20
apr
Seneste opdatering: 21/4-13 kl. 1811
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Kan man bekæmpe dårlig moral og ubegavede handlinger med straf ?

Af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog & sexolog

Når borgmester i København Nina Thomsen siger :

“Jeg kender ikke det præcise kort over, hvilke områder i de store byer og forstæder i Danmark der nu helt eller delvis kontrolleres af banderne. Men jeg er sikker på, at der mange steder i Danmark lige nu rettes ind efter banderne. At det er banderne, der sætter dagsorden “ (Politiken, 12/4.13)

så minder det om islams voldelige ekspansion lige efter “Profetens tid” og frem til korstogene gik imod ! Det handlede ikke om at få landets befolkning til at konvertere, men om at få folket til at underlægge sig muslimers overherredømme. Ikke-muslimer skulle betale jizia, som i vore dage hedder beskyttelsespenge.

Samtidig skal vi huske, at indgangen til bandemiljøet bunder i en meget kompleks sammenstilling af uheldige personlige faktorer og faktorer i omgivelserne. Bandemedlemmer har ofte ikke haft en nærværende og accepterende far og derfor savner de positive stærke mandlige rollemodeller.

”Politiet er dygtige, stærke unge mænd der har magt, og det har jeg ikke. Så skal disse unge mænd bekæmpes, for jeg er muslim og kender pligten til jihad overfor ikke-muslimer. Det var retfærdigvis mig og mine, der burde bestemme !” synes ræsonnementet at være for mange unge arabiske drenge i ghettoerne. Derfor initierer de kampe mod politiet. Det giver ikke nogen primær gevinst for politiets forsvinder jo ikke. Men adrenalinkicket – sekundærgevinsten – får de unge da ! Og det får de unge brandstiftende knægte sikkert også. I vestlig psykologi er gentagen brandstiftelse koblet med seksuelle forstyrrelser.

Mange mødre, hvis børn er blevet kriminelle, har dulmet deres egen indre utilpassethed med alkohol, overspisning eller sex ( skiftende stedfædre og stedsøskende) og med lykkepiller. Desuden ved vi at kriminelle generelt er dårligere begavet, hvilket giver en begrænset forståelse, et ringe vurderingsgrundlag og derfor dårligere langtidsplanlægning. Testoteron-misbrug er udbredt, hvilket kan mindske hæmning for aggression. Forsker Manni Crone fortæller om unge mænd der ønsker gang-i-den og bliver terrorister. Adrenalin-kicket ved at tæve, stikke og skyde giver positive oplevelser, sådan rent fysisk. Læg dertil at bandemedlemmer ofte personlighedsforstyrrede og at vi gennem muslimsk indgiftning i generationer har importeret dårlig IQ, som følges med en patriarkalsk voldskultur.

Mon højere straf i øvrigt hjælper, når det er et bevis på ens maskuline status at sidde i fængsel? Det ville være mere hensigtsmæssigt at begynde i den anden ende ! Sæt ind i de uheldiges barndom med et kontinuum af uddannelse og terapi. Opdragerne skal støttes i socialiseringen. Det er langt det bedste og heldigt nok også det billigste. Vi siger skolen for livet. Så uddannelse, bredt forstået som hjælp til dannelse og selvstændighed efter samfundets normalt accepterede normer, skal passe til eleverne hele livet ! Det bliver straks sværere at tilgodese bandemedlemmernes ønske om et liv med en materiel standard (bling,biler og brude) uden kedelig vedholdende arbejdsindsats.


Glitrende forårsdag

20.04.2013 036

20.04.2013 084

20.04.2013 104

20.04.2013 00120.04.2013 01520.04.2013 01820.04.2013 088

1) Fra Sletten Havn mod Nivå, 2) Hammermøllen i Hellebæk, Kronborgs våbensmedje, 3) Søborg Slotsruin, dronning Margrethe den førstes fødested år 1353, 4) Rungstedlund fra parken, 5) Hyrdehunden Hjalte med Hven i baggrunden 6) Gilleleje Havn. (klik fotos f. hel skærm)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

10 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago

KORSTOGENE Da det første korstog blev iværksat (1096-99), som et modangreb mod islam havde Muhammeds røver og banditter røvet, plyndret og voldtaget i Mellemøsten i over 300 år. Det var begyndelsen til korstogene: en beskeden modoffensiv med små kræfter mod århundredes plyndringer, massakrere og undertrykkelse. I 1099 befriede munkene den hellige by Jerusalem. Lad os kort bringe professor David Gress på banen igen. Han har følgende bemærkning: I islam er jihad, hellig krig, en forpligtigelse, som gælder alle og til alle tider, om end den praktiske udførelse afgøres af de skriftlærde efter skiftende omstændigheder. I kristendommen har krig altid været… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago

“Så minder det om islams voldelige ekspansion lige efter “Profetens tid” og frem til korstogene gik imod !”

Interessant. Man hører jo af og til at korstogene er bevis på at kristendommen er ligepå voldelig i sin doktrin som islam. Det argument tager naturligvis ikke højde for at kristendommen siden har gennemgået reformationen, oplysningstiden osv. Men færre spørger det helt elementære spørgsmål hvordan det overhovedet kan være at islam var nået til Jerusalem. Den kom nok ikke via “invitation” så, uanset om korstogene var voldelige eller ej var de ihvertfald ikke de eneste der førte krig for deres religion dengang.

Peter Andersen
8 years ago

Ja, det hele handler om lovgivning. Man kan altså lovgive sig ud af alt. Men vi kan ligeså godt sige det lige ud – islam vil, desværre, tvinge os ud i et opgør med de vestlige værdier. Hér står vi nu. De værdier vi alle kæmper for, bygger på et samfund uden islam. I mange af de omtalte ghetto-områder går folk rundt med en stor knude i maven og aner ikke deres levende råd. Når man har det sådan, ender man med at føle sig magtesløs og blive apatisk. Det er en hamrende farlig følelse, som med tiden vil føre… Read more »

PBr.
PBr.
8 years ago

“Det bliver lidt svært at fratage personer med dansk statsborgerskab retten til at opholde sig i landet” .

Det er jo så i virkeligheden nok mest et spørgsmål om at viljen er til stede, for der er vist ikke tvivl om at hvis viljen var der kunne,ihvertfald de indvandredes, automat tildelte “statsborgerskab”, ophæves med et pennestrøg.

EH
EH
8 years ago

I sidste afsnit af “foredraget” fosser flosklerne nærmest ud af munden på denne velmenende kulturpsykolog. Præmisserne for at denne “behandling” formentlig ikke kan lykkes står at læse højere oppe i indlægget. Ingen modererende faderfigur, i det hele taget dårlige familiære og stærkt patriakalske (læs voldelige) forhold, misbrug, svag begavelse, muligvis seksuelle forstyrrelser, voldsdyrkelse stimuleret af et adrenalinkick og fysisk velbehag i forbindelse med udøvelsen af denne vold samt et kulturelt betinget had til alle andre kulturer. Udtrykket “skole (læring) for livet” har for mig og sikkert de fleste andre normale en helt anden betydning end et kontinuum af offentlig tilsyn… Read more »

Prudentius
8 years ago
Reply to  EH

Det der til gengæld ikke er sat på standby er undergravelsen af multikulturalisternes kontrol over situationen.

De har ikke penge og politi nok til at fortsætte det her projekt. Det er så sikkert som Amen i kirken.

Det slår mig i ny og næ, med en sær frisk forundring, at de sgu virkelig troede det kunne lykkes.

Men ok, nazisterne troede jo også de skulle erobre hele kloden og heile i tusind år.

Anonymous
Anonymous
8 years ago
Reply to  EH

Noget mere effektivt ville være at idømme de pågældende, som i ældre tider, offentligt strafarbejde under opsyn af “voldsparate” vagter. Måske ville 6 eller flere måneders offentlig gadefejning med lænke på gøre de pågældende bevidste om, at såfremt de ikke retter ind efter lokale love, ja så kan seancen gentages. Nogle vil nok blive “radikaliserede” af en sådan “nedværdigende” straf, nå ja, så kommer blot muligheden for endeligt at skaffe sig af med “problemet”. Rundbordspædagogik som den foreslåede er nytteløs. i deres oprindelige hjemlande ville politiet for længst have ordnet “problemrne” med en kugle i nakken eller lokalbefolkningen klynget de… Read more »

Prudentius
8 years ago
Reply to  Anonymous

Fratag dem retten til at opholde sig i landet. Når de kan sive ind, kan de også sive ud. Den her med at være skrap-hård ved dem og streng men retfærdig, så de kan lære respekt osv. osv. det er en total misforstået dødssejler. Det er mennesker der intet har at gøre her. De er total spild af tid, penge og energi. Vi bør alle sammen overvinde vores egen indre integrations-konsulent. Dernæst skriver du “Frygt for hvad?”. Europæerne er dyyyyybt rædselsslagne for deres egen skygge. Det invalidere os i en grad, som truer os på overlevelsen. For netop overlevelsen er… Read more »

T. Snorrason
T. Snorrason
8 years ago
Reply to  Prudentius

Det bliver lidt svært at fratage personer med dansk statsborgerskab retten til at opholde sig i landet, måske medmindre de har dobbelt statsborgerskab. Men korrekt, man kan få personer til at “sive ud”, hvis de ikke bryder sig om forholdene af den ene eller anden grund. Og så må man jo skabe sådanne forhold, som de uønskede ikke bryder sig om. Størstedelen af de uønskede er her af som økonomiske “flygtninge og udnytter den såkaldte “velfærdsstat uden at bidrage eller have bidraget til dens opbygning og finansiering. Med andre ord lever de alene af den arbejdende befolknings skatteindbetalinger. Forbavsende, at… Read more »

T. Snorrason
T. Snorrason
8 years ago
Reply to  T. Snorrason

Mit forrige indlæg, som ved en fejl var anonymt, synes forsvundet?

Nej, da – begge er sluppet igennem, de omtalte sad i filtret