6
mar
Seneste opdatering: 7/3-21 kl. 1759
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Vad hände egentligen under och efter den amerikanska presidentvalrörelsen 2020, vem är den nyvalde presidenten Joe Biden, och vad händer med den avgångne presidenten Donald Trump nu? Claes G. Ryn är professor i statsvetenskap vid Catholic University of America i Washington D.C. och författare till ett flertal böcker.

Fortielsens anatomi

”Det eneste der kræves for at ondskaben skal sejre er at gode mennesker tier og ingenting gør.” Edmund Burke

Af Palle Almindsø

Kontekst!

For en del år siden sad jeg i Trykkefrihedsselskabet, hvor man bl.a. havde inviteret Jørgen Bæk Simonsen lektor ved institut for tværkulturelle studier og religionsforsker Tim Jensen. Jeg husker ikke anledningen men derimod at tilhørerne sad med en forventning om at høre om de ideer han havde udtrykt i forbindelse med det arabiske forår og hans viden om islam. Han havde fået ordet, og efter en lang indledende stilhed hævede han begge hænder og intonerede med en vis patos i stemmen: Kontekst…..han så på os, om vi nu havde fattet det og gentog Kontekst…!

Helt grundlæggende: Der er ikke noget islam, kun muslimer…alt er kontekst…Vi så på hinanden med spørgende blikke, og jeg husker jeg tænkte: hvad kommer der nu? Herefter fulgte en længere redegørelse for, hvorfor al kritik af islam var forkert, at alle islamkritikere havde misforstået hvad det hele egentlig gik ud på, nemlig Kontekst!

Puha…her havde man læst flere hyldemeter af bøger af henholdsvis Warraq, Storhaug, Hirsi Ali, Philips med flere, og nu kunne man så smide alt dette på lossepladsen og se på verden i et nyt forklaret lys.

Der lød en mumlen blandt tilhørerne, og man satte barren for forventninger et stykke ned. Alle rapporterne om terror, steninger, jihadisme og religiøst begrundede massakrer, betød de slet ingen ting? Var det hele blot noget der skulle ses i sammenhæng og perspektiveres? Jeg tror ikke, der var en eneste der gik fra det møde med følelsen af være blevet oplyst på et højere niveau.

For mit vedkommende var det snarere en form for frustrerende mathed, som resultat af sædvanlige relativering, og her en akademisk bortforklaring der ville tage det uhyrlige ud af de attentater der vitterligt var inspireret af den mellemøstlige religion – Så hvad var det for nogle sandheder vi ikke måtte kende til? Hvad skulle al denne bortforklarende fortielse gøre godt for?

Som jeg ser det i dag, så opfatter jeg det som en form for manipulation, ja måske en slags intellektuel terrorisme, især i medierne, specielt i DR og i TV2 -, hvor det først og sidst gælder de venstreorienterede dagsordner, tonerancen (Stjernfelt), den selvfede moralisme. –

Jf Bjarke Larsen ( her fra Information 2011), ”.. de borgerlige er…en langt vigtigere og farligere fjende end rabiate islamister. Tankevækkende men næppe overraskende, for pointen med signalpolitik er netop at markere modstand mod de borgerlige. Derfor bliver det også underordnet hvem og hvad det er man undlader at kritisere, hvilket vil sige at signalpolitik og tavshed er to sider af samme sag”

Altså formålet med den omsiggribende fortielse er at lægge afstand til den borgerlige blok for enhver pris. Her har vi det så: fornægtelse, tabuisering, eufemisering, relativering og bagatellisering er måder hvorpå den herskende fortielse viser sig i medierne.

At der har været tale om fortielse kan man se alene ved at læse en historiker som Uffe Østergaard der i årtier havde hørt til de anstændige, men da han skulle pensioneres tog han bladet fra munden og sagde blandt andet: For at beskytte de europæiske velfærdssamfund må EU i fællesskab beskytte sine ydergrænser med mure, mere pigtråd og magt, mener historieprofessor Uffe Østergaard. For ham står det klart, at vi hurtigt kan miste det, der gør vores samfund attraktivt for flygtninge og indvandrere ( Information sept. 2016)

Ok der kom det altså frem. Han har hele tiden kendt til denne sandhed men altid spillet med i de anstændiges orkester, under ledelse af tidligere chefredaktør for Politiken Seidenfaden, Metz og de andre. Fælles for dem alle var en særlig tolerance overfor en organisation som Hizb ut-tahrir og et aldrig hvilende had til DF. I stedet for at se Hizb ut- Tahrir som et eksempel på fundamentalistisk islam, blev de omfattet af en særlig inklusiv tolerance – (overfor) krænkelsesparate minoritetsgrupper. Enten taler man mod bedre vidende eller man ønsker ikke høre hvad en sådan gruppe kunne fortælle, eller også vidste man det fra starten men ønskede blot at tie om det, ud fra devisen om ,at hvis vi ikke omtaler det, så eksisterer det sikkert ikke.

1. I modsætning til de herrer religionsforskere så har ledende muslimer en anden opfattelse af deres religion. Hør fx hvad manden bag Det Muslimske Broderskab siger, en af dem som virkelig formodes at være inde i tingene: Hassan al Banna, :

”Vi tror, at islam er et altomfattende begreb, som styrer alle livets aspekter, idet den fælder dom i alle livsanliggender og foreskriver en fast og streng orden. Den står ikke hjælpeløs over for livets problemer eller over for de skridt, man skal tage for at forbedre menneskeheden”
al-Banna. 1978: 46

Som nævnt blev DF i 90èrne og 00`erne i den grad genstand for et dæmoniserende had og fremstillet som et populistisk sammenrend af fremmedfjendske hadefulde ondskabsfulde mennesker. Jf Cains bøger om Ondskabens Ikon fra 2000/2006. Som følge af en voksende kritik af Israel og hadet til DF blev den etniske minoritet set som et sandt offer (for fremmedhad og racisme) og derfor udstyret med rettigheder, særstatus…

Det er i det lys man skal se venstrefløjens antiracisme. For det første fremmanede man en krænkelsesparathed, der går på at etniske minoriteter systematisk bliver lagt for had og stigmatiseret. Det var i den forbindelse, man begyndte tale om at begrænse ytringsfriheden med henvisning til, at man ikke må krænke religiøse følelser. Altså. Gennem denne offergørelse er det ikke længere modtageren af den krænkede kommunikation der skal vise tolerance men udelukkende den der ytrer sig – Men som Warraq siger: ”Hvad er det for en ret man påkalder sig til ikke at blive krænket? Ingen er optaget af min ret.

Bagatellisering, fornægtelsen, relativering, tabuisering, eufemisering, kriminalisering er nogle af de former hvorunder fortielsen fører sig frem – som fx i Orientering om klimaet, Chr. Borg eller kvindehåndbold bliver vi rigtigt godt informeret, Chr. Borg herfra min verden går.

Så” kompetent og grundigt” bliver vi oplyst, at vi mister følingen med andre ting i verden. Og her er det så fortielsen kommer ind i billedet. Når vi nemlig bliver orienteret om de emner, mainstream-medierne har udvalgt for os, sidder vi andægtigt og nikker bekræftende, ja, det må være sådan det hele hænger sammen, ok så går vi videre med dagens gøremål.

2. Tænk et øjeblik på attentatet i Krystalgade og Krudttønden får vi også lov til at høre om, her bliver vi oplyst om, hvor præcis Omar Abdel-hamid Hussein stod, da han skød Dan Uzan foran synagogen, og tidspunktet ikke at forglemme, det var præcis kl. 00.51, hvor betjentene stod og hvor mange mennesker der var lige omkring synagogen.

Således bliver vi fra tidlig morgen til sen aften ført ud og ind og omkring de mange begivenheden af dygtige journalister, der blot vil os det bedste, men som i grunden bedøver os med deres tendentiøse reportager om næsten alt mellem himmel og jord, alt undtagen det væsentligste: indvandringens konsekvenser for vort land og resten af Europa – Jacob Skovgaard, Tim Knudsen og X men i stedet for at vente på den hellige integration (gralen) blive vi bare forstemte og kritiske overfor denne fortielsens anatomi, hvor vi ikke må vide hvordan tingene hænger sammen.

Men al denne politiske korrekthed, fremmer den ikke blot racismen gennem sine evige eufemiseringer og tabuiseringer? Og hvad med integrationen? Hvad skal migranterne integreres i? Et samfund der ikke vil stå ved sin historie og religion, og det sidste kan af de lærde trylles væk på et sekund. Hør lige hvad en tysk forfatter har at sige om dette:

”Vilje og evne til integration kan i dag ikke længere forudsættes i noget land eller på nogen som helst side. Det multikulturelle samfund er og bliver et tomt slagord, så længe man tabuiserer de vanskeligheder, dette begreb fører med sig, i stedet for at afklare dem” Enzensberger

Litt: Multikulturalismens fælder – kap. 6 og 7 ved (red. Necef og Dyrberg 2016)
G. Cain: Ondskabens ikon (2000/2006) Sisi, ʿAbbas Hasan. Ḥasan al-Bannā: Mawāqif fī al-Daʿwah wa al-Tarbīyah. Alexandria, Egypt: Dar al Daʿwah, 1978.

”I ethvert samfund vil tankens frihed sandsynligvis kun have direkte betydning for et lille mindretal. Men det betyder ikke at nogen overhovedet er kompetent eller burde have magt til at udvælge, hvem denne frihed er reserveret for…At nedvurdere værdien af intellektuel frihed fordi den aldrig vil give alle samme mulighed for uafhængig tænkning, er det samme som fuldstændig at gå fejl af det, der giver den intellektuelle frihed sin værdi. Det der er det afgørende, for at den kan opfylde sin rolle som den vigtigste igangsætter af det intellektuelle fremskridt, er ikke, at enhver er i stand til at tænke og skrive hvad som helst, men at enhver sag eller ide kan fremføres af nogen. Så længe uenighed ikke undertrykkes, vil der altid være nogen, der vil stille spørgsmål til de ideer, der behersker samtiden, og som vil afprøve nye ideer ved hjælp af argumenter og propaganda…” Hayek (The road to Selfdom 1944)

”Hvis islam igen skal spille rollen som menneskehedens rettesnor, så er det nødvendigt, at det muslimske samfund bliver genoprettet i sin oprindelige form” (Qutb 1964 kap. 4) .-

4.4 7 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

10 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Den Nervøse
Den Nervøse
5 months ago

Vi møder netop ikke fortielsen fordi det er de nyheder og efterhånden også holdninger, som vi ikke hører eller læser om, med mindre vi søger ud på de alternative medier! MSM vægre sig mere og mere mod at berigtige fejl, og hvis de endelig gør, er det på en plads og på et tidspunkt hvor ingen eller få opdager det! Eufemismen bruges over alt, skader på halsen hedder halshugningen og selvom der blev råbt Allah Hu Akbar var det alligevel ikke terror i Sverige! Vi skal langsom betragte det uhyrlige, som normalen! Er det mon for at dække over magthavernes… Read more »

der Adler
der Adler
5 months ago

”Den helt store adfærdspsykologiske forskel ligger her i, at aggressiv adfærd er langt hyppigere hos de unge palæstinensere end tilfældet er det for unge danskere generalt. Den kulturelt tillærte kriseløsning, der består i en diskussion af, hvorledes en uoverensstemmelse i gruppen bringes ud af verden er kulturbestemt og ikke genetisk bestemt.” (Jørgen Bæk Simonsen, lektor/professor i ”Evaluering af flygtningeprojektet i Fakse Kommune-1990, s.28. her skal ”kulturbestemt” læses som I-S-L-A-M. ”Det, der i 1950érne var danske værdier, er ikke danske værdier i år 2000. Det Danmark, der er under udvikling nu, er lige så værdigt og lige så godt, som det Danmark,… Read more »

Jan Ulrik Friis
Jan Ulrik Friis
5 months ago

Islamiske bekvemmelighedsflygtninge er umulige at integrere, islam er en trussel imod vores sammenhængskraft når Muhamedanere mange nok skal vi dø, og nu er de mange nok! Problemerne relateret til islamisk virksomhed er uendelige, selvforstærkende problemer allerværst at falsk religion der fra start end ikke hører hjemme i Skandinavien, vi er kristne lande, Mattæus 4 : 10: “Der står jo skrevet: Det er Herren (Jahve) din Gud, du skal tilbede, og ham alene du skal tjene.” I samme skriftsted står der også: “Forsvind Satan!” også relatere til islam, falsk religion, til muhamedanere at forsvinde, Allah findes ikke men det gør Satan!!! Nødvendigt at… Read more »

Felix Krull
Felix Krull
5 months ago

<i>religionsforsker Tim Knudsen</i>

Tim Knudsen er ikke religionsforsker, han er politolog.

Peter
Peter
5 months ago

.. Fortielsen nedbrydes af udtalelsen, hvilket har været Trump’s største landvinding: at give en stemme til oppositionen, overhovedet at etablere en slags delvist sammenhængende samlet modpolitik til globalisternes totale meningsundertrykkelse globalt, her er Douglas McGregor på Tucker:

(On November 11, 2020, a Pentagon spokesperson announced that Macgregor had been hired to serve as Senior Advisor to the Acting Secretary of Defense. – wikipedia)

Combat veteran says ‘we have globalist ruling elites in DC’ on ‘Tucker’
Bemærk youtube, ikke bitchute
youtube hash bu1KHfZzaMg

Peter
Peter
5 months ago

Fortiet, anholdelserne af proudboy-leder Tarrio og Oathkeeper-leder Caldwell
Sådan fungerer vores “demokrati”
Meget afslørende, hvad fortielse angår

THE SHEER NUMBER OF THEM

bitchute hash javjF2xljAi7

Last edited 5 months ago by Peter
Peter
Peter
5 months ago

Fortielsen nedbrydes af udtalelsen, hvilket har været Trump’s største landvinding: at give en stemme til oppositionen, overhovedet at etablere en slags delvist sammenhængende samlet modpolitik til globalisternes totale meningsundertrykkelse globalt, her er Douglas McGregor på Tucker:

(On November 11, 2020, a Pentagon spokesperson announced that Macgregor had been hired to serve as Senior Advisor to the Acting Secretary of Defense. – wikipedia)

#FoxNews #Tucker
Combat veteran says ‘we have globalist ruling elites in DC’ on ‘Tucker’
Bemærk youtube, ikke bitchute
youtube hash bu1KHfZzaMg

Last edited 5 months ago by Peter
Peter
Peter
5 months ago

Her er hvad der er i vente. Det har været kendt længe, at CDC indeholder sider vedrørende den kommende zombie-apokalypse – Hugo Talks er en god stemme derude

RETURN OF THE MEATHEADS / HUGO TALKS #LOCKDOWN

bitchute hash aSeGIDFTHV8L

Last edited 5 months ago by Peter
Peter
Peter
5 months ago

Fortielsens anatomi er vel censuren, tak for at censurere CatGirl

Peter
Peter
5 months ago
Reply to  Peter

Husk nu, Steen har ingen tekniker