5
okt
Seneste opdatering: 5/10-18 kl. 1342
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Dette ikke er en autoriseret oversættelse og den hverken kommer fra EU eller Udenrigsministeriet, men fra Grundlovsforeningen Dansk Kultur. Dette er altså ikke en autoriseret oversættelse, men  Udenrigsministeriet fortæller, den ikke vil blive oversat til dansk.

Kenneth Kristensen Berth (DF) spørger i maj, hvad regeringens holdning til deklarationen er. Eftersom dens udenrigsminister, indenrigsminister og integrationsminister deltog i mødet, giver svaret vel sig selv – såfremt de vil svare.

Jeg har plukket et par bidder af lyrikken nedenfor. Mundret dansk er det ikke, måske er det slet ikke meningen, nationale politikere skal forstå det. Endsige befolkningerne.

MarrakeshDeclaration, PDF, download, dansk.

Øget opmærksomhed på bekæmpelsen af fremmedhad, racisme og diskrimination: Partnerne vil bestræbe sig på at bekæmpe disse fænomener og fremme en afbalanceret fortælling om migration og diasporaer, baseret på fakta og fremhæve deres positive bidrag til udvikling af samfund i oprindelses-, transit-og bestemmelseslandene

Mål 1: Maksimering af regelmæssig migrations positive indvirkning på udviklingen.

Mål 3: Fremme af regelmæssig migration og mobilitet, navnlig blandt unge og kvinder, mellem Europa og nord-, vest-og central Afrika og inden for disse regioner.

Formulere konkrete svar vedrørende beskyttelse og bistand til mennesker, der er berørt af smugleri og ofre for menneskehandel, navnlig kvinder og piger (modtagelsesstrukturer, juridisk rådgivning, sociale, psykosociale og sundhedsmæssige tjenesteydelser, tolkning, reintegration o.s.v.), og fremme deres medtagelse i nationale, regionale og subregionale initiativer og politikker.

Se også BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna. Så vidt jeg erindrer, tiltræder Danmark også dette. Se også Marakesh deklarationen – en social atombombe.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.