1
nov
Seneste opdatering: 4/11-12 kl. 1107
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Gunnar Sandelins tekst Et svensk tabu, Jyllands-Posten,30.10.2012 på  svensk med forfatterens venlige tilladelse. Den danske version er nedenfor:

Sedan 1980 har Sverige beviljat drygt 1,6 miljoner nya uppehållstillstånd; majoriteten av dessa är permanenta (PUT). Förändringen sker just nu i rasande fart. Drygt en miljon tillstånd har beviljats under 2000-talet. Under de tre första kvartalen 2012 rör det sig om drygt 89 000 personer. I Migrationsverkets statistik ingår också tillfälliga uppehållsrätter för rörlig arbetskraft inom EU, gäststudenter etc., men dessa utgör totalt sett en mindre del. Uppehållstillstånden för arbetskraftsinvandrare utanför EU och deras anhöriga permanentas efter fyra års arbete i landet. Asyl- och anhöriginvandringen accelererar mest. Under 2012 och 2013 räknar Migrationsverket med att närmare 200 000 personer inom dessa kategorier ska ansöka om att få komma hit för att få permanent hemvist. Vilka journalister rapporterar om detta?

Siffrorna ovan är tänkta som en hållpunkt eftersom människor avlider, rör sig fram och tillbaka över gränser osv. Dessutom är Migrationsverkets statistik många gånger ofullständig och därför svårtydbar, särskilt vad gäller anhöriginvandringen. Ett annat mått på förändringen i demografin kan utläsas ur SCB:s befolkningsstatistik. Mellan 2000-2011 ökade antalet personer med utländsk bakgrund med 569 000. Under samma period var ökningen i befolkningen med svensk bakgrund 30 000. Det är en nitton gånger så stor ökning i jämförelse. Beräkningen är grundad på den nya definition som myndigheten övergick till 2003 som innebär att med utländsk bakgrund menas personer vilka är utrikes födda eller födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. Skulle istället den tidigare definitionen av utländsk bakgrund med åtminstone en utrikes född förälder fortfarande gälla, blev skillnaden märkbart större. Då handlar det om en minskning på drygt 100 000 av befolkningen med svensk bakgrund.

Hur man än räknar är det tydligt att det pågår en historisk befolkningsförändring i Sverige som varken vår politiska elit eller journalistkåren vill diskutera offentligt, men som många människor sedan länge märker i sin vardag. I den senaste partiledardebatten berördes inte frågan om vart någonstans gränserna för denna omfattande förändring av samhället ska dras. Eller finns det inte några sådana gränser? Fakta varken presenteras eller diskuteras, vare sig av regering eller av opposition. Det grundläggande problemet är emellertid att väljarna aldrig har tillfrågats om hur de anser att den mest laddade förändringen av samhället i vår tid ska hanteras. Våra ledande politiker och journalistkåren behandlar i stort dess konsekvenser som en icke-fråga. För dem är uppenbarligen etnicitet något oväsentligt eller onämnbart. Vår värld ska ju bestå av öppna gränser och alla invändningar mot en sådan världsordning anses vara grundade på okunskap, främlingsfientlighet eller rasism.

Varf√∂r den tankefiguren s√• l√§nge har dominerat i media kan i viss utstr√§ckning f√∂rklaras av att 41 procent av journalistk√•ren sympatiserar med Milj√∂partiet. N√§r det g√§ller asyl och migration √§r Milj√∂partiet ett extremparti med en uttalad vision om fri invandring som ocks√• inkluderar full r√§tt f√∂r att alla som vill, att ocks√• f√• stanna h√§r med tillg√•ng till fulla sociala r√§ttigheter. ‚ÄĚIngen m√§nniska √§r illegal‚ÄĚ, deklarerar partiet i sin programf√∂rklaring.

Mer än hälften av de journalister som arbetar inom public service, som har i uppdrag att värna kravet på allsidighet i rapporteringen, sympatiserar med Miljöpartiet. 54 procent inom Sveriges Radio och 52 procent inom Sveriges Television gör det. Siffrorna kommer från professor Kent Asp vid JMG, Institutionen för kommunikation, medier och journalistik vid Göteborgs universitet i hans senaste undersökning från 2011 om journalistkårens partisympatier.

Den slutsats som Kent Asp drar √§r att Milj√∂partiet f√•r en mer gynnsam behandling √§n de andra partierna. ‚ÄĚNormalt sett √§r jag v√§ldigt f√∂rsiktig i s√•dana h√§r sammanhang och jag skulle aldrig p√•st√• n√•got s√•dant om jag inte vore s√§ker‚ÄĚ, s√§ger han. Enligt Kent Asp har Milj√∂partiet en gr√§ddfil i medierna genom sin unikt starka st√§llning bland svenska journalister. Det saknas en granskning av Milj√∂partiet som j√§mf√∂rt med andra partier befinner sig i en fredad zon n√§r det g√§ller bevakningen av politik, menar Asp. Kent Asp anser att journalisternas tillagsinst√§lldhet gentemot Milj√∂partiet ocks√• ger en positiv effekt p√• partiets opinionssiffror och valresultat.

Media har knappast uttalat ett kritiskt ord om regeringens uppg√∂relse med Milj√∂partiet vad g√§ller att slopa kraven p√• giltiga identitetshandlingar till f√∂rm√•n f√∂r DNA-tester n√§r det g√§ller anh√∂riga till asyls√∂kande. Enligt Migrationsverkets prognoser tros cirka 20 000 -30 000 somalier √•terf√∂renas med sina familjer h√§r i √•r och n√§sta √•r. Detta antas i sin tur leda till en √∂kad invandring av nya asyls√∂kande fr√•n Somalia. D√§rtill kommer en stark str√∂m av asyls√∂kande fr√•n Syrien som ingen i dagsl√§gen riktigt kan f√∂ruts√§ga omfattningen av. Sverige har tagit emot mest irakier, somalier och unga asyls√∂kande (‚ÄĚensamkommande flyktingbarn‚ÄĚ) inom EU och √§r nu ocks√• berett att ta emot flest syrier. √Ör ut och √•r in ligger Sverige i topp vad g√§ller mottagande av asyls√∂kande per capita i v√§stv√§rlden, enligt UNHCR (FN:s internationella flyktingorgan).

Samtidigt som regeringen g√∂r upp i flyktingpolitiken med Milj√∂partiet talar statsministern om att vi tar emot flyktingar enligt internationella konventioner. Det √§r en sanning med mycket stor modifikation. Det √§r bara en br√•kdel av alla dem som s√∂kt asyl i Sverige sedan 1980, cirka 10 procent, som enligt utl√§nningslagen och FN:s konvention kan definieras som flyktingar. Dessa √§r fortfarande i minoritet i dagens asylmottagande. Sj√§lvklart ska m√§nniskor som flyr f√∂r sina liv, √§ven s√• kallade skyddsbeh√∂vande, f√• stanna. Men det √§r ansvarsl√∂st, f√∂r att inte s√§ga bedr√§gligt, att inte l√•ta fr√•gan komma fram i sitt r√§tta sammanhang. D√§r borde ing√• de hundratals exempel p√• asylbedr√§gerier i stor skala som tidigare asylombudet Merit Wager s√• gott som dagligen under fem √•r rapporterat om p√• sin blogg. Nu senast har hon dokumenterat bedr√§gerierna i sin bok ‚ÄĚInte svart eller vitt‚ÄĚ, vilken i princip st√§lldes i medieskugga trots att journalister och politiska partier regelbundet bes√∂ker Wagers blogg.

N√§r handl√§ggare och beslutsfattare p√• Migrationsverket ber√§ttar att de p√• grund av en dysfunktionell arbetsmilj√∂ inte p√• ett r√§ttss√§kert s√§tt kan fatta beslut utan ist√§llet uppmanas att ‚ÄĚst√§mpla PUT‚ÄĚ, urholkas ocks√• r√§tten till skydd och asyl ocks√• f√∂r dem som verkligen beh√∂ver det medan m√•nga som inte har n√•gon r√§tt att vara h√§r f√•r stanna. Detsamma g√§ller n√§r regeringen f√∂rs√∂ker st√§lla om asylinvandringen till arbetskraftsinvandring. N√§stan h√§lften av de arbetskraftsinvandrare som beviljats uppeh√•llstillst√•nd de senaste √•ren har ingen utbildning. Dessa beslut tas i ett l√§ge med cirka en halv miljon arbetsl√∂sa p√• hemmaplan.

Den politik och handläggning som beskrivs ovan skapar konflikter. Många människor känner inte igen sig från den bild som ledande politiker och media ger. Folk ser i sin vardag hur samhället förändras och upplever att de inte får relevant information. Jag hör detta överallt.

När frågor som befolkningsförändring, asylbedrägerier och invandringens kostnader inte behandlas i offentligheten ljus växer sig istället frustrationen allt starkare. Ibland övergår den till vanmakt och även rent hat, vilket har manifesterat sig i vissa fält på nätet. Ska vi i framtiden slippa att krafter långt till höger om Sverigedemokraterna kapar denna explosiva fråga och därmed också drar till sig skaror som känner sig förda bakom ljuset, är det hög tid att politiker och medier slutar upp med att vilseleda medborgarna genom att utelämna relevanta fakta. Annars riskerar Sverige att bli ett riktigt obehagligt land att leva i.

Gunnar Sandelin, socionom & journalist

Og her samme tekst på dansk:

Debat: Et svensk tabu

Jyllands-Posten 30.10.2012
Der sker i disse √•r en √¶ndring af Sveriges befolkningssammens√¶tning, som hverken journalister eller den politiske elite er villige til at diskutere offentligt. Er der en gr√¶nse for, hvor meget indvandring Sverige kan h√•ndtere, sp√łrger en svensk journalist.

Siden 1980 har Sverige bevilget godt 1,6 mio. nye opholdstilladelser; hovedparten af dem er permanente (PUT). Udviklingen sker i hastigt tempo. Godt en million tilladelser er der blevet givet i 2000-tallet. I de ni f√łrste m√•neder af 2012 drejer det sig om godt og vel 89.000 personer.

I Migrationsverkets (svarer til Udl√¶ndingestyrelsen, red.) statistik indg√•r ogs√• midlertidige opholdstilladelser til vandrende arbejdstagere i EU, udvekslingsstuderende osv., men de udg√łr samlet set en mindre del. Permanent opholdstilladelse til arbejdskraftindvandrere og deres familier fra lande uden for EU f√•s efter fire √•rs arbejde i Sverige. Asylindvandring og familiesammenf√łring opviser st√łrst v√¶kst.

Migrationsverket venter, at hen ved 200.000 personer i disse kategorier vil ans√łge om at komme til Sverige for at f√• permanent ophold i 2012 og 2013. Er der nogen journalister, der skriver om det? Tallene ovenfor er t√¶nkt som et udgangspunkt, fordi mennesker d√łr, flytter frem og tilbage over gr√¶nser osv. Desuden er Migrationsverkets statistik ofte ufuldst√¶ndig og derfor vanskelig at tolke, is√¶r p√• familiesammenf√łringsomr√•det.

Et andet m√•l for den √¶ndrede befolkningssammens√¶tning kan l√¶ses ud af SCB’s (svarer til Danmarks Statistik, red.) befolkningsstatistik.

Mellem 2000 og 2011 voksede antallet af personer med udenlandsk baggrund med 569.000. Det er 19 gange så meget som væksten i antallet af borgere med svensk baggrund: 30.000. Beregningen hviler på den nye definition, som myndighederne gik over til i 2003.

If√łlge den menes der med udenlandsk baggrund personer, som er f√łdt i udlandet eller f√łdt i Sverige med to udenlandskf√łdte for√¶ldre.

Hvis den tidligere definition p√• udenlandsk baggrund – mindst √©n for√¶lder, der er f√łdt i et andet land – stadig gjaldt, blev forskellen endnu st√łrre.

Hvordan man end opg√łr tallene, er det tydeligt, at der sker en historisk befolknings√¶ndring i Sverige, som hverken den politiske elite eller journalisterne vil diskutere offentligt, men som mange mennesker allerede l√¶nge har m√¶rket i hverdagen.
Ved den seneste partilederdebat kom man ikke ind p√• sp√łrgsm√•let om, hvor gr√¶nsen for denne omfattende samfunds√¶ndring skal g√•. Eller er der ikke en s√•dan gr√¶nse? Kendsgerninger hverken freml√¶gges eller diskuteres af regeringen og oppositionen. Det grundl√¶ggende problem er imidlertid, at v√¶lgerne aldrig er blevet spurgt om, hvordan de mener, at den mest dramatiske √¶ndring af samfundet i vor tid skal h√•ndteres.

De ledende politikere og journalisterne behandler i al almindelighed konsekvenserne, som om det drejer sig om et tabuemne. For dem er etnicitet åbenbart noget uvæsentligt eller unævneligt. Vor verden skal jo bestå af åbne grænser, og alle indvendinger mod en sådan verdensorden menes at bero på manglende viden, fremmedfjendskhed eller racisme.

Hvorfor den tankegang har domineret så længe i medierne, kan til en vis grad forklares ved, at 41 pct. af journalisterne stemmer på Miljöpartiet.

N√•r det g√¶lder asyl og indvandring, er Milj√∂partiet et yderligg√•ende parti med en udtalt vision om fri indvandring, som ogs√• omfatter fuld ret til, at alle, der vil, kan bo her med adgang til alle sociale rettigheder. ¬ĽIntet menneske er illegalt,¬ę skriver partiet i sin programerkl√¶ring.

Mere end halvdelen af de journalister, som arbejder med pr, og som har til opgave at v√¶rne om kravet om alsidighed i reportagen, stemmer p√• Milj√∂partiet. 54 pct. ved Sveriges Radio og 52 pct. ved Sveriges Television g√łr det. Tallene stammer fra professor Kent Asp, der arbejder ved journalistuddannelsen JMG ved G√∂teborgs Universitet, i hans seneste unders√łgelse fra 2011 om journalisters partifarve.

Den slutning, som Kent Asp drager, er, at Milj√∂partiet f√•r en mere fordelagtig behandling end de andre partier. ¬ĽNormalt er jeg v√¶ldigt forsigtig i den slags sammenh√¶nge, og jeg ville aldrig p√•st√• noget s√•dant, hvis jeg ikke var sikker,¬ę siger han. If√łlge Kent Asp har Milj√∂partiet en fortrinsstilling i medierne i kraft af sin st√¶rke position blandt svenske journalister.

Milj√∂partiet m√• s√¶ttes under lup. Det befinder sig i en fredet zone, n√•r det g√¶lder d√¶kningen af politik, mener Kent Asp. If√łlge ham giver journalisternes sympati over for Milj√∂partiet ogs√• en positiv effekt p√• partiets meningsm√•linger og valgresultat.

Medierne har d√•rligt nok sagt √©t kritisk ord om regeringens aftale med Milj√∂partiet med hensyn til at afskaffe kravet om gyldige identitetspapirer til fordel for dna-test i forbindelse med familie til asylans√łgere.

If√łlge Migrationsverkets prognoser menes ca. 20.000-30.000 somaliere at blive genforenet med deres familie i √•r og n√¶ste √•r. Dette menes at ville f√łre til √łget indvandring af nye asylans√łgere fra Somalia.

Dertil kommer en kraftig str√łm af asylans√łgere fra Syrien, som ingen i dag rigtigt kan forudsige omfanget af.

Sverige har taget imod flest irakere, somaliere og unge asylans√łgere (” uledsagede flygtningeb√łrn”) i EU og er nu ogs√• parat til at tage imod flest syrere. If√łlge FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, har Sverige √•r efter √•r ligget i top med hensyn til at modtage asylans√łgere pr. indbygger i den vestlige verden.

Samtidig med at regeringen aftaler flygtningepolitikken med Miljöpartiet, taler statsministeren om, at vi tager imod flygtninge i henhold til internationale konventioner.

Det er en sandhed med meget store modifikationer. Det er kun en br√łkdel af alle dem, der har s√łgt asyl i Sverige siden 1980, ca.10 pct., som if√łlge Udl√¶ndingeloven og FN’s konvention kan defi-neres som flygtninge. De udg√łr fremdeles et mindretal af asylans√łgerne.

Mennesker, der flygter for livet, skal selvf√łlgelig have lov til at blive.

Men det er ansvarsl√łst, for ikke at sige uh√¶derligt, ikke at lade sagen komme til kendskab i den rette sammenh√¶ng. De hundredvis af eksempler p√• storstilede asylbedragerier, som Merit Wager, tidligere ombudsmand i asylsp√łrgsm√•l, s√• godt som dagligt i fem √•r har rapporteret om p√• sin blog, burde med.

Senest har hun dokumenteret bedragerierne i sin bog “Inte bara svart eller vitt”, som fik en beskeden plads i medierne, selv om journalister og politiske partier regelm√¶ssigt l√¶ser Merit Wagers blog.

N√•r administratorer og beslutningstagere i Migrationsverket fort√¶ller, at de p√• grund af d√•rligt fungerende arbejdsmilj√ł ikke kan tr√¶ffe beslutninger p√• en m√•de, der afspejler retssikkerhed, men i stedet opfordres til at “stemple PUT”, undergraves ligeledes retten til beskyttelse og asyl ogs√• for dem, der virkelig har behov for det, mens mange, som ikke har nogen ret til at v√¶re i Sverige, f√•r lov til at blive.

Det samme g√łr sig g√¶ldende, n√•r regeringen fors√łger at √¶ndre asylindvandring til arbejdskraftindvandring. N√¶sten halvdelen af arbejdskraftindvandrerne, som har f√•et bevilget opholdstilladelse de senere √•r, har ingen uddannelse. Disse beslutninger tr√¶ffes i en situation med omkring en halv million arbejdsl√łse i landet.

Den politik og forvaltningspraksis, som er beskrevet ovenfor, skaber konflikt. Mange mennesker kan ikke nikke genkendende til det billede, som f√łrende politikere og medier giver. Folk bem√¶rker i deres dagligdag, hvordan samfundet √¶ndres, og de oplever, at de ikke modtager relevante oplysninger.Det h√łrer jeg overalt.

N√•r sp√łrgsm√•l om demografisk udvikling, asylbedrageri og omkostninger forbundet med indvandring ikke behandles offentligt, vokser frustrationen sig st√¶rkere og st√¶rkere. Somme tider g√•r den over i magtesl√łshed og endog regul√¶rt had, hvilket p√• nogle omr√•der er kommet til udtryk p√• nettet.

Hvis vi i fremtiden skal undg√•, at kr√¶fter langt til h√łjre for Sverigedemokraterne s√¶tter sig p√• dette eksplosive sp√łrgsm√•l og dermed ogs√• tiltr√¶kker grupper, som f√łler sig f√łrt bag lyset, er det p√• h√łje tid, at politikere og medier holder op med at vildlede borgerne ved at springe relevante oplysninger over. I modsat fald l√łber Sverige en risiko for at blive et rigtigt ubehageligt land at leve i.

Gunnar Sandelin er socionom og journalist.

0 0 vote
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

11 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Ellenbågen
8 years ago

Tyvärr är det inte mycket hopp för att svenska folket ska resa sig.

Mer än en halv miljon produktiva svenskar har flyttat utomlands de senaste 25 åren.
En och en halv miljon utlänningar har bosatt sig i Sverige sedan 1980.
Dessa grupper kommer inte göra uppror.

Återstoden av svenskarna är beroende av systemet. De flesta märker inte att det fungerar dåligt.

falke√łje
falke√łje
8 years ago

Svenske politikere kan ikke blive ved at stikke svenskerne bl√•r i √łjnene.
En dag revner ballonen, og svenskerne går til modstand.
Godt nok har de været lydige, siden Gustav Vasa tævede dem til lydighed,
men alting har en ende, mon ikke den nærmer sig i nabolandet?

falke√łje

Frank P
Frank P
8 years ago

Men det er som om, at stiger indvandringsbefolkningen i Sverige s√• udg√łr den samtidig en st√łrre tiltr√¶kningskraft uden forhindringer. Selve den indvandring, der allerede er sket, er en planet i sig selv og tr√¶kker stadig flere til sig fra d. 3. verden. Det er som en ny tyngdelov. Men jeg forst√•r ikke tallene: 1,6 mio. siden 1980, men International Dispatch kom frem til 0,6 mio. har r√łdder i muslimske lande, men disse vedr√łrer jo ogs√• en del af dem som er f√łdt i Sverige. Alts√• hvilken baggrund har de ikke-muslimske – stadig mere end 1 mio. – som er kommet… Read more »

JensH
JensH
8 years ago
Reply to  Frank P

Sverige har vist modtaget en del kristne Arabere, (de s√•kaldte Assyriere), men det kan vel n√¶ppe v√¶re den 1. mio som ‘mangler’. If√łlge Wikipidia findes der 100.000-120.000 Assyrier i Sverige:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Assyrier/Syrianer_i_Sverige

I√łvrigt har de i en by som S√∂dert√§lje voldsomme problemer med disse kristne Assyriere. Arabisk klan- og stammementalitet passer bare d√•rligt ind i et moderne vestligt samfund kan man s√•ledes konkludere.

Frank P
Frank P
8 years ago
Reply to  JensH

Assyrierne er et godt bevis p√•, at man g√•r fejl af altid at fokusere p√• ‘muslimer’ og islam, koran, osv. Og i Holland er muslimske indonesere vidst ogs√• kun marginalt mere kriminelle end holl√¶ndere.

Så hvordan indfanger man hvad-man-vil-beskrive?

Bruger man ‘MENA’, s√• f√•r man ikke Balkan, Tyrkiet, Kaukasus, Iran, Pakistan, Afghanistan eller Indien med.
Bruger man ‘muslimer’, s√• g√•r man galt i byen i tilf√¶ldet Sverige.
Bruger man ‘indvandring’, s√• rammer man jo ogs√• syd√łstasiatere.
Bruger man ‘arabere’, s√• f√•r man ikke nok med.
Bruger man p-ordet, så kommunikerer man på en optaget frekvens.

JensH
JensH
8 years ago
Reply to  Frank P

Måske vi bare skal konstatere, at vi i vesten skal være både særdeles restriktive og selektive når det kommer til indvandring fra den ikke-vestlige verden. Simple as that, eller hur???

Gunnar Biering
8 years ago
Reply to  Frank P

Hvad med at kalde dem “fjendtligtsindede indvandrere”?

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago
Reply to  Frank P

Der er stadig en del finner:
År 2008 hade nästan hälften föräldrar från någon av dessa båda ländergrupper. Endast drygt var femte
hade föräldrar födda i Norden även om det enskilt vanligaste födelselandet fortfarande är Finland.
Fra:
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____296435.aspx

Steinadler
Steinadler
8 years ago

Jeg kan ikke forstå annet enn at man må være grundig avstumpet om man ikke allerede finner Sverige et heller ubehagelig land å leve i. Å ha dette kollektivt utilregnelige folket som nabo gir i seg selv god grunn til bekymring.

JensH
JensH
8 years ago

Gunnar Sandelins kronik rammer hovedet p√• s√łmmet. Men der er virkelig behov for, at nogle flere Svenske debat√łrer kommer p√• banen, og rejser denne for Sverige livsn√łdvendige debat om indvandrings-politiken. Men nu til noget andet: Vi er gennem de seneste √•rti blevet tudet √łrene fulde af, at muslimerne i USA er velintegrede samfundsborgere, og det bare er her i Danamark/Europa vi ikke har den n√łdvendige tolerance overfor andre religioner og ‘det anderledes’. Men USA har gennem de seneste √•r oplevet flere sager med ‘home-grown’ islamiske terrorister, og nu kraklerer billede af de ‘velintegrede’ Amerikanske muslimer for alvor: “Sixty Percent of… Read more »