25
jun
Seneste opdatering: 26/6-13 kl. 0034
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

“This Is What Winning Looks Like” is a disturbing new documentary about the ineptitude, drug abuse, sexual misconduct, and corruption of the Afghan security forces as well as the reduced role of US Marines due to the troop withdrawal.

THIS IS WHAT WINNING LOOKS LIKE MY AFGHANISTAN WAR DIARY Anders Fogh Rasmussen kan sige buh og b√¶h, han er ansat til at lyde dummere, end han er, og det er han v√¶ldigt dygtig til. Et helt liv i politik udvirker mirakler i den retning. Jeg st√łtter vores soldater, der heltemodigt og med store ofre har gjort, hvad de fik besked p√•, – jeg er stolt af dem – men jeg st√łtter ikke politiske amat√łrer, der ikke aner hvad de foretager sig. Mens de k√¶mper mod vindm√łller ude i verden, destabiliserer de Danmark via indvandring fra de samme mislykkede kulturer. Jeg ville ikke risikere mit liv for s√•danne politikere, om de s√• lovede mig en pension p√• st√łrrelse med en EU kommiss√¶rs.

Afghanistan var n√¶ppe √©n eneste dansk soldats liv v√¶rd. Der er n√łdvendige krige, man bliver p√•tvunget, og s√• er der krige der skal f√łre ens utopiske dr√łmme ud i livet, i dette tilf√¶lde et civiliseret Afghanistan, et land som ikke er en nation og aldrig bliver det. Amerikanerne har ikke v√¶ret gode til at skelne imellem dem, og Danmark har bare fulgt trop. Afghanistan er en gal hund, der skulle have v√¶ret kontrolleret fra luften og af agenter p√• jorden. Nationbuilding i Afghanistan var og er en dr√łm.

Police in 3 European Nations Conduct Terror Raids

Scores of special police officers raided at least nine sites in southern Germany and Belgium on Tuesday after what German authorities said was a tip to an alleged Islamist plot involving two men of Tunisian origin planning to stage terrorist attacks involving explosives and remote-controlled model airplanes. N.Y.T.

Stoltenberg har doblet innvandringskostnadene

Indspilning i fuld skærm 25-06-2013 222519

Under den r√łdgr√łnne regje¬≠rin¬≠gen har kost¬≠nads¬≠veks¬≠ten knyt¬≠tet til inn¬≠vand¬≠ring, √łkt med dob¬≠bel has¬≠tig¬≠het i for¬≠hold til den gene¬≠relle bud¬≠sjett¬≠veks¬≠ten. Kost¬≠nads¬≠veks¬≠ten knyt¬≠tet til inn¬≠vand¬≠ring er alts√• dob¬≠belt s√• h√ły som veks¬≠ten i stats¬≠bud¬≠sjet¬≠tet. Stol¬≠ten¬≠berg har brukt 143 mil¬≠li¬≠ar¬≠der p√• inn¬≠vand¬≠ring. Ikke uven¬≠tet er kil¬≠den til denne kost¬≠nads¬≠veks¬≠ten inn¬≠vand¬≠ring fra ikke-vestlige land.

Fre¬≠dag 21. juni skri¬≠ver Finans¬≠avi¬≠sens Kjell Erik Eilert¬≠sen en artik¬≠kel med utgangs¬≠punkt i SSBs rap¬≠port ¬ęMakro¬≠√łko¬≠nomi og offent¬≠lige finan¬≠ser i ulike sce¬≠na¬≠rier for inn¬≠vand¬≠ring¬Ľ. I rap¬≠por¬≠ten deles inn¬≠vand¬≠rere inn i de tre kate¬≠go¬≠ri¬≠ene R1, R2 og R3.

R1 er inn¬≠vand¬≠rere fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Aust¬≠ra¬≠lia og New Zea¬≠land; R2 er inn¬≠vand¬≠rere fra √łsteuro¬≠pe¬≠iske EU-land og R3 er inn¬≠vand¬≠rere fra res¬≠ten av ver¬≠den. SSB har gjort √łkono¬≠miske gjen¬≠nom¬≠snitts¬≠be¬≠reg¬≠nin¬≠ger for disse tre grup¬≠pene. Det viser seg at mens andre inn¬≠vand¬≠rer¬≠grup¬≠per har bidratt posi¬≠tivt, har netto¬≠kost¬≠na¬≠den for R3-innvandring dob¬≠let seg fra 17 mil¬≠li¬≠ar¬≠der i 2005 til 34 mil¬≠li¬≠ar¬≠der i 2012. Finans¬≠avi¬≠sen skri¬≠ver at R3-innvandringen har med¬≠f√łrt stats¬≠fi¬≠nan¬≠si¬≠elle svek¬≠kel¬≠ser p√• 178 mil¬≠li¬≠ar¬≠der i perio¬≠den. Dette til¬≠sva¬≠rer 32 pro¬≠sent av olje¬≠pen¬≠gene, eller rundt 70. 000 kro¬≠ner pr. yrkes¬≠ak¬≠tiv skattebetaler.

I 2012 var R3-innvandringen p√• 19 480 i f√łlge SSB (tal¬≠let gjen¬≠gitt i Finans¬≠avi¬≠sens artik¬≠kel). R3-innvandringen er der¬≠med p√• st√łr¬≠relse med norske bykom¬≠mu¬≠ner som Lil¬≠le¬≠ham¬≠mer, Har¬≠stad og Gj√ł¬≠vik. Der¬≠som denne inn¬≠vand¬≠rin¬≠gen fort¬≠set¬≠ter med samme tempo som de siste fem √•rs snitt p√• 16 490, vil kost¬≠na¬≠dene pr. √•r ligge p√• 43 mil¬≠li¬≠ar¬≠der frem mot 2100. Dette betyr stats¬≠fi¬≠nan¬≠si¬≠elle svek¬≠kel¬≠ser p√• 3.776 mil¬≠li¬≠ar¬≠der i 2012-kroner i perio¬≠den 2013-2100.

Den gjen¬≠nom¬≠snitt¬≠lige netto¬≠kost¬≠na¬≠den pr √•r for R3-innvandring, vil ligge p√• 43 mil¬≠li¬≠ar¬≠der kro¬≠ner. 43 mil¬≠li¬≠ar¬≠der i √•ret! Tal¬≠lene SSB og Finans¬≠avi¬≠sen viser til er s√• store at jeg ikke helt fat¬≠ter hva det inn¬≠e¬≠b√¶¬≠rer. Jeg har gjort noen sam¬≠men¬≠lig¬≠nin¬≠ger slik at jeg kan for¬≠st√• tal¬≠lene bedre. En ferge¬≠fri E 39 bereg¬≠nes til √• koste 150 mil¬≠li¬≠ar¬≠der. Men vegen er plan¬≠lagt √• st√• fer¬≠dig f√łrst om 20 √•r! Alts√• en inves¬≠te¬≠ring p√• 7.5 mil¬≠li¬≠ar¬≠der pr √•r.

P√• Aps nett¬≠side er en skryte¬≠ar¬≠tik¬≠kel som de har kalt: ¬ęVars¬≠ler bety¬≠de¬≠lige inves¬≠te¬≠rin¬≠ger i skole og helse¬Ľ

Arbei­der­par­tiet vil trappe opp bevilg­nin­gene til etter- og videre­ut­dan­ning av lærere til en mil­li­ard kro­ner de neste fire årene. Det er en dob­ling av innsatsen

Inves¬≠te¬≠rin¬≠ger i gode skole¬≠bygg er n√łk¬≠ke¬≠len til et godt arbeids¬≠milj√ł for ele¬≠ver og l√¶rere. Arbei¬≠der¬≠par¬≠tiet vil der¬≠for bruke 20 mil¬≠li¬≠ar¬≠der kro¬≠ner til oppus¬≠sing og opp¬≠gra¬≠de¬≠ring av skole¬≠bygg de neste fem √•rene. (‚Ķ)

‚Äď Dette er et for¬≠mi¬≠da¬≠belt l√łft for den norske fel¬≠les¬≠sko¬≠len, under¬≠stre¬≠ker Giske.

20 mil¬≠li¬≠ar¬≠der de neste fem √•r? For¬≠mi¬≠da¬≠belt l√łft? Dette ¬ęfor¬≠mi¬≠dable¬Ľ l√łf¬≠tet skulle vel bety 4 mil¬≠li¬≠ar¬≠der om √•ret. Hvis dette er for¬≠mi¬≠da¬≠belt, hvil¬≠ket adjek¬≠tiv vil Giske og AP bruke p√• kost¬≠na¬≠dene ved R3-innvandringen?

AP og regje¬≠rin¬≠gen for¬≠tel¬≠ler oss at inn¬≠vand¬≠rin¬≠gen fra ikke-vestlige land er en beri¬≠kelse. Hvor¬≠for bru¬≠ker ikke da regje¬≠rings¬≠par¬≠ti¬≠ene valg¬≠kam¬≠pen til √• for¬≠telle oss vel¬≠gere om det vir¬≠ke¬≠lig store l√łf¬≠tet? Et l√łft som raser av g√•rde med dob¬≠bel has¬≠tig¬≠het i for¬≠hold til den gene¬≠relle bud¬≠sjett¬≠veks¬≠ten. Et ¬ęl√łft¬Ľ som mang¬≠ler side¬≠stykke, og som med god grunn kan kal¬≠les formidabelt.

Finans¬≠avi¬≠sens artik¬≠kel fra 21. juni: ¬ęHar dob¬≠let inn¬≠vand¬≠rings¬≠kost¬≠na¬≠dene¬Ľ er ikke p√• nett.

Document.no

Links til Finansavisen 1, 2 og 3.

0 0 vote
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Britta Due Andersen
Britta Due Andersen
7 years ago

Jeg har ikke set hele filmen om Afghanistan, kun ca. det halve, men det bekr√¶fter ens billede af landet. Det var helt i orden at bombe i bjergene for at finde Bin Laden efter 11. sept. og give Talaban en hurtig en p√• frakken. Men ingen invasion af l√¶ngere varighed. Den slags asymmetriske krige kan ikke vindes, hvis lokalbefolkningen ikke er villige til at yde de n√łdvendige ofre. Det viser filmen glimrende, at det vil man ikke.

Spökskrivaren
7 years ago

Förmodligen finns förklaringen till Jens Stoltenbergs politik här:

Signaturen “The.Whistleblower”
https://www.flashback.org/t279052p5