7
apr
Seneste opdatering: 8/4-15 kl. 1228
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Hør folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Gladsaxe, Kristian Tørning, interviewe byrådsmedlem og forfatter Mogens Camre onsdag d. 15. april kl. 19:00 på Gladsaxe Hovedbibliotek (Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg). Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.Udgangspunktet for interviewet er Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaards bog: “Der var et yndigt land” (se nedenfor), hvor Camre med sine medforfattere sammenfatter, hvad vi i dag ved om konsekvenserne af en uansvarlig indvandringspolitik. Kristian Tørning. Se også Der var et yndigt land, Lars Hedegaard og Der var et yndigt land, Ole Hasselbalch.

»De nya neandertalarna«

Erkendelser om Sverige og den situation, det er bragt i, der hidtil er blevet afvist som “alarmistiske”, bevæger sig længere og længere ind mod den intellektuelle midte, ser den omhyggelige betragter. Man kunne også sige, at mareridtet nærmer sig virkeligheden mere og mere. Vi ser et nations selvmord, men det har taget årtier blot at tro vores egne øjne. Jo, svensk kultur vil forsvinde, måske vil det svenske folk forsvinde. Tilbage kan blive et landområde, som stadig hedder Sverige, men måske ikke engang det, og måske har det hele tiden været den uudtalte hensigt. Lennart Bengtsson skriver hos Lars Bern, for i svensk presse kan dette ikke stå. Den er parallelforskudt og befinder sig i forhold til almindelig perception i år 1990:

Sannolikt har inte dagens politiker förstått vad som håller på att hända utan föreställer sig att alla nykomlingar så småningom skall assimileras i den svenska kulturen och bli en del av denna som ett slags mini-USA. Detta kommer knappast att hända. I själva verket kan vi förvänta oss att de nya invandrarna har med sig sin kultur som gradvis kommer att ersätta den svenska kulturen. Detta kan komma att ske på en tidsskala på 100-200 år.

Idag bevittnar vi sannolikt en analog transformation i Sverige där landets befolkning och kultur ändras i rasande takt. Redan om 25 år räknar man med att hälften av landets befolkning är utlandsfödda eller med föräldrar som utlandsfödda. Redan vid slutet av seklet kommer den svenska urbefolkningen att vara i minoritet för att sannolikt gradvis upplösas under de kommande århundradena. [..]

Inte minst islam är en synnerligen livskraftig kultur genom den starka kopplingen mellan religion och politik och kommer därför med säkerhet gradvis att ersätta det som vi upplever som traditionellt svenskt. Moskéer kommer att ersätta våra kyrkor, och ramadan och andra muslimska fester kommer att ersätta jul och påskfirandet. I sin iver och sin naivitet driver de flesta svenska politiker på denna utveckling i stället för att bromsa den, vilket övriga länder i Europa har börjat göra, ty där tycks man ha förstått vad som håller på att hända, dock icke så i det officiella Sverige där begreppet nation för den medialt dominanta postnormala kulturfilosofien är förhatligt och förknippat med rasism och fascism. Av dessa skäl skall det helst inte finnas en svensk nation.

Nu kan man kanske hävda att vad vi ser är lika oundvikligt som det öde som drabbade neandertalarna eftersom en liten folkspillra på en promille av jordens befolkning i längden inte kan bevara sin egenart, med det är ändå uppseendeväckande att man avsiktligt påskyndar detta sitt kulturella självmord utan att för detta ha inhämtat sina medborgares stöd.Lennart Bengtsson hos Lars Bern.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.