend to take these answers to my questions from this man very seriously. This was filmed in Washington DC at a conference on free Speech and freedom of religion. Internationall Free Press interviews Lord Malcolm Pearson. Washington DC

Hvornår falder tiøren hos Jyllands-Posten?

Med udgangspunkt i den aktuelle sag om terrorplaner mod Jyllands-Posten efterlyste jeg forleden tegn på at mediedækningen af islam og jihad havde bevæget sig lidt henimod det afdækkende og undersøgende. Foreløbig forgæves, selv om en sag der handler om liv og lemmer hos medieverdenen selv burde få en klokke eller to til at ringe. JPs Lars Nørgaard Pedersen skriver her en referatstil fra en fredagsprædiken afholdt af Abdul Wahid Pedersen som vi alle kunne have skrevet – fint nok, men hvorfor pokker prøver han, der om nogen kunne havne i suppedasen hvis terrorister fik held med deres foretagende, ikke at lave en artikel der går dybere? Som det står her får Abdul Wahid spalteplads til at aflire en henvisning til det velkendte apologetvers 5:32 i Koranen, det om at “den der dræber et andet menneske …”:

Muslimer må aldrig dræbe uskyldige i Allahs navn. Sådan lød det klare budskab fra imam Abdul Wahid Pedersen til de mange fremmødte under fredagsbønnen på Nørrebro. Imamen tog udgangspunkt i denne uges terroraktion i den pakistanske by, Peshawar, og terrorplanerne mod Danmark og Jyllands-Posten. […]

Abdul Wahid Pedersen fremhævede, at det er vigtigt at melde klart ud, også selv om mange muslimer synes, at de allerede har givet udtryk for deres standpunkt. »Dræber man et uskyldigt menneske – medmindre det er gengæld for en anden dræbt – vil det være et angreb på hele menneskeheden. Og så er det ikke bare de uskyldige, men os alle, der bliver dræbt,« fastslog imamen. […] Imam: Terror er et angreb på alle

Det der for de fleste lyder som kønne ord her, og som journalisten ikke stiller de nødvendige spørgsmål ved og derved kolporterer, handler i sammenhængen med det efterfølgende bloddryppende vers 5:33 om en advarsel til jøderne på Muhammeds tid – og dermed med evig gyldighed. Abdul Wahid ved godt at verset bliver hørt som universelt, som islams bekræftelse af Den Gyldne Regel. Hvad han også ved, men fortier, er, at verset rent faktisk handler om “den der dræber en muslim …” . Muslimske lærde som Sa‘id bin Jubayr bekræfter dette, som ses her. Imamen fremstår derfor som suspekt i lyset af denne fortielse, og hvis han mener at der findes muslimsk-teologiske opfattelser af dette vers som gældende også for vantro, burde han fremhæve dette. Faktisk bliver hele opgaven netop at forklare mainstream-islam at de tager helt, helt fejl. Har Abdul Wahid Pedersen noget belæg for dette i mainstreammuslimsk teologi? (LFPC)

Sura 5 (Bordet) vers 32: På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden.

Sura 5 (Bordet) vers 33: Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.

[…] Sa‘id bin Jubayr explains 5:32 this way: “He who allows himself to shed the blood of a Muslim, is like he who allows shedding the blood of all people. He who forbids shedding the blood of one Muslim, is like he who forbids shedding the blood of all people.” […] Blogging the Qur’an: Sura 5, “The Table,” verses 1-60

Bare “drengestreger”, men ligner til forveksling jihad

Når integrationsvillighed alligevel ikke er nok. Ikke uventet blev aben i Tingbjerg forsøgt sendt tilbage til Pastor Vogel, bl. a. med henvisning til nogle skærmydsler med en præstekollega som vi ikke fik oplyst var en del af det venstreradikale miljø. Vogel havde ikke forstået sin forpligtelse som præst til at arbejde for integration, fik man at vide. Her må så findes andre grunde, for disse klerikale kan næppe beskyldes for at være integrationsfjendske stivstikkere, og Erik Bock er tværtimod af den flamboyante, excentriske stamme som danske folkekirkepræster i betænkelig høj grad synes rundet af.

Djævelen er i detaljen, og her er det som ofte er tilfældet udeladelserne og de ureflekterede præmisser der fanger en udenforstående i denne kirkebladsartikel: Det pointeres rituelt at hærværk mod kirken ikke har med religion at gøre, men så vis mig eksempler på moskéer og andre islamiske institutioner der har oplevet det samme fra muslimske unge. Bemærk dertil hvordan forråelsen af bestemte områder i Danmark hurtigt bliver noget taget-for-givet: Brosten gennem ruden og voldelige, førmoderne temperamenter anser pastoren for en tilstand i “balance” (LFPC).

[…] Han pointerer, at også skoler og butikker i området bliver udsat for samme slags hærværk, og at han derfor ikke anser kirken for at være et særligt udvalgt mål. […]

Sognepræst Erik Bock ved Helligkors Kirke på Nørrebro har oplevet hærværk af særlig rå karakter.
– For 15-16 år siden blandede jeg mig personligt, når der var ballade, men det gav repressalier, bl.a. i form af brosten mod vinduet på kontoret i præsteboligen. Derfor har jeg ikke siden blandet mig, for de her drenge, som det typisk er, er svære at tackle, fordi de tit bliver krænket, hvis man tiltaler dem.
Erik Bock mener dog også, at problematikken på Nørrebro er af en anden karakter end den i Tingbjerg.
– Der er en anden befolkningssammensætning på Nørrebro, og det kan måske være med til at holde det hele i balance, så sagerne ikke eskalerer på samme måde som i Tingbjerg, siger han.

Kirken tager del i integrationen
Selvom der er en stor gruppe beboere af anden etnisk herkomst end dansk i disse belastede områder, er der dog ikke noget, der tyder på, at kirkerne i nærheden er genstand for en målrettet hærgen, men snarere er de tyngede af ”almindelige” drengestreger. I alle tre sogne forsøger man dog også at imødegå problemerne ved – på vidt forskellig vis – at tage aktiv del i integrationen. […] Kirker udsat for drengestreger

Ambassadør: Græd, tyrkere! Græd!

Tyrkiets ambassadør opfordrer landsmænd til at forsvare sig mod tyskerne: Klag og demonstrer mere i fremtiden siger Ahmet Acet, tyrkisk ambassadør i Berlin.
Der ville blive temmelig larmende i Berlin, hvis tyrkerne fulgte anbefalingerne fra ambassadør Ahmet Acet. Han finder tyske tyrkere alt for velopdragne og stille og ønsker at ændre dette. I avisen Sabah opfordrer han tysk- tyrkere giver sig mere højlydt til kende og til at forsvare sig mere overfor tyskerne: “Hvis et barn ikke græder, får det aldrig sine ønsker opfyldt”, siger han .
Hvad bør de råbe offentligt op om ? Ambassadøren har en idé: Tyrkiskundervisning overalt. Ligesom et muslimsk barn har ret til at bede i skolen, har tyrkere ret til en sådan sprogundervisning. Ambassadøren har været ilde berørt over at have truffet tyrkiske familier i Berlin, der ikke talte ét ord tyrkisk. “Så kan de ikke opretholde forbindelsen med Tyrkiet”. Ambassadøren er også skuffet over at Thilo Sarrazins teser ikke er blevet mødt med kæmpe demonstrationer. Kun ni tyrkere demonstrerede foran Bundesbank. Højlydt forargelse fandt han kun blandt tyskere. Èn besked fra ambassadøren ville vi virkelig gerne høre: Det allervigtigste for tyrkerne her er at lære tysk. Om det så kun var for at blive bedre i stand til at forsvare sig.

Wehrt euch gegen die Deutschen!In Zukunft mehr klagen und demonstrieren, Botschafter: Türken in Deutschland sind zu zurückhaltend. (Snaphanens  delvise oversættelse)

UK: Skole som multikulturelt mikrokosmos

Denne stærkt bevægende beretning i the Daily Mail bør læses i sin helhed. En britisk dreng invalideres af hammerslag i hovedet af en flok “Asian” sjakaler i sin skole. Retssagen optrævler en kultur af total kapitulation og forfordeling af ‘asiaterne’ (bizar britisk eufemisme for muslimer), fordi lærere og rektor reverender talt er ved at gøre i bukserne af skræk for at blive kaldt “racister”. Så må skolen og samfundet ellers sejle mod afgrunden. Harmonien mellem de etniske grupper er en løgn, og skolen er præget af apartheid med ‘asiaterne’ som herrefolket – selv om flertallet af ‘asiater’ kommer fint ud af det med briterne, hjælper dette sidstnævnte fedt. Lyder det bekendt? (LFPC).

[…] Instead of preparing for college or university, he has been left with learning difficulties, short-term memory loss, and epilepsy. Henry will settle for that because the alternative would have meant not being here at all. This is the only upside of being attacked with a claw hammer that left an inch-deep impression on his skull. One claw hammer and 12 teenage thugs versus one young man. Those were the odds when a gang of Asian youths ambushed him. […]

Parents and former staff say that multiculturalism at Ridgeway, under his leadership, meant pupils on both sides of the religious and cultural divide breathing the same air but sharing very little else. Asian youngsters, we have been told, had their own officially designated meeting room which, to all intents and purposes, became the unofficial base for a 30-strong crew known as the ‘Asian Invasion’ and the ‘Broad Street Massive’. […]

En tidligere lærerpraktikant:

I felt the school was letting down its pupils; all that was needed was some education for the pupils in terms of respect and good discipline. The Asian pupils at the school were allowed to think of themselves as superior. This was partly the fault of the school because the Asian pupils would never be disciplined or, if they were, they would receive a lesser punishment than the white pupils.’ […] Classroom apartheid: Teachers who were afraid to discipline thuggish minority of Asian pupils for fear of being branded racist

Slut op bag Danmark!

So, let’s probe a little. Let’s think beyond the scenes of the Pakistani market-turned-charnel-house and the newspaper office in Denmark spared a similar fate. Let’s think beyond the “terror” to the point of the terror — a place we as politically correct multiculturalists are never supposed to go: The point of Islamic terror is to assert Islamic law. Period. [..]

In the Pakistani case, the terror further enmeshes the United States in misbegotten efforts to “stabilize” the jihadist-riddled government, but that serves Islamic law as well. And how many billions did the Obama administration just shovel down that hole? As a condition of such aid, Pakistan should be required to dismantle its nukes and trust key components to us for safekeeping while the threat of seizure by “extremists” endures. Isn’t that what a bona fide ally would do? […]

Hillary Clinton’s statement of solidarity should have been directed to Denmark, a tiny Western nation valiantly asserting the core principles of liberty, and subsequently threatened for doing so with catastrophic attack, meted out according to Islamic law. It is Denmark’s struggle that is our own, or should be. Will we ever learn? Diana West: Rally Behind Denmark.

Op på imamens hat

Liaison Dangereuse is the most exclusive Online-Lingerie-Store in Germany. Their claim is “Sexinesse for everyone. Everywhere.” And they really mean “everyone!

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

10 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Tepes’ interview med Lord Pearson fra UKIP som vi postede forleden er kommet News of the World for øre, og dommen er klar og kontant – […]

Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

Andreas.

Det Wahid Petersen der udtalte og som JP gengiver er helt efter den islamiske bog.

men JPs tolkning er forkert : når muslimer/islam taler om uskyldige refereres der til muslimer !

For ifølge islam er vantro ALTID SKYLDIGE – og årsagen er, at de ikke har taget islam til sig.

Forklaringen på skyldige-uskyldige i islam er meget enkelt og lige til.

andreas
andreas
11 years ago

Vdr. Hvornår falder tiøren hos Jyllands-Posten? »Dræber man et uskyldigt menneske – medmindre det er gengæld for en anden dræbt – vil det være et angreb osv.. Bortset fra den manglende logik i udsagnet, så er det på vore breddegrader ingen undskyldning for at slå et menneske ihjel, at det selv har dræbt en anden. Det er vel noget i retning af hundrede år siden , vi afskaffede, i hvert fald de facto, dødsstraffen. Men en muslimsk imam kan ukommenteret få lov til at sige, at det er i orden at dræbe nogen , hvis det sker som straf. Vi… Read more »

Janne
Janne
11 years ago

Mere Karlsson – på Sveriges absolutte tag. Manner, hvor er det lifligt!

Janne
Janne
11 years ago

M.h.t. hærværk mod folkekirker, så tales problemerne med religiøs chikane og vold ned og væk, fordi det kan sætte også folkekirken og kristendommen i et dårligt lys og i øvrigt ødelægger den gode stemning i hyggeklubben som folkekirken flere steder har udviklet sig til at være. Så hellere tie og vende den anden kind til. Store dele af folkekirken putter sig for at passe på eget omdømme og for at fremstå som altfavnende. Problemet er bare at det netop giver folkekirken et noget blakket ry, at den er så passiv overfor hærværk mod folkekirken. Drengestreger kaldes hærværket mod folkekirken. Ville… Read more »

Janne
Janne
11 years ago

Ang. sharia demonstration i England, så vil der givet komme en på et andet tidspunkt. Vi ved at der er sharia forkæmpere i England. En hel del oven i købet. (Og sharia domstole). Det er der jo også i Danmark – altså sharia forkæmpere. Professor Tamm taler f.eks. for sharia i Danmark. Så er der en anden form for sharia vækst og det er de islamiske tabuer, forbud og påbud, der lige så stille sniger sig ind på avisredaktioner i Danmark og ind i hovedet på danske journalister. Det siges at det skyldes trusler fra religiøse fanatikere, men resultatet er… Read more »

Universalgeni
11 years ago

Der er ikke noget galt. Fra Wikipedia: Junge Freiheit (unge frihed, forkortet JF) er en tysk liberal-konservativ ugeavis for politik og kultur. Avisen er udpræget intellektuel med en vis politisk betydning og fungerer som organ for nationalkonservative og nationalliberale strømninger, både i og uden for de to store borgerlige partier. Og: Avisen har tilknyttet en bred gruppe af skribenter fra højre side af det politiske spektrum og har bragt interviews med fremtrædende akademikere og politikere fra både højre- og venstresiden. Avisens læsere er højtuddannede og læser typisk også andre aviser. Og: Avisens modstandere har anklaget bladet for at være samlingspunkt… Read more »

Victor
Victor
11 years ago

Nu må du tage dig sammen – at linke til Junge Freiheit…..er du dansker eller hjemmetysker?

Jeg har ikke glemt denne artikel:

http://www.jungefreiheit.de/Archiv.611.0.html

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  steen

Du behøver såmænd ikke at stole på mig – du kan jo bare læse Bent Jensens kronik “Mediemassage” fra 14. maj 2002, hvor han kigger på Junge Freiheits anti-semitiske og pro-arabiske hadtirader.