6
apr
Seneste opdatering: 6/4-13 kl. 1009
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Kjell Håkonsson
I Botkyrka kommun har som bekant kommunen, som också är huvudman för skolan, godkänt böneutrop från den moské som ligger i kommunen. I en förfrågan adresserad till Skolverket påpekar jag att undervisningen enligt Skolverket skall vara ikke-konfessionell och att till exempel böner inte får förekomma i samband med kyrkoavslutningar och att det då heller inte är rimligt att skolans huvudman tillåter en aktör att låta böneutrop ljuda över skolgårdarna. Skolverket svarar att det är fråga om ”yttre faktorer”, som möjligen skulle kunna vara en arbetsmiljöfråga men att det då är en fråga för Arbetsmiljöverket och inte Skolverket. Är det bara jag som tycker att det här är orimligt?

Mail till skolverket (12/3-2013)

“Hej!
Enligt skollagen skall undervisningen i skolan vara icke-konfessionell. Skolverket har till exempel fastslagit att det under skolavslutning eller samling i kyrkan inte får förekomma religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.

Nu har huvudmannen för skolorna i Botkyrka kommun, kommunen själv, beslutat att tillåta muslimska böneutrop i kommunen. Är det förenligt med skollagen att eleverna på skolgårdarna skall tvingas höra på de böneutrop som kommer att skalla över kommunen? Om inte, vilka åtgärder kommer Skolverket eller Skolinspektionen att vidta för att försäkra sig om att böneutropen inte når ut över skolorna?

Man har i debatten jämfört muslimskt böneutrop med kristen klockringning, men skillnaden är betydande. Klockringning har inte någon semantisk innebörd och sker normalt på tider då skolorna är stängda. Muslimska böneutrop kan heller inte – hur mycket man än vrider och vränger på det – sägas vara en uråldrig svensk tradition.”

Skolverkets svar (21/3-2013):

“Hej!
Jag har tagit emot din fråga rörande böneutrop.

Skolinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för grund- och gymnasieskolorna och kan granska hur skolhuvudmannen organiserat utbildningen utifrån skolförfattningarna. I det fall du nämner handlar det om yttre faktorer som eventuellt kan uppfattas som störande för utbildningen. I sådana fall kan arbetsmiljölagstiftningen vara relevant. Se Arbetsmiljöverket webbplats för mer information: http://www.av.se.”

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

5 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
AlanBStard
AlanBStard
8 years ago

Jag tycker det här är en utmärkt idé. Vi borde ha böneutrop som kan höras av 20-30% av den svenska delen av befolkningen, helst månaderna före nästa val. Jag tror detta skulle ge ett mycket intressant valresultat.

Maja Dacke
Maja Dacke
8 years ago
Reply to  AlanBStard

Instämmer. Men de flesta väljare börjar nog då att leta efter helt andra valsedlar – dem med måne och stjärna på … De tror säkert att de missat senaste nytt på valfronten och vill inte verka dummare än de är.

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago
Reply to  AlanBStard

😀 – Ja, kanske det skulla kunna få svenska folket att äntligen vakna upp på alvar.

Anna
8 years ago

Det kommer nog snart krav på att barnen ska få be. Just nu är det klarttecken för böneutropp till fredagsbönen, men snart kommer helt säkert krav på fler böneutropp och krav på att få avbryta för bön.

falkeøje
falkeøje
8 years ago

Det må være muligt at splatte disse udgydelser.
Lyden er jo elektrisk overført.

falkeøje