4
sep
Seneste opdatering: 4/9-08 kl. 2210
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

[Opinionsundersøgelse: “Mener De at: Der er lige akkurat nok, ikke nok, eller overhovedet ikke nok indvandrere?” L’Histoire de Rechtser en Français ]

Et nyt, lille point må tildeles Holland i kapløbet med Storbritannien og Sverige om at være Europas suicidale stat nr. 1. Landet der burde prioritere dets femtekolonne af tilvandrede antidemokrater over alt andet, har som bekendt udvist en særlig nidkærhed i forhold til Geert Wilders’ filmplaner eller Gregorius Neckschots bramfrie karikaturtegninger. Nu ses der med stor alvor på en følelsesladet kommentar på en hjemmeside, en kommentar der ikke rummer det mindste reelle trusselsindhold, men blot er en spontan reaktion på langt mere konkrete folkemorderiske erklæringer fra det iranske regime. At ønske at give Iran igen af samme mønt er, i den stærkt udvidede betydning af ordet, “racistisk”. De forstår virkelig at prioritere, den hollandske regering. Frygten for at landet skal opleve optøjer der eskalerer ud af kontrol må ligge som en lammende dyne over regeringen dernede. Via Gates of Vienna (LFPC):

Dutch biggest blog Geenstijl.nl is warned (NL) by the Dutch governments Complaints Bureau for Discrimination on the Internet (MDI) because Geenstijl.nl refuses to censor a comment (NL) on it’s news website spitsnews.nl. The MDI claims that a reaction to a news message about Israel preparing to bomb Iran was offensive. The commenter had written: “Bomb them now!” a statement that the MDI censor deemed unacceptable racists.

Weblog geenstijl.nl however did not understand what was racist about the remark and refused to censor the comment from it’s website. They asked the MDI officials to clarify their position and describe what was actually racist about the comment. The weblog received this answer of the MDI:

“We have also internally discussed the comment. Eventually we concluded that according to our opinion it is nevertheless punishable by law. The call for bombing a country includes a call for violence against the people living in that country, in this case Iranian people. It’s after all not possible to bomb a country without hurting it’s inhabitants. These kind of calls are prohibited by article 137d Sr [of the Dutch criminal law]”

To clarify, Article 137 is an article that prohibits discriminatory defamation, incitement to hatred and discrimination. It was also the MDI that was involved in the arrest and incarceration of a Dutch cartoonist of which we reporter earlier. Dutch Government: Bombing Iran is Racism!

»Svenskar sämst utbildade i Norden«

Fortvivl ej. Rigets bedste mænd og kvinder – Riksdagen er Europas dårligst uddannede parlament. Det er nok derfor, der skal være dobbelt så mange af dem, som i Danmark. Vores repræsentanter skal ligne os og i al fald ikke være for meget værre:

Knappt var tredje svensk har genomgått högre utbildning. Det gör Sverige till sämst i Norden när det gäller invånarnas utbildning. Enligt en färsk rapport från Högskoleverket ligger Sverige på trettonde plats i världen efter Finland (4), Danmark (5), Norge (6) och Island (9) med 30 procent av invånarna mellan 25 och 64 år som har genomgått högre utbildning. Bäst utbildade är invånarna i Kanada där 46 procent av invånarna har gått ut högskola eller liknande utbildning. Samtidigt satsar Sverige mer pengar på högre utbildning i förhållande till BNP än många andra länder i världen. Mest satsar USA med 2,8 procent medan Sverige, Danmark och Finland satsar mellan 1,7 till 1,8 procent av BNP. Italien lägger knappt en procent på högre utbildning.. DN

Handlare bakom vapensmuggling


Skjutvapen smugglas över gränserna av godkända vapenhandlare och säljs vidare illegalt i bland annat Sverige. Bristande regler och kontroll gör det lätt. Det visar en internationell underrättelserapport. På svenskt initiativ har en första gemensam kartläggning nu gjorts av beslagtagna vapens härkomst. Projektet, som går under namnet Crossfire, slutredovisades för de tio länderna i våras. DN har efter sekretessprövning fått läsa delar av rapporten.

Den första av de aktörer som pekas ut för illegal handel är godkända vapenhandlare, alltså företagare med tillstånd från polisen. Peter Kröjs vid Tullverket slår i rapporten fast att “smuggling av skjutvapen under täckmantel av legal vapenhandel har identifierats”.- Exempel finns från både Sverige och andra länder. I fjol upptäckte vi att en svensk handlare fört in hundratals vapen utan att deklarera dessa som han skulle, säger han. DN.SE og en ikke helt vellykket DSB annonce:

Anyway the wind blows: Fredrik goes halal

Det er interessant som valgene nærmer sig i Norge og Sverige, at de styrende pludselig har noget andre tanker om asylpolitiken end de havde lige før. For få år siden var Danmarks-bashingen unison, men nu har Hardangerfelen fået en anden lyd. Man har populistiske vælgere at tage hensyn til, de kan ellers rende og hønse til daglig. Reinfeldt spiller dog stadig på to heste på én gang. Han taber ligegyldigt hvilken han vælger. Svenskerne vil stemme på den ægte vare, og jeg er i al beskedenhed en noget pålideligere spåmand end Aftonbladet.

Fredrik Reinfeldt besöker måndagen 1 september Qibbla Halal Kött AB, som bedriver handel med Halal-produkter som är framställda i enlighet med muslimsk tradition. Fredrik Reinfeldt ska träffa personal och prata om olika värdegrundsfrågor och hur det är att driva ett Halal-slakteri i Sverige.Under hösten besöker Fredrik Reinfeldt verksamheter och företag för samtal om värdegrund, problemen kring diskriminering av utrikes födda och hur man kan förbättra integrationen och egenmakten i Sverige.
Regeringen se: Fredrik Reinfeldt besöker företag i Johanneshov (Slaktaren Fadel Azawi visar statsminister Fredrik Reinfeldt hur nötkött ska styckas.)”Här finns pengar att tjäna”

Inger Siw Mattsson stiller igen nogle spørgsmål, hun aldrig vil få svar på:

Brev till Statsminister F. Reinfeldt från ISM
Nacka den 3 september 2008

Statsrådsberedningen, Statsminister Fredrik Reinfeldt, Jordbruksdepartementet. Jordbruksminister Eskil Erlandsson v g diarieför tack

Ämne: Halalslakt och integration

I Er iver att fjäska för muslimerna besöker Ni Stockholmsmoskén, bjuder in muslimska företrädare till dialog på Rosenbad samt högtidlighåller Arabförbundens dag i demokratins högborg – Sveriges riksdag.

Nu har Ni som krona på verket besökt ett halalslakteri. Jag förmodar att Ni slapp bevittna djurens dödsångest och hur livet sakta under många, långa minuter rinner ur de plågade djuren efter snittet i halsen.

På bilden i DN av Er och Era guider Samman Hussein och Nemir Zetali på Qibbla Halal Kött i Johanneshov såg det hela ju hur trevligt och oblodigt ut som helst!

Med kännedom om muslimernas välutvecklade känsla för iham – svindel – och taqija – rätten att ljuga och föra bl a myndigheter bakom ljuset, när det gagnar islam eller dem själva var allt förmodligen väl tillrättalagt och alla spår efter blodbaden avlägsnade inför Ert besök.

I sitt standardsvar på frågor om halalslakt hävdar Eskil Erlandsson att ”regeringens inställning är att djur ska behandlas med respekt och värdighet.” Anser Ni att de djur som utsätts för halalslakt behandlas med ”respekt och värdighet”? Respekt för djuren och deras värdighet har – som bekant (?) – aldrig varit ett utmärkande drag i islam.

Jordbruksministern påstår också att ”all slakt utan bedövning är förbjuden i Sverige – det gäller även halalslakt”. Hur efterlevs och övervakas detta? Jag betvivlar att det finns en svensk veterinär eller annan tillsyningsman – t ex en statsminister – närvarande vid varje halalslakt. Eller…?

Jordbruksministerns floskelsamling fortsätter: ”” Precis som vid all slakt är det viktigt att den person som sköter bedövning och slakt har tillräcklig erfarenhet och kunskap.” Återigen: hur och av vem/vilka kontrolleras denna ”erfarenhet och kunskap”?

Jag befarar att jordbruksministerns ”krav” på ”respekt och värdighet” mest är en from förhoppning; ännu en av de dimridåer, som regelmässigt läggs ut som försvar för det mångkulturella projektet!

Halalslakt – en del av integrationen?

Ni anser uppenbarligen att halaslakt skall utgöra en del av regeringens integrationspolitik och kamp mot segregationen: ”Att det inte finns halalkött i de stora butikerna får aldrig bli ett skäl till att många invandrare vill stanna i Rinkeby eller på Rosengård.”

Det finns säkert helt andra skäl till att de stannar i Rinkeby och Rosengård. Många utlänningar har bosatt sig i Rosengård, Bergsjön, Hammarkullen, Ronna, Fittja, Rinkeby, Tensta etc etc för att enligt egen utsago ”slippa Sverige.” Där kan de leva utan att arbeta och utan att behöva lära sig svenska. Där har de sina moskéer, sina egna förskolor och skolor, sina egna socialkontor, sina egna läkare, affärer, kaféer, restauranger, sin egen kat-försäljning etc etc.

Där behöver de aldrig komma i kontakt med det förhatliga svenska samhället. I DN den 18 juli 2001 kunde man läsa att ”Invandrarna har det faktiskt så bra i Rosengård att de inte vill flytta härifrån. Här slipper de konfronteras med det främmande svenska sättet att leva. ”

Där lever de inte bara i en självvald isolering från det svenska samhället. Där lever de segregerat även inom sina egna gränser: araber bor för sig, somalier för sig, serber för sig, kosovoalbaner för sig osv osv. Det blir förmodligen lugnast så.

”Den moderata frihetskampen måste också handla om att ge egenmakt till nysvenskarna, stötta integrationen och få bort en massa onödiga regler som skapar värdegrundskrockar i det svenska samhället. Det är en uppgift för alliansregeringen.”

Den uppgiften torde alliansregeringen – precis som den förra regeringen – gå bet på. En av Era berikare – Michael Alonzo punksångare och f d byråchef på Kulturdepartementet – har uttryckt utlänningarnas självvalda avståndstagande från svenskarna och det svenska samhället på sitt eget vältaliga sätt. I en intervju i en film finansierad med skattemedel sade han: ”Svenskarna dom… jag menar det är klart att dom får bo här också. Dom frå bo här också och jag har inget emot det bara dom inte försöker beblanda sig för mycket med oss, va. Dom får va’ som dom e’. Dom har sin kultur, javisst, skitbra. Käka er jävla surströmming. Det är helt OK, men inte i min port liksom. I Sverige lever det invandrare och ju mer vi lever tillsammans och ju mindre vi slipper ha svenskarna i närheten ju bättre mår vi.” I sin film konstaterade han också att ”vi våldtar deras barn. Dom tycker om det, faktiskt.” Han sjöng vidare en sång med titeln ”Fy fan svenska flicka” tillägnad ”alla blonda, vackra, blåögda, jävla kräk.”

Lucianatten 1994 – det vill säga åtta dagar efter Stureplansmassakern – framträdde Alonzo i ett extremt våldsfixerat sammanhang och sjöng sin sång: ”Död, död, död åt alla präktiga blonda vikingar … Ni kommer att drabbas av en terror som kommer att förfära er” samt ”jag hatar er, era jävla arschlen.”

Mot denna bakgrund är det bara att önska statsministern lycka till med integrationen!

Men att sälja halalslaktat kött på Ica och Konsum torde knappast hjälpa! Tror man på det konceptet tror man förmodligen också att jorden är platt, att månen skall trilla ner, att tomten kommer med julklapparna och storken med de små barnen.

Det dunkelt tänkta…

Vad menade Ni f ö med att ”stötta integrationen och få bort en massa onödiga regler som skapar värdegrundskrockar i det svenska samhället”? Är det vårt svenska djurskydd, som successivt skall avskaffas för att möta de muslimska kraven bl a på halalslakt utan bedövning?

Avslutningsvis…

Vi är många svenskar som inte vill konfronteras med halalslaktat kött i våra livsmedelsaffärer. Det kanske vore lämpligt att någon enda gång ta hänsyn till ursprungsbefolkningens krav och önskemål!

De som kritiserade den grymma, barbariska och otidsenliga slaktmetoden fick det föga statsmannamässiga svaret ”Ja men ät nåt annat då.” Varför ger Ni inte det rådet till muslimerna som – på grund av sina religiösa och vidskepliga vanföreställningar – inte kan acceptera våra slaktmetoder?

Jag ber Er notera att frågorna i detta brev icke är retoriska utan kräver konkreta svar, tack!

ISM

PS F ö hjälper det inte alliansregeringen i valet 2010 hur mycket ni än fjäskar för muslimerna m fl så kallade ”marginaliserade” grupper. De kommer ändå att rösta på (s) eftersom de förknippar namnet ”socialdemokraterna” med ordet ”socialbidrag”! Dessutom har ju Mona Sahlin lovat dränka förorterna i skattemiljoner/miljarder när de vunnit valet! DS

(overskriften har jeg tyvstjålet fra Bill Wyman, Gary Brooker og Georgie Fame´s og The Rythm Kings.)

Gå ikke glip af Behrang Kianzad: Billström jagar blattar (perkere)

Ett praktexempel är Skåne. Än idag finns det en högljudd och aktiv del av Skånes befolkning som anser sig ha lättare för danska värderingar och kultur än den svenska och som med fysiska medel försöker bända loss Skåne från Sverige genom att årligen köra ner sina järnspett i trakten kring Skåne och Halland och ta i för kung och fosterland. Frågan är just vilken kung och vilket fosterland.

Billström och resten av den moderata samligen har nämligen missat att medan brunhögern i två decennier varit uppptagen med att flörta in tvättäkta fascister från samhällets olika led, har världen gått vidare och blivit global.

Dele af svensk politisk retorik, har ikke ændret sig et ord siden 1974. Det er som at høre Hanne Reintoft, Ole Sohn eller Anne Grethe Holmsgaard anno dazumal.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Robin_Shadowes

Posted: 4 september 2008 - 05:06 - Svar

Anyway the wind blows, does it really matter avslutar Bohemian Rhapsody vilket förmodligen inte har något med saken att göra.

steen

Posted: 4 september 2008 - 05:22 - Svar

@Robin: Jeg kan spore den til Zappa 1963, men det er muligvis et ældre bluegrass nummer

http://wiki.killuglyradio.com/wiki/Any_Way_The_Wind_Blows_(The_Track)

Victor

Posted: 4 september 2008 - 15:07 - Svar

Jeg gad vide, hvordan billedet ville være i Sverige, hvis kun etniske svenskere var blevet målt.

Robin_Shadowes

Posted: 4 september 2008 - 20:18 - Svar

Hade ingen aning om att Zappa var involverad men jag har mer fokuserat på hans 70-tals material. I Bohemian Rhapsody kan man också höra: “Bismillah! Let me go! No we will not let you go!” Islam i ett nötskal eller hur?

HH

Posted: 11 december 2012 - 13:01 - Svar

Nobelfest… Jag säger – sträck på dig skåning! Naturligtvis hade massmedia ingen susning om bakgrunden till denna för Sverige så förnämliga donation. Alfred Nobel, var kom hans släkt ursprungligen ifrån?
Så här är det:
Petter Nobelius föddes 1655 i Östra Nöbbelöv i Skåne och dog 1707 i Uppsala som häradshövding från vilken släkten Nobel härstammar!
Petter Nobelius var född Petter Olofsson. Han latiniserade Nöbbelöv. Han studerade vid Uppsala universitet, tog examen och gifte sig med Olof Rudbecks dotter Wendela.
“Urfaderns” sonson hette Immanuel Olof Nobelius som på 1780-talet förkortade namnet till Nobel. Denne Nobel var farfar till Alfred Nobel.
Allt det här visste jag tidigare efter mitt skrivande och forskande i den alltid lika spännande skånska historien som har sina danska källor tillika. Nu kollade jag hela historien via Wikipedia. Jag hade rätt. När jag talar med skåningar har inte heller de någon susning om ursprunget så jag får till deras glädje – jag en mycket norröna bosättare! – berätta om detta.
Sämre skolresultat? Ja, har man inte kvar katedern och svarta tavlan? Läraren som LÄR UT? Jag begär inte att alla ska vara enormt kunniga i t ex svenska språket skriftligen. Men hur kan det komma sig att de som har det till yrke uppvisar allt sämre kunskaper i grammatik och korrekt svenska? Det som vi var klara med i 4:e klass?
Jag tror absolut inte att senare generationer blivit dummare, men jag tror att fallet beror på lärarens ställning. Återinför statligt ansvar för skolan! Och låt läraren vara lärare och inte någonting annat!

HH

Posted: 11 december 2012 - 13:24 - Svar

Tillägg: TV-media hade minglat runt som bekant i TV-rutan – grannens, måste jag betala? – och där stod till sist våra egna honoratiores och sjöng vår förbjudna nationalsång. Jag tittade noga och sa till min generöse granne: “Men kan inte Reinfeldt, vår statsminister, den svenska nationalsången?” Hans mun var ett hårt vinklat streck medan andras munnar rördes. Grannen: “Ser inte bättre ut. Men han lärde sig väl aldrig stamsångerna som du och jag.”
Eller… gillar inte Reinfeldt Sverige? Han är ju statsminister, för tusan! Det är INTE hans land! Han är vald för att LEDA detta land. Han ÄGER det inte! Men borde han då inte åtminstone fått en liten kurs i nationalsjungandet? Eller tycker han att det är – rasistiskt?

Leave a Comment