24
sep
Seneste opdatering: 24/9-15 kl. 0021
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!

fjordmanNoe av det mest skremmende ved å observere Europa i dag er at det virker som om europeiske ledere ikke er i stand til å tenke to trekk fremover, eller forutse hva som kan bli de langsiktige konsekvensene av deres handlinger.

Flere kilder antyder at prisen per person som illegale innvandrere betaler til menneskesmuglere for å fraktes til Europa har falt i løpet av 2014 og 2015. Noen hevder at stykkprisen har falt med så mye som 80-90%. Hvorfor?

Man kan tenke seg flere grunner. Den ene er at deler av migrantstrømmen i høyere grad enn for et par år siden går via Tyrkia. Det er betydelig kortere, og derfor billigere, å reise fra kysten av Anatolia til greske øyer enn det er å reise helt fra for eksempel Libya i Nord-Afrika til Malta eller italienske kyster.

En annen grunn kan være det man i økonomisk teori kaller for stordriftsfordeler, eller economies of scale på engelsk. Kort fortalt betyr dette at når volumet øker synker prisen per enhet for varen eller tjenesten. Hvis man kjøper 10.000 flasker betaler man mindre per flaske enn hvis man kjøper 10. Det finnes sannsynligvis mange tusen personer som nå på profesjonell basis arbeider med å bringe mennesker ulovlig inn i Europa. Menneskesmugling er en industri. I de siste par årene er antallet illegale migranter til Europa økt så sterkt at denne industrien har oppnådd stordriftsfordeler. Dette har en potensielt selvforsterkende effekt. Når det blir billigere å reise via menneskesmuglere er det flere som vil prøve seg.

I tillegg kommer brohodeeffekten. Den er også potensielt selvforsterkende. Hvis noen fra ei gruppe klarer å etablere en base eller et brohode et sted er det mye lettere for andre fra samme gruppe å følge etter. Vestlige land deler ut statsborgerskap mye lettere enn for eksempel rike muslimske land gjør. Arabiske land som Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene har mange fremmedarbeidere som blir til dels brutalt behandlet. Selv om disse migrantene bor og arbeider der i mange år blir de fleste ikke statsborgere. De får definitivt ikke familiegjenforening hvor de henter sin familie fra hjemlandet, som også får statsborgerskap. Til sammenligning deler mange vestlige land ut pass nesten som om det var sjokolade. Når en innvandrer først er blitt etablert i Europa kan han fortsette å hente flere mennesker fra sitt opprinnelige hjemland, kanskje i generasjoner fremover. Ved slik kjedemigrasjon kan man i prinsippet transplantere en landsby fra India til Storbritannia, fra Tyrkia til Tyskland eller fra Algerie til Frankrike.

La oss si at det finnes seks milliarder mennesker på planeten som har en lavere levestandard enn man gjennomsnittlig har i europeiske land som Tyskland, Norge eller Nederland. Selvsagt vil ikke alle disse emigrere. Noen har ikke mulighet, andre har ikke lyst. Kanskje er noen av dem sterkt knyttet til sitt land og vil gjerne bo der selv om de ikke er så rike.

Hvis bare 9% av disse seks miliarder menneskene kunne tenke seg å flytte til Europa ville dette utgjøre 540 millioner mennesker, over en halv milliard. Dette er mer enn det samlede antallet innbyggere i hele EU, fra Bulgaria til Irland. Jeg påstår ikke at dette estimatet nødvendigvis er det korrekte. Kanskje er det virkelige tallet lavere, men det kan også være høyere. Ut ifra enhver realistisk vurdering finnes det trolig mange hundre millioner mennesker i sørlige regioner som godt kunne tenke seg å flytte til Europa eller andre vestlige land. Disse landene øker samtidig konstant i befolkning.

En vesentlig begrensende faktor er at de aller fattigste ikke har råd til å emigrere. Det kreves normalt et minimum av penger og ressurser for å reise til andre land og kontinenter. Denne terskelen synker. Internasjonale flyreiser blir stadig mer vanlig og til dels billigere. Samtidig utbygges andre former for kommunikasjon. Det er dermed stadig flere mennesker på Jorda som har teknisk tilgang til transport som kan bringe dem til andre land.

Det finnes etter all sannsynlighet mange hundre millioner mennesker som potensielt kan ha evne og vilje til å folkevandre til Europa. Deres antall øker hver eneste time. Dette bør europeere tenke over. Europa oppfattes nå i andre deler av verden som rikt og svakt. Det er en meget farlig kombinasjon. Hvis vi først åpner for at alle som ønsker et bedre liv fritt kan komme hit finnes det få grenser for hvor mange som i teorien kan komme.

Det har lenge pågått en filosofisk diskusjon om sinnelagsetikk mot konsekvensetikk. Skal en handling vurderes ut ifra dens intensjoner eller ut ifra dens konsekvenser?

Det fantes kommunister som virkelig mente at de gjorde det gode ved å støtte sin ideologi. Resultatet ble derimot katastrofalt, og skapte stor menneskelig lidelse. Jeg vil hevde at noe av det samme gjelder for globalister og multikulturalister. Mange av dem mener sikkert godt med det de gjør, men konsekvensene av deres ideologi og handlinger kan bli katastrofale.

Mange hundre millioner mennesker som potensielt kan ha lyst og evne til å emigrere til Europa følger nøye med på hvordan europeere reagerer på flommen av mennesker som strømmer inn over deres kontinent. De ser at migrantene blir tatt inn. EU vil tvangsfordele disse migrantene på alle sine medlemsland, til dels mot befolkningens vilje. Noen ganger får de ulovlige innvandrerne lov til å reise gratis på europeiske tog, i motsetning til landets borgere som må betale for dette. En rekke steder ønskes de til og med velkommen av smil og plakater.

Europeiske myndigheter og aktivister som lager aksjoner med “refugees welcome” – flyktninger velkommen – mener kanskje godt med det de gjør. Men hva blir konsekvensene av deres handlinger? Resultatet er at den ulovlige innvandringen øker enda mer, fordi illegale migranter blir oppmuntret. Vi risikerer å utløse et stormløp mot Europa som kan få selv de surrealistiske hendelsene vi har sett i 2015 til å ligne ingenting. De som applauderer ulovlig innvandring forsterker en prosess som kan styrte deler av Europa ut i kaos og anarki.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

11 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Britta Due Andersen
Britta Due Andersen
5 years ago

Lad endelig EU omfordele så mange som vel muligt. Rumænien, som jeg lige har besøg, vil de alligevel ikke bo i. Der er højeste arbejdsunderstøttelse 780 kr.- pension, det samme. Da mange varer er næsten lige så dyre som i Danmark, undtagen de fødevarer, du kan købe på landet fra småbønderne, vil de hurtigt finde tilbage til en FN-lejer, hvor alt er betalt. Mindstelønnen er lidt under 1.800 kr. Alt fortalt af vores rumænske guide.

brozak
brozak
5 years ago

Etter at Asias og Afrikas overskuddsbefolkning paa 500 millioner er paa plass i Europa vil behovet for logistik og forsorging langt overstige hva som kan skattefinansieres. I desperasjon vil statene trykke penger som raskt vil bli verdilose. Mat vil ikke lenger kunne kjopes for penger.Det vil oppstaa hungersnod og alles kamp mot alle. I dette kaos vil EU imperiet falle sammen og mulikultipolitikerne vil raskt gaa under jorden for aa ungaa alle parters vrede. I vesteuropa vil borgerkrigen om livsgrunnlaget bryte ut mellom de nasjonale urbefolkningene og de innflyttede muslimene. Russland vil gjenopprette sitt slaviske impérium med stor folklig aksept… Read more »

spirild
spirild
5 years ago
Reply to  brozak

Jeg vil svare deg med “Lillekladdens ord”

“Og det skitneste våpenet mot «den hvite mann», er den ubevæpnede invasjonen. Å bruke en menneskemasse som våpen mot et feminisert samfunn, er det aller mest geniale og nedrige våpen noensinne, og det er tilnærmet umulig å forsvare seg mot hvis man har vokst opp som nordmann. Man bruker ikke våpen mot en forsvarsløs mann…

Problemet vårt er at det ikke er en mann, men en masse. Våre menn evner ikke å se skogen for bare trær.”

Jostein Bjoerkmo2
Jostein Bjoerkmo2
5 years ago

Tenk dere noe slikt som å sette Trine Skei Grande til å lede Europa. De siste uker har vist oss at det er akkurat en slik leder Tyskerne har i Merkel.

Jostein Bjoerkmo2
Jostein Bjoerkmo2
5 years ago

Det at stykkprisen har fallt er vel fordi flere og flere prøver å leve av menenskesmugling. I Libya var det anslått til 20% av bnp. I det siste har det blitt tatt 900 menneskesmuglere ifølge msm.

trackback

[…] Snaphanen, Fjordman (24. sept […]

Peter Buch
Peter Buch
5 years ago

http://www.spectator.co.uk/features/9560982/the-invasion-of-italy/ Den ene artikel er værre end den anden… Let us suppose that first the Royal Navy, then the navies of a dozen other EU countries, start to search for all such vessels in the Channel right up to the French coast, out into the North Sea and the Atlantic even, and then ferry all the passengers on board to Dover, Folkestone, Hastings, Eastbourne and Brighton in a surreal modern-day never-ending version of the Dunkirk evacuation of 1940. Would the British government agree to take them all? What of the British people? And if they did agree, what would the… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
5 years ago

A large proportion of Senegalese migrants in Germany, for example, would not, in the present circumstances, choose to migrate to Europe again, nor would they advise other would-be migrants to do so.5 Nonetheless, an unrealistic image of Europe persists in Senegal, as it does in many parts of Africa. http://focus-migration.hwwi.de/Senegal.2636.0.html?&L=1 Artikel der kommer noget rundt om problematikken, det nævnes at penge sendt fra immigranter spiller en stor rolle, en stadig voksende rolle for økonomien.. Given the increase in migrant remittances19 and their growing significance for the national economy, the topic of migration has gradually found its way into political discourse.… Read more »

Snaphane
Snaphane
5 years ago

Tack Fjordman för en mkt bra beskrivning av godhetsidioternas konsekvenser. Signalerna till alla miljoner afrikaner och folk i Mellan-Östern (speciellt i s k failed states) är ju nu att alla är välkomna, speciellt till Västra & norra EU….Det som nu pågår är bara en rännil om EU inte kan få stopp på invällningen. Ungrare, slovaker, tjecker och polacker har räddat Europa flera ggr (slaget vid Mohacs 1526, Vienna 1683). Jag hoppas att dessa länder kan fortsätta hålla stånd mot den muslimska invasionen och bli ett föredöme för resten av Europa. Mkt hänger på hur Tyskland kommer att agera. Om inte… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
5 years ago

I EU er Østeuropæiske lande tvunget til at give plads til invasionstyrkerne, trods deres modstand, som jeg forstår det.
Nationalt og på internationalt plan må størst mulige invasionsfrie områder søges etableret.

Afspærrede, konstant overvågede områder med stærkt væbnede styrker, sluser, sikringsrum alt det jeg har beskrevet i årevis i skærpet udgave, Idf-style, bliver ikke kun et ønske men et krav, en livsnødvendighed hos og for flere og flere.

Sker det ikke er de oprindelige folk i mindretal om få år. Borgerkrigen udbrudt, millioner vil dø, såres, skades og ødelæggelserne og lidelserne være enorme i antal og omfang.
Frygter jeg.

FelixKrull
FelixKrull
5 years ago

Noen hevder at stykkprisen har falt med så mye som 80-90%. Hvorfor?

En anden grund er, at Frontex er gaaet fra at sende illegale immigranter tilbage til Libyen (dengang landet var en stat) og til idag, hvor Frontex gratis faerger folk over Middelhavet, hvis man blot kan bevise, at man ikke har gyldigt visum. Det goer hele pakken en del billigere.