12
nov
Seneste opdatering: 12/11-15 kl. 1929
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Indspilning i fuld skærm 10-11-2015 070334

siger Karen Blixen. Masken er “Personaen i Carl Gustav Jungs psykologi, en arketype, der repræsenterer den maske eller rolle vi påtager os i det sociale liv. Det er den opførsel vi udviser i vores omgang med verden.”

Jeg har fotograferet Thornings maske tæt på, og jeg bliver ikke klogere på hende. Den er lidt omhyggeligere lagt end de fleste andre masker. Nogen må jo kende hende, selvom det offentlige billede er kvinden uden egenskaber, men Blixen mener åbenbart, at har vi set masken, har vi set det hele og at vi, hvis vi ikke selv tillægger os en maske eller får den af en spindoktor, bare har den eller de vi tildeles fra fødslen.

Politikere tilsyneladende uden personlige egenskaber er blevet normen, så her adskiller hun sig ikke synderligt. For mig er det grunden til at høre så lidt på dem som muligt. Nu skal Danmark trækkes med hende lidt endnu, som Jalving skriver idag. (foto tilsendt)

“Den verkliga katastrofen har inte ens börjat”

Fra Tre mails til Karl Olof Arnstberg:

Jag håller med om att de båda mejl från en läsare som du publicerat innehåller en mängd kloka synpunkter. Men jag kan lik förbannat inte instämma i antagandet att ”om svenskarna inte förmår att hävda sig och sina intressen, som land och som etnisk grupp ens nu, så kommer de aldrig att hävda sig”.

Jag håller fortfarande fast vid det jag sagt i flera års tid, nämligen att den stora folkliga reaktionen kommer när större delen av medelklassen på allvar börjar känna av massinvandringens konsekvenser. Och dit har vi – trots det enorma asylhaveri som nu pågår – fortfarande inte kommit.

För att illustrera min poäng kan jag berätta lite om vad jag ser i min egen vardag.

Varken i mitt bostadsområde eller i de andra delar av min hemstad jag regelbundet besöker ser jag några direkta spår av den pågående asylinvasionen. Jag ser inga läger med bostadslösa migranter, jag ser inga gäng av marockanska gatubarn som drar runt på jakt efter rånoffer, jag ser inga islamist-sympatisörer med IS-flaggor, jag ser inga svenska åldringar som tigger på gatorna för att ålderdomshemmet gjorts om till asylboende osv.

För någon vecka sedan var jag tvungen att besöka vårdcentralen för en rutinmässig läkarundersökning. Jag såg inga tecken på att sjukvårdssystemet höll på att haverera. Antalet patienter i väntrummet var inte högre än vanligt, min läkare tycktes ha gott om tid för mig, och kunde utan problem boka in mig för ett återbesök om några månader.

Egentligen ser jag i vardagen bara två konkreta tecken på den pågående asylinvasionen: Om jag går ner till centrum ser jag något fler människor som ser utländska ut än vad jag gjorde för något år sedan. Och när jag passerar den gymnasieskola som ligger i närheten av min bostad får jag intrycket att något fler elever än tidigare ser ut att ha invandrarbakgrund, samt att antalet tonårstjejer med slöja tycks ha ökat.

Mina exempel är förstås triviala, men jag tror att de äger en ganska stor relevans. Det är så här vardagen, än så länge, ser ut för de flesta svenskar. Man hör talas om alla problem med den väldiga asylmottagningen, men man ser egentligen väldigt lite av dem i vardagen.

De som konkret ser problemen i vardagen är vissa grupper, t.ex. följande: Boende på mindre orter på landsbygden, där asylboenden drivs, anställda på Migrationsverket, anställda inom skola, socialtjänst och arbetsförmedling på orter som tagit emot många asylinvandrare, anställda inom sjukvården i invandrartäta områden, poliser, samt åklagare och andra som arbetar inom rättsväsendet.

Men alla vi andra, som inte tillhör någon av ovan nämnda yrkesgrupper, och som inte har oturen att bo grannar med ett boende för ”ensamkommande flyktingbarn” – hur mycket ser vi egentligen av asylinvasionen i vardagen?

Den verkliga katastrofen för den svenska majoritetsbefolkningen har, enligt min bedömning, inte ens börjat. Den kommer att växa fram gradvis under de kommande ett till tre åren. I den längre artikel jag håller på att skriva beskriver jag denna kommande katastrof genom att ställa en rad retoriska frågor. Jag citerar mig själv:

Vad sker när tiotusentals nya asylinvandrare söker sig till redan invandrartäta städer i södra och mellersta Sverige, där det i många fall redan råder akut bostadsbrist?

Vad sker när ännu fler bidragsförsörjda asylinvandrare hamnar i invandrar.dominerade stadsdelar som redan i stor utsträckning präglas av trångboddhet, skyhög arbetslöshet, socialbidragsberoende, gängkriminalitet och islamisering?

Vad sker när stökiga problemskolor, där utarbetade lärare och rektorer redan nu går på knäna, plötsligt får ytterligare hundratals elever att ta hand om; elever som i de flesta fall inte kan svenska?

Vad sker när kommuner som redan har vacklande ekonomi och hög arbetslöshet måste försörja ytterligare tusentals permanent socialbidragsberoende familjer utan utsikter att kunna skaffa egen försörjning?

Vad sker när en kommun inte längre kan uppfylla ens sina mest grundläggande skyldigheter gentemot medborgarna? Vad sker till exempel när en kommun tvingas säga till föräldrar vars barn ska börja skolan: ”Tyvärr får era barn vänta ett år med skolstarten, för vi har varken lärare eller lokaler så det räcker”?

Och vad sker när en kommun tvingas säga till dem som ansöker om försörjnings.stöd att: ”Vi kan bara hjälpa er med hyran. Äta får ni göra på Frälsningsarméns soppkök, och behöver ni hjälp med andra utgifter får ni ansöka hos någon privat välgörenhetsorganisation”?

Vad sker med sjukvården i landsting där tiotusentals nya patienter behöver vård, men där det inte tillkommer några ökade skatteintäkter för att finansiera denna vård?

Vad sker när akutsjukvården tvingas avvisa allvarligt sjuka patienter på grund av resursbrist?

Vad sker med omsorgen om t.ex. äldre, handikappade, missbrukare och hemlösa, när en ständigt ökande del av de offentliga resurserna omfördelas till asylindustrin; framför allt till s.k. ensamkommande flyktingbarn?

Vad sker när kriminaliteten fortsätter öka lavinartat, och polisen i praktiken gett upp sina försök att stävja s.k. vardagsbrottslighet?

Vad sker när gängskjutningarna i förorterna kräver sina första oskyldiga dödsoffer; när exempelvis ett barn av misstag hamnar i vägen för invandrargängens kulor?

Vad sker när allt fler etniska svenskar går samman i medborgargarden, för att de upplever att polisen inte längre tillhandahåller ett rimligt skydd mot brottslighet?

Vad sker den dag ett medborgargarde misshandlar eller t.o.m. dödar en oskyldig som felaktigt misstänkts för ett brott?

Vad sker när upploppen i invandrardominerade ”utanförskapsområden”, med bilbränder och attacker mot polis, växer sig långt större än hittills, och även sprider sig till områden där det i huvudsak bor etniskt svensk medelklass?

När ovanstående sker – och det kommer förstås att ske gradvis under de kommande åren – då kommer asylinvasionen och dess samhälleliga reaktioner att bli tydliga för större delen av den svenska medelklassen. Och då är jag övertygad om att vi kommer att få se kraftiga reaktioner.

Det jag oroar mig för är inte att ”svenskarna inte kan hävda sig som land och etnisk grupp”. Det jag oroar mig för är snarare två andra aspekter: Kommer svenskarnas reaktion att komma alltför sent, när Sverige som stabil, välfungerande, demokratisk välfärdsstat redan är ohjälpligt förlorad? Och kommer svenskarnas reaktion, när den väl kommer, att bli så extrem att den riskerar att urarta i rasistisk terror? (Det sistnämnda är inte otänkbart, med tanke på hur svenskarnas vilja att stå upp för sitt land och sin kultur undertryckts i decennier).

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

27 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
leif
leif
5 years ago

Medelklassen kommer först att drabbas av ökad kriminalitet. I Sverige uppskattas det finnas cirka 100 000 illegala med en tillväxt på minst 100 000/år. Dessa kan bara försörja sig på kriminell verksamhet. I åldern 13-18 finns nu ett mansöverskott om 10-20 %. Ensamma unga män utan möjlighet att bilda familj är en känd källa till kriminalitet.

J_Johansson
J_Johansson
5 years ago

Radionyheterna berättade i morse att inflödet av multiresistenta bakterier ökat. ESBL carba nämndes som exempel, ett helt nytt namn för mig. Det finns så många andra faror – hur skall vi tex skydda oss mot ebolasmitta? Märkligt att man tar så lätt på dessa risker. Ibland nämns i nyhetsflödet att sjukdomar, parasiter och skadeinsekter med mera vinner insteg i landet – den förklaring som uppges är alltid att det är svenskar som som bär med sig dessa när de återvänder från utlandssemestrar, aldrig att det skulle följa med immigranter.

Sonette
Sonette
5 years ago

Allt det som räknas upp här ovan har jag väntat på att det skall hända bit för bit …så sakteligen . Var går gränsen ? Hur länge skall folk knipa ihop ögonen för att slippa se det som de så vilt förnekar ? Jo , så länge staten lånar upp pengar för att kunna hålla igång landet med konstgjord andning och ökad statsskuld och flertalet fortfarande får sina pengar varje månad i någon form kommer säkert många acceptera det som sker utan några större protester . Men när plånboken inte längre fylls på med samma mått och levnadsstandaren sänks påtagligt… Read more »

achantus
achantus
5 years ago

Hva Rush Limbaugh har uttalt om USA gjelder like mye her i Norden: “The people that hate this country, people that despise it, people who grew up being taught what a rotten place this was all the way back in the sixties through today are running the country now.”

brozak
brozak
5 years ago

I enhver krig vokser kimen til fred og i enhver fred vokser kimen til krig.

achantus
achantus
5 years ago

Minervas ugle flyr først i skumringen, som Hegel sier.

Marie Vov
5 years ago

Overbefolkningens flygtninge kan ikke stoppes med søde ord. Det militær, som vi betaler til, skal beskytte landet og dets borgere med våben. Sød snak er svaghed. Her hersker Darwins teorier. Kun den stærke er berettiget til at eksistere. Farvel, tøsedreng gå hjem til mor, skvatrø.

Ꭿℕℕ-ℳᎯℛℐℰ

Det är dags för svensken att sluta knyta näven i byxfickan, det gör ingen som helst nytta…..

ɱØяñιηg$ʇðя ©™

Ser att du också har blivit “infekterad” som vår käre Bruce kallar det. 😉

Ꭿℕℕ-ℳᎯℛℐℰ

Hur menar du nu? Det var ett tag se’n sist…. ;o)

ɱØяñιηg$ʇðя ©™

Det med att våra namn blivit till snorkråkor. Han gillar det nog inte riktigt. 🙂

Ꭿℕℕ-ℳᎯℛℐℰ

Ahaa…. ;o)

hilde61
hilde61
5 years ago

Rasistisk terror? Det er ikke noe rasistisk ved å få nok, ved å ikke holde ut å se at landet og livet ditt forsvinner sakte og sikkert. Det heter selvforsvar. Angrepet startet for flere år siden.

s29
s29
5 years ago

Dessutom kommer Löfven trotts bristande kompetens få ett välavlönat nytt jobb av Bilderberg Group.

lasseha
lasseha
5 years ago
Reply to  s29

Kompetens? En usel svetsutblidning för 30 år sen är hans kompetens. Det märks

thojak
thojak
5 years ago
Reply to  lasseha

Och, enligt info (inside) från Hägglund & Söner i Ö-vik, klarade han inte av att svetsa godkänt heller, de tre-fyra dagarna han ‘jobbade’. Tog sedan plats i den sköna fackfotöljen och förblev där fram till nuvarande position… Arma Land!

hilde61
hilde61
5 years ago
Reply to  s29

SAAB søkte svetsar, kanskje han skulle søke på den jobben.

John Hansen
John Hansen
5 years ago

EU sitter og ser på Erdogan kjøre Europa i senk.
The refugee boats leave turkey at a rate of one every 15 mins, greek coast guard official tells @NBCNews

Dogen
Dogen
5 years ago

Jeg har barn i skolen. For ti år siden var det en inder og en polakk i klassen til mitt eldste barn. I mitt yngste barns klasse i dag, er det ca 50% fremmedkulturelle. Det er alltid hensyn å ta: Skal det grilles, må muslimene ha egen grill. I faget mat og helse, må kjøttet være halal, og selvfølgelig ikke svin. Er det overnattinger, kan selvfølgelig ikke gutter og jenter sove i samme rom. Hensyn i svømmetimer. Adskilt for gutter og jenter. Julefeiringen uteblir osv. Det er også uskrevne forsiktighetsregler å ta når islam diskuteres. Disse punktene + fler oppleves… Read more »

Peter Zichau
Peter Zichau
5 years ago
Reply to  Dogen

Vi kan snakke og teoretiserer alt det vi vil, men én ting kan vi ikke komme uden om. Det er araberne og afrikanerne der kommer til, at “eje gaden”. Og hvad vil det så sige at “eje gaden”..? Det vil sige, at alt hvad vi fremover foretager os i det offentlige rum, vil blive dikteret af de mest primitive instinkter. Det her er jo ikke raket-videnskab. Det kræver ikke en særlig akademisk uddannelse, for at se hvor det her fører hen. Vi er bare blevet så kloge, så vi kan undvære hovedet. Og vi beskæftiger os nu med ting, som… Read more »

John Hansen
John Hansen
5 years ago

Muslimsk kultur fordriver sivilisert kultur, så svenske, danskene og nordmenn er nok henvist til taktisk tilbaketrekning til reservater, eller til mindre byer med lite muslimer den dagen folk flest våkner.

Lawrence
Lawrence
5 years ago
Reply to  John Hansen

Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende.

Aldrig ræd for mørkets magt!
stjernerne vil lyse;
med et fadervor i pagt
skal du aldrig gyse.

Kæmp for alt, hvad du har kært;
dø, om så det gælder,
da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

invandrare1957
invandrare1957
5 years ago

Mycket bra skrivet. Jag som bor i en liten kommun utanför Södertälje känner tillvaron naggas i kanten. Ser i Järna när tiggarna har skiftbyte vid macken stora Audin och flotta bilar som dom sover över natten i ibland tältar dom. Man känner white flight svenskar pendlar längre o längre sträckor. Och jag kan locka att svenska pass har stigit i värde när ränskontroller införs som bara är ett spel för gallerierna. Kommer inte att öra någon skillnad joo för Norge för dom blir registrerade i Sverige och får inte fara vidare. Paradiset Sverige är alla utom svenskarna.

ollipolli_2
ollipolli_2
5 years ago
Reply to  snaphanen

Sverige har alltid rätt, det är den dumma världen som har fel. Allt detta beror på massiv propaganda från barnhemmet in i alla offentliga miljöer. Snart behöver vi visa för att resa över sundet.

Kverulantus
Kverulantus
5 years ago
Reply to  ollipolli_2

Vår statsminister verkar vara en av de sista i Sverige som har fattat vilken situation som vi hamnat i.
Yrvaken ber han nu resten av EU om hjälp.
Han är nu Europas clown.
Den “humanitära stormakten” visade sig vara en koloss på lerfötter.

Morten - - -
Morten - - -
5 years ago
Reply to  invandrare1957

Netop, indvandrere1957.
– – –