17
apr
Seneste opdatering: 17/4-13 kl. 1745
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af HANS RUSTAD
pederAften¬≠pos¬≠ten b√•de anmel¬≠der og omta¬≠ler Simen S√¶tres bok om Peder N√łst¬≠vold Jen¬≠sen som utkom¬≠mer idag. S√¶tre beskri¬≠ver ham som en ‚Äúsky, h√łf¬≠lig og vel¬≠dig skik¬≠ke¬≠lig mann‚ÄĚ. Ingunn √ėkland er skuf¬≠fet n√•r S√¶tre alle¬≠rede i for¬≠or¬≠det skri¬≠ver at ‚Äúalt er for¬≠and¬≠ret ‚ÄĚ etter at han fikk m√łte Fjord¬≠man. Da skjedde en demystifikasjon.

√ėkland skri¬≠ver at boken gj√łr det klart at Fjord¬≠man var et feno¬≠men som opp¬≠sto i kj√łl¬≠van¬≠net av 22/7. Hun er i tvil om inter¬≠es¬≠sen er beret¬≠ti¬≠get. Simen S√¶tre har ikke levert noe som er p√• h√łyde med det bil¬≠det som ble skapt den gan¬≠gen. Boken blir en slags nedtur.

Hvor¬≠dan vel¬≠ger s√• Aften¬≠pos¬≠ten √• sl√• opp en bok som hver¬≠ken brin¬≠ger spe¬≠si¬≠elle nyhe¬≠ter eller kom¬≠mer N√łst¬≠vold Jen¬≠sen inn p√• livet? Ved √• g√• til¬≠bake til den f√łrste ver¬≠sjo¬≠nen av Fjord¬≠man, den karis¬≠ma¬≠tiske, mys¬≠tiske blog¬≠ge¬≠ren som figu¬≠rerte i mediene etter 22/7. Til tross for at bokens hoved¬≠bud¬≠skap er at denne myten ikke fin¬≠nes. Den skyld¬≠tes et sett av omsten¬≠dig¬≠he¬≠ter, hvorav ano¬≠ny¬≠mi¬≠te¬≠ten var en vesent¬≠lig del.

Aften¬≠pos¬≠ten sl√•r Jen¬≠sen opp p√• f√łrste¬≠si¬≠den, med bilde av en smi¬≠lende Jen¬≠sen og teks¬≠ten: Fjord¬≠man beta¬≠les av h√łyre¬≠eks¬≠treme i USA.

Ingress:

Han var Anders Behring Brei¬≠viks for¬≠bilde. N√• dyr¬≠kes Fjord¬≠man av h√łyre¬≠eks¬≠treme som ogs√• finan¬≠sie¬≠rer ham.

Man for¬≠ven¬≠ter store avsl√ł¬≠rin¬≠ger inne i avi¬≠sen. H√łyre¬≠ek¬≠estreme? Det m√• v√¶re folk med for¬≠bin¬≠del¬≠ser til nyna¬≠zis¬≠tiske – av typen Wil¬≠liam Pierce – eller andre hvite supremasis¬≠t¬≠grup¬≠per. Men nei, det er Middle East Forum som f√•r eti¬≠ket¬≠ten h√łyre¬≠eks¬≠trem. Middle East Forum er et aner¬≠kjent sen¬≠ter i USA, ledet av Daniel Pipes, som ogs√• er en aner¬≠kjent Midt√łsten-scholar. Pipes del¬≠tar i debat¬≠ter, skri¬≠ver artik¬≠ler i de store avi¬≠sene. Han er s√łnn av den ber√łmte Sovjet-historikeren Richard Pipes. Del av estab¬≠lish¬≠ment m.a.o. Men dette unn¬≠la¬≠ter selv¬≠sagt Kaja Kors¬≠vold og Aften¬≠pos¬≠ten √• skrive. De later som de ikke vet det.

Ikke noe sted i det to siders inter¬≠vjuet som Kors¬≠vold har med S√¶tre nev¬≠ner han ‚Äúh√łyre¬≠eks¬≠treme‚ÄĚ, selv om Kors¬≠vold for¬≠s√ł¬≠ker s√• godt hun kan:

РHvor eks­trem er han? Vil du kalle ham en sam­funns­fiende eller en fascist?

Kors¬≠vold beteg¬≠ner selv Middle East Forum som en kon¬≠ser¬≠va¬≠tiv ame¬≠ri¬≠kansk tenke¬≠tank. Men hvor¬≠dan kan en kon¬≠ser¬≠va¬≠tiv tenke¬≠tank kal¬≠les ‚Äúh√łyreekstrem‚ÄĚ?

Hvor­dan kan ordene skal­tes og val­tes med etter forgodtbefinnende?

Hvis man har en agenda. Hvis man har et behov for å utpeke poli­tiske fien­der. Fjord­man fyl­ler en slik rolle. Han kom sei­lende og norske medier kunne forme ham slik de ville ha ham. Han mis­tet kon­troll over hvem han var.

N√• snaut 2 √•r senere blir denne bru¬≠ken enda tyde¬≠li¬≠gere. Man kan bruke den til √• skape et dif¬≠fust fiende¬≠bilde, av √• opp¬≠rett¬≠holde en reto¬≠rikk som ikke gj√łr for¬≠skjell p√• kon¬≠ser¬≠va¬≠tiv og h√łyre¬≠eks¬≠trem. Slikt ska¬≠per frykt, folk blir redde for √• ytre seg. Hvilke menin¬≠ger kan kva¬≠li¬≠fi¬≠sere til √• havne i samme gryte som Fjordman?

Det er det tyde­lige og enkle bud­ska­pet i Aften­pos­ten oppslag. De norske mediene har et under­lig­gende bud­skap og de drar i flokk.

124

Kon­ser­va­tiv Рto versjoner

Ig√•r var det V√•rt Land som hen¬≠tet frem √ėyvind Str√łm¬≠men for √• komme med noen insi¬≠nua¬≠sjo¬≠ner om det nye tids¬≠skrif¬≠tet Essen¬≠si¬≠elt. Det er kal¬≠ler seg ogs√• konservativt.

En gang et enkelt ord. Men n√• er ikke ting enkle len¬≠ger. N√• kan de bety to ting: noe uskyl¬≠dig og noe far¬≠lig. Og jo mer potent det far¬≠lige gj√ł¬≠res, jo red¬≠dere blir de uskyldige.

Skal virk­nin­gen bestå må det far­lige hol­des i live.

Redak¬≠t√ł¬≠ren av Essen¬≠si¬≠elt, tid¬≠li¬≠gere VG-journalist, Mor¬≠ten Aasb√ł er blant dem som for¬≠sva¬≠rer Israel og USA p√• en litt annen m√•te enn Erna Sol¬≠berg. Han kom¬≠men¬≠te¬≠rer f.eks anti¬≠ame¬≠ri¬≠ka¬≠nis¬≠men i norske medier, som Ole L. Moen ga et godt eksem¬≠pel p√• i dagens mor¬≠gen¬≠sen¬≠ding p√• NRK, der han i en kom¬≠men¬≠tar til Bos¬≠ton snak¬≠ket om at ame¬≠ri¬≠ka¬≠nere tror de er bedre enn andre, at de hadde v√¶rt hys¬≠te¬≠riske etter 9/11.

Ole L. Moen kan ser¬≠vere anti¬≠ame¬≠ri¬≠ka¬≠nisme til fro¬≠kos¬≠ten og ingen leer et √łyelokk. Og hvis noen gj√łr det er det ham det er noe galt med.

Da er han far­lig. Slik fun­ge­rer det norske selv­re­fe­re­rende, selvdefinerende,selvkontrollerende grepet. Det base­rer seg på en mas­siv over­makt og fortielse.

Men som Nick Cohen sa under fjor­årets Free­dom Forum: Der hvor det hev­des at det ikke fin­nes sen­sur, kan sen­su­ren være mest effektiv.

Ordet sen¬≠sur er ikke mest dek¬≠kende for den norske ver¬≠sjo¬≠nen. Den er mer sub¬≠til, og base¬≠rer seg p√• sosiale sank¬≠sjo¬≠ner. Som Bj√łrn St√¶rk skri¬≠ver i sin siste bok: Nord¬≠menn er gode p√• sosiale sanksjoner.

Asso­sia­sjo­ner

De som kon¬≠trol¬≠le¬≠rer moderne masse¬≠kom¬≠mu¬≠ni¬≠ka¬≠sjon benyt¬≠ter disse til √• bygge asso¬≠sia¬≠sjons¬≠rek¬≠ker: de opp¬≠st√•r som rim i folks hoder: ser de en ting ser de snart noe annet. H√łrer de nav¬≠net Lars Hede¬≠gaard, vet de at han h√łrer hjemme i samme kort¬≠stokk som Lars Vilks, eller Pamela Gel¬≠ler, Robert Spen¬≠cer, Bat Ye‚Äôor. Det kunne minne om en PK-utgave av George W. Bush kort¬≠stokk over de mest etter¬≠s√łkte i Sad¬≠dams makt¬≠py¬≠ra¬≠mide. Men denne er mer eks¬≠klu¬≠siv, den har et drag av under¬≠grunn og m√łrke. Den spil¬≠ler p√• popu¬≠l√¶r¬≠kul¬≠tu¬≠rens sans for og drag¬≠ning mot under¬≠grun¬≠nen. Men der popu¬≠l√¶r¬≠kul¬≠tu¬≠ren mener den kan til¬≠late seg √• leke, blir disse stilt p√• vir¬≠ke¬≠lige anklagebenker.

Etter 22/7 fikk man en trumf: ABB som tro­ner som en demon i hel­vete og suger alle til seg.

Nå drev ABB selv med spill hvor han tok iden­ti­te­ter som den store dreperen.

Hvor­dan kan enkelt­men­nes­ker beskytte seg når det angri­pes fra så mange kan­ter? Fra ver­de­nen til World of War­craft og en sam­let norsk presse?

Der­for er opp­sla­get i dagens Aften­pos­ten ikke en til­fel­dig­het. Det er en bekref­telse på at man vil benytte enhver anled­ning til å holde disse demo­nene i live.

Det hjel­per ikke at avi­sen har lagt inn et lite for­be­hold i nettversjonen:

Ved en feil er det i en mindre andel av dagens papir¬≠ut¬≠gave av Aften¬≠pos¬≠ten brukt en mis¬≠vi¬≠sende tit¬≠tel til denne saken. I tit¬≠te¬≠len gis det inn¬≠trykk av at Peder N√łst¬≠vold Jen¬≠sen l√łn¬≠nes av h√łyre¬≠eks¬≠treme. Dette er det ikke dek¬≠ning for √• hevde. Aften¬≠pos¬≠ten bekla¬≠ger dette.

En feil? For¬≠si¬≠den p√• Aften¬≠pos¬≠ten opp¬≠st√•r ikke ved en feil. Det er i til¬≠felle en poli¬≠tisk feil¬≠be¬≠d√łm¬≠ming, men det kan avi¬≠sen aldri f√• seg til √• inn¬≠r√łmme. Noen kom p√• jobb og for¬≠sto at man hadde g√•tt for langt. Man hadde eks¬≠po¬≠nert agen¬≠daen for tyde¬≠lig. Slik sett er bekla¬≠gel¬≠sen interessant.

Jeg er kynisk nok til √• tro at dette er situa¬≠sjons¬≠be¬≠stemt. Det betyr slett ikke at Aften¬≠pos¬≠ten har kom¬≠met p√• bedre tan¬≠ker. Ved hver enestse kors¬≠vei vil fris¬≠tel¬≠sen v√¶re der til √• hive mer kull p√• det m√łrke b√•let. Og kors¬≠vei¬≠ene opp¬≠st√•r hver gang noen beg√•r for¬≠fer¬≠de¬≠lige hand¬≠lin¬≠ger. Som Bos¬≠ton. Her h√łrer man det ras¬≠les med len¬≠kene. ‚ÄúFlest ter¬≠ror¬≠hand¬≠lin¬≠ger er beg√•tt av hjemme¬≠av¬≠lede siden 9/11.‚ÄĚ Og da manes alle nav¬≠nene frem. De st√•r klar til bruk. Terry Jones og Lars Vilks. Dri¬≠ver de ikke med det samme? Og kari¬≠ka¬≠tur¬≠stri¬≠den! Begynte det ikke med den? Du m√• ikke tro vi har glemt dere Flem¬≠ming Rose og Kurt Wes¬≠tergaard. Det trengs bare litt reak¬≠ti¬≠ve¬≠ring. Det er mange i den sorte gryte.

Det som sti­ger frem er som bil­dene av Hie­ro­ny­mus Bosch og Pie­ter Brueg­hel d.e.: en kao­tisk dje­velsk ver­den hvor det ikke fin­nes fornuft.

Fra Document.no. Se ogs√• Fjordman-bashing: Han skrev 45 kapitler i Breiviks bog ‚Äď Han betales af amerikanske h√łjreekstremister
*******************************************************************

Jeg har talt de f√łrste ti artikler om Simen S√¶tres bog i dag. Man kan finde dem allesammen her. Bundskraberen er Dagbladets Jakten p√• Fjordmannen, men i Fjordman angrer p√• Ut√łya-uttalelser kommer bogens hovedperson selv til orde:

Jensen skriver i en epost til Dagbladet at han ikke har lest den endelige versjonen av boka.

– Jeg er travelt opptatt med √• sluttf√łre min egen bok om Breivik-saken, ¬ęWitness to Madness¬Ľ, skriver han.

Han skriver at han har ulike f√łlelser for boka.

I utgangspunktet synes jeg det er noe tull at man overhodet skal skrive biografi om en person som fremdeles er i 30-årene og ikke er blitt tredobbelt olympisk mester, verdensmester i sjakk eller har mottatt nobelprisen i fysikk. Jeg er imidlertid pragmatisk nok til å innse at dette kanskje var blitt uunngåelig nå, samt at jeg heller ikke kunne forby noen å skrive en slik bok. Det finnes verre folk enn Simen Sætre som kunne ha skrevet den, skriver han.

– P√• den positive siden har S√¶tre v√¶rt noenlunde respektfull overfor meg og min familie. Han har dessuten v√¶rt √•pen for en del innspill og kommentarer fra meg og lot meg f√• lese enkelte deler av en tidlig versjon av boka. Dette er hyggelig og hovedgrunnen til at jeg under sterk tvil til slutt gikk med p√• √• m√łte ham. – P√• den negative siden synes jeg aldri han forstod bakgrunnen for hvorfor jeg skriver, noe han ogs√• selv innr√łmmet. Jeg er dessuten irritert over at S√¶tre og forlaget publiserer et s√•kalt intervju som jeg ikke har sitatgodkjent og ikke mener er en korrekt gjengivelse av det vi snakket om.

P√• sp√łrsm√•l om det er noe han angrer p√•, svarer Jensen:

– Jeg angrer ikke p√• noe jeg skrev f√łr 2011 om EU, masseinnvandring, multikulturalisme eller islam ettersom trusselen blant annet islam representerer mot v√•r sivilisasjon er h√łyst reell. Man skal ikke angre p√• √• si noe som er korrekt. I den grad jeg angrer p√• noe som helst m√•tte det v√¶re et par kommentarer jeg publiserte p√• nettet den 22. juli 2011, mens de fleste av oss trodde jihadistiske terrorister stod bak bilbomben i Oslo sentrum og knapt noen skj√łnte hvor uhyrlige handlinger som ble beg√•tt p√• Ut√łya.

0 0 vote
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

13 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Breidablikk
Breidablikk
8 years ago

Ja, direkte √¶reskrenkende. Men ogs√• banalt og fordummende. Den norske debatten er sterkt polarisert. Enten-eller. Jeg er norsk men betrakter det hele fra bosted i utlandet, og det hele framst√•r merkverdig, selsomt. Og den dannede leser fortviles jo over at ogs√• “seri√łse” aviser ikke gj√łr jobben sin, eksempelvis ved √• innf√łre mer differensiert vokabular og stille kritiske sp√łrsm√•l. Er det noen som overhodet har stilt sp√łrsm√•lene: hvorfor leser Breivik akkurat Fjordman? Hva slags funksjon har Breiviks tekst – og Fjordmansitatene i den – i en terrorists mentale forbredelser og rettferdiggj√łring av sin gjerning. Bare et minimum av kjennskap til tekster… Read more »

Breidablikk
Breidablikk
8 years ago

Mange takk. Dette var s√• grovt at jeg m√•tte ta til motm√¶le. For redelighets skyld: jeg har selv – med mange forbehold – lansert en teori om √•rsakene til at nettopp Fjordman ble lest og mottatt av Breivik. Jeg gjorde det i en viss lengde p√• Document.no, og innleggene er tilgjengelig p√• min profil hvis interesse. http://disqus.com/Breidablikk/ Argumentet kort: jeg tror Breivik er drevet av en type terroristisk tankegang som man man kan karakterisere som deterministisk og “profetisk”, eller samlet “profetisk determinisme”. Historiens gang beveges tilnermesesvis lovmessig, iallfall regelmessig. Gitt en viss mengde faktorer vil utfallet komme automatisk. Terrorhandlingen vil… Read more »

Vidar
Vidar
8 years ago
Reply to  steen

Steen,

F√łr du fortsetter din sjikane av meg med anklager om injurier og √¶reskrenkelse, som jeg allerede har besvart p√• Twitter, vil jeg gjerne l√łfte frem to andre sitater fra samme artikkel i Sunnm√łrsposten, som Breidablikk opprinnelig kommenterte.
http://www.smp.no/kultur/litteratur/article7407963.ece

– “Fjordman skal ikke klistres til Breiviks handlinger, selv om de to deler holdninger.”

– “Derfor er han interessant, uavhengig av 22. juli.”

Like fullt klarer du alts√• √• fremstille det som om jeg fors√łker √• klistre Fjordman til Breiviks handliger og terroren 22. juli!?

Hilsen Vidar

Breidablikk
Breidablikk
8 years ago
Reply to  Vidar

Vidar, min egen kritikk ovenfor (opptinnelig tenkt for Sunnm√łrsposten) var f√łrst og fremst rettet mot Str√łmmen. Din diskusjon med Steen kan jeg ikke kommentere, da jeg mangler forhistorien. Jeg registrerer ogs√• at du pr√łver √• differensieren mellom Breivik og Fjordman. Det er sp√łrsm√•l likevel om du lykkes, n√•r du skriver at de deler “holdninger”. Mulig at du presiserer hva dette betyr langt mer presisjon andre steder. Men slik som det framkommer i dine egne sitater over, at de to “deler holdninger”, det er likevel √• suggerere en for tett forbindelse mellom de to, sett fra mitt st√•sted. Jeg hilser din… Read more »

Vidar
Vidar
8 years ago
Reply to  Vidar

Breidablikk, Takk for hyggelig og klar kommentar. Vi er nok ikke s√• uenige i synet p√• Fjordman som du kanskje tror – selv om vi sikkert er uenige om mye og mangt. Ta en titt p√• mitt kapittel i den omtalte boka om H√łyreekstremisme hvor jeg skriver om “Fjordmans radikalisering”. Her tar jeg ogs√• for meg i detalj hvordan Breivik faktisk siterte og (mis)brukte Fjordmans tekster. Samtidig gj√łr jeg det klinkende klart at Fjordman p√• ingen m√•te – verken juridisk elle rmoralsk – kan holdes ansvarlig for Breiviks handlinger. N√•r jeg skriver at de “deler samme holdninger”, s√• handler det… Read more »

Breidablikk
Breidablikk
8 years ago
Reply to  Vidar

Mange takk for et informativt og oppklarende svar. Jeg har lite √• tilf√łye, ogs√• fordi jeg har lest meget mindre av Fjormann en du har gjort og ikke din bok, og blir dermed en for d√•rlig kvalifisert samtalepartner. Vi f√•r fortsette diskusjonen n√•r jeg har f√•tt anskaffet din bok. Det kan dog kanskje for deg v√¶re interessant √• vite hvordan jeg kommer fram til tilsynelatende samme konklusjoner som deg. Jeg selv er universitetsutdannet, teolog, filosof og filolog. Det politiske st√•sted spiller for√łvrig her ingen rolle. Det gjelder √• v√¶re intellektuelt p√• h√łyden, og redelig. Og for √• problematisere tradisjonelle politiske… Read more »

Breidablikk
Breidablikk
8 years ago

Sunnm√łrsposten hadde artikkel om Fjordmansboken. Mitt leserinnlegg der ble slettet. Jeg bringer det derfor her: Artikkelen: http://www.smp.no/kultur/litteratur/article7407963.ece Leserinnlegget: Hadde Fjordmann hatt “riktige” meninger for de hadde han ikke blitt stemplet “ekstremist”, men “engasjert”. Videre kan man jo ikke anklage Fjordmann p√• grunn av den bruk og misbruk Breivik gj√łr av ham, akkurat som Breiviks forkastelige handlinger ikke betyr at enhver tanke i Breiviks hode er sinnsyk. Har Fjordman og Breivik samme holdninger? Hvis man tenker etter, er det en helt ufattelig sterk p√•stand. En m√•te √• likevel klistre Fjordman til Breivik og terroren – fordi, jeg antar, “holdninger f√łrer til… Read more »

Anonymous
Anonymous
8 years ago

Sunnm√łrsposten hadde artikkel om Fjordmanboken. Jeg skrev et langt leserinnlegg som ble slettet. Jeg bringer det derfor her. Artikkelen: http://www.smp.no/kultur/litteratur/article7407963.ece Leserinnlegget: Hadde Fjordmann hatt “riktige” meninger for de hadde han ikke blitt stemplet “ekstremist”, men “engasjert”. Videre kan man jo ikke anklage Fjordmann p√• grunn av den bruk og misbruk Breivik gj√łr av ham, akkurat som Breiviks forkastelige handlinger ikke betyr at enhver tanke i Breiviks hode er sinnsyk. Har Fjordman og Breivik samme holdninger? Hvis man tenker etter, er det en helt ufattelig sterk p√•stand. En m√•te √• likevel klistre Fjordman til Breivik og terroren – fordi, jeg antar,… Read more »

Santor
Santor
8 years ago

Heldigvis bliver man ikke n√łdt til at k√łbe bogen. Dem der kan huske kommentarsporet fra Urias-posten d. 9. Dec 2012 har allerede f√•et plottet leveret af en vis “Tom”.

I √łvrigt en af de mest grinagtige udvekslinger af kommentarer l√¶nge ūüôā

http://www.uriasposten.net/archives/43114