4
dec
Seneste opdatering: 5/12-18 kl. 1544
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Lone Nørgaard med Douglas Murray på hans hotel i København, november 2018. © Snaphanen.dk

Lone Nørgaard- lektor, cand.mag. Nordjyske den 3. december 2018 (med forfatterens tilladelse)

Han er helt aktuel med en oversættelse af ”The Strange Death of Europe – Immigration, Identity, Islam”, der på dansk har fået titlen ”Europas undergang”. Heri vender han næsten hver en sten i den indvandringsdebat, der har stået på siden 1960’erne.

EUROPA er ifølge Murray i fuld gang med at begå selvmord. Eller i det mindste har dets ledere besluttet sig for at begå selvmord. Om det europæiske folk vælger at følge trop er naturligvis en anden sag.

Gør europæerne det, vil vi have mistet det eneste sted i verden, vi kunne kalde ”hjem”. Og det mest sandsynlige scenarie p.t. er, at vores europæiske kultur ikke vil overleve.

Der er ikke en enkelt årsag til Europas sygdom. Men de to vigtigste årsager er 1. Massetilvandringen fra 3. og 4. verdenslande, 2. Europa har mistet tilliden til sine overbevisninger, traditioner og legitimitet. Mere end noget andet kontinent er Europa tynget af skyld over sin fortid.

VI EUROPÆERE ved godt, at vi ikke kan blive indere eller kinesere. Alligevel forventes det, at vi tror på, at hvem som helst i verden kan flytte til Europa og blive europæer.

Ifølge Murray kom den kristne religion til at betyde stadig mindre i det 20. århundrede. I kølvandet opstod trangen til at demonstrere, at i det 21. århundrede havde Europa en i sig selv hvilende struktur af rettigheder, love og institutioner, som kunne eksistere ganske uden den kilde, der havde givet dem liv.

I STEDET for religion kom det oppustede menneskerettighedssprog – i sig selv et begreb af kristen oprindelse. Fulgt af det store spørgsmål om nationalstatens position og formål.

Fra første færd har store dele af de europæiske oprindelige befolkninger været imod deres regeringers migrationspolitik. Murray dokumenterer påstanden med statistikker og fremlægger en lang række eksempler på, hvordan modstandere af indvandringen blev slagtet af integrations-industrien.

At være imod indvandring eller bare at påpege dens negative konsekvenser blev truende for renomme, karrierer og levebrød. Til trods for at der kom stadig flere artige afsløringer frem om vold, overgreb og kriminalitet begået af immigranter.

HISTORIEN ER med små variationer den samme i alle de vesteuropæiske lande. Måske blev der ikke for alvor gjort noget for at vende udviklingen, fordi ingen magthaver troede på, at der kunne gøres noget. Hvis denne opfattelse var en politisk sandhed, så forblev den usagt. Ingen kunne blive valgt på en sådan platform, så en kontinental tradition rejste sig med politikere, der sagde ting og aflagde løfter, som de vidste var uopnåelige.

Folk måtte lære at leve med det.

Politikere og andre magthavere søgte at sælge løgnen om, at migration var en økonomisk gevinst for værtslandene. Den konklusion kunne kun drages ved at manipulere med fakta og gøre enkeltstående, exceptionelle succes-historier til ”gennemsnits- immigranten”.

DEN ANDEN magthaverløgn hævdede, at Europas aldrende og barnefattige befolkninger skulle erstattes udefra. Frem for at lave politiske initiativer i forhold til den indfødte befolkning: hæve pensionsalderen og få sat de mange unge arbejdsløse i arbejde. Hvorfor importere ufaglærte arbejdere, når der allerede er så mange ufaglærte i Europa?

Murray gør helt op med påstanden om, at migration er ustoppelig på grund af globaliseringen. Og han forundres over, at det emne, der står højst på folks bekymringsliste, møder dette politikersvar: Der er ikke noget at gøre ved det.

MURRAY HAR rejst rundt i det meste af Europa og har bl.a. besøgt en række af de steder, hvortil immigranterne først kom(mer), fx Lampedusa. Han anslår, at omkring 80 procent af de tilrejsende er unge mænd. De er kommet på vegne af deres familier, og med tiden håber de at kunne sende penge tilbage til dem. Mest af alt håber de på, at deres familier kan slutte sig til.

Det er praktisk taget umuligt at skelne mellem ægte flygtninge og økonomiske migranter. Bl.a. fordi modtagesystemet ikke fungerer, og alle de tilrejsende ikke bliver registreret, og deres papirer undersøgt. Hvis de da ikke har smidt papirerne væk, hvad der undertiden kan være det smarteste.

DE uretmæssigT tilkomne bliver ikke sendt hjem igen. Det gør de kriminelle heller ikke. Det er lettere at lade dem forsvinde ind i Italien og videre i Europa end at holde lovens line. Sandheden er, at når man først har overlevet Lampedusas havstrøm, er man i Europa for bestandig.

2015 er skæbneåret, hvor katastrofen for alvor går op for de brede befolkninger. Det år, hvor folkevandringen finder sted på de europæiske motorveje. Omkring 400.000 migranter bevægede sig igennem ungarsk territorium, og den tyske kansler Angela Merkel udtalte de berømte ord: ”Wir schaffen das”.

DA Europa først havde indset, at indvandrerne var kommet for at blive, udspaltede der sig to modsatrettede opfattelser, som ikke desto mindre levede side om side i flere tiår:

1. Forestillingen om, at europæiske lande kunne være en ny type multi-racemæssigt, multikulturelt samfund, som hvem som-helst hvor som helst fra i verden kunne komme til og slå sig ned i. Et synspunkt, der aldrig vandt genklang hos andre end eliten, der bestræbte sig på at lave værtsnationernes historie om. Som fx at Europa altid havde været indvandringslande. Fx at alt i den vestlige civilisation faktisk stammede fra den islamiske verden. Europas stort set monokulturelle fortid skulle tilpasses den særdeles multikulturelle nutid.

2. Forestillingen om, at det hele var en løgn – og at den almindelige europæers oplevelse af virkeligheden overtrumfede enhver officiel statistik og undersøgelse, der bekræftede fordele ved indvandringen. Overalt kunne borgerne se, hvad deres politikere ikke kunne: At til trods for indbyrdes forskelle de forskellige europæiske lande imellem havde hvert eneste land haft fiasko med at assimilere de nytilkommende.

Murray dokumenterer, hvordan advarende røster bliver forfulgt og udnævnt til de egentligt skyldige. Efter princippet: Skyd budbringeren.

FOR PRESSEN var sagen oplagt: En kombination af frygt, fejhed og en internalisering af truslen fra islamisk indvandring. I mellemtiden kunne politikerne ikke konfrontere sig med problemet, fordi de var ansvarlige for at indføre det i Europa.

Andre tog dog bladet fra munden: Fx i 2008 på et møde i Køln, hvor den daværende premierminister, i dag præsident, Erdogan fortalte en mængde på 20.000 tyrkere, der boede i Tyskland, Belgien, Frankrig og Holland: ”Jeg forstår udmærket, at I er imod assimilation. Man kan ikke forvente, at I skal assimilere jer. Assimilation er en forbrydelse mod menneskeheden”.

Skyldkomplekset gik hærgende igennem Europa. Under banneret: Europa har ikke noget andet valg end at tage imod enhver, som vil ind. Ikke at tage imod var det samme som at være nazist.

HVAD ANGÅR kravet om mangfoldighedens velsignelser og europæernes pligt til at tage den på sig på, stiller Murray spørgsmålet: Hvorfor ikke påtvinge Saudi Arabien mangfoldighed, når mangfoldighed og multikultur er så godt?

De åbne grænser blev bakket op af stærke kræfter. Ikke mindst milliardæren George Soros har brugt store summer på at finansiere pressionsgrupper og institutioner, der arbejder for åbne grænser og fri bevægelighed for migranter ind og ud af Europa.

At voldtægtstallet er steget i takt med migrantstrømmen står i dag uden for diskussion, selv om det lykkedes i årevis at holde sandheden under låg. Den etablerede presse gjorde sit til at mørkelægge, men kunne ikke lukke ned for blogosfæren.

ALT FOR sent blev det klart, at strømmen af først og fremmest unge mænd ikke var flygtninge, men økonomiske migranter. Endvidere at de europæiske samfund er de første i verdenshistorien, der via sociale ydelser har betalt folk for at angribe dem.

Murray har fokus på, hvordan Europa forekommer at være ramt af træthed og udmattelse på grund af et tab af mening. Måske fordi tidligere tiders energi kom fra kontinentets religion, kristendommen, der var under angreb. Europa havde mistet sin grundlæggelseshistorie.

MEN kristendommen kan ikke bare ignoreres, for ingen i Vesten kan være fuldstændigt ikke-kristen. Den moderne sekulære verden er i sig selv et kristent skaberværk, og efterkrigstidens menneskerettighedskultur er i virkeligheden en sekulær version af den kristne samvittighed.

De sidste 50 års gode held og lykke har udvisket vores forståelse af tilværelsens tragiske dimension: At vi kan miste alt. For selv om massemigrationen bliver solgt som en humanitær sag, er der i virkeligheden tale om, at der bliver erobret territorier. Politikerne er i færd med at ændre Europa for altid – og de vil ikke blive tilgivet. Siger Murray.

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

10 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
nobody
nobody
2 years ago

Vissa saker förtjänar att upprepas gång på gång! – “Modern Democracies” [1], från år 1921 av James Bryce (Brittisk jurist, historiker och politiker). sidan 20: “THE word Democracy has been used ever since the time of Herodotus to denote that form of government in which the ruling power of a State is legally vested, not in any particular class or classes, but in the members of the community as a whole. This means, in communities which act by voting, that rule belongs to the majority, as no other method has been found for determining peaceably and legally what is to… Read more »

nobody
nobody
2 years ago

Är det som händer i Frankrike en början på slutet?

Är det som händer i Frankrike en början på det som sades här? – “Generation Identitaire – A Declaration of War From the Youth of France”: https://www.youtube.com/watch?v=kqybsUqkOWs

T. Snorrason
T. Snorrason
2 years ago

Det ville være rart, hvis Word Press kunne få sin gamle redigeringsknap igen, så stavefejl osv kan rettes?

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago
Reply to  steen

? (redigeringsknap,ja tak ?)

T. Snorrason
T. Snorrason
2 years ago

En temmelig langtrukken og ligegyldig intellektuel smøre af Mister Murray! Der er sgu ikke nogen, der føler skyld osv. Derimod er kommunismen/marxismen nået ind i magtens korridorer, universiteter osv endog i USA af idag. Universiteterne i vest er i dag omdannet til politisk skoling og vidensniveauet bliver stadig lavere og lavere, dumheden vokser. Nu kaldes det blot globalisme og man forsøger via FN at skabe en “verdensregering” med ting som CO2 udledning, migration osv. For at udslette de velhavende vestlige nationer (marxisme) anvender man sig af muslimske og u-lands”migranter”, som ødelægger velfærdssamfundene økonomisk. Islam deltager gerne i spillet, idet de… Read more »

M.S. Carstens
M.S. Carstens
2 years ago

VI MÅ OG SKAL STOPPE VANDVIDDET !!!

Støjberg og Tørnæs vil ikke skrive under for Lille Lars Landsforræder. Måske kommer der flere?
Jeg håber det, eller et andet resultat, der opfylder min opfordring til at bruge tankernes værktøjskasse, som jeg har “forfattet” det i min kommentar på:

https://siaddk.wordpress.com/2018/12/01/vigtigt-indlaeg-i-debatten-om-fns-migrationspagt-marrakech-aftalen/#comments

Der skal nye på Borgen, men vi kan ikke nå et valg inden d. 10./12., DF har jeg ikke tillid til mere og fysiske demoer kan vi heller ikke nå at få stablet på benene, men med min opfordring, har alle mulighed for, at gøre noget aktivt.

M.S. Carstens
M.S. Carstens
2 years ago
Reply to  steen

Ja, hvis selv klarttænkende og logisk resonerende borgere fortsat lader vandvidet udvikle sig, så bliver den da underskrevet.

Men hvem der ikke kæmper aktivt imod, med hver sin mulighed, tillader jo vandviddet at fortsætte. Det tillader min samvittighed mig ikke og derfor kommer jeg med et konkret forslag, som enhver kan følge. Ja, endda uden selv at skulle udtænke løsninger.