30
jan
Seneste opdatering: 1/2-09 kl. 0111
22 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Sverige  har næsten realiseret  Glistrups gamle forsvarspolitik. Sverige kan med en vis ret opfattes som et passivt medlem af NATO. Hvorfor de ikke tager skridtet fuldt ud, hører til en af de større gåder.

”År 2014 är 2 000 man insatsberedda. 300 man kan mobiliseras direkt.”

För detta skall vi betala 40 miljader kr om året, kanske mer. Försvaret är den mest vanskötta politiska frågan någonsin i detta arma land – aldrig har så få politiker åstadkommit så stor skada för så många på så kort tid.Den svenska försvarspolitiken är som en sketch ur Monthy Pyton, ganska kul om det inte vore så allvarligt att komedin gällde nationens säkerhet. John Cleese som försvarsminister, det vore nästan lika kul som Tolgforsen.Var och en begriper att man inte kan försvara ett land nästan lika stort som Frankrike och med 400 mil kust med en styrka som uppgår till ett par tusen man, några stridsvagnar och en handfull flygplan.  Jag skulle tro att Sverige i dag kan intas och ockuperas av en styrka som ej är större än 5 000 man – det blir bara en liten marginell diversion för ett krigförande land som deltar i en större europeisk konflikt. Kurt Lundgren. Nordens mindste og dyreste hær. En svensk soldat koster over 10 gange mere end en finsk.,Mest oroande med ÖB:s förslag är ingreppen i vår förmåga till strid på svenskt territorium

Der er selvfølgelig dette uafviselige argument imod et forsvar:

“Är vi inte redan intagna av främmande makt? 100.000 personer/år med främmande kultur och språk håller långsamt och helt fredligt på att ta över vårt land. Så vad fan ska vi med ett försvar till?”

Muslim population ‘rising 10 times faster than rest of society’
Det er måske udtryk for klassisk britisk understatement når Ceri Peach, Professor i Social Geography ved Manchester University, i samme artikel siger om pakistanerne og bengalerne at “They have got extremely strong family values but it goes together with the sort of honour society and other kinds of attributes which people object to […]  So you are dealing with a pretty complex situation”. Unægteligt. Der udvandrer en brite i gennemsnit hvert andet minut, og i kommentarerne siger en James “It will be interesting to watch this situation develop. I’ll be doing it from the other side of the Atlantic” (LFPC).

The Muslim population in Britain has grown by more than 500,000 to 2.4 million in just four years, according to official research collated for The Times. The population multiplied 10 times faster than the rest of society, the research by the Office for National Statistics reveals. In the same period the number of Christians in the country fell by more than 2 million. Experts said that the increase was attributable to immigration, a higher birthrate and conversions to Islam during the period of 2004-2008, when the data was gathered. Times Online

“We are losing Europe”

Friskt interview med “den yderliggående” Geert Wilders, min. af Jesse Petrilla der skrev Frontpage Mag artiklen omtalt nedenfor . Via Veritas Universalis. I mellemtiden i Holland: One of the lawyers behind the prosecution of Freedom Party (PVV) leader Geert Wilders has asked for bodyguards because of threats from Mr Wilders’ supporters

Islamologer og politik

Islamologer  står på række  for at skyde Rosengårdsrapporten ned. Idag er det så det, at Ranstorp beskytter sine kilder.Skulle han offenliggøre alle informanter der arbjeder der? Hvad har islamologer i det hele taget med en rapport at gøre, der handler om politik og Sveriges sikkerhed ?

Lars Nicander menar att de känsliga personintervjuerna i Rosengårdsrapporten krävde destruktion av källmaterialet.

– Det här var minnesanteckningar som inte vi betraktade som allmänna handlingar. Det finns en målkonflikt men vi var tvungna att skydda identiteten på intervjupersonerna. Enligt gängse forskningsetik ska källmaterial arkiveras i tio år? – Om det handlar om vanligt källmaterial, ja. Men här handlar det om individens skydd.Forskarvärlden rasar mot söndertuggade källor, Källmaterialet i Rosengårdsrapporten polisanmält

Endnu en salamiskive af Danmark: Israelske sælgere rejst hjem af sikkerhedsgrunde

Efter mit bedste skøn bunder umuligheden af dialog med de anstændige og apologeterne i at de taler om individer med individuelle kvaliteter, mens vi islamoskeptikere/fober taler om systemet islams konsekvenser for de samfund hvor det slår rod. Denne seneste udvikling i sagen om skuddramaet i Odense illustrerer min påstand: Det hjælper intet som helst at skelne mellem ‘muslimer’ og ‘islamister’, ‘moderate’ og ‘radikaliserede’, ligesom det ikke nytter noget refleksmæssigt at give igen med at ‘de fleste er moderate og ønsker bare at leve et fredeligt liv’. Systemet islams tilstedeværelse har nu fået den konsekvens at en aldeles sagesløs gruppe udlandske statsborgere ikke kan opholde sig her længere. Det er altid godt at kigge på makrotendenserne i fugleperspektiv: Millioner af mennesker i den muslimske verden er villige til at ofre alt for at bevæge sig herop. For disse israelere peger pilen i den modsatte retning. Nært forbundet med denne salamiskive af afstået national suverænitet er også de europæiske landes mulighed for (helt hypotetisk) at bakke op om Israel i en evt. kommende storkrig i Mellemøsten. Denne mulighed er forsvundet for altid, uden det mindste pip i medierne. Sådan forandrer Europa sig i disse år, og det hjælper i denne forbindelse intet at grønthandleren nede på hjørnet er så flink (LFPC).

ODENSE: De 15 israelske sælgere, som gennem lang tid har solgt cremer og helseprodukter i Rosengårdcentret, har nedlagt deres boder og er rejst hjem. Det er sket efter råd fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), efter at to af sælgerne nytårsaftensdag blev ramt af skud, formentligt affyret af en 27-årig dansk-palæstinensisk mand fra Vollsmose. – De har i samarbejde med PET besluttet at lukke deres aktiviteter ned. Ikke kun her i centret, men i hele Danmark, siger centerchef Carsten Lindblad, Rosengårdcentret.[…]

– Som de har fortalt mig, har de også valgt at trække sig tilbage i samarbejde med den svenske sikkerhedstjeneste, så derfor har de også indstillet deres salg i Sverige, siger centerchefen. […]

– Beslutningen er åbenbart sket, mens de to var indlagt på Odense Universitetshospital (OUH). Om de har trukket stikket for tid og evighed. kan ingen nok sige noget om nu, siger Carsten Lindblad. […] PET sendte jøder hjem til Israel

Arabisk i latinskolen – et stort og vigtigt sprog

Arabiska införs som modernt språk på gymnasiet i Malmö från och höstterminen i år. Beslutet fattades av Malmö Utbildningsnämnd på fredagen.Arabiska görs därmed tillgängligt som språkval för alla elever i likhet med exempelvis spanska, franska och kinesiska. Placeringen blir på Malmö Latinskola.

– Det är oerhört glädjande att vi nu kan bredda elevernas språkval med ännu ett stort och viktigt språk, säger utbildningsnämndens ordförande, kommunalrådet Agneta Eriksson (S).Latinelever kan välja arabiska

Sveriges selvskabte  ungdomsarbejdsløshed

er i meget høj grad importeret, dertil bidrager  arbejdsmarkedsstruktur (LAS-loven)

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att stiga i både Sverige och inom EU.Sverige hade vid årsskiftet den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i EU. Endast Spanien och Ungern hade högre arbetslöshet bland ungdomar. Inom EU låg ungdomsarbetslösheten i december på 16,4 procent och motsvarande siffra i Sverige var 22 procent. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat. Hög ungdomsarbetslöshet i Sverige


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Mosemanden

Posted: 30 januar 2009 - 21:28 - Svar

“Det hollandske parlament er svagt , de er kujoner . Det hollandske parlament består af mange kujoner”

Og det sammen er det danske hvis ikke de tør invitere Geert Wilders .
Manden har jo godt fat i den lange ende og før eller siden må selv den mest politisk korrekte kujon anderkende at selv om han har en uhyggelig dårlig frisure så har han så forbandet ret ! .

Magga

Posted: 30 januar 2009 - 22:22 - Svar

“Katrine Winkel Holm refererer til en artikel af Arthur Legger i internetmagasinet Sappho. Enten er Arthur Legger forkert informeret, eller også har Katrine Winkel Holm misforstået Arthur Legger i den internetartikel, som hun refererer til. Blasfemiparagraffen i Holland er ikke blevet udvidet. Tværtimod vedtog et flertal i det hollandske parlament 20/1 2009 at afskaffe blasfemiloven (artikel 147 i straffeloven) efter flere års heftige diskussioner med de kristelige partier, som ønskede at håndhæve loven.

Ved samme lejlighed foreslog justitsminister Hirsch Ballin, som han har gjort før, at udvide en anden paragraf (paragraf 137c i straffeloven) til at omfatte alvorlige fornærmelser af grupper af personer.

Ikke til afstemning
Dette forslag nåede imidlertid aldrig til afstemning i det hollandske parlament. Der er ikke og har indtil nu ikke været flertal for en sådan udvidelse. Det er derfor en ikke-eksisterende lovbestemmelse, som Katrine Winkel Holm refererer til i sin artikel, og som sigtelsen af Geert Wilders og Gregorius Nekschot skulle være baseret på.

Realiteten er, at Geert Wilders retsforfølges på grundlag af artikel 137d og 137c i den hollandske straffelov. Wilders sigtes for overtrædelse af artikel 137d, som omfatter tilskyndelse til had og diskrimination samt overtrædelse af forbuddet mod diskrimination (artikel 137c). Sigtelserne gælder udelukkende de udtalelser, hvori Wilders sammenligner islam med nazismen – blandt andet i filmen ”Fitna” – hvor Wilders kalder Koranen »den islamitiske ”Mein Kampf”«.

Domstolen skønner, at Wilders hermed udelukker en hel befolkningsgruppe fra at deltage i samfundsdebatten. Grundlaget for at retsforfølge er her, at der handles i strid med en af grundværdierne for et stabilt demokrati.”

http://jp.dk/meninger/breve/article1586508.ece

—————–

Det er en meget søgt begrundelse og minder mig om de nye norske forhold. Jeg kan simpelthen ikke få øje på logikken, der er noget værre juristeri.

“Mein Kampf” er en kæmpesucces blandt muslimer og har været det omtrent fra starten. Hvis der var nogen, der stod sammen, var det da Hitler og for eksempel Det Muslimske Broderskab.

Helle Merete Brix skriver i “Mod Mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa” (200() side. 24

“i 1927 havde Hitler afsluttet sit to-binds værk “Mein Kampf”, der givetvis havde tjent som inspiration for en af Det Muslimske Broderskabs mest radikale ideologer, Sayyid Outb. I Outbs bøger finder man et had til jøderne og en opfattelse af jøderne som skyld i alle verdens ulykker fuldstændig som i “Mein Kampf. Hassan al-Banna (broderskabets grundlægger og Ramadan-brødrenes morfar, magga) var en varm beundrer af nazismen”.

Side 31 skriver Brix, at der blandt muslimger gik rygter om, “at Mussolini i virkeligheden var egyptisk muslim, og at Hitler i al hemmelighed var konverteret til islam og bar navnet Hayder, Den Tapre”

Under demonstrationerne i den sidste tid har vi jo også oplevet, hvor dan Hamas-tilhængere har råbt “Hitler er stor”, “Ned med demokatiet” osv. og der bør vi ikke undre os over, for Hamas er – som jeg efterhånden har skrevet nogle gange – Det Muslimske Broderskabs udløber i Gaza.

Whodares

Posted: 30 januar 2009 - 23:04 - Svar

Ak ja, sammenholdt med denne, så er jeg tilbøjelig til at give W ret i at Europa er ved at være tabt.
Udover at der nok nærmere er 10% og ikke 3% som de lykkeberusede islamister postulerer.

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=8766

Procopius

Posted: 31 januar 2009 - 01:10 - Svar

Hej igen,

tak for de gode svar!
Min pointe var bestemt ikke at Islam uden videre bukker under for fornuften og afløses af ummaens frivillige adoption af postmoderne humanisme samt en knusforelskelse i menneskerettighederne. Det sker næppe.
Jeg skrev om Islams nederlag i Europa og verden. To ting som efter min mening hænger nøje sammen. Islam er lige kommet sig ovenpå en slem forkølelse introduceret gennem to nederlag ved Wiens porte og osmannernes ydmygende deroute. Nu er islam igen parat til at deltage i høstballet og Europa står på menukortet som før. Min optimisme er derfor knyttet til Europas traditionelle rolle iforbindelse med kampen mod islam. Er vi en flok selvrealiserende selvhadende kultur radikale som er parate til at sælge fædreland og frihed for et billigt multikulti slogan og fem minutter i X-factor, mens vi nægter at formere os? Helt sikkert!
Kristenheden eller “Vesten” som vi nu om dage kalder os selv er altid et kludetæppe af halvhjertede alliancer med en generel manglende vilje til at slås når det virkelig gælder. Det skyldes altsammen den forbandede frihed der igen og igen får os til at elske livet lige så højt som pepsi cola og igen og igen må vi betale for vores menneske og fornuftsdyrkelse!
Sasanidernes og senere Byzans´s fald samt mogulernes regime i Indien skræmmer, ingen tvivl om det. Alle tre gode eksempler på Islams enorme potentiale for vold og død, legmelig som sjælelig.
Men hvor nogle kalder dette en tredje jihad mod vesten, vil jeg vove pelsen og kalde den, en sidste jihad. Islam overlever ikke et europæisk nederlag
til!
Min mening var derudover at pege på det Europa som står tilbage efter endnu en runde jihad. Et Europa af regenerede nationalstater, kun alt for opsatte på at sætte sig i respekt!
Ja, ja den tid den sorg!

De bedtse hilsner
P

monse

Posted: 31 januar 2009 - 05:01 - Svar

Ang. de israelske sælgere:

Mit badeværelse er fyldt med obeyyourbody cremer med dødehavssalt og –mineraler. Jeg tror efterhånden jeg har flere krukker, end jeg nogenside kan nå at forbruge. (Heldigvis er de populære gaver). Og hvorfor nu det? Jo, jeg har mange gange handlet med israelske sælgere i butikscentre flere steder (ikke lige i Odense, for der kommer jeg desværre ikke så tit, men andre steder). Det er en skør dille, indrømmet, men jeg har altså ikke kunnet stå for dem, sælgerne altså. De er gode sælgere, og jeg har en svaghed for gode sælgere, selvom jeg samtidig er helt på det rene med, at jeg bliver blokket for adkillige hundrede kroner hver gang. Det tager jeg med et indre smil, jeg lader mig forføre med åbne øjne, hvis sælgeren er god. Så har han eller hun fuldt fortjent sin løn. Produktet kommer på en måde i anden række. De er sympatiske, de spiller deres salgsspil, men overspiller det ikke. De formår lige præcist at sætte den scene, hvor både kunde og sælger er helt klar over, hvad der foregår, og inderst inde morer sig over det. Selvfølgelig er det alvor, de skal have penge i kassen, og produktet er trods ikke helt ligegyldigt for kunden her, men de gør det godt. Jeg skal indrømme at meget af sympatien bunder i, at de netop er fra Israel og sælger israelske produkter. Det siger jeg naturligvis ikke til dem, det ville punktere magien i situationen. Den tanke har strejfet mig, om jeg egentlig er rigtig klog, når jeg lader mine latente sympatier af denne art styre mine valg af indkøb. Det gælder også når jeg får købt et par rundstykker og spandauere for meget hos en rigtig dansk bager, eller nogle skiver pålæg, inklusive flæskesteg, for meget hos en rigtig dansk slagter, osv. Og for lige at runde billedet af, det gælder også, men med modsat fortegn når jeg aldrig køber tomater der, hvor grønthandlerens formentlig gratisabejdende og kontanthjælpsmodtagende kone og døtre bærer de umiskendelige, perverse tørklæder. Her har undertegnede ingen latente sympatier, men i den grad tværtimod. Jeg må nok erkende at tilhøre segmentet af politiske forbrugere, selvom jeg i mine glimtvise rationelle øjeblikke synes det er skørt. Jeg elsker at være forbruger. Måske skyldes det en barndom i fattigdom (dog på ingen måde ulykkelig), og nu, hvor jeg i moden alder har råd, skal den altså have hele armen. En af de indsigter jeg har fået som forbruger er, at jeg har måttet give Karl Marx ret på et vasentligt punkt. En vare er ikke blot en vare, dvs. en stol er ikke blot det træ, den er lavet af. (Eller var det et bord, han brugte som eksempel i Manifestet?). En vare er meget mere end som så. Dens værdi fastsættes i mindst lige så høj grad af kunden som af producenten, og det drejer sig ikke kun om simpel brugsværdi, for her spiller både sælgerens dygtighed og kundens latente sympatier altså også ind. Det bringer mig tilbage til mine mange krukker med israelske cremer og dødehavssalt. De står der og siger, monse, du elsker Israel. Altså produkterne virker skam, de fjerner overfladelaget af døde hudceller og efterlader en barnenumseblød hud på hænder og fødder. Man skal være lidt varsom med det, for de døde hudceller danner jo et keratinlag, som har en naturlig beskyttende funktion, men for skrivebordsarbejdende folk som jeg, kan det gå an at fjerne det med israelsk dødehavssalt og mineralholdig crème en gang imellem, og det er unægteligt ganske rart. Og med hensyn til den indirekte kærlighedserklæring til Israel, ja, og hvad så? Israel fortjener at blive elsket. I en udørk med brutalt klima (i hvert fald for en bleg nordbo som jeg) og fremherskende åndelig formørkelse i samtlige nabolande ligger Israel som en oase af modernitet, velstand, oplysthed og demokrati – og sekularitet, selvom mange israelere faktisk er dybt religiøse. Når jeg nu læser om de israelske sælgeres skæbne i Danmark, mit land, bliver jeg fyldt af sorg. Det har de ikke fortjent. Og jeg fyldes også af skam. Det er mit lands myndigheder, der optræder så kujonagtigt og lader sig kue af terror. Jeg føler trang til at sige til israelerne, med et let omskrevet Jesuscitat: Tilgiv os, vi ved ikke hvad vi gør!

Janne

Posted: 31 januar 2009 - 08:58 - Svar

“De 15 israelske sælgere, som gennem lang tid har solgt cremer og helseprodukter i Rosengårdcentret, har nedlagt deres boder og er rejst hjem. Det er sket efter råd fra Politiets Efterretningstjeneste (PET)…”

Israelske sælgere sendes hjem og pet fortsætter dialog med islamister…

For nyligt lavede en veninde og jeg en udflugt til Vollsmose som vi har hørt og læst så meget om. Vi ville drage til en af multikulturens (venstrefløjens) så højt besungne højborge som også kongehuset har rost til skyerne og hvad så vi så?

En masse grå og dystre betonblokke hvor de fleste gardiner (eller tæpper) var trukket for vinduerne. Lys og frisk luft er vist ikke i høj kurs i Vollsmose. Vi så et hav af paraboler og vi så mange kvinder i mørke religiøse uniformer. Det syndfulde kvindehår naturligvis skjult bag hijabs eller burka eller niqab. Vi så også at forretninger havde tekster på arabisk på facadevinduerne. Der var ingen skilte på spansk, italiensk eller engelsk eller grønlandsk. Kun arabisk og lidt dansk. Det samme var tilfældet hos bageren. Kun to sprog: dansk og arabisk. Desuden så vi højt oppe på en af beton husblokkene at der var sat store røde bogstaver op måske med rød tape. Der stod: Free Gaza.

Mon israelere føler sig velkomne i det område?

morlille

Posted: 31 januar 2009 - 09:17 - Svar

Det er dog den værste skandale hidtil, at man godt gemt i dagspressen kan læse, at israelske gæster er blevet smidt ud af landet, så herboende galninge kan få fred til deres forskruede galningelivsførsel. Nu må I f…… se at få sendt klager afsted til taburetklæberne i folketinget. Hvad h…… foregår der? Er alle da blevet sindsyge? Hvor er de der plejer at gale op, når folk sendes ud af landet? Hvor er dminnijournalisterne?

Janne

Posted: 31 januar 2009 - 09:42 - Svar

Ghettoen Vollsmose er ikke udtryk for multikultur. Vollsmose er endt som en trist efterligning af en førmoderne mellemøstlig provins.

Janne

Posted: 31 januar 2009 - 10:46 - Svar

Eller – får jeg lyst til at spørge polemisk:

Er det netop multikulturens indtog i Danmark der tillader områder af Danmark – her Vollsmose – at synke ned i kulturel, social, sproglig og æstetisk armod på den måde? Tillader at dele af Danmark ender som triste, indadvendte enklaver med intolerant og fordomsfuld kønsapartheid og lys-, frisk luft- og motionsforskrækkelse?

Limewoody

Posted: 31 januar 2009 - 13:27 - Svar

To interessante artikler – ikke mindst i sammenhæng:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1132128/Pictured-The-machete-w ielding-vigilantes-patrolling-stockbroker-belt-village.html

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece

I forbindelse med de to israeleres deportation må man spørge om hvor alle godmenneskene er – Bjørn Elmqiust, Institut for menneskerettigheder osv, osv…

Vivi Andersen

Posted: 31 januar 2009 - 18:52 - Svar

Limewoody

De er lidt foran os derovre i UK – men vi, den danske befolkning, kommer såmænd også til at sørge for egne arrangementer til forsvar for os selv.

Den hastigt voksende muslimske befolkningsandel i UK er en ubehagelig kendsgerning.

Men de har i det mindste fremlagt undersøgelsesresultaterne.

Gad vide hvordan det forholder sig her i landet, hvor vi er tvangsindlagt til at gætte os frem fordi de danske myndigheder ikke vil oplyse om hvordan befolkningstilvæksten fordeler sig .

Men vi kan nok regne med at den Engelske undersøgelse også giver os et prej om hvad der foregår her i landet, da islam i England vel ikke adskiller væsentligt sig fra islam i Danmark ?

HelgeD-H

Posted: 31 januar 2009 - 21:23 - Svar

“Fætter Højben” (CD) skulle have samarbejdet med Glistrup om at holde statsløse Palæstinensere ude af Danmark omkring 1983.
I 1983 var Folketingsmedlem Arne Melchior blandt de politikere som indædt
bekæmpede mogens Glistrup, og anså Glistrup for at være en ond racist.
Lidet kunne Arne Melchior ane, at araberne i Danmark er blevet så mange,
at det nu er dem som kan banke på bordet, og tage vore dages politikere
i et stadig strammere førergreb.
Lidet kunne Arne Melchior forestille sig, at araberne i Danmark ville blive
aggressorer, og vise deres jødehad.

Efter skudepisoden i Rosengårdscentret, kan man læse, at den Israelske
forretningskæde som solgte cremer og helseprodukter med filial i Rosengårdscentret, i samråd med Politiets Efterretningstjeneste
har besluttet at lukke deres aktiviteter ned i hele Danmark.
-De 15 israelske sælgere skal rejse, og de arabiske aggressorer skal blive.
Det skal være løgn, at muslimerne, måske opsøger, og gradvist forfølger de 6000-7000 asimmilerede hel- og halvjøder i Danmark.

steen

Posted: 31 januar 2009 - 21:32 - Svar

Jeg tror brødrene Melchior er uden for pædagogisk rækkevidde. Det forlyder fra dem nærtstående kilde, at de ikke er særlig bekymrede over den omgang europæiske jøder har været igennem. OG, hvordan blir det næste gang for europæiske jøder, hvis USA uddelegerer til Israel at angribe Irans kernevåbenanlæg ?

Johansen

Posted: 1 februar 2009 - 09:35 - Svar

Det der er sket på gader og stræder i kølvandet på Gaza-konflikten har da været et vink med en vognstang om voldspotensialet blandt Hamas-sympatisørerne.
På europæisk plan er jødiske kulturforeninger og synagoger blevet angrebet, smædeskrift på jødiske butikker, mordforsøg på jøder, afbrændinger af det israelske flag, volsomme protester ved de israelske ambassader, islamistiske kampråb som ned med demokrati, ned med Danmark, ned med Israel, alle jøder skal dræbes, Hamas, Hamas, jews to the gas, jøder er fjender af Allah – for bare at nævne nogle af de utålelige hændelser.
Maskerne er faldet og anti-semitismen har i den grad stukket sit grimme fjæs frem. En anti-semitisme som er åbenlys i Koranen. Abdullahtif fra Hitz-ut-Tahrir opfordrede for nogle år siden til drab på alle jøder. Det citat på løbesedlerne var taget direkte fra Koranen.
Dersom brødrene Melchior ikke ser det som er, som må det stå virkelig slemt til med opfattelsesevnen.

Vivi Andersen

Posted: 1 februar 2009 - 23:42 - Svar

Johansen

Arne Melchior gik i hans tid som medlem af Folketinget ind for indvandringen hertil fra de arabisk/islamiske lande.

Dengang forstod jeg det ikke, at han som jøde kunne finde på at forsvare dette og ligefrem mene det var et gode med denne form for berigelse af det danske samfund.

Jeg tror såmænd ikke at brødrerne Melchior ikke kan se og høre.

Men jeg tror at Arne Melchior ikke vil vedgå dette offenligt, da hans tidligere udsagn stadig huskes af en del danskere.

Han nærer nok ingen ønsker om i dag at skulle diskutere/forsvare disse holdninger han indtog dengang .

For er det overhovedet muligt at forsvare dem ?

Johansen

Posted: 2 februar 2009 - 08:42 - Svar

Vivi Andersen

Nej, det er ikke muligt at forsvare massekoloniseringen, for den er en katastrofe.

Der er stadig masser af nyttige idioter, som desværre ikke vil se virkeligheden i øjnene. De mangler ganske enkelt viljen til at forstå, hvad det er for en suppedas, som Europa står i den dag i dag. Fremtidsperspektivet er EUrabia.

HelgeD-H

Posted: 2 februar 2009 - 09:33 - Svar

@Johansen
100% enig. Vi lever på lånt tid. Man besvimer næsten, når man ser med hvilken kynisme de Politisk Korrekte nyttige idioter har bragt europas oprindelige nationers
befolkinger i for en suppedas.
Desværre er der stadig for mange sofadanskere som stadig ikke kan eller vil tro på
os. -også når man henviser til Euro-Mediterranean-aftalen.

Jeg har en film i tankerne, som egentlig følelsesmæssigt bør fremme forsvarsviljen
hos Danerne. men den er så historisk komprommiteret at jeg vil efterspørge
en Dansk eller Svensk alternativ film.
Det er i sin vorden selv at lave denne filmanmeldelse.
Tror du Hr. Johansen vil lave en filmanmeldelse ? 🙂
Det bliver en stor dag (irgendwann) i februar 🙂

JensH

Posted: 2 februar 2009 - 10:44 - Svar

@Helge D-H

“100% enig. Vi lever på lånt tid.”

Nej, nej, så sort ser det slet ikke ud. Politiet kan idag meddele Politiken, at de mange påsatte brande til biler og institutioner skyldes de unge kulturberigere keder sig:

http://politiken.dk/indland/article640445.ece

Så nu hvor vi har fundet årsagen, så kan vi også gøre noget ved. Jeg vil foreslå at vi opretter en masse nye ungdomsklubber og så iøvrigt bevilliger langt flere penge til ‘integrations-projekter’ Det er prøvet før og det virker.

(p.s. Ironi kan være anvendt)

Johansen

Posted: 2 februar 2009 - 13:10 - Svar

Lettere omskrevet ordsprog: Kedsomhed er roden til alt ondt. 🙂
Og pyromanbrandene har i hvert intet med islam at gøre – og hvo den som påstår det.

JensH

Posted: 2 februar 2009 - 14:22 - Svar

“Og pyromanbrandene har i hvert fald intet med islam at gøre”

Nej, selvfølgelig ikke. Hvor får du den ide fra?? Det er selvfølgelig samfundets skyld, og ‘de unges’ hang til brandstiftelse skal udelukkende ses som et nødråb om hjælp!!!

PeterK

Posted: 4 februar 2009 - 22:32 - Svar

Mer’ symptombehandling.

Venstre i Århus vil nu rive nogle af blokkene ned i Gjellerup. Fatter de ikke, at det ikke er boligerne, der er noget galt med, men dem de bor i dem.

Fjern problemets årsag, og problemet forsvinder. Fjern symptomet, og problemet er der stadig.

LFPC

Posted: 4 februar 2009 - 22:41 - Svar

Lidt af en parallel til Bonnichsen/Dalsgaard-Nielsen/Obama-linjen med ikke at kalde jihad for jihad osv., i håb om at jihadisternes jihadiske aktiviteter derved mister legitimitet. We’re in for a rough ride, som både GoV og Jihad Watch har skrevet de sidste dage. Der skal åbenbart en eller anden større katastrofe til før virkeligheden kommer på dagsordenen.

Leave a Comment