4
feb
Seneste opdatering: 4/2-13 kl. 1849
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

“The khuffar, you can go to hell; this is not a Christian country. Christianity, you can go to hell.” “We are in East London, we are in South London, we are in North London… the police cannot stop us, the khuffar cannot stop us. We are coming to implement Islam immediately.” He continues: “anyone who tries to stop us, we will take their alcohol, we will tell the women to cover up, and we will implement Islam upon your own necks [sic] David Cameron.”“Christianity can go to hell” says NEW Muslim Patrol video – SE ogs√• Islamister: Vores b√łrn skal ikke have danske v√¶rdier

Den store nordiske kulturkrig

Mikael Jalving skriver i ‘landet i midten’, Norge. Han burde have en ugentlig klumme i ‘the belly of the beast’, Dagens Nyheter, men s√• sjovt skal den stockholmske √•ndselite nok ikke have det:

Af Hans Rustad
Fl√•¬≠se¬≠ri¬≠ene og den over¬≠spente reto¬≠rik¬≠ken til de besatte svens¬≠kene har utl√łst en nor¬≠disk kul¬≠tur¬≠krig, dvs. de fron¬≠tene og gjer¬≠dene som har holdt debat¬≠tene i Dan¬≠mark, Sve¬≠rige og Norge adskilt, er borte og for f√łrste gang f√łres en debatt i alle tre land om det samme: hva best√•r den nasjo¬≠nale kul¬≠tur i?

Det begynte da Aft¬≠on¬≠bla¬≠dets kom¬≠men¬≠ta¬≠tor Mar¬≠tin Aag√•rd stemp¬≠let main¬≠stream norske debat¬≠tan¬≠ter som h√łyre¬≠eks¬≠treme (Dan¬≠skj√§v¬≠lar). Astrid Meland svarte i VG p√• en m√•te som min¬≠net om og gjennopp¬≠li¬≠vet den gamle ‚Äúsvenske¬≠kri¬≠gen‚ÄĚ: Jag √§r inte sjuk, jag √§r bara svensk.

I dag inter¬≠ve¬≠ne¬≠rer Mikael Jal¬≠ving i Ber¬≠gens Tidende, og han sam¬≠men¬≠f√łyer de tre lands debat¬≠ter og viser at det hand¬≠ler om noe av det samme: fra top¬≠pen av sam¬≠fun¬≠net er det en unn¬≠vi¬≠kende hold¬≠ning til hva som utgj√łr lan¬≠de¬≠nes kul¬≠tur. P√• sp√łrs¬≠m√•l kla¬≠rer man enten ikke besvare det, som til¬≠fel¬≠let Tajik, eller man rent ut lat¬≠ter¬≠lig¬≠gj√łr egen kul¬≠tur, slik Mona Sah¬≠lin har gjort ved flere anledninger.

For poli¬≠ti¬≠kere som Anto¬≠rini, Sah¬≠lin og Tajik er for¬≠hol¬≠det til fedre¬≠lands¬≠kj√¶r¬≠lig¬≠het i h√ły¬≠den ambi¬≠va¬≠lent. De opp¬≠fat¬≠ter gjerne lokalt over¬≠le¬≠verte tra¬≠di¬≠sjo¬≠ner, nor¬≠mer, ube¬≠visste vaner og kultur¬≠m√łnstre som en l√łk: man kan skrelle av lag etter lag, men man kom¬≠mer aldri inn til kjer¬≠nen. Kjer¬≠nen er borte, den var aldri der ‚Äď og det √• hevde noe annet er ren ¬ęh√łyrepopulisme¬Ľ.

Anto­rini er under­vis­nings­mi­nis­te­ren i S-SF-regjeringen:

Den n√•v√¶¬≠rende under¬≠vis¬≠nings¬≠mi¬≠nis¬≠te¬≠ren Chris¬≠tine Anto¬≠rini (S) blir for eksem¬≠pel for¬≠vir¬≠ret n√•r hun m√łter dansk kul¬≠tur. Etter et kort bes√łk i 2006 p√• en h√ły¬≠skole p√• S√łr-Jylland der det ble sun¬≠get Grundt¬≠vig og flag¬≠get med dan¬≠ne¬≠brog, noterte hun meget¬≠si¬≠gende: ¬ęP√• den ene siden els¬≠ker jeg Dan¬≠mark som ingen¬≠ting annet, p√• den andre siden kan jeg ikke holde det ut √• si det h√łyt¬Ľ.

Hadia Tajik plas¬≠se¬≠rer seg inn i en slik kon¬≠tekst n√•r hun p√• Chris¬≠tian Tybring-Gjeddes sp√łrs¬≠m√•l om norsk kul¬≠tur kun kan gi et sve¬≠vende svar. Man¬≠tra¬≠or¬≠det er for¬≠and¬≠ring. Kul¬≠tu¬≠ren utvik¬≠ler seg i et slikt rasende tempo at det ikke len¬≠ger g√•r an √• holde den fast, eller defi¬≠nere den.

Man kan kun sl√• ring om visse ver¬≠dier og prin¬≠sip¬≠per. Men det folk opp¬≠le¬≠ver er at deres egen kul¬≠tur opp¬≠l√ł¬≠ses i r√łyk, mens inn¬≠vand¬≠rende kul¬≠tu¬≠rer skjer¬≠mes og beskyt¬≠tes og erkl√¶¬≠res verne¬≠ver¬≠dige. Kon¬≠se¬≠kven¬≠sene av en slik poli¬≠tikk blir at sam¬≠hold og sam¬≠h√ł¬≠rig¬≠het fordamper.

Alle¬≠rede fore¬≠stil¬≠lin¬≠gen om en kjerne¬≠kultur ‚Äď Leit¬≠kul¬≠tur, som tys¬≠kerne sier, er en kon¬≠struk¬≠sjon, mener for¬≠and¬≠rings¬≠agen¬≠tene, og ser man f√łrst slik p√• den nasjo¬≠nale kul¬≠tur, s√• er det eneste nord¬≠men¬≠nene har fel¬≠les, er at de er ulike. Med andre ord: Fel¬≠les¬≠ver¬≠di¬≠ene er fra¬≠v√¶¬≠rende. Iden¬≠ti¬≠te¬≠ten er et virr¬≠var. Sam¬≠h√ł¬≠rig¬≠he¬≠ten er en illu¬≠sjon. Norge er et sted som egent¬≠lig ikke fin¬≠nes, det vil si kun i flyk¬≠tige glimt, som igjen for¬≠and¬≠rer seg og omkalfatres.

Man tren­ger ikke være spe­si­elt obser­vant for å for­stå at den nasjo­nale kul­tu­ren der­med blir lig­gende i renne­ste­nen og kan pluk­kes opp av hvem det måtte passe:

Det nasjo­nale og leve­dyk­tige blir der­med kap­ret av nasjo­na­lis­tene til skade for det nasjo­nale fel­les­ska­pet og mulig­he­ten for å redde det beste av det gamle med over i det nye.

Man kan ikke fore¬≠skrive en abdi¬≠se¬≠ring fra den nasjo¬≠nale kul¬≠tu¬≠ren og n√¶r¬≠mest pos¬≠tu¬≠lere at den ikke fin¬≠nes! og i neste omgang stemple de som fyl¬≠ler tom¬≠rom¬≠met som h√łyre¬≠na¬≠sjo¬≠na¬≠lis¬≠tiske og det som verre er. Der¬≠med har myn¬≠dig¬≠hets¬≠per¬≠sonene skapt en pola¬≠ri¬≠tet ut av det som kunne v√¶rt en bekref¬≠telse p√• den nasjo¬≠nale kul¬≠tur, en mani¬≠festa¬≠sjon p√• at noe lig¬≠ger fast i en omskif¬≠te¬≠lig tid, et fyr¬≠t√•rn som nye bor¬≠gere kunne ori¬≠en¬≠tere seg etter: dette er Norge, dette er Sverige.

I Dan­mark har man langt på vei gjort det: man har bekref­tet det nasjo­nale. Til store pro­tes­ter. Men dog.

Norge står ved en skille­vei. Besatte svens­ker som Mar­tin Aagård i Aft­on­bla­det vil piske også nord­menn inn i en strå­lende frem­tid. Han vil redde nord­men­nene fra å bli som danskene!

I Sve¬≠rige er eli¬≠te¬≠nes seier nes¬≠ten total. I Dan¬≠mark er vi sett fra Sve¬≠rige b√•de rasis¬≠ter og popu¬≠lis¬≠ter hin¬≠si¬≠des enhver for¬≠nuft. Det er der¬≠for Norge blir av avgj√ł¬≠rende stra¬≠te¬≠gisk og sym¬≠bolsk betyd¬≠ning for den svenske medie¬≠eli¬≠ten: Norge st√•r p√• vip¬≠pen og kan g√• i begge ret¬≠nin¬≠ger.

Det er for­mo­dent­lig også der­for Mar­tin Aagård har fått det så tra­velt med Norge: Han vil redde nord­men­nene fra å bli dans­ker. Norge skal til­bake i union med Sve­rige og under­leg­ges den samme innvandringspolitikken.

Men medie¬≠po¬≠li¬≠ti¬≠kere som √Ösa Lin¬≠der¬≠borg feil¬≠kal¬≠ku¬≠le¬≠rer: nord¬≠menn rea¬≠ge¬≠rer ikke som svens¬≠ker. N√•r de f√•r en dose av den svenske kor¬≠rekt¬≠he¬≠ten f√•r de puste¬≠vans¬≠ker. Dette er ikke Aag√•rd og Lin¬≠der¬≠borg eller Lisa Bjur¬≠wald og Helle Klein i stand til √• for¬≠nemme. De tror det bare er √• kj√łre p√•, med 22/7 og hatsa¬≠j¬≠ter. De for¬≠st√•r eller fat¬≠ter ikke at de gra¬≠ver sin egen grav

Ope­ra­sjon Redd Norge.

Se ellers: Dan­skjäv­lar, Mar­tin Aagård i Aft­on­bla­det
Svensk kunn¬≠skaps¬≠l√łs¬≠het, Aslak Nore i VG
Svensk kul­tur­im­pe­ria­lisme, Hilde Sand­vik i BT
Kliv ner från bar­ri­ka­derna, Mar­tin Aagård i Aft­on­bla­det
Ral­jant om nynorskan, Mats Kol­mis­oppi i Aft­on­bla­det
Olaf, du må vakne Рnyfa­scis­tane kjem!

0 0 votes
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

17 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Peter Andersen
8 years ago

Jamen, lad os da endeligt tale √•bent ud om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Jeg er nemlig ogs√• rundet af venstrefl√łjen og gjorde mig enddog som b√•de punker og bz’er.

Det forekommer mig f√¶llesn√¶vneren er, at vi ikke anede en skid om islam. Hvor har jeg ofte taget parti mht. de stakkels flygtning/indvandrer der, som de f√łrste slog sig ned og tr√•dte “lidt” over stregen.

Det være sagt, kan man altså ikke overse islam-komponenten mere. Derfor er de radikale det værste der findes. De er nemlig ignoranter og det er der ingen undskyldning for!!!

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago

Kulturkrigen fortsætter:

Norske TV2 – Full svensk-norsk kulturkrig:

“Det brygger opp til kulturkrig mellom Sverige og Norge. Sveriges st√łrste avis, Aftonbladet, mener den norske kulturen ikke er mye √• skryte av. Reaksjonene lar ikke vente p√• seg.”

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/full-svensknorsk-kulturkrig-3979359.html

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago

Som den 7ende underskriver af papiret der lå bag Urtekrams oprettelse har jeg som belægget kunne vise fra 1970, der ligger i skuffen, aldrig, eller i det mindste i dette specifikke tilfælde, haft det svært med kapitalisme.

S√•dan var der nogle, f√łr som nu, der s√• fordele i kapitalisme og andre der kritiserede det, alt og alle, og troede p√• staten, f√¶drelandet, partiet, Hilmarer eller andet kunne ordne tingene for dig som individ og samfund.

Jeg stiller mig – stadig- tvivlende til det meste og de fleste.

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago

Den omvendte Verden: Mig, Marx, Mao og Muhammed. Den gang jeg var en ung mand dvs. i 70¬īerne da var jeg “selvf√łlgelig,, venstreorienteret det var jo, god tone – den gang. Et gammelt ordsprog siger: hvis man ikke er socialist som ung har man ikke noget hjerte – og omvendt hvis man ikke er konservativ n√•r man bliver gammel har man ingen hjerne. – Man l√¶ste Karl Marx og Mao¬ī s den lille r√łde – andre l√¶ste Nietzsche og Freud og nogle l√¶ste Ebbe Rich Kl√łvedahl ( som jeg personligt kendte) og Svend √Öge Madsen, som jeg desv√¶rre aldrig har… Read more »

Tim Pallis
Tim Pallis
8 years ago
Reply to  Allan Hansen

Tak for din udredning Allan. Jeg er selv et gammelt syrehoved. Droppede syre p√• Formentera i 1966, og var med hele vejen med galar og trommer i Ulvedalene, Sofieg√•rden og den tid. Ja vi t√¶nkte ligesom du skriver og vidste intet om islam. Jeg l√¶ste om sufierne og g√łr det stadig. Jeg troede, at det var den rigtige islam, indtil Torben Snarup Hansen stoppede mig efter 9-11 med et “hov hov”. Han havde en anden mening og havde skrevet en bog om islam. Jeg kendte kun til islams mystik, fordi jeg var interesseret i sammenlignende mystik. Jeg rejste ikke til… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago

Hej Svend.
Det går pluslig op for mig hvem du er.
Jeg boede i L√łvehuset fra 1975 til 1980.
Det var min nu af d√łde ven Max ( Jan Grove), der
overtog min lejlighed, da jeg flyttede til Hellerup.
Jeg er musiker du husker min nok, kun som
Allan Dahl. Lev vel.

Mvh. Allan Dahl Hansen.

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago
Reply to  Allan Hansen

Ja, jeg har arbejdet som arkitekt p√• Christiania ad flere omgange, og ydet bygger√•dgivning til masser af christianitter i tidens l√łb, men mange bekendtskaber fra flere √•rtier tiden fortaber sig desv√¶rre i fortidens hasht√•ger.

I√łvrigt forfriskende n√•r folk skriver under deres rigtige navn. Jeg selv har efterh√•nden v√¶nnet mig til det, efter at jeg blev interviewet til Sappho: http://www.sappho.dk/nar-virkeligheden-rammer.htm

Der er r√łget et par venskaber p√• den konto, men jeg lever fint med at v√¶re √•ben og √¶rlig om holdninger og politisk orientering.

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago

Den store nordiske kulturkrig – hvilket herligt udtryk! Jeg melder mig straks under fanerne … Dannebrog forst√•s … med samt hele min familie. Min kone er indvandrer, fra Holland men med indonesiske for√¶ldre, hvilket naturligvis er en del af hendes identitet; men hun er tilh√¶nger af danske v√¶rdier med b√•de hjerte og sind [og en s√• passioneret royalist, at jeg ogs√• er blevet det] – mine b√łrn er naturligvis ogs√• levende interesseret i deres mors kulturelle r√łdder, da det jo ogs√• er en del af deres identitet, men som de selv siger: “Vi elsker vort f√¶dreland Danmark, og vi er… Read more »

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago
Reply to  Svend Andersen

Skåne, Halland og Blekinge …

Jeg burde vel medregne Sm√•land ogs√• … vi er vel alle snaphaner her p√• bloggen.

Anonymous
Anonymous
8 years ago
Reply to  Svend Andersen

Jeg ved ikke med Sm√•land. Bengtsons beskrivelser i R√łde Orm antyder at det vil v√¶re h√•bl√łst at integrere sm√•l√¶ndinge i Danmark.

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago

Hvorfor fanden i helvede kommer I s√• til Danmark, hvis ingenting her passer jer, og s√• godt som alt ved os “urene vantro” og vores kultur, normer, v√¶rdier, ytringsfrihed og love er jer s√• inderligt imod – alts√• lige bortset fra pengene, asylet, opholdstilladelse, og familesammenf√łring i √•benbart endel√łse baner samt gratis bolig, uddannelse og hospitaler etc.? Islamister: Vores b√łrn skal ikke have danske v√¶rdier http://www.bt.dk/politik/islamister-vores-boern-skal-ikke-have-danske-vaerdier Af Andreas Karker Mandag den 4. februar 2013, 15:18 Hizb ut-Tahrir appellerer til at muslimer i Danmark ikke till√¶gger sig danske vaner og vestligt livssyn Politikerne skal ikke blande sig i muslimernes familieliv. S√•dan… Read more »

Prudentius
8 years ago
Reply to  Bjovulf

“Hvorfor fanden i helvede kommer I s√• til Danmark, hvis ingenting her passer jer,…” Netop derfor, fordi Danmark/Vesten endnu er et omr√•de p√• Allahs jord, der ikke er underlagt hans hellige sharia og ikke behersket af hans ummah. Verden er en moske og velsignede er de troende der udvandre og tager den i besiddelse. Og garanteret paradiset er de der “dr√¶ber og bliver dr√¶bt for Allahs sag” (sura 9 vers 111) i kampen mod de vantro, der skulle mene at deres hjemlande tilh√łre dem selv og som √łnsker sig fri for sharia. Du kan h√łre den “nyengelske” Einstein sige det… Read more »

Prudentius
8 years ago
Reply to  Prudentius

Du ved selvf√łlgelig alt dette Bjovulf, jeg bruger alene din kommentar, som retorisk springbr√¶t for mine evige anti-islamiske tirader.

Med andre ord, jegvedatduvedatjegvedatduved det! ūüôā

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago
Reply to  Prudentius

Det er helt fint med mig ūüėČ

Jo, det er da efterhånden begyndt at dæmre for mig Рunder indtryk af den skinbarlige,
ubehagelige virkelighed fjernt fra de gloriepudsende og selvgode radigales beskyttede
boliger.

Prudentius
8 years ago
Reply to  Prudentius

Godt at h√łre! ūüôā

Hvis beskyttede boliger kan g√łre det!? Jeg er personligt begyndt at tro p√• de radigale og deres √•ndelige s√łskende spredt rundt i alle de store partier, m√• bebo stadigt mere virkeligheds-uindtagelige f√¶stninger. En slags p√• sand byggede luftkasteller, omgivet af ideologisk h√¶rdede mure, plantet i dyb foragt for egne landsm√¶nd, indst√łbt i en uigennemtr√¶ngelige osteklokke af hykleri, omhegnet af bredbj√¶lket √•ndelig indavl og poleret overfladiskhed, i l√¶ bag dekadencens tykke bolv√¶rk.

Intet mindre, ser det ud til for mig.

Peter Andersen
8 years ago
Reply to  Prudentius

Bare for at rette en misforst√•else. Muslimerne kom ikke rendende ud af √łrkenen for at islamiserer resten af verden. Det ville jo v√¶re dumt. De kom for at plyndre og underkaste. Sp√łrg altid om hvad der er at vinde. S√•dan fungerer overlevelse jo, og disse √•ndsam√łber kendte jo ikke til andet. Det eneste de kunne samles om var, at bekrige anderledes troende. N√•r et omr√•de derfor var blevet 100% islamisk, m√•tte man naturligt nok s√łge nye gr√¶sgange. Og det er s√•m√¶ndt bare det de g√łr. P√• Muhammeds tid var Arabien kendetegnet ved stamme-samfund, som bekrigede hinanden. Det blev der sat… Read more »