15
mar
Seneste opdatering: 16/3-10 kl. 0127
59 kommentarer - Tryk for at kommentere!

SVT Agenda. Guillou synes ¬†at det er ufarligt at kritisere islam eller tegne profeten. Mon ikke ogs√• det var langt farligere at arbejde for KGB ? Og s√• er Vilks jo ikke nogen Leonardo, MW syndromet (omtalt nedenfor) for ¬†lige en tur til i karussellen. Vilks har selv udtrykt det ¬†p√• n√¶sten dansk: “Jeg eer s√• dooorlig en tegner”. Guillou sufflerer: “Vilks er en d√•rlig, reaktion√¶r kunstner.” ¬†Vilks overh√łrer Guillous uforskammetheder. N√•r man som undertegnede har siddet overfor paneler med efterh√•nden 30 personer, der var livstruede af islam, med PET, bodyguards, √łresnegle og bombehunde, s√• faldet Guillous urimeligheder p√• deres idioti. Havde Hirsi Ali, Westergaard. Rushdie og Robert Redeker overlevet i Jan Guillous verden ? Havde Flemming Rose, Daniel Pipes, Wafa Sultan og Robert Spencer overlevet p√• ikke hemmelige adresser ?

Muslimsk j√łdehad, nu ogs√• i Norge

Mange j√łdiske foreldre forteller om j√łdehat mot egne barn. L√¶rere bekrefter inntrykket. Trakasseringen har f√łrt til at noen m√•tte flytte til et annet sted, melder NRK.Verken foreldre eller l√¶rere t√łr st√• fram med navn og bilde. En j√łdisk pappa forteller at s√łnnen var p√• vei hjem fra skolen da han ble stoppet av en gjeng eldre gutter.

‚Äď De spurte: ¬ęEr ikke du j√łde?¬Ľ, hvor han da svarte ja. Da skulle han tas fysisk og henges i skogen fordi han var j√łde, forteller faren.¬†Gutten kom seg l√łs, men ble preget av hendelsen. Trakasseringen fra muslimske gutter ble if√łlge faren s√• ille at familien flyttet til et annet sted. Men fortsatt blir gutten plaget.Barn utsettes fortsatt for j√łdehat i Norge

Jeg ser en unnfallenhet b√•de fra etnisk norske og innvandrermilj√łene som er veldig farlig, sier en norsk j√łdisk mor om √łkende j√łdehat i Norge.Elever i norsk skole med j√łdisk bakgrunn opplever j√łdehat fra muslimske medelever. NRK fortalte i g√•r om l√¶rere som sier at j√łdehat er blitt legitimt blant mange elever med muslimsk bakgrunn.¬†L√¶rerne t√łr ikke √• ta tak.

Fox’ r√¶vekagejournalistik – smurt i olie

Fox TVs Glenn Beck om Geert Wilders i 2009 hhv. 2010. Et enkelt √•r – og en k√¶mpekolb√łtte.

[…] First, let‚Äôs look at Beck‚Äôs six minute interview with Wilders from February of 2009. Beck warmly welcomed Wilders and gave him plenty of air-time. Wilders presented his case for the noble cause of resistance to the growing Islamic repression of free speech in The Netherlands. Beck treated Wilders like the hero he is.

A year later it is impossible to reconcile Beck‚Äôs posture and position in 2009 with his attack on Wilders this week ‚Äď unless one allows for the possibility that Beck is now being influenced by powers above him at FOX News.

Let’s analyze the evidence:

Wilders, himself, has not changed since the first Beck interview ‚Äď not his speech, not his positions, and not his beliefs. What has changed immensely is his stature in The Netherlands. He is much more powerful now than he was when he first appeared on Beck‚Äôs show in 2009. In fact, it is entirely within the realm of possibility that Wilders could become Prime Minister.

Now, FOX News is astonishingly trying to destroy Wilders. Ignoramus, demagogue and fascist are pretty nasty labels to lay on anyone. Beck was not recognizable this week from his demeanor and position with Wilders in 2009. […] Another Look At FOX News‚Äô Hatchet Job On Geert Wilders

F√łlg pengene: Diana West: Fox News: Best Investment Saudi Prince Talal Ever Made

Opstramning: Ny udlændingeaftale mellem VKO

Dette ret omfangsrige katalog lykkes det svenske TT at presse ind på kun ti linjer.

Christiansborg den 15. marts 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken.For Dansk Folkeparti er det et vigtigt mål, at udlændingepolitikken er stram og hele tiden holdes ajour.Vi har indgået en ny aftale med regeringen, hvor Dansk Folkeparti har fået en lang række stramninger igennem mod til gengæld at gå med til, at udlændinge har mulighed for at få permanent opholdstilladelse lidt hurtigere end i dag.

Formålet med aftalen er, at indvandrere som er velintegrerede, kan tale dansk og har forståelse for dansk kultur, bidrager til det danske samfund og som ikke har ligget det danske samfund til last eller begået kriminalitet, kan få mulighed for at erhverve en permanent opholdstilladelse hurtigere end i dag. Når indvandreren opfylder alle krav til at få permanent opholdstilladelse, skal opholdstilladelsen i princippet kunne opnås efter 4 års ophold i Danmark, mod i dag efter henholdsvis 7 år (hovedregel) eller efter 3 eller 5 år (særregel).

Omvendt bliver det sværere for dårligt integrerede indvandrere at få permanent opholdstilladelse i Danmark, fordi betingelserne er strammet op. Nogle indvandrere vil formentligt aldrig kunne få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det er vigtigt at understrege regeringens og Dansk Folkepartis holdning om, at indvandrere selv har et stort ansvar for deres egen og p√•r√łrendes integration i Danmark. Det foruds√¶tter en stor og positiv indsats for indvandrere selv, at blive vellykket integreret i det danske samfund. Man skal vise vilje til at integration og v√¶re bidragydende.

Reform af reglerne for at få permanent opholdstilladelse:
Der indf√łres et pointsystem, der tilskynder udl√¶ndinge til at blive integreret i Danmark, fx i form af arbejde, uddannelse, sprogf√¶rdigheder og medborgerskab. Permanent opholdstilladelse kan f√łrst opn√•s p√• det tidspunkt, hvor kravene er opfyldt, dog tidligst efter 4 √•r.

Udlændinge skal have i alt 100 point for at opnå permanent opholdstilladelse.

Der opn√•s 70 point ved at opfylde en r√¶kke ufravigelige krav, der blandt andet omfatter kendskab til de danske sprog, om 2¬Ĺ √•rs besk√¶ftigelse og om ikke at have beg√•et kriminalitet af en vis grovhed.Ufravigelige krav, der udl√łser 70 point:

РAt udlændingen har haft lovligt ophold i Danmark i mere end de sidste 4 år.
РAt udlændingen har underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab
– At udl√¶ndingen har best√•et Pr√łve i Dansk 2 eller tilsvarende (sk√łnnes at svare til engelskniveauet i folkeskolens 9. klasse)
– At udl√¶ndingen ikke er id√łmt ubetinget straf p√• 60 dages f√¶ngsel eller mere for overtr√¶delse af straffelovens kapitel 12 (om forbrydelse mod statens selvst√¶ndighed og sikkerhed) eller kapitel 13 (om forbrydelse mod statsforfatningen og de √łverste statsmyndigheder m.v.)
– At udl√¶ndingen ikke er id√łmt ubetinget f√¶ngselsstraf (eller anden type frihedsber√łvelse) i 1 √•r og 6 m√•neder eller mere uanset typen af kriminalitet. Der skal som i dag v√¶re karensperioder for udl√¶ndinge, der id√łmmes betinget f√¶ngselsstraffe eller kortere ubetinget f√¶ngselsstraf, for eksempel udl√łser ubetinget frihedsstraf under 60 dage en karenstid p√• 5 √•r, og ubetinget f√¶ngselsstraf i mellem 60 dage og 6 m√•neder udl√łser en karenstid p√• 8 √•r, og s√• videre.

РAt udlændingen ikke har forfalden gæld til det offentlige. Hvis der er givet henstand med hensyn til betaling af gælden til det offentlige, må gælden ikke overstige 100.000 kr.
– At udl√¶ndingen har haft 2¬Ĺ √•rs ordin√¶r fuldtidsbesk√¶ftigelse i en periode p√• 3 √•r forud for meddelelse af permanent opholdstilladelse, og fortsat er i ordin√¶r besk√¶ftigelse.
– At udl√¶ndingen ikke har modtaget offentlig hj√¶lp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, herunder enkeltst√•ende ydelser af mindre bel√łbsm√¶ssig st√łrrelse, i en periode p√• 3 √•r forud for meddelelse af permanent opholdstilladelse.

Derudover skal udl√¶ndingen opn√• 30 point ved at have gjort en s√¶rlig indsats for egen integration gennem supplerende besk√¶ftigelse, danskuddannelse og ved at have udvist aktivt medborgerskab gennem fx l√¶ngerevarende medlemskab af en skolebestyrelse, et h√łjskoleophold eller arbejde som frivillig p√• b√łrne- p√• ungeomr√•det eller i en almennyttig organisation.

Supplerende betingelser vedr√łrende besk√¶ftigelse og uddannelse, hvor der samlet set skal opn√•s 15 point:

– At udl√¶ndingen har haft 1¬Ĺ √•rs fuldtidsbesk√¶ftigelse udover besk√¶ftigelseskravet og fortsat er i besk√¶ftigelse: 15 point.
РAt udlændingen har færdiggjort en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse her i landet: 15 point.
– At udl√¶ndingen har best√•et Pr√łve i Dansk 3 eller Studiepr√łven og derved dokumenteret et s√¶rdeles godt kendskab til det danske sprog (sk√łnnes at svare til engelskniveauet i folkeskolens 10. klasse): 15 point.

Supplerende betingelser vedr√łrende medborgerskab, hvor der samlet set skal opn√•s 15 point:

– At udl√¶ndingen har best√•et en skriftlig medborgerskabspr√łve. Pr√łven skal sikre, at udl√¶ndingen har kendskab til det danske samfund og dansk historie og kultur. Pr√łven vil i lighed med indf√łdsretspr√łven indeholde en r√¶kke multiple choice-sp√łrgsm√•l. Pr√łven vil ‚Äď foruden demokrati, kultur og historie m.v. ‚Äď indeholde sp√łrgsm√•l om hverdagsliv i Danmark for dermed at sikre, at udl√¶ndingen er godt integreret i det danske samfund og har taget aktiv del heri. Pr√łvens sv√¶rhedsgrad vil ligge lidt under indf√łdsretspr√łvens niveau: 15 point.
РAt udlændinge kan dokumentere at have udvist aktivt medborgerskab gennem en reel indsats i et år i organisationer m.v.: 15 point.
Dette kan ske ved:

o medlemskab af en forældrebestyrelse, en skolebestyrelse, en almennyttig boligorganisations bestyrelse, et integrationsråd eller et ældreråd,
o b√łrne- og ungdomsarbejde som fx tr√¶ner i idr√¶tsforeninger, gennemf√łrelse af dommer- eller tr√¶neruddannelse eller h√łjskoleophold, rollemodelarbejde eller engagement i andre organiserede fritidsaktiviteter for b√łrn og unge som fx lektiehj√¶lp, eller
o almennyttig organisationsarbejde som fx aktiv deltagelse i arbejdet i en almennyttig forenings drift i √łvrigt, fx dokumenteret ved et realkompetencebevis. De almennyttige foreninger, i hvilken aktiv deltagelse kan give point, vil svare til SKAT‚Äôs liste over almen velg√łrende eller p√• anden m√•de almennyttige fonde, foreninger, institutioner m.v., som er godkendt til at modtage gaver med fradragsret for giveren mv.

Retten til kontanthjælp

Det er vigtigt at understrege, at indvandrere i overensstemmelse med reglerne i aktivloven f√łrst har ret til fuld kontanthj√¶lp, n√•r indvandreren har boet lovligt i Danmark i 7 af de sidste 8 √•r, og har haft ordin√¶r fuldtidsbesk√¶ftigelse i en tid, som sammenlagt svarer til fuldtidsbesk√¶ftigelse i 2 √•r og 6 m√•neder inden for de seneste 8 √•r. Begge betingelser skal v√¶re opfyldt for at overg√• fra starthj√¶lp til kontanthj√¶lp.

Herudover er der bl.a. aftalt f√łlgende som et led i serviceeftersyn af udl√¶ndinge- og integrationspolitikken
Herboende udl√¶ndinge fra 3. lande opn√•r f√łrst kommunal valgret efter 4 √•rs ophold, medmindre der er opn√•et tidsubegr√¶nset opholdstilladelse p√• et tidligere tidspunkt.

Sk√¶rpede krav i familiesammenf√łringssager til, at familien kan fors√łrge sig selv. Det betyder, at den herboende ikke m√• have modtaget hj√¶lp efter aktivloven eller integrationsloven i 3 √•r mod i dag 1 √•r forud for familiesammenf√łring.

Flygtninge, der rejser på ferie i hjemlandet uden tilladelse, kan få en permanent opholdstilladelse inddraget i 10 år.

Indrejseforbud til afviste asylans√łgere, der ikke udrejser frivilligt. Indrejseforbuddet bliver meddelt for 2 √•r og i gentagelsestilf√¶lde for 5 √•r og vil g√¶lde for hele Schengen-omr√•det.

Modtagelsesfaciliteter til uledsagede mindre√•rige asylans√łgere. P√• baggrund af erfaringer fra de √łvrige nordiske lande vil Danmark s√łge n√¶romr√•deindsatsen forst√¶rket gennem etablering af modtagefaciliteter i Afghanistan og Nordirak for uledsagede mindre√•rige asylans√łgere med det form√•l at sikre, at uledsagede mindre√•rige forsvarligt kan vende tilbage fra Danmark.

Inddragelse af studieopholdstilladelsen ved ulovligt arbejde. En studieopholdstilladelse skal fremover ogs√• kunne inddrages i tilf√¶lde, hvor en udenlandsk studerende er id√łmt eller har vedtaget en b√łde for ulovligt arbejde, er blevet tildelt en indenretlig advarsel for at arbejde ulovligt eller over for Udl√¶ndingeservice har erkendt at have arbejdet ulovligt.

Opf√łlgning p√• kommunernes indsats og mulighederne for at st√łtte udl√¶ndinge, der √łnsker at repatriere (rejse hjem).

Kommunernes indberetningspligt til Udlændingeservice ved mistanke om genopdragelsesrejser ændres, således at indberetningspligten indtræder allerede efter 3 måneder i stedet for 6 måneder som i dag, og afledt stramning af regler om bortfald af barnets opholdstilladelse.

Kvalitetssikring af lægeoplysninger i sager om humanitær opholdstilladelse.

Samk√łring af en r√¶kke offentlige myndigheders registre med udl√¶ndingemyndighedernes registre med henblik p√• styrket kontrol for at im√łdeg√• misbrug.

Mere effektiv hjemsendelse af udenlandske hjeml√łse uden lovligt ophold.

Ny formålsparagraf i integrationsloven for at understrege, at det forventes, at enhver, der har ophold i Danmark, opnår kendskab til dansk kultur, bidrager til samfundet, og for at tilskynde den enkelte til at blive integreret.

Indf√łrelse af et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie for alle udl√¶ndinge. ¬†DF pressemeddelelse, GoV : Denmark tightens ¬†immigration rules.

0 0 votes
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

59 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Ulf P
Ulf P
11 years ago

Islamkramaren, KGB-aren och kommunisten Guillou har alltid lockats och gått hand i hand med våldets och ofrihetens värsta ideologier och villfarelser. Hans verk tillhör sagornas värld och att han bagatalliserar mordhot bekräftar bilden av en människa som för länge sedan lämnat den demokratiska verkligheten och sällat sig till pöbelns anhang, hans tid är out utanför dessa kretsar.

vladw
vladw
11 years ago
Reply to  Ulf P

Ulf P.: Du har s√• evig ret. Det ville v√¶re rart, hvis nogen gruppe kunne samle sig og sags√łge SR/SVT for brud p√• loven om Publc Service media. Det samme g√¶lder vore egne DR og TV2. Aviser kan skrive, hvad de har lyst til, mens disse grimme mamutorganisationer er skatteyderfinancieret. Vi f√•r l√łgn stukket i ansigtet morgen, middag, aften – for vore egne penge. Desv√¶rre er vore respektive regeringer, der kalder sig borgerlige, eller liberal-konservative, eller centrum-h√łjre temmelig kujonagtige: de t√łr ikke g√łre noget for, at lovens bogstav og √•nd efterleves…

Universalgeni
11 years ago
Reply to  steen

Svinek√łd er forbudt i f√łlge koranen. Den siger om Allah – 002.173: YUSUFALI: He hath only forbidden you dead meat, and blood, and the flesh of swine, and that on which any other name hath been invoked besides that of Allah. But if one is forced by necessity, without wilful disobedience, nor transgressing due limits,- then is he guiltless. For Allah is Oft-forgiving Most Merciful. PICKTHAL: He hath forbidden you only carrion, and blood, and swineflesh, and that which hath been immolated to (the name of) any other than Allah. But he who is driven by necessity, neither craving nor… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago

Jag skulle vilja f√∂ra diskussionen tillbaka till utg√•ngspunkten, n√§mligen muslimers raseri √∂ver att profeten Muhammed avbildas som hund respektive gris. I debatten kan man f√• intrycket att det alltid har varit f√∂rbjudet inom islam att avbilda Muhammed. Men s√• √§r det inte. √Ąven om det skulle passa med islams syften att mystifiera profeten och f√• honom att framst√• som ett gudomligt v√§sen ist√§llet f√∂r den v√•ldsamme krigshetsare, polygamist och pedofil han var. Avbildningar av Muhammed var tv√§rtom ganska vanliga fram till 1600-talet, och flera stora universitetsbibliotek och mus√©er √∂ver hela v√§rlden har m√§ngder med persiska, osmanska och afghanska manuskript med… Read more »

Erling
Erling
11 years ago

En skam med Guillou; rent bortset fra hans sylespidse spidden af svenske medier og establishment i Hamilton-b√łgerne, er hans bog Heksenes Forsvarere f√łrsteklasses popul√¶rhistorie. Underligt at en mand med hans intellekt kan v√¶re s√• forstokket. Man skulle tro at konen var l√łbet hjemmefra med en j√łde.

Ulf P
Ulf P
11 years ago

Du har rätt om Guillou och SVT men jag tror att han sjönk ännu mer i folks ögon efter det här. Att Skånes och Sveriges situation är prekärt allvarlig är också riktig men att ingen kan lösa Skånes problem är däremot fel. Tänk, och framförallt tänk rätt !

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Ulf P

“Du har r√§tt om Guillou och SVT men jag tror att han sj√∂nk √§nnu mer i folks √∂gon efter det h√§r.”

Ja, i for√¶ldregenerationen. De unge ser generelt ikke s√•dan et program. De laver alt muligt andet. Og l√¶ser Arn om natten eller ser Arn p√• TV/video eller i bio – eller i skolen. Det kommer til at tage noget tid f√łr helt unge fans af Guillou bliver klar over at han ikke er i trit med sin samtid.

Vladimir Weissman
Vladimir Weissman
11 years ago

Jan Guillou er en ond mand. Han har v√¶ret KGB agent, men SVT synes ikke det g√łre noget. Det siger noget om SVT, om dagens Sverige og om vor vestlige verden i det hele taget. Denne s√•-kaldte debat, hvor Guillou f√•r mere taletid end den modige VIlks og rigets integrationsminister, som ogs√• selv er indvandrer – viser hvad SVT er for en st√łrrelse. M√• jeg erindre en SVT udsendelse fra ca 1982 med en ung Guillou, som snakkede med en afrikansk indvandrer. Allerede dengang havde Guillou fundet ud af, at svenskerne er fremmedfjendske. Allerede dengang havde han opfundet den omvendte… Read more »

Universalgeni
11 years ago

De fleste kender dels historien om Jens J√łrgen Thorsens Jesus-film og dels hans maleri p√• Birker√łd Station af Jesus med erektion. Vi har og har altid haft masser af religi√łs kritik og satire her til lands.

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Det er vel mange religi√łse i en n√łddeskal – det g√•r ikke at vise jesus/kristendommen med potens. ūüėČ

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
11 years ago

“Nu kan de lika g√§rna, som den d√∂dsd√∂mde i Life of Brian (aprop√• att sk√§mta om kristendomen och judendomen), forts√§tta ropa ‚ÄėJehova, Jehova Jehova !‚Äô” Det √§r v√§l v√§rt att minnas hur sketchen faktiskt slutar. Som alla som sett filmen vet s√• blir ju pr√§sten (Cleese) stenad ist√§llet. Gubben som var t√§nkt att stenas dyker senare upp i filmen s√• han klarade sig uppenbarligen undan sitt grymma √∂de. Kan inte annat √§n komma att t√§nka p√• det gamla svenska ordspr√•ket, den som gr√§ver en grop √•t andra faller sj√§lv d√§ri. Att forts√§tta h√§ckla islam √§r precis den metod vi b√∂r… Read more »

Universalgeni
11 years ago

Man kan n√¶sten tilbagevise ham guilloutinen ord for ord. Man har nemlig fjernet og censureret da Vinci i Sverige, fordi der var n√łgenhed p√• v√¶rket. Det kunne de kulturfjendtlige muslimer ikke t√•le. Citat:

Den Vitruvianske Mand, Leonardo da Vincis ber√łmte tegning fra det 15. √•rhundrede af menneskets geometri, m√• ikke l√¶ngere bruges som udsmykning af en opgang i Eken√§s l√¶recenter i den svenske by Motala. Det blev for n√łgent, og derfor er tegningen blevet overmalet,

http://universalgeni.wordpress.com/2008/04/24/sverige-leonardo-da-vinci-bortcensureret/

Nils
Nils
11 years ago

OIC har vist en Muhammedgris. Det vil jeg kommentere p√• denne m√•de: Oic oic oic. Eller for de ikke sprogkyndige: √ėf √łf √łf.

Findes der nogensomhelst i Sverige, der tager den gamle udbollede KGB-agent alvorligt og synes han er klog og interessant. Mange er selvf√łlgelig gr√¶skkatolske, men der findes vel ingen t√¶nkende mennesker, der er Guillou-tilh√¶ngere. Han tror han har hele Sverige i sin hule h√•nd, men de griner bare ad ham. Vil jeg helst tro.

For måske er det selvbedrag, når jeg ser en masse selvbedrag blandt de pladrende klasser i Suediarabien. oic oic oic.

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Nils

Guillou ER b√•de klog og begavet. Det bliver vi da n√łdt til at forhold os til. Og han HAR godt tage i mange svenskere – og danskere. Lige nu vises ARN p√• Danmarks Radio. Og mange unge mennsker elsker de b√łger/film – og er vokset op med det. Det er fakta. Han har godt tag i mange mennsker, den gamle gubbe. Uanset om vi bryder os om hans holdninger eller ej.

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Liva

Jeg beklager de mange taste bommerter, håber at det jeg skriver, alligevel giver mening.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  Liva

I det her tilfælde er han ikke klog. Alt hvad han siger i den video er lodret forkert. Det kan dokumenteres, at det er sådan. Det sker faktisk også i vid udstrækning her i tråden.

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Det kan godt være, men han har mange års kredit at trække på.

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Nils

Tag ikke fejl, jeg bryder mig bestemt ikke om OIC, men det ER kvikt at trykke den tegning.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  Liva

Det er ikke Wilks tegning af Muhammed som hund, OIC har gengivet. Det er en anden, som forestiller Muhammed som gris. Den blev i sin tid tegnet af en israelsk pige i 1997, Tatiana Soskin, og for nylig genoptrykt af en norsk avis. Tatiana fik 2 års fængsel for racisme pga. den tegning.

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Det giver OIC et godt (magt) kort p√• h√•nden at vestlige aviser har v√¶ret s√•dan nogle s√łlle (ikke-vestlige) kyllinger lige pr√¶cis med profet tegninger.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Jeg kan ikke vurdere, hvad de er ude p√•. Det kan v√¶re startskuddet p√• en hetz overfor kristne og j√łder i Mellem√łsten og steder som Pakistan og Indonesien. Eller det, der er v√¶rre. Grisen er tegnet af en j√łde og brugt af de kristne. Jeg er bekymret. Det kan v√¶re begyndelsen til seri√łs ballade. Ogs√• i Vesten.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Alle analfabeterne kan jo ikke l√¶se beskrivelser af, hvad der er tegnet. Mange forst√•r heller ikke et vestligt sprog som engelsk. Det g√łr det sv√¶rt af s√łge information fra en arabisksproget computer. Nu kan de s√• se det ved selvsyn, hvis islamiske aviser samler eksemplet op og gengiver billedet endnu engang. Strategien kunne v√¶re mest mulig vold for at give Vesten en l√¶restreg. Det er ikke sikkert, der sker noget. Men det vil undre mig, hvis muslimernes reaktion var ligegyldighed.

LFPC
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Det er klart at OIC n√łje ved hvad dette betyder mht. signalv√¶rdi, og har vurderet at visningen af billedet gavner deres sag – islam. De taber umiddelbart et rigtigt godt kort ved at vi nu kan henvise til at de selv har bragt billeder som dette – ergo m√• de have konkluderet at der var en endnu st√łrre gevinst der opvejede dette tab. Ja, det er en oplagt slutning at de p√łnser p√• at v√¶kke de fr√•dende, uvaskede masser p√• gaden. Vi lever i interessante tider.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Ja, OIC-landene har nu officielt bl√•stemplet gengivelser af grisen, hvis man √łnsker at dokumentere, hvad “forbryelsen” handler om. Hvis OIC m√•, kan andre islamiske medier ogs√• g√łre det. The Jews did it. Det er en konspiration mod islam og muslimer. Og Vesten er ond. Benytter straks lejligheden til at forf√łlge de kronisk uskyldige rettro.

Hvis man har villet foranstalte et blodigt scenarie, er denne rævekage yderst egnet. Nu må vi se, hvad der sker.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Jeg hæfter mig især ved, at man ikke valgte at gengive den svenske hund. Man valgte i stedet den israelske gris.

LFPC
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Baron Bodissey har som altid en pr√¶cis formulering af det centrale her: However, to view this as an inconsistency or as evidence of a double standard is to miss the point. No double standard is involved. In Islam there can be no double standard, because Islam is the only standard. That which advances Islam is good, and is to be promoted. That which damages Islam is evil, and must be exterminated. It‚Äôs a simple rule, but the application of it can become quite complex. In order to understand what‚Äôs going on here, it‚Äôs necessary to examine Islamic law on its… Read more »

Liva
Liva
11 years ago

OT En islamisk org. har angiveligt vist en muhammedtegning i form af en gris i et nyhedsbrev, s√• nu vover nogle danske net-aviser ogs√• at vise profet tegninger: BT viser en profet gris: h t t p://www.bt.dk/udland/muslimsk-organisation-viser-muhammed-som-gris Og Avisen.dk viser tegninger af JP’s profet tegning. h t t p://avisen.dk/muslimer-bringer-selv-muhammed-tegning_124359.aspx Min egen mening er at islamiske org. g√łr sig frie ved at vise tegningen. P√• den m√•de kan de vise, at det blot er en tegning. At de ikke vil g√łre sig afh√¶ngige af om der er nogen der tegner noget eller ej. Det skulle de have gjort for l√¶nge siden.… Read more »

PeterK
PeterK
11 years ago

Vi kunne jo lukke for de sociale kasser til mennesker p√• opholdstilladelse? S√• forsvinder nasserne hurtigt. VIl folk indvandre hertil skal de v√¶re velkomne – hvis de har noget at tilbyde det danske samfund. Nogen der vil v√¶re med til at bage kagen st√łrre, og ikke bare spise af den.

Eneste undtagelse skal v√¶re √¶gte flygtninge: De kvoteflygtninge vi modtager fra FN, eller dem hvor det uomtvisteligt er bevist ,at de er i reel personlig livsfare derhjemme. Ikke fra rivaliserende forbryderbander, heller ikke dem der har religion som d√¶kke, men mennesker der er i livsfare p√• grund af myndighedernes forf√łlgelser.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  PeterK

Det er helt fint, hvis de kan f√• 117.000 kroner for at rejse. Bel√łbet er faktisk for lille. Alt for lille. Det g√¶lder dels om at undg√• tab af menneskeliv og om at undg√• problemer med historieskrivningen. Det skal forl√łbe s√• t√¶t p√• det, man kaldet “alles tilfredshed”, som muligt. Halalhippier undtaget. De er f√łdt utilfredse og det kan ikke kureres.

Pk
Pk
11 years ago

Det der med at sende muslimerne tilbage, vil nok så hurtigt skabe en reaktion
hos de muslimske ledere.
Jeg tror, de vil nægte at tage imod muslimerne fra Europa. For ideen er jo muslimer skal til Europa.
Hvad g√łr vi s√•?
Det ser ikke lyst ud.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  Pk

Man kan starte med at give et stort bel√łb til den enkelte ikke-vestlige indvandrer. B√•de tyrkere og pakistanere er allerede garanteret indrejse og statsborgerskab i deres hjemlande. Tyrkerrne kan ikke frasige sig dobbelt statsborgerskab, siger tyrkisk lov. Flere andre indvandrergrupper har samme valgmulighed. Det er langt over halvdelen, der kan v√¶lge frit.

WordsSpeaker
WordsSpeaker
11 years ago
Reply to  Pk

Tvangs sterilisering kan også bruges mod de grupper som oprindelses landene ikke vil tage retur.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  WordsSpeaker

Helt. Klart. Nej. Der skal ikke v√¶re hverken d√łde, invaliderede eller tilskadekomne i forbindelse med afvikling af multikultur.

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Universalgeni

Naturligvis skal der ikke det!

Prudentius
11 years ago
Reply to  WordsSpeaker

Ha-ha-ha-ha ūüôā ūüôā ūüôā

Wordspeaker du er vist en værre en.

Tvangssterilisering fors√łgte svenskerne sig vist engang med p√• dele af deres samer befolkning.

Svenskerne har bare altid været ude i hampen.

Der bliver ingen kontrolleret afmultikultificering, kun tumult.

N√•r st√łvet har lagt sig skal man dog p√• ingen m√•de udelukke at vi har vundet, men det kommer til at holde h√•rdt.

Universalgeni
11 years ago

Der kommer en dag, hvor man siger: Vi skal ikke alene have standset koloniseringen af Europa. Vi skal have udviklingen tilbagef√łrt. De fremmede bliver n√łdt til at rejse ud. Det bliver dyrt, for l√łsningen er flot betalte udrejseordninger for flertallet. Dels betale hver enkelt indvandrer, dels betale hjemlandene. Der vil blive en restgruppe, som kan deles i undegrupper – for eksempel: 1. Nogle kan vitterligt ikke rejse hjem pga. krig, diktatur etc. og skal placeres i ikke-vestlige lande, de enten selv v√¶lger eller som v√¶lges for dem. Disse lande skal evt. betales for at modtage dem. 2. De har forladt… Read more »

PeterK
PeterK
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Ja EU er heller ikke en del af l√łsningen her, men en del af problemet.

Det kan kun g√• for langsomt med at komme ud, og da Anders Fogh kuppede Lissabon forfatningen igennem, indf√łrte han samtidigt kattelemmen. Der er en udmeldelsesparagraf i teksten, artikel 50. Man skriver til europar√•det at man vil ud, og der skal straks indledes forhandlinger om en aftale Lykkes det ikke, er man ude af EU 2 √•r efter man afsendte √łnsket om udmeldelse. Sv√¶rere er de faktisk ikke.

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-6-final-provisions/137-article-50.html

Universalgeni
11 years ago
Reply to  PeterK

Kattelemmen er en klar forbedring. N√•r vi ikke kan have f√¶lles EU-regler for afvikling af multikultur, er det fordi, vi ikke har de samme problemer i de enkelte lande. Hver enkelt nationalstat m√• v√¶re fri til at sno sig som man nu bedst kan. En ned√¶ggelse af EU betyder ogs√•, at alle traktater, regulativer, love mv. d√łr.

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
11 years ago

“Men f√∂r mig √§r resignation ingen utv√§g. Jag vill g√∂ra allt jag kan, utifr√•n mina f√∂rm√•gor, mina verktyg och min profession f√∂r att f√• m√§nniskor att vakna upp och se vad som p√•g√•r. Kanh√§nda g√∂r det ingen skillnad, men d√• vet jag √•tminstone att jag har f√∂rs√∂kt.” Ja, eftersom utg√•ngen √§r given om vi inte bjuder motst√•nd kan det ju inte g√§rna bli v√§rre √§n det annars skulle bli. Lars Westergaard och Lars Vilks har tagit den yttersta konsekvensen av detta. Nu kan de lika g√§rna, som den d√∂dsd√∂mde i Life of Brian (aprop√• att sk√§mta om kristendomen och judendomen),… Read more »

Liva
Liva
11 years ago

Nu skriver jeg noget der ikke har en skid med emnet at g√łre: Hvor er det svenske sprog smukt! Pas godt p√• det. ūüôā Der skal v√¶re noget til vores oldeb√łrn og dem der kommer efter. ūüôā

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago

Ja, Sverige √§r illa ute. Svenska massmedia har f√∂rlorat sin heder f√∂r l√§nge sedan och s√• fullst√§ndigt lierat sig med politikerna mot samma m√•l att de inte ens m√§rker det sj√§lva. Jag tror att alla som √§r medvetna om vad som sker i Sverige och resten av Europa delar ett existentiellt dilemma: Vad g√∂r jag med min insikt och kunskap? Kan jag g√∂ra n√•got? Eller ska jag resignera och l√•ta allting ske? Kan m√§nniskan leva utan hopp? Det finns ingen moral i detta. Vi √§r skapta olika och v√§ljer olika l√∂sningar. Men f√∂r mig √§r resignation ingen utv√§g. Jag vill… Read more »

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Julia Caesar

“Jag vill g√∂ra allt jag kan, utifr√•n mina f√∂rm√•gor, mina verktyg och min profession f√∂r att f√• m√§nniskor att vakna upp och se vad som p√•g√•r.”

Tak skal du have.

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
11 years ago

Ja, Egil. Det √§r verkligen ett bra skolexempel. Det borde verkligen visas i skolorna s√• att v√•ra ungas motst√•ndskraft mot extremv√§nsterns manipulationer kan st√§rkas. Tyv√§rr √§r en hel del av barnens l√§rare anslutna till v√§nstern√§tverken och anv√§nder liknande metoder sj√§lva i sin samh√§llskunskaps-“undervisning”. Du √§r lite f√∂r pessimistisk, Universalgeni. Det finns goda tecken till en redan inledd v√§ndning. Det kr√§vs egentligen bara att hela borgerligheten blir mycket mindre kompromissvillig och konfliktr√§dd. Extremv√§nsterns anh√§ngare √§r fler √§n vi vill tro, s√§rskilt inom journalistk√•ren, men ocks√• i universitetsv√§rlden och statsf√∂rvaltningen. Men utanf√∂r de omr√•dena √§r den f√∂rsvinnande liten. Den har byggt sin… Read more »

Liva
Liva
11 years ago

“Det som kommer att avg√∂ra kampens utg√•ng √§r hur omfattande infiltrationen i socialdemokratin √§r.”

Det er slemt i Danmark Рhvorfor vi også ser at vælgere siver Рog jeg ser ikke at det er bedre i Sverige. Desværre.

Bortset fra det, s√• er optimisme ikke det v√¶rste vi har. ūüôā

Universalgeni
11 years ago

Jeg fatter i √łvrigt ikke, hvad det er for noget √¶vl om forholdene i Danmark. Hvor f√•r de s√•dan noget fra?

Egil
Egil
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Det er slet ikke noget √¶vl! Det er en velovervejet og planlagt l√łgn for at sv√¶rte Danmark som et repressivt, gammelkristent og fascistisk samfund.
Du må forstå at manden har onde hensigter. En levende inkarnation af Satan selv.

Universalgeni
11 years ago
Reply to  Egil

Der er ingen, der er blevet d√łmt efter blasfemiparagraffen her i landet siden 1938. Nittenhundredeogotteogtredive. Manden er langt ude.

Egil
Egil
11 years ago
Reply to  Universalgeni

Selv ikke Jan Guillou tror på det!

Men l√łgnen virker s√•fremt den ikke fanges med det samme og kastes tilbage i ansigtet p√• l√łgneren.
JG ved at ingen af de svenske debattanter har tilstr√¶kkelig paratviden eller tid til at afsl√łre ham p√• stedet, s√• derfor t√łr han fyre den af for et publikum p√• m√•ske 1/2 million fjernsynsseere.

Som jeg har sagt, s√• er manden i ond tro og ond vilje og i en ond sags tjeneste. At kalde det for “√¶vl” m√• v√¶re dagens underdrivelse!

Universalgeni
11 years ago

Svensk presse sidder fast. De kan ikke længere komme ud af den selvmordspagt, de har indgået med hinanden, halalhippierne fra politiske partier, kunstnersegmentet og embedsværket. Hele bundtet sidder fast Red Tape. Det er kronisk nu. Der er ingen vej tilbage. Sverige, som vi kendte det, er ikke mere. Det er knap nok et nordisk land.

Egil
Egil
11 years ago

Jeg finder debatten mellem Lars Vilks, Jan Guillou og Nyamko Sabuni interessant, ikke for indholdet (det er ret ligegyldigt), men pga. formen. Den burde redigeres, kommentere og udgives som et skoleeksempel p√• hvordan en klassisk skolet kommunist (her Guillou) argumenterer. 1. F√łrst s√łger man at nedg√łre sine mod-debattanter. Perfiditeter og spydigheder m√• her forventes. (3:00 – 3:17) 2. Nu tages det tungere skyts i brug: L√łgnen. (4:40 – 5:10 samt 5:34 – 6:01) 3. Til afslutning kastes en str√•mand ind, her nazismen (8:50 – 9:20 samt 9:26 – 9:32) Hvis str√•manden lykkes vil alle nu forlade debatten og g√• over… Read more »

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
11 years ago

Jan Guillou √§r en genuint ot√§ck m√§nniska, men du har fel, Julia. Han ljuger OCH han vet vad han talar om. Han har f√∂rt sitt krig mot borgarstaten i √∂ver 40 √•r och han √§r mycket skicklig och farlig. L√§s Gunnar Ekbergs bok ‘De ska ju √§nd√• d√∂’. L√§s hellre den, en √§kta spionthriller och historisk skildring √§n n√•gra tramsiga romaner. Den skildrar perioden 1968-73, d√• extremv√§nstern radikaliserades, v√§xte i antal medlemmar och bildade n√§tverk med de palestinska terrorgrupperna och med andra extrema v√§nstergrupper i Europa. D√§r framg√•r tydligt vilken central roll Jan Guillou spelade i dessa n√§tverk redan d√•.… Read more »

Egil
Egil
11 years ago

Enig. Han er en af de mest ulækre, og farligste mennesker vi har i Skandinavien. Ren og intelligent ondskab!

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago

Det √§r uppseendev√§ckande och vittnar om sv√•r n√∂d att Agendas redaktion v√§ljer just Jan Guillou att delta i en debatt om konst och yttrandefrihet. Hur l√§t argumenten bakom det valet? Efter avsl√∂jandet av Guillous spioneri f√∂r KGB och hans sympatier f√∂r en av v√§rldens brutalaste diktaturer n√•gonsin har han definitivt passerat b√§st f√∂redatum. Han √§r ute. F√∂rbrukad. Har absolut ingenting att tillf√∂ra. Han drar bara mer skam √∂ver sig sj√§lv f√∂r varje ord han yttrar. Guillou ljuger sig bl√•. Han vet inte vad han talar om. Han √§r cementerad i en ideologi som saknar kontakt med verkligheten. Han p√•st√•r att… Read more »

Prudentius
11 years ago

Der er intet islam uden j√łdehadet.

De muslimer der ikke hader j√łder er s√•ledes ufuldkomne muslimer.

Muhammed massemyrdede dem da han blev st√¶rk nok og Allah erkl√¶rede (f√łr verdens skabelse) i sin koran denne adf√¶rd for halal til alle tider.

Sikke dog en religion!!!

markus
markus
11 years ago

Jag blir f√∂rv√•nad √∂ver att Guilliou har s√• d√•lig koll p√• konsten idag. Han tror (p√• allvar?) att det √§r tabu att utmana kristendomen och USA!! Och att ingen t√∂rs g√∂ra det!! Det √§r ju det man sysslat med sen decennier. Och fortfarande sysslar med. Jag t√§nker p√• “Piss Christ”, “Ecce Homo”, en vaxdocka av p√•ven tr√§ffad av en meteorit osv osv. Och all USA- och Bush-kritisk konst, det g√•r tillbaks till vietnamkriget och innan dess.

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  markus

Det er underligt s√• forstenet i fortiden Guillou virker. Hvis der blot var en dr√•be af Hedegaard eller Karen J. i ham. ūüôā
S√łrgeligt n√•r intelligente og inspirerende mennesker ikke ser hvad der sker i det europ√¶iske samfund anno 2010. Men holdninger og ideologi kan v√¶re som en varm frakke – noget trygt og velkendt man kan putte sig i. M√• Guillou blive klogere.

markus
markus
11 years ago
Reply to  Liva

Man f√•r bet√§nka att Guiollou numer √§r rik och f√∂rm√∂gen, han bor i rikemansreservatet √Ėstermalm p√• bekv√§mt avst√•nd fr√•n m√•ngkulturen. D√§r √§gnar han sig √•t att skriva romaner om medeltiden och spioner. Han lever kvar i en fantasi: Sverige kring 1960-, 70-tal.