7
nov
Seneste opdatering: 7/11-10 kl. 0007
71 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Har vi en samizdatkultur i Sverige – det vill säga ett debattklimat som tvingar alternativ och icke önskvärd information till en underjordisk källartillvaro? Vi är många som tveklöst svarar ja på den frågan. Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson ställer den och ger själv en del av svaret genom att skriva om saken – inte i den tidning där han är anställd, utan på sin privata blogg.

Per Gudmundson är en mycket kunnig journalist, utrustad med större mod och integritet än flertalet av sina kolleger. Han balanserar på slak lina med vad som är möjligt att publicera i traditionella media. Myten om att vi har yttrandefrihet i Sverige är ungefär lika trovärdig som sagan om Rödluvan och vargen. Men den alternativa informationen i bloggvärlden erövrar ständigt ny mark på bekostnad av de sanningsfientliga krafterna i traditionella media.

Utan yttrandefrihet ingen demokrati. Formellt har vi yttrandefrihet i Sverige. Den finns stadgad i grundlagen:

”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.” (Regeringsformen Kap. 2. paragraf 1.)

Här ska alla kunna andas yttrandefrihetens friska luft. Men hur ser det ut i verkligheten? Fråga till exempel den flerfaldigt mordhotade konstnären Lars Vilks vad han anser om yttrandefriheten. Fråga den danske tecknaren Kurt Westergaard som varit utsatt för upprepade mordförsök. Fråga alla dem för vilka bloggvärlden är den enda möjligheten att publicera fakta och åsikter som avviker från de officiellt sanktionerade.

De hängivna lakejerna gör jobbet

Visst, det är inte staten i egen hög person som hindrar människor från att uttrycka det de vill. Metoderna är mer raffinerade än så. Det är de hängivna och sanningsfientliga lakejerna, strategiskt utplacerade i media, förlagsbranschen, universitet, högskolor och myndigheter som gör renhållningsjobbet i sann PK-anda. Den som i dagens Sverige yppar sanningar eller åsikter som inte stämmer med mainstreamparadigmet sätts inte i fängelse på vatten och bröd. Så primitiva är vi inte. Istället hotas de av marginalisering, mobbing, förföljelse, misshandel, omplacering på jobbet, isolering, en krossad karriär, disciplinpåföljd, uthängning i media, att få sparken från jobbet och bli socialt utfrusen och stigmatiserad. Mer än en sådan utstötningsprocess har slutat med självmord. Att stigmatiseringsmekanismerna förnekas offentligt är bara ett av tecknen på att Sverige är insvept i en kollektiv lögn där dimmorna sveps allt tätare kring befolkningen.

Grunden för en samizdatkultur är bristande yttrandefrihet, att vissa sanningar inte får finnas. För individen har det ingen som helst betydelse om det är staten eller andra maktcentra som kväver det fria ordet. Ett tecken på en sönderfrätt demokrati med strypt yttrandefrihet är att samtliga media går i den politiska maktens ledband och effektivt stänger ute det som avviker från den verklighetsbild man har bestämt ska gälla. Utan de här förutsättningarna skulle ingen samizdatkultur uppstå, för den skulle inte behövas. De alternativa media som utgörs av sajter och bloggar på Internet har uppstått ur en bristsituation, det tomrum som bildas när traditionella media utelämnar, friserar, mörklägger och ljuger om icke önskvärda delar av verkligheten. I decennier har vi varit utlämnade till medias verklighetsbeskrivning och inte haft något alternativ. I dag kan människor välja att informera sig från oberoende informationskällor på Internet. Medan sanningsfobikerna i gammelmedia ägnar sig åt att skjuta brevduvor och stena budbärare upptäcker allt fler människor hur de vilseleds och manipuleras av traditionella media.

”Det var vi i etablissemanget som gjorde det”

Det är i detta klimat av desinformation, censur och självcensur, rädsla och politisk korrekthet som Per Gudmundsons fråga är intressant. Lever vi i en samizdatkultur? Han går längre än så. Han tar på sig en del av ansvaret för att den information som inte är önskvärd i traditionella media förpassas till en underjordisk källartillvaro: ”Vi etablerade opinionsbildare bär skulden för samizdatkulturen.” Han tar också upp varför Sverigedemokraterna gick framåt så mycket i valet. ”Det var vi i etablissemanget som gjorde det.”

Det är ett trendbrott, ett första ras i den mediala Berlinmuren. För första gången gör en yrkesverksam journalist i gammelmedia ett ärligt försök att problematisera det informationsmonopol som han själv är en del av och erkänner sig dessutom som medansvarig för att allt mer information tvingas söka sig till en parallell informationsförmedling på Internet.

Hur har ett någorlunda fritt och öppet land som Sverige kunnat förvandlas till en rädslans diktatur, det ofria ordets land? Sverige är i särklass men långtifrån unikt. Utvecklingen mot tystnad och rädsla sker i hela Västvärlden. I diktaturer och muslimska länder existerar ingen yttrandefrihet över huvud taget. En orsak är islam, den ideologi som bygger på förtryck och underkastelse, som berövar kvinnor och homosexuella deras människovärde och legitimerar våld för att nå sina mål. Det är de islamistiska fundamentalisterna som marscherar och begränsar yttrandefriheten genom att skrämma livet ur författare, journalister och konstnärer. Tusentals människor har fått sätta livet till när de har utövat sin åsikts- och yttrandefrihet. Den indisk-brittiske författaren Salman Rushdie, författare till romanen ”Satansverserna” lever fortfarande med den fatwa, dödsdom, som Irans islamistiske diktator, ayatollah Ruhollah Khomeini utslungade 1989:

”Avrätta dem snabbt varhelst de påträffas”

”Jag uppmanar alla nitälskande muslimer att avrätta dem snabbt varhelst de påträffas, på det att ingen annan ska våga kränka muslimska heliga ting. Med Guds vilja är den som blir dödad på detta uppdrag en martyr” förkunnade ayatollahn.

Fatwan mot Salman Rushdie var början till en våg av våld och hot mot publicister i Väst i islams namn. När Jyllands-Posten i september 2005 publicerade Muhammedteckningar av bland andra Kurt Westergaard blev det början till blodiga upplopp i Mellanöstern och Afrika som skulle komma att kosta minst 300 människoliv. Hoten från islamisterna hänger som stora svarta moln över vår västerländska yttrandefrihet. Och media anpassar sig. Det är inte konstigt om dödshot får journalister och författare att tystna och väga sina ord på guldvåg. När allt kommer omkring vill de flesta hellre leva än dö.

Ändå vågar jag påstå att det inte främst är dödsrädsla som får svenska journalister att glömma sitt professionella uppdrag och bete sig sanningsfientligt. Nej, det är andra värden som står på spel; karriären, pengarna och den sociala tryggheten. Rädsla för att göra sig obekväm på jobbet och inte få fortsatt anställning eller vikariat. Rädsla för att bli utfrusen ur den sociala gemenskapen. Den högst befogade oron för att telefonen slutar ringa om fler frilansuppdrag. Rädsla för att förlora sin försörjning och rädsla för att det ska hända ens barn något. Kort sagt: om inte fysisk så yrkesmässig och social död.

Vi ska inte heller glömma att stora delar av den svenska journalistkåren faktiskt tror på utopin om det mångkulturella samhället, som om de vore religiösa. Fakta som skulle riskera att få dem att vackla i tron är inte önskvärda. Märkligt nog handlar de dock inte i enlighet med sin tro när de väljer var de ska bosätta sig. Säkert som amen i kyrkan återfinner vi dem i segregerade monokulturella områden uteslutande bebodda av etniska svenskar.

De räddaste tystnar

Resultatet av medias mörkläggning och tystnad när det gäller bland annat obehagliga fakta om massinvandringens konsekvenser är det värsta som kan hända i ett land som fortfarande gör anspråk på att kallas demokrati. Tilltron till och tillhörigheten i samhällsbygget raseras. När den officiella bilden avviker starkt från vad människor upplever i sina egna liv uppstår ett svårhanterligt vacuum, en ovisshet och osäkerhet. Människor hamnar i ett glapp och vet inte om de kan lita på sina sinnen. De räddaste tystnar, vänder sig inåt och behåller sina tankar och tvivel inom sig.

Det gäller till exempel många människor som i sin krafts dagar var med och byggde det svenska Folkhemmet och som nu är gamla. De känner inte längre igen sig i det mångkulturella Sverige. De försöker orientera sig i en tillvaro där det är svårt att förstå hemtjänstpersonalens brutna svenska och där de gamla välkända hållpunkterna inte längre existerar. Andra vågar tro på vad de själva upplever och börjar alltmer ifrågasätta den officiella verklighetsbilden. När förfalskningen rämnar är den demokratiska krisen ett faktum. Maktelitens svåraste fråga blir om det över huvud taget går att bygga upp medborgarnas förlorade tillit igen.

”Hela vårt sätt att leva står inför rätta”

”Hela vårt västerländska sätt att leva står inför rätta, och ändå är det förfärande tyst i svenska massmedia” skriver Ingrid Carlqvist om rättegången mot Geert Wilders i tidningen Kristdemokraten.
”Den som vill veta något om hur det går är hänvisad till bloggar och utländska medier. Om Wilders fälls kan yttrandefriheten vara under avveckling, inte bara i Nederländerna utan i hela Västvärlden. En fällande dom kan leda till ökad självcensur och ännu våldsammare aktioner mot Lars Vilks och de få andra som vågar ifrågasätta islam och islamisterna. Hur har vi hamnat här? Hur kan det komma sig att svenska medier är betydligt mer förfärade över att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen än att islamister försöker tysta oss? Tar vi vår livsstil och våra rättigheter så för givna att vi tror att de aldrig kan tas ifrån oss?”

Att det skulle vara illa ställt med den svenska yttrandefriheten förnekas givetvis hätskt i PK-journalisternas bastioner. I Expressen spottar, fräser och förfasar sig Ann-Charlotte Marteus över att ”Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson tycker synd om Sveriges förtryckta kulturrasister. De är liksom vår tids Solzjenitsyn.”

Testa yttrandefriheten!

Ja, kanske det. De har i alla fall kommit en bit längre än till att i brist på sakliga argument enbart kasta invektiv omkring sig. Det är symtomatiskt att just de som framlever sina dagar i det trygga hägnet av en fast och välbetald anställning på en redaktion tror sig ha absolut tolkningsföreträde och fullkomlig vetskap om den oändliga yttrandefrihet som svenska folket åtnjuter. Jag ska ge Ann-Charlotte ett litet tips om ett sätt att testa sanningshalten i sina påståenden:

Skicka en artikel – varför inte den aktuella ledaren? – till förslagsvis tio olika tidningar. Signera artikeln med exempelvis ”Sven Larsson” eller ”Eva Andersson”. Notera hur många som över huvud taget svarar på mail eller brev. Notera därefter hur många tidningar som publicerar. Jaså ingen? Överraskad?

För alla som står utanför medias redaktioner är de slutna fästningar. Den debatt som pågår i media förs av en liten utvald skara proffstyckare – ”pålitliga” skribenter med godkända åsikter som håller sig inom gränserna för rådande mainstreamuppfattningar. Någon har sagt att om svenska folket försvann genom ett hål i marken skulle ingen märka någon skillnad. Proffsdebattörerna skulle bara fortsätta debattera med varandra som om ingenting hänt. Man kan kalla det vad man vill, men det är inte yttrandefrihet.

Hotet mot yttrandefriheten kommer inte bara från islamister utan i lika hög grad från journalister som i likhet med Ann-Charlotte Marteus har försvurit sig till mångkulturalismen som en religiös dogm. De som ängsligt klamrar sig fast vid och gör sig till språkrör för de offentligt sanktionerade åsikterna har intet att frukta men allt att vinna, från ryggdunkningar till självklar hemvist i tyckarelitens inofficiella ordenssällskap.

”En amputerad och toppstyrd demokrati”

”I nutidens Europa har upplysningsvärderingar som tolerans, öppenhet och yttrandefrihet tyvärr ställts på ända” skriver Jacob Mchangama i magasinet Neo, citerad av bloggaren Dick Erixon.

”Vi ser förtryck och antidemokratiska attityder med ett leende på läpparna. En närmare titt på detta argument och på den demokratiska praxis som följer i dess kölvatten, visar att “tolerans” och “samexistens” är uppenbara eufemismer för en amputerad och toppstyrd demokrati som har stora likheter med de slutna samhällen som vi känner från före upplysningstiden.
I ett fritt samhälle innebär förhållandet mellan tolerans och yttrandefrihet att toleransen ska utövas av dem som konfronteras med synpunkter som de inte delar. Men idag innebär toleransbegreppet i hög grad att den som hyser kontroversiella uppfattningar ska censurera sig själv för att inte stöta sig med andra. […] Det görs gällande att samhällets mångfald kräver inskränkningar av yttrandefriheten, vilket är motsatsen till upplysningsfilosofernas uppfattning att fredlig samvaro mellan människors möjliggörs bäst av största möjliga åsikts- och yttrandefrihet.

Därmed smälter händelsen in i en större europeisk bild av radikal multikulturalism och identitetspolitik som utmynnar i tvång och förbud. En utveckling som ger svenska medier möjlighet att maskera ren censur bakom ett skenbart sympatiskt argument om fredlig samexistens, tolerans och måttfullhet.”

Yttrandefriheten är helig

Det är inte tyckarelitens etablerade åsikter som behöver yttrandefriheten. Yttrandefriheten behövs för de nedtystade sanningarna, de obekväma åsikterna, för det missaktade, det fula och avskavda, det upprörande, det som chockar, förskräcker och väcker människor ur en bekväm dvala. Själva poängen med yttrandefrihet är att den ger utrymme för det vi helst inte vill se eller höra, de där sanningarna som svider.

Vi är många som ser yttrandefriheten som helig. Vi är kanske inte fullt så många men åtminstone några som tycker den är så viktig att vi i princip är beredda att dö för den. Men det får gärna dröja lite. Vi vill gärna se våra barn och barnbarn växa upp. Vi tycker att vi har en del kvar att göra. Vi har ingen lust att bygga om badrummet till säkerhetsbunker med ståldörr och pansarglas om vi slipper. Det var Muhammedtecknaren Kurt Westergaards ombyggda badrum som räddade hans liv senast på nyårsdagen när den 28-årige somaliske terroristen Muhudiin Mohammed Geele med yxa slog sig in i hans hus i Århus för att mörda honom. Utan sitt ombyggda badrum hade Kurt Westergaard blivit ännu ett av offren för islamisters hot mot yttrandefriheten.

Kommer Per Gudmundsons analys att följas av fler i andra media? Det kan dröja, men det kommer. Jag vill gärna tro det, av den enkla anledningen att media inte kan fortsätta missbruka sin makt genom att desinformera svenska folket så länge till. Det demokratiska genombrott som utgörs av bloggar och annan information på Internet kommer att fortsätta växa. Den som får tillgång till fakta och alternativ kunskap får också verktyg att ifrågasätta. Stenarna är i rullning och går inte längre att stoppa. I årtionden har en socialt och ideologiskt homogen kultur- och medieelit utifrån sina egna preferenser styrt vilken information som är lämplig för folket att ta del av. Den strategin håller inte längre. Gammelmedias maktmonopol är en döende dinosaur. Den som får tillgång till alternativ information väljer själv sin världsbild.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

71 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
TG
TG
9 years ago

Mycket bra jag äntligen hittade nogot läsvärt dock håller jag inte med om att problemet är så lättförklarat att det går att skylla på islam utan det är bara ett effektivt sätt att rikta uppmärksamheten från de än mer ljusskygga makterna bakom. Problemen började långt tillbaka i tiden då ekonomiska intressen tog över massmedia totalt ingen insatt person gör tex. en utvärdering om hur få som i verkligheten styr vad som skrivs och det finns en allt för uppenbar anledning till det för det skulle vara att avhända sig makten. Mest framträdande ex. finns i USA och Berlusconis Italien vad… Read more »

Marit
Marit
10 years ago

Kjære Julia Cæsar ! Tusen , hjertelig takk for din velskrevne bok “Værldsmestarna- Nær Sverige blev mångkulturellt” ! En fantastisk bok som jeg leste med stor interesse. Jeg skal sende den til min svenske venninne på Sødermalm i Stocholm. Hun trenger sårt til litt virkelighetsorientering fra sine kommunistiske vrangforestillinger og sin multikulturelle utopi.Det er lov å håpe… Vennlig hilsen Marit.

Kajsa
Kajsa
10 years ago

Tack för ytterligare en intressant och på-spiken-träffande artikel. Kan nämna att jag även har läst din bok Världsmästarna – När Sverige blev mångkulturellt och ja, vad skall man säga..? Boken var oerhört bra men man blir näst intill lite mörkrädd. Trots allt tillhör jag dem som, precis som du skriver i artikeln ovan, vill att även mina barn och en dag kommande barnbarn skall få leva med yttrandefrihet och det som ingår i det vi ursprungligen menade med den svenska välfärden. Med den information som finns att tillgå och som du lyfter fram i din bok, så känns denna tillvaro… Read more »

Tor
Tor
10 years ago

Kristina, denne diskusjonen har du virkelig tapt grundig. Jeg lurer på hva som motiverer deg til å forsvare urett på en slik måte?
Islam er på mange måter undertrykkelse satt i system, spesiellt mot kvinner -likevel forsvarer du dette så innbitt..?
Hvorfor?

joffe
joffe
10 years ago

Det borde vara obligatoriskt för varje röstberättigad svensk att före valet 2014 läsa Julia Caesars bok

Världsmästarna – När Sverige blev mångkulturellt!

Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
10 years ago

Det är alltid intressant att se var mångkulturförespråkarna bor. Ann-Charlotte Marteus bor på Norrbackagatan, dvs i Stockholms innerstad, i ett vacker hus som ser ut att vara från 20-talet: http://www.hitta.se/ViewDetailsWhite.aspx?Vkiid=DqFpAcswiqEhB1Pr1yg5Eg%253d%253d&vad=marteus. Garanterat inga Ahmed eller Mohammar i den trappuppgången.

joffe
joffe
10 years ago

TACK Julia för dina ord ! Helt fantastiskt att det numera finns sanningar att läsa signerade av JC i krönikor och böcker. ÄNTLIGEN har bloggvärlden öppnat möjligheter att få ta del av ärliga sanna åsikter och intelligenta kommentatorer. Det erbjuder en underbar frihetskänsla att alltmer se hur svenska folket vaknar till medvetande om hur illa politikerna har ställt till det i årtionden. Fortfarande blåser 7-klövergänget och PK-media spärrballonger hej vilt mot öppenhet sanning och verklig debatt. – Men snart exploderar åtskilliga ljugeriballonger med B A N G ! Hade exvis JC och några ytterligare få ärliga, men rädda att mista… Read more »

Alexander den store
10 years ago

Suveränt bra skrivet av JC! Visst är det för sorgligt att se dessa sk. PK-journalisters alster. Visst är det så, sjunger dessa PK-journalister inte med i den allmänna PK-kören så mister de jobbet. Men hur är det ställt med yrkeshedern/etiken egentligen hos denna journalistkår? Det är ju just dessa journalister som sänker en hel proffessionell yrkeskår till slut. Gudmundson och Erixon i all ära, men ska vi inte ställa Ulf Nilsson (pensionär på Expressen) till den numera “frispråkiga” skaran också? Han har ju propagerat öppet för Blogganas yttrandefrihet, pekat på att det är vi på de fria bloggarna som numera… Read more »

Magentan
Magentan
10 years ago

Tack Julia för ännu en fantastisk läsupplevelse!
Jag har en släkting som faktiskt inte äger någon dator, så jag printar alltid ut varje söndagskrönika till honom. De samlas i en prydlig hög och läses om då och då. Nu kan jag glädja honom med ytterligare en.

Erik
Erik
10 years ago

> de hängivna och sanningsfientliga lakejerna, strategiskt utplacerade i media

Jag skulle inte säga att de är strategiskt utplacerade utan att det är mer av en självpåtagen flockmentalitet. Människan är ett socialt djur och därför känslig för vad andra tycker.

Jag skulle inte heller säga att Gudmundson är den förste. Janne Josefsson har också talat om det mediala sveket och att han själv varit en del av det.

Bra krönika och bilden på Marteus var verkligen … fin. 🙂

Funtaren
Funtaren
10 years ago

Tack för underhållningen LFPC! Det var sannerligen ett nöje att se denna Kristina så totalt avklädd! Hon hade ju ingenting under den där politiskt korrekta genomskinliga grannlåten!

Det är alltid roligt att se när islamapologeter och islambagatelliserare drivs till GT-argumentet. Då vet man att de inte har några svar.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago

För dom som är nya på denna sida, PKristina har tidigare befunnit sig här på denna sida men har efter x antal månaders uppehåll åter gjort “come back”. Enda skillnaden mellan nu och då är att hon är betydligt mer aggressiv nu. Man hade ju hoppats att hon spenderat dom senaste månaderna med att läsa koranen och haditherna, men så verkar ju ej fallet. Bara det faktum att hon tror på en gyllene regel inom islam bevisar att hon inte läst en enda rad sedan sist. Hon hävdar även med en dåres envishet (vilket hon förmodligen också är), att Sverige… Read more »

Kristina
Kristina
10 years ago

Jaha, nu har jag tydligen varit lite väl påstyv. Ni verkar drivas av en stor rädsla då ni är så fulla av förutfattade åsikter och har så svårt med faktakontrollen. Jag tycker uppriktigt synd om er. Ni tycks tro att ni skall kunna ändra samhällets färdriktningen bort från en sund och riktig kulturell mångfald och internationalisering. Att Islam sedan kanske innehåller en och annan tokighet motivera inte en sådan heltäckande svartmålning av religionen som ni ägnar er åt. Tänk pa mängden av liknande tokigheter och andra antedeluvianska företeelser av typ stening och annat, som finns i Gamla Testamentet. Ändå har… Read more »

LFPC
10 years ago
Reply to  Kristina

“Jaha, nu har jag tydligen varit lite väl påstyv. Ni verkar drivas av en stor rädsla då ni är så fulla av förutfattade åsikter och har så svårt med faktakontrollen“. Mere motivtilskrivning. “Jag tycker uppriktigt synd om er“. Mere bluff: Kristina prøver at anlægge en patroniserende, klientgørende attitude. “Ni tycks tro att ni skall kunna ändra samhällets färdriktningen bort från en sund och riktig kulturell mångfald och internationalisering“. “Sund og riktig”? Stenkast mod brandbiler? Jødehad og -fordrivelse? Hate crimes mod homoseksuelle? Indpakkede kvinder på livslang overførselsindkomst? Bemærk at Kristina her udviser selvpålagt blindhed i ekstrem grad – eller ved hun… Read more »

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  LFPC

Helt meningslöst att slösa inte bort sin tid på dessa stabilt imbecilla männsikor som inte kan eler vill ta en faktabaserad diskussion!

Allah har i sin outgrundliga visdom skapat “Kristina” till att vara en kuffar. I all evighet, amen.

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Carl

RÄTTELSE:
Helt meningslöst att slösa bort sin tid på dessa stabilt imbecilla männsikor som inte kan eller vill ta en faktabaserad diskussion!

Allah har i sin outgrundliga visdom skapat “Kristina” till att vara kuffar. I all evighet, amen.

Conservative
Conservative
10 years ago
Reply to  LFPC

Den här “Kristina” är inget annat än ett s.k troll. I verkliga livet är hon naturligtvis en hycklande människa som lever helsvenskt men anser att andra ska leva i hennes “sunda” mångkultur i förorten. Och även om hon inte lever helsvenskt tillämpar hon varken yttrandefrihet eller demokrati då hon inte anser att den svenske skattebetalaren ska själv få välja vem han vill ha i sitt land eller som granne. “Kristina” är väldigt lik den tjocka fula Marteus, ingenstans på något forum eller bland några kommentarer ser man samma tomma snack och elitiska synsätt på dom man pratar emot som “Kristina”… Read more »

Nordbo
10 years ago
Reply to  Kristina

“Crimestop means the faculty of stopping short, as though by instinct, at the threshold of any dangerous thought. It includes the power of not grasping analogies, of failing to perceive logical errors, of misunderstanding the simplest arguments …, and of being bored or repelled by any train of thought which is capable of leading in a heretical direction. Crimestop, in short, means protective stupidity.”
George Orwell

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago
Reply to  Kristina

Lilla snuttan, du har inte tid och lust att plocka fram fakta säger du. Jamän då skall jag bespara dig det, genom
att rekomondera Julia ceasars eminenta bok Världsmästarna, som är en späckad faktabibel där du kan få all den
fakta som du säger dig inte ha tid att plocka fram. En utmärkt Julläsning för dig!

Nils Dacke
10 years ago
Reply to  Kristina

Det gamla uttrycket “Tomma tunnor skramlar mest” passar utmärkt på ditt senaste inlägg. Det skramlade rejält av osorterade påståenden och var helt tomt på fakta. Du påstår utan ett uns av fakta att “ni (oklart vilka som inbegrips) är så fulla av förutfattade åsikter och har så svårt med faktakontrollen”. Nu vill jag gärna veta på vilken eller vilka punkter du anser dig kunna påvisa det du svepande påstår. Att som du använda uttrycket “en och annan tokighet” med avseende på islam måste ses som något av årets understatement. Koranen och sharia är fulla av hat och våld mot icke-muslimer.… Read more »

LFPC
10 years ago
Reply to  Nils Dacke

Netop forskellen mellem Koranens normativitet og Gamle Testamentes deskriptivitet er så enkel en pointe, at denne billige opstilling af moralsk ækvivalens burde være ophørt forlængst. Men det er den jo netop ikke, og det illustrerer at netop Kristinas dialogfløj ikke registrerer noget som helst af hvad deres modstandere siger.

Conservative
Conservative
10 years ago
Reply to  Kristina

Men ärligt talat “Kristina”, vad fan har du för problem, VISA KÄLLOR PÅ DINA PÅSTÅENDEN OM HETS OCH HATSSAJTER!!!!!

Kan du göra det?? Du påstår att VI har problem med faktan, så då kan ju DU börja med att redovisa dina källor om att allt bara är hat och skitsnack. Vi benar ut den här disskusionen steg för steg eftersom du verkar dyka upp som gubben i lådan och bara vräka ur dig hat. Så, du kom alltså in på denna sidan och påstår att Julia Ceasars krönikor bara innehåller hat och lögner, KÄLLOR??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Conservative
Conservative
10 years ago
Reply to  Kristina

BTW:Ditt påstående att kritiker till mångkultur med muslimer skulle vara i minoritet påstår jag är skitsnack, jag säger tvärtom, att bland västvärldens skattebetalande befolkning är en förkrossande majoritet helt emot allt vad muslimer heter, och skulle vid fri vilja inte vilja se dom på vykort ens. Det är min erferenhet efter att har rest 12 år som VVS montör över hela världen samt rest privat i 20+ år samt rest till alla länder Norden öser in folk från. I gaten på flygplatsen, på flighten, på stranden vid persiska viken, i fikarummet, i hotellbaren samt alla andra offentliga platser har jag… Read more »

Marie
Marie
10 years ago
Reply to  Kristina

Dear Kristina, Vi ar inte radda, det ar faktiskt du som ar en mycket radd manniska och vagrar att inse vad det ar som hander och pagar i Sverige. Skygglapparna pa sa blir det sakert bra. Det ar faktiskt du, Kristina, som star for det storsta hatet. Du ar sakert inte medveten om vad kvinnorna i Sverige kampade for innan du var fodd, som tex rost ratt. Du springer runt och tror att du kan bete dig hur som helst for att du ar kvinna? Du har ratt vi ar i minoritet, det mest intelligentaste manniskorna ar i minoretet. Vi… Read more »

Carl
Carl
10 years ago

@Snaphanen
Vore önskvärt att ni införde ett komentarsystem där man redigera sin inlägg (ev i max säg 30 minuter)
Varför inte Discus eller liknande ?

LN
LN
10 years ago

Jag vill liksom Nordbo passa på att göra litet propaganda.
=======================================
Tänk att det bland 9,385 miljoner människor finns…
… endast en,
… hm,

… åtminstone en
person med denna framtoning!
Vilken tur.
Vilken beundransvärd föregångsman.
Tag honom till er!
Hjälp honom! (http://www.vitbok.se/eftervalstabloid.html)

http://www.youtube.com/watch?v=rPmUYvlf8pI

http://www.youtube.com/watch?v=4We3pNcENGo
http://www.youtube.com/watch?v=eQzZBS3PK_0
http://www.youtube.com/watch?v=1t3ecWkuzvs

http://www.youtube.com/watch?v=_uCC-venMtU
=======================================

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago

” Stenarna är i rullning” Ja just det, därför är det nog önskedrömmar för dom riksdagsmän från PK eliten som uttrycker att Sverigedemokraternas inträde i riksdagen är och var en engångföreteelse. Dom kommer nog att bli varse att dom 5,7 % som lyfte in SD i riksdagen kommer att växa lavinartat vid nästa val, för missnöjet med den förda politiken är långt större än vad röstresultatet ger sken av, för skämmighetsfaktorn har avhållit många att rösta på SD tack vare att media smutskastat dom som paria. Detta kommer folk mer och mer att genomskåda ju mer SD kommer att synas… Read more »

Imagine
10 years ago

Tack Julia Caesar för denna söndagskrönika.

Må väl!

Tor
Tor
10 years ago

Kristina, fremdeles svarer du ikke på det du blir spurt om av LFPC.

Carl
Carl
10 years ago

Men den stora och fundamentala frågan är ju varför just Sverige, dvs svenskarna, är så extremt framträdande när det gäller PK-slaviskhet samt genuscertifieringsgalenskaper? Ty det är definitivt en glasklar och odiskutabel skillnad i samhällsklimat visavi grannländer som t ex Danmark och Finland. Är då följande en slump? Samt vilka ev. dolda motiv i agendan ? 1.) Vad karaktärsutmärker dagens genomsnittssvensk (man resp kvinna) i jämförelse med t ex våra nordiska grannfolk och som frambringat detta intellektuella och samhällsmoraliska moras? 2.) Vilka grupperingar styr svensk media och kan därmed helt styra den politiska agendan? a.) Vår dagspressen liksom f.ö TV4 är… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Carl

“Men den stora och fundamentala frågan är ju varför just Sverige, dvs svenskarna, är så extremt framträdande när det gäller PK-slaviskhet samt genuscertifieringsgalenskaper?”

Det är väl inte så svårt att förstå. Socialdemokratiska regeringar har kunnat avsätta en större andel av BNP än i något annat land för systematisk indoktrinering (startar i förskolan) och centralstyrning av befolkningen.

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

>Socialdemokratiska regeringar har kunnat avsätta en större andel av BNP än i något annat land för
>systematisk indoktrinering (startar i förskolan) och centralstyrning av befolkningen.

Och varför har då inte sossarna i andra med oss jämförbara länder gjort detsamma ? Nej, i bara i vårt land – samt till viss del tyvärr även Norge – kan de utnyttja svenskens feghet, flathet, medlöperitendenser (åt vilket håll blåser det i dag då?) som jag menar till viss del sitter i folkgenetiken.

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Carl

“Och varför har då inte sossarna i andra med oss jämförbara länder gjort detsamma ? Nej, i bara i vårt land – samt till viss del tyvärr även Norge – kan de utnyttja svenskens feghet, flathet, medlöperitendenser (åt vilket håll blåser det i dag då?) som jag menar till viss del sitter i folkgenetiken.” Två stora skäl Carl 1. I Sverige uppstod redan på 1600-talet en starkt centralistisk statsmakt och konkurrerande maktcentra expedierades. 2. I andra länder har centralmakten inte haft tillgång till lika stora resurser för att indoktrinera gemene man, som staten (i praktiken SAP) kunde tillskansa sig efter… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
10 years ago
Reply to  Carl

Vad trött jag blir när folk kommer dragande med “judarna”. Det är helt irrelevant i detta sammanhang. Förklaringen finns i den svenska kulturens fega konfliktundvikande, panikrädsla inför att inte alla tycker lika och är halvljumment “lagom” runt fikabordet och brist på civilkurage.

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

Nja… helt irrelevant. Skulle du verkligen anse, att det vore “helt irrelevant” om vd TV4, koncernchefen för Bonnier AB, vd Schibsted Sverige och vd mediekoncernen MTG samt DNs politiske redaktör samtliga var t.ex. muslimer?

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

Men varför blir du då trött av att höra detta? Är fakta osanna eller menar du att det inte finns någon (o)medveten agenda? “svenska kulturens” : dvs här menar du väl det svenska folket, alltså de enskilda svenskrna själva?! Och däri återfinnes ju problemets kärna. Men vad hindrar då dig och mig – men jag vågar nog påstå att jag personligen är tämligen orädd att sticka ut i dessa sammahang – från att yttra mig inopportunt i s.k. känsliga frågor. Jo, naturligtvis rädsla, feghet och ynkedom – något som allom bekant vi vet “svensken” tyvärr är i alltför stor besittning… Read more »

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

Ytterligare en (finns säker ett antal till) av judisk härkomst är ju den bekante
Robert Ascheberg – ansvarig utgivare för Expo (kanske PK-blaskan nummer ett)

Du får nog börja att icke-tröttna och istället börja fundera lite på saken.

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Carl

RÄTTELSE: Aschberg skall ju vara

Mrs Thatcher
Mrs Thatcher
10 years ago
Reply to  Carl

Judar och kvinnor är alltså de skyldiga enligt dig? Alla övriga grupper kan m a o två sina händer? Frågan är hur t ex Bonniermedia styrs av det faktum att ägarna är judar? Är det judiska det viktiga för dem eller särskiljer de sin privata tro och sina affärsintressen? Det “farliga” är inte att ägarna i detta fall är judar utan maktkoncentrationen inom media i stort. Hade vi haft en fri media värt namnet så skulle pseudojournalister som A-C M sitta på en parkbänk och tigga växelpengar. När det gäller många svenskar oförmåga till kritiskt tänkande så anser jag precis… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Mrs Thatcher

Eftersom jag är jude, så är jag givetvis positiv till invandring, sa David Aaranovich under en estraddebatt. Vi tenderar att blunda för, att den judiska kulturen traderar vissa uppfattningar som knappast ryms under etiketten en “privat tro” t.ex. att förespråka invandring till västvärlden. När någon muslim förespråkar t.ex. att kvinnor endast bör ägna sig åt familj och barn, så identifierar vi dessa uppfattningar som en del av ett traderat muslimskt tankegods. Vi anser inte att detta är “helt irrelevant” med argumentet, att även icke-muslimer kan vara av samma uppfattning. Vi talar om en kristen kultur, en muslimsk kultur osv –… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Här är ett annat exempel. Barbara Lerner Spectre framför i ett israeliskt TV-reportage, att Europa måste förändras till att bli multikulturellt och att judarna är centrala för denna förvandling av Europa. Judarna blir därför illa sedda pga. sin ledande roll [sic], säger hon. Den här judiska självbilden – judarnas ledande roll (för att forma omvärlden och i synnerhet västvärlden) – utgör traderat judiskt tankegods. “I think there is a resurgence of anti-Semitism because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we are going to be part of the throes of… Read more »

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

>Tyvärr så är det extremt tabubelagt att uppmärksamma detta – därför är det endast hmmm…

Och vilka avgör då vad som är tabu eller ej? Ja inte är det Nisse i Tensta/Rosengård/etc precis utan det är just media (judedominerat ägande/styrande med sina agendaomedvetna hantlangare) och den s.k. kultureliten (svagtänkande vänsterliberaler) som “guidar” folket så att det inte blir “fel”.

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@Mrs Hilda Thatcher, baroness, 1.) Undertecknad är icke, har aldrig varit och tänker heller inte bli en national-socialist (aka nazist). Jag har för övrigt för ett antal år sedan haft nöjet att arbeta nära tillsammans med två mycket duktiga och dugliga judiska män (samt även med många andra nationaliteter/raser kan tilläggas). Inga problem där inte. 2.) och apropos din signatur: Margaret Thatcher’s Jewish links -> http://aangirfan.blogspot.com/2005/12/margaret-thatchers-jewish-links.html (googla på för intressant läsning) 3.) > Judar och kvinnor är alltså de skyldiga enligt dig? Alla övriga grupper kan m a o två sina händer? “Fru Thatcher” – och många andra för den… Read more »

TG
TG
9 years ago
Reply to  Arvid Falk

Själv har jag inte tyckt så mycket om religion då jag tycker land ska bygga på lag och inte tro och tyckande men då nu grundlagen uppenbarligen åsidosätts så är det nog dags att granska de styrandes motiv och judarna tjänar förvisso på islamofobi så hur skyldiga är de då de i många fall sitter i ledningspossition och det måste erkännas är mycket vältaliga? Det är dags att lämna historiska grymheter därhän och rikta uppmärksamheten mot vad som sker i dagsläget INGEN borde komma undan brott för att ens förfäder behandlades illa för i så fall kan vem som hellst… Read more »

Kristina
Kristina
10 years ago

Utgångspunkten var huruvida det råder yttrandefrihet för journalister eller ej. Jag hävdar att det gör det och ingen har lyckats bevisa att det inte förhåller sig på det viset. För att sedan återgå till Gudmundson, så hänvisade han till en journalist, som inte vågar skriva i sitt eget namn. Jag tycker definitivt att hon ska göra det och försvarar givetvis hennes rätt att skriva vad hon vill. Det jag finner märkligt är att hon hänvisar till sajter som faktiskt inte skriver fakta och som dessutom sprider både hat och fördomar mot invandrare. Yttrandefrihet är något långt ifrån självklart i världen.… Read more »

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Kristina

Ursäkta att jag svär – men du är ta-mig-tusan ljusår bortom all intellektuell räddning och pedgogisk räckvidd!!!!! Du är fullkomligt helylle praktexempel på dagens PK-svenna (eller är du kanske inte en svenne?). Har du tillbringat ditt arma misslyckade liv inspärrad i en isoleringscell de sista 10-30 åren? – Taslima Nasrin – tvingad till landsflykt för sin kritik av islam – Neda Agha-Soltan – en av många som dödats eller torterats under *modig* protest mot det muslimska diktaturstyret i Iran – Salman Rushdie – dömd till döden (fatwah) för sina åsikter skull – Sakineh Mohammadi Ashtiani – att stenas ihjälp i… Read more »

Fiona1177
Fiona1177
10 years ago
Reply to  Carl

Ursäkta mig Carl, men det var sannerligen den bästa avhyvling jag någonsin läst! För att inte tala om avslutningen “Koko på dig ditt arma nöt”. Jag bugar mig för ett sådant mustigt språk! Men jag tror förstås inte att det går in i nämnda huvud. Men mig gladde det!

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Fiona1177

Tack skall du ha!

Men tyvärr går det nu ju tretton på dussinet av dessa dagens beskäftiga svenskar som är väldigt “opionated” men saknar förmåga alt. vilja till studier för att inte tala om objektivitet…

P-O
P-O
10 years ago
Reply to  Carl

Stiligt, Carl, men detta kommer tyvärr ändå inte att betyda något för den person, som kallar sig Kristina. Hon är – för att parafrasera en viss maktfullkomlig och sedermera på öppen gata i Stockholm hastigt avliden regeringschef – ett “åsiktsdiktaturens kreatur”. Alltså helt omöjlig att kunna öppna ögonen på i sitt rabiata försvar av en demokrati i allvarlig förruttnelse. Det gäller att tjäna sina herrar väl, om man skall ha någon framtid!

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  P-O

Helt omöjligt tror jag faktiskt inte det är men det erfordras naturligtvis en rejäl avprogrammering (dyrt) samt byte av umgängeskrets och f.ö. gärna av land, åtminstone för en tid, så att denne signatur får för sin personliga utveckling lite nyttiga andra erfarenheter.

LFPC
10 years ago
Reply to  Kristina

“Det jag finner märkligt är att hon hänvisar till sajter som faktiskt inte skriver fakta och som dessutom sprider både hat och fördomar mot invandrare“. Kristina, du bluffer. Der er stadig ikke en eneste henvisning til noget konkret. Fordi du ikke kan. Hvilke sajter? Hvilke faktuelle fejl? Hvor har du set “had” og “fordomme”? “Ska yttrandefriheten användas för att sprida hat?” Hvilket “had”? Hvem siger at ytringsfriheden “skal” bruges til at sprede had – ikke nogen her? Er ubekvemme fakta i din verden lig “had”? Og hvem skal afgøre hvad motiverne til at skrive noget givet er? En centralkomité? Kulturradikale… Read more »

Nils Dacke
10 years ago
Reply to  Kristina

Du påstår att det “naturligtvis” finns en “Gyllnene Regel i islam”. Om nu så vore fallet är det faktiskt upp till dig att ge ett belägg för att så är fallet. Efter att ingående ha studerat islam och dess “heliga skrifter” i många år kan jag bespara dig besväret att försöka. Du kommer nämligen inte att lyckas även om du lusläser Koranen och hadither. Det närmaste man kommer något som till del skulle kunna likna en gyllene regel finns i Koranen 48:29, som uttryckligen säger: “Var hård mot de otrogna, men god mot dina [muslimska] bröder”. Till detta bör fogas… Read more »

Delicious
Delicious
10 years ago
Reply to  Kristina

Nej, någon expert på islam är du då sannerligen inte. Inte heller känner du till pk-trycket i gammelmedia. Och att man inte blir kallad för rasist om man kritiserar islam, vilken tomtevärld är det i? Inte är det då här i alla fall. Härligt se att du får så mycket svar på tal för det verkar du behöva. Förhoppningsvis kommer det att lära dig att vänta med dina uttalanden tills du är mer påläst.

Cavatus
10 years ago

Tack, Julia, för ännu en svidande aktuell krönika. Nu börjar vi närma oss kärnpunkten. Yttrandefriheten. Åsiktsfriheten. Jag hävdar att massinvandringen är ett resultat av dessa kvästa friheter. Den hade aldrig varit möjlig om vi hade haft en fullt utvecklad yttrande- och åsiktsfrihet. Det hela går så att säga hand i hand. När dessa friheter släpps lösa och börjar gälla fullt ut, kan massinvandringen börja genomlysas på ett sakligt sätt med faktabaserade argument även från de politisk korrekta. För övrigt ser jag att Kristina är på detta forum också och sprider sitt hat omkring sig. Hon har deltagit i en liknande… Read more »

Hans Nilsson
Hans Nilsson
10 years ago

DU skriver som en GUDINNA Julia och VI är MÅNGA som TÖRSTAR efter de VISDOMSORD som ALLA dina KRÖNIKOR består av och denna är ju som DIN vana trogen INTE ETT UNDANTAG så ett stort TACK. Jag läste om Palmemordet här på nätet och där var även en del uttalande som denne man hade gjort ett var bla att Sverige har INTE DEMOKRATI i ordets rätta innebörd utan vi har Politisk Demokrati enl Palme och då är det ju även så att VI har sk Politisk Yttrandefrihet och det kan ju stämma om vi ser hur det har sett ut… Read more »

Marit
Marit
10 years ago

Takk Julia ! Du er et lys i det skandinaviske mørket.

Redigeraren
Redigeraren
10 years ago

Tack Julia. Ännu en krönika skriven med en obönhörlig logik, som borde få även meningsmotståndare att fundera. Du äger sanningen och språket. Det finns hopp!

Nordbo
10 years ago

Ja, jag tror också att stenarna är i rullning. På tal om Solzjenitsyn, jag tror jag har hänvisat till honom förut, men så här skrev han:

“Frånvaron av mod i Västerlandet, är nog det som allra först faller
en utifrån kommande besökare i ögonen. Civilisationen i Väst
har tappat modet.”

Jag försöker sprida den här texten när jag får tillfälle. Den är mycket aktuell:

http://www.nkmr.org/DSM_solzjenitsyn.pdf

Kristina
Kristina
10 years ago

Vem är sanningsfientlig? Självklart ska vi ha ett fritt och öppet debattklimat. Det är essansen i ett demokratiskt samhälle. Det märkliga är att Gudmundson hänvisade till en “etablerad journalist” (tillåt mig att ifrågasätta detta), denna Julia Ceasar, som i sin tur hänvisar till “fakta” från kända hat och hetssajter. Man blir inte stämplad som rasist om för att man ifrågasätter religion (islam). Men de sajter som man hänvisar till ifrågasätter inte. Det handlar inte om en debatt, det handlar om demonisering av muslimer, inte ett ifrågasättande av fundamentalistiska islamska strömningar. Jämför man hur muslimer beskrivs, så slås man av likheterna… Read more »

LFPC
10 years ago
Reply to  Kristina

Kristina, du fremlægger ikke et eneste eksempel på en “hat och hetssajt”, eller på noget faktuelt ukorrekt der fremlægges på disse. Måske fordi du ikke kan? Vis nu at du kan ‘walk the walk’ og fortæl mig f. eks.: Hvilke(n) af de fire store sunni-retsskoler hanafi, maliki, shafi’i og hanbali har ikke islams verdensherredømme som udtrykkeligt mål? Hvor i islams hellige tekster finder du belæg for Den Gyldne Regel, dvs. at kuffars liv er af samme værdi som muslimers? Kan du nævne bare én fremtrædende mainstreammuslimsk teolog eller leder i dagens verden med udbredt opbakning der tydeligt, umisforståeligt og troværdigt… Read more »

Carl
Carl
10 years ago
Reply to  Kristina

Så stämpeln islamofob är för dig helt obekant “Kristina”?!? Dessutom verkar du minst sagt väldigt, väldigt opåläst beträffande den politiska ideologin islam liksom f.ö. antagligen även dito zionismen. Dessa mellanöstern-uppfunna – ja just det: uppfunna! – inriktningar är inga små privata smågulliga oförargeliga trossatser typ Buddhas lära.

Därför är det kanske hög tid att vakna upp ur den intellektuella Törnrosa-slummern och med oförutfattade utgångspunkter allsidigt instudera dessa två “religiösa” mänskliga dårskaper (främst avsedda för de enklare samhällslagren) och först därefter bilda dig en alldeles egen personlig uppfattning oberoende av dagsaktuell Zeitgeist.

Mvh,
Carl

PS!
“essens” bör det nog stavas.

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago
Reply to  Kristina

Du skriver att man demoniserar Muslimer, det finns ett talessätt att alla muslimer är inte terrorrister, men att alla terrorrister
är muslimer vilket inte är helt fel. Det finns säkert fredliga Muslimer, men en sak som slår mig är att alldrig ser eller läser
man att dessa fredliga muslimer tar avstånd från sina våldsbenägna trosfränder när dom utfört sina nidingdåd, varför?
muslimer är ju inte sena att använda massmedia när man uttrycker sitt missnöje i andra sammanhang.

P-O
P-O
10 years ago
Reply to  Tony Ingman

Varför fredliga muslimer inte tar avstånd från islamisterna beror nog mestadels på den “pedagogik” de sistnämnda tillägnat sig, när man skall förhindra, att t ex bevittnade brott anmäls eller att man helt ofrivilligt skall dras med i brottslighet. Vad går denna så effektiva “pedagogik” då ut på? Jo, att muslimen sedan späd ålder lär sig frukta Allah. – “Fruktar du Allah?” – “Javisst!” – “Då skall du frukta mig också”. Så enkelt kan man alltså “pedagogiskt” förklara för sina muslimska bröder, varför de skall lyda det man säger och gör. Och det gör man också!

Conservative
Conservative
10 years ago
Reply to  Kristina

Du påstår att man demoniserar muslimer. Och? Jag har rest 20+ år i den islamiska världen. Jag skulle vilja påstå att en absolut majoritet av västvärldens skattebetalare inte vill ha muslimer i sina länder, och jag skulle vilja påstå att en absolut majoritet av sveriges befolkning inte vill försörja en enda muslim om dom fick välja. Sen är det inte din uppgift att bestämma vad folk ska tycka, bloggar och debattörer säger sin mening, en del talar sanning, en del använder fakta, en del ljuger, en del hycklar och en del är neutrala, Sen är det upp till LÄSAREN att… Read more »

Info
Info
10 years ago

FINNS DET EN SAMIZDATKONST I SVERIGE? Förvisso finns nu en samizdatlitteratur i Sverige. Personliga meddelanden, e-brev bakom journalisternas ryggar, obekväma bloggar m.m., där det farliga i budskapet inte är ”fula ord”, lögner, personliga påhopp, förtal osv. utan det som är ännu farligare: politiskt inkorrekta sanningar. Hit kan nog faktiskt, fastän halvoffentliga, nu också räknas Julia Caesars böcker och krönikor och ”nätaviser” som Politisgt inkorrekt, Fria Tider och Fria Nyheter. Finns det också en samizdatkonst i Sverige? NEJ – hörs ett (nästan) samfällt rop. Se bara på Vilks förbjudna ”rondellhund”! (Det mest offentliga och överlag prisade, svenska s.k. konstverket i vår… Read more »

nobody
nobody
10 years ago

Jag tycker Ronald Reagan sammanfattar det hela på ett bra sätt, kanske några ord här och där behöver ändras, och då gäller hans ord än idag – “Reagan – A Time For Choosing”: http://www.youtube.com/watch?v=lvg7lRsCVJ8 I have spent most of my life as a Democrat. I recently have seen fit to follow another course. I believe that the issues confronting us cross party lines. Now, one side in this campaign has been telling us that the issues of this election are the maintenance of peace and prosperity. The line has been used, “We’ve never had it so good.” But I have… Read more »

Delicious
Delicious
10 years ago

Tack och lov är stenarna i rullning. Jag känner ingen ovisshet och litar på det jag ser. Min information får jag genom bloggvärlden, tack och lov för den. Det finns ett stort medieförakt för gammelmedia nu och det finns också ett stort svenskförakt. Dels från politiker men även från de stora mediedrakarna. Och från invandrarna, inte att förglömma. Ska rädslan för islam bli större än att vilja informera då är det illa. Dessvärre är det redan så. Mångkulturens vurmare gör allt för att vilseleda oss svenskar, det får mig riktigt arg. Men värst av allt är den stora massan som… Read more »

Naivtive
Naivtive
10 years ago

“Stenarna är i rullning och går inte längre att stoppa” så rätt så rätt …. och det är skönt att läsa din krönika om tecknen att så är fallet. Marteus med flera är nog så medvetna om detta och däri ligger skräcken att efterhand bli ertappad som de stora lögnare de är. Ansvaret mellan Reinfeldt och hans medlöpare och journalistdrevet kan delas lika men så småningom kommer avbönerna att stå som spön i backen. Lögnen och sveket är stort och svenska folket kommer att kräva svar om varför det fick tillåtas gå så långt att välfärden offrades på multikulturens altare.… Read more »

trackback

[…] Julia Ceasar analyserar i sin söndagskrönika yttrandefriheten. Krönikan kan Du läsa här. […]