17
feb
Seneste opdatering: 17/2-19 kl. 2011
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Naturligvis var det ok, for det er en del af sharia, og sharia “er en del af pakken.” Sky News interviewer hende: IS bride Shamima Begum tells Sky News: ‘A lot of people should have sympathy for me’. Janice Atkinson kommenterer historien pĂĄ The Rebel: “Disgraceful rag” faces backlash over Jihadi bride story.

ISIS terrorist Shamim Begum named her son “Jarrah”, as she says her ISIS terrorist husband wanted. The obscure name comes from a Jihad warlord named “Abu Ubaidah bin Jarrah”, who launched a genocidal massacre of the entire Jewish population in Khaybar, over 1300 years ago. David Vance.

30 ĂĄr med fatwa og islamisering

Det er vigtigt at politikere og borgere indser, at muslimer har de imamer de ønsker

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

Imamer arbejder ikke ligesom danske sognepræster. En dansk sognepræst har en certificeret eksamen baseret på en akademisk uddannelse, og præsten er tilknyttet et bestemt territorie, et sogn. I sognet møder det lille barn typisk præsten første gang til sin barnedåb. Næste gang kan være når det etnisk danske barn i 13 års alderen, skal tage personligt stilling til om det vil modtage konfirmationsforberedelse hos en lokal præst.

Danske forældre sender deres børn og unge til kirken i forvisning om at der er en provst og en biskop, som overvåger den lokale kirkes arbejde, og med viden om at der er en lovgivning hvorunder folkekirken arbejder. Desuden træffer folk præsten som aktiv medborger.

Imamer er freelancere

Imamer har ikke nogen autoriseret uddannelse og de er ikke underkastet et officielt hierarki a la biskopper og kirkeministerium. De er kun offentligt ansat i hospitals- og fængselsvæsenet. Imamernes arbejde foregår i en flad struktur og de må betragtes som freelancere. Deres løn er underlagt udbud og efterspørgsel. For overskuelighedens skyld betegner jeg her alle muslimske retslærde, bønneledere med koranundervisning for imamer, så længe de selv betegner sig sådan, for så vidt de rådgiver muslimer i moralske anliggender.

Den traditionelle ansættelse af en imam i landene ved Middelhavet og i Mellemøsten foregår nogenlunde efter følgende mønster, som i stor udstrækning er videreført i Danmark og Europa. En mand føler for at studere Koran (Allahs dekreter) ,Hadith (Muhammeds ord og gerninger) og Fiqh (retsvidenskab ,sharia). Han studerer hos en lokal imam, rejser penge fra familien eller mentorer i nærområdet til at tage på kostskole i Koranvidenskab. Sideløbende tager han ud at gæsteprædike i flere lokalområder, hvor tilhørerne belønner ham med pengegaver, jo bedre prædiken jo højere belønning.

Han studerer hos andre islamkyndige, mødes med ligestillede og diskuterer islam. Dette foregår som en stadig spiralbevægelse. Jo bedre folk synes om hans undervisning og hans fredagsprædikener jo mere populær bliver han. På et tidspunkt tilbyder en landsby at bygge en moske med tilhørende bolig til ham. Han indgår så en form for kontrakt med en privat muslimsk menighed. Stiger hans popularitet, kan han flytte videre til et mere attraktivt område (med el, hospitaler, internetdækning fx) , ligesom han kan bevilges videre studier i fx Cairo, Yemen eller Pakistan med alt betalt af troende rigmænds organisationer i Mellemøsten.

Det er attraktivt at komme til Europa

Nogle bliver sĂĄ populære at de kaldes sheikher og nogle fĂĄr eget TV program. Saudi Arabien og Iran har et anderledes system for prædikanter ligesom den tyrkiske stat har en ordning med at udsende og aflønne imamer gennem Diyanet til Europa. Statsordningen etableredes angiveligt for at modvirke for stærk fundamentalisme hos den tyrkiske diaspora. Det er attraktivt at komme til Europa, hvor ens børn sĂĄ kan fĂĄ “gratis” uddannelse betalt af værtslandet.

Stormoskeen i Rovsinggade er betalt af en emir i Qatar. Jeg hørte for et par år siden under et besøg der, at Hamad bin Khalifa Civilisation Center forstår sig selv som socialt samlingspunkt (med fitness center, ungdomsklub osv.) og aspirerer til at blive Nordens al Hambra, forstået som et ledende center for islamisk indflydelse på samfundslivet i de nordiske lande. Afdøde imam Abu Laban, der under et interview med mig i 1987 betegnede sig som muslimsk aktivist, fik økonomisk støtte til sin første moske fra Kuwait.

Sammenblanding af teologi og viden

Den særlige sammenblanding af teologi og det der anses for nagelfast viden, som er helt karakteristisk for islam, kan man ogsĂĄ uddrage af navnet “Det europæiske rĂĄd for fatwa og Forskning”, med base i Irland, hvor ogsĂĄ imamer med bopæl i Danmark har deltaget. RĂĄdet udsteder fatwaer (domme, udsagn) ud fra sharia til de der anmoder om rĂĄd, og en del af svarene offentliggøres.

Ligesom imamerne arbejder freelance er det også helt op til den enkelte muslim hvilken lærd, fra de to islamiske hovedretninger og et utal af retsskoler, hun vil søge vejledning hos. Der er ikke nogen tilskyndelse eller struktur der peger på den geografisk nærmeste imam. Den rådvilde muslim kan meget vel skype med en imam i Pakistan. Og er hun ikke tilfreds med rådet, kan hun eksempelvis indhente en second opnion hos en lærd i den anden ende af Danmark eller maile til Fatwa-rådet.

Islam er sharia

Saudiarabien og Iran har i ĂĄrtier betalt prædikanter for at prædike deres fundamentalistiske version af sharia i mange lande rundt i verden. Den sharia, som jo er ” en uløselig del af islam” jævnfør retsforsker Nils Bredsdorff. (2007 se efterfølgende ) og folk rejser hen for at høre dem.

Faktisk har man i ganske mange ĂĄr kunnet studere islam pĂĄ højt niveau ved danske universiteter – ogsĂĄ tage en doktorgrad. Den danske forsker Birgitte Schepelern Johansen beskrev hvorledes man i Holland havde opgivet at uddanne imamer nationalt (Legitimizing Islamic Theology at European Universities 2008).

Efter analyser var der nemlig ingen embedsmænd, der havde tiltro til, at de private muslimske menigheder ville vælge en person med en sĂĄdan uddannelsesmæssig baggrund til imam. Problemstillingen vil være den samme i Danmark, idet vi har bĂĄde trosfrihed og foreningsfrihed jfr. Grundlovens §67. SĂĄledes vælger diverse religiøse samfund frit deres prædikanter sĂĄfremt “dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden ” betoner §67. Sædelighed betyder her moral i bred forstand og henviser til samfundets ĂĄnd.

Visse imamer bør udelukkes fordi de rådgiver efter sharia, mener politikere. Men tilgangen er absurd, for de kan ikke andet. Islam er sharia :

“For det første er islamisk ret og retstolkning ikke kun ret og juridiske systemer i europæisk forstand, men meget mere. Blot et sporadisk kendskab til sagen vil vise, at ret og moral og civile adfærds- og leveregler er blandet sammen på en uløselig måde, og at retten dermed er en central og uløselig del af islam.” ( Nils Bredsdorff 2007 ).

Hvad vil en ‘moderat muslim’ tage afstand fra?

DVD’er med radikale anti-vestlige holdninger flyder ind over grænserne fra gamle og nye fortolkere af Allahs vilje. Der er ingen ydre struktur, der presser børn til koranundervisning hos en bestemt imam eller koranundervisning overhovedet. Eftersom der eksisterer ca.25 private islamiske grundskoler, og muslimer ogsĂĄ etablerer særskilte islamiske gymnasier for deres unge, mĂĄ det antages at mange i ønsker i at danne deres efterkommere i islamiske værdier.

Jeg spurgte i oktober 2015 hjemmesiden www.religion.dk (tilknyttet Kristeligt Dagblad) der har adskillige imamer tilknyttet som eksperter foruden danske religionsforskere, hvilke dogmer og doktriner i islams fundamentale lære en moderat muslim ville tage afstand fra. Der kom aldrig noget svar fra en muslimsk lærd, for der er ikke noget svar.

Tidligere PET chef Jacob Scharff peger i en rapport om radikalisering på familiernes rolle ( Trygfonden /CERTA 2015 ) .Det er vigtigt at politikere og borgere indser, at muslimer har de imamer de ønsker.

0 0 vote
Article Rating


DonĂ©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

5 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Minucius
Minucius
1 year ago

“Det er vigtigt at politikere og borgere indser,…” At troende muslimer faktisk tror pĂĄ.. DADADADAAAA… islam! Og at sĂĄkaldte “moderate muslimer” oftest er ikke-troende ikke-praktiserende individer hvis tilknytning til islam alene bestĂĄr i deres oprindelse i et af de folkeslag der historisk har haft islam som majoritets religion. Men i Vesten hvor man stolt har udrĂĄbt det sĂĄkaldte “videnssamfund” kører magteliten og diverse statsapparater fortsat videre pĂĄ den mest infantile ønsketænking overhovedet. Man kan sĂĄledes intet islam og tredjeverdensrelateret forstĂĄ fordi man stædigt ønsker at operere udfra et verdenssyn baseret pĂĄ forældede og katastrofale ideologiske floskler. Virkeligheden er en by… Read more »

Morningstar
Morningstar
1 year ago

För mig är det också helt okej om Shamima och hennes kompisar blir avrättade. Hellre det än att vi får tillbaka skiten hit.

Knud Madsen
Knud Madsen
1 year ago
Reply to  Morningstar

Jeg hjælper gerne til!

Leif Knudsen
Leif Knudsen
1 year ago

Der er kun 1 overlevelses-regel for os: vesten for sig og islam for sig. Eksperimentet med multikulturalisme er dødsensfarlig og har feljet eklatant. Som i zoo, løver for sig og lam for sig.

Kim Kaos
Kim Kaos
1 year ago

En kugle i nakken er den eneste løsning pĂĄ det problem – de burde ganske enkelt skydes hver og Ă©n i det øjeblik de sætter foden pĂĄ europæisk jord