27
nov
Seneste opdatering: 27/11-13 kl. 1823
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Indspilning i fuld skærm 27-11-2013 142822Indspilning i fuld skærm 27-11-2013 142751

I fjor ga Norge opphold til 123 asyls√łkere per 100.000 innbyggere. Det er mer enn tre ganger s√• mange som Danmark tok imot, skriver Aftenposten. P√• toppen troner Malta med 348 asyls√łkere per 100.000 innbyggere, fulgt av Sverige med 161, og deretter Norge. Tall fra FNs h√łykommiss√¶r for flyktninger og fra Eurostat viser at det er stadig flere asyls√łkere som kommer til Europa. I perioden 2008 til 2012 √łkte antallet fra 225.000 til 335.000. Fram til september i √•r var det kommet 270.000 asyls√łkere til Europa. Norge er p√• asyltoppen I forhold til folketallet. Slik h√•ndterer Europa asylstr√łmmen

Man ser en voldsom √łgning af asyltrykket p√• Europa, der n√¶sten udelukkende rammer Nordeuropa. Der er ikke rigtig nogen der adresserer, at tallet vil n√• b√•de 4-5 og 600.000, andet end at vi m√• g√łre plads og rykke sammen. Afrikas befolkning fordobles inden 2050. Det er n√¶ppe for meget forlangt at politikerne t√¶nker nogle f√• √•rtier ud i fremtiden og fort√¶ller os, hvor deres gr√¶nse g√•r. Det er i det mindste klar besked, n√•r Ylva Johansson forleden siger, at Sverige ingen √łvre gr√¶nse har.

Et fors√łk p√• sukring av asylpillen
Af CHRISTIAN SKAUG

Det er for¬≠s√•¬≠vidt pris¬≠ver¬≠dig n√•r Aften¬≠pos¬≠ten pub¬≠li¬≠se¬≠rer offent¬≠lig sta¬≠ti¬≠stikk som viser at Norge tar imot et sv√¶rt h√łyt antall asyl¬≠s√ł¬≠kere pr. inn¬≠byg¬≠ger sam¬≠men¬≠lig¬≠net med nes¬≠ten alle andre euro¬≠pe¬≠iske land:

Norge inn¬≠vil¬≠ger mer enn tre gan¬≠ger s√• mange asyl¬≠s√łk¬≠na¬≠der som Dan¬≠mark, folke¬≠tal¬≠let tatt i betrakt¬≠ning. Bare Sve¬≠rige og Malta sier ja til flere. I fjor ga vi opp¬≠hold til 123 asyl¬≠s√ł¬≠kere pr. 100.000 inn¬≠byg¬≠gere. [‚Ķ] Fin¬≠land hav¬≠ner et godt stykke ned p√• lis¬≠ten, med 34 inn¬≠vil¬≠gede asyl¬≠s√łk¬≠na¬≠der. For Island er tal¬≠let 3. [St]ore asyl¬≠land som Tysk¬≠land og Stor¬≠bri¬≠tan¬≠nia gir f√• asyl i for¬≠hold til sin folkemengde. I bun¬≠nen av lis¬≠ten fin¬≠ner vi to land som sli¬≠ter med h√ły arbeids¬≠le¬≠dig¬≠het ‚Äď Spa¬≠nia og Portugal.

Sam¬≠ti¬≠dig er det umu¬≠lig ikke √• bite seg merke i at disse kjens¬≠gjer¬≠nin¬≠gene, som rik¬≠tig¬≠nok ikke er s√• kjent fordi det s√• sjel¬≠den skri¬≠ves om dem, n√¶r¬≠mest litt mot¬≠stre¬≠bende pre¬≠sen¬≠te¬≠res i artik¬≠ke¬≠len med et til¬≠be¬≠h√łr i form av noen kva¬≠li¬≠fi¬≠se¬≠rende utsagn som er egnet til √• f√• lese¬≠ren til √• tenke at det egent¬≠lig ikke er s√• mange men¬≠nes¬≠ker like¬≠vel ‚Äď selv om det skulle v√¶re tale om nes¬≠ten et kvart f√łd¬≠sels¬≠kull pr. √•r. Pro¬≠gno¬≠sen for antall asyl¬≠s√ł¬≠kere i 2014 er 14.000 per¬≠soner (ikke alle f√•r opp¬≠hold, men mange som ikke f√•r blir likevel).

Norge er f.eks. en ‚Äúmini¬≠putt‚ÄĚ sam¬≠men¬≠lig¬≠net med Sve¬≠rige. Alts√• ikke helt med blant de store gutta i EU som svens¬≠kene enn√•, men sm√•¬≠tas¬≠ser blir jo voksne en dag, lik¬≠som. Andre ville kan¬≠skje finne mager tr√łst i √• v√¶re nest spr√łest.

Det vek¬≠tigste utsag¬≠net i ana¬≠ly¬≠sen eller bort¬≠for¬≠kla¬≠rin¬≠gen som viser at det h√łye tal¬≠let egent¬≠lig er lavt, har Nor¬≠ges st√łrste avis inn¬≠hen¬≠tet hos under¬≠di¬≠rek¬≠t√łr Tor-Magne Hov¬≠land i Utlen¬≠dings¬≠di¬≠rek¬≠to¬≠ra¬≠tet (UDI). Hva er vel tryg¬≠gere enn en offent¬≠lig tje¬≠neste¬≠mann som er kom¬≠pe¬≠tent p√• temaet migrasjon?

Hov­land peker på det åpenbare:

– Vi tar imot f√• asyl¬≠s√ł¬≠kere sett i for¬≠hold til v√•r √łkonomi, sier han.

Men s√• g√•r man ikke n√¶r¬≠mere inn i det reson¬≠ne¬≠men¬≠tet, om der over¬≠ho¬≠det fin¬≠nes et. Hov¬≠land er kan¬≠skje ikke √łkonom. Hva mener han egentlig?

Neppe at fat¬≠tige land ikke b√łr ta imot folk som flyk¬≠ter. I s√• fall skulle Liba¬≠non knapt ha tatt imot noen fra Syria. Men det er rime¬≠lig og nor¬≠malt at folk som r√łm¬≠mer fra krig og elen¬≠dig¬≠het i f√łrste rekke er opp¬≠tatt av sik¬≠ker¬≠he¬≠ten, og mindre av √łkono¬≠mien, samt at de m√• finne seg i √• ta til takke med en enkel stan¬≠dard, et stykke p√• vei finan¬≠siert av det inter¬≠na¬≠sjo¬≠nale sam¬≠fun¬≠net, i sin egen region i p√•vente av at kri¬≠gen tar slutt. Hvis √łkono¬≠mien er vik¬≠tigst, er det grunn til √• tro at det er tale om bekvem¬≠me¬≠lig¬≠hets¬≠inn¬≠vand¬≠ring sna¬≠rere enn behov for sikkerhet.

Om Hov¬≠land mener den totale st√łr¬≠rel¬≠sen p√• v√•r nasjo¬≠nal¬≠√łko¬≠nomi, s√• tar Norge fort¬≠satt imot et antall asyl¬≠s√ł¬≠kere m√•lt i for¬≠hold til brutto¬≠na¬≠sjo¬≠nal¬≠pro¬≠duk¬≠tet (BNP) som er mye st√łrre enn de fleste andre.

Eller kan¬≠skje det han mener er at den norske √łkono¬≠mien g√•r sv√¶rt godt i √łyeblik¬≠ket. Sta¬≠tens finan¬≠ser viser store over¬≠skudd, tak¬≠ket v√¶re noen olje- og gass¬≠inn¬≠tek¬≠ter som snur det som ellers ville ha v√¶rt et bety¬≠de¬≠lig under¬≠skudd p√• stats¬≠bud¬≠sjet¬≠tet til et pent over¬≠skudd. Hov¬≠lands tanke kan i s√• fall v√¶re at det er bra Norge tar imot mange asyl¬≠s√ł¬≠kere, og kan¬≠skje helst burde tatt imot flere, for det st√•r en √•pen penge¬≠kran i Nordsj√łen.

Dette er en tenden¬≠si√łs frem¬≠stil¬≠ling, for den ser bare saken fra √©n √łkonomisk/finansiell syns¬≠vin¬≠kel. Selv om det rik¬≠tig¬≠nok er en annen syns¬≠vin¬≠kel enn den rent demo¬≠gra¬≠fiske, para¬≠de¬≠rer artik¬≠ke¬≠len der¬≠for √• bringe flere syn p√• saken selv om den bare brin¬≠ger ett ‚Äď fak¬≠ta¬≠ene er jo ikke noen opp¬≠fat¬≠ning. Fiffig.

Der¬≠med kan det vik¬≠tigste ute¬≠la¬≠tes: N√•r de nord¬≠euro¬≠pe¬≠iske vel¬≠ferds¬≠sta¬≠tene tar imot nye men¬≠nes¬≠ker, tar de sam¬≠ti¬≠dig p√• seg noen varige og kjempe¬≠mes¬≠sige for¬≠plik¬≠tel¬≠ser hvis like ikke fin¬≠nes, hver¬≠ken len¬≠ger s√łr i Europa eller i asy¬≠lan¬≠te¬≠nes egne hjem¬≠trak¬≠ter eller regioner.

Det betyr at folk ikke drar fra Norge den dagen det kom¬≠mer d√•r¬≠lige tider. Situa¬≠sjo¬≠nen er helt anner¬≠le¬≠des i f.eks. Spa¬≠nia, som etter √• ha tatt imot flere mil¬≠lio¬≠ner inn¬≠vand¬≠rere over noen ti√•r, i l√łpet av rela¬≠tivt kort tid s√• den ene mil¬≠lio¬≠nen for¬≠svinne ut av lan¬≠det s√• snart finans¬≠kri¬≠sen begynte √• bite.

N√•r den obser¬≠va¬≠sjo¬≠nen er gjort, kan Hov¬≠lands tanke ‚Äď eller hva det n√• er ‚Äď snus p√• hodet: Vi tar imot alt¬≠for mange asyl¬≠s√ł¬≠kere i for¬≠hold til v√•r √łkonomi.

Slik h√•nd¬≠te¬≠rer Europa asylstr√łmmen

0 0 votes
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead
Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead
7 years ago

B√•de Norge och Sverige har haft starka maoistiska sekter som har ut√∂vat stort inflytande p√• “intelligentsian”

Ett exempel p√• vad maoister √§r kapabla till i sin “anti-fascistiska” “kamp” ser vi h√§r:

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/10476943/Irish-slave-revealed-as-daughter-of-Bletchley-Park-code-breaking-hero.html

Om man kan få en sektmedlem under så här absurt stark kontroll, borde det inte vara omöjligt att förmå hen att skjuta 70 försvarslösa ungdomar på nära håll.