14
mar
Seneste opdatering: 15/3-09 kl. 1351
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Former Dutch MP, founder of the Dutch Council for Ex-Muslims. Video will appear shortly.

jami-007

jami-004

jami-0381

Ehsan Jami – 23 år og under jorden

Højre eller  venstre ?

Man kan se at Lars Hedegaard og Morten Uhrskov skriver  om orienteringerne idag. Man vil måske også have bemærket, at vi forsøger at styre udenom etiketterne, hvis det overhovedet er muligt – det er det ikke altid. Ligesom andre klicheer, “de kulturradikale” osv. Begreberne er delvis tømt for mening, de tjener ikke noget videre formål, og som regel kan man finde på mere  præcise adjektiver. Nogle har et ubændigt behov for at klistre en betegnelse på sig selv i reversen, “ist” dette eller “ist” dat. De er potientielle medlemmer af politiske partier. Det er som om trangen til at isme sig, aftager med årene. Jeg har aldrig abonneret på noget parti via medlemskab, men jeg er da meget forhenværende  sociademokratisk vælger og guderne må vide hvem man ellers har stemt på. Jeg blev aldrig liggende på sofaen, jeg stemte som jeg nu havde forstand til. Peter P. Rohdes erindringer fra 1970, hed “Midt i en Ismetid“, og man kan roligt sige hans liv (1902-1978) handlede om ismerne. Vi der kom efter, troede ikke vores også skulle komme til at handle om dem, bundnaivt givetvis. Derfor er det måske en stille protest mod det, at vi ikke vil tilhøre nogen, at vi ikke definerer os som højre eller ventre. Andre kalder dette en “højreblog”, det må de selv om. Vi føler os ikke beskrevet af etiketten. Vi er borgere, i den romerske betydning af ordet. Hverken mere eller mindre. Og medlemskaber ? Jeg var da medlem af Dansk Cyklistforbund i mange år, et hæderligt foretagende, og så er jeg kejthåndet, hvis man stadig må sige det. Der er sikkert en isme-klub for os også.

Bent Melchior begynder at kede mig

Bent Melchior ser efterhånden ud til at kunne slutte sig til det selskab der tæller bl. a. H. J. Bonnichsen og Jacob Hougaard, personer der ikke kan åbne munden uden at lukke det værste vrøvl ud. I bedste fald vil hans suicidale idioti og patologisering af legitim bekymring over virkelige begivenheder medføre en reaktion internt i Mosaisk Trossamfund. Nu burde han helt ærligt stikke piben ind (LFPC).

[Bent Melchior:]- Initiativerne bliver bedre, hvis også folkekirken er med. For der er ingen tvivl om, at mange af dem, der lider af den sygdom, der hedder islamofobi, tilhører folkekirken. […] Kristne udeladt i racismekampagne

Assimilation – igen

Af Kasper Støvring

Jeg har tidligere behandlet emnet assimilation, en politisk praksis, der bør erstatte en totalt fejlslagen integration (statistisk dokumentation viser det) og en opfattelse af, at dansk kultur skal integreres med fremmede kulturer og danne et slags tredje standpunkt. En smeltedigel.

Men hvad betyder ret beset assimilation, og hvilke forhold skal være til stede, før vi kan sige, at assimilation lykkes? Hvad afhænger en vellykket assimilation af ?

Vi kan opstille en række punkter og her bl.a. trække på erfaringerne fra bosætter- eller nybyggerlandet USA, som bl.a. Samuel Huntington har skrevet om:

Invandrere bør beherske det danske sprog. Efter maksimum tre generationer bør indvandrerne ikke længere tale deres oprindelige modersmål, og der bør ikke ydes statslig opbakning til tosprogethed.

Indvandrere bør gifte sig ind i danske familier og dermed på sin vis blive en del af slægten, den etniske stamme. Indgiftning er nemlig et vidnesbyrd om stærke følelsesmæssige bånd til danskerne, og den gør det meget sværere for indvandrerne at opretholde deres egen kultur og etniske samhørighed.

Indvandrere bør være villige til at kæmpe for landet i krisetider og udvise loyalitet over for den danske nation og stat. Tværnational loyalitet og dobbelt statsborgerskab bør ikke kunne forekomme.

Indvandrere bør geografisk spredes over hele landet. Altså det modsatte af ghetto-dannelse.

Indvandrere bør komme fra kulturer, der ligner den danske, altså fra Vesten. Den muslimske kultur er den sværeste at assimilere, og derfor bør indvandring herfra være stærkt begrænset.

Indvandrere bør være villige til selv at bære de byrder og den risici og usikkerhed, der er forbundet med indvandring. Staten skal kun i undtagelsestilfælde, f.eks. i nød af arbejdskraft, direkte støtte indvandringen.

Indvandrere bør have et stærkt ønske om at blive danskere, og de bør på forskellig måde forledes, presses og opfordres til at blive som danskerne: vi har noget godt at tilbyde.

Hvis indvandrere ikke vil omvende sig til den danske kultur med dens værdier og livsformer, bør de vende tilbage til deres hjemlande. Udvisning bør være langt lettere og hyppigere.

Indvandrere bør komme fra mange forskellige lande. Det bør ikke være som hidtil, hvor indvandrere fra Mellemøsten har været overrepræsenteret.

Masseindvandring bør ikke finde sted, tværtimod bør der være perioder uden indvandring og perioder med reduktion i indvandringen for lettere at kunne assimilere de allerede tilkomne.

Staten bør sortere ved grænsen ved at vurdere indvandrernes uddannelsesmæssige, faglige og kulturelle forudsætninger for at kunne assimileres.

Assimilation afhænger også i høj grad af, at danskerne står sammen om deres fælles kultur og udtrykker deres positive følelse af at være danske; identiteten som et folk skal forsvares som noget positivt, og der skal være aktiviteter, foreninger, institutioner og politiske initiativer, der kan fremme assimilationen, så at indvandrere gøres til danskere.

Endelig: Alt dette lykkes ikke uden et stop for politisk særbehandling af indvandrerkulturer. Nomos


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Morten - - -

Posted: 15 marts 2009 - 02:13 - Svar

Nøglen til forståelse af B. Melchior, Bonnichsen, m. fl. er deres alder. Vi kan ikke tilbyde lige så mange priser og store middage og frokoster (på Rådvad Kro) som vores modpart. Tværtimod er der en stor risiko for at blive isoleret i sin alderdom, hvis man giver udtryk for vore synspunkter.

Det er der ikke mange emeritusser og forhenværende, der føler sig særligt fristet af. – Og man skal jo også kun tænke sig en lille smule om, for at komme til den konklusion, at man stort set mener som Tøger Seidenfaden et al.

– – –

li

Posted: 15 marts 2009 - 03:44 - Svar

@Morten
Det kan ikke kun være alderen der trykker de aparte mandslinge, der for et godt ord kryber for den modbydelige idelogi iSLAM.
De er skrækslagne fordi de igennem mange år har underkastet sig iSLAM’s tyrani, så de fejlagtigt troede ville gå over, efterhånden som iSLAM’s 2-3 generationer ville blive danske!!
Men det sker ikke med den fordummende mentalt arvebelastede! overførsel af dummme påstande og fejlagtig adfærds adlydelses af idolbilled Pædofetens muhammed’s total tilbagestående adfærdsmønster med kvindeundertrykkelse og primitiv middelalderlig tankesæt.
Disse iSLAM importøre! har fejlet, og de vil til deres død fornægte dette, så hellere ride på bølgen om “alle kulture er lige gode” end at indrømme deres fejl! og da disse gamlinge Melchior, Båtnakken, uffelingen, Tøsedrengen Tøger og andre fjolser ikke får regningen! over deres fejltagelser, så vil de nægte at indrømme deres fejl. De fortsætter ødelæggelsen for en smule fred! i deres tid, så overlader de deres fejltagelser til deres børnebørn. Føj for lede svin!!

Peter Buch

Posted: 15 marts 2009 - 08:26 - Svar

“som de fejlagtigt troede ville gå over”, skal der vist stå hos li, hvis brug af udråbstegn stadig er mig en gåde, når personen bag li formår at skrive godt foruden.

Janne

Posted: 15 marts 2009 - 09:00 - Svar

Jeg synes at Melchior tager fejl. Hvis der kigges i koranen så kan vi se at der står hvad grusomme ting der skal ske med de mennesker der enten tilhører en anden tro eller som ikke er troende og vi kan desuden se hvad der skal ske med muslimer der vover ikke at lade sig kue (dem findes der en del af efterhånden) af de helt urimelige befalinger der er i koranen. Men det kan Melchior vel ikke kritisere for skal han også til at se indad i egen hellige bog som heller ikke har for god en tone, mildt sagt.
Jeg bærer over med Melchior fordi jeg tror at han vil det bedste for alle. Det er bare en umulig ting – nogen svigtes i denne idealistiske herremands position – og at kalde mennesker der er uenige med ham for islamofobiske er en kedelig og noget desperat handlemåde som vi også ser brugt på Politiken og af islamister.

Jeg mener stadigvæk at dem der virkelig er bange, det er dem der ikke vover at kritisere de grusomheder der er at læse om i flere forskellige hellige bøger og dem der ikke vil se at passager i hellige tekster bruges som undskyldning for at chikanere og true mennesker og hele samfund. Og at disse bøger og påbud og forbud i stigende grad bruges politisk både i Danmark og i resten af Europa. Jeg synes at Snaphanen gør det rigtige i at holde fast på sin måde at vise utilfredshed på – ved at dokumentere, dokumentere og atter dokumentere. Dokumentation bliver man nødt til at forholde sig til. Også politikerne. Hvis ikke nu – så på sigt. Og prøv så lige at se nogle unge mennesker der nu kommer forbi Trykkefrihedsselskabet. Det giver trods alt gode håb for fremtiden – siger jeg i et lille positivt øjeblik. Melchior er en ældre mand og det er Uffe og Bonnichsen også – det er Jacob Holdt også – og det er deres storhedstids epoke også – forgangen – en anden tid – og deres verden og deres syn på verden ligeså. Det er dog ikke alder i sig selv der betyder noget altid – men det betyder noget – fatalt – hvis mennesker ikke kan se når verden radikalt forandrer sig. For verden – og Danmark – ser helt anderledes ud nu end for bare 20 år siden og det er den vi skal forholde os til – virkeligheden og de vilkår der er at leve under/i nu – og fremover – for os selv og for vore børn – og netop ikke utopisters herremandsagtige distante (og nogen gange grumme) drømmeverden og fiktionsverden. Når så mange fra parnasset siger som Melchior så er det netop vigtigt at bl.a. Snaphanen dækker andre holdninger – og dokumenterer. Dokumenterer de holdninger og facts der normalt ikke har noget at skulle have sagt der hvor netop den gamle utopiske garde (der vil det så godt, men faktisk gør det så skidt) Melchior og Bonninchen og Uffe samt Jacob Holdt træder dansen. Dokumentér!
At blive ved med at kalde mennesker der er religionskritiske for bl.a. islamofober er udtryk for vor tids verbale kætterjagt.

Janne

Posted: 15 marts 2009 - 09:30 - Svar

En anden ting er at fælles for de ovennævnte kulturpersoner, er, at de er globalister. På et tidspunkt er the world heller ikke stor nok for dem at lege med. Der vil komme inter-globalister – mindre kan ikke gøre det.
Vi kan se (snegle)spor af deres verdens- og menneskesyn bl.a. på navnene på lokale sygehuse. Det hjemlige – det almindelige mennesker kan identificere sig med og som den enkelte har kulturelle og dannelses- og følelsesmæssige rødder i – forsvinder lige så stille – men sikkert. F.eks. så hed sygehuse på et tidspunkt noget med et bynavn. Nu hedder de noget der knytter sig til en region og ordet dansk. Det vil forsvinde – for det er for – ja for dansk. Siden vil de i stedet for komme til at hedde noget med med en nordlig del af Europa – indtil det bliver for europæisk – og siden med den del af verden hvor de er placeret i – hvis det altså ikke er for jordisk – og må flyttes ud på en planet. Ha ha. Måske lidt rigelig fantasifuldt tænkt, men det er da en helt klar tendens – det er det menneske- og verdenssyn globalister og multikulturalister render rundt med mellem ørerne. De er en flok kulturimperialister, der mentalt set allerede sidder på en planet hævet over ordinary life som vi kender det. Et arrogant kulturherremandsfolk som ikke vil se hvad deres golde kulturimperialisme gør ved mennesker af kød og blod – og ved hele samfund. Nå, nok med tankeleg for nu.

Janne

Posted: 15 marts 2009 - 13:45 - Svar

Er der tale om en imam der hører til den moske som den odenseanske borgmester (K) besøgte for nyligt?

h t t p://www.180grader.dk/nyheder/Danske_muslimer_opfordrer_til_angreb_p_Da nmark.php

174-3

Posted: 15 marts 2009 - 15:53 - Svar

@Janne

Tak for link

http://www.180grader.dk/nyheder/Danske_muslimer_opfordrer_til_angreb_p _Danmark.php

Der er tale om den samme moske.

Abu Bashar er imam i den moske på Ørbækvej i Odense, som Odenses borgmester Jan Boye (K) besøgte i efteråret 2008. Besøget fandt sted i forbindelse med en fredagsbøn, og borgmester Jan Boye diskuterede i forbindelse med sit besøg blandt andet muligheden for etablering af en stormoske i Odense.

174-3

Posted: 15 marts 2009 - 16:08 - Svar

Ehsan jami:

“Koranen: A licence to kill.”

Henrik Ræder Clausen

Posted: 15 marts 2009 - 20:52 - Svar

Apropos højre-venstre delingen, der stammer fra den franske revolution, burde det skrottes. Det dækker for substans i den politiske debat og bruges om skældsord om dem, man ikke er enige med.

Her bruger jeg det f.eks. om nazisterne 🙂

Emeritus

Posted: 15 marts 2009 - 22:16 - Svar

Til 174-3

‘…“Koranen: A licence to kill.”…’ – Hvor fandt du det citat? – Så præcist som en bombe i en turban.

Med venlig hilsen

Magga.

Posted: 15 marts 2009 - 22:30 - Svar

Henrik Ræder Clausen

Almindeligvis plejer jeg ikke at ulejlige mig med at stemme til EU-parlamentet, men denne gang vil jeg overveje det. 🙂

Jonni Hansen har altid tonet rent fag og kaldt sig nationalsocialist, og mere tydeligt kan det jo ikke siges. Det er han endda to gange gået til valg på. I realiteten har nazismen været stendød siden 1945, og hvad vi oplever i dag er ny- eller neonazisme. Jeg har i mange år skrevet om, at den lineære opdeling i højre og venstre er meningsløs, så jeg er helt enig med dig.

Du har vel set den her:

“Ifølge B.T.s oplysninger er det planen, at Naser Khader skal indtage rollen som sit nye partis ordfører i værdipolitiske spørgsmål som eksempelvis integration, udenrigspolitik og den globale værdikamp om demokratiske værdier kontra islamisme. Det er områder, som Lene Espersen fremhævede som nogle af de vigtigste, da hun trådte til som ny formand i september sidste år.”

http://www.bt.dk/article/20090315/politik/90315048/

Hvorfor ikke overlade Khader hele regeringen?

Henrik Ræder Clausen

Posted: 16 marts 2009 - 00:36 - Svar

Hej Magga

Tak for din interesse for EP-valget. Vi har alvorligt brug for flere kritiske røster, så din opbakning ville være velkommen 🙂

Jeg har også glædet mig over Khaders skift. Men efter at have set hans talent som ‘leder’ af NA/LA har jeg dog ikke lyst til at se ham styre hele menageriet – han er hverken skarp eller flittig (det kræver masser af arbejde) nok til det.

Så er det meget bedre at lade ham tegne K på områder, der har med islam at gøre. Manden har hjertet på rette sted og mod til at sige kontroversielle ting – i modsætning til Per Stig Møller (også K), der hverken tør sige fra til Durban II eller anerkende det Armenske Folkemord.

LFPC

Posted: 16 marts 2009 - 01:41 - Svar

“Nøglen til forståelse af B. Melchior, Bonnichsen, m. fl. er deres alder”.

Måske gælder dette også for Jacob Hougaard, blot med modsat fortegn. Hans evige fjogede glatsnakkeri er for mig helt i tråd med den plusords-pludren der udgår fra yngre akademikere i humaniora (Hougaard er antropolog). Verden kan ramle om ørerne på ham, men det er bare med at komme med nogle bedre “tilbud” til de unge. Måske kan man her sige at han inkarnerer det værste fra to verdener, humanioras virkelighedsflugt og socialdemokratisk formynderkultur.

Magga.

Posted: 16 marts 2009 - 06:52 - Svar

Henrik Ræder Clausen.

Du tager fejl. Jeg anser Naser Khader for at være en helt igennem ustabil, utroværdig og iskold kyniker, der altid vil være til salg for højeste bud, og uden mindste tøven udnytte andre mennesker til egen fordel.

Jeg kan kun advare på det kraftigste imod Naser Khader.

På en stor del af landets bibliotker findes hans bog “Ære og Skam”, der selv efter en redigering som følge af omfattende kritik lovpriser euroislam og Det Muslimske Broderskabs europæiske førerskikkelse Tarig Ramadan til skyerne og ønsker sig, at der vil opstå en mindre udgave af Ramadan i Danmark. Her tænker han vel på sig selv, og nu er han godt på vej. .

Under de omstændigheder er det ikke svært at udvise mod. mod de såkaldte islamister.

Med Khader får myten om, at islamisme er en i luften frit hængende isme nye vinger.

Islamisme er blot islam og ikke noget som helst andet. Men det passer tåbelige politikere så udmærket at udsætte sandhedens time. Til det kan de bruge Khader og tror, at han er for dum til at gøre skade. Det tager fejl. Den mand kan blive skænesvanger for den borgerlige side.

Hjerte er overhovedet ikke med i billedet udover at den ortodokst opdragede Khader elsker islam.og sin mor. Hans deportering af sin første shariahustru er en grusom historie. Hans anden hustrus bog et vink med en vognstang. Hans far levede efter alt at dømme i bigami i Danmark, og den oplysning findes i Khades kones bog.

Hvorfor vil mænd ikke se det?

Jeg kender ingen kvinder, som synes om Naser Khader.

li

Posted: 16 marts 2009 - 08:54 - Svar

Jacob Haugaard er bare en pamper Socialdemokrat en kommende levebrødspolitiker, andet rækker hans evner ikke til. Typisk automat afliring af håbløse Socialdemokrati flosker, uselvstændig handlingslammet som Socialdemokraterne altid har været i muslimproblemerne, eneste håbløse (umulige) løsningsmodel er Socialdemokratisk “send flere penge” til vores muslimstemmere og ansatte i intergationeindustrien.
Hele denne muslim integrationindustri er total håbløs som den fungere nu, for ingen ansatte i denne industri har hverken viljen eller evnerne til at løse muslim problemerne og for øvrigt ville de jo blive arbejdsløse hvis de gjorde det! så det nok nemmere bare at forfatte en raport til kommunen med selv vuderede positiv opdigtet fremgang og krav om flere penge. Herefter sidder der så Haugaard type i kommunen, som så jubler! over raporten og sender flere penge!
Herefter får vi måbende vælger nogle muslimske “rollemodeller” at se, der gang på gang for os sagsløse vælgere, har en noget underlig rolle, som derfor ender i vores fængsler!
Problemet er, at ingen tør kritisere den muslimske adfærd, og derfor bliver problemerne ikke løst.
Bare se på vores folkeskole, her går hovedparten af muslimske drenge ud efter 10 års skolegang og kan dårlig nok læse eller skrive og stadig er mentalt retarderede koran-adfærds tilbagestående og ikke fatter hverken vores demokrati, ligestilling eller andre færdigheder, der gør dem istand til at klare sig selv.
Denne muslim-adfærd er faktisk general overalt, drengene forstyrre undervisningen (når det altså passer dem at komme i skolen) laver ikke deres lektier og render rundt på gader og stræder til sent ude på aftenen, medens deres søstre flittigt passer skolen, men deltager ikke i socialt samvær med de vantro eller render ude på gaderne. Sport og andre aktiviteter deltager muslim-opdraget børn sjældent i.
Denne muslim-adfærd med manglende opdragelse og krav til drengebørnene, gør dem til taber, for ingen gider at være sammen med dem, derfor ser vil altid klynger af doven drenge sammen, der keder sig så meget, så de lige må brænde en skole af eller kaste sten efter busser eller ambulance folk mm. Samtidig bliver deres søstre isolerede fra de vantro, fordi de ikke må blive for danske.
Dette ovenfor beskrevet er faktisk det som alle forældre oplever, hvis de har børn i folkeskolen. En af mine bekendte er folkeskolelære, godt nok på en skole med flertal af muslimske elever, men oplevelsen er den samme. Så vores politikere kan ikke være de eneste der er uvidende om dette.
Faktisk er det syndt for de muslimske børn født i Danmark, at de både svigtes af deres forældre der er underkastet iSLAM’s taber adfærds idelogi OG folkeskolen.

Janne

Posted: 16 marts 2009 - 09:41 - Svar

174-3

Så synes jeg at borgmesteren i Odense skylder at forklare sine medborgere og ikke mindst vælgere hvad han laver i den moske og hvad han personligt mener om at en af moskeens imamer angiveligt har skrevet under på den erklæring der ikke er Danmark særlig venlig stemt.

Det konservative folkeparti og borgmesterens besøg i lige netop den moske og hos den imam bør huskes til næste valg.

Henrik Ræder Clausen

Posted: 16 marts 2009 - 09:58 - Svar

Ang. “Ære og Skam”: Argh! Jeg har ikke læst bogen selv, men forventer egentlig, at Khader er blevet klogere siden.

Jeg har skrevet om Tariq Ramadan (se også her) da jeg gik glip af en chance for at stille ham gode spørgsmål – spørgsmål som jeg nu har sluppet fri på det vilde internet i håb om at andre vil bringe dem tilbage til ham og genere ham som fortjent.

Janne

Posted: 16 marts 2009 - 10:15 - Svar

LFPC

Jeg tror ikke at det er alderschikane der foretages i debatten her. Det er i hvert fald ikke det ærinde jeg er ude i når jeg nævner. Bonnichsens, Uffes og Holdts alder. Det er mere for at vise at der hos dem er tale om en gruppe mennesker der har haft deres storhedstid (inkl. ikke mindst deres holdninger og løsningsmodeller) i en forgangen tid. At deres verdensbillede og ageren derefter så at sige allerede er historie – selvom de pludrer videre. De kommer ikke med løsninger på vor tids problemer (kun gamle ideer der passer til en svunden tid), men skaber dem selv ved ikke at kunne erkende at verden af i går er væk. De er selv en del af problemerne – ikke af løsningen. Til forskel fra f.eks. jer og Lars Hedegaard og Kurt Westergaard, Karen Jespersen osv. Karen Jespersen har faktisk vist vejen ved at forlade socialdemokraterne og dermed dem, der helt misforstået og ufrugtbart samarbejder om samfundsforhold med imamer – og dermed koranens samfunds- og menneskesyn. Hvilket skader vores sekulære samfund og dets borgere nu og ikke mindst på sigt.

M.h.t. den i mere end en forstand grønne socialdemokratiske ’integrations’borgmester i København, så burde han være klogere. Men det kan være det hjælper lidt nu da vi har set at han har været nødt til at gemme sig bag et busstopskilt og en journalist, da den ædle vilde steningskultur i Tingbjerg kom lidt for tæt på ham selv. Vi kan håbe at han er blevet klogere nu. I længden går det i hvert fald ikke at socialdemokraterne (og Socialistisk Folkeparti) bare vender den anden kind til (på alles vegne) og lader samfundet og borgere betale det ædle vilde gilde både økonomisk, sikkerhedsmæssigt, socialt og kulturelt.

Vedr. venstreorientering vs. højreorientering. De problemer vores samfund står med i dag skaber desorientering vedr. højre og venstre og skaber unødvendige konflikter, som I også er inde på. Det er derfor en rigtig god idé at omtale sig selv som borger – sekulær borger (modsat slave af religion eller en isme). Så må vi se hvad der dukker op af begreber når vores tids turbulens har lagt sig igen. Hvis den altså gør det.

I øvrigt vil jeg sige hjertelig tillykke til Trykkefrihedsselskabet med den nye bestyrelse.

Magga.

Posted: 16 marts 2009 - 10:46 - Svar

Henrik Ræder Clausen

Kan du give mig en eneste god forklaring på, hvorfor en mand som Naser Khader, der ofte befinder sig i Mellemøsten i palæstinensisk selskab, og som selv er halvt palæstinenser, skulle være uvidende om Det muslimske Broderskabs historie?

For eksempel om at terrororganisationen Hamas er en afdeling af broderskabet, der på sin side er nået langt med at infiltrere magtbaser i både Europa og USA? Manden er oven i købet cand. polit. og må formodes at interessere sig for den slags emner.

Ikke desto mindre er “Ære og Skam” på forsiden forsynet med et fotografi af Hamas-bannere på Københavns rådhusplads, og den udkom efter at Muhammed-krisen havde toppet.

Henrik Ræder Clausen

Posted: 16 marts 2009 - 10:52 - Svar

Jeg tiltror Khader uvidenhed om ganske mange ting 🙂

Men i stedet for at udfordre mig om min mening vil jeg opfordre dig til at gå til manden selv. Jeg kan af gode grunde ikke svare på spørgsmål om hans viden om / holdning til det Muslimske Broderskab. Jeg ved, at Naser Khader kalder kampen mod islamismen 3. verdenskrig, og at truslerne mod ham er så alvorlige, at han har permanent politibeskyttelse mod muslimerne.

Så hvad med at spørge ham direkte i stedet for at presse mig for en (negativ) holdning om manden?

Magga.

Posted: 16 marts 2009 - 10:55 - Svar

Naser Khader spiller spillet med die dumme dänen, der som de små aber hverken hører eller ser og derfor taber det hele på gulvet.

Jeg anbefaler at læse Lars Hedegaard kronik “Indvandringens mistelten” og må vist efterhånden have fået gjort klart, at jeg ikke stiller op til “kys” med Khader, der lægger al sin energi i at jobbe for at få flere muslimer til Danmark og at bilde befolkningen ind, at islamisme ikke er islam, og at veluddannede muslimer kan tilpasses danske normer. Al erfaring viser, at dette ikke lader sig gøre undtagen i ultrafå tilfælde.

“Skatterne vil i stigende grad gå til betale for en tredjeverdensbefolkning, der ikke vil have noget med danskerne og deres kultur at gøre. Og når der ikke kan presses flere kroner ud af de nulevende skatteydere, vil staten begynde at vælte udgifterne over på vore efterkommere, indtil landets kreditværdighed er på højde med Stein Baggers.

Indvandringens sande omkostninger er vores bedst bevarede statshemmelighed. Det er langt fra nok at se på indvandrernes undergennemsnitlige deltagelse på arbejdsmarkedet og deres overforbrug af velfærdsydelser. Man må også indregne deres massive belastning af snart sagt alle offentlige systemer – politi, domstole, fængsler, sundhedssektoren og skolerne. Alligevel går to af tre indvandrere med arabisk baggrund ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Og så har vi endda ikke indregnet kæmpeudgifterne til tolke, integrationskonsulenter, ”dialog”-formidlere, fængselsimamer, sprogundervisning, integrationsprojekter og penge til diverse kvartersløft, der aldrig synes at løfte andet end penge ud af skatteydernes lommer.

For at holde dette besynderlige cirkus kørende bliver staten i stigende grad nødt til at undertrykke ytringsfriheden. Det forlanger venstrefløjens nye muslimske kernevælgere (10. februar 2009 kunne Cepos offentliggøre en meningsmåling, der viste, at 50 pct. af de muslimske immigranter og deres efterkommere vil kriminalisere religionskritik): Det går ikke an, at befolkningen frit udveksler kendsgerninger og meninger om det forhold, at deres land er ved at blive taget fra dem. Tillige har EU den 28. november 2008 vedtaget en såkaldt rammeafgørelse, der forpligter medlemslandene til at retsforfølge folk, der taler dårligt om religioner (læs islam) og racer (læs muslimer). Gør staterne ikke det, vil de blive indklaget for EF-domstolen.

Vi taler om den største og mest uigenkaldelige omvæltning i dansk historie. Intet vil nogen sinde blive det samme. Om få år vil vi ikke kunne genkende det Danmark, vi voksede op i.”

http://jp.dk/meninger/breve/article1632761.ece

Jeg anbefaler at bide mærke i Nationalbankens rapport fra 2008, som Hedegaard henviser til.

JensH

Posted: 16 marts 2009 - 11:20 - Svar

Jeg tror ærlig talt de Konservative forregner sig hvis de tror de har fået en stor stemmesluger i Naser Khader. Ved valget i 2007 var partiformand Khadars personlige stemmetal ikke større end end dem menig Radikal Kahdar havde fået ved valget i 2005. Det var vist stort set det samme, (omkring 7.000), og siden da er hans stjerne dalet betydligt. Bevares, han har da stadig mediernes opmærksomhed, og det kan da naturligvis være med til at promovere Konservativ politik på de værdipolitiske områder, hvor partiet siden 2001 ærlig talt har stået i skyggen af specielt DF, men også til tider Venstre.

Under alle omstændigheder så vil Nasar Khadars mandat give det smalle VKO-flertal en smule mere ‘robusthed’, og man behøver ikke længere at gå at ‘frygte’ at løsgående misiler som Eyvind Vesselbo lige pludseligt laver et af sine berygtede ‘one man shows’, hvor han går imod regeringen. Hvis Birthe Rønn Hornbech skal tilbage som menigt folketingsmedlem ville det også være mere betryggende, hvis Pia Christmas Møller fandt noget uden for Christiansborg, således hendes suppleant kunne give VKO et ekstra mandat. Nasar Khadar tror jeg ikke vil gøre sig ud til bens, da han ikke kan være sikker på genvalg, og hvad skal han så lave??

Magga.

Posted: 16 marts 2009 - 12:02 - Svar

Et valg vil i alle tilfælde give omtrent to lige store fløje, og hvis Khader bliver valgt for de konservative kan han blot gentage det nummer, han allerede har betåget to gange. Han er en brandbyld i det politiske system og må ikke genopstilles ved næste valg. .

JensH

Posted: 16 marts 2009 - 12:16 - Svar

@Magga.

“Et valg vil i alle tilfælde give omtrent to lige store fløje, og hvis Khader bliver valgt for de konservative kan han blot gentage det nummer,”

Du tror da vel ikke i fuld alvor på, at Nasar Khadar opnår valg for de konservative ved et kommende Folketingsvalg?? Jeg har min endog store tvivl om, at de konservative vælgere vil stemme på en, som de med rette anser for en politisk letvægter. Nok kan der være konservative Folktingsmedlemmer som kan være tåbelige at høre på, men de konservative vælgere er som oftest folk der sidder i bedre stillinger og er kompetente til deres arbejde, og som sådan tror jeg de vil have meget svært med at ‘identificere’ med Nasar Khadar der set med deres øjne er en inkompetent amatør. Først startede han Demokratiske mulsimer som blev en fiasko. Så startede han Ny alliance, og faldt fuldstændig igennem som partiformand. Så blev det til Liberal Alliance, hvor han så valgte at forlade skuden inden han var blevet fyret som partiformand (af sine egne!!).

Nej, Nasar Khadar kan i denne Folketingssamling styrke VKO med sit mandat, men så tror jeg hans politiske Christiansborg-karriere er slut.

Magga.

Posted: 16 marts 2009 - 12:53 - Svar

JensH

Det håber jeg meget, at du har ret i, men man skal ikke undervurdere omfanget af den skade, Khader kan nå at forvolde forud for valget. Jo mindre han siger og ses jo bedre, men hans formodede opgaver i partiet gør ham jo tværtimod meget synlig.

Denne formodede udvikling er især farlig set i lyset af, at partiets tildliger formand Bendt Bendtsen er meldt for skatteundragelser på ca. en kvart million kroner, og at partiet ikke mener, at han har begået noget galt. Så er der Lene Espersens meritter, der heller ikke pynter, og nu stikker udenrigsminister Per Stig Møller en kniv i ryggen på den tidligere førte politik og Anders Fogh ved at lyde som et ekko af de 57 muslimske staters krav, der kommer op på Durban II.

Man skulle da tro, at Det Konservative Folkeparti er klar over, at målet er mere end fuldt. De sidste meningsmålinger fra Børsen (Greens) ser da heller ikke ikke gode ud, og det er der ikke noget at sige til.

Venstre dykker, fordi vi reelt set ikke har haft en fungerende statsminister i et år undtagen for en kort bemærkning.Fra Venstres egen inderkreds lyder det:

“Venstre er ved at forbløde”. Stærkere kan det ikke siges, og det er desværre sandt.

JensH

Posted: 16 marts 2009 - 13:12 - Svar

@Magga

Jeg er enig i, at de det er mange år siden de Konservative var konservative, og var det parti som stod vagt om det nationale. Men nu er de med deres 10 % af vælgerne altså nødvendige for flertallet, og jeg fortrækker et ufoldkomment VKO frem for Thorning Schmidt, Villy Søvndal og Vestager. I det mindste er der da med VKO et håb om, at der kommer en opvågen efterhånden som virkeligheden gør det mere og mere klart, at problemerne multikulturalismen og islam ikke bare kan pludres væk med alle mulige realitetsfjerne feel-good-fraser, (behøver jeg bare at nævne integrationsborgmester Hougårds kommentarer da han blev stenet ude på Tingbjerg).

Jeg har selvfølgelig set meningsmålingerne pt. giver ‘rød stue’ flertallet, og det er også derfor jeg håber, at Løkke Rasmussen skal bruge 2 år til at ‘sætte sig til rette i statsminister-stolen’, således næste valg først kommer tidligst i foråret 2011. I det mindste er der så det håb, at udviklingen både her i landet og udlandet vil betyde, at det ikke længere er muligt at snakke udenom de egentlige gigant-problemer denne uhæmmede muslimske indvandring til Europa har skabt. I en sådan situation vil den uforpligtende snak vi hører fra både Søvndal og Thorning-Schmidt mht. at de skam har i sinde at føre stram udlændingepolitik og ‘stå fast overfor islamismen’ ikke længere være nok. Så skal ‘der kød på’, både mht. stram udlændingepolitik og repartriering, og det tror jeg ikke de har deres baglandes opbakning til.

Henrik Ræder Clausen

Posted: 17 marts 2009 - 09:19 - Svar

Magga, jeg noterer mig, at du virkelig ikke bryder dig om Naser Khader.

Men der er altså andre og langt større skurke derude. Jeg nævner i flæng:

– Islamisk Trossamfund (Hvorfor er de overhovedet et godkendt trossamfund?)
– Muslimernes Fællesråd (Fælles holdning til stening)
– Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening (Jødehaderforening?)
– Muslimer i Dialog (‘Dialog’? Rent til grin!)
– Islamisk-Kristent Studiecenter (Hvis det stadig findes)

Det er bedre at følge med i deres aktiviteter end at gå i vendetta mod Khader. Der i øvrigt længe har opfordret til boykot af Durban II:

Leave a Comment