14
jun
Seneste opdatering: 15/6-08 kl. 1620
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

 »Menneskerettighedspopulisten Thomas Hammarberg«

interviewet i DR 2 Deadline, min 7.42. – på engelsk ! Han ligner  mest af alt én, der har planket en fest, han ikke er  inviteret til og nu leder efter  udgangen. Hans Hauge:

Sverige spillede i tiden fra 1945 til slutningen af 1980’erne en uforholdsmæssigt stor rolle i verden. Man følte, at stormagtstiden fra 1600-tallet (1630-1721) var vendt tilbage. Men både velfærdsstaten og stormagtstiden kollapsede med et gådefuldt politisk mord.

Jeg kom til at tænke på Östen Undén, fordi den svenske Thomas Hammarberg har været på visit i Danmark. Han har de politisk-korrekte papirer i orden – Olof Palme Centret, Amnesty International osv. Han er kommissær for menneskerettigheder i Europarådet.

Meget tyder på, at svenskernes modstand mod det europæiske nu er forsvundet. De mener vel, at hvis menneskerettighederne ikke kunne kontrollere en svensk socialistisk regering, så må de kunne kontrollere en borgerlig dansk.

Hammarberg blev interviewet til DR2 deadline. Jeg ved ikke, hvad årsagen var, men det skete på engelsk. Et mådeligt engelsk. Var det en protest ligesom Undéns franske i FN? Interviewet var intetsigende; han smilede overbærende og var ligesom Undén bekymret over, at love kan fortolkes på mange måder. Problemet skulle åbenbart være 24-årsreglen. Den skaber både racisme og fremmedhad. Blev den på 21, ville kærligheden være sikret.

Hammarberg er en typisk menneskerettighedspopulist. Det kan undre, at efter Murens og Sovjetimperiets fald er det blevet sådan, at menneskerettighedstænkernes og venstresocialisters ideologier er blevet identiske, når de før var totalt forskellige. Og hvad skal Hammarberg i øvrigt i Danmark, når vi kan trykke på en knap – så vil Margrethe Vestager, Frank Aaen og Villy Søvndal sige det samme? Er han i alliance med dem?  “Det tredje standpunkt”,   Hans Hauge i Jyllands Posten

“Her Türk asker doğar!” (Every Turk is born as a soldier)

Tyrkere fejrer med ultra-nationalt symbol – 11 fotos her – alle gør “de Grå Ulves Tegn”.

Zur Erklärung für Besucher, die dieses Symbol (die Handhaltung) noch nicht kennen. Damit soll der Kopf eines Wolfs dargestellt werden. Im türkischen BozKurt genannt (Deutsch : Graue Wölfe). Was bei den Nazis der Hitlergruss ist bei den türkischen Ultra-Nazionalisten dieses Zeichen.

Türkenfeier mit verfassungsfeindlichen Symbolen Om De Grå Ulve

“On a global scale, the Grey Wolves are suspected to have been responsible for numerous political assassinations and disappearances of Turkish and Kurdish human rights activists, and are known to have ties with the Turkish mafia.[12] The Grey Wolves have also raised funds for Chechen guerrilla separatists, whom they consider their brothers

In 2004, the Grey Wolves successfully prevented the screening of Atom Egoyan’s Ararat in Turkey, a film about the Armenian Genocide.Since 2004 Grey Wolves and Islamist Nizam-ı Alem members waged a war against Christianity in Turkey. Turkish-Armenian journalist Hrant Dink was also assassinated by a Grey Wolf Symphatisant(Ogün Samast) at Istanbul in 2007″

»Koranen udfordrer den fordærvede vestlige kultur«

Hitzb ut Tahrir – ironisk nok for foden af symbolet for den moderne  tid Rundetårn, som Tycho Brahe  indvarslede ved at fastslå at “firmamentet” ikke var fast.  Her plejer nogle andre “spirituelle” plattenslagere plejer at holde til. Jeg tror jeg foretrækker Scientology. Interesserede kan studere Taimullah Abu Laban´s seneste opus, hvis de kan kapere skrivestilen, et svar på: 180 Grader- Hizb ut-Tahrir: USA stod bag ambassadebombe. Jeg spørger mig selv, om sekter kun tiltrækker folk, der taler et halvt forståeligt dansk, eller om det er selve medlemskabet, der får deres sprog til at klinge af humbug. (foto AB)

Den moralske ækvivalens møder ikke-essentialismen

Og resultatet er ikke kønt. Jeg forestiller mig at religionssociolog Brian Aarly Jacobsen har fået en lys idé – “hey, hvorfor ikke prøve at gøre udsagn om islam til udsagn om kristendommen? Og Søren Krarup, han er jo også en slags fanatiker – brilliant, dette vil formidle nogle letfattelige pædagogiske pointer til Berlingskes læsere. Den køber de s’gu”. Mange andre har fået samme ‘lyse’ idé, og den skærende kontrast mellem det som analogien påstås at formidle, og så den blodige virkelighed i verden, går aldrig op for idémanden. For de der ikke kender det religionsvidenskabelige felt skal her indskydes, at inde bag murene her er værdidomme noget af det mest usofistikerede, et stigma man ikke må pådrage sig. Den professionelle distance til studieobjektet – religion – som er en nødvendig holdning her, udstrækkes beklageligvis også til forskerne og de studerende udenfor murene i deres privatliv. Man må ikke drage negative personlige konklusioner om studieobjektet. Dog må og skal man drage negative værdidomme om de usofistikerede – sådan nogen som os, der mener at der er godt og skidt indenfor religion, at nogle former for religiøsitet er mere velegnede til at skabe problemer for omgivelserne end andre. Sådan nogle som Dansk Folkeparti – en Weber’sk idealtype på usofistikerethed.

Jacobsen lægger ud med en længere karikatur af kristendommen, hvor han altså har taget udtalelser af Søren Krarup om islam, og transformeret dem til udsagn om kristendommen. Det er pinagtigt langt, og man kunne godt studse over at han her medtager nogle af de mere skarpe dele af Gamle Testamente, når nu det på hans institut burde være velkendt, at Kristus kom til verden for at “opfylde loven”. Mest sigende er dog nok, at Jacobsen ikke på noget tidspunkt udviser besiddelse af den mentale abstraktionsevne der ville sætte ham i stand til at træde et skridt tilbage og spørge: Hvorfor sidder jeg og skriver dette? Hvorfor er islam så påtrængende et emne i medierne, når der nu kun er omkring 5% muslimer i Danmark? Hvorfor er der så mange der ikke fatter, at mediebilledet er “generel konstruktion af islam som den primære andethed”? Jeg ser dette som en bekræftelse af indspistheden i de akademiske miljøer, at sådanne spørgsmål ikke stiller sig selv. På samme måde er det mere end besynderligt, at Jacobsen ikke prøver at kigge på virkeligheden i verden i dag: 11.257 islamiske voldshandlinger siden 11.9.2001 (mindst) ; vanskelige for ikke at sige livsfarlige kår for ikke-muslimer i muslimske lande, mens muslimer frit kan praktisere deres ideologi i vore lande; Geert Wilders og Ayaan Hirsi Ali og flere andre som behøver 24/7 beskyttelse, mens muslimske ekstremister kan gå frit omkring, osv. Hvorfor har du ikke inddraget virkeligheden i din postulerede ækvivalens, Jacobsen? Det har du ikke fordi virkeligheden ikke er ækvivalent.

I stedet for at prøve at tildele sig selv pondus ved brug af glat modeterminologi som “generel konstruktion af islam som den primære andethed” og “italesættelse” og, I guder, “kontekst”, ville en mere frugtbar tilgang måske være at kigge på forskelle? Dette er meget mere end en akademisk diskussion. Jeg er ligeglad med at muslimer på en eller anden indonesisk ø læser “teksten på en ganske bestemt måde, en måde som hænger sammen med den samtid og virkelighed, de er en del af”, og fejrer Muhammed med risbrændevin og grisekød. Hvad der er relevant – også for Jacobsen samt efterkommere – er, at islam har nogle ganske u-ækvivalente, og højst ubehagelige, konsekvenser for vores samfund som ikke kan tolkes, italesættes eller kontekstualiseres væk. Så fat det dog (LFPC).

[…] Nu håber jeg, at ironien i karakteristikken af kristendommen efterhånden er opfattet. Pointen med den kristofobiske beskrivelse af kristendommen og tendensen i udvalget af tekststeder fra Bibelen svarer til en i øjeblikket udbredt islamofobisk tendens i fortolkningen af Koranen og dens betydning for muslimsk levevis. Det er en italesættelse af islam, som visse politikere og kommentatorer er eksponent for. Senest har Dansk Folkepartis Søren Krarup skrevet et indlæg bragt i Berlingske Tidende 29. april 2008, hvor han kæder fortolkningen af Koranen sammen med Indfødsretsloven under overskriften »Nødvendige krav til muslimer«. Muslimer skal ifølge Krarup højtideligt erklære og skrive under på, at de anførte befalinger i Koranen ikke er hellige bud. Præster i den danske folkekirke især i det islamkritiske netværk forfølger denne tendentiøse fremstilling af islam og muslimer.[…]

Krarup benyttes her som det yderligtgående eksempel på en mere generel konstruktion af islam som den primære andethed, som gennemstrømmer det danske samfund i disse år på forskellig vis. Det kommer især til udtryk i mange forskellige politikere og kommentatorers italesættelse af islam som en monolitisk størrelse, der nødvendigvis må påvirke muslimer på én (og kun én) bestemt måde. En konstruktion af islam som en truende andethed, hvis iboende egenskab har negative konsekvenser for tilhørerne af islam.Jeg mener naturligvis ikke, at kristendommen som sådan er en farlig ideologi, ej heller, at der generelt set er nogen som helst problemer med kristne. Bibelen er en tekst, der er blevet til i en bestemt historisk kontekst. Det samme gælder Koranen. For begge skrifter gælder det, at de har haft en længere tilblivelseshistorie, derfor er det ikke underligt, at der er en lang række forskellige og ofte kolliderende idéer samlet i de to tekstsamlinger.Når kristne eller muslimer læser henholdsvis Bibelen eller Koranen i dag, læser de teksten på en ganske bestemt måde, en måde som hænger sammen med den samtid og virkelighed, de er en del af, hvad enten det er i Danmark, Palæstina eller USA. En fortolkning er en måde at læse en tekst på, som giver mening for læseren, og ovennævnte persons fortolkning af Koranen giver nok mening i hans konfliktfyldte univers, men set fra mit perspektiv er der ingen som helst grund til at frygte en religion, en ideologi eller en tanke. Det eneste vi skal frygte er, hvis mennesker handler på baggrund af konfliktanimerende fortolkninger af en tekst og en samtid – en praksis som ikke er religiøst betinget, men et grundlæggende træk ved mennesket. Brian Aarly Jacobsen, Religionssociolog, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet: Kristendommen er en trussel mod freden!

Privatlivets endeligt

Allt du gör på nätet kommer att övervakas. Alla dina telefonsamtal kommer att avlyssnas.Den 18 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras.

Ingen domstol är inblandad. Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta. Även regering och myndigheter ges befogenhet att söka i den privata kommunikationen. Lagen öppnar för nya, godtyckliga användningsområden. Materialet kan dessutom lätt missbrukas eller hamna i fel händer. Källskydd och meddelarfrihet blir tomma ord när varje kontakt med media kan vara avlyssnad. Avlyssningen ska skydda mot odefinierade ”yttre hot”. I själva verket utgör den nya lagen i sig ett allvarligt hot mot det öppna och fria samhället. http://stoppafralagen.nu/

I praksis scanner en computer al kommunikation for “interessante ord”. Det kunnne være ord som TATP, TNT, jihad, Kalashnikov, Islamabad, Bosnien, kendte kodeord osv. Det som bliver siddende i filteret, bliver studeret nærmere, alt imens bare kvart-professionelle terrorister, selvfølgelig vil kryptere deres informationer til ukendelighed. Det giver anledning til nogle principielle overvejelser, som bloggen Falkblick her gør sig :

Och här närmar vi oss en central och ofrånkomlig problematik – Sverige har blivit en säker tillflyktsort för terrorister från hela världen. Vi har, än så länge, på det hela sett varit förskonade från inhemska terrordåd, men vi har vi skattesedeln finansierat och stött terrorism i så olika delar av världen som Somalia, Israel, Indonesien. Det kan ske genom att vi bekostar uppehället för muslimska terrorister och de som stödjer dem ekonomiskt, eller ännu mer direkt genom att kanalisera skattemedel till terroristorganisationer antingen indirekt genom “stöd” till somaliska friskolor som skickar pengarna vidare eller direkt och officiellt stöd till den palestinska “myndigheten”. Det är inte så svårt att gissa sig till att omvärlden tröttnat på denna ofattbara slapphet, eftergivenhet och brist på kontroll och utövat påtryckningar mot den svenska regeringen. Förr eller senare kommer naturligtvis Sverige tvingas ta itu med frågan, allteftersom vår status av europeisk safe haven och exportör av islamisk terrorism exponeras alltmer internationellt.

Och vad gör då våra statsmakter? Börjar de punktmarkera de grupperingar som utmärkt sig i terroristsammanhang? Slås de av tanken på att låta exempelvis somaliska förskolor utsättas för samma granskning och kontroll som varje verksamhet driven av etniska svenskar måste underkasta sig? Stoppar de utbetalningarna till den palestinska myndigheten? Nejdå… det vore ju diskriminerande och hemskt mot dem som ägnar sig åt terrorism och terroriststödjande verksamheter i Sverige, och det skulle också sätta fokus på riktigt obehagliga regimer och terroristorganisationer som det officiella Sverige gullat med utomlands sedan Palmes dagar. Mycket lättare och mindre politiskt belastande att utsätta alla svenskar för hutlösa intrång i privatlivet, så att statsmakten kan fortstätta att låtsas att ingenting är fel med de grupper som ägnar sig åt den här verksamheterna. Det är, i själva verket en direkt analogi till det barocka förslaget att tvinga alla svenska skolflickor till gynekologen för att kontrollera att de inte blivit könsstympade, uteslutande för att de föräldrar till muslimska flickor som utför dessa avskyvärda övergrepp inte skall behöva känna sig utpekade.

Våra politiker trodde att det skulle bli billigast och enklast att förstöra privatlivets helgd för oss alla, så att de slapp framstå som främlingsfientliga och diskriminerande i den kamp mot terrorismen som de vet att de måste föra. Låt oss visa att vi inte accepterar detta. Låt oss visa att det politiska pris de har att betala för att offra sina medborgares mest grundläggande rättigheter på den politiska korrekthetens altare är högre än de någonsin kunnat förställa sig. Kontakta några riksdagsmän – du har alla länkar du behöver – nu. På tisdag är det för sent. Falkblick

Jeg må hellere tilføje, også i anledning af Søren Kragh Jacobsens nye film, at jeg ikke er nogen universel modstander af overvågning. Den er blevet pinagtigt nødvendig i de samfund, som europæerne er blevet påduttet, og i Danmark har den sandsynligvis allerede sparet en hel del menneskeliv (de sidste to års terror-rettergange). Men Sverige går til yderligheder her, og man kan ikke lade være med at tro, at der ligger noget konkret og meget alvorligt bag lovforslaget, som Svensson ikke er blevet gjort bekendt med.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Janne

Posted: 14 juni 2008 - 17:10 - Svar

Søren Kragh Jacobsen var da han for nyligt på TV skulle fortælle om sin nye film selvfølgelig, havde jeg nær sagt, inde på noget i retning af at den øgede overvågning er med til at marginalisere indvandrere og deres efterkommere. Og at overvågningen og den deraf følgende marginalisering og mistænkeliggørelse er medårsag til at flere kvinder presses i hijabs og burka. Vor herre til hest.

Det er dog mit indtryk at den øgede overvågning, der nu forekommer i Danmark og andre lande, er en nødvendighed og en konsekvens af de terrortrusler, der er kommet til Danmark, og andre lande, efter det alt for store indtag af indvandrere og især indvandrere fra lande, hvor demokrati, ligestilling og sekularisme er en by og en værdi langt væk fra Mellemøsten.

Overvågningen var næppe komme til Danmark hvis vi ikke desværre var blevet vidner til terrorangreb i og flere og flere trusler mod netop vores demokratiske og åbne lande.

Søren Kragh Jacobsen er både dum, dekadent og dejlig.

steen

Posted: 14 juni 2008 - 17:41 - Svar

Jeg kan faktisk også godt lide hans film – de er ærlige og uprætentiøse imodsætning til en vis von Trier.
Desværre har jeg ikke hørt ham udtale sig om tankerne bag den nye film.

Als

Posted: 14 juni 2008 - 19:30 - Svar

Unge Laban og HuT.

Man må (SF’er eller ej) tilslutte sig Villy Søvndals anbefaling til disse snotnæsede idiotet, samt igen give den fhv. engelske minister David Blunket ret i hans analyse: ” Vi forstod simpelthen ikke, at de ikke kun er anti-vestlige, men også lever på en anden planet, og det er der er stadig mange, der ikke forstår. Vi kan være så venlige, som vi vil over for dem, men det er ikke spørgsmålet. De er på en mission, som har taget dem uden for alt, en mission om fuldstændig at ødelægge vores måde at leve på.” (Jyllands-Posten 5/7-2006).

steen

Posted: 14 juni 2008 - 22:47 - Svar

“….primære andethed, som gennemstrømmer det danske samfund i disse år på forskellig vis. Det kommer især til udtryk i mange forskellige politikere og kommentatorers italesættelse af islam som en monolitisk størrelse………. En konstruktion af islam som en truende andethed, hvis iboende egenskab har negative konsekvenser for tilhørerne af islam”

” for tilhørerne af islam” ?
NU forstår jeg pludselig universitets drop outs !

Gert

Posted: 15 juni 2008 - 00:34 - Svar

Kristendommen er vel en trussel mod freden (islams fred). Da kristendommen før eller siden vil reagere på tilstedeværelsen af en aggressiv islam. Det har man for eksempel set i Serbien.

Det, alle eksperterne synes at glemme at tage i ed, er, at denne konfrontations mulige voldsomhed sandsynligvis er knyttet til den islamiske demografiske ekspansion. Så en mulig konfrontation mellem islam og kristendom vil sikkert blive mere omfattende, jo længere demografien så at sige bevæger sig i islams favør.

En eventuel konfrontation vil imidlertid have en lang række ubekendte: Findes der sekulære muslimer i en tilspidset situation?
Hvordan placerer venstrefløjen sig? Vil den almindelige dansker/europæer underkaste sig i håbet om fred?

LFPC

Posted: 15 juni 2008 - 01:09 - Svar

“En eventuel konfrontation vil imidlertid have en lang række ubekendte: Findes der sekulære muslimer i en tilspidset situation?
Hvordan placerer venstrefløjen sig? Vil den almindelige dansker/europæer underkaste sig i håbet om fred?”

De samme spørgsmål stiller jeg mig selv. Mig bekendt (men jeg hører gerne om modeksempler) er al erfaring, at under konfrontationer med etniske brudlinjer deles vandene skarpt, så ens eneste håb, hvis man vil overleve, er at alliere sig med ens egen gruppe. Det var det der skete i Jugoslavien, hvor folk der uden problemer havde omgåedes andre grupper som venner eller naboer, blev fjender.

Mht. venstrefløjen er mit helt ukvalificerede gæt, at de fleste gradvist vil falde fra, når det bliver et spørgsmål om ens egen families fysiske sikkerhed. Hvis volden lurer fra den anden gruppe satser man nok ikke på at blive fredet fordi man er en god multikulti. Mht. de mere rabiate på venstrefløjen er det vanskeligere. Allerede nu har der vist været modsætninger mellem de autonome og etnikere på Nørrebro, og spørgsmålet vil vel være, hvor langt deres fælles had til vores samfund også kan være et interesse- og kampfællesskab. Hvad vil de gøre, konvertere? Hvor langt vil de gå?

Jeg hælder absolut til at tro, at europæerne vil underkaste sig for lidt fred her og nu. Glem scenarier om modstandsbevægelser og massiv vrede, jeg tror ikke på det på en større skala. Fortrængningen af den åbenlyse kendsgerning, at de ting vi oplever i dagens Europa er et varsel om noget der er på vej (kig på klap- og barnevogne, alle kan se det hvis de vil), er så massiv, at hvis det nogensinde trænger igennem, bliver det først når det er alt, alt for sent til at løse noget. Så bliver det noget med gradvist at sælge ud af vores frihed, acceptere sharia først i familieanliggender, tvungne tørklæder til alle kvinder i visse kvarterer, osv.

Fremtiden bliver nok en blanding af terrorisme, lokale optøjer, politisk pres fra voksende muslimske partier, og så denne gradvise sælgen ud af arvesølvet. Men at komme med mere præcise gæt vil være halsløs gerning, fordi endnu ukendte begivenheder kan sætte ligeså ukendte årsagskæder i gang.

steen

Posted: 15 juni 2008 - 01:17 - Svar

“Da kristendommen før eller siden vil reagere på tilstedeværelsen af en aggressiv islam.”

LFPC – ingen kan vide det, men måske er du lidt for præget af etablissementets reflekser. Hvis jeg var en muslim,i stærkt mindretal, der bare ville dyrke min have og leve i fred, vil jeg frygte den dag én eller anden idiot slagter 2-300 danskere med en bombe. Ét eller andet sted er der en folkelig – man kunne også sige “pøbel” – tolerancetærskel, og når den overskrides kan hvad som helst ske. Der er næppe en PET mand, der ikke har tænkt den tanke – spørgsmålet er, hvor mange muslimer har tænkt den ?

LFPC

Posted: 15 juni 2008 - 02:37 - Svar

Min fornemmelse er selvfølgelig kun dette, en fornemmelse, og dette er vel en situation der ikke har eksisteret før – dels omfanget, dels selvhadet i vores kultur, og dette at det er lykkedes at kue folk til tavshed ud af frygt for stigmatisering som ikke-stueren. Jeg konkluderer nok som jeg gør fordi jeg ikke kan få øje på nogle massive vredesreaktioner i andre lande hvor demografien er endnu mere skævvredet; ingen massiv trods af hate speech-lovgivning. Må hellere tilføje, at lynchscener på gaden ikke kan løse noget som helst, andet end bidrage til kaos og tit-for-tat-vold. Hvad jeg savner er 1) en ketchupeffekt, så vrede i stor skala fører til at der ikke længere kan lægges låg på virkeligheden i medierne og blandt politikere, og 2) assertiv indgriben fra de europæiske statsmagters side med massive hjemsendelser af kriminelle og jihadister og andre umiddelbare samfundsskadelige elementer, dertil drakoniske tiltag mod islams muligheder for at virke som en demografisk og politisk faktor, og ikke mindst en effektiv beskyttelse af Europas ydre grænser. Målet må være at bevare det samfund vi har nu (jeg kan ikke forestille mig noget bedre), men med islam som en subversiv faktor der ikke nyder samme rettigheder og samme beskyttelse som alt andet. Ellers bliver det som at pisse i bukserne for at holde varmen. Intet af dette kan gennemføres ved mob violence, vi kan kun bevare friheden på længere sigt hvis statsmagterne sadler om. Og jeg er selvfølgelig bevidst om at der er en masse uafklarede og måske umulige aspekter i dette.

Janne

Posted: 15 juni 2008 - 08:55 - Svar

Als

HuT’erne foragter os og vores livsform og vore værdier, det er der ingen tvivl om. Og de klæder deres kvinder i hijabs som dermed bliver et fjendtligt symbol. Både et symbol der degraderer kvinder og degraderer vores samfundsorden og værdier.

Villy Søvndal har trukket sin ide om en fælles kæmpe demonstration mod religiøse mørkemænd tilbage, så jeg tager ikke hans og SF’s ord for gode vare mere, hvad det angår. SF ved simpelthen ikke hvilket ben de skal stå på og når det kommer til handling og ægte forsvar for vores frihedsrettigheder og vores religionsfrihed, så kravler SF i skjul. Husk på at det er SF der har gjort det muligt at der nu i kommuneskoler sælges velsignet halal mad. Det er også SF der skaber parallelsamfund ved at lade skatteborgere betale til modermålsundervisning op til 7. klasse. Til trods for at de børn længe er danske og deres modersmål jo er dansk nu. Det er SF der har været med til at kønsopdele svømmeundervisning og lave svømmetimer kun for indpakkede kvinder, altså lave parallelsamfund og indføre apartheid i Danmark. SF gør noget med den ene hånd og modarbejder selvsamme tiltag med den anden.

Engang var partiet et meget progressivt parti. Nu holder SF hånden over dybt reaktionære og diskriminerende normer, når bare de ikke er vestlige (kristne).

Janne

Posted: 15 juni 2008 - 09:25 - Svar

“Når kristne eller muslimer læser henholdsvis Bibelen eller Koranen i dag, læser de teksten på en ganske bestemt måde, en måde som hænger sammen med den samtid og virkelighed, de er en del af, hvad enten det er i Danmark, Palæstina eller USA.”

Ja, det må man sige de gør. Og hvis koranen ikke passer med samtiden og virkeligheden, skal samtiden og virkeligheden nok blive lavet om i koranens favør. Det sker i mange danske offentlige institutioner efterhånden. Bederum, religiøse symboler på kvinders arbejdsdress, halal mad, kønsapartheid i svømmehaller og solo svømmetimer for indpakkede kvinder, færdelsloven vedr. styrthjelme gælder ikke for sikher i Danmark, religionsapartheid gravpladser, juletraditioner fjernes fra danske arbedspladser, der er jobvægring hvis der arbejdes med alkohol og grisekød, ansatte i meget krævende jobs behøver ikke at spise i en hele (ramadan) måned (i løbet af dagen) selvom det kan øge risikoen for at lave fejl på job og f.eks. øge risikoen for andres sikkerhed, børn får ikke den mad de har behov for i den måned og der gøres stor forskel på drenge og piger med beklædning der resulterer i at piger ikke får samme mulighed for at bevæge sig og få sol som drenge. Der er set krav om at få fri fra job og uddannelse for at bede og der er elever der ikke må deltage i skolers juleafslutning i kirken.

Det er så vidt jeg kan skønne ikke biblen der læses på den måde at hele samfund, offentlige institutioner og arbejdspladser skal indrettes efter den. For den er ikke en lovreligion. Den forbliver en privat sag. Lad også islam forblive en privat sag. I den enkelte person, i private hjem og i bedehuse.

Kristoffer Mogensen

Posted: 15 juni 2008 - 09:59 - Svar

Tycho Brahes observatorier laa paa Hven. Det var Brahes efterfølger, Longomontanus, der var den videnskabelige hovedkraft bag Rundetaarn observatorium.

steen

Posted: 15 juni 2008 - 13:15 - Svar

© Kristoffer – du har ret – han var rejst fra Danmark over 30 år før Rundetårn stod færdigt.

http://www.dac.dk/visKanonVaerk.asp?artikelID=2605

Jeg må se hvad jeg kan gøre, jeg kan godt lide pointen om Tycho og den moderne tid, altså at hans også revolutionerede vores tanker , jeg har snuppet den fra afdøde astronom Jens Martin Knudsen, der vistnok lige nåede at opleve landingen på Mars.

Dan

Posted: 15 juni 2008 - 16:04 - Svar

“2) assertiv indgriben fra de europæiske statsmagters side med massive hjemsendelser af kriminelle og jihadister og andre umiddelbare samfundsskadelige elementer…”

Det sker næppe. Det er øjensynligt ikke engang muligt at sende de to tunesere hjem, selvom de angiveligt planlagde at myrde Kurt Westergaard. Med sådan en blødsødenhed er vesten dømt til at tabe, da en konflikt naturligvis kræver, at vesten øger niveauet i takt med islamiske fjenders fremfærd. Det har amerikanerne forstået, men Europa vil ikke forstå det; disse folk er her for at skade os, og hvis de ikke skal skade os, må vi i vesten inddæmme og eliminere faren.

LFPC

Posted: 15 juni 2008 - 16:33 - Svar

Situationen med de to tunesere illustrerer perfekt afgrunden mellem hvad vi kan og hvad vi bør gøre. Om noget skulle udvisning af de to være en formssag. Hedegaard & Brix skrev noget i retning af at dette gav anledning til at spørge om vi overhovedet må forsvare os selv.

Janne

Posted: 15 juni 2008 - 20:10 - Svar

Lige netop problemet med ikke at kunne sende de to tunesere ud af landet er i hvert fald ikke godt for hverken retsbevidsthed eller -følelse. Man kan godt frygte at hvis vi oplever meget mere af den slags, så kan det ende med selvtægt. Det skaber en unødvendig afmagtsfølelse og frustration at forskellige menneskerettighedsorganisationer tager sig mere af tunesernes forhold end af Kurt Westergaards og flere andre truede personers ufri og uværdige forhold i Danmark.

Dan

Posted: 15 juni 2008 - 21:35 - Svar

At de to tunesere kan blive her er mildest talt en klud i hovedet på de folk, der ønsker at benytte deres ytringsfrihed. Når man ikke engang kan smide fremmede statsborgere ud, der planlægger at slå mennesker ihjel, der bruger deres ytringsfrihed, virker det mildest talt demotiverende på folks lyst til at gøre brug af ytringsfriheden.

UD MED TUNESERNE.

Vivi Andersen

Posted: 15 juni 2008 - 22:34 - Svar

Angående de 2 Tunesere, og måden sagen håndteres på, er det måske en god ide at spørge sig selv :

hvem regere egentligt Danmark – hvem er det der omgåes landets love og regler, samt hensynet til egne borgere, på denne nedladende måde som i sit grundsyn sagtens kan udlægges som, at man arrogant vil blæse Danmarks regler og love en lang march?

Det er horribelt de ikke forlængst er sendt hjem !

Kristoffer Mogensen

Posted: 17 juni 2008 - 22:30 - Svar

Steen,
Med en smule forsinkelse; jeg forstar dig udmærket godt, Jens Martin Knudsen var ogsaa ét af mine idoler. Arthur Koestler ansaa ogsaa Tycho Brahe som en af de banebrydende skabere af den moderne videnskab, paa linie med Kopernikus, Galilæi og Newton.

hilsen,
Kristoffer Mogensen

steen

Posted: 17 juni 2008 - 23:01 - Svar

© Kristoffer – tak, intet undslipper mine øjne 🙂

Leave a Comment