21
jul
Seneste opdatering: 21/7-20 kl. 1901
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Jeg har altid hånet den svenske, statslige seksualhygiejne som noget af det mest puritanske og uerotiske der findes, men den findes heller ikke for at forhøje menneskelig, seksuel lykke eller frisind. Den findes for at give staten kontrol og for at opløse hvad der i dens kvasi-kommunistiske fantasi er forældede familieformer.

Teknokrater og samfundsigeniører illuderer dårligt som sexede. Tager man deres politisk, manipulative humbug på ordet, er man i dybe vanskeligheder. Gunnar Sandelin skriver med udgangspunkt i Roland Huntfords bog fra 1972 Sweden the new totalitarians roland huntford .pdf, (på dansk Fagre ny Sverige : demokrati eller demokratur.) der bare bliver mere sand og aktuel for hvert år, der går. Det sker ikke for megen halvtreds år gammel samfundslitteratur.

Jag har tidigare skrivit om den brittiske journalisten Roland Huntfords bok The New Totalitarians/Det Blinda Sverige (Tema-förlaget) från 1971. Huntford, Sverigekorrespondent för The Observer under åtta år, var en humanistisk visionär som blottlade det mjuktotalitära samhälle som blivit frukten av ett då oavbrutet socialdemokratiskt styre under nästan fyra decennier, vilket idag vuxit till sammanlagt 77 år i regeringsställning sedan Hjalmar Branting tillträdde som statsminister första gången i 1920.

En länge förbisedd aspekt i Huntfords nyskapande bok var att han ansåg att socialdemokraterna som enda regering i världen hade lyckats med att driva fram en sexualisering av samhället i statens tjänst. Huntfords tes var att (s)exualiseringen hade blivit ett opium för folket. I Sverige räckte det inte med att rent allmänt verka för ”fri kärlek” i tidsandans tecken, något som skedde i övriga europeiska länder. I vårt land skulle statens arbetareparti genom propaganda krossa den föraktliga borgerliga familjemoral, som ansågs prägla den äldre generationen och hämma de ungas utlevelse. Temat utvecklas också i boken Betongväldet från 2007, som 35 år senare utkom som en uppdaterad analys av Huntfords Det blinda Sverige.

Vi gillar inte uppfattningen att samlag är det högsta uttrycket för mänsklig kärlek eller ett slags fullkomning eller slutmål. Dess betydelse måste reduceras. Vi bryr oss inte om vid vilken ålder barn börjar gå i säng med varandra så länge de bara är förberedda. Men vi vill inte att barnen ska börja sitt sexliv i ett rökelsemoln av emotioner. Emotionen måste avföras från sexualiteten. Vad vi vill är att barnen talar osentimentalt om saken och kopulerar rationellt.

Andan hos världens första feministiska regering är repressiv och kontrollerade gentemot männen. Det är jämförelsevis puritanska krav som gäller i strävan efter den ständigt hägrande jämställdheten mellan könen, i bjärt kontrast till sjuttiotalets statliga uppmaning om allmän driftsutlevelse. Målsättningen är emellertid densamma som Huntford på sin tid vände sig emot: att skaffa sig den totala moraliska kontrollen över sexualiteten. GUNNAR SANDELIN: Socialdemokratins sexualisering av samhället

Jeg har skrevet om Huntford mange gange gennem årene. Læs for eksempel Hade Huntford rätt? DSM nr 1/2002. Det var særdeles svært at finde en svensk forlægger, der ville udgive denne form for grundlæggende samfundskritik,  men den konservative juraprofessor Jacob W.F. Sundberg fik den tilsidst oversat og udgivet. Svensk samfundskritik er ikke blevet lettere siden 1971, og den vi har, kan udelukkende takke internet for sin eksistens. Den del, der er selvcensur, er det svært at gøre noget ved.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.