10
feb
Seneste opdatering: 10/2-10 kl. 1941
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Møde pĂĄ Vartov med Saxo Banks administrerende direktører, Lars Seier Christensen, medlem af Folketinget, Søren Pind (V), redaktør af tidsskriftet Libertas, Rune Toftegaard Selsing, debattør og forfatter, Mikael Jalving og Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard: Sappho.dk .Liberalister om islams pres pĂĄ friheden. De fire første oplægsholdere her, hver taler i cirka 12 minutter. BZ’eren vi nævnte i gĂĄr kommer pĂĄ min. 40:00. (Fotos og video © Snaphanen & Trykkefrihedsselskabet.)

“Jeg er sĂĄ træt af udtrykket integration, nĂĄr det i virkeligheden betyder en tilbagetrækning af dansk kultur fra danske institutioner. I stedet skal vi begynde at assimilere pĂĄ den danske kulturs præmisser. Det kan vi gøre i institutionerne og i det offentlige rum, men sĂĄ heller ikke længere. I den private sfære gĂĄr jeg ikke ind for magt og tvang.Danmark er danskernes land, og at det derfor ogsĂĄ er danskerne, der skal bestemme, hvem der skal have adgang til det. Vi kan begynde at sortere indvandrerne ved grænsen og vælge dem ud, det er realistisk at assimilere. For det er assimilation, det handler om.” Søren Pind, MF (V)

”I øjeblikket er det bedst for dem at lade mig drive min virksomhed og samtidig brandbeskatte mig. Men om 25-30 år kan den danske retsstat nemt være afløst af et socialistisk diktatur. Jeg vil miste alt – og måske endda blive slået ihjel”

Så dyster lød forudsigelsen fra en af Saxo Banks administrerende direktører, Lars Seier Christensen. Udtalelsen faldt på et debatmøde arrangeret af Trykkefrihedsselskabet forleden, hvor han sammen med tre andre fremtrædende liberalister diskuterede liberalisme som forsvar for friheden. I panelet sad desuden medlem af Folketinget, Søren Pind (V), redaktør af tidsskriftet Libertas, Rune Toftegaard Selsing og debattør og forfatter, Mikael Jalving. Som eneste ikke-liberalist havde Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, også en plads ved debatbordet.

Roden til alt ondt

Som erklæret kapitalist, liberalist og individualist lagde Lars Seier Christensen ikke skjul pĂĄ, at han ser socialismen som det store dyr i ĂĄbenbaringen. Det er her kilden til alle tidens dĂĄrligdomme skal findes. Det være sig forklaringen pĂĄ, at gale øksemænd pludselig trænger sig ind i ældre menneskers boliger – eller at danske institutionsledere og politikere synes at kapitulere overfor minoriteters krav om særbehandling. Det grundlæggende problem er, sagde bankdirektøren, at der i Danmark ikke findes samme grundlovssikrede beskyttelse af individets rettigheder, som der eksempelvis gør i USA. Derfor vil et flertal i befolkningen have et incitament til gradvis at installere et flertalsdiktatur med massiv mindretals-undertrykkelse pĂĄ programmet. Det fører igen til undertrykkelse af rationelle synspunkter og i sidste ende til problemer a la dem vi ser i dag med mislykket integration, terroranslag osv.

”Jeg tror, der er langt større risiko for et socialistisk diktatur end for et islamistisk. Derfor bør Trykkefrihedsselskabet efter min mening angribe problemet langt mere strukturelt, end det gør i dag”, lød opfordringen fra Lars Seier Christensen.

Socialismekritikere under jorden?

At socialismen spiller en afgørende rolle for tingenes tilstand, kunne de øvrige liberalister inklusive Lars Hedegaard hurtigt blive enige om. Men i modsætning til Lars Seier Christensen mente de, at den største trussel mod friheden kommer fra islamistisk side. Til støtte for den vurdering indskød ordstyrer Katrine Winkel Holm en bemærkning om, at socialismekritikerne ikke er tvunget til at leve under jorden. Det er derimod en hel del af dem, der stiller sig kritiske overfor fredens religion. Den bemærkning fik Søren Pind til at slå fast, at Danmark er danskernes land, og at det derfor også er danskerne, der skal bestemme, hvem der skal have adgang til det. Han så gerne, at man begyndte at sortere indvandrerne ved grænsen og valgte dem ud, det er realistisk at assimilere. For det er assimilation, det handler om, forklarede han:

Træt af integration

”Jeg er så træt af udtrykket integration, når det i virkeligheden betyder en tilbagetrækning af dansk kultur fra danske institutioner. I stedet skal vi begynde at assimilere på den danske kulturs præmisser. Det kan vi gøre i institutionerne og i det offentlige rum, men så heller ikke længere. I den private sfære går jeg ikke ind for magt og tvang, der må vi stole på det rationelle argument, lød det med en henvisning til hans modstand mod blandt andet burkaforbud.

Kulturel oprustning

Redaktør af tidsskriftet Libertas, Rune Toftegaard Selsing, tilsluttede sig også ønsket om en udvælgelse af de indvandrere, der får adgang til Danmark. For Rune Toftegaard Selsing er sammenhængen klar: Mere islam betyder mindre frihed.

”Jeg er i princippet enig med Lars Seier Christensen i, at vor egen kulturs forfald er den største trussel mod friheden. Det er den blandt andet fordi, det er den, der har tilladt en fuldstændig uhæmmet indvandring gennem årtier. Indvandringen er så at sige et symptom på det kulturelle forfald. Derfor har vi brug for en kultur – og ikke bare et system, der sikrer friheden. Mennesker har en naturlig tilbøjelighed til at alliere sig med den stærke part. Derfor skal vi satse på en kulturel oprustning, der gør os – og ikke islamisterne – til den stærke part og dermed til det oplagte valg”.

Liberalister ikke til megen hjælp

Lars Hedegaard fortsatte i samme spor: ”Det er rigtigt, at islam ikke var nogen trussel, hvis vi havde et sundt og sammenhængende samfund. Men det har vi ikke, og derfor er vi nødt til at tage vores forholdsregler”.

I den forbindelse kan man med fordel lære af Tyskland, forklarede han. Her er staten på grund af de historiske erfaringer forpligtet på at bekæmpe grupper, der ønsker at omstyrte demokratiet. Trykkefrihedsselskabets formand forventede dog ikke den store hjælp til det projekt fra liberalisternes side. ”Mange moderne liberalister mener, at alt kan være lige godt. De har kun foragt tilovers for de ”hjemmefødninger”, der taler om sammenhængskraft og lignende fænomener”, sagde han.

En øksemand her, en bombemand der


En af de liberalister der trods alt bakker op om Trykkefrihedsselskabet og desuden tør kalde en spade for en spade, er Mikael Jalving. På mødet undrede han sig højlydt over, at velfærdsstaten efter hans mening financierer sin egen undergang ved uhæmmet indvandring og åbne sociale kasser. Et forsvar for friheden handler først og fremmest om at turde se konsekvenserne af den førte politik i øjnene, sagde han.

”Vores kultur går under, hvis vi ikke tør gå ind i den virkelighed, der findes ti min herfra (Rådhuspladsen i Kbh, red). Alt for mange liberalister har ikke øje for den bløde islamisering, der foregår. Spørger man dem, er der altid tale om enkeltstående tilfælde – en øksemand her, en bombemand der. Men der er et mønster, og det skal vi være opmærksomme på. Er vi ikke det, og formår vi ikke at reagere fornuftigt på det, så kan vores kultur og samfund meget let gå hen og blive taberen i en ikke så fjern fremtid”.

(Livlig debat med stuvende fuld sal. Mobilvideo med absolut forstĂĄelig lyd, bortset fra korte sekvenser hvor der er kommet en tommeltot over mikrofonen. At sidde og fægte med sĂĄdan et apparat i 73 minutter……Holbergskolen fĂĄr blandt meget andet en behandling v. Søren Krarup midtvejs.)

Fotos fra oven: 1) Lars Seier Christensen og Søren  Pind.   2) Katrine Winkel Holm, Lars Hedegaard, Mikael Jalving. 3)       Christopher Arzrouni og Søren Pind. 4) Søren Pind og Helmuth Nyborg.  5) Panelet, yderst tv. Alex Ahrendtsen. Den autonome taler var – Mikael Jalving:

“Min mundering er en negation af den vestlige civillisation. Det er en maskering, det er et skjul, det er en anonymisering og det er en dehumanisering. Det er militsens og partisanens pĂĄklædning.”

Fotografen, der er vant til svenske liberale/liberalister, var ganske overrasket over aftenen. Der er et godt stykke fra Søren Pind og Toftegaard Selsing til Sveriges nye EU minister, folkpartisten, Avskaffa Sverige – Birgitta Ohlsson. Jeg tror andre liberalisme skeptikere kan føle sig positivt overraskede, hvis I orker at høre det meste igennem, ogsĂĄ debatten.

0 0 vote
Article Rating


DonĂ©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

27 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Snaphanen 10 februar 2010 – Det starter med socialisme… […]

trackback

[…] nylig diskuteredes det med liberalister i København, om “liberalisterne kan forsvare friheden”. Svaret var et fyndigere “ja” end jeg havde troet. Timbro svarer her nærmest […]

Mette
Mette
10 years ago

LDPC skrev: “Men forudsætningen for at “overleve i fremtiden” er jo netop at de nationale hensyn bliver tilgodeset, sĂĄ denne modsætning bider sig selv i halen” Nej, sĂĄ enkelt er det bestemt ikke. Jeg forudser desværre et Europa med samme problemer som i folkevandringstiden.Det nationale er en beskyttelse men ikke en forudsætning for liv og overlevelse, og EU har undermineret det nationale. “FĂĄr Hans Skov Christensen og Niels Voss deres liberale vilje, vil tilslutning til den frihed de lever af blive undermineret af manglende screening for demokratisk sindelag og vilje/evne til assimilation hos de tilvandrere de sukker og sukker efter.”… Read more »

Emeritus
Emeritus
10 years ago

‘…Vores kultur gĂĄr under, hvis vi ikke tør gĂĄ ind i den virkelighed, der findes ti min herfra (RĂĄdhuspladsen i Kbh, red)…’ Som Snaphanen ofte har pĂĄpeget, er ogsĂĄ England pĂĄ røven: Onsdag, 10. februar 2010 02:16 En meningsmĂĄling, bragt af Daily Mail, udpensler befolkningens pessimisme: 70% mener at samfundet er “i stykker”, og mange er bekymret over multikulturen – dĂ©t som avisen eufemistisk kalder “social forandring”, og hele 42% ville helst forlade landet hvis de kunne. Skandaler som finanskrisen, folketingsmedlemmer der stjæler af kassen – helt “lovligt” naturligvis, en faldende national stolthed, en stigende indvandring, og mange andre ting,… Read more »

Mette
Mette
10 years ago

Det uden sammenligning mest interessante debat i den forløbne uge er efter min mening Morgenavisen Jyllands-Postens afdækning af DR’s hovedrolle i Jægersagen fra 2007. Dag for dag har avisen serveret godbidder, som vi andre ikke havde en kinamands chance for at gennemskue. At volden mod Kim Møller er omtalt flere steder i JP, kan ikke undre nogen, stik imod hvad mange pĂĄ den islamkritiske front pĂĄstĂĄr, har der været en del omtale af overfaldet, og JP har bragt flere billeder af demonstranter maskeret med bl.a. palæstinensertørklæde. Overfaldet pĂĄ Kim Møller fik i gĂĄr tildelt en hel avisside i Danmarks store… Read more »

ole burde
ole burde
10 years ago

De klassiske opdelinger i hoejre og venstre orienterede, liberale eller noget andet , er ikke hvad de har vaeret .
Maaske er der statistisk en hvis corelation mellem liberale og multi-kulturalister , men den er ikke saa vigtig.
Det eneste som er 100% livsnoedvendigt er at TAENKE SELV , i opposition til at UNDERKASTE sig ,vaere medlem af , eller abbonere paa et faerdiglavet , medie masse produceret verdensbillede serveret af en flok smagsdommere.
Hvis man taenker selv ,vil de konklutioner man naar , sandsynligvis ikke passe ind i nogen af disse klassiske sammenkoblinger af ideer i pakkeloesniger.

PeterK
PeterK
10 years ago

SĂĄ længe man taler om indvandring som et problem, kommer vi ikke videre. Vi har ikke et indvandrer- eller indvandringsproblem. Vi har et massivt og meget dyrt problem med muslimer, indvandrede eller født her. Utallige undersøgelser, her og i udlandet, viser entydigt, at muslimer født i landet er mere muslimske end deres forældre eller bedsteforældre, der emigrerede (flygtede gjorde meget fĂĄ af dem), og at de samtidigt er en større underskudsforretning end deres ophav. Hvis man skyder skylden pĂĄ DF for at integrationen er en 110% fiasko, der pĂĄ 3 mĂĄneder koster hvad regeringen i dag har oplyst den vil… Read more »

Victor
Victor
10 years ago

Inden I kommer alt for godt i gang, må jeg lige minde om, at det var under VKR, atr der blev åbnet op for indvandring fra Tyrkiet og Pakistan. Og at det var Anker, som indførte et indvandringsstop.

Og at det var under SchlĂĽter, at der for alvor blev ĂĄbnet for sluserne…

Jeg ville såmænd ikke være overrasket, hvis det viser sig, at indvandringen har været størst under de borgerlige.

Victor
Victor
10 years ago
Reply to  steen

Steen – og sĂĄ kan man sĂĄ gætte pĂĄ (1983 var midt under de værste Thatcher-ĂĄr) at de borgerliges indvandrings-politik i de ĂĄr, som jo ogsĂĄ blev støttet stærkt af Dansk Industri, var en mĂĄde at banke fagbevægelsen ned under gulvbrædderne pĂĄ.

Liva
Liva
10 years ago
Reply to  Victor

Ja, det skal ikke glemmes.

Benjamin
Benjamin
10 years ago

@Prudetius: Jeg tror du er inde pĂĄ noget af det rigtige. Det er ikke kun “de røde”, der er interesseret i en massiv muhammedansk invasion til Danmark, fordi de dermed fĂĄr flere stemmer i fremtiden i et forsøg pĂĄ at etablere deres røde utopi af et ´, nĂĄr den vestlige civilisation er tilintetgjort. OgsĂĄ de private virksomheder har intet imod den (pĂĄ papiret) billige arbejdskraft fra den tredje verdens lande, der presser lønningerne i bund. At det sĂĄ rent faktisk ender med at kun de færreste af muhammedanerne bliver selvforsørgende og i stedet bliver en belastning for det danske omsorgssamfund,… Read more »

Benjamin
Benjamin
10 years ago

Som erklæret kapitalist, liberalist og individualist lagde Lars Seier Christensen ikke skjul pĂĄ, at han ser socialismen som det store dyr i ĂĄbenbaringen. Det er her kilden til alle tidens dĂĄrligdomme skal findes. Det være sig forklaringen pĂĄ, at gale øksemænd pludselig trænger sig ind i ældre menneskers boliger – eller at danske institutionsledere og politikere synes at kapitulere overfor minoriteters krav om særbehandling. Det bliver jo ikke kun os “menneskelige” danskere, der kommer til at lide under muhammedanernes positive særbehandling i fremtiden, sĂĄ at de kan fortsætte med at opføre sig her som de gør i deres egne lande.… Read more »

Mette
Mette
10 years ago

Farvel og tak.

Mette, liberal.

Prudentius
10 years ago
Reply to  Mette

Goddag og op med humøret. Prudentius, romersk digter (ca. ĂĄr 348 til ca. 413) “Vigilemus, hic est veritas aurum, voluptas, gaudium, opes, honores, prospera, quaecumque nos inflant mala, fit mane, nil sunt omnia. tu Christe, somnum dissice, tu rumpe noctis vincula, tu solve peccatum vetus, novumque lumen ingere.” “Let us awake! Reality is here. Gold, pleasure, joy, riches, honour, succes, all the evil things that puff us up- comes morning all are naught. Do Thou O Christ, scatter our slumbers. Do Thou burst the bonds of night. Do Thou undo our long-etablished sin, and pour in upon us the light… Read more »

Jacob A
10 years ago

“PĂĄ JP Blogs har vi socialdemokraterne Heeger og Villmoes, der solidariserer sig med Kim Møller pga. overfaldet, men samtidig har voldsomt travlt med at understrege, at de befinder sig milevidt fra ham rent politisk. Hvor de sĂĄ end mener, at han er placeret.”

Man kunne vel ogsĂĄ bare glæde sig over, at d’herre forsvare ytringsfriheden for folk, de ikke er enige med?

MVH
Jacob

Mette
Mette
10 years ago

Lars Hedegaards udtalelse om liberale er meget tĂĄbelig og umoden, han kender ĂĄbenbart intet til det danske erhvervsliv. Saxo banks direktør har jeg aldrig haft meget til over for, han er særdeles atypisk. PĂĄ JP Blogs har vi socialdemokraterne Heeger og Villmoes, der solidariserer sig med Kim Møller pga. overfaldet, men samtidig har voldsomt travlt med at understrege, at de befinder sig milevidt fra ham rent politisk. Hvor de sĂĄ end mener, at han er placeret. Heeger og Villemoes’ seneste trĂĄd om Kim Møller er oprettet pĂĄ opfordring af William Jansen, der i hæmningsløse vendinger bagvasker Kim Møllers kommentatorer, som… Read more »

Prudentius
10 years ago
Reply to  Mette

Kære Mette Hedegaard rammer lige i plet!!! Kulturrelativismen ER liberalismens kerne, alle kulture og religioner er lige gode eller lige dĂĄrlige og lige underordnede, kun kapitalismen er gud! Liberalismen var den koldekrigs sejrherre, men den har tabt til islam! Se Uffe Elleman: HĂĄrd koldkriger forvandlet til tudefjæs, anstændighedspave og superdhimmi. De liberale kan ikke forstĂĄ islams sprog og kan derfor ikke bekæmpe den og de vil i den kommende tid være en enorm klods om benet fordi de intet forstĂĄr! De liberale er nemlig paradokasalt nok ligesĂĄ gudløse og fædrelandsløse som deres kummunistiske arvefjender og det gør dem utroligt sĂĄrbare… Read more »

Prudentius
10 years ago
Reply to  Prudentius

“gør dem sĂĄrbare”

Jeg mener faktisk de gør os allesammen sårbare og udsatte!

Hvor tit støder jeg ikke på de liberale der mener at muslimerne BARE skal lære at passe deres religion der hjemme.

De har fattet så LIDT at jeg næsten opgiver med samme og liberalismen er en vigtig del af deres fatsvaghed.

Dertil er de selvfølgelige Eu-tilhængere alle til hobe udfra samme opskrift.

Vorherre til vejrs…

🙂

Frank
10 years ago
Reply to  Prudentius

Prudentius, det passer ikke hvad du siger. Den eneste konsekvente liberalist danmark har haft var Mogens Glistrup, der jo som bekendt allerede for mange ĂĄr siden ville indføre “loven om muhamedaner-frit danmark”. Der kan ogsĂĄ nævnes andre rigtige liberalister, som absolut stĂĄr for den mest militante bekæmpelse af islam – eksempelvis objektivisten Peikoff, som kan ses tale for atom angreb pĂĄ iran med o´reilly her http://www.youtube.com/watch?v=JoAWCwm-UXw – og det er altsĂĄ den meget konservative O´reilly der er “soft on terror” i det interview. Der findes ogsĂĄ et længere foredrag med ham her: http://tinyurl.com/ykfac4r De danske liberalister er social-demokrater der synger… Read more »

Prudentius
10 years ago
Reply to  Frank

Vi skal til udlandet for at finde antiislamiske (og iøvrigt atypiske) liberale: Wilders og det engelske UKIP! Herhjemme er det stort, rundt, blankt NUL af de ĂĄrsager jeg remser op. Et vidunderligt eksempel pĂĄ min argumentation er Ole Birks vellystige fordømmelse af at en eller anden mindre fagforenings ophængning af en Stalin-plakat i deres hovedsæde. Her rullede Birk sig ud med helligt opspilede øjne og næsten rĂĄbte til sin diskussions-modstander: SKAMMER DU DIG IKKE? SKAMMER DU DIG IKKE? NĂĄr Birk i den grad lod basunen gjalde var det fordi her endelig var en modstander han som liberal (med stort L)… Read more »

Liva
Liva
10 years ago
Reply to  Mette

Ja, det er ikke nemt, Mette. Jeg starter med en kommentar til dig og sĂĄ fortsætter jeg derudaf med noget om foredragene der linkes til. (Jeg hĂĄber at dit farvel – var en kreativ mĂĄde at sig pĂĄ gensyn pĂĄ.) 🙂 Jeg synes at det er cool at Møller ikke bare bliver fornærmet pĂĄ Jansen. Desuden mener jeg ikke at Jansen nĂĄr Møller til sokkeholderen i sin stringens (det batter at have historiebevidsthed) sĂĄ det gør ikke mig noget at Jansen siger som han gør. Det mĂĄ stĂĄ for hans egen regning. Læg mærke til at det ikke er Møller… Read more »

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  Liva

Liva. Jeg er meget enig i mange af dine betragtninger. Som det fremgĂĄr andet sted, er direktøren for Saxo bank heller ikke min kop te, men han fik sagt noget, der er meget sandt, nemlig at landet stĂĄr overfor kolossale problemer af anden type end dem, som TFS fokuserer pĂĄ. Der var ingen typiske repræsentanter fra det liberale erhvervsliv. Vi har nogle stykker af dem i familien, de er uddannet pĂĄ universitetet men stĂĄr dagligt pĂĄ hovedet i store praktiske projekter og problemer i internationale forretningsmiljøer af den type, der slæber mange penge hjem til landet, og som ofte afvejer… Read more »

LFPC
10 years ago
Reply to  Mette

“og som ofte afvejer nationale hensyn mod hensynet til at overleve i fremtiden“. Men forudsætningen for at “overleve i fremtiden” er jo netop at de nationale hensyn bliver tilgodeset, sĂĄ denne modsætning bider sig selv i halen. Denne “afvejelse” er jo i virkelighedens verden blot en nærsynet satsning pĂĄ her-og-nu, pĂĄ bekostning af fremtiden. FĂĄr Hans Skov Christensen og Niels Voss deres liberale vilje, vil tilslutning til den frihed de lever af blive undermineret af manglende screening for demokratisk sindelag og vilje/evne til assimilation hos de tilvandrere de sukker og sukker efter. Det liberale overlever ikke i mødet med frembrusende,… Read more »

Jacob A
10 years ago

Saxo banks direktør: “I øjeblikket er det bedst for dem at lade mig drive min virksomhed og samtidig brandbeskatte mig. Men om 25-30 ĂĄr kan den danske retsstat nemt være afløst af et socialistisk diktatur. Jeg vil miste alt – og mĂĄske endda blive slĂĄet ihjel”

Skørt og paranoidt. Som nævnt andetsteds, er det ikke socialisme-kritikere som trues på livet. Og man kan beskylde SF og (store dele af) Socialdemokraterne for meget(naivitet fx), men old school stalinisme er ikke en af dem.

MVH
Jacob

Christina
Christina
10 years ago
Reply to  Jacob A

Ett litet boktips till alla som befinner sig till höger, till vänster eller i mitten…;-)

FLATLAND av EDWIN A. ABBOTT

http://www.youtube.com/watch?v=KIadtFJYWhw&feature=fvst

http://www.geom.uiuc.edu/~banchoff/Flatland/