2
apr
Seneste opdatering: 26/12-10 kl. 1004
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Ending up in Istanbul, the team finds that even the most modernised city in Turkey hasn’t escaped the tradition. According to a government report, it now has one of the highest levels of honour killings in the country, with one happening every week. The Government has condemned the killings and launched a commission with the aim of reducing them. Yet, the Unreported World team see twelve cases in the press as the murders continue unabated.  Turkey: Killing for Honour,

Channel Four i to You Tube dele. Kvindeliv i kronisk dødsangst.

»Tegningen måtte trykkes i udlandet«

Den klart mest berømte af de 12 danske Muhammed-tegninger anno 2005, Kurt Westergaards profet med en bombe i turbanen, skal nu rejse penge til den internationale kamp for ytringsfriheden.Tegningen foreligger i 1.000 nummererede og signerede eksemplarer, og “Big Mo”, som ikonet kaldes i USA, sælges for 250 dollars. Overskuddet går til International Free Press Society. Ironisk nok blev det omgående bevist, at det kan være påkrævet at slå et slag for ytringsfriheden, da en trykker til de 1.000 reproduktioner skulle findes. Trykkefrihedsselskabet, den danske gren af IFPS, måtte lade tegningen trykke i udlandet, fordi man ikke havde held til at overtale noget dansk trykkeri til at påtage sig opgaven. Man forespurgte hos seks og indstillede søgningen, da en trykker røbede, at man godt kunne spare sig videre forsøg, for rygtet om den kontroversielle bestilling var løbet i forvejen.

»Trykkeren fortalte os: Danske trykkere taler jo sammen,« siger Trykkefrihedsselskabets leder, Lars Hedegaard. »Reaktionen siger os, at vores navn er mere end velvalgt. Men med Kurt Westergaards tegning slår vi med det samme et slag på det niveau, hvor ytringsfriheden faktisk er truet. Det er den jo ikke på lovens niveau. Den er formelt beskyttet i grundloven, og det agter ingen politikere at ændre på. Ytringsfrihedens fjender satser derfor ikke på lovændringer, men kæmper på et farligere og mere effektivt niveau, nemlig ved intimidering i privatsfæren. Formel frihed er intet værd, når den faktiske frihed er under pres, og ens fysiske mulighed for udbredelse af ens budskab ikke eksisterer.«.

Lars Hedegaard frygter, at den dag kommer, hvor trykkerier ikke tør trykke visse bøger. Eller at internettjenester lukker bestemte websites. »Og her kan man ikke pukke på sin ret ved en domstol, for det er ikke ulovligt, når trykkerne eller internetudbyderne siger, at de er bange og derfor giver afkald på en indtægt for en opgave.

Jeg vil nu spørge de danske politikere, hvad de agter at gøre for at sikre, at den grundlovssikrede ytringsfrihed også faktisk eksisterer. Lars Hedegaard afviser, at IFPS, hvor han også sidder i ledelsen, nu vil rippe op i en sag, der var faldet til ro.

»Nej. Vi skænker det ikke en tanke, om Abdul Wahid Pedersen nu ellers er faldet så nogenlunde ned eller ej. Vi gør det udelukkende for at skaffe midler til vores kamp, som bestemt ikke er gratis. Hverken Trykkefrihedsselskabet eller IFPS modtager offentlig støtte. Om nogle dage kan reproduktionen købes på vores hjemmesider.( JP : Westergaard signerer for ytringsfriheden, ikke online)

Skolebrande – en øgning på 340 procent

På tio år har antalet skolbränder i landet ökat med omkring 70 procent till 511 stycken, enligt ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Siffrorna gäller bränder som har orsakat utryckning av brandkåren. I Skåne är ökningen 340 procent under samma period. Ökningen var allra kraftigast mellan åren 2007 och 2008 då antalet utryckningar steg från 73 till 127. Det betyder var fjärde utryckning skedde till en skånsk skola med Helsingborg i en särklass.Björn Björkman på Brandskyddsföreningen säger att de flesta bränderna sker mitt på dagen. Ofta brinner det i någon papperskorg. De dramatiska bränderna anläggs däremot under kvällar och nätter. Skånes skolor hårt drabbade av bränder,Kort  over skolebrande i Skåne,

Saudi reporter asks would you shake hands with a Jew?

Vox pop, Saudi style. Som jeg skriver i posten under denne er der opfattelser i debatten om fredens religion som er fastfrosne i en grad at ingen kendsgerninger kan løsne op for virkeligheden. En af disse er illusionen om at araberne er vrede på israelerne på grund af hvad sidstnævnte gør ved ‘palæstinenserne’. Hvis de stakkels små pali-pus kunne få deres eget land ville vreden mod Israel forsvinde som dug for solen. Hvis opgivelsen af denne bekvemme livsløgn vil skabe kognitiv dissonans, ja, så hellere klamre sig til løgnen i stedet for den eneste erkendelse der er et muligt alternativ: Alt andet end direkte støtte til Israel er at kaste sidstnævnte land i armene på frådende zombiekloner som dem man kan studere i dette charmerende lille tv-klip. Det handler ikke om noget jøderne gør, men om at de er (LFPC).

I en uønsket bås, og forståeligt nok træt af det

En vietnameser kommenterer niqab-gate på jp.dk. Debatten er nok frosset fast i to gensidigt fjendtlige fløje, og ikke nok så mange kognitiv-dissonans-skabende modeksempler vil formentlig kunne få de andre til at forstå at vi ikke taler om ‘indvandrere’ under ét, at vi ikke taler om ‘race’ eller ‘hudfarve’. Se f. eks. hvordan en Ayaan Hirsi Ali burde have splintret disse stereotyper for længst – at det ikke er sket vidner om apologetfløjens afmagt i forhold til ubehagelige kendsgerninger, og den deraf følgende modvilje mod at opgive deres eneste kort, shaming.

Måske skaber Hirsi Ali, Wafa Sultan, Ibn Warraq eller Ahmed Mohamud kognitiv dissonans når det ikke er muligt at ignorere dem – se hvordan Jacob Holdt spræller hjælpeløst i debatten med sidstnævnte – men stereotyperne fortsætter desværre med at kvæle debatten. Der er ingen proces der fører fra accept af Hirsi Ali til accept af Geert Wilders, hun har måske nødtvunget ‘lov’ til at sige hvad hun siger, men Wilders forbliver en vederstyggelighed i de anstændiges øjne, selv om han siger det samme som hun. Dette blot for at bemærke om den pågældende vietnameser her, at det altid er en lettelse at se dette udtrykt af grupper der ikke ellers markerer sig i debatten, men desværre skal der tydeligvis langt mere til før denne debat bevæger sig væk fra shaming-kortet og hen mod de virkelige forhold (LFPC).

2008.Tien tran, århus | Skrevet: 2. apr 09 kl. 19:51

1. Smid dem ud hvis de ikke vil vise deres ansigt..2. de kan rejse til et land med sharialov og bosat sig der.Jeg er så træt af muslimer, jeg hader når de siger at det er ik deres skyld… dt er sq dem som fucker dt hele op for de andre indvandrer.. Må en buschauffør afvise en tildækket kvinde?

»Slipsefascismen«

I dag samler vi på gode  skældsord. “Slipsfascisme, avgrundshögern og parasithögern” på én og samme dag:

Men om Malm verkligen är övertygad om att den samtida slipsfascismen, stödd på islamofobin, har blivit en reell politisk maktfaktor i dagens Europa och att detta kan få katastrofala konsekvenser, farhågor jag delvis kan dela, borde han kostat på sig att vara mer stringent i argumentation för detta sitt huvudbudskap. Det är inte bara intellektuellt ohederligt utan också politiskt kontraproduktivt att försöka suggerera fram en gemensam ideologisk bas för, säg Pia Kjaersgaard och Timothy Garton Ash.

Men det är vad Malm i stor utsträckning ägnar sig åt – nationalchauvinister och liberaler görs till lagkamrater. De har olika roller på planen, men spelar mot samma motståndare och samma mål.

På ett ställe slår Andreas Malm ner på ett föredrag som den danske journalisten Lars Hedegaard höll på Ax:son Johnson-stiftelsens Engelsbergskonferens i juni 2006. Årets tema var just islam och Hedegaard hävdade i sitt anförande att muslimer inte låter sig integreras i dansk kultur.

Ett sällsynt korkat uttalande. Vad betyder ”muslimer”? Vad är ”dansk kultur”? Är dessa kategorier en gång för alla givna, oföränderliga, ens meningsfulla? Malm låter nu, på ett för hans polemiska teknik ganska typiskt sätt, sina läsare tro att den borgerliga ”eliten” på konferensen svalde Hedegaards dumheter med samma vällust som den klunkade i sig ”champagne” i ”eftermiddagssolen”.

Per Svensson anmelder Malms “Hatet mot  muslimer”og har vældig travlt med at skrive sin ind i det pæne selskab, dér de fleste helst vil være. Jeg så ham på Stortorget i Malmø for en tid siden – en udpræget laps at se til.Johan Norberg kalder Malm en charlatan, slet og ret.

“Vort rådne naboland i sydvest

Personer som kritiserar islam diagnostiseras som bärare av en “psykotisk verklighetsuppfattning”. På ett ställe står det visserligen att “legitim kritik av islam” är okej, men det behöver knappast sägas vem som avgör den legitimiteten. Om Danmark används formuleringar som “degeneration” (“entartete” sa man i 1930-talets Tyskland), “vårt ruttna grannland i sydväst” och “det kanske mest islamofobiska och allmänt rasistiska landet i Europa”. Hur då förklara att invandringen dit ökar?

Andreas Malm: Hatet mot muslimer,der tegner sig kort sagt en tommelfingerregel: Jo anstændigere man er, desto rådnere taler man om andre. Den gælder som bekendt også i Danmark.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensH

Posted: 2 april 2009 - 14:49 - Svar

Måske Linda Corfitz og sikkert også resten af Berlingskes journalister skulle begynde at læse Snaphanen dagligt. Så ville Linda Corfitz og kolleger kunne spare en masse unødvendig tidspilde i deres arbejde, da de ville vide der er en verden til forskel på Danmark og Sverigstan:

http://www.berlingske.dk/article/20090402/danmark/90402092/

Carsten D

Posted: 2 april 2009 - 15:00 - Svar

“Hatet mot muslimer”

At lære denne Malm noget om forskellen på en muslim og ideologien islam ville være spild af tid.
Manden ejer sandheden, hele sandheden og kun sandheden.

Nå ja – hele sandheden?
Han har vist glemt den halvdel af historien, der skrives af sådanne personer:

Ali Gom’a stormuftien af Egypten, den højeste religiøse autoritet I verden, støtter mord på ikke-muslimer. I dagbladet Al Ahram (7. apr. 2008) udtalte han: ”Muslimer må dræbe, uanset hvor de er, med mindre de konverterwer til islam.”
Han sammenlignede ikke-troende – ikke kun jøder, med aber og svin.

Yousef Al Qaradhawi, Det muslimske Broerskabs åndelige leder og mentor Tariq Ramadans såkaldte ”Euroislam” som f.eks. Fatih Alev, Muslimer i Dialog og Shirin Khankans Kritiske Muslimer læner sig op ad, opfordrede på Al Jazeera TV (9. jan, 2009) muslimer til at dræbe jøderne. Ikke kun i Israel men over alt i verden. Han fortsate: ”Ingen fredsaftale kan laves imellem os (muslimer) og de ikke-troende. Det er hvad vor hellige bog siger. Det er hvad Allah siger”.

Saudi Arabien’s stormufti, Sheikh Abdulaziz Bin Abdullah Bin Mohammed al Sheikh udtalte til en Iraqisk TV-kanal: ”Dræb producere, der lader kvindeder optræde uden tørklæde på TV”.

Saudiske sheikh Saleh Al-Lehadan, landets højeste juridiske autoritet, udtalte til avisen Al Watan (25-3-2008): Efter at have befriet vores arabiske land for jøder må vi vende os med de kristne. De har tre muligheder; enten konverterer de til islam, – eller de rejser, eller de betaler jizya (beskyttelsespenge) og der vil ikke mere være shiiter, sufi’er, etc. Der er kun sunnier. Alle disse sekter må fragå deres vantro og vende tilbage til Sunna, islam rette vej.”

Fantasten Malm må have hørt noget, jeg ikke har hørt, hvis han mener at Pia Kjærsgaard har sagt noget der på nogen måde matcher disse ideologiske ildsjæles “stolte” planer med hr. Malm, med vi andre og med vor del af verden.

Meget kan siges og bliver sagt om vore danske fantaster. Men en type af samme kaliber som Malm har vi vist ikke.
Én sådan eksistens ville i Danmark, af ren og skær medmenneskekærlighede – og af frygt for hvad staklen kunne finde på over for sig selv og andre, være undergivet tilsyn med fast meldepligt. Manden kan jo dø – hvornår det skal være af indeklemt had. Tunnelsyn og sygeligt had er en grim cocktail.

li

Posted: 2 april 2009 - 15:16 - Svar

@JensH
Forvent ikke andet en socialdemokratisk splatter-propaganda “røver”historier fra den forhen værende borgerlige avis.
Selvfølgelig bliver das Frau udrensnings Knudsen nødt til at udskifte sine jouranlister og ansætte nogle der er værre end dilliTANTEN das Frau Knudsen selv, hvilket nok kan blive vanskeligt at finde skribenter under dasFrau Knudsens lavmål.
Bundskrabet af skribenter fra dame socialdemokrat tude pamfletten berligneren, vil så gerne fremhæve og overprise den svenske politiske korrekte presse og helst efterligne denne uoplysende eller direkte misvisende nyheds forvridning!

Det varer nok heller ikke længe før de danske buschauffører med racistisk dansk udseende og hudfarve!! bliver beskyldt for racisme og årsagen til stenkast mod busserne, og derfor politisk korrekt må fyres!
Næste gang en dansk udseende buschauffør bliver overfaldet af maskeklædte røver, bliver de nok fyret for racisme fordi de selv er skyld i deres racistiske hudfarve!
Ja, mere af samme skuffe kan vi nok forvente, fordi vi har en uduelig presse, der af frygt for selv at blive fyret af das Frau Knudsen og ligesindede magtmisbrugere, ikke tør vinkle historierne om overgreb på fx buschaufføre og deres urimelige trusler om racisme-fyringer.
Vi er på en gal rute!

Janne

Posted: 2 april 2009 - 16:58 - Svar

Kvinder diskrimineres systematisk ved at skulle ind i specielt lavet rum til kvinder der ikke vil/må vise ansigt/identitet i det offentlige rum. Kvinder gøres på den måde til særlinge og til nogen der ikke skal behandles som almindelige borgere. Kvinder hånes ved hjælp af helt urimelige og intolerante dogmer og vestlige samfund hjælper godt til ved at indrette samfundet efter de kvindestigmatiserende religiøse dogmer.

“Men i paskontrollen går det ganske gelinde, melder politiets operative chef i Københavns Lufthavn, Kaj Majlund.

– Det er et ufravigeligt krav, at vi skal kunne se folks ansigter i forbindelse med paskontrol. Men hvis nogen kvinder er kede af at gøre det foran mange mennesker, har vi et i lille rum, hvor de kan blive kontrolleret.”

h t t p://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1149251.ece

Prøv at forestille jer at det var mænd der blev behandlet på den måde. Jeg er sikker på at der var mange mænd der ville kritisere hvis mænd skulle ind i et specielt rum for at vise identitet. Jeg ville i hvert fald klage over hvis mine mandlige familiemedlemmer skulle diskrimineres og gøres svage og til særlinge på den måde.

Janne

Posted: 2 april 2009 - 17:02 - Svar

Det er ulykkeligt at opleve hvordan en almindelig dansk buschauffør der prøver at passe sit arbejde ikke støttes af sin arbejdsplads, men tværtimod bliver meldt for racisme. Gad vide om der efterhånden er nogen der vil køre som buschauffør – altså ud over dem der går ind for at kvinder ikke må vise ansigt i det offentlige rum.

JensH

Posted: 2 april 2009 - 17:11 - Svar

@LI

Ja, men nu får ‘Tanten’ og det øvrige mediekrati noget at glæde sig over. Det er nu netop vedtaget, at muslimer kan bryde loven, og snyde med når det kommer til tog og busser, og det med de Fynske politikeres accept. Således har Fynbus netop beordret Buschaufførerne på Fyn, at de ikke må nægte tildækkede muslimske kvinder. Respekten for deres ‘religion’ tæller højere end alt andet:

“Formand for Fynbus, Torben Andersen (SF) erkender, at beboere i en hel opgang i princippet kunne bruge samme månedskort til busserne, men det er en risiko man må løbe, siger han.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/04/02/085902.htm

Janne

Posted: 2 april 2009 - 17:12 - Svar

“Den Muslimske Union understreger, at det til gengæld er diskrimination at afvise tildækkede kvinder med den begrundelse alene, at buschaufføren ikke vil køre med maskerede personer.”

h t t p://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1149502.ece

Jeg mener at det er kønsdiskriminerende og udtryk for ekstrem kønsapartheid at kvinder skal maskeres i Danmark. Hverken mænd eller kvinder skal maskeres i Danmark.

Janne

Posted: 2 april 2009 - 17:14 - Svar

“Formand for Fynbus, Torben Andersen erkender, at beboere i en hel opgang i princippet kunne bruge samme månedskort til busserne, men det er en risiko man må løbe, siger han.”

Er det SF trafikpolitik?

174-3

Posted: 2 april 2009 - 17:31 - Svar

Fynbus sender med sin niqab-politik regningen videre til de lovlydige passagerer, som i sidste ende kommer til at betale for snyderne.

174-3

Posted: 2 april 2009 - 17:32 - Svar

Formand for Fynbus, Torben Andersen, kan med sin håndtering ende med at køre selskabet i sænk.

AN

Posted: 2 april 2009 - 17:32 - Svar

@JensH: “Formand for Fynbus, Torben Andersen (SF) erkender, at beboere i en hel opgang i princippet kunne bruge samme månedskort til busserne, men det er en risiko man må løbe, siger han.

Det er fuldkommen urimeligt, at vi andre skal finde os i at blive kontrolleret i hoved og … og blive tildelt en bøde på 600 kr hvis noget ikke er i orden, når der er folk som ikke skal kontrolleres.

174-3

Posted: 2 april 2009 - 17:37 - Svar

“Her skal de smide sløret

Modsat i busser er der ingen problemer i pas-kontrollen med tildækkede kvinder

(…)

Men i paskontrollen går det ganske gelinde, melder politiets operative chef i Københavns Lufthavn, Kaj Majlund.
– Det er et ufravigeligt krav, at vi skal kunne se folks ansigter i forbindelse med paskontrol. Men hvis nogen kvinder er kede af at gøre det foran mange mennesker, har vi et i lille rum, hvor de kan blive kontrolleret. Og det går uden problemer, siger Kaj Majlund til ekstrabladet.dk”

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1149251.ece

Vivi Andersen

Posted: 2 april 2009 - 17:45 - Svar

Janne

Den snylterideologi vikler stille og roligt sine fangarme omkring alt og alle .

Det er ufatteligt at Arriva ikke kan se hvad det er der foregår.

Den islamiske kvindebeklædning er et udtryk for islams perverterede opfattelse af ½-delen af menneskeheden, nemlig hunkønnet.

Islams børn bliver fra dag 1 indoktrinerede med den perverse opfatatelse af hunkønnet som havende et altfortærende og farlig magt over hankønnet som er forsvarløse ofre for kvinder.

Kvindens krop og hendes mentalitet er sataniske i deres udtryk og skal derfor gemmes væk.

Nogle islamiske lande har endog forbudt lyden af højhælede sko, idet den klik-lyd de høje hæle giver når de sættes i gulvet også kan forføre mænd .

Når Hijab, som det mindste, er ønskværdigt er det fordi kvindens hovedhår repræsenterer hendes pubeshår og dette giver mænd uhensigtsmæssige tanker.

Det er kvindens pligt at beskytte manden mod hende selv som fysisk-mentalt væsen.

Og derfor skal hun iføre sig enten Burka eller Niqab – og kan til nød nøjes med en Hijab.

Det er både mænds og kvinders forskruede opfattelse af kønnene der er problemet – eller rettere det er Islam der er det egentlige problem og muslimer af begge køn der holder problemet i live.

Hvad de foretager sig i de arabisk-islamiske lande må de selv om.

Men det må de IKKE når de vælger at bosætte sig i de Vestlige lande.

Enten følger de skik og brug her i Vesten eller

de må rejse hjem til familiens oprindelsesland, hvor de kan iklæde sig hvad de lyster af islamiske tekstiler .

Det samme gælder for vantro når de gæster et arabisk-islamisk land og det har vi ingen problemer med at rette ind efter.

Så velopdragne er vi nemlig – de fleste af os.

Janne

Posted: 2 april 2009 - 18:14 - Svar

AN

Da jeg var på posthuset den anden dag og skulle betale en regning med papirpenge og ikke via Dankort, så kunne jeg kun få lov til at betale min regning, da jeg viste pas. Det har jeg siden snakket med en bekendt om som har fortalt mig at under 2. verdenskrig skulle danskere altid have pas eller enden form for identitetspapirer på sig, for det krævede de tyske soldater af alle danskere. Det er langt ude at vi er nået så vidt (jeg mener tilbage til 2. verdenskrigs tilstande) i Danmark, at hvis bare man er religiøs så kan man slippe for at vise sin identitet, men er vi urdanskere og skal betale på posthuset, så skal vi vise pas eller kørekort. Hvis det ikke var så tragisk så kunne vi faktisk godt lave en komedie vedr. den øgede mistænkeliggørelse der nu rettes mod almindelige urdanskere, hvorimod hvis man har en religion fra en anden kultur, så får man særrettigheder igen og igen…på bekostning af tryghed og tillid.

Janne

Posted: 2 april 2009 - 18:15 - Svar

Vivi

“Den snylterideologi vikler stille og roligt sine fangarme omkring alt og alle .”

Ja, vores frihedsrettigheder bruges til at tage samme fra os.

Peter Buch

Posted: 2 april 2009 - 18:50 - Svar

Et trykkeri der trykker også af nogle nødigt sete værker burde være støtte værd.

Hvem laver indsamlingen for det er Selskabet for Indførsel af Ytringsfrihed i Danmark og resten af Verden jeg er talsperson for ikke i stand til, men Selskabet støtter gerne med et beløb?

Da jeg også søger arbejde kunne det derfor være, der kunne slås to fluer med et slag.

PeterK

Posted: 2 april 2009 - 21:29 - Svar

Jamen så er sagen da ganske klar: Køb en hovedsæk, og hele familien kan deles om et månedskort.

Jeg troede bunden var nået forlængst, men man forbavses dagligt.

Peter Buch

Posted: 3 april 2009 - 01:52 - Svar

Bunden nærmer sig vist først når det også er mænd der bruger hovedsæk og det er ikke sket endnu!
EVIGHEDSSÆKKEN der holder flere generationer og kan udvides efter behov er nok værd at se nærmere på fra SKATs side.

JensH

Posted: 3 april 2009 - 14:08 - Svar

Apropos det nye ‘dekret’ med, at det er acceptabelt at muslimerne kan bryde loven, hvis dens overholdelse ‘krænker deres religion’, så er der faktisk en jura-professor der idag udtaler:

“Helt ok at afvise tilslørede kvinder i bussen

Ved køb af et buskort indgår man en aftale med busselskabet om at kunne køre billigere, men aftalen er betinget af, at man kan identificeres på fotoet i buskortet, siger professor Claus Haagen Jensen.”

http://www.180grader.dk/nyheder/Juraprofessor_Helt_ok_at_afvise_tilsl_ rede_kvinder_i_bussen.php

Gad vide om den ‘vinkling’ kommer med i TV2NEWS, DDR, Politiken, Information og Berlingske Tidende??? Det er ellers en historie fra Ritzaus Bureau??

174-3

Posted: 3 april 2009 - 16:38 - Svar

“Juraprofessor: Ok at afvise tilslørede kvinder

03. april 2009 13:12 Af RITZAU

Busselskaber har ret til at afvise tilslørede kvinder, som vil bruge buskort.
Busselskaberne er i deres gode ret til at afvise muslimske kvinder, som har tildækket deres ansigt, såfremt det er et buskort med billede, og ikke et klippekort eller en billet, som de præsenterer chaufføren for.

Det siger juraprofessor Claus Haagen Jensen, som er tidligere formand for det nu nedlagte klagekomité for etnisk ligestilling og for Institut for Menneskerettigheder.”

http://www.fyens.dk/article/1217052:Indland-Fyn–Juraprofessor–Ok-a t-afvise-tilsloerede-kvinder

Leave a Comment