30
okt
Seneste opdatering: 30/10-14 kl. 0607
1 kommentar - Tryk for at kommentere!

Canada levede i en “svensk selvopfattelse”. Det rammer ikke os. Nu er landet i gyngning og man mĂ„ hĂ„be de beholder den fremragende Stephen Harper og ikke vĂŠlger fusentasten Justin Trudeau nĂŠste Ă„r. Close all Canadian mosques temporarily, ex-Quebec politician says, Muslim Leader: Canada Terror Attack a ‘Wake-Up Call’

Et land i opplĂžsning?

Av RUBB

Det svenske politiet har utarbeidet en rapport som heter En nationell översikt av kriminella nÀtverk med stor pÄverkan i lokalsamhÀllet. Den omhandler omrÄder hvor kriminaliteten har en sterk negativ pÄvirkning pÄ lokalsamfunnet. PÄ folkemunne kalles det no-go-soner hvor politiet ikke lenger kan utÞve myndighet.

I Sverige finns i nulĂ€get 55 geografiska omrĂ„den dĂ€r lokala kriminella nĂ€tverk anses ha negativ pĂ„verkan pĂ„ lokalsamhĂ€llet. OmrĂ„dena Ă€r fördelade över 22 stĂ€der – frĂ„n stor- stĂ€der till mindre orter och anses vara socioekonomiskt utsatta. Det stora kriminella genomslaget pĂ„ lokalsamhĂ€llet förefaller vara knutet till den sociala kontexten i omrĂ„dena snarare Ă€n pĂ„ en vilja hos de kriminella att ta makten och kontrollen över lokal- samhĂ€llet.

Slektskap er en viktig del av hvordan kriminelle bander er bygget opp. Er det klansamfunnene som er importert til Skandinavia?

Aktörerna kan grovt delas i ett yngre och ett Àldre skikt som till viss del knyts samman av slÀktskap. De yngre ingÄr vanligen i löst sammansatta kriminella nÀtverk centrerade kring ett fÄtal tongivande personer. Deras brottslighet Àr mindre komplex och bestÄr ofta av narkotikaförsÀljning till missbruksledet, stölder och inbrott i nÀromrÄdet. De Àldre Àr mer strukturerade och Àr involverade i mer organiserad brottslighet sÄsom avancerade stölder och organisering av narkotikatillförseln till omrÄdena.

Politiet har store vanskeligheter med Ä operere i slike omrÄder. Angrep er tydeligvis et effektivt middel for Ä jage lovens voktere vekk. Hvilken lov blir satt inn som erstatning for den svenske? Hvor lenge vil myndighetene gi fra seg kontrollen over omrÄder i eget land? Hvordan skal politiet opprettholde sin troverdighet i befolkningen ellers?

Utveckling i omrÄdena har medfört svÄrigheter att utreda brott. Polisen har Àven i andra avseenden svÄrt att arbeta i dessa omrÄden, bland annat pÄ grund av att omgivningen reagerar mot Polisen vid ingripanden eller genom att angripa Polisens fordon.

Polisens svÄrigheter med att stÀvja de nÀmnda problemen kan vara en bidragande faktor till att allmÀnheten i flera fall uppfattar det som att det Àr de kriminella som styr i omrÄ- dena. En sÄdan uppfattning kan ifrÄgasatta Polisens roll som garant för trygghet, och pÄ sikt minskar allmÀnhetens benÀgenhet att vÀnda sig till Polisen. Situationen i dessa om- rÄden Àr bekymmersam och har i flera fall medfört att Polisen inte kunnat fullgöra sin uppgift.

Viljen til Ä anmelde forbrytelser er svÊrt lav i disse omrÄdene. Frykten rÄder og statistikken viser kanskje at kriminaliteten til og med gÄr ned?

Viljan att anmÀla brott och medverka i brottsutredningar gentemot aktörer i omrÄdena bedöms som lÄg. Flera fall beskrivs dÀr skjutningar skett pÄ öppen gata med mÄnga personer nÀrvarande utan att nÄgon anmÀlt hÀndelsen till Polisen. Det ger en avvikande bild av hur allmÀnheten normalt sett agerar vid en sÄdan hÀndelse. AnmÀlningsbenÀ- genheten anses vara högre gÀllande brott som utförts av gÀrningsmÀn utan koppling till omrÄdena och av naturliga skÀl vid brott som krÀver polisanmÀlan för att fÄ ersÀttning via försÀkring eller liknande.

RÀdsla anges som motiv till att vittnen och mÄlsÀgande inte talar med Polisen i de ut- satta omrÄdena. Det offentliga vÄld som de kriminella mÄnga gÄnger stÄr för i omrÄdena blir för de boende en tydlig pÄminnelse om vad aktörerna Àr kapabla till. Det kan Àven rÀcka med ett rykte om en gÀrningsmans kapacitet för att mana till tystnad. I mÄnga omrÄden upplever poliser att allmÀnhetens rÀdsla för repressalier medför att det ordinarie rÀttssystemet till viss del sÀtts ur spel.

Det som kanskje skremmer mest er hvordan denne grove kriminaliteten ikke kun er konsentrert til Sveriges store byer. Selv smÄsteder med et par tusen innbyggere er rammet.

Problematiken finns i alla typer av samhĂ€llen – frĂ„n större stĂ€der till smĂ„ orter med endast ett par tusen invĂ„nare. I storstĂ€derna Stockholm och Göteborg Ă€r problematiken tydligt knuten till ett flertal segregerade bostadsomrĂ„den i förorter. Malmö har inte samma stadsstruktur och de utsatta omrĂ„dena Ă€r inte lika tydligt decentraliserade. Malmö, Göteborg och Stockholm Ă€r de regioner som Ă€r tyngst belastade, sett till antal individer och antal utsatta omrĂ„den inom samma stad.

Etnisk segeregasjon nevnes. Det er vanskelig Ä komme utenom innvandring nÄr man skal belyse problemene, men svenskene gjÞr nok det allikevel. Det er bare Ä fortsette i et spor som leder i feil retning. At opp mot 90 000 asylsÞkere i 2014 skal lette pÄ det kriminelle trykket kan vel ikke en gang svenske politikere virkelig tro.

Flera av de omrÄden dÀr Polisen idag ser problem ingÄr i regeringens urbana utveckl- ingsarbete och uppfyller dÀrmed regeringens statistiska krav för att klassas som socioe- konomiskt utsatta omrÄden prÀglade av utanförskap7. I BrÄs studie8 om organiserad brottslighet i storstÀderna beskrivs omrÄden dÀr problematiken förekommer som prÀg- lade av etnisk och ekonomisk segregation, hög arbetslöshet, lÄg utbildningsnivÄ och höga ohÀlsotal.

Rapporten fortjener Ä bli lest i sin helhet. BÄde av de som er kritiske til innvandringspolitikken i Norge, og de som har tro pÄ et multikulturelt samfunn i fred og harmoni. Kartene som er i rapporten gir et bilde av hvor stort problemet er i Sverige. Et land i opplÞsning i kriminalitetens grep.

En nationell översikt av kriminella nÀtverk med stor pÄverkan i lokalsamhÀllet, PDF

Der er to svenske omtaler, som er vĂŠrd at lĂŠse: NĂ€r de kriminella dansar över samhĂ€llet 
 og Per Gudmundsson: 55 ”no go”-zoner i Sverige

0 0 votes
Article Rating


DonĂ©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Machiavelli
Machiavelli
6 years ago

Jeg har ellers skrevet en.