13
apr
Seneste opdatering: 13/4-20 kl. 1621
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!

FN´s befolkningsprogonse frem til år 2100. Man ser, at Afrika øger med 3-4 mia de næste 80 år.

Af Jens Graae.

Gang på gang tiljubler mennesker nogle politikeres hensigter, der senere kommer til at ødelægge hele deres liv. Adolf Hitler og Josef Stalin er typiske eksempler på politikere, der i deres umådeholdne begær efter magt har været årsag til store ødelæggelser og millioner af uskyldige menneskers død. Os der har levet, medens alle disse uhyrligheder fandt sted, glemmer aldrig grusomhederne. Derfor glemmer vi heller aldrig at vogte på vores egne politikere. Politisk magtsyge kan synes fredelig, men i sidste ende være dødbringende, nøjagtig som Hitlers og Stalins livsværk.

Hvad ved vi om fremtiden?

Lad os sige det, som det er. Vi ved ikke meget om den fremtid, der venter os. Men vi kan måske delvis forudse visse begivenheder, især hvis vi har dem tæt inde på livet, som f.eks. Coronakrisen. Der skal ikke meget fantasi til at indse, at den krise, udover den forfærdelige ulykke med de mange døde, også vil medføre store økonomiske konsekvenser, der nok kan have en vis lighed med krisen i 1929.

Efterveerne fra den krise kan måske koste os en snes år, ligesom den gjorde efter 1929. Ligesom Hitler i den tilsvarende periode opnåede sin styrke og sit nederlag, så er der i nutiden tale om flere grupper, der kæmper om magten over Europa.

Hvem kæmper om magten i Europa?

Muslimske indvandrere: Noget der kunne minde om Hitlers besættelsestropper er de muslimske indvandrere. Endnu er de ikke besættelsestropper, men efterhånden som deres antal øges sammen med familiesammenføringer har de muslimske ledere i baggrunden i hvert fald opnået et grundlag for en fremtidig besættelse af Vesteuropa og måske senere hele Europa.

Oliemilliardærer, FN, rigmanden og globalisten George Soros og EU synes at være medvirkende faktorer. George Soros kan som enegænger have knyttet sig til de arabiske oliemilliardærer samt FN og EU frem for den globale rigmandsorganisation, hvis der er flere penge at tjene ved overførsel af indvandrere til Europa.

Globalister: De rige globalister har for de flestes vedkommende deres oprindelse i USA. Globalister er forretningsfolk og de ønsker primært at tjene penge, mange penge, fordi penge giver magt, også politisk magt! Vi ved ikke om de støtter indvandringen til Europa, men skulle det være tilfældet, så kan formålet være at forøge antallet af kunder til deres produkter i Europa og samtidig at støtte nedbrydningen af nationalstaterne ved at indføre en muslimsk kultur, der er umulig at integrere og dermed uvægerligt vil ødelægge sammenholdet indenfor nationalstaterne. Det kan betyde, at globalisterne kan overtage og beherske EU og dermed Europa.

Nationalstaters regeringer: Flertallet i de bestående vesteuropæiske regeringer i nationalstaterne støtter under ledelse af Tyskland en overførsel af al magt i Europa til EU. De har kontakt til globalisternes organisationer og har samtidig sikret sig olie fra de arabiske oliemilliardærer til gengæld for, at Europa overtager det muslimske befolkningsoverskud fra Nordafrika og Mellemøsten. Med Marrakesh aftalen risikerer Europa nu at få alle fattige og sultende afrikanere væltet ind over deres lande.

Marxisterne: Endelig er der marxisterne. Deres ønske er formentlig at skabe et europæisk marxistisk superland, der i så fald må antages at få stor lighed med det tidligere Sovjetunionen. De vil ”fiske i rørt vande” mellem de tre ovenfor beskrevne magtgrupper. De vil ønske et marxistisk EU.

Men der er andre forhold, der influerer verdenssituationen end muslimer, globalister, nationale regeringer og deres medløbere inkl. marxister. Det er alle de uberegnelige faktorer, som jeg vil forsøge at beskrive nedenstående.

Afrikas fødselsoverskud er især dødsens farlig for europæerne.

Væksten af antallet af mennesker på jordkloden vokser med foruroligende hast. I dag er der lidt mere end 7,8 milliarder mennesker på jorden, men i henhold til FN så er antallet i løbet af de næste 30 år vokset til mindst 10 milliarder.

Allerede i år 2050 skal forøgelsen på disse ca. to milliarder mennesker altså have mad, boliger og en indkomst fra et arbejde. Der skal etableres specialuddannelser, erhvervsvirksomheder og arbejdspladser.

Det siger sig selv, at det er en håbløs opgave, selv om de vestlige lande havde haft de økonomiske midler til formålet. Korrupte organisationer og enkeltpersoner i Afrika og i Mellemøsten vil yderligere kræve deres rigelige andel af investeringerne, hvilket gør omtrent enhver hjælp og støtte til afrikanere håbløs.

Hvad kan en fattig afrikaner så gøre? De kan flygte til rigdommens lande i Europa. Det har de jo set bevis for i de elektroniske medier. To milliarder afrikanere samt familiesammenføringer er mange ekstra munde at mætte i lille Europa. Måske skal jeg minde om, at FN har fastslået, at Danmark i så fald skal kunne indeholde 37 millioner mennesker. Alle europæiske lande har FN foretaget beregninger over og tallene er lige så kritiske som for Danmarks vedkommende. I så fald er Europa ødelagt for altid og lige så fattig og korrupt som Afrika.

Hvilken indflydelse har et ændret klima på fødevareproduktionen?

Presset af den europæiske ungdom er politikerne tvunget ud i to problemstillinger, som de endnu langtfra kender løsningerne på. Der er som bekendt tale om miljø og energiressourcer. Disse forhold er behandlet grundigt og er i rimelig god gænge. Derimod er jeg interesseret i madproblemet for yderligere to milliarder afrikanere.

Med et ændret klima, der kan medføre skoldhede somre uden regn i visse områder af verden og regnvåde oversvømmelsesperioder i andre områder af verden har vi nok ikke de bedste garantier for en stabil fødevareproduktion. Drikkevandsproblemet kan på den anden side allerede i dag løses rent teknisk, medens vandingsproblemer af afgrøder er langt vanskeligere.

Ser vi på fødevareproduktionen i sidste halvdel af 1900-tallet, så var der på daværende tidspunkt sandsynligvis mulighed for maksimalt at producere fødevarer til ca. 11 milliarder mennesker. Det kan vi nok ikke længere regne med er gældende med de ændringer, som man mener at have konstateret klimamæssigt.

Vi må følgelig regne med, at i løbet af de kommende 30 år kan priserne på fødevarer blive stigende. Det kan igen betyde, at fattige afrikanere ikke har råd til de nødvendige fødevarer og hvad kan der så ske. Mere end to milliarder sultne afrikanere er formentlig flere end en ”ny Merkel” eller et Europa er i stand til at hjælpe. EU’s støtte kan vi jo ikke regne med. Hvilke muligheder har vi og hvilke forberedelser har vores politikere i Europas nationalstater gjort for at beskytte deres befolkninger?

Hvordan må vores nuværende politikere formodes at reagere?

Ingen kan med sikkerhed forudsige, hvorledes politikerne vil reagere. Umiddelbart må man tro, at de som det første vil forsøge at sikre tilstrækkelige fødevarer til de mere end to milliarder afrikanere. Når de så til egen forbavselse opdager, at det kan de ikke, så vil de sikkert forsøge at overbevise deres egne befolkninger om, at de skal ændre deres kostvaner.

Det kan måske blive i retning af vegetarmad eller måske endda veganermad. I bedste fald bliver det nok ikke mere end en fjerdedel af europæerne, der vil ændre madvaner. Samtidigt kan politikerne tænkes at nedbringe antallet af dyr i landbruget, ligesom produktionen af korn, grøntsager, rodfrugter og andre frugter m.v. skal forøges. Det betyder sandsynligt, at skove skal give plads til dyrkningen.

For at øge udbyttet er man sikkert nødt til at bruge gødning, der i mangel på dyr enten må komme fra kunstprodukter eller menneskegødning. Plantesygdomme og insektangreb må nødvendigvis bekæmpes med pesticider. Det vil betyde, at insekter til bestøvning vil blive minimeret. Der bliver utallige ting at tage hensyn til og det vil specialister indenfor de pågældende områder bedre kunne svare på, end jeg kan.

Det begynder alt sammen med en flok sultne mennesker

I værste fald, hvis der bliver mangel på mad og måske drikkevand, hvad gør menneskene så? De søger naturligvis i flok hen til et sted, hvor der er mad og vand. Så er det spørgsmålet om beboerne det pågældende sted er villige til at dele deres mad og drikkevand. Og derefter kan det hele blive ret primitivt.

De sultne angriber og slår ihjel for at nå frem til føden. Jeg prøver at fortælle at vi kan være lige så civiliserede vi vil og lige så godhjertet hjælpende som muligt, men har vi ikke nok mad og drikkevand til os selv, så går det galt. Det er den situation, som politikerne skulle have forudset. Problemerne opstår nemlig lige om lidt.

Har vi det tilstrækkelige antal soldater til vores forsvar. Heller ikke det har politikerne tænkt på. Vores kostbare kampfly er næppe pengene værd, fordi vores politikere ikke vil turde at bombe sultne indtrængere fra Afrika, uanset hvor morderiske de end er. Politikerne erkender jo aldrig virkeligheden. De er jo altid beskyttet, der hvor de befinder sig eller også må vi formode, at de har til hensigt at flygte.

Skal vi redde vores egen klan eller stamme?

Lige for tiden vil de fleste mennesker og især de venstreorienterede vel nok hævde, at det er det rene vrøvl at skulle redde sin egen klan eller stamme. De vil hævde, at vi skal finde en løsning for at redde alle mennesker. Det har de ret i lige nu og endnu nogle få år frem, men på et tidspunkt længere fremme i dette århundrede får vi alle problemet tæt ind på livet. Er det min familie, der skal dø for at andre kan overleve? Når det bliver alvor, så vil svaret blive noget anderledes, også fra de venstreorienterede eller fra marxisterne. Selv vores præster vil næppe vende den anden kind til. Hvis vores klan eller folkestamme skal overleve, så må vi forsvare os. Så enkelt er det!

Vores politikere kunne sammen med FN have forudset og afhjulpet problemet med verdens fødselsoverskud. Selv hvis de handler så sent som nu, er der måske endnu en lille mulighed for fred. I stedet forsøger man at tie problemet ihjel – en metode der dels er håbløs og dels vil påføre menneskene en fremtid, der kan blive lige så grusom som Hitler og Stalins regeringsperioder og krige.

En løbsk tanke eller måske en sandhed

Politikerne synes at søge mod epistokrati i stedet for demokrati.

Epistokrati-begrebet fastslår, at kun mennesker, der har den rette viden og uddannelse f.eks. i samfundsforhold og politik har ret til at stemme ved epistokratiske valg. Sagt helt kontant, så synes der efterhånden at have indsneget sig en tendens til, at du og jeg og resten af befolkningen er for dumme til at forstå baggrunden for politikernes handlinger og dermed måske også vil blive opfattet for så dumme at vi ikke bør stemme i en valgsituation. Således er det kommende epistokrati, der måske skal afløse demokratiet. Ålborg Universitet har for få år siden gennemført et forskningsprojekt om netop epistokrati.

Tror politikerne virkelig, at vi ikke forstår deres hensigter?

Nutidens politikere er farlige, fordi de ikke klart oplyser deres befolkninger om de trusler, der truer de europæiske samfund. De skjuler eksempelvis deres hensigter med indvandringen af muslimer, som de fleste politikere helhjertet støtter uden at fortælle, at formålet sandsynligvis er at splitte sammenholdet indenfor nationalstaterne.

De skjuler deres hensigter med udstedelsen af muslimske statsborgerskaber, der ligeledes har til formål at ødelægge nationalstaterne og støtte de venstreorienterede vælgerkorps. De oplyser kun sjældent og aldrig grundigt om deres mange arabiske og FN aftaler, der kan være totalt ødelæggende for europæernes tilværelse.

De ønsker heller ikke at orientere deres europæiske befolkninger om verdens og især det afrikanske fødselsoverskud, der måske kan blive afgørende for Europas og hele verdens fremtid. Sådan kunne vi fortsat nævne eksempler på politikernes delvist skjulte dagsordener. Spørgsmålet er, om politikerne omgår demokratiets rammer.

Jens Graae.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

15
Deltag i debatten...

avatar
7 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Ole MejlstrømPeter BuchDen NervøseHjelmerCharles Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Allan Gorm Larsen
Guest
Allan Gorm Larsen

1, Bravo Jens Gråe, fremragende artikel.
2, Læs: A) Barcelonaerklæringen fra 1995, der giver et klart, rystende billede af de ulykker EU har påført os. B) Marrakesh pagten, som ligeledes er en ulykke for os alle. Løkke underskrev den, fuldstændigt sindssygt.
Det er TUNG læsning, men meget givtig med hensyn til oplysning. JEG har LÆST BEGGE. Det varede flere timer, da de to værker er MEGET omfattende. God “fornøjelse”. Men nødvendigt.

M R
Guest
M R

De sidste seks statsministre har været akademikere og fem af dem jyder – den syvende var ufaglært københavner og den eneste som advarede om indvandringens konsekvenser.

I rest my case …

Morten Dreyer
Guest
Morten Dreyer

Har du et link til dette ?

Måske skal jeg minde om, at FN har fastslået, at Danmark i så fald skal kunne indeholde 37 millioner mennesker. Alle europæiske lande har FN foretaget beregninger over og tallene er lige så kritiske som for Danmarks vedkommende.

Jan Ulrik Friis
Guest
Jan Ulrik Friis

Jeg tænker det er disse EU planer der henvises til, de går at finde på EU’s hjemmeside, men jeg kan jo ikke i min sunde fornuft og med respekt for mig selv henvise til EU’s hjemmeside, så her et link til Nye Borgerlige deres hjemmeside, der forklares det iøvrigt helt udmærket, også de frygtindgydende tal for Sverige og Finlands vedkommende, om disse groteske nordiske tal for islamisk asylturisme nogensinde bliver en realitet bliver det en yderst blodig nedslagtning af det etniske nordiske folk, hvad iøvrigt er igang med at ske! Om nogen endnu skulle være i tvivel, tror jeg dette… Read more »

Brozak
Guest
Brozak

En ting kan sies med sikkerhet: Velferstatene vil forsvinne og dermed ogsaa folkevandringene til Europa.

Ole Mejlstrøm
Guest
Ole Mejlstrøm

Vi skal nok ikke regne med, trods velfærdsstaternes totale sammenbrud, at undgå folkevandringerne til Europa, nej! Der vil for det første gå frasagn om “det gyldne Europa, hvor de hvide forærer deres sidste skjorte væk” og for det andet ved disse lavintelligente milliarder jo udmærket, at almindelige europæere besidder store mængder af goder, som kan frarøves dem…. Nægter de “hvide/lyserøde” svin at udlevere gods og kvinder/unge mænd, så er de jo racister og fortjener til fulde enhver modbydelighed! De kommer alligevel, bare rolig! Det eneste vi har at gøre, er at bruge al, gentager AL ILDKRAFT på kolonnerne, inden de… Read more »

Den Nervøse
Guest
Den Nervøse

Det er netop disse statistikker, som besegler vores skæbne! Gadaffi sagde europa bliver ikke erobret med tanks, men med barnevogne! Og med den eksplosion i antallet af børnefødsler i Nordafrika og i særdeleshed i Afrika syd for Sahara vil vores skæbne som kultur og civilisation være beseglet, hvis ikke vi laver en særdeles hård grænse gennem Middelhavet og fører en særdeles hårdhændet repatrieringspolitik! Intet absolut intet tyder på at specielt de Vesteuropæiske demokratier vil stemme politikere ind, som har statsmandsevner og lyst til at gøre noget ved problemerne så længe det er muligt! Det er ikke Coronakrisen, hvor alvorlig den… Read more »

Peter Buch
Guest
Peter Buch

Der ønskes en fortsættelse efter sidste linje. Hvilken type samfund eller hvordan forestiller du dig være nær det optimale for eksemplet Danmark? Du synes herfra tolket afvise for meget stat, og liberal globalisme som du udtrykker dig, hvad er da dine forslag? Her lidt i mellemtiden: Selv har jeg i mange år tilrådet afspærrede områder, optimalt med flere lags afspærring efter hinanden nær væbnede styrker og al det, opfordret til inspiration fra Friland, https://start.friland.org/om-friland/ start.friland.org/erhverv-2/ Svanholm men den slags giver ikke umiddelbart store forandringer i samfundet for flere end- ret få. At producere nogle billige, men ordentlige huse, der er… Read more »

Den Nervøse
Guest
Den Nervøse

David Hume en af de store konservative tænkere, skrev om staten, den skal være så stærk at den beskytter den svage mod den stærke, men den skal være så svag at den ikke svækker den stærkes virketrang! I øvrigt var han ateist eller måske snarere fritænker!
I øvrigt har jeg svært ved at gennemskue dit hus projekt! Men at være gældfri er lig med frihed! Men desværre fremmer staten gældsætning, gennem skattepolitik og fradragsregler!

Peter Buch
Guest
Peter Buch

Der er to om ikke tre ting i “husprojektet”. Boliger, er en enorm økonomisk faktor, for individer, kommuner og stat.

Det turde være oplagt at skulle der bruges lidet på en type boligers opførelse respektivt drift i forhold til andre typer kunne førstnævnte, alt andet lige, have enorme økonomiske og driftsmæssige fordele.

Muligheden for den evige restgruppe, de af forskellige årsager- uformående, kom med i projektet er ikke så DYR som samtlige andre løsninger.
Åh så socialt.

Ole Mejlstrøm
Guest
Ole Mejlstrøm

Gadaffi udtalte ordene, men Erdogan cementerede dem fast!
At tænke sig, at NATO tolererer Tyrkiets medlemskab, og at der stadig findes EU-lande, som ønsker dette muslimske land optaget i EU!!!

Peter Buch
Guest
Peter Buch

At nævne USA og store formuer er fint, men at udelade Kina og Indien i den sammenhæng gør problematikken for snæver og unuanceret.
Set herfra.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_the_number_of_billionaires