1
Feb
Seneste opdatering: 1/2-15 kl. 0031
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!

IS-jihadister

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Tusentals terrorister och krigsförbrytare – främst jihadister från IS (Islamiska staten) och al-Nusrafronten (en gren av al-Qaida) – döljer sig bland de hundratusentals människor som söker asyl i Europa. Minst 4 000 islamister bosatta i Europa har rest för att strida för IS i Syrien och Irak. Men strömmarna går i båda riktningar. Via Turkiet pågår systematisk smuggling av jihadister in i Europa. Enligt uppgifter på den amerikanska nyhetssajten BuzzFeed News kan 4 000 IS-jihadister ha tagit sig in i Europa via Turkiet.

Fler än någonsin som har begått grova krigsbrott söker sig till det populära resmålet Sverige. Dragplåstren är att det är lätt att få asyl, generösa välfärdssystem och total kravlöshet. 90 procent av dem som söker asyl visar inga ID-handlingar.

Får stanna i Sverige trots grova brott

De släpps in trots att ingen vet vilka de är eller var de kommer ifrån. Mörkertalet för hur många krigsförbrytare och terrorister som har slunkit igenom och fått asyl utan att upptäckas är mycket stort.

Människor som har deltagit i det blodiga inbördeskriget i Syrien eller Irak och begått eller misstänks ha begått våldtäkter, människorov, massmord och andra grova folkrättsbrott får trots sina brott stanna i Sverige. Utlänningslagen tillåter inte att mördare och krigsförbrytare utvisas till länder där de riskerar att utsättas för tortyr eller för vad de själva har gjort sig skyldiga till – mord. I den humanitära stormakten Sverige gäller alla mördares lika värde.

Sverige – en magnet för krigsförbrytare

Sverige har alltid varit en magnet för krigsförbrytare och terrorister. Ett mycket litet fåtal upptäcks, lagförs och döms. De flesta blir aldrig upptäckta utan lever sina liv i det svenska samhället, ofta med falsk identitet.

Nu kommer fler asylsökande än någonsin till Sverige. Bland dem finns inte bara offren för krig och terrorism utan även förövarna. Bland förra årets 81 301 asylsökande i Sverige har cirka 20 personer upptäckts och identifierats som misstänkta för att ha varit medlemmar i terroristorganisationer och/eller ha begått krigsbrott, terrorbrott, brott mot mänskligheten eller annan grov brottslighet. Bedömningen har gjorts av migrationsverket i samarbete med Säpo. Misstankarna är starka. Det handlar om fall där det finns “synnerlig anledning att anta” att personen har begått grova brott.

Tillfälliga uppehållstillstånd

De cirka 20 misstänkta är naturligtvis en droppe i havet jämfört med det reella antalet krigsförbrytare/terrorister som vistas i Sverige. På grund av sina brott har de undantagits från rätten till asyl och ska utvisas. Men enligt utlänningslagen kan utvisning inte verkställas om det finns risk för tortyr eller dödsstraff i hemlandet. Därför har de fått tillfälliga uppehållstillstånd av migrationsverket.

“Så är det. På grund av att de inte kan skickas tillbaka får de vistas här” säger Magnus Bengtsson, expert på asylfrågor på migrationsverket, till P4 Östergötlands reporter Tahir Yousef.

De misstänkta krigsförbrytarna har samma rätt till bidrag och andra förmåner som alla andra utlänningar som beviljas uppehållstillstånd. De kan röra sig fritt i samhället utan att allmänheten får någon information om vilka de är eller var de uppehåller sig. Ingen vet om din nya granne är jihadist från Syrien med mängder av människoliv på sitt samvete.

Tvingas möta sina plågoandar – i Sverige

Mikael RibbenvikPå asylförläggningarna eller på gatan kan asylsökande som har flytt från kriget tvingas möta sina plågoandar från hemlandet – männen som våldtog familjens döttrar, brände ner deras hus eller mördade familjen i huset bredvid. Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik bekräftar i SR Studio Ett att den som söker skydd i Sverige får vara beredd på att möta krigsförbrytare från hemlandet när de kommer hit:

“Ja, sådant inträffar. Alla sidor i en konflikt begår övergrepp. Man kan bara konstatera att det händer, och vi kan inte göra något åt att personer söker skydd i Sverige. Vi styr inte vilka som kommer hit.”

Kan rota sig i Sverige

De tillfälliga uppehållstillstånden för gruppen krigsförbrytare/terrorister gäller i ett år men förlängs år från år så länge som inbördeskriget i Syrien pågår. Ingen vet om eller när kriget tar slut. Det kan alltså handla om upprepad förlängning i flera år tills personerna ifråga så småningom kan hävda att de har rotat sig i Sverige och därför kräver permanent uppehållstillstånd.

“Meningen är att de ska lämna landet när förhållandena så tillåter” säger Mikael Ribbenvik.

Ribbenvik öppnade gränserna för syrier

Han låter pressad när han får frågor om det 20-tal misstänkta krigsförbrytare och terrorister som har identifierats. Det borde han vara. Det var Mikael Ribbenvik som (på statsminister Fredrik Reinfeldts order) den 3 september 2013 fattade beslutet att alla som påstår sig komma från Syrien och deras anhöriga ska beviljas PUT i Sverige.

Nu sitter Ribbenvik med resultatet, åtminstone den första början av det, av sin egen draksådd. Problemet är att det inte är Mikael Ribbenvik själv som tvingas skörda vad han sått. I kraft av sin position som högt uppsatt chef för ett statligt verk är han skyddad på ett sätt som vanliga svenskar inte är. Det är svenska folket som betalar priset i form av ökade risker och ökad otrygghet. Att Mikael Ribbenvik skulle få IS-jihadister som grannar i den lilla skånska idyllen Viken får betraktas som ytterst osannolikt.

IS-krigare smugglas via Turkiet

Omkring 30 000 jihadister uppskattas strida för IS i Irak och Syrien, därav många tusen tillresta från Europa. Men strömmen av jihadister går också i motsatt riktning, från Syrien och Irak till Europa. Smugglingen av IS-krigare är ett ökande inslag i den “vanliga” människosmuggling via Turkiet in i EU som jag blev vittne till i den grekiska övärlden i oktober och skrev om i krönikan “Så smugglas migranter in i EU”. 

Den amerikanska nyhetssajten BuzzFeed News’ korrespondent Mike Giglio har talat med IS-medlemmar som i stora fraktfartyg smugglar grupper av jihadister från turkiska hamnar, bland andra Izmir  och Mersin,  och vidare in i EU via Italien eller Grekland. Jihadisterna gömmer sig bland tusentals andra illegala migranter. Smugglingen beskrivs som “framgångsrik”. Enligt Mike Giglio’s källor föredrar man att smuggla jihadisterna med båt till Europa, eftersom kontrollen vid flygresor är mer rigorös än vid resor till sjöss.

IS’ mål: Terrorattacker mot Europa

De flesta av jihadisterna kommer från Syrien eller andra länder i Mellanöstern, men många är européer och ett fåtal från USA. Deras mål är att fullfölja IS’ plan att attackera och ta över Väst genom terrorattentat som det i Paris nyligen med 17 dödade. I första hand vill de ta sig till de välkomnande länderna Sverige och Tyskland och söka asyl där, eftersom de svenska och tyska asylreglerna är generösast i Europa och kontrollen näst intill obefintlig. De tar sig över gränserna med falska syriska pass som är lätta att få tag i.

Indspilning i fuld skærm 01-02-2015 001356

Den IS-jihadist som Mike Giglio talar med säger:

“Vår dröm är att skapa ett kalifat inte bara i Syrien utan i hela världen, och vi kommer snart att ha lyckats, med Guds vilja.”

“De ska åtalas och lagföras”

Læs mere » 31
Jan
Seneste opdatering: 1/2-15 kl. 1100
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Indspilning i fuld skærm 01-02-2015 102835

Der er nogle, der savner de gode gamle dage for kun fire ¨år siden, da der var endnu mindre ytringsfrihed i svenske medier, end der er i dag. Det er næsten rørende. Selv bruger jeg adrig udtrykket “politisk korrekt”. Det er ikke fordi, det ikke er gangbart, det er bare så nedslidt at man ikke hører det. Kampagnen PK – det finaste vi har.


‘Rise of Radical Islam’

Med blandt andre Andrew Bostom og Robert Spencer. Man kan vist godt minde igen om Top 25 Counter-Jihad Documentaries 31
Jan
Seneste opdatering: 31/1-15 kl. 2045
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!

AFA-angreb på AfD medlemmer. 5000 demonstrerer mod AfD i Bremen. – Det er politisk propagandasprog, når tyske politikere kalder bevægelser som AfD og PEGIDA for “splittergruppen.” De der i virkeligheden sår splittelse i befolkningen, er dem selv. Den nuværende tyske politik er egnet til at skabe endnu mere vold og splittelse.

Den svenske holdning til multikultur- og islamkritik er ligeledes nærmest designet til at skabe vold og ekstremisme og svenske politikere og medier er fuldstændig døve overfor den farlige situation, de har skabt og fortsætter med at skabe ved at ville lukke indvandringsemnet ned i otte år til. Det bliver “ultra violence”. Forbrydelse eller dumhed?

Nu gør regeringen klar til 400 000 asylsøgere de næste fem år. Inkl “anhöriga” er det  600 000 mennesker inden 2020, det er 100 000 mere end Gøteborgs befolkning, og så er 600 000 endda lavt sat. Denne svenske regering bliver den, som endegyldigt melder Sverige ud af Norden og Europa, og der er intet svenske vælgere kan stille op nu. De var fraværende, da de havde muligheden for at påvirke udfaldet. I 2020 vil 40 procent af befolkningen være indvandrere og efterkommere. Det ser således ud til, at oprindelige svenskere bliver et mindretal i Sverige før 2050-2060 – hvis statsfinancerne  holder, hvad der næppe er tænkeligt.

Politiske mordforsøg? De ser det ikke, de hører det ikke. Den vold som er forventelig, falder helt på Riksdagens kappe, og vi har givetvis kun set begyndelsen, selvom den nuværende vold er nok at at gøre en mørkeræd.

I Danmark har vi indtil videre været heldige, at der efter Poul Nyrup og de Radikales hærværk indtraf en vis pragmatisk klogskab. Ikke at freden er sikret for evigt, det afhænger af Folketingets villighed til at komme befolkningen i møde, og den halter stadig en del. Peter Nedergaard, Professor i statskundskab skriver i Har DF været en demokrati-hjælper? om årsagen til, at Danmark og Norge skiller sig ud:

Virkningen af Dansk Folkeparti har været, at indvandrerpolitikken i Danmark er blevet normaliseret. Det kan der i dag tales om på samme måde som om sygehusene, miljøpolitikken og folkeskolen…..DANMARK ER EN undtagelse herfra. Det samme er Norge, hvor Dansk Folkepartis søsterparti, Fremskridtspartiet, sidder i regering. Hvad er det, der kendetegner de politiske systemer i Danmark og Norge, og som gør, at man her er i stand til at tillade den politikske debat, som befolkningen ønsker ført?

Lipset og Rokkan påpegede, at Danmark og Norge var kendetegnet ved, at folkelige, agrare partier og bevægelser havde evnet at få en langt mere central placering i det politiske system, fordi borgerskabet og eliten i hovedstæderne i de to lande ikke stod så ideologisk og økonomisk stærkt som i andre demokratier. Det gav mulighed for en stærk folkelig selvforvaltning i form af andelsbevægelsen, som igen gav sig udslag i en folkelig politisk selvbevidsthed, der gjorde, at befolkningerne i de to lande lå mindre under for eliternes normer.

En massiv kapitulation over for muslimske blasfemilove

Robert Spencer om kunstudstilling i Paris

Læs mere »