10
feb
Seneste opdatering: 11/2-20 kl. 1104
63 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Her er den nye landeplage som snart vil finde vej til Danmarks Radio.  Jeg forstår, at Morten Østergaard er ved at lære dansetrinene, så han kan optræde med dem ved næste valg. Lars Hedegaard

Ti pointer om indvandring
Af Realisten

Faste læsere af denne blog vil vide at jeg sjældent skriver de mest optimistiske indlæg, men at jeg i større grad er realistisk – og måske endda pessimistisk når det kommer til ”demokratiets” evne til at vende vores lands snart fyrre-årige deroute.

”Kan man være andet” (?) tænker jeg jeg undertiden. Ethvert objektivt blik på Danmarks demografiske situation peger jo mere i retning af pessimisme end optimisme, og man skal vel nærmest være idiot eller Morten Østergaard for at tro anderledes. – Enkelte vil måske pointere, at de to ting er det samme.

Den patriotiske højrefløj

Der findes ikke rigtig nogen fælles betegnelse for os der bruger vores tid og ressourcer på at at bekæmpe ødelæggelsen af vores land. Medierne kalder os højre-ekstreme. Selv kalder vi os vel.. ”realister”, patrioter eller måske bare pligtopfyldende samfundsborgere?

Omtrent sådan ser de fleste læsere vel sig selv: Som fornuftige og ærlige mennesker der gør opmærksom på et reelt problem. Mere ideologiske og ”ekstreme” er vi trods alt ikke.
Men nuvel; jeg er højreorienteret. – Ikke fordi jeg mener at højrefløjen har svarene på alle spørgsmål i livet, men mere fordi det er på venstrefløjen at man finder den største dumhed i dag. Det er åbenbart så ideologisk jeg er: Jeg organiserer mig selv efter hvor der findes mindst dumhed. Man forstår hvorfor jeg ikke valgte en karriere i politik eller journalistik.

De fleste læsere af denne blog ligger vel også mere til højre end til venstre sådan som det politiske landskab former sig i dag. ”Den patriotiske højrefløj” er måske derfor en udemærket betegnelse for den overordnede bevægelse af grupper og enkeltpersoner der nu igennem flere årtier har forsøgt at oplyse om indvandringens ulyksaligheder. Dette blogindlæg er en implicit opfordring til denne løse gruppering om at finde et mere fælles fodslag i vores fælles kamp for at redde vores land. Betragt derfor dette indlæg som en form for inspiration til fremtidige tanker og aktiviteter. Flere indlæg vil måske følge engang i fremtiden.

En lille men oplyst elite

Den patriotiske højrefløj, eller hvad man nu skal kalde den, har været gode til at beskrive problemerne ved indvandringen, men måske har vi endnu ikke været så gode til at finde løsningen på den. Det sidste er forståeligt, for det er jo trods alt svært at forhindre landets ledelse i at ødelægge landet når nu de fleste politikere lader til at være opsatte på det.

Hvad gør man når hele landets politiske etablissement tilsyneladende insisterer på at ødelægge ens land? Tja, man skriver vel om det: Udbreder viden, vender sind, aktiverer borgere til at stemme og tænke anderledes. Og det er skam det vi har gjort på den patriotiske højrefløj gennem nu flere årtier. Det har givet et vist afkast af sig, og det er ikke usandsynligt at partier som Stram Kurs og Nye Borgerlige er opstået delvis på grund af den aktivitet der har været på og omkring højreorienterede patriotiske blogs og grupperinger. Knap en million danskere har gennem tiden sat deres kryds ved et anti-indvandringsparti. Det skal man ikke kimse ad.

Alle bestanddelene til en befolkningsudskiftning er her stadig

Spørgsmålet er dog hvorvidt det er nok, for de store paradigme-ændringer lader desværre vente på sig: Familiesammenførslerne fortsætter stadig; ”arbejdskraftindvandringen” kører på fuld skrue; ja selv ”flygtninge” fortsætter med at dryppe ind i landet. Og fertiliten blandt danske kvinder ligger selvfølgelig stadig solidt under genbefolkningsniveauet – tilsyneladende uden at Christiansborg opfatter det som et problem. Alle grundbestanddelene til en befolkningsudskiftning er her derfor stadig – nu tyve år efter at ”paradigmeskiftet” indtraf. Jeg er derfor ikke optimistisk. I hvert fald ikke når det kommer til ”demokratiets” evne til at løse denne krise. Spørgsmålet er så bare hvad der vil eller kan løse den.

Det er i denne ånd – og med denne bagtanke – at denne artikel er skrevet: Som en form for essay om indvandringsproblemets karakter – og som en opfordring til den patriotiske højrefløj om at opnå en vis enighed om emnet, så vi en dag i fællesskab kan finde en vej ud af det. Det er jo trods alt det der er vores langsigtede mål.

Dette blogindlæg falder i tre overordnede dele: Først vil jeg foretage en analyse af problemets art. Dernæst vil jeg diskutere potentielle løsninger, og til sidst vil jeg anvise en mulig løsning. Artiklen er kaldt for ”Ti Pointer om Indvandring”, da den overordnede analyse falder i ti sammenkædede pointer der tilsammen fører til konklusionen.

Et unikt etnisk-historisk folk

Lad os starte med at fastslå sagens kerne; nemlig at etniske danskere har en særret til at udgøre majoriteten i dette land.

Er der nogen der i deres ramme alvor kan argumentere imod dette? – Jeg tror det næppe. Det er jo en sandhed der er så enkel og åbenlys at selv et barn kan indse det.
Dybest set handler indvandringsproblemet jo ikke (kun) om muslimer, for vi ønsker jo heller ikke et Danmark med en overvægt af indere, afrikanere, rumænere eller italienere, vel? Nej, indvandringsparadigmet handler om at vi der er etniske danskere; som for 50 år siden udgjorde 99% af befolkningen i dette land; har en ret til at udgøre den overvældende majoritet i fremtiden også.

Der er ingen gudsgivet lov der siger at ethvert folk bør gøre sig til en minoritet i deres eget land. Tværtimod har ethvert etnisk-historisk folk en ret til at forblive majoriteten, så deres land overordnet set føles som deres. Ingen kan vel rigtig argumentere anderledes. Danskernes majoritetsret til deres eget land er et objektivt faktum.

Og med det har vi måske nærmet os et paradigme som journalisterne endelig kan lytte til og forstå. Hvis de da ikke har travlt med at skrive artikler om sjove katte eller årets vindruehøst i Sydfrankrig. Rigtig journalistik er nemlig et samfundsvigtig emne, forståes.

Ikke alle danskere er 100% etniske danskere. Adoptivbørn kan med rimelighed regnes som danskere, og visse blandede børn er også meget danske af sind. Men at påstå at de hundrede af tusinder af mennesker som er kommet hertil eller er blevet født her blot bliver danskere via en geografisk automatregel må simpelthen være århundredets dårlige joke. – Ingen tror på den. Formentlig slet ikke indvandrerne og efterkommerne selv.

Nej, etniske danskere har en ret til at udgøre den absolutte majoritet i det her land, så vi kan bevare et land der overordnet set virker som vores i fremtiden også. – Så vores kultur, historie og folk overlever. Så vi bevarer et genkendeligt og venligt land for fremtidige generationer også. Dét er paradigmet, mere end noget andet. Hvis vi alle kan enes om det, er vi nået langt.

At miste sit land

Desværre går det ikke særlig godt med at overbevise genierne på Christiansborg om dette paradigme. I høj grad virker det faktisk til at vi er ved at miste vores land i disse år. – Gennem en årlig netto-indvandring. Gennem højere fertilitet i visse indvandrermiljøer. Og gennem det faktum at danske kvinder ikke føder nok børn.

Det er en forfærdelig udvikling: For vi har kun eet land. Kun eet geografisk område hvor den fremtidige skæbne, lykke og sorger for næste generation skal udspille sig.

Hvordan kan man forære sit land væk på denne måde? – Og ikke mindst udskamme modstanderne heraf som en flok ”konspirations-teoretikere”? – Det svarer vel omtrent til at sætte ild til et hus, hvorefter man udskammer den arrige ejer for at være sindsforstyrret.

For vi er ved at miste vores land. I ”demokratiets” navn – og anført af egne politikere som indtil videre nægter at indrømme at problemet er et problem – og at udviklingen rent faktisk finder sted.

Den politiske løsning på indvandringsproblemet burde ellers være ganske nem: Indvandringen bør stort set stoppes. Et program med massive udvisninger med kompensation bør initieres, og en dedikeret indsats til at danske familier har råd til og mulighed for at få tre børn bør igangsættes. Disse tre løsninger burde overordnet set løse problemet. Vi bygger verdens længste broer og vi har udviklet verdens mest avancerede socialsystem. Der er sgu ikke nogen der skal komme og sige at vi ikke kan klare de tre førnævnte ting også.

Et demokrati der ikke duer

Men vil det ske, spørger den interesserede læser? – Og hvornår? Mit bedste bud er simpelthen.. fisk.

Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke se nogle umiddelbare tegn på det, og jeg er begyndt at mene at vores system nok desværre har indbyggede mekanismer imod sig. Slutkonklusionen er vel at ”demokratiet” som system er meget godt til at håndtere små og nemme problemer, men samtidig elendigt til at løse større og mere komplekse problemer. Det sidste folketingsvalg gik for eksempel med at diskutere hvorvidt cigaretpriser skulle være ti procent højere eller lavere. Det er på det niveau vi er. Med journalister og (karriere)politikere som det behøver et land ikke fjender. Ødelæggelsen af vores land klarer de fint.

Som jeg ser det, vil de næste femten år derfor formentlig fortsætte som de foregående femten: En støt og gradvis udskiftning af det etnisk danske folk vil fortsætte. Alle de traditionelle ubehageligheder derved vil følge med, og der vil stort set være radiotavshed herom fra landets etablerede medier.

Er der nogen derude der er mere optimistiske end mig? For fra mit perspektiv ser det nemlig ud til at kun meget få ting har ændret sig de sidste tyve år: Vi der advarer mod problemet bliver stadig udskammet som ”højre-ekstreme” af mainstream-medierne, selvom en sådan betegnelse kun burde støtte dem der udøver politisk vold eller agiterer for et autoritært regime. Og hvad angår befolkningsudskiftningen så fortsætter den i stor stil, og bliver enten behandlet på fodnote-niveau i medierne – eller hånligt omtalt som en”konspirations-teori”.

Det etablerede politiske segment lader heller ikke til at være blevet meget klogere: Befolkningsudskifteren og karrierepolitikeren Løkke er nu blevet erstattet af robotten og karrierepolitikeren Elleman, og personligt vil jeg vædde med at sidstnævnte vil fortsætte sin forgængers ligegyldighed overfor problemet. Man er jo ikke karrierepolitiker og venstremand for ingenting?

Bevares, der findes lyspunkter rundt omkring, men overordnet set lader en reel løsning vente på sig. Måske er vi nået dertil hvor det simpelthen bare virker til at politikerne ikke vil eller gider tage det her problem på alvor. Endelig kan man vel spørge sig selvom om Danmark virkelig kan forventes at bevare sin oprindelige etniske befolkning såfremt at lande som USA, England, Tyskland og Frankrig alle bliver hyper-etnificerede indenfor de næste to til fire årtier? Det logiske svar er formentlig nej.

Opløsningen af et land, udskiftningen af et folk

Så der er skam god grund til at tro på at ”demokratiet” og systemet som vi kender det simpelthen ikke kan løse det her problem, og det er svært for mig at se hvilke andre mekanismer og hændelser der umiddelbart kan.

Undertiden er en borgerkrig eller en massiv væbnet opstand (mod regimet) blevet nævnt som en potentiel fremtidsteori. Ofte går argumentet at ”folket en dag vil få nok – og vil reagere”; hvorefter det bliver særdeles upopulært at være politiker.

Og bevares, jeg har da selv gjort mig fremtidsgisninger i den retning, og det er skam ikke et usandsynligt scenarie. Spørgsmålet er bare om det sker; hvornår det sker og under hvilke omstændigheder. Væbnede opstande, massiv social uro og lignende er typisk først noget der sker når folk ikke længere har noget tilbage at miste. – Når de står med ryggen mod muren og har pistolen for panden. Dér er vi nok ikke endnu, og for at være helt ærlig ønsker jeg ikke mit land smadret i en sådan grad. Spørgsmålet er også om en sådan situation overhovedet vil løse problemet. Det er der jo ikke rigtig nogen der kan spå om.

Nogen har pointeret at militæret måske en dag vil gøre oprør og tage magten – i protest mod den ubehagelige etnificering af deres land. Denne teori er igen heller ikke helt umulig, men den er usandsynlig i vores nuværende scenarie: Traditionen i vestlige lande er at militæret er loyalt mod regimet. Selv i lande som Frankrig og Sverige hvor den etniske forandring og problemerne er derved er langt mere massive, forbliver militæret loyalt mod regeringen.

Nej, situationen er formentlig som jeg påpegede tidligere: At vi er på vej ud i en situation som i Sverige, hvor landet gradvist bliver dårligere og dårligere (for etniske danskere); hvor ingen etablerede spillere rigtig har en løsning; og hvor det i stigende grad bliver tydeligt at demokratiet som system tilsyneladende ikke kan løse det her problem.

En potentiel løsning

Findes der da ingen løsning, spørger den interesserede – og formentlig nu også fortvivlede – læser?

Mjaeh, der findes måske ingen absolut løsning i en reel, konkret og umiddelbar forstand, men der findes en potentiel løsning:

Indtil videre har den danske patriotiske højrefløj været fokuseret på at oplyse om problemerne – og at udbrede viden til folket om tingenes egentlige tilstand. Dette er en god strategi, som har bragt os til hvor vi er i dag.

Men det er på tide med et næste skridt. I høj grad kræver situationen nok at aktørerne på den patriotiske højrefløj endelig forener deres kræfter og danner en overordnet gruppe hvis formål er at undgå at danskerne kommer i mindretal i deres eget land. En sådan gruppe vil kunne dedikere sin tid og energi til en gang i fremtiden at finde og igangsætte de løsninger der virkelig virker.

Hvad skulle sådan en gruppe gøre?

Tja, et første bud er vel at den kan agere som samlingspunkt for alle de andre grupper og enkeltindividder der findes på den patriotiske højrefløj. Vi tæller vel trods alt en 50-100.000 faste læsere og interessenter, og vi mangler een gruppe der samler os alle, og som taler om det det virkelig handler om: Nemlig vores ret til at forblive den absolutte majoritet i vores eget land.

Derudover kunne en sådan gruppe forsøge at få en eller flere finansmænd med på ideen, så disse kan finansiere vores indsats. Der må da findes nogen rigmænd derude der har hjerte nok til ikke at ville se deres land blive smadret, og som hellere vil støtte os – end f.eks. CEPOS og deres evindelige skattelettelse-bavl.

Endelig kunne gruppen aktivt arbejde for at kendskabet til patriotiske blogs som Snaphanen og Uriasposten udbredes, så vi fordobler eller måske endda tre-dobler læserskaren. Formentlig kunne gruppen også tage kontakt til folketingsmedlemmer og partiledere og fremlægge vores bekymringer. Hvis vi ender med at være talerør for en ti til tyve tusinde mennesker burde det give et vist indtryk. Måske ikke på karriere-Pape og robot-Elleman. Men på Mette Frederiksen, måske. Det er et forsøg værd – og måske endda en strategi som ikke er afprøvet før i nyere dansk historie.

Mulighederne er derfor mange og de starter alle med at vi een gang for alle forener kræfterne på den patriotiske højrefløj og begynder at arbejde som et team – med et langsigtet og strategisk fokus om at undgå at blive en minoritet i vores eget land. Det sidste er vores absolutte fødselsret. Ingen kan tage det fra os.

Betragt dette indlæg som inspiration til fremtidige tanker og aktiveter. Flere indlæg vil formentlig følge – i fremtiden.
/Realisten

Se også: Hvide briter er snart i mindretal i fem britiske byer og SvD Näringsliv skriver idag, at svensk erhversliv er bekymret over udviklingen: Personer på tunga positioner säger att alla bombdåd och skjutningar riskerar att hota svensk konkurrenskraft.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

63
Deltag i debatten...

avatar
23 Comment threads
40 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
32 Comment authors
Michael NielsenDanmaligaoTrætKnud Madsen Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Poul
Guest
Poul

Højreorienterede gør sjældent noget som kræver at de skal lette røven fra computeren, stram kurs og generation identitær undtaget. Resten er små blogs med mere eller mindre samme copy/pastede indhold, tilsat et anonymt ekkokammer i kommentarfeltet: Blog: “Perkere begår overfald. Igen.” Kommentarfelt: “Skide perkere, ud med dem. Igen.” Det er stortset indholdet på alle blogs fra uriasposten, snaphanen, 24nyt, newspeek, 180grader, document, den korte avis, osv, hver dag, hver uge, hver måned, hvert år. Tænk nyt. Tænk større! En dansk youtube kanal som rebel news, med interviews, debatprogrammer, analyser, live videoer, og dokumentarer. Som deadline med billige kameraer men ægte… Read more »

Nielsen
Guest
Nielsen

Måske vil midlerne komme af sig selv,hvis du starter af dig selv.

inp
Guest
inp

swebbtv.se laver se-værdigt tv på svensk, men man får garanteret ikke en Zenia Stampe til at stille op i et tilsvarende dansk tv. Desværre.

maligao
Guest
maligao

Godt tænkt og godt skrevet.

Himmelblå
Guest
Himmelblå

Poul skrev: “Højreorienterede gør sjældent noget som kræver at de skal lette røven fra computeren, stram kurs og generation identitær undtaget.” Fordomsfuldhed, der højst trives på venstrefløjen, hvor de fleste er offentligt ansatte eller understøttede. De mennesker, der er villige til at skabe nyt, arbejde hårdt for det, at tage risici men også at bevare det bedste af det bestående, findes i altovervejende grad blandt borgerlige. Det er ikke dem, der elsker disruption, flydende identiter og al den anden pseudoudfoldelse, der ikke har noget med frihed at gøre. Ægte frihed er tæt forbundet med at tage og bære ansvar, men… Read more »

AlFredsModer
Guest
AlFredsModer

Masseimporten af muslimer har en årsag. Finanssvindlerne og banksvinene i Frankfurt fandt ud af, at Europa kunne udkonkurrere Kina ved at importere massevis af billig ufaglært arbejdskraft til Europa. Det giver flere fordele for Europas kapitalister; fabrikker overflyttet til Kina vender tilbage til Europa, et nyt pjalteproletariat importeres som løntrykkere og billige slaver – og i kamp med europæiske proletarer om jobs, mad, bolig og politisk indflydelse. Fedt for Eliten. Fremtidens samfundsmodel for Eliten, magthaverne og bureaukraterne er den kinesiske model med gigantisk overbefolkning. Hvis den største konkurrent på verdensmarkedet har succés; så kopiér hans samfund. Så må vi leve… Read more »

kumulus
Guest
kumulus

“Finanssvindlerne og banksvinene i Frankfurt fandt ud af” Men tog de fejl idet de importerede generelt ikke kan stikke en pind i en lort uden at ødelægge begge dele. Nej du; det er politikerne, som importerer nye vælgere efter ordre fra finanssvindlerne og banksvinene, som naturligvis selv friholdes når det gælder om at brødføde de importerede. Pengene, der skal bruges til at mætte de importeredes maver skaffes ved at stjæle skatteydernes opsparede velfærd. Man kalder det for reformer. Om føje år/måneder får politikerne øje på alle de dejlige milliarder, som ligger i de private pensionskasser, og når pensionskasserne tømmes af… Read more »

AlfredsModer
Guest
AlfredsModer

Naturligvis er politikerne underlagt gnomerne fra Frankfurt og andre røverhuler. Gnomerne får med let hånd politikerne til at dække finansfyrsternes omkostninger. Bare se på Wall Pigsty’s klamme hånd om struben på direktøren fra “Federal Reserve System” i New York. De praktiske problemer omkring slaveimporten og slavernes ‘housetraining’ samt omkostningerne dertil, klarer politikerne automatisk ved at videresende regningen til de danske skatteydere – ellers kommer de i “bad standing” hos pengemafiaens finansfyrster i Frankfurt, London, Zürich og Paris. Allerede nu er de fleste lønmodtagere tvangsindlagt til at binde lønkroner i pensionsordninger. Dem har politikerne allerede stjålet i form af modregninger i… Read more »

Hans
Guest
Hans

Det er os, der burde stå der og danse sammen. Ses vi i kirken på søndag?

AlFredsModer
Guest
AlFredsModer

Man kan ikke både stå og danse samtidig. Moské.

Brozak
Guest
Brozak

Hyperinflasjon og kolaps av velferdstaten vil klare det politiken ikke magter.

ignoranten
Guest
ignoranten

journalister: Man kan ikke definere hvad en dansker er… Er man dansk hvis man ikke spiser flæskesteg og drikker øl….?????? NEJ… Men åbenbart er definitionen helt klar når man slår op på næste side i avisen og læser om gymnasiaskolers sammensætning…. Vi ved alle hvem der er dansker og hvem der ikke er…. Det kaldes Whiteflight… Når hijap kælling smides ud af forsvaret, er hun pludselig dansk, fordi hun er født her!!!…. Danskere er defineret som danskere der har forældre eller bedsteforældre født i dette land før 1950… Alle andre er ikke danske… Punktum!!!!! Undtagelsen er dem der er adopteret… Read more »

Jørgen Nielsen
Guest
Jørgen Nielsen

Prøv at læse Thilo Sarrazin bog: Feinliche Übernahme (Fjendtlig Overtagelse), hvor han gennemgår Sura for Sura fra Koranen.
Problemet er, at de frelste ikke læser Koranen, og nærmest mener at muslimer bare er som kristne og jøder; men bare kalder deres Gud for Allah.
Islamisk Stat har f.eks. ikke sagt noget, som ikke er direkte citater fra Koranen.
Denne uvidenhed er måske den vigtigste årsag til, som Sarrazin også skriver, at det intet sted i den Vestlige verden er lykkedes at integrere muslimer i verdslige samfund.

Notrustinmen
Guest
Notrustinmen

Vesten er som den smukkeste blomst blandt tjørne. Misdæderne har plukket den og nu kæmper venstre og højre om dens plads i karmen mens den uungåeligt dør.

Vesten kom ikke ved en blind tilfældighed og den har udspillet sin rolle på marken. Ingen liv uden død. Og dens død skal forkynde menneskets uduelighed på trods af illusionerne om det modsatte. Guleroden foran dig som du aldrig når. Vi vil slide os op og ikke komme nærmere.

Fed artikel.

Og nej vi er ikke pessimister men realister der er stoppet med at være fantaster.

Niels Henriksen
Guest
Niels Henriksen

Fremragende analyse – tak 🤗

der Adler
Guest
der Adler

Desværre har vores kultur de sidste mange år indprentet de unge, at være fredelige og ikke voldelige. Det er bare ikke godt nok, når man står overfor muslimernes trusselkultur. De opdrager deres unge til agressivitet, til at være voldige, pågående og frække overfor ikke-muslimer, så det er et noget ulige udgangspunkt. Man undrer sig over, hvad der er blevet af vores stolthed som folk! Vi lader os tryne som en flok gamle kællinger, overfor muslimernes stadig mere agressive trusselkultur i dagligdagen. Nogle gange har man nærmest indtryk af, at vi er nærmest halvt klinisk døde. Man kan altid genkende en… Read more »

Rene
Guest
Rene

Der Adler.
Du er meget rasende. Det kan jeg godt li.
Der gutmensch og deres tolerance kan ofte osse kendes og genkendes på, at tolerancen altid er udliciteret til andre ,at udleve i den praktiske virkelighed.
Hvis der gutmensch selv skal udleve tolerancen og rummeligheden mm tjener der gutmensch i reglen en god løn ved det, og betaler aldrig prisen for det i dagligdagen som nabo, eller i form af skolekammerater til egne børn, faldende fagligt niveau , tonen af vold og voldlighed i hverdags sammenhængen og lign.
Tak for et godt indlæg.

kumulus
Guest
kumulus

“Man må brække sig i lårtykke stråler over den lethed med hvilken hele vagtparaden af storbytosser og de humanitære værnemageres altid beredvillige medløbere prøver at omskrive virkeligheden”

De regner helt sikkert med positiv særbehandling, såfremt muslimerne får magt som agt.

Liz H.
Guest
Liz H.

Helt lavpraktisk protest.
Jeg ønsker at demonstrere mit ubehag ved at møde hijabis i det offentlige rum ved at bære en badge på jakken. Jeg forestiller mig i symbolform et motiv der viser min mening om de tilhyllede kvinder som der synes jeg er en ‘uren’ kvinde.
Men hvad gør jeg når anklagerne om ‘racisme’ vælter ind imod mig fra både Gutmenschen og rabiate muslimer? Er det for tidligt at gå ud med en sådan meningstilkendegivelse? Eller er det for sent? Jeg har jo ytringsfrihed – eller hvad?

Rene
Guest
Rene

Det med “ytringsfrihed”, det er jo ved at være en saga blot. Ihvertfald en temmelig giftig sag, som ingen efterhånden rigtigt kan sige noget sikkert om. Principielt …Ja. Men den lidt sentimentale og nostalgiske udgave af RET/ rettighed. Fordi ingen REELT længere ved, hvad vi må sige og ikke må sige. Vi er mere vant til at sige /mene/rose os selv med,- at ja …ytringsfrihed…det har vi da…… En eller anden jurist eller retssag ka udtale, et eller andet juridisk bab bab bab, men da vi andre, roligt i praksis kan være, aldeles utrygge ved hvad vi må sige, og… Read more »

Rene
Guest
Rene

Liz h.
Men iøvrigt mener jeg, du skal tage dit badge på ud i det offentlige rum. Selvfølgeligt skal du det. Jeg er osse meget gerne fri for hijab mm. I det offentlige rum såvel som ved offentligt betalte stillinger. Det er ikke bare 30,- gram stof….det meget meget meget mere end det.

Tue
Guest
Tue

Gå med kors. Og slå korsets tegn når du passerer en muslim med tørklæde.

Rene
Guest
Rene

Realisten.
Jeg støtter meget op om dine tanker om at samle en gruppe, der seriøst vil overveje
“Hvad gør vi”. Jeg tror på at vi skal mødes i virkeligheden, og ikke kun på nettet.
Jeg finder dit indlæg inspirerende og godt.
Men et arrangement der handlede om “Hvad gør vi”, kunne være et udgangspunkt.
Jeg har i øvrigt skrevet et indlæg til Steen, om dit indlæg ,- fordi jeg troede Steen var forfatteren bag. Steen rettede op på min misforståelse med det samme.
Stort Tak for dit indlæg.

Morten/Realisten
Guest
Morten/Realisten

Hej Rene. Vi skal absolut alle sammen mødes på et tidspunkt. Dog skal jeg have orden i mit liv før jeg starter noget som det ovenstående. Og det har jeg ikke lige nu. Men på den lange bane er der behov for et initiativ som ovenstående, det tror jeg helt sikkert.

Rene
Guest
Rene

Morten realisten.
Det er jeg glad for at høre. Vi må se på det, når det passer.

Den Nervøse
Guest
Den Nervøse

Hvis kritikken af multikulturalismen skal have nogen gennemslagskraft, må seriøsitet og pænhed være midlet. Jeg ved godt at mange på disse sider er tilhængere af Stram Kurs og Rasmus Paludan, men når han står og råber pædofil efter en tilfældig araber bare for at fremprovokerer vold, så er jeg stået af! Den metode frastøder flere og vil næppe kunne samlemere end 8-10% på en god dag! Det duer heller ikke at en masse skriver ind fordi de er sure over at indvandrene får de overførselsindkomster, de selv gerne ville have! Debatten skal være helt anderledes seriøst. NB har, måske lige… Read more »

Realisten/Morten
Guest
Realisten/Morten

Enig. Kritikken skal være saglig, og det kan den også sagtens være. Kig fx på Laura Towler og Patriotic Alternative i England.

Margrethe
Guest
Margrethe

Hvis det er den simple opskrift, så er det underligt, du ikke fik flere til at stemme NB. Det lå jo lige til højrebenet. For eksempel alle konservative og Venstre vælgere. NB har fået næsten lige så meget omtale som Paludan. Hvad hjalp det? Og nej det er ikke SKs skyld, at de ikke fik flere stemmer. Hvis du vil rykke noget er strandhugst hos andre strammere en temmelig dårlig strategi. Få de konservatives, Venstres og LA’s vælgere til at forklare, hvorfor de ikke stemte NB og få dem overbevist om, at de skal gøre det. Det må være din… Read more »

Den Nervøse
Guest
Den Nervøse

Det forandre intet ved at SK skræmmer flere væk end de samler! Uden SK havde NB haft min. 4,2 % i stedet for 2,4 og sikkert flere, for Cirkus Paludan gjorde det nærmest umuligt at diskuterer indvandring i valgkampen! Nu er hverken 4,2 eller 6% noget flertal, men et sted skal man starte. Alt andet lige Paludan stod i vejen for et indvandrevalg, hans sprog og provokationer gjorde det umuligt at diskuterer seriøst! Det bedste var nok om et eller flere af de etablerede partier skiftede holdning! Det giver nok en god mavefornemmelse at stå ude sammen med Paludan og… Read more »

Margrethe
Guest
Margrethe

Hvordan i alle riger og lande skulle SK forhindre dig i at forklare andre om NBs politik? Hvis SK har taget stemmer, der kunne være gået til NB, så skyldes det jo nok, at de samme vælgere fandt SKs politik bedre. Længere er den ikke. Folk fra højrefløjen, plejer ellers nok at plædere for det personlige ansvar for egne fadæser. Det er ikke altid samfundets eller alle andres skyld. Ligesom det ikke er SK, men DFs egen skyld, at de fik det tilbageslag, de fik ved valget. En elendig ledelse med manglende rettidig omhu, da besættelsestropperne kom marcherende op ad… Read more »

Himmelblå
Guest
Himmelblå

“Alt andet lige Paludan stod i vejen for et indvandrevalg, hans sprog og provokationer gjorde det umuligt at diskuterer seriøst! Det bedste var nok om et eller flere af de etablerede partier skiftede holdning!” Helt enig. Paludan var et fund for venstresiden og er det stadig. Udgifterne til at holde hans cirkus kørende er groteske, og ideen med det hele er for længst udpint til ingenting. Tænk på, hvad Paludan koster politiet af mandskabstimer, der er smidt ud ad vinduet, og at Uwe med tissemanden gør det samme. Hvad de to alene har kostet samfundet er uhyggeligt, og man er… Read more »

Poul
Guest
Poul

@margrethe og den nervøse, i burde tage et kig på nye borgerliges youtube kanal. De gør faktisk en del for at oplyse danskerne om problemerne og ikke mindst hvem der har skabt dem. Medmindre facebook begynder at censurere dem tror jeg godt at det kan få en effekt på længere sigt, nu hvor gassen ganske rigtigt er gået af paludan-ballonen. Man kan dog ikke sige at han ikke har gjort en forskel, for han brænder koraner af i samme omfang nu som danskerne griller pølser om sommeren, og ingen løfter et øjenbryn over det. Sammenlign det med for et år… Read more »

Rene
Guest
Rene

Vi har meget at takke paludan for. Det er rigtigt at der brændes og kastes med koraner som var det en leg. Og paludan har demonstreret for os, at vi må og skal slippe tasterne lidt , og komme ud i den virkelige virkelighed og ta territorier tilbage. Livet kræver handling og kan ikke kun klares på taster og korrekte og velformede formuleringer.life is real , lugter ofte af lort, er næsten altid ubekvemt , ofte uharmonisk og kræver helt sikkert vilje til at slås for egen ret til sit land og territorie, hvis man skal gøre sig håb om… Read more »

Himmelblå
Guest
Himmelblå

Den Nervøse. Sagligt ja, men er den det? Hvad mener du om Uwes idelige tissmands-postyr og Trykkefrihedsselskabets hjemmeside plastret til med Tommy Robinson? De forhold er ligesom Lars Hedegaards umodne og forudsigelige udfald voldsomt populære i brede muslimske kredse og især de mest islamiske. Gæt hvorfor. Når jeg ser på ovenstående, kan jeg ikke nå frem til andet, end at de fleste mennesker i dette land – set med skribenternes øjne – ikke er gode nok. Jeg funderer også over, hvor mange af de skrivende, der lever af vi andres skattepenge og har det godt med det, for i bund… Read more »

Dan
Guest
Dan

Vi har været “pæne” og “søde” de sidste 30-40 år.

Jeg har muligvis et kæmpe problem med jeres forståelse af danskhed. For mig er homoseksuelle parader og såkaldt kønsligestilling bare ikke som udgangspunkt danske værdier. Danskhed er for mig biologisk/etnisk betinget og uafhængig af det liberale demokratis frihedshysteri. Først og fremmest må vi altså finde enighed om en eller anden form for danskhed.

Den Nervøse
Guest
Den Nervøse

Det hele kan vel sammenfattes i hvad Niccolo Machiavelli kunne se allerede i middelalderens Firenze! Et problem erkendes først, når man ikke længere kan løse det! Se på Sverige landet er dømt til undergang og kun omkring 1/3 af svenskerne kan se det. Måske helt almindelig matematikundervisning ville fremme forståelsen, hvis de unge lærte rentes rente regning, ville de forstå hvor hurtigt demografi arbejder. Bare ganske små forskelle i fødselsraterne vil i tredje generation have voldsomme effekter, men folk ved det ikke, de forstår det ikke og hvis de forstår det holder de deres mund, for de vil ikke udskammes.… Read more »

Morten - - -
Guest
Morten - - -

Det er ikke min oplevelse, at politikernes vision længere er multikulti. Euforien omkring det multikulturelle Utopia er fordampet herhjemme. Men politikerne dyrker en fantasi, de kalder Det Europæiske Projekt. Denne fantasi er den eneste vision for Danmark, og har derfor ingen konkurrence. Det af EU-kadren ordinerede middel til virkeliggørelsen af Det Europæiske Projekt er ødelæggelse af nationalstaten via kolonisation.
Det er derfor politikerne ikke vil slå bremsen i. Det vil bringe os på kant med – ikke konventionerne, men – EU. Det størst tænkelige fremskridt for vores sag lige nu, vil derfor være at bibringe almenheden denne erkendelse.

– – –

Peter Buch
Guest
Peter Buch

Der er ingen gudsgivet lov der siger at ethvert folk bør gøre sig til en minoritet i deres eget land. Det er der nok ikke, men der er suverænitetsafgivelsen, der blandt andet kan formuleres som EU-afstemningsregler. Der med enkelte undtagelser, som en stor del politikere søger afskaffet, for hvad der kan vedtages, men kort beskrevet medfører afstemningsreglerne at dansk stillingtagen til det og det- er underordnet- for flertallet bestemmer. Der må da findes nogen rigmænd derude der har hjerte nok til ikke at ville se deres land blive smadret, og som hellere vil støtte os – end f.eks. CEPOS og… Read more »

Michael Nielsen
Guest
Michael Nielsen

CITAT Nu har jeg læst teksten igennem to gange og jeg erklærer mig enig i følgende citat: “…Nej, etniske danskere har en ret til at udgøre den absolutte majoritet i det her land, så vi kan bevare et land der overordnet set virker som vores i fremtiden også. – Så vores kultur, historie og folk overlever.” FORSLAG Jeg har igennem noget tid gjort mig tanker om en konference der kan samle bredden af de danske patrioter. Derfor forslår jeg at i som det første gennemfører en konference, der kun er for de etniske danskere. En konference med fokus på fredelige… Read more »

Realisten/Morten
Guest
Realisten/Morten

Personligt tror jeg ikke at en konference “for kun etniske danskere” er sagen. Dels fordi den kan anmeldes til politiet for at være racistisk. Dels fordi jeg ikke vil udelukke en fornuftig adoptivperson for at deltage i kampen, osv.

Rene
Guest
Rene

Jeg er helt enig.
det er sagen uvedkommende. Enkelt personers hudpigmentering
Er ligegyldigt , – . Det drejer sig om at få mennesker med dansk udgangspunkt, kultur bagrund og identitet ,-til at stå ved deres ret til eget land.

Michael Nielsen
Guest
Michael Nielsen

Realisten/Morten “…Dels fordi den kan anmeldes til politiet for at være racistisk” Det vil konferencen helt sikkert blive. Rene “…Enkelt personers hudpigmentering Er ligegyldigt” Meget enig, men ikke desto mindre er det et væsentligt signal at udsende. Stort set alle vores danske forfædre var nemlig hvide. Tak for jeres svar til ideen. Jeg tager naturligvis kritikken til mig. Ikke desto mindre, og i håb om ikke at lyde dum stædig, så vil jeg nu alligevel tillade mig at oprette en dias, til dem der har interessen. For jeg blev som sagt født i et Danmark, hvor set set alle mennesker… Read more »

Jan Ulrik Friis
Guest
Jan Ulrik Friis

Nogle nævner 2030 som deadline, sandsynligvis langt tidligere at vi havner i mindretal, giver ligesom ingen mening for os danske sidde vente på at dø! Snaphanens velformulerede indlæg idag i 11’time kunne udmærket ligge som dagsorden i Folketinget, kun at anbefale, alt er nemlig helt anderledes nu vi har de helt konkrete tal, nu vi ved at vi skal dø. Folketinget burde bringe Nationalstaten Danmark over i et rent overlevelses modus, nødretstilstand helt udenom EU og Georges Soros plan at nedlægge Nationalstaten Danmark. Hvorfor i alverden skulle vi investerer milliader i bæredygtig infrastruktur vi er her alligevel ikke efter 2030,… Read more »

Rasmus Rodskov
Guest
Rasmus Rodskov

“Nogle nævner 2030 som deadline”

Gætter på 9. april 2040…

Jan Ulrik Friis
Guest
Jan Ulrik Friis

Undskyld jeg glemte Bornholm.

Rene
Guest
Rene

Tak Steen. Det indlæg du skriver her, er længe savnet.Vi er nødt til at begynde at tænke i løsni ger, af en iøvrigt umulig og meget unaturlig situation. Og af samme grund En situation der ikke kender fortilfælde. Mennesker har tidligere været bevidste om, at holde fast i eget territorie. At invitere fremmed til ,- endelig at føle sig velkomne til at overtage,- er simpelthen ikke sket før i historien. Den samtale du her lægger op til her, er den langsigtede , ansvarlige og konstruktive indsats , vi er nødt til at begynde at forholde os til. Lone Nørgaard formulerede… Read more »

Niels Henriksen
Guest
Niels Henriksen

Mikael Jalving: Gymnasiehykleri fra rektorer Klanen står langt over fucking Danmark 10.02.2020 https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE11933888/gymnasiehykleri-fra-rektorer Det er nedslående at opleve gymnasierektorer sætte danmarksrekord i forsætlig blindhed, når det gælder de såkaldt ”brune gymnasier”. Efter at JP og andre medier har skildret nogle af de problemer, der opstår på gymnasier med en høj andel af ”tosprogede” elever, er det nu rektorernes tur til at udtale sig. Og hvad svarer de så om uroen og de faglige udfordringer på deres skoler? Ja, rigtigt gættet. Alt er godt. Vi, de intolerante, herunder folketingsmand Henrik Dahl, ser spøgelser. Rektorerne kan selv være spøgelser. Den gymnasiale virkelighed… Read more »

Jan Ulrik Friis
Guest
Jan Ulrik Friis

Muslimske moskeer på dansk jord er udklægningsanstalter for den radikale islam, muslimske friskoler i samme grad udklægningsanstalter og systematisk islamisk radikalisering af børn, en systematisk 5 kolonne virksomhed, derfor uønsket i Danmark og en fatal fejltagelse fra start. Det er ikke nok at fratage muslimske friskoler sit offentlige tilskud, for Tyrkiet og Saudi vil yderst gerne holde denne islamiske invationsstyrken deres islamiske radikalisering i live, koste hvad det koste vil, muslimske friskoler er en vigtig del af den islamiske magtovertagelse af Danmark og af de andre EU lande! Friskolerne styres af det såkaldte shariaråd, skolerne underlagt islamisk ideologie, det kontroversielle… Read more »

Himmelblå
Guest
Himmelblå

Der blev jeg taget på ordet og spekulerer over, hvordan Tommy-sangen mon blev lavet? Meget morsom.

Niels Henriksen
Guest
Niels Henriksen

Det er bare et gammelt klip, der er lagt lyd ind over 😉

Jeg mener endda at have læst eller hørt, at danserne i videoen slet ikke er muslimer, som man ellers skulle tro, men jeg kan ikke huske forklaringen og er ikke 100 % sikker 🙄

Peter Buch
Guest
Peter Buch

Der er vist mere bag min bemærken flere unge tyske par i metroen og på gaderne end rene tilfældigheder:
Første link, valgtale før sidste valg, må snart gentages med enkelte ændringer…
https://www.youtube.com/watch?v=b3D5l0b1zBw
youtube.com/watch?v=sIS7BFli-fo

NeiTilHRS
Guest
NeiTilHRS

Lett skal det ikke være. Her er èn av tingene vi sliter med i Norge; https://www.rights.no/2020/02/statsrad-mener-vi-ma-strupe-innvandringen-for-a-sikre-friheten/ Folkene bak HRS påstår at de er imot den ukontrollerte innvandringen. De maser hele tiden om alle problemene det skaper. Også ombestemmer de seg plutselig og hyller utlendingene. Her har de skrevet en lang hyllest om en afrikaner som løy seg inn i Danmark, stjal en dansk kvinne og en dansk jobb. Det betyr at en dansk mann ikke finner en kone, ikke får barn og ikke får den jobben. Og drittsekkene hos HRS hyller han!! De klarer ikke å si nok positivt om… Read more »

Himmelblå
Guest
Himmelblå

NeiTlHRS. Integrationsminister Tesfay’s mor er dansk.

Træt
Guest
Træt

Det er jo det nordmanden skriver. Tesfayes mor er feltmadras for en neger

Kimski
Guest
Kimski

Fantastisk indlæg, 100% enig.