23
nov
Seneste opdatering: 24/11-08 kl. 1624
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Wayne Kopping, 2008, hele filmen på 1 t. 11 min. i modsætning til traileren på 30 minutter vi tidligere har anbefalet varmt. Den kommer som sendt til Birthe Rønn-Hornbech og hendes lige og burde i det hele taget være tvangspensum for hver eneste vestlige parlamentariker. En “must see film”, der kommer vidt omkring og langfra kun omhandler USA, som indledningen kunne antyde.  Se i helskærm og download evt. en kopi her, den fylder kun 235 MB .

Ayaan Hirsi Ali, Dr. M. Zuhdi Jasser, Walid Phares, Tom Ridge, Rachel Ehrenfeld, Ray Kelly, Imam Abdul Alim Musa, Rev. Eugene Rivers, Manda Zand Ervin, Wayne Simmons, Senator Joseph Lieberman, Mark Steyn, Rudy Giuliani, Bernard Lewis, Clare Lope, Jim Woolsey, Dr. Tawfik Hamid, Melanie Phillips, John Millerg

Søren Pind: En menneskeret?

Er love og konventioner mejslet for evigt i granit, selv hvis de bliver rene selvmordspagter for de befolkninger der har opbygget de samfund som disse utålelige på tålt ophold drages af? Eller må de tilpasses realiteterne? Den altovervejende konsensus er desværre enige i det første udsagn, men der er dog enkelte lyspunkter i al vanviddet, apologien og det kulturelle selvhad, og Søren Pind er et af de fremmeste (LFPC)

Det undrer mig – også med min forfatningsretlige baggrund – at fremtrædende eksperter kan mene, at man ikke kan stramme reglerne om tålt ophold. Som nu her søndag aften på DR 1, hvor en af mine kolleger fra Københavns Universitet dukker frem.
Essensen er ganske enkel: Det er ikke en menneskeret at opholde sig i Danmark. Det er det principielt og som hovedregel kun danske statsborgere, der har ret til.
Danmark har så i internationale konventioner forpligtet sig til at beskytte mennesker, der er flygtet i forskellige sammenhænge – og desforuden har vi forpligtet os til, ikke at udvise mennesker til tortur.
Det viser sig så, at mennesker, der efter danske regler har fået pålæg om at forlade landet/lade sig udvise, siger nej – og vi er i nogle tilfælde nødt til at rette os herefter på grund af torturtruslen.
Det forandrer imidlertid ikke, at de pågældende er at betragte som udviste – og dermed er at betragte – mindst – på linje med de afviste asylansøgere.
Det skulle undre mig voldsomt, om man nogen steder ville komme frem til, at det er i strid med nogen som helst konvention at behandle udviste, der nægter at forlade landet, på linje med netop dem. Rent faktisk tror jeg , man ville kunne gå længere, også i spgm. om frihedsberøvelsen eller afgrænsning af opholdsområde.
For udgangspunktet er enkelt: Det er ikke en menneskeret for andre end danske statsborgere at tage ophold i Danmark.  Søren Pind: En menneskeret?

Update: Ligesom miljøbevægelserne tænker vi globalt og handler lokalt, men der er ingen tvivl om at det lokale let risikerer at overskygge, og måske allerede gør, fokus på de konventioner og sammenslutninger der binder os på hånd og mund. EU er Antikrist i denne sammenhæng, men som det ses her, skydes Pinds betragtninger formentlig ned i virkelighedens verden af den europæiske menneskerettighedsdomstol. Briterne har på et tidspunkt ymtet noget om at opsige visse af den slags konventioner, og det er måske vores eneste håb at nogle af de større lande går forrest og tager skraldet – ellers kunne Danmark gå hen og blive østrigficeret.

Danmark vil højst sandsynligt blive dømt med piber og trommer ved den europæiske menneskeretsdomstol, hvis den såkaldte tuneserlov bliver hastet igennem i Folketinget. […]

– Det er en meget sandsynlig mulighed, at Danmark vil blive dømt ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg, siger seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, Kim U. Kjær. Han peger på, at loven er i konflikt med den såkaldte proportionalitet. Det vil sige, at der skal være et rimeligt forhold mellem en sanktion og en persons forseelse. – Loven omfatter alle, der er på tålt ophold. Ikke kun de tre personer, der er terrormistænkte. […] Eksperter: Tuneserloven er et makværk

‘Æres’-drab, m/u opbakning

Jeg betragter en historie som denne som ren propaganda: ‘Se, vi er slet ikke så forskellige endda’, eller endog ‘vi er jo ikke et hak bedre selv’. Tilsigtet og designet eller ej, der er et massivt ønske hos ‘de andre’ om at udglatte, bortforklare og bagatellisere. Spørgsmålet her er: Hvad er vigtigst, ligheder eller forskelle? At vestlige og muhamedanske mænd har ækvivalente psykologiske profiler når de dræber kvinder – eller at sidstnævnte gør det på vegne af og undertiden med deltagelse af hele den pukkelryggede familie? Jeg ville jo sige at den kulturelle og familiemæssige opbakning er det afgørende. Sjovt nok bliver dette sidste aspekt slet ikke nævnt her. Hvorfor mon ikke?

Det er ikke kun i indvandrerfamilier, at mænd myrder deres koner eller ekskoner for at redde stolthed og ære. 29 kvinder i Danmark er de seneste tre år blevet slået ihjel af en jaloux mand eller eksmand. Mændene dræber især, fordi de er bange for at miste ære, når kvinden f.eks. er ved at forlade forholdet. […]

»En del af det er det samme, som vi ser i de såkaldte “æresdrab”. Psykologien bag er den samme. De danske mænd tænker på samme måde som indvandrermænd, der føler, at de ikke kan leve med ydmygelsen, hvis konen går,« siger psykiater Henrik Day Poulsen. […]

Drabschef i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Ove Dahl, vil ikke bruge termen “æresdrab”, fordi den vækker andre associationer, men understreger: »Det handler om at miste stolthed og status. Det kan være den velfungerende familie, de velfungerende børn eller den velfungerende økonomi, som man ikke kan overskue at miste. Derfor begår manden drab i affekt. På den måde kan man godt sige, at det handler om ære.« Når kærligheden dræber

Journalisterne på JP har ikke nødvendigvis tænkt i propagandabaner, men som måske bekendt har vi bragt utallige poster her der dokumenterer at især de yngre af slagsen ikke evner at tænke og skrive kritisk (LFPC).

Murray MUSLIM prisoners have launched a reign of terror inside a top security British jail

The fanatics are forcing fellow inmates to convert to Islam or face punishment beatings.One man who stood up to the thugs was branded with a lump of hot metal, according to a prison source.The crisis at Whitemoor jail in Cambridgeshire has led to calls by staff for the 100 Muslim inmates there to be dispersed to other prisons round the country.  MUSLIM FANATICS ‘HIJACK BRITISH PRISON’


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Magga

Posted: 24 november 2008 - 01:08 - Svar

Så Bernard Lewis mener, at Europa er tabt.

Efter at have set videoen sidder jeg tilbage med spørgsmålet, hvordan den gennemgående fortæller dog kan indlede med at fortælle, at han er muslim og elsker sin religion? Han virkede ellers ægte opbragt over udviklingen, men måske var han nødt til at lyve.

En af de interviewede sagde, at der eksisterer et MEGET frugtbart grundlag for at hverve muslimer til jihad. Hvorfor er der så ingen, der stiller spørgsmålet om forskellen mellem islam og islamisme?

Det savnede jeg i videoen, men ellers var den umagen værd at bruge tid på, og nu venter vi så på, at en “dirty bomb” eller lign. skal ryste verden. Det er vel bare et spørgsmål om tid.

steen

Posted: 24 november 2008 - 01:55 - Svar

Bernard Lewis er måske lidt rigeligt glad for bombastiske spådomme. Han er en ældre herre, der har travlt. Forhåbentlig er intet afgjort endnu, men Mark Steyns befolkningskurve er tankevækkende, og hvis England, Sverige og Holland fortsætter ret meget længere, må en del erklæres for afgjort: der vil blive krig (-slignende tilstande) i Europa. Også det som Melanie Phillips, Rudy Giuliani og flere andre gentager: store dele af Vesten er i benægtelse. Der skal kun én til at erklære en krig, selvom den ene part måske kun repræsenterer 5 % af islam.

Nu ved jeg ikke om sådanne som Hornbech og Bonnichsen selv tror på det de siger. Det er mindre vigtigt HVAD de siger, bare de VED at vi allerede er trukket ud i en krig af fanatikere. Jo længere de ikke ved det, desto farligere bliver krigen. Det er nok rigtigt hvad der indledte rapporten om slutningen på det amerikanske århundrede forleden: Få amerikanske præsidenter har stået med sværere kort på hånden, end den kommende Obama.

Men der er så mange emner, at jeg bare kan opfordre folk til at se filmen, og gerne gemme den, man ved aldrig hvor længe den ligger. – Det nukleare og kemisk-bakteriologiske scenarie den slutter med, er næsten for uudholdeligt at tænke på. Hav en flerdobbelt Bloody Mary parat!

Vivi Andersen

Posted: 24 november 2008 - 04:12 - Svar

Hvad jeg finder helt ubegribeligt er, at de Europæiske ledere enten ikke har fattet hvad vi, med islam og muslimer rodfæstet i de Europæiske lande, har fået med at gøre ….. eller politikerne gradvist ER blevet på det rene med betydningen og konsekvenserne af denne tilstedeværelse, men har måttet, for dem selv, indse deres magtesløshed overfor islam og dens rettroende.

De troede måske i starten at indvandringen fra de islamiske lande kunne styres.

Og de troede måske også, at antallet af herboende muslimer ikke ville få konsekvenser for de europæiske samfund, samt at de nye, muslimske borgere gradvist ville integrere sig sådan som alle andre indvandrere fra andre kulturer har gjort det.

Men så viste det sig, at integration i modtagerlandene ikke var det de ville.

De ville omvendt have de oprindelige borgere i de Euopæiske lande til at integrere sig gradvist i den islamiske kultur.

Måderne dette skulle foregå på er mange.

Lige fra kønsadskillelse i svømmehaller over halalmad i børnehaver og skoler til vedvarende krav om at Vantro skal tage diverse særhensyn til muslimer i det offentlige rum, på arbejdspladserne, i skolerne og på uddannelsesstederne, på hospitalerne osv. osv..

Sproglige hensyn skal Vantro også lære, idet ret så meget, stort eller småt, kan krænke og fornærme muslimer.

Så visse ord og ordsammensætninger bliver gjort forbudte – og de Vantro retter ind.

Hver gang!

HelgeD-H

Posted: 24 november 2008 - 10:50 - Svar

Jeg kan ikke dy mig for, at bringe to citater med relation til indlægget:
1)»Demoraliser fjenden indefra med overraskelse, terror, sabotage.
Dette er fremtidens krig. «
Samt
2)»Verdensherredømmet er som en vandrepokal.
Den som ikke hævder, endsige forsvarer sit verdensherredømme,
gør sig ikke fortjent til at have verdensherredømmet. «
Ironisk nok stammer citaterne fra Hitler.

ad.1) Som indvandrerbandekriminalitet med brandstiftelse i de større byer. Indvandrerbanderne som varulve.
-Det ser ud til, at de har taget dette citat til sig.
1400 års partisankrigskunst ligger til grund herfor.

ad.2) Dette er livets hjul om igen.
Som vist i bogen af R.Broby-Johansen: Den Danske Billedbibel I Kalkmalerier. -Fra forlaget Gyldendal. På side 176-177.
Muslimen, på vej op, siger: jeg skal regere.
I det 20. årh. sagde Europa-Amerika, på magtens tinde:
Jeg regerer -regno på latin.
Snart siger Europa-Amerika, med vestens fald: Jeg har regeret.
Den døde siger: Jeg har ingen regering.

Man (moi meme) føler halsen og maven snøre sig sammen ved at tænke
tanken til ende, med at stå til at tabe sammen med vestens fald.
Takket være den Politiske Korrekthed blandt de toneangivende politiske beslutningstagere (omfatter også medie-journalister),
og forpassede chancer.
Det er virkelig unfair.

Magga

Posted: 24 november 2008 - 11:46 - Svar

Da jeg havde set videoen, tænkte jeg, at den fungerer mindst lige så effektivt som demoraliserende skrækpropaganda som en alarmklokke, der skal få folk til at vågne op.

Sådan er det efterhånden med mange ting, det kan være svært at sondre mellem det ægte og det uægte, det har du helt på det rene Helge, og den situation må vi også lære at tackle. Det første, der går tabt i en krig er som bekendt sandheden.

Wafa Sultan sagde til sine trosfæller i videoen forleden: “They will crush you” (hvis I ikke finder en modus vivendi med Vesten).

Til det brug tror jeg, at Obamas energi kan være nyttig. Han står overfor en hård tørn, og de muslimske lande vil meget hurtigt komme til at ændre deres mening om ham. Det bliver interessant at se, hvad de mange europæiske beundrede siger til det. Det er min mening, at man i videst muligt omfang bør lade de muslimske lande passe sig selv og bruge ressourcerne på at udvikle alternativ energi og et stærkt forsvar herhjemme i stedet for at have soldaterne i Aghanistan. Men det er jo glimrende, at de har fået udviklet deres kunnen i praksis.

Emeritus

Posted: 25 november 2008 - 11:34 - Svar

‘…‘Æres’-drab, m/u opbakning
Jeg betragter en historie som denne som ren propaganda: ‘Se, vi er slet ikke så forskellige endda’, eller endog ‘vi er jo ikke et hak bedre selv’. Tilsigtet og designet eller ej, der er et massivt ønske hos ‘de andre’ om at udglatte, bortforklare og bagatellisere…’

Citatet henviser til JP’s begrebsforfalskning, idet bladet i en artikel lader som om æresdrab og jalousi er nærmest et og det samme. Meget prisværdigt beskæftiger både Monokultur og Snaphanen sig med denne særlige form for svindel. Jeg kommenterede dette på Monokultur for et par dage siden og kan ikke træde nogens rettigheder over tæerne ved at citere mig selv her på tråden:

‘…‘…Jalousimord og æresdrab er kraftpetervæltemig ikke det samme. Jalousi er ifølge Den Store Danske Encyklopædi…’ (Drokles)
Min kommentar:
Det er fundamentalt for vor evne til at forstå hinanden og kunne føre en kvalificeret dialog, at referencerammen – herunder diskrimination, definition og entydigheden i begrebsanvendelsen er i orden. Derfor er det afgørende vigtigt at være opmærksom på den svindel med begrebers betydning, som uafbrudt foregår. Ordene mister let deres mening og vi orienteringen, når man manipulerer ordenes betydning.

Meget vigtigt, Drokles at du fik sat ord på snyderiet med begreberne jalousi og æresdrab.

Den lille krølle med koblingen mellem jalousi og lavt selvværd er af tvivlsom herkomst og opstod, som jeg husker det, i forbindelse med kvindefrigørelsen. Indtil da levede jeg i lykkelig uvidenhed om, at netop jeg i udpræget grad burde lide af lavt selvværd. Men den slags blev forsmåede mænd tudet ørene fulde med, når frigjorte kvinder fandt sig en ny partner.

Personligt har jeg aldrig et sekund været i tvivl om min jalousi som skrækkelig og som smertelig. Hvad mit påståede selvværd derimod angår, knytter fænoménet kun an til den person, min jalousi retter sig imod. Da min værdi hos vedkommende åbenlyst er vejet og fundet værdiløs, vil mit selværd (i den forbindelse) være voldsomt ramt og på et lavpunkt, Men det er kun naturligt (en banal konstatering). Vi mænd er såmænd også på andre måder ret gode til at opfange signaler – især den dag vi kommer med favnen fuld af blomster, rivalen åbner døren, og det viser sig, at han er en kleppert på over to meter.

Men intet af alt dette har, som Drokles med præcision påpeger, med nogen form for overlæg eller med gustne familie- og klanmønstre at gøre…’

Med venlig hilsen

Emeritus

Posted: 25 november 2008 - 12:16 - Svar

‘…De ville omvendt have de oprindelige borgere i de Euopæiske lande til at integrere sig gradvist i den islamiske kultur…’ (Vivi Andersen)

Jeg er modstander af ‘DIALOG’. Det er jeg, fordi begrebet er betydningsforskudt indtil forvrængning.
Der er nemlig kun behov for dialog i de tilfælde, hvor diskussion og almindelig samtale er fastlåst eller gået i hårdknude. Den situation, hvor vores rolle som jævnbyrdige forhandlingspartnere er ophørt, og VI ikke kan komme videre.

Så overgår debatten til næste fase, den uden konsensus, hvor kun DE, som burde være vore forhandlingspartnere, kan komme videre, og vi hele tiden må flytte os for at kunne påstå, at der dog er skred i sagerne. Spørgsmålet er hele tiden og kun, hvor langt vi er villige til at flytte os ad gangen.

Hvem er det så, vi er nødt til som de eneste at gå i ‘dialog’ med? – Muslimer selvfølgelig. Hvad kan vi diskutere? Kun sammenstødenes symptomer, halal og hvilket tempo Ummahen, Sharia’en og kalifatet indføres i Danmark, og hvor store stormoskeerne i dette land skal bygges, og hvor de skal ligge. – Ja, for dialogen drejer sig ikke om at forhindre det i at ske. Denne situation er historisk enestående for minoriteter også i dag, hvor vi aldrig nogensinde har haft brug for DIALOG med buddhister, vietnamesere, kinesere, polakker og andre folkeslag eller anderledes tænkende. ‘Dialogen’ handler derfor kun om at tilfredsstille muslimer og om indførelsen af Islam og det tempo, folkeflytningerne fra de overbefolkede muslimske lande til Europa skal foregå i.

At der er tale om det største og farligste kulturelt-politiske eksperiment i Europas historie er ikke til diskussion på de bonede gulve, for meritokraterne har en plan, der kun kan gå galt, men som skal ties ihjel så længe, at de er borte den dag, det sker.

Derfor er jeg imod DIALOG.

Med venlig hilsen

AN

Posted: 25 november 2008 - 19:11 - Svar

Hurra for internettet! En så væsentlig film har ikke nogen chance for at blive sendt på en dansk TV-kanal.

Janne

Posted: 25 november 2008 - 19:38 - Svar

AN

Muslimerne i filmen har ikke ytringsfrihed i danske medier lader det til. Udmærket at de har det på blogs.

Leave a Comment