1
maj
Seneste opdatering: 25/8-09 kl. 1932
22 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

En venlig læser har tippet os om det seneste nummer af Judisk Krönika. Det muslimske kampråb, der lød fra Malmøs gader, er en dødstrussel mod jøder, ikke et angreb på staten Israel. Det er ikke helt gået op for byens borgmester.

screenshot003

Fra side 21 og frem er der et tema om svenske jøders situation, temmelig rystende læsning. Vi skal nøjes med at citere fra interview Malmøs borgmester Ilmar Reepalu side 25-27:

Jøder i Malmø føler sig udsatte. Har du forståelse for det ?
Jeg har ikke selvfået signaler om det, bortset fra læserbreve, jeg har læst. Men det er smerteligt at sådan noget sker, og at jøder skal være udsatte for disse trusler fra antizionistiske og højreorienterede grupper som Bevar Sverige Svensk og lignende.
Hvem tror du er skyldige i “hate crimes” mod jøder?
Det kan være rene bøller. Men vi ved jo også at der er grupperinger på højrefløjen, som gir sig på folk, de såkaldte historierevisionister.

Når man læser i temanummeret, hvad svenske jøder har gennemlevet det sidste halvår, kan man spørge sig hvilken planet borgmester Reepalu lever på. Det er svært at afgøre om han lider af fuldstændig ansvarsløshed eller idioti, men man forstår de jøder, der ikke længere tør være i Malmø, med sådan en mand ved roret. Der er et oprør i gang mod Sahlin. Hvis hun er en katastrofe, hvad skal man så kalde Reepalu? I dag första maj-talar Mona Sahlin. Samtidigt går ett stort antal fackledare ut i en massiv protest mot Sahlin- ett ilsket upprop riktat mot S-ledaren och LO-basen.Vi kan inte ha företrädare som står och gråter som småglin i tv.

En barbar for retten

You do remember Ilan Halimi, the French Jewish young man who was tortured and then murdered in Paris three years ago, don’t you?  Well, his killer, Youssouf Fofana, is now on trial in a court of law.  A Jerusalem Post article describes the first day of the proceedings.  The defendant behaves the way someone who ran the 24-day atrocity with 21 other Muslim perpetrators, both Arab and African, would: proud, defiant, even threatening.  And, of course, these third world heroes attacked their victim sexually, as well.  You can speculate about why an unbelievably repressive culture finds such assaults gratifying. Who, by the way, would take such a defense? One of Fofana’s lawyers was on Saddam Hussein’s lawyers. The other had a jailhouse romance with “Carlos the Jackal.” Nice company. Nice cause. The Trial Of A Scumbag

Youssouf Fofana (video, interview) indledte retsagen ved at true de tilstedeværende dommere og juryen med at sætte en pris på deres hoveder. En kommentar på Le Figaro lyder: “Kun barbarerne proftierer ved dødsstraffens afskaffelse. Det er ikke noget civillisatorisk fremskridt.” Personligt tror jeg at dødsstraffen vil vende tilbage i Europa i løbet af nogle årtier, uanset hvad man synes om den. Multikulturens barbari vil af sig selv nødvendiggøre den. Den vil blive presset frem af et folkekrav og en selvtægtsbølge, staterne – for så vidt de findes –  ikke kan ignorere. Man kunne forestille sig, den ville debutere i grove terrorsager.

Melanie Phillips: Genkristning

Ifølge den britisk-jødiske forfatter Melanie Philips handler det nu ikke om kristendommens, men om Europas overlevelse. Og kuren hedder genkristning. Det er ikke lige den slags, man er vant til at høre i en tid, hvor kritik af islam for en sikkerheds skyld altid kædes sammen med kritik af alle monoteistiske religioner.

»Der hvor der ingen tro er, opstår et vakuum. Mennesker søger efter mening, de kan ikke selv skabe den.« Den religiøse længsel er med andre ord kommet for at blive og bliver den ikke tilfredsstillet af Europas gamle hovedreligion, kristendommen, står islam klar til at levere varen.  Philips tror tydeligvis ikke på, at fremtidens mennesker vil leve uden religion. Tværtimod har hun et godt øje til tidens mange kvasi-religiøse bevægelse fra klimahysteriet, økologismen, den aggressive ateisme og hele den utopiske tankegang, der i virkeligheden præger multikulturalismen. Når folk holder op med at tro på Gud, begynder de at tro på hvad som helst, som C. G. Chesterton sagde.

Hvorfor så lige kristendommen? Hun giver svaret senere under den middag, hun som prismodtager er inviteret ud på og hvor et medlem af selskabet vender tilbage til spørgsmålet. Han er ikke enig med hende. Det afficerer overhovedet ikke Philips, der tydeligvis er vant til at stå ene med sine synspunkter. Stille og roligt argumenter hun for jøde- og kristendommens betydning for Europa. Uden den judæisk-kristne livsanskuelse, som Grundtvig kalder den, havde vi ikke fået ideen om individet. Det går tilbage til 1. Mosebog, hvor Adam og Eva skabes i Guds billede med fornuft og samvittighed og med krav om at stå til ansvar overfor skaberen. Det lineære verdensbillede med en begyndelse – skabelsen – og en afslutning – forløsningen – er også noget nyt i forhold til den cykliske tidsforståelse, der præger andre kulturer, og det giver Vesten en helt anden dynamik og tro på fremtiden. Det er groft sagt det, der gør Vesten til Vesten og resten og til resten. Katrine Winkel Holm: Melanies moralske mod (foto, kronikøren og Phillips)

melanie20phillips2020copenhagen20april20200920078

Kristne terroriserer muslimer i Södertälje

Genaktualiseret i dag: De kristne “assyrer” kom først. Terroriseringen er ikke det interessante, konflikter importeres. Det interessante er, at det er oplagte tilfælde af Hets Mot Folkgrupp (sv. 266 b), men ingen tiltales, da de ædle vilde åbenbart ikke kan drages til ansvar for deres  handlinger. Selv når de stikker en kniv i maven på en bøsse (Tantolunden sidste år) – eller ligefrem myrder én, som Daniel Nordström  i Malmø for nylig, er det ikke hatbrott, det er deres undskyldelige natur, der  betegnes med den pragtfulde eufemisme ”Distansskapande inställning”. Man tør nok bande på, at salig Daniel Nordstrøm føler sig ramt af en “distanceskabende indstilling,” hvor han end måtte befinde sig nu, uigenkaldeligt  “distanceret” fra Malmø og sit kun 26-årige jordeliv.

Men det falder også fint  i tråd med den heilende palestinenser på Rådhuspladsen, som der findes mænder af gode portrætter af. Enhver anden havde fået et bødeforlæg, men lige han, kunne  ikke gøre for det. Ergo: kun indfødte hvide europæere kan dømmes for “racisme”. Så skulle det stå også klart,  at diskriminationslove i sig selv  er diskriminerende, når særligt udvalgte grupper er hævet over dem og kan te sig lige så svinsk, som de vil. De nuværende tilstande, kan kun forsvares på én måde: skulle der være lighed for loven, ville samtlige domstole synke i knæ, og det kan man ikke have.

Syrianska grupper i Södertälje bekräftar polisens bild av att rasism och fördomar mot nyanlända flyktingar i Södetälje inte bara är ett ungdomsproblem. Polisen i Hovsjö har tidigare berättat i våra sädningar att fördomar även förekommer bland den vuxna assyrisk/syrianska befolkningen i exempelvis stadsdelen Hovsjö i Södertälje. Vi hör Habib Dilmac från syrianska ungdomsförbundet.SYRIANSKA GRUPPER I SÖDERTÄLJE BEKRÄFTAR POLISENS BILD,  Distans skapar spänningar i Hovsjö

Udgangsforbud i Rosengård efter kl 20 ?

Ett mer målande bevis på den svenska invandrings- och integrationspolitikens monumentala misslyckande än den nuvarande situationen på Rosengård, är svårt att föreställa sig. Hade vi fått bestämma hade samhällsutvecklingen aldrig tillåtits att gå såhär långt. Nu är dock situationen som den är och vi måste alla hjälpas åt i arbetet med att försöka återta kontrollen och minimera risken för framtida upprepningar. Det är anledningen till att vi nu väljer att lämna in en motion om att undersöka möjligheterna till att utfärda tillfälliga utegångsförbud för ungdomar i samband med oroligheter, säger Sten Andersson

Motionstexten  i sin helhet: Motion angående att utreda möjligheten att utfärda temporära utegångsförbud för ungdomar. När denna text skrivs står Rosengård återigen i brand. Efter otaliga hot och överfall har brandkåren beslutat sig för att sluta att släcka alla bränder och som en sista utväg för att återställa lugnet har polisen satt sig i förhandlingar med kriminella gängledare. Eftersom journalisternas säkerhet inte längre kan garanteras och företrädare för massmedia vid upprepade tillfällen har attackerats, väljer flera TV-team att göra sina rapporter på säkert avstånd från själva oroshärden, på samma sätt som vi normalt är vana att se i reportagen från till exempel Gaza och Västbanken. En stor andel av dem som deltar i oroligheterna är omyndiga ungdomar under 18 år. Tyvärr finns det ingenting som i dagsläget talar för att inte Malmö även i framtiden kommer att drabbas av den typ av våldsutbrott, som vi den senaste tiden sett på Rosengård. För att samhället skall kunna återta kontrollen och lättare kunna hantera liknande situationer i framtiden är det uppenbart att det krävs en politisk kursomläggning och ett batteri av nya åtgärder. Långsiktiga sociala insatser är bra, men inte nog.

Efter att Borgholms kommun på Öland, under flera år upplevt omfattande stök och bråk i samband med midsommarfirandet, beslutade man sig år 1998, tillsammans med polisen, för att utfärda ett temporärt utegångsförbud för ungdomar under midsommarhelgen. Ungdomar som påträffades på gatorna i Borgholms centrum efter kl. 20.00 på kvällen, utan målsmans sällskap, blev automatiskt omhändertagna av polis eller socialtjänst och förda till sina föräldrar. Sverigedemokraternas bedömning är att möjligheten att, vid behov snabbt kunna implementera en liknande modell i Malmö, skulle kunna utgöra ett i raden av de nya verktyg som behövs för att återupprätta samhällets kontroll och bidra till att återinföra lugnet vid framtida situationer, som den vi just nu ser på Rosengård.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta: – att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att vid behov kunna utfärda temporära och geografiskt avgränsade utegångsförbud för ungdomar.  SD Malmö vill se tillfälliga utegångsförbud för ungdomar i samband med oroligheter Sten Andersson, 20 år i Riksdagen for Moderaterna, siden 2002 Sverigedemokrat, her i Malmø, februar 2009

malmo_feb_2009_036

Politiet abdikerer – Malmø i en nedadgående spiral

Polisen i stadsdelen Rosengård i Malmö har slutat patrullera i de oroliga kvarteren i Herrgården.
Jobbet är för farligt, menar polisen.

– Vi är på Herrgården och arbetar, men inte i den omfattning som tidigare, det är på grund av de angrepp vi blivit utsatta för, säger Börje Aronsson, närpolischef till TV4Nyheterna. Polisen har attackerats av glasflaskor, molotovcoctails, stenar och andra tillhyggen. Arbetsmiljön för polisen i Herrgården, den värst utsatta delen av Rosengården.
Stenar haglar
– När vi är där inne haglar sten, det far molotovcocktails, smällare och annat. Från balkonger och från taken på husen. Jag har en skyldighet att ingripa, samtidigt har jag ett arbetsmiljöansvar också. Vi kan inte gå runt med hjälm, knäskydd och axelskydd hela tiden på dagarna där, säger Börje Aronsson, närpolischef till Sydsvenska Dagbladet.
Polisen patrullerar inte Rosengård


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Janne

Posted: 1 maj 2009 - 08:32 - Svar

Den svenske multikultur tager ikke med fløjlshandsker på kvinder og homoseksuelle borgere. Tværtimod. Den lave dom mod de to knivstikkere håner den unge homoseksuelle mand. Så lidt er et liv tilsyneladende værd i Sverige og landet skaber splittelse og indignation med så uempatiske og arrogant lave domme for at tage et menneskes liv.

Det er i øvrigt mærkeligt at de to knivstikkere bringer mordvåbenet hen til en kældermoske. Til en moske – af alle steder…

Janne

Posted: 1 maj 2009 - 08:42 - Svar

“Når folk holder op med at tro på Gud, begynder de at tro på hvad som helst, som C. G. Chesterton sagde.”

Ha ha, hvem er ‘hvad som helst’?

steen

Posted: 1 maj 2009 - 09:03 - Svar

Hvis jeg selv må komme med et pip til kronikken: Jeg forstår udmærket Phillips , Bat Ye Or og KWH efterlysning af en genkristning, men jeg tror ikke på det. De moderne samfund bevæger sig ikke i den retning – de går mod sækularisering – og desværre pseudo religioner.

Jeg kender mange der efterlyser hard core kristne, men få der selv vil være det. Selv har jeg aldrig haft et troende sekund, selvom min skole (ikke mit hjem) gjorde hvad de kunne. Derfor tror jeg idag ikke skoler kan være forkyndende og lykkes.Det er selvovervurdering. Jeg kan forstå den teologi professor, der for nogle år siden i radioen fortalte: Han havde syntes han burde være troende, han havde virkelig prøvet ihærdigt, men var kommet til den erkendelse, at han ikke havde det i sig.

Jeg har det heller ikke i mig, men jeg håber så til gengæld heller ikke jeg har trangen til pseudoreligioner i mig – hidtil har det ikke været tilfældet. Jeg er dog uhyre taknemmelig for min kristne kulturarv, der sidder i mine gener. Jeg havde gerne byttet den for en jødisk, men ikke et sekund for en muslimsk. Det er forresten interessant at se, hvor meget islams vokabularium minder om diverse sekters. Gå ind på You Tube og se deres hverve-videoer og omvendelseshistorier. Det er ren Scientology og Guru Maharaji at høre på.

li

Posted: 1 maj 2009 - 09:03 - Svar

Jeg er bestemt ikke enig i, at vi behøver en gud. Det betyder heller ikke at vi gudeløse lever i et vakuum med dertil hang til at kaste os over CO2-religionen! eller andre mærkelige fanatiske indretninger/ensretninger.
Det vigtigste er at bevare fornuften og begge ben på jorden! og erkende at intet menneske her på jorden har løst gåden om jordens tilblivelse eller fatter at forstå hvad der er bagved eller længere ude i universet eller hvor det ender og hvad der er bagved!
Vi er ikke kloge nok, så at forfalde til gamle menneske nedskrevne vandrehistorier om verdens tilblivelse vil jeg betegne som bagstræberisk, istedet for at udforske og undersøge og forholde os til de resultater og forklaringer vores mere avancerede forskning kan give os, syntes jeg er mere berigende og tankevækkende end gammelt vrøvl om en langskægget gud der via ler og kødben skaber et menneske.
Det faktisk befriende og åbner op for flere muligheder, hvis man ikke er hæmmet af nogle menneskeskabte guder, der prøver at tilbage/ fastholde menneskets nysgerighed i gamle enformede tankesæt.
Gud fri! mig for denne tilbageholdelse 😉

li

Posted: 1 maj 2009 - 09:17 - Svar

@ steen
Enig
Jeg må erkende jeg er Ateist, jeg har det ikke i mig det med religions tro, jeg kan ikke narre mig selv.

Janne

Posted: 1 maj 2009 - 09:28 - Svar

steen

Posted: 1 May 2009 – 09:03

Det er nogle fornuftige tanker du gør dig. Dem kan jeg helt tilslutte mig.

intel

Posted: 1 maj 2009 - 10:14 - Svar

Jeg er sækulær og tror på sækularismen. Især i en globaliseret verden. Men sækularismen burde i langt, langt højere grad gå i rette med og bekæmpe islam, da denne religion netop ønsker meget stærk indflydelse på jordelivet og derfor er det stik modsatte af sækularisme.

li

Posted: 1 maj 2009 - 11:03 - Svar

@steen
Du har da ret i, at det er noget mere berigende at vokse om i et samfund med kristne værdier og fætter jesus, der trods alt forlanger kejserens skæg adskilt fra religiøst snot!
😉 lettere omskrevet!
fremfor den underlige mentalt forstyrrede fætter/kusine ægteskabs retarderede småpigebørnsmisbruger pædofet muhammed og hans modbydelige krav om aflivning af os vantro.
Jo, jeg kan godt acceptere kristendommen, men jeg vil til min død bekæmpe iSLAM.
Der er mega forskel.

PeterK

Posted: 1 maj 2009 - 12:41 - Svar

Hvis man vil forstå de problemer den vestlige kultur har, så skal man læse von Clausewitz. Han mener, at hvis der opstår et magtpolitisk tomrum, vil det hurtigt blive overtaget af andre.

Vi svigter kristendommen, som uanset om man kan lide det eller ej, er grundlaget for vores samfundssystem. Derfor har islam så let ved at trænge frem, for det har ingen problemer med at håndhæve magt. Samme sker på Nørrebro: politiet tør ikke være politi, men det tør de muslimske bander og HA godt.
Folketinget? Samme sag, man tør ikke tage beslutninger, derfor har EU let ved at sætte spillereglerne.
Skolens baderum der nu skal skilles ad? Ingen tør tage den magt det er at sige “Vel skal de ej”, og vi lader dem der ingen problemer har med magt, sætte reglerne.

Det handler om lidt rygrad, og i nogen tilfælde om at turde være voksen og turde anvende det magtmonopol man har fået udleveret.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 1 maj 2009 - 13:14 - Svar

Hmm Melanie, hvis den indre længsel efter det religiøse er så stor, hvorfor bliver folk så ikke blot religiøse? Kætterbålenes tid er dog trods alt ovre.

Hvorfor skulle en befolkning, hvor over halvdelen ikke tror på gud i det første tilfælde, blive religiøse?

Dengang folk troede på gud, troede de også hvad som helst, der var blot ikke frihed til at udvikle andre måder at tænke på, før kirken blev svækket, fik for mange modstandere på en gang.

Man kan sagtens være immun overfor både religiøs og politisk overtro, det kræver blot man tænker selv, og det som er problemet er at mennesker underkaster sig autoriteter og ikke tænker selv.

Der er faktisk lavet hjernescanninger, der viser at det center i hjernen som arbejder med et problem eller en opgave, lukker ned hvis en autoritet kommer og giver en svaret.
Så jo færre simple og forkromede forklaringer vi har på livet, jo bedre, ellers var den individuelle tankefaktor jo overflødig, hvilket kun magtmennesker og totalitære regimer kan have interesse i.

Slyrgraff

Posted: 1 maj 2009 - 14:18 - Svar

Må jeg stilfærdigt gøre opmærksom på den amerikansk teolog, B. Spencer, der har undersøgt den europæiske religiøse temperatur. Han var chokeret, og forudsiger, at om ti år vil der være regulære kristenforfølgelser i europa. For egen regning vil jeg mene, at i Holland og GB vil det gå endu hurtigere! Så kommer I til at vælge side, at tro at man kan holde sig neutral er bare latterlig. Nu findes der vist ikke flere overlevende iranske kommister, ellers kunne man have spurgt dem…

Thomas Bolding Hansen

Posted: 1 maj 2009 - 18:23 - Svar

Spencer er da enten en idiot, eller en meget lidt veloplyst person. Han lyder som dem, der tror, der vil være personlige og voldelige muslim forfølgelser snart.
Kristendommen er blevet forfulgt med bitre penne siden oplysningstiden, det er man bare ikke vant til i USA, hvor præsidenten helst skal tro på gud, hvis han skal havde en chance.

Han er vel bare blevet chokeret over “tonen” lige som de fine radikale fruentimmere.

Og hvis muslimerne forfølger de kristne, så forfølger de flertallet, og så er det slut med fløjlshandsker, de er ikke særligt mange om 10 år, slet ikke nok til at slå så stort et brød op – endnu.

hans olo

Posted: 1 maj 2009 - 19:34 - Svar

@Slyrgraff

Jeg anerkender, at Danmark hviler på et kristent fundament, men jeg begynder næppe at komme i kirken uanset hvad, men derfor kan du godt regne med, at jeg indædt vil bekæmpe islamiseringen af Danmark.

hans olo

Posted: 1 maj 2009 - 19:37 - Svar

“Han var chokeret, og forudsiger, at om ti år vil der være regulære kristenforfølgelser i europa.”

I Gellerup bliver de kristne allerede forfulgt og er blevet det mere eller mindre systematisk de seneste otte år. Gellerup Kirke står i dag under muslimers betalte “beskyttelse”.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 1 maj 2009 - 20:22 - Svar

Hvis enkelte personers gerninger er et tegn på forfølgelse, så forfølges både Afro-amerikanere, hvide og latinoamerikanere i USA, i højere grad end her.
Der bliver folk slået ihjel fordi de har en bestemt hudfarve, eller bor i forkerte kvarter.
Men Gellerup er snart etnisk udrenset for alt andet end indvandrere, det er sandt. Chikanen har dog mest af alt karakter af indbrud og tilråb, evt. en lille smule vold.

Robin_Shadowes

Posted: 1 maj 2009 - 21:52 - Svar

Jag tror på ett liv efter detta, på parallella dimensioner och liv på andra planeter men jag har då ingen lust att följa någon specifik religion för det. Det är också viktigt att skilja på religion och andlighet. Ser mig själv därför mer som andlig än religiös. Kan inte finna någon större orsak till att följa en religion, i synnerhet inte islam. Går inte att komma ifrån att islam har en del mindre bitar av religiositet i sig, på ytan åtminstone. Men andlighet har den inte. Inte en enda liten smula och det är väl en del av problemet. För ett antal år sedan frågan någon mig på ett av MSNs chattrum vilken “path” jag följde. Svarade helt ärligt att jag bara följer min egen path. Har ingen avsikt att vare sig skapa en egen religion eller bli profet. Vad jag menar är att jag söker här och var, tar till mig dom bitar jag gillar och dumpar allt jag inte tycker om. Kanske låter lite New Agey men been there done that som man säger. Därmed sagt är det mycket möjligt att det finns andliga väsen, högre utvecklade än oss men detta innebär inte att man slaviskt måste följa ett visst system med det mer eller mindre förtäckta hotet att, annars hamnar man i helvetet.
En sak är säker, islam är inget alternativ till kristendom eller någon annan tro (utom möjligen satanism). Jag vill inte ha nån dogmatisk lära som tvingar andra till något, vare sig islam, kommunism eller nazism. Sedan får folk tro på vad fan dom vill, tomten eller påskharen, bara det inte skadar någon annan. I detta sammanhang går det inte att integrera islam på något vis överhuvudtaget. Islam måste marginaliseras så mycket som möjligt. Vår överlevnad beror på detta helt enkelt.

Røde Steen

Posted: 2 maj 2009 - 09:08 - Svar

Pengene er det eneste vigtige. Det eneste vi, de rigtige mennesker, har brug for staten til, er til at føre krig mod fattigrøvene – hvis nogen altså kan sandsynliggøre, at det kan betale sig.

Penge repræsenterer ikke forskelle, men universelle værdier.

Nils

Posted: 2 maj 2009 - 13:19 - Svar

Den vestlige kulturs kerne – individ, frihed, rationalitet, demokrati – er ikke kristen, men post-kristen. Den består af kritik, kritik og mere kritik af religion, religion og så lidt andet.

Religion er noget bras, men kristendommen er bedst, for den rummer et frisættende potentiale, som radikalt anvendt også befrier mennesket fra religionen. Tak søde Jesus, havde jeg nær sagt.

Robin Shadowes mener, at islam er en religion uden åndelighed. Man kunne stramme den til, at islam er en religion uden gud – i hvert fald: Hvis der er en gud i islam, så er den anbragt uden for menneskets rækkevidde – det er sådan set hele “dynamikken” eller snarere “statikken” i slam, at mennesket er et usselt prædestineret kryb, der skal følge en bestemt sti, men i øvrigt gør det alligevel, mens dynamikken i kristendommen er, at mennesket er et frit individ, der sidder på Guds knæ – indtil han hopper ned, løber ud i solen og tager verden i besidelse.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 2 maj 2009 - 20:09 - Svar

Hvem har forfulgt kristne? Romerne, så de kristne selv, Islam, Nazismen, Kommunismen. Aldrig har Voltaire, Jefferson, Russell andre rationelle skarpe kritikere, så meget som advokeret at man forfulgte mennesker personligt, eller ønsket man gjorde noget i den stil, omend de har været nådeløse over for religionen og overtroen.
Faktisk er det jo interessant at dem som mest har forfulgt kristne, er kristne selv, eller en religion som islam som betragter sig selv som nærmeste konkurrent.

En rationel person ved at løsningen, ligger i at lære dem at tænke anderledes, (Om muligt) ved at afsløre hvor dybt åndsvagt deres tro er, og hvor endnu mere åndsvagt det er de vil slå ihjel og mishandle andre mennesker, fordi de har en anderledes absurd overtro end dem.

Hvis fine hattedamer og venstreorienterede er bange for tonens effekt, bør de vel også spare lidt på nazificeringen af DF.
For de er jo så hykleriske at de praktiserer, hvad de anklager andre for.

Vivi Andersen

Posted: 2 maj 2009 - 22:49 - Svar

PeterK

Tak – jeg tilslutter mig din udtalelse og kan fortælle dig, at det er hvad jeg og andre har forsøgt at fortælle vores egne faggrupper og forældrergrupperne gennem en årrække.

Jeg tror min beslutning om at gå ind for konsekvenspæd. og realitetsterapi hang sammen med oplevelserne af hvordan man, indenfor mit arbejdsområde som var behandlingsinstitutionerne og Folkeskolen, gradvist fraveg rollen som ansvarlige voksne.

Uanset om man tilhørte gruppen af forældrere, lærere eller cand.pæd.ere, så var det tydeligt hvordan man veg udenom at påtage sig den upopulære voksen-rolle som bl.a. indebar, og stadig indebærer, at være den, der satte grænserne og tager bestemmelserne.

På eet eller andet tidspunkt svinger pendulet forhåbenligt mod midten – og bliver der .

For vi skal ikke genopleve Den Sorte Skole og det Fædrene ophav som tyranner, der har hånds-og halsret over kone og børn.

Men vi må og skal væk fra den feminisering, der foregår af hele samfundssystemet.

Den har i den grad vist sig som en skadevolder af format der sagtens kan lignes med tidligere tiders maskuline hærgen.

Metoderne er forskellige, men begge er på hver deres måde skadevoldende for hele samfundet og for samfundets fremtid.

Vi må have gang i den almindelige sunde fornuft, som kan medvirke til at skaffe balance i samfundet.

Et eksempel på sund fornuft :

hvad siger den sunde fornuft om hvilke grupperinger, der er bedst for den danske, oprindelige befolkning og landet selv at undlade at give indrejse og i hvert fald ikke senere at tildele dansk statsborgerskab ?

Muslimer fra de arabisk-islamiske lande.

Leave a Comment