24
maj
Seneste opdatering: 24/5-14 kl. 1522
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Theodore Dalrymple hos Heritage Foundation, 16 maj 2014. Titlen fører selvfølgelig talen ind på EU-eliten. Som sædvanligt også meget morsomt og dertil en sproglig nydelse. Dalrymple er også inde på sikh’er og kineseres meget lave kriminalitet i England modsat muslimers uforholdsmæssigt høje andel.

Christian Skaug har været i Oslo Tingsret og finder at udlændinge,/indvandrere er 6 gange overrepræsenterede…….men da de “kun” udgør ca. 25 % af befolkningen i Oslo – altså er de underrepræsentert i forholdet 1 : 3 i den samlede befolkning. Deres overkriminalitet er altså 6 x 3 = 18 gange mere kriminelle end gennemsnittet. Mange er røverierne er brutale, voldtægtsstatistikken fra Oslo taler sit eget sprog: 100 % af overfaldsvoldtægterne i Oslo gennem fem år begået af ikke-vestlige indvandrere.  Man kan ikke sige, norske poltikere endnu er draget til ansvar for, hvad de har gjort ved deres næsten sagesløse undersåtter, men det er da mit store håb, at den dag kommer, hvor de gør.

Ran i det nye Norge – noen måneder i Oslo tingrett

Af  Christian Skaug

At innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra enkelte land er mange ganger overrepresentert i kriminalsaker, er et empirisk faktum som ble dokumentert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i en rapport som ble publisert den 17. juni 2011.

Nå er det slik at de aller færreste tar seg tid til å pløye gjennom denslags tekster. Og for den som skrider til verket med tålmodighet nok til å oppdage de mest informative elementene, blir det klassifiserte og fremlagte materialet svært abstrakt – og derfor hurtig glemt.

Et mer konkret innblikk i hvordan overrepresentasjonen arter seg, kunne man få ved å følge den store ranssaken som gikk for Oslo tingrett i februar, hvor 19 gutter og unge menn stod tiltalt for i alt 26 ran – mange av dem med enda yngre ofre.

Alle store medier var svært nøye med ikke å fortelle om den voldsomme ubalansen mellom det nye og det gamle Norge, men den som hadde satt seg inn i saken kunne opplyse om at 16 av de 19 navnene ikke var vanlige i Norge for en generasjon siden. Da dommen falt den 27. februar, ble 15 funnet skyldige: 14 hadde utenlandske navn og én hadde norsk.

Et spørsmål melder seg: I hvilken grad var denne saken representativ for ranskriminaliteten i hovedstaden? Ikke så rent lite, skal det vise seg.

For å undersøke problemstillingen har Document tatt for seg ca. 2.000 domstolsavgjørelser som er fattet i Oslo tingrett i tiden 1.2.-16.5.2014, altså et tidsrom på tre og en halv måned. Vi har gått igjennom hele grunnlagsmaterialet og klassifisert samtlige forekommende straffesaker etter lovbruddstype. Takket være dette arbeidet kan det gis et statistisk holdbart svar på spørsmålet.
Hvor godt bilde får vi av kriminaliteten ved å se på dommer? Straffeprosessen har som kjent mange faser, fra anmeldelse, og via etterforskning og tiltale til dom. Feilkildene er mange, f.eks. personer som ikke tør å anmelde pga. trusler om at de i så fall vil bli drept – noe enkelte fornærmede også har fortalt om i sakene vi har sett på. Men dommer er kanskje det beste vi har.

Vår undersøkelse har i første omgang tatt for seg ran og grove ran, som er overtredelser av straffelovens paragrafer 267 og 268. Som enhver med kjennskap til straffeprosessen vil vite, er det ikke sjelden flere tiltalepunkter i en sak, men i denne spesifikke undersøkelsen fokuserer vi på ran og ser bort fra øvrige tiltalepunkter, hva enten disse er vold, trusler, frihetsberøvelse, narkotikaforbrytelser, seksualforbrytelser, innbrudd, forulemping av offentlig tjenesteperson eller annet.

Om vi ser bort fra rettssaken som er omtalt innledningsvis, står vi igjen med en liste på 22 personer som er dømt for ran. Og det første som slår en når en kaster et blikk på navnene, er at kun fem av dem var vanlig for noen tiår siden. Og fornavnene deres lyder Jostein, Arne, Dennis, Walther og Karen.

De sytten andre fornavnene er: Khaled, Yassine, Don, Abdali, Keyvan, Yassin, Abdirahman, Abdulkader, Mustafa, Mohamed, Soufiane og Ismail (noen navn forekommer to ganger, andre er fjernet av personvernhensyn).

Regnet sammen med den store saken i februar, er det altså 31 utenlandske og seks norske navn – henholdsvis 84 prosent og 16 prosent, i en by hvor dette fremdeles er langt fra fordelingen mellom de kriminologisk interessante aldersgruppene.

Om vi går litt dypere inn i materien, oppdager vi at det for fire av de dømte er oppgitt at de var asylsøkere eller ikke hadde oppholdsgrunnlag i Norge.

En marokkaner hadde vært femten dager i Norge. En algerier kom sommeren 2013 og var allerede dømt for vinningsforbrytelse og legemsbeskadeligelse. Den samme har anket Utlendingsdirektoratets (UDI) avslag på asylsøknaden til Utlendingsnemnda (UNE). En annen algerier som også hadde søkt asyl, og i den forbindelse oppgitt falsk fødselsdato, var allerede straffedømt i Belgia.

Et gjennomgående trekk er at det gjerne er to personer som dømmes for de samme forholdene. Av og til har fornærmede opplyst at flere medvirket, men etterforskningen resulterer som kjent ikke alltid i bevis som kan forventes å holde i en rettssal.

De som dømmes, er ofte kriminelle gjengangere. En har gjennom årenes løp begått ti ran. Det er gjerne telefoner eller penger som ranes. Bøter ilegges som regel ikke når inntekt eller formue mangler. De yngste ransmennene ilegges helst samfunnsstraff, mens regelen for de myndige er ubetinget fengsel.

Den ledsagende volden under ranene kan være mer eller mindre grov. I noen tilfeller trues eller stikkes det med kniv; i ett tilfelle er en forsvarsløs person blitt sparket i nakke og overkropp, i et annet er det tatt kvelertak. En somalier som ble funnet utilregnelig, hadde slått og sparket et forsvarsløst offer.

Til dem som ser krigshandlinger eller sharia, er det kanskje på sin plass å nevne at en slik hypotese i alle fall ikke finner noen systematisk bekreftelse: Ranere som heter Mohammed, kan godt ha ofre som heter Mohammed, og ranere som heter Ismail kan godt ha vært alkoholpåvirket.

Ikke desto mindre er gjerningsmennene oftest av utenlandsk opprinnelse, og ofrene oftest av norsk – i saken i februar ca. tre fjerdedeler. Alle “vet” om misforholdet, og enhver som har kontakt med politi eller domstoler kjenner til det. Men denne sannheten forties.

Ville det samme skjedd hvis det var motsatt?
Og ville innvandringsdebatten ha vært den samme hvis sikker viten om dette sakskomplekset var allment kjent?

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

10 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Bergfast
6 years ago

Komplettering/Korrigering:

Fel av mig. Det var inte Picasso som var målaren. Det var Leonardo da Vinci.

http://www.allposters.se/-sp/The-Virgin-and-Child-with-St-Anne-posters_i375646_.htm

Bergfast
6 years ago
Reply to  Bergfast

Elle också är det faktiskt fel bild. Det är en annan bild jag tänker på. Där alltså en make (man) tittar på sin fru, medan barnet leker nedanför, och där modern då sträcker sig nedåt mot barnet, medan maken är fokuserad på kvinnan.

Usch, det irriterar mig att jag inte kan hitta den tavlan på internet. Hade precis för mig att det faktiskt ändå var Picasso som har målat den – , under sin – blå period – , som den visst kallades, men kan inte hitta den.

Bjovulf
Bjovulf
6 years ago
Reply to  Bergfast
Bergfast
6 years ago
Reply to  Bjovulf

Tack till Bjovulf för länk till en mycket fin bild.

Den bilden, (som jag då tror är Picassos, fast det kanske kan vara någon annan konstnär), består av just tre personer, make, hustru och barn, och förhåller sig just inför varandra som jag beskrev tidigare.

Men denna bild var också mycket fin, så tack igen.

Bjovulf
Bjovulf
6 years ago
Reply to  Bjovulf

Ok, jeg kunne godt se , at det inte var ‘just precis’,
det du beskrev 😀 – men kanske er den annan tavlan
inspirerat av denna? Något av det verkar ju stemmma.

Bjovulf
Bjovulf
6 years ago

Ja, man glemmer nemlig ofte, at ofrene for forbrydelserne langt fra er tilfældigt udvalgt – snarere tværtimod, når man medregner befolkningssammensætningen i de typiske forbryderes lokalområder. Man får ofte det indtryk, at de rent faktisk mener, at det da er deres naturlige ret at foretage disse grove handlinger, og derfor har meget svært ved overhovedet at indse bagefter, at de har gjort noget som helst forkert. Og så kan man jo så fundere lidt over, hvor denne rablende vanvittige indstilling mon kommer fra – familie, venner, moskéen, kulturen … ? Så det er altså langt fra nok med de 18… Read more »

Bergfast
6 years ago
Reply to  steen

En intressant aspekt, ur detta perspektiv, om mannens tillåtelse inom islam att tydligen praktisera en lag om hans rätt, om hans företräde, hans rättighet, osv., att inom äktenskapet initiera sexuellt samliv, och detta även om hustrun inte är så särskilt intresserad av den saken, eller kanske totalt ointresserad av det, och att mannen då ändå, tydligen enligt islam, har rätt att mer eller mindre tvinga hustrun till sexuell samvaro, som då i västerländska ögon oftast ses som våldtäkt, så finns ändå en intressant aspekt, i verkligheten, som handlar om att kvinnor oftast helt enkelt inte är lika intresserade av eller… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
6 years ago
Reply to  steen

Ja, den der vanvittige macho-indstilling har man vist i sin iver for konstant at lægge sig på maven for “kulturberigerne” og deres vanvittige krav så lige glemt at fortælle dem, at de ikke kan bruge til noget som helst i vore lande. Man også ofte hørt og set asylsøgere fra visse afrikanske lande udtrykke den samme indstilling. Ufatteligt, at man åbenbart absolut intet gør for at bringe dem ud af denne uhyggelige vildfarelse, og begynder at stille en række seriøse krav og sætte meget skarpe grænser for deres opførsel – meget gerne med en bindende kontrakt, hvor de på tro… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
6 years ago
Reply to  steen

Ja, den uhyggelige udtalelse burde sgu da kunne få selv den mest lallenaive multi-kulti-fanatiker på den yderste venstrefløj eller blandt de selvgode radigale verdensfrelsere til
for alvor at få kolde fødder og begynde at tænke selv – for én gangs skyld 😉

Her er det direkte link (nu) – fra 1:36 :
( NB Der er en hastighedstest først – bare klik på den for at komme videre )

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/265324/

10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x