29
aug
Seneste opdatering: 30/8-13 kl. 1031
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Denne fyr er altså en ‘moderat dialogfætter’, som sidder i alle mulige rådgivende udvalg. “At dræbe nogen pinefuldt, renser morderen.” Så ved vi det, om den troende. Det er omtrent samme psykologi, der kendetegner seriemordere: De føler en midlertidig lettelse og renselse efter mordet. Koranen er et tilfælde for retspsykiatrien, ikke for Radikale ungmøer, der ikke er tørre bag ørerne.

11,4 milliarder kroner til innvandring og integrering

Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) har i dag kunn­gjort at den totale årlige penge­bru­ken på inn­vand­rings­re­gu­le­ring er økt med 1,5 til 3,7 mil­li­ar­der kro­ner fra 2006 til 2012, en høy­ere utgifts­vekst enn for noe annet felt i statsforvaltningen.

Utvik­lin­gen i sta­tens utgif­ter innen­for inn­vand­rings­re­gu­le­ring føl­ger i stor grad utvik­lin­gen i antall asyl­sø­kere. Fra 2007 til 2009 økte antal­let behand­lede asyl­sa­ker i UDI fra 6 500 til 15 700, som inn­e­bæ­rer en økning på hele 140 prosent.

Utgif­tene til inte­gre­rings­til­tak er også økt kraf­tig i det samme tidsrommet:

I til­legg til å regu­lere inn­vand­rin­gen til lan­det har sta­ten ved Integrerings- og mang­folds­di­rek­to­ra­tet (IMDI) det over­ord­nede ansva­ret for at det utfø­res visse inte­gre­rings­til­tak for dem som får inn­vil­get opp­holds­til­la­telse. Det er kom­mu­nene som utfø­rer disse til­ta­kene. I 2012 fikk kom­mu­nene 5 mil­li­ar­der kro­ner av sta­ten ved IMDI for å finan­siere slike inte­gre­rings­til­tak. I 2006 var til­sva­rende beløp kun 3 mil­li­ar­der kroner.

Utgif­tene på innvandrings- og inte­gre­rings­fel­tet omfat­ter imid­ler­tid også opp­læ­ring i norsk og sam­funns­kunn­skap, og den årlige total­reg­nin­gen for 2013 ven­tes å komme opp i 11,4 mil­li­ar­der kroner.

Det er for sam­men­lig­nin­gens skyld mer enn hele bud­sjet­tet til Miljø­vern­de­par­te­men­tet eller Kul­tur­de­par­te­men­tet, hvil­ket betyr at lan­det har en nokså stor lobby som lever av innvandring. 11,4 milliarder kroner til innvandring og integrering

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

8 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
7 years ago

Otto gir´den gas – dansk humor når den er bedst!

http://www.youtube.com/watch?v=ImTFTI8qc8E

Prudentius
7 years ago

Nej, den mulighed strejfede mig slet ikke, jeg var hele tiden sikker på du morede dig over min skarpe vittige pen. 😉

Jeg MÅ bare rette mine egne stavefejl, jeg afskyr dem. Dem jeg opdager. 🙂

Bjovulf
Bjovulf
7 years ago
Reply to  Prudentius

Fint – den med den omvendte spand på hovedet fik mig til at skraldgrine,
så maven hoppede op og ned, og lattertårerne pressede på 😀

Og resten var skam også rigtigt fin sarkasme 😉

Sådan har jeg det faktisk også, men det var jo nemmere at rette den slags
små smuttere førhen her på Snaphanen, så man kunne håbe på, at ingen
havde nået at se dem.

Er der mon noget håb om, at vi nogensinde får editeringsfunktionen tilbage, Steen? 😉

Prudentius
7 years ago

Og bemærk også hvor glad og sund imamen med spanden på hovedet ser ud! Islam sætter tydeligvis håb og liv i folk.

Godt med halal-kød og steninger, afhukkede legemesdele og selvmordsterrorisme, er der bedre føde for kroppen og sjælen??

Islams frelse er kristendom på vrangen. I sit og andres blod køber den troende sin tilgivelse, retfærdighed og frelse, Allah ofrer intet, han sørger alene for vinen og pigerne i sit himmel-bordel.

Bjovulf
Bjovulf
7 years ago
Reply to  Prudentius

😀 😀 😀

Prudentius
7 years ago
Reply to  Prudentius

“afhukkede” = afhuggede

Jeps, så passer det.

Bjovulf
Bjovulf
7 years ago
Reply to  Prudentius

Ja, men det var nu altså ikke det, jeg grinte af 😉

Prudentius
7 years ago

Den fundamentale forskel på kristendommen og islam findes netop i svaret på hvem der spilder sit blod for hvem. I islam spilder mennesket sit blod for Allah og køber sig derved renselse, tilgivelse og retfærdighed, mens det er Gud i kristendommen som spilder sit blod for mennesket og gennem sit offer giver renselse, tilgivelse og retfærdighed frit til dem der vil tage imod. I det ene fra mennesket til Allah. I det andet fra Gud til mennesket. I begge tilfælde blod og offerdød, som giver guddommelig tilgivelse og frelse. Muslimerne er således de evigt købende. De kristne de evigt købte.… Read more »