28
sep
Seneste opdatering: 29/9-08 kl. 1037
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Åh, gudskelov. Fobier er så trættende. Martin Rynja her nedenunder har nok  en irrationel fobi nu. Det er  ikke spor sjovt. Vi ved det:

According to Rieger, the majority of Germans only have preconceptions about the Muslims living in Germany. “Most of them know nothing about the Muslim faith,” Rieger laments. “There is absolutely no reason for Islamophobia.” Germany is home to approximately 3.5 million Muslims, roughly 2 million of whom have Turkish roots.   Spiegel

Tredje generations mørketal: DF tager hul på bylden

Det er stort set kun bloggere og læserbrevsskribenter som Ole Hasselbalch og Ebbe Vig der har beskæftiget sig med uoverensstemmmelsen mellem Danmarks Statistiks (tilbagevendende) halleluja-fremskrivninger af demografien, og så det som vore egne øjne og almindelig købmandsregning fortæller os – men hva’ pokker, det drejer sig jo også bare om vores alle sammens fremtid. Vi har ikke andre end Dansk Folkeparti til at få dette emne på den officielle dagsorden, men prisen herfor bliver formentlig de velkendte rituelle afsværgelser af partiet og alt dets væsen, og afstandstagen fra den uanstændige mistænkeliggørelse som kravet er udtryk for. Men hvad er egentlig de rimelige argumenter for ikke at få tal på virkeligheden lige netop her? (LFPC)

Dansk Folkeparti vil have Danmarks Statistik til at fremskrive antallet af indvandrerbørn i tredje generation. Det er nødvendigt at vide i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet, siger partiet.

Når regeringen indleder de kommende finanslovsforhandlinger, vil Dansk Folkeparti kræve, at regeringen skal lave en fremskrivning af antallet af børn og unge med indvandrerbaggrund.

Kravet kommer fra retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, som også er formand for Retsudvalget:

»Bl.a. på baggrund af den seneste uro og opgør mellem indvandrerunge og rockerne vil vi have undersøgt, hvordan gruppen af børn og unge med indvandrerbaggrund vil udvikle sig i fremtiden, så man kan lave bedre forebyggelse. Det har også noget at gøre med den aktuelle ballade blandt indvandrerunge. Når man gør op, hvor mange indvandrere og efterkommere der begår kriminalitet, er tallene sandsynligvis større end det, man får at vide – for en del blevet danske statsborgere,« siger han. […] DF ønsker bedre statistik over unge indvandrere

Muslim gang firebombs publisher of Allah novel, Martin Rynja

Scotland Yard’s counter-terrorist command yesterday foiled an alleged plot by Islamic extremists to kill the publisher of a forthcoming novel featuring sexual encounters between the Prophet Muhammad and his child bride. Early yesterday armed undercover officers arrested three men after a petrol bomb was pushed through the door of the north London home of the book’s publisher. Times Online og North London terror arrests linked to publication of Muslim book

Self-censor and be damned!
Rushdie’s critics lost the battle to ban his book but they have won the war

En kongelig forglemmelse

Det Kongelige Bibliotek udøvede selvcensur og fjernede en tegning af Muhammed fra sin webside, da krisen om profeten kulminerede i februar 2006 med afbrændinger af ambassader og dødstrusler. En låner gjorde forleden opmærksom på, at tegningen fra et sjældent manuskript fra 1200-tallet ikke var vendt tilbage til siden, men skaden er nu oprettet.-   Låneren, der ønsker anonymitet, men hvis navn er redaktionen bekendt, siger, at Det Kongelige Biblioteks fornemste opgave er at præsentere viden og ikke skjule den. Det Kongelige Bibliotek udøvede selvcensur, 

Skatte i Det Kongelige Bibliotek

“Nu är det kört”

Migrationsverket räknar med att den nya lagen kommer att fördubbla invandringen nästa år. 37000 personer väntas söka arbetstillstånd, skriver tidningen Göteborgs-Posten.Regeringens förslag till nya regler för arbetskraftsinvandring kommer redan nästa år att betyda en rejäl ökning av antalet personer som kommer till Sverige för att arbeta. Migrationsverket räknar med att 17000 personer från tredje land kommer till Sverige i år.Fördubblad invandring väntas efter ny lag

30.000 kroner for fupægteskab i Irland

Oplysninger fra Irland om fupægteskaber på baggrund af EU’s opholdsdirektiv bekræfter den danske frygt for massivt misbrug. Og ifølge irske myndigheder kan Metock-dommen være medvirkende til, at asylansøgere nu lettere kan gøre brug af et allerede eksisterende marked for fupægteskaber.

Ifølge avisen Irish Times fastslår det irske justitsministerium i et internt dokument, at misbrug af opholdsdirektivet er sat i system. På den måde kan asylansøgere og studerende få fast ophold på den grønne ø. JP.DK og  30.000 kroner for fupægteskab i Irland

Det ‘uanstændige menneskesyn’ og det delte Danmark

Ordene ‘anstændighed’ og ‘menneskesyn’ er som bekendt en tilbagevendende kilde til almindelig moro – og ond, gnækkende latter – her og andre steder i blogverdenen. Danmark er kløvet på et ganske bestemt spørgsmål, og der er ingen udsigt til at vore modparter aflægger den rent moraliserende tilgang, og begynder at forholde sig til de samme kendsgerninger som Dansk Folkeparti næsten har monopol på. At aflægge sig selvgodhedens beskyttende klædning kræver et mod som ikke bliver en mindre udfordring i takt med at man maler sig selv op i et hjørne. Dette er de daglige realiteter som vi beskæftiger os med. Men selv med denne fastlåshed in mente er det gådefuldt, at Gutmenschen som Rune Kristensen ikke har en realitetssans og en situationsfornemmelse der fortæller dem, at “uanstændigt menneskesyn” er blevet en skamredet kliché som man i egen sags interesse burde undgå. At han og andre ikke kan se dette siger i sig selv noget om hvor lang vej vi har igen (LFPC).

[…]- Samarbejdet med Dansk Folkeparti er et problem. Det er fint, hvis de kan stemme for vores forslag, men de har et helt uanstændigt menneskesyn. Partiet ligger så langt væk fra vores værdigrundlag, fordi de ikke har noget værdigrundlag. Det hedder Gallup, og hvordan meningsmålingerne peger. Det er forfærdeligt at skulle baseres på et parti, der skifter holdninger, som vinden blæser, siger Rune Kristensen. K’ere imod samarbejde med DF

Sørlander: De religiøse og de religionskritiske er ligeværdige

Durban 2-konference I og med at man selv har ret til at vise, at man er alvorligt troende, så må man også – i samme religionsfriheds navn – anerkende, at andre har ret til at vise, at de ikke kan tage troen alvorligt, og at de finder den latterlig og fordummende

Af Kai Sørlander

I FORÅRET SKAL DER HOLDES en FN-konference om racisme, den såkaldte Durban 2-konference. I dens regi foreslår en gruppe inden for FN’s Menneskerettighedsråd, at religionskritik og krænkelse af religiøse følelser skal sidestilles med racisme. Det skal altså gøres strafbart at tale nedsættende om det, som andre holder helligt. Og for fremtiden skal man ikke længere ustraffet kunne tegne karikaturer af Muhammed og andre religiøse skikkelser.

Man vil søge at få konferencen til at vedtage en resolution, som opfordrer de enkelte medlemslande til i deres eget regi at vedtage love, som forbyder krænkelse af religiøse følelser. Får de magt, som de har agt, så vil konsekvensen blive, at Danmark for fremtiden skal straffe folk, som offentliggør tegninger som dem, der for nogle år siden gjorde Jyllands-Posten verdensberømt.

Hvorledes skal vi forholde os til et sådant forslag, hvis vi ikke blot reagerer på rygmarven, men forsøger at tænke os om? Skal vi bakke det op, eller skal vi gå imod? I første omgang må det afhænge af, om det er udtryk for en forbedring eller en forværring i forhold til den gældende retstilstand. Så for at kunne komme videre må vi først forsøge at klarlægge, hvad der er den gældende retstilstand.

Det er en tilstand, hvor der er gennemført religionsfrihed. Det betyder for det første, at man har ret til at bekende sig til, hvilken religion man vil, uden tvang fra statens side. Men det betyder derudover, at man har ret til at skifte religion og til helt at frasige sig enhver religion. Der er altså ikke kun tale om en frihed fra statens tvang, men også om en frihed fra religionens tvang. Den enkelte får sin religionsfrihed under den forudsætning, at han samtidig anerkender andres religionsfrihed.

Vor ret til frit at vælge religion hænger derfor sammen med, at vi skal anerkende andres ret til at forkaste den selv- samme religion. Og har man selv ret til at vise, at man tror på en bestemt religion, så må andre også have ret til at vise, at de ikke tror på den. I og med at man selv har ret til at vise, at man er alvorligt troende, så må man også – i samme religionsfriheds navn – anerkende, at andre har ret til at vise, at de ikke kan tage troen alvorligt, og at de finder den latterlig og fordummende.

Det er religionsfriheden i sin indre konsekvens, således som retstilstanden nu er gældende. I den tilstand har religionsfriheden både en forside og en bagside. Forsiden indebærer retten til frit at vælge religion og til at vise, at man tager sin religion alvorligt. Bagsiden indebærer retten til at frasige sig religion og til at vise, at man ikke kan tage religion alvorligt.

DET ER DENNE TILSTAND, som forslaget fra FN’s Menneskerettighedsråd nu vil ændre. I og med at det vil indskrænke retten til religionskritik og forbyde krænkelse af religiøse følelser, så vil det forsøge at bevare forsiden uden at have hele bagsiden med. Man vil have friheden til at tro og til at vise sin tro uden også at skulle acceptere andres frihed til åbent at vise, hvad de mener om ens tro. Og man vil slet ikke have, at de andre skal have lov til at vise, at de finder ens tro latterlig. I forhold til nu vil man tage mere hensyn til de religiøse og mindre til de religionskritiske.

Er det et fremskridt? Det afhænger primært af, om balancen i den gældende retsorden er uretfærdig imod de religiøse, og om den giver for meget til de religionskritiske. For at finde ud af det må vi gøre os klart, hvad der er balancepunktet for den nugældende orden.

Det er en gensidig anerkendelse af vor elementære ligeværdighed som personer ganske uanset religiøs eller anden tro. Det er en rationel fordring, som logisk set er uafhængig af enhver religiøs tro, og som principielt giver religioner ganske samme frihed som religionskritik.

PÅ BASIS AF den grundlæggende fordring om ligeværdighed må alle finde sig i, at deres meninger og overbevisninger kan kritiseres og modsiges. I og med at den elementære ligeværdighed står fast, så man ikke krænkes på liv og lemmer, står alle idéer og ideologier til fri diskussion. Og blot man i sin praksis bøjer sig for ligeværdighedens krav, er der i princippet også frihed til at kritisere og gøre grin med ligeværdighedens idé.

Grundlæggende kan man ikke hævde, at denne retsorden er særlig uretfærdig imod de religiøse. Den betragter alle som ligeværdige uanset deres tro eller ikke-tro. Og det betyder, at både de religiøse og de religionskritiske på det sociale og politiske plan skal anerkende hinanden som ligeværdige. Det er på den basis, de har fuld frihed til at kritisere hinandens meninger. Deri forfordeles de religiøse ikke. De får ganske de samme forpligtelser og rettigheder som andre.

Så problemet er ikke, at vor nuværende retstilstand giver for meget til de religionskritiske. Men problemet er måske, at den giver for meget til rationaliteten. For selve kravet om, at vi skal betragte hinanden som ligeværdige uanset religiøs overbevisning, er i grunden et rationelt krav. Det betyder, at vor nuværende retstilstand har en rationel kerne, hvorudfra den stiller åndslivet frit. Og dermed giver den frit spillerum for den rationelle udforskning af alt, som kan udforskes.

På den baggrund kan vi bedre forstå, hvad det er, som sker, hvis man følger forslaget om at gøre religionskritik til en form for racisme. Umiddelbart indebærer forslaget en renoncering på rationaliteten. Man opgiver det rationelle fikspunkt, hvorfra alle anses som ligeværdige uanset religiøs overbevisning, uden at man sætter noget andet ind, som kan opfylde samme funktion.

I stedet for at alle uanset religiøs overbevisning underlægges en fælles moralsk forpligtelse til at betragte hinanden som ligeværdige, så fredes de religiøse inden for hvert deres system af dogmer. Og resultatet bliver, at folk opdeles i en mosaik af sådanne religiøse systemer, hvor der ikke gives plads for rationalitetens frie udfoldelse, og hvor alle dømmer hinanden ud fra hver sit religiøse ståsted. Den fælles fordring, som forpligter alle, uanset hvad man i øvrigt mener og tror, har man fjernet.

DET NÆSTE SPØRGSMÅL er så, om der er grund til at tro, at en sådan nedskrivning af rationaliteten vil føre til en mere fredelig verden. Umiddelbart må svaret være benægtende. Man skal ikke tro, at man automatisk fjerner religionernes konfliktpotentiale, blot fordi man fjerner religionskritikken. Striden imellem religiøse indbyrdes er ikke nødvendigvis mindre end striden imellem religiøse og ateister. Striden om, hvorvidt Jesus er Guds søn, eller Muhammed er en sand profet, står ikke kun imellem de religiøse og de ikke-religiøse – den står nok så meget imellem de religiøse indbyrdes. De traditionelle religionskrige skyldtes ikke så meget en egentlig religionskritik, som de skyldtes en modstridende opfattelse af de religiøse dogmer. Set i det lys kan den åbne religionskritik snarere være med til at lægge en dæmper på de traditionelle religiøse konflikter.

Så alt taget i betragtning er der ikke grund til at tro, at forslaget fra FN’s Menneskerettighedsråd om at sidestille religionskritik med racisme vil skabe en mere fredelig verden. Og da det i sig selv må være et rationelt onde at give køb på rationaliteten, er der ingen rationel grund til at gå den vej.

Tværtimod er der al mulig grund til at kæmpe imod, at vi tvinges i den retning. Som udgangspunkt må vi simpelt hen vise, at den vej, som foreslås, er en vej, som vi umuligt kan gå. For grundlæggende betyder forslaget om at kriminalisere religionskritik og krænkelse af religiøse følelser, at vi skal renoncere på den rationalitet, som hører den konsekvente religionsfrihed til, og som vi ikke kan opgive, uden at vor frihed kvæles i sin dybeste grund.

Med den frihed bør der ikke gås på kompromis. Det er ud fra en sådan tankegang, at jeg har tilsluttet mig initiativet til at boykotte Durban 2-konferencen (www.durban2.dk) og vil opfordre andre til at gøre det samme. (Kristeligt Sagblad 27.9.2008, ikke online)

foto © Snaphanen


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Robin_Shadowes

Posted: 28 september 2008 - 05:56 - Svar

Religionsfriheten borde antingen avskaffas eller åtminstone inskränkas. Yttrandefriheten borde alltid gå före religionsfriheten.

Sen är det bara naturligt för oss kuffar och dhimmis att vara islamofobiska då islam är en både farlig, skrämmande och totalitär ideologi. Att hela världen skulle ingå i en global ummah, en så hemsk mardröm skulle inte ens Freddy Krueger kunnat komma på.

Janne

Posted: 28 september 2008 - 09:07 - Svar

Der er to ting der særligt får mig til at kritisere SF og det er dels at partiet kritiserer andre for ikke at gå i dialog og bygge broer. Men gør samme SF det når partiet anbefaler at vi boykotter Israel? Næh.. Derfor er SF tyk og svulmende af dobbeltmoral.

Noget andet er at jeg finder det mærkeligt at et ellers kritisk parti som SF nu går ind og forsvarer reaktionære religiøse dogmer og reaktionære religiøse personers syn på disse dogmer, i stedet for at gå ind og forsvare de mere moderate udgaver af religion og religiøse praksisser og forsvare retten til at kritisere og diskutere samme = det der hedder religionsfrihed.

SF kommer til at forsvare rigide og ufrie dogmer i stedet for et mildere og friere syn på religion – her islam. Hvad med de muslimer (og os andre) der ikke mener at det er et problem at religiøse dogmer holdes i privaten og som mener at religiøse praksisser ikke skal have nogen indflydelse på hvorledes vores samfund reguleres? Den del af befolkningen får Trine og SF ikke i tale ved at forarges over mennesker der har et mere distanceret og kritisk syn på religion.

Robin

Religionsfrihed giver netop ret til at kritisere og debattere religion og religiøs praksis. Friheden til at vælge religion til og fra. Det glemmer personer som Trine og dele af SF vist bare.

Hver gang SF udtaler sig frelst om dialog og det smukke og humane i at bygge broer, så husk at SF er det parti der anbefaler at boykotte Israel. Det sætter tingene så dejligt i perspektiv.

Vivi Andersen

Posted: 28 september 2008 - 10:15 - Svar

Janne

Netop i forbindelse med SF´s boykot samt henstillinger om at vi alle burde boykotte Israel passer Trine P.M.´s udtalelser så glimrende.

Man er imod det eneste demokrati, der eksisterer i Mellemøsten og man støtter styrer, de islamiske, som er despotiske og hadefulde.

Man støtter Islam og teokratiet.

Guderne må vide om SF og Trine P.M. i grunden er klar over hvad det er de støtter ved at støtte Islam ?

Jeg tvivler ærlig talt på, at man har sat sig ind i hvad ideologien Islam står for ved at anvende tid og energi på at gennemlæse og tænke over teksterne i Koranen, Hadith, Sunnah og Shariaen .

Og ikke mindst Islam´s historie.

For denne giver et vink om, hvad Islam/muslimer foretager sig når den/de kan komme til det .

Desuden har de overset hvordan det gik de socialister der hjalp Khomeini til magten i Iran.

De blev de første ayatollahen slog ihjel, før han tog fat på andre han mente skulle samme vej.

Geeert

Posted: 28 september 2008 - 16:32 - Svar

I forbindelse med Det Kongelige Biblioteks “forglemmelse”, som den er gengivet i artiklen i Jyllands-Posten, kan man finde perspektiverende viden på internettet. Muhammed-tegningen, som Det Kongelige Bibliotek valgte at bortcensurere, har titlen “Profeten Muhammeds død” og viser den islamiske religionsstifter på sit dødsleje.

Fra en internetpostering om tegningen og Det Kongelige Biblioteks censur:

“”Profeten Muhammeds død”

Når vi snakker om selvcensur i udlandet, skal vi ikke glemme, at der desværre også er eksempler på selvcensur her i landet. Oven i købet fra det ærværdige ”Det kongelige Bibliotek”s side.

På “Det kongelige Bibliotek”s hjemmeside lå der inden muhammedkrisen en side med tre billeder fra en meget sjælden bog fra 1200-tallet, som biblioteket ejer, som hedder ”Den Martinske Krønike” (Chronique Martinienne).
Det var en side med tre billeder, hvoraf det tredje hed ”Profeten Muhammeds død”.
Siden findes ikke længere på den officielle hjemmeside http://www.kb.dk

Efter googling fandt jeg websiden dog nu uden billedet af ”Profeten Muhammeds død”, der kan ses her
http://www2.kb.dk/elib/mss/skatte/midal/thott_430.htm

Billedet findes stadig hos dem og kan ses her http://www2.kb.dk/elib/mss/skatte//midal/billeder/thott_430_b3

Man kan hverken finde siden eller billedet i deres egen søgebase.
Grunden til, at jeg i Google kunne finde det, skyldtes, at jeg vidste hvilke søgeord, der skulle skrives, fordi jeg i tide nåede at downloade siden, som nu ligger på min pc.

Det er svagt at gemme billedet af vejen i en www2-adresse, som er uden for offentlighedens almindelige rækkevidde.”

http://blog.tv2.dk/boppo/entry265761.html?ss

Geeert

Posted: 28 september 2008 - 16:45 - Svar

Fortsat…

I en kommentar til sin egen postering fortæller boppo også, at han/hun har rettet henvendelse til Det Kongelige Bibliotek angående bibliotekets censur, og boppo videreformidler Det Kongelige Biblioteks svar på hans/hendes henvendelse:

“16. boppo 22-09-2008 20:15

Jeg fik en bekræftelse på min forespørgsel (henvendelsen til Det Kongelige Bibliotek) idag. Jeg har slettet navnene herunder.
Kære ______

Tak for henvendelsen. Jeg kan desværre ikke svare på spørgsmålet umiddelbart, men lader det gå videre til Orientalsk og Judaistisk Afdeling, som har ansvaret for disse sider. Jeg vender tilbage til sagen, når jeg har et svar

Med venlig hilsen
______
Vicedirektør”

og:

“18. boppo 24-09-2008 17:33

Svaret er kommet:

Kære ___________

Jeg (Det Kongelige Biblioteks vicedirektør) må først lige korrigere mig selv. Jeg skrev at “Den Martinske Krønike” er i Orientalsk og Judaistisk Afdeling. Det rigtige er, at den er i Håndskriftafdelingen.

Da tegningekrisen var på sit højeste fjernede vi primo februar 2006 illustrationen fra vores webside, men den skulle naturligvis tilbage da krisen var overstået. Det er en forglemmelse, at vi ikke har fulgt op på dette. Derfor tak for at du gør os opmærksom på det. Vi vil reaktivere siden – og den vil formentlig være tilgængelig i morgen, når systemet er opdateret i løbet af natten.

Med venlig hilsen”

boppo opsummerer selv hele sagen således:

“20. boppo 24-09-2008 17:55

(…)

citat fra svaret fra Det kongelige Bibliotek:

“Da tegningekrisen var på sit højeste fjernede vi primo februar 2006 illustrationen fra vores webside, men den skulle naturligvis tilbage da krisen var overstået.”
———–
Jeg gad godt at have været en flue på væggen, da ansvaret for denne fadæse skulle placeres. Aben endte i “Håndskriftafdelingen.

Tænk, at der så åbenlyst indrømmes selvcensur!”

Hele sagen om Det Kongelige Biblioteks censur kan som tidligere skrevet checkes ud her:

http://blog.tv2.dk/boppo/entry265761.html?ss

Geeert

Posted: 28 september 2008 - 16:55 - Svar

Apropos

På forsiden af sin hjemmeside bringer Det Kongelige Bibliotek en satirisk (var man muslim, ville man sikkert sige “krænkende”) tegning af statsminister Anders Fogh Rasmussen som hulemand med kølle. Det selvsamme bibliotek, der altså ikke ville bringe en ældgammel og ganske lødig tegning af en forlængst afdød religionsstifter.

Tja, hvem sagde diskrepans.

http://www.kb.dk/da/index.html

Geeert

Posted: 28 september 2008 - 17:00 - Svar

Underligt er det også, at Jyllands-Posten ikke linker til tegningen af Muhammed eller (endnu bedre)bringer tegningen i avisen eller på JP’s hjemmeside.

Måske er billedforbuddet (det islamiske, forstås) omsider blevet indført på Jyllands-Posten.

Janne

Posted: 28 september 2008 - 18:30 - Svar

“Israel udfører organiseret statsterror.” siger SF’er.

http://www.berlingske.dk/article/20080928/politik/709280001/

Peter Buch

Posted: 28 september 2008 - 20:59 - Svar

Hr. Sørlander argumenterer glimrende, dog synes jeg godt han kunne gå videre og støtte tanken om en konference om indførelse af ytringsfrihed i verden, som jeg fremlægger på Uffe Ellemanns blog på Berlingske som kommentar under indlægget med overskriften: “Vi skal true med at blive…”.

Johansen

Posted: 28 september 2008 - 21:52 - Svar

Janne

Israel etablerer nogle problematiske bosættelser på Vestbredden. Det vil jeg medgive, specielt hvis man har en to stats løsning for øje.
Israel udfører ikke “organiseret statsterror”, som det anklages for af en SF´er. Derimod forsøger Israel effektivt at hindre selvmordsangreb eller anden hverdagsterror fra islamiske fanatikere.
Forleden kørte en palæstinenser ind i en gruppe israelske soldater og sårede 15 israelere. Ikke meget omtale det har fået i MSM. Men da en palæstinenser blev skudt i lilletåen, skulle hele Danmarks befolkning skam se det i tv-avisen en søndag aften i bedste sendetid.
Sådan er der så meget. Fordrejningen og vinklingen er til at tage at føle på, specielt når det kommer fra den røde støjsender.

HelgeD-H

Posted: 28 september 2008 - 23:59 - Svar

Dagans Tema : Islamofobi – det tror da pokker.
Det er det samme som at være en håndsky vantro hund,
som det ene øjeblik bliver pryglet, og i det næste
øjeblik skal klappes.
I politisk korrekt optik er islamofobi defineret
som en irrationel angst baseret på småracistiske
fordomme om muslimer.
Imamer og muslimske ledere sidestiller islamofobi
som en sygdom, på linje med sindsyge.
Dårlige erfaringer resulterer i islamofobi. F.eks.
etnolekt fra hodja.wordpress.com hvor unge med anden
etnisk baggrund taler dårligt til og om danskerne,
holdup, voldtægter,samt flagafbrænding og forfølgelse
af danskere i udlandet under Muhammed-krisen i
februar 2006, o.s.v. .

Emeritus

Posted: 29 september 2008 - 12:07 - Svar

Sørlander.
I disse tider er det, at vore filosoffer har mulighed for at demonstrere, om vi har brug for dem. Kai Sørlander gør det soleklart og tak for det.
Med venlig hilsen
Emeritus.

Leave a Comment