17
feb
Seneste opdatering: 17/2-19 kl. 2352
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Befolkningsfremskrivning til 2064. Se Michael Tørnæs.

Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark.

Man kan støtte forslaget her. Kræver Nem ID for at kunne stemme.

Forslag

Straffelovens kapitel 12 om landsforræderi er forældet. Det skal moderniseres. Det er ikke længere så meget en tydelig ydre fjende (stat, nation), der truer vor suverænitet og vort folks sikkerhed og velfærd. Det er store grupper af kulturfremmede, der først langsomt og senere eksponentielt hurtigt fortrænger den oprindelige befolkning med alle de ulykker, i form af kriminalitet, terrortrussel, forringelse af undervisning og fortrængning fra bolig- og arbejdsmarked, der følger. Mange af vore etnisk danske medborgere har bidraget og bidrager til at gøre denne trussel langt større og mere aktuel. De skal straffes som landsforrædere.

Disse perspektiver har i årevis været kendt af bl.a. politikere, ansatte i de humanitære organisationer og medieledere. Alligevel har de ladet stå til – ja, har endda fortiet og forsøgt at skjule, hvad der foregik. Formentlig fordi det bl.a. gennem offentliggjorte meningsundersøgelser var klart, at et overvældende flertal i befolkningen ikke ønskede denne udvikling.

Den Danske Forening nedsatte allerede i 1997 et udvalg, som gennemarbejdede Straffelovens kapitel 12, fra §98 til (ny) §110g med forslag til en moderniseret lov, udgivet med forklarende bemærkninger i Danskeren nr 1, februar 1998. Dens forslag er, tyve år senere, stadig et fint bud på en meget tiltrængt opdatering og foreslås anvendt. Strafferammerne bevares.

Alle paragraffer får tilføjet eller ændret tekst, der klart gør det strafbart som landsforræderi på enhver måde at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til at vinde indpas i Danmark. I bemærkningerne gennemgås samtlige paragraffer med foreslåede ændringer.

Det vigtige og givetvis kontroversielle spørgsmål om, hvorvidt loven skal gives tilbagevirkende kraft allermindst til forberedelsen af udlændingeloven af 1983, hvilket Grundloven ikke forhindrer, såvel som vedtagelsen af selve det fornyede kapitel 12, bør lægges ud til folkeafstemning, på grund af de alvorlige konsekvenser for dem, som herefter straffes som landsforrædere.

Bemærkninger

Straffelovens afsnit om forbrydelser mod statens sikkerhed er håbløst forældet. Dette forslag ser på, at danskernes sikkerhed i nutiden især trues af store kulturfremmede folkegrupper, der bliver hjulpet til varigt ophold i landet af etnisk danske, som efter forslagsstillernes opfattelse begår landsforræderi. Strafferammerne bevares, men assistance til disse folkegruppers gradvise overtagelse af landet indføjes i paragrafferne.

En ledende frihedskæmper fra Besættelsen, Jens Toldstrup, sagde i 1991 (uddrag af forsiden på DANSKEREN april 1991):

”Ordene landsforræder og landsforrræderi har en fæl klang. De bør anvendes med forsigtighed og omtanke. Men hvor længe kan man komme uden om dem?…….Allerede den 2. Verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark 1940-45 bragte forvirring i de tilvante begreber. En del danskere optrådte i forhold til besættelsesmagten på en måde, der svarede til det gamle begreb om landsforræderi. Men billedet sløredes ved, at hovedparten af landets ledere, politikerne, optrådte i en dobbeltrolle, hvor de på samme tid, som de hævdede at varetage nationens interesser, samarbejdede med besættelsesmagten på en måde, der fik dem til både at bekæmpe den danske modstandsbevægelse og at opmuntre til en del af de handlinger, de efter krigen stemplede som landsforræderi…..

Nutidens indvandringspolitik bidrager i virkeligheden til, ikke i en enkelt kortvarig handling, men gennem et langvarigt begivenhedsforløb, at bringe Danmark, eller til en begyndelse dele af det, i fremmedes vold. Resultatet søges besmykket med fintklingende fremmedord som »multietnisk« eller »multikulturelt« samfund, men de kan dog ikke skjule virkeligheden, der er den, at Danmark gradvis udleveres til fremmede folkeslag… Virkeligheden i dette svarer til, hvad der tidligere under andre forhold betragtedes og betegnedes som landsforræderi…”

En demografisk katastrofe

I 1997 var der omkring en halv million kulturfremmede i landet. I dag nærmer vi os millionen, samtidig med, at den etnisk danske befolkning i de mellemliggende år er formindsket. Det er en demografisk katastrofe.

De økonomiske omkostninger ved bosætningen af de mange fremmede her er langt højere end de officielle tal antyder. Endnu uhyggeligere er konsekvenserne i form af ødelagte livsbetingelser for vore efterkommere i en uoverskuelig fremtid som følge af indvandrernes overkriminalitet, skoleundervisningens “multietnisering”, den bevidste fortrængning af danskerne fra arbejdsmarked og boliger osv. Hertil kommer den mere og mere overhængende terrortrussel, som medierne dagligt minder om.

Disse perspektiver har i årevis været kendt af bl.a. politikere, ansatte i de humanitære organisationer og medieledere. Alligevel har de ladet stå til – ja, har endda fortiet og forsøgt at skjule, hvad der foregik. Dette er landsforræderi i nutidig udgave for mennesker i videns- og ansvarsstillinger, hvor de i stedet for at beskytte danskerne mod udnyttelse og lidelser, tværtimod fremmer dem.

Et lovrevisionsudvalg under Den Danske Forening nedsatte allerede i 1997 et udvalg, som gennemarbejdede Straffelovens kapitel 12, fra §98 til §110g med forslag til en moderniseret lov, udgivet med forklarende bemærkninger i DANSKEREN NR 1, FEBRUAR 1998. Dens forslag er, tyve år senere, stadig et fint bud på en meget tiltrængt opdatering.

Det vigtige og givetvis kontroversielle spørgsmål om, hvorvidt loven skal gives tilbagevirkende kraft senest til forberedelsen af udlændingeloven af 1983, såvel som det fornyede kapitel 12, bør lægges ud til folkeafstemning, på grund af konsekvenserne for dem, som straffes.

Den Danske Forening sagde herom i 1998:

”Udvalget har i øvrigt lagt op til, at et revideret kapitel 12 får tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor de ifølge loven strafværdige personer med et minimum af ansvarsbevidsthed i forhold til deres position kunne indse konsekvenserne af deres handlinger. Dette kan måske virke hårdt. Men retsopgøret efter den tyske besættelse i 1940-45 skete i henhold til et straffelovstillæg med tilbagevirkende kraft, og den nugældende grundlov fra 1953 rummer intet forbud mod sådanne love, til trods for at princippet var diskuteret få år tidligere. Grundlovens givere ønskede åbenbart at holde muligheden åben for lovgivning med tilbagevirkende kraft af den grund, at der jo kan opstå nye typer af forbrydelser, som med et minimum af fornuft kan identificeres som sådanne, men som i første omgang ikke lader sig strafbelægge, fordi forbryderne kontrollerer den lovgivende magt”.

Ændringerne paragraf for paragraf i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017 med senere ændringer, foreslås som følger (tilføjelser med KAPITÆL og fjernelse med ): Læs ordlyden af ændringsforslagene her.

Forslag stillet af Kontaktoplysninger

Kim Eriksen, Gribskov, kontakt@landsforraederi.dk

Medstillere Kontaktoplysninger

Henrik Wagn Petersen
Adressebeskyttelse
brisaksfar@gmail.com

Axel Artke
Slagelse
axel.artke@gmail.com

Harry Vinter
Høje-Taastrup
harryvinter@gmail.com

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

17 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Voldposten
Voldposten
2 years ago

For snart ti år siden skrev jeg nogenlunde det samme. Landsforræderne kan ikke påstå, at de ikke er blevet advaret.

jørgen
jørgen
2 years ago

I 1980 var der 25000 muslimer i Danmark. I begyndelsen af 2017 var der cirka 275000. Altså mere end 10 gange så mange. Omregnet med samme metodik som rentesrenteberegning bliver det en fordobling hvert tiende år. Hastigheden er en funktion af størrelsen af diasporaen i landet. Det drejer sig om pårørende som indvandrer. Og det antal øger med antallet som er i landet (https://www.amazon.com/Exodus-How-Migration-Changing-World/dp/0190231483 ) Det hjælper ikke at spærre grænsen for asylanter. For indvandringen fortsætter at øge næsten lige så stærkt som før. De små besværligheder som regeringen skaber giver bare krusninger på overfladen. Alle konventioner mo opsiges og… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago

Kan dog også støttes uden Nem Id:
Blanket til støttere

Borgere uden NemID kan i stedet benytte en papirblanket til at støtte et borgerforslag. Hent blanketten ved at klikke på “Download blanket”. Blanketten udfyldes og indsendes til Folketinget.
Download blanket

Kræver jeg får min kopimaskine igang, forhåbentlig i morgen…

Arne
Arne
2 years ago

Har skrevet under. Ikke fordi jeg tror det har en kinamands chance for vedtagelse, men så har ridderne af den gyldne ordstrøm fået et vink med en vognstang, og så kan man egentlig ikke gøre så meget mere, hvis man da ikke vil bruge mere “krasse” midler.
Håber kun der ad åre vil komme et retsopgør mod vores korandisciple på borgen.

Ferd Ed Sa
Ferd Ed Sa
2 years ago

Jeg er heldigvis død inden 2063 og har været så forudseende og klog ikke at sætte børn i verden, som skal opleve det grufulde fremtidsmareridt, hvor “the tipping point” indtræffer. Det er kun venligboer og uvidende tosser, som endnu sætter børn i verden. Apropos: Kan det ikke være forklaringen på den dalende intelligens blandt unge siden 1998( + at indvandrerne selvklart trækker den ned) ??.

Torsten K
Torsten K
2 years ago

Blandt venstrefløjens stormtropper findes nogle særdeles tech-savvy typer, som kan lidt mere end at smøre leverpostejsmadder, og som forsvar i forhold til deres organisationstalent rækker mod næppe ret langt. Hvis modstandskampen skal lykkes må sikkerhed prioriteres langt højere end tilfældet er i dag. De, der sidder og trækker i trådene, som ikke kan kontaktes personligt, der i alternative medier opildner til modstand og som selv evner at skjule sig, har selvsagt brug for fodfolk, der kan ofres på sagens alter, og det er her de modige får deres plads i historien. Desværre opnår de modige aldrig at kunne nyde deres… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
2 years ago

Stemme i eksil!

Jeg må naturligvis tilslutte mig dette fremrangende forslag!
Men bruger ikke Nem ID. Sorry

Kim Eriksen
Kim Eriksen
2 years ago
Reply to  Allan Hansen

Det er muligt at downloade en blanket, som du kan sende ind. Find den på borgerforslag.dk

Torsten K
Torsten K
2 years ago

Et udmærket forslag, som sikkert støttes af størstedelen af befolkningen.

Men som de kujoner de fleste af os er, vil de færreste af os skrive under på noget, hvor vi registreres via f.eks. NemID.

Vi vil være for lette at spore, og da ingen af os har råd til livvagter vil et natligt besøg af Antifa nok opleves meget intimiderende af borgere, som aldrig før har stukket næsen frem.

Men held og lykke med det, og hatten af for alle, som tør.

Knud Eriksen
Knud Eriksen
2 years ago
Reply to  Torsten K

Kære Torsten K
Meget frygtsomt, paranoide og ret morsomt indlæg.. Man må håbe, der findes 50.0000 danskere med mere mod end du udviser. Der kræves vel ca. så meget mod som til at smøre en leverpostej mad ?

Knud Madsen
Knud Madsen
2 years ago
Reply to  Torsten K

Torsten K
Dvs. du har opgivet og ofrer gerne dine børn og børnebørn uden yderligere modstand? 🙁 🙁

Torsten K
Torsten K
2 years ago
Reply to  Knud Madsen

Jeg vælger at tage kampen i stemmeboksen når der er valg, og hvor ingen kan se, hvor jeg sætter krydset.

Og jeg falder ikke for argumentet med børn og børnebørn, idet nogle af de 20 – 30 årige ”børn” mener, at ældre overhovedet ikke skal have stemmeret.

Kim Eriksen
Kim Eriksen
2 years ago
Reply to  Torsten K

Antifa kan ikke få fat i oplysninger om støttere af forslaget. Nem ID bruges blot til at sikre, at der er tale om en stemmeberretiget person.

Torsten K
Torsten K
2 years ago
Reply to  Kim Eriksen

Kun de færreste ved, hvem der behandler fortrolige oplysninger vedrørende eksempelvis borgerforslag og hvilke sympatier de har, men det er en kendsgerning, at der ofte forekommer datalækager i det offentlige system.

Better safe than sorry!

Margrethe
Margrethe
2 years ago
Reply to  Torsten K

Torsten K: Det er folk med din indstilling, som har en stor del af æren for, vi apatisk er på vej ud i katastrofen. Men skulle miraklet ske, at vi vinder i den sidste ende, er det også folk som dig, der er ude at lufte både våben og frihedskæmperarmbindet den 6. maj…

Torsten K
Torsten K
2 years ago
Reply to  Margrethe

”Ukvemsord vanærer kun deres ophavsmand” (Chang Meing 1243 B.C.)