7
maj
Seneste opdatering: 7/5-21 kl. 1654
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Palle Almindsø

”Jeg må sige, at jeg ikke går og aldrig er gået ind for at skabe social og politisk lighed mellem den hvide og den sorte race på nogen som helst måde, at jeg ikke går og aldrig er gået ind for at gøre negrene stemmeberettigede eller udnævne dem til nævninge, ej heller kvalificere dem til offentlige embeder eller til at gifte sig med hvide mennesker. Derudover må jeg sige, at der består en fysisk forskel mellem den hvide og den sorte race, som jeg tror for stedse vil forbyde de to racer at leve sammen på lige sociale og politiske vilkår. For så vidt de ikke kan leve sammen på denne måde, må der, mens de lever side om side, være en overordnet og en underordnet, og jeg går lige så meget som alle andre ind for, at den hvide mand skal have den overordnede stilling” (uddrag af en debat som Lincoln førte med Stephen A. Douglas i 1858) –

Se hvem skulle have troet dette, den mand der tre år senere startede en borgerkrig foranlediget af at elleve stater trådte ud af Unionen i det de bl.a. fastholdt retten tik at have deres egen livsstil og økonomi. Det var ikke en konflikt der primært drejede sig om slaveriets ophævelse. I dag betragtes Lincoln som en af de største præsidenter USA har fostret, og der er et kæmpemæssigt monument for manden i Washington, så den politisk korrekte Katrine Dirckinck Holmfeld ville behøve en mindre hær af overenskomst-ansatte arbejdere til at vælte Lincoln i havet. –

Hertil vil jeg blot sige, at Lincoln er født i 1809 og voksede op i en tid, der ikke havde hørt om me#too og BLM. Tiden var en anden; sådan er det, indlysende og ligetil.

Fyrre år senere formulerede en i sin tid meget progressiv forfatter sig på denne måde:

”Og hvordan vil den nye stat så behandle de laverestående racer? Hvordan vil den behandle de sorte ? ..de gule? ..jøderne?…de sværme af sorte, brune, hvide og gule mennesker, som ikke lever op til de nye krav om effektivitet? Verden er nu en gang verden og ikke en velgørenhedsinstitution, og jeg går ud fra, at de må forsvinde …Og det etiske system for disse mennesker i Den Nye Stat, det etiske system, som vil være fremherskende i verdensstaten, vil især blive udformet til fremme for fremavlen af, hvad der er storartet, effektivt og smukt inden for menneskeheden – smukke og stærke legemer, klart tænkende og stærke sind…Og den metode, som naturen hidtil har fulgt i udformningen af verden, hvorved svagheden er blevet forhindret i at forplante svagheden..er døden… Menneskene fra Den Nye Stat vil have et ideal, som gør drabene umagen værd” (1902 New Republic) –

De fleste vil nok huske Wells for Klodernes Kamp og ikke for denne bog. Men den har altså også været med til at forme tidsånden, den Zeitgeist, som Hitler virkede i, indtil 1945. Fra det 19. århundrede kunne man nævne, Juni-Grundloven 1849 og Arternes Oprindelse af Darwin fra 1859, – i det 20. århundrede 1914-1945, senere kom den kolde krig, Gandhi og koloniernes løsrivelse, Luther King, Vietnam-krigen, 1968, Den iranske revolution i 1979 – Reagan 1982 – Gorbatjov og murens fald 1989 – 2001 11. 9 – Muhammedkrisen 2005-06… alle disse årstal markerer vigtige vendepunkter i det jeg her betegner som tidsånden.

1. Når en mand som Enoch Powell faldt ud og blev dømt ude af” det gode selskab” efter den berømte Rivers- of Blood- speech, havde han ikke taget tidsånden i ed. Der kunne sikkert nævnes en række andre årstal og begivenheder i det 20. århundrede, her vil jeg blot fokusere på det, der for mig er det interessante , nemlig hvordan denne tidsånd skabes og ændrer sig, af og til med en pludselig kraft, andre gange langsomt og umærkeligt. – Fx kan man i 1939 se to aspekter af tidsånden tørne sammen i slutningen af trediverne hen imod 2. Verdenskrigs begyndelse, Hitler ønsker at komme i gang med krigen og har ladet sin hær stå opmarcheret ved Polens grænse mod Tyskland, den engelske premierminister Chamberlain rejser bævende til Berchtesgaden og lander optimistisk i London med den lille papirlap, ”Peace in our time” og havde man ikke set, hvad der var sket i Tyskland i de foregående år, kunne man foranlediges til at tro på den side af tidsånden, der handlede om at fred stod over krig…(skønt det meste af Europa stod i diktaturets tegn). Derefter sejrede den del der handlede om krig og det gav os senere den morale, der lyder, hvis du vil fred, må du ”forberede dig på krig” –

2. Efter 1945 kom kloen til at dele sig i tre store social-politiske amorfe enheder, der var den første verden, dvs den vestlige, Nordamerika og Europa plus Australien og New Zealand, så var der den anden verden, den socialistiske blok der bestod af USSR, Østeuropa og Kina, mens resten af verdens stater blev betegnet som den tredje verden, engang kaldet U-lande ) I takt med det kulturradikale blik på verden, kom sidstnævnte til at hedde NIC, (Newly Industrialised Countries: Og mens Mellemøsten, Bangla Desh, det meste af Afrika, Kina (borgerkrig), Korea, osv, lå i årelange krige før og efter løsrivelsen vendte Europa, Vesten blikket indad i selvkritik, for var det ikke netop de europæiske stormagter England, Frankrig, Belgien og Holland, der havde kolonier, som de kun tøvende og ikke uden kamp overlod til selvstyrets trængsler, de samme magter der havde været i krig i to omgange, altså var det kun rimeligt at rette et selvkritisk blik mod hele denne kultur, der åbenlyst ikke kunne finde formlen på fred.

Hvis tidsånden indtil 2. Verdenskrig overvejende havde undertoner af racisme, vestlig national-chauvinisme og ”hvid mands byrde”, blev den nu domineret af selvransagende oikofobi (irrationel skyldfølelse og had til egen kulturel baggrund) – se fx på hvor meget en forfatter som Said er læst og hypet, her får vestlige intellektuelle rigelig grund til at dyrke skyldfølelsen over for den tredje verden, som er blevet udnyttet, pint og plaget af især de gamle kolonimagter. Alt dette har nu betydet at efterkommere af folk fra den tredje verden har været offergjort og piedestaliseret og derfor udstyret med særlige rettigheder herunder en garanti for at det aldrig er/var deres skyld, hvis deres land gik under i stammekrige og religiøse stridigheder. Det var Vestens skyld. Og så er vi fremme ved tidsånden omkring og efter år 2000.

3. Vi har været vidne til nogle pludselige og voldsomme skift i tidsånden, som fx tresserne, og her kunne man så spørge hvorfor og hvordan sker sådanne skift lige for næsen af os, uden at vi kan gøre meget andet end at se til og bagefter analysere på det. Med fare for at gå på gjengroede stier vil jeg først og fremmest pege på mediernes enorme rolle. Her tænker jeg først og fremmest på ”den globale landsby” (McLuhan) Da Kennedy blev skudt og da tvillingetårnene styrtede i grus var hele verden med på en kigger i løbet af en halv times tid. Så sad størstedelen af klodens befolkning som limet til skærmene og blev målløse tilskuere til et gigantisk udbrud af målrettet vold mod henholdsvis en magtfuld person (i Dallas, Texas) og et magtcentrum i midten af New York. På et øjeblik er kloden nærmest samlet i måbende opmærksomhed på det skete. Som Richard Dawkins siger om tidsånden:

”Den spreder sig fra den ene bevidsthed til den anden gennem samtaler på barer, ved middagsselskaber, gennem bøger og boganmeldelser, gennem aviser, radio og tv og nu også via internettet. Ændringerne i det moralske klima kan aflæses i ledende artikler, i talk-shows, i politiske taler, i stand-up-komikernes talestrøm, i stemmeafgivelsen, når de forskellige parlamenter vedtager love og i dommernes kendelser, når de håndhæver dem..” (Dawkins 2006)

– De ubetinget vigtigste kilder til ændringer i Tidsånden er i dag Internettet og TV. Og her er vi som forventet nødt til at skelne mellem mainstream-medier og alternative nichemedier som dette. Det er her kampen foregår mellem magtens omklamrende desperate krav på definitionsmagten

Vi udfordrer den, i det vi ikke tror på at BLM og me#too-bevægelserne sidder inde med sandheden – Mange af os mener, at vi har gennemskuet mediernes DRs og TV2s meningsmageri og moralske pegefingre. Interessant er hvad de siger og hvad vi ser, som fx når journalisterne dagligt stikker mikrofonerne op i ansigtet på Rosa Lund og Sophie Carsten Nielsen for at få slået deres ideer fast, men mere interessant er faktisk, hvad vi ikke ser og hvad der ikke siges og vises inde på Borgen. Ud fra ideen om, hvad der ikke siges og nævnes, det eksisterer så at sige ikke, og hvis vi undgår at tale om det, så findes det ikke! Eller vi fylder sendefladen med andre ting, så seerne bliver mætte og for trætte til at stille kritiske spørgsmål, altså fortielser og forklædte løgne.

4. Med et årsbudget på omkring 3.200.000.000 kan man vist roligt sige, at DR er blevet til en stat i staten .. indspist, magtfuldkommen, selvfed og som Chr.borgs forlængede arm, allestedsnærværende og alvidende lukket inde bag koranklodser og en mur af voksende selvfedme.. – Af de 180 til 200 journalister der går hinanden i bedene på Borgen .. kommer hovedparten fra de to store mainstream-medier her i landet: TV2 og DR – Hvis nogen skulle komme i tvivl om det troværdige i de mange reportager fra USA og Europa, så har man for længst opfundet programmer som Detektor, og Reflektor, der skal sætte tvivlerne på plads. Altså tidsånden hænger snævert sammen med et massemedie som tv, på Facebook sker der også nogle ryk i tidsånden, men det er mest lukkede ekkokamre uden den store betydning. –

Under dække af at være vidtfavnende og multikulturel viser et medie som DR udvalgte sider af Europa og resten af verden. Når DRs udsendte journalister tager pulsen på noget i Tyskland eller Spanien drejer det sig gerne om udvalgte ting, som bekræfter det kulturradikale verdensbillede – Men se nu en gang på Frankrig. Herfra er der de seneste måneder udgået alarmerende rapporter om hvor spændingsfyldt det står til dernede. Ledende personer inde for militæret advarer om kommende konflikter der vil antager karakter af borgerkrig. De mange ghettoiserede områder rundt omkring i Frankrig skaber usikkerhed og en kriminalitet der ikke længere kan inddæmmes eller kontrolleres. Vi ved at den voksende import af folk fra de gamle kolonier efterhånden er blevet mange nok til at true stabiliteten i landet.

Hører vi om det i vores medier? Nej, af en eller flere grunde vælger mainstream-medierne at gå uden om dette. Først når disse konflikter når et niveau som påkalder sig de andre EU-landes opmærksomhed kan det være det bliver til et indslag i en af de to store tv-kanaler, men ikke et øjeblik før. Og det selv om det kunne tjene som en advarsel om, hvad der er i vente i lande som Sverige og dele af England, hvor koncentrationen af folk fra Mellemøsten og Nordafrika er størst.

Er det fordi man i DR er bange for tidsånden, den har to sider: en med de politisk korrekte der holder hånden over etniske minoriteter og en anden, der for længe siden har mærket hvor det bærer hen. Og hvis folket mærker uro, så sender man dem bare bunkevis af gamle klip fra Europamesterskabet i 1992, lidt damehåndbold og nogle gamle klip fra de glade 70`ere. Men vi andre mærker hensigt og bliver forstemt ..

4.5 4 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
16 hours ago

Den som gifter sig med “tidsandan” blir snart änka/man!!!
Så sant, så sant.

Jan Ulrik Friis
Jan Ulrik Friis
10 hours ago

750 no-go zoner alene i Frankrig (ifølge magasinet: ‘Valeurs Actuelles’), det franske politi gør dog opmærksom på at de “tør” bevæge sig i disse zoner, men kun under extra sikkerhedsforanstaltninger, under rygdækning af sikkerhedsstyrker. Et ømt punkt for Frankrig, steder end ikke franskmænd længere tør at komme, ligesom for Danmark, at for ikke at udstille sig selv, for ikke at blive udnævnt til en: Fail State, kaldes disse no-go zoner i stedet for: ‘følsomme zoner’, men det dækker over at Frankrig at Danmark forvandlet i Fail State’s, også Sverige og Tyskland lande på denne liste af Fail State’s, når alle… Read more »

Finn A.Skov
Finn A.Skov
11 hours ago

En særdeles præcis analyse af den afsindige tid vi lever i. Vi går under som folk, i selvhad og skyldfølelse uden fornuftig grund. Den moderne civilisation startede i Europa, og vi har meget at være stolte af. Europæerne og og den europæiske kulturs aflæggere i USA, har stået for de fleste epokegørende opdagelser inden for de eksakte videnskaber. De såkaldte “underudviklede” lande lever højt på den hvide mands frembringelser. En tur ned af gaden, og du ser ingen araber eller neger uden de har snotten nede i en mobil telefon. På tide at vende bøtten, og spørge had prædikanterne om,… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 hours ago

Fx kan man i 1939 se to aspekter af tidsånden tørne sammen i slutningen af trediverne hen imod 2. Verdenskrigs begyndelse, Hitler ønsker at komme i gang med krigen og har ladet sin hær stå opmarcheret ved Polens grænse mod Tyskland, den engelske premierminister Chamberlain rejser bævende til Berchtesgaden og lander optimistisk i London med den lille papirlap, ”Peace in our time” og havde man ikke set, hvad der var sket i Tyskland i de foregående år, kunne man foranlediges til at tro på den side af tidsånden, der handlede om at fred stod over krig…(skønt det meste af Europa… Read more »

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x