26
sep
Seneste opdatering: 28/9-09 kl. 0220
36 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Den som inte gillar innvandring, måste integrera seg……Egentligen är det ett knepigt ord, det här med integration. För många tänker seg, att den som är invandrere måste anpasse seg till det, som man tycker är det svenska. Det leder tankarne lite fel.

Fra kontokorts- jonglør til statsministerkandidat. 2009: Fredrik Reinfeldt har tagit en stor ledning över Mona Sahlin i statsministermatchen. Han leder med 6–0 ett. Dertil årets hetero 2008 med en udtalt forkærlighed for citationstegn. “Mona Sahlin” i vore tanker. Skal det endelig være en socialdemokrat, så er der betydelig mere  substans i Helle Thorning, der også har en  uddannelse og har haft egentlige jobs. Uskoletheden hæmmer  ikke “Sahlins” selvfølelse, som man kunne høre her forleden. Tvivlens nådegave er forbeholdt mere reflekterede væsener. Svenskernes problem er, at Riksdagens falanks mod befolkningen endnu er uden huller. Enhver fornemmer i det politiske teaterspil, at der foreligger en overenskomst om  ikke at bryde den, ved at bringe emnet på banen. Enhver kunne have samlet de stemmer op for 15 år siden, hvis ikke den aftale fandtes. I andre dele af verden ville man have  haft et oplagt emne for en folkelig opstand eller et militærkup, men naturligvis ikke i Sverige, hvor elitens fikse ideer opfattes som folkets uundgåelige skæbne. Nomenklaturaens forræderi har frit skud henover det bare glacis. Eller man kunne sige, at ingen folkelig opinion vil udfri den af dens misére, selvom den måske inderst ind ville  ønske det, så den kunne  skylde ondskaben på et barbarisk proletariat. “Svenskerne må tage sig sammen” sagde Søren Krarup engang, og når man koger sovsen helt ind, så er det egentlig det, det drejer sig om. De har ikke valgt deres nuværende situation, men de har navnlig ikke fravalgt den. Så er vi ovre i skæbneafdelingen og Snaphanen er ovre i det rent beskrivende, selvom Politiken tror, at vi ønsker at påvirke noget som helst. Den selvovervurdering overlader vi til de journalister, der lader sig hypnotisere af lønseddelen til at tro, de er vældigt betydningsfulde. At de “gør en forskel”, som  et amerikansk reklamebureau for tyve år siden besluttede, at det skal hedde. Den eneste forskel vi gør, er for vores eget mentale velbefindende.

Flere jøder flytter fra Sverige

2009 may prove to be a peak year for immigration from Sweden, according to Jewish and Christian Zionist officials involved in facilitating this immigration, which they say may be connected with anti-Semitism and Israel-hatred in Sweden.

“We are seeing an upward trend in interest in aliyah (immigration to Israel) from Sweden, possibly owing in part at least to various attacks on Jews,” said Howard Flower, director of aliyah for the International Christian Embassy Jerusalem.

“There is suspicion that there maybe an increase in aliyah because of the events in Malmo,” said Flower, “but also because of other attacks by Islamic fundamentalists in Sweden and their non-Muslim Swedish sympathizers.” “In Malmo, it is not a good idea to walk with a skull cap or wear a Star of David in the street,” said Raffi Zender, a prospective new immigrant from the city who said the riots and “the atmosphere they represented” were “an important part” of his decision to leave, as well as some of his friends. Anti-Semitism may be spurring wave of aliyah from Sweden. (Se også Jøde i Malmø på lånt tid og Khaybar, Khaybar ya Yahud!)

Junglen ved Dunkerque

(Kirken i (sand) klitterne), en lille  søvnig by hvis attraktioner er en lang, smuk strandpromenade med kraftigt  tidevand, billlige lidt forfaldne hoteller og “moules frites”. Og en færgeforbindelse til Dover:

MIGRANTS desperate to enter Britain have set up a new camp – four days after French authorities cleared the notorious Jungle. More than 100 Afghans, Iraqis and Iranians, some as young as 10, fled police and bulldozers in Calais on Tuesday to settle outside the neighbouring port of Dunkirk. DUNKIRK BEACHES SHELTER ARMY OF MIGRANTS

Stockholm disintegrerer

Ser man på bykortet er den  svenske elite – bortset fra mod øst – ved at være lige så indesluttet som von Paulus ved Stalingrad. Den endnu åbne flugtvej hedder Stockholm -Turku/Tallin/ Riga.  Medie, kunst og politik-eliten kan evakueres på en tre-fire Silja-færger, så er de væk.

I de redan invandrartäta förorterna ökar andelen invånare med utländsk bakgrund. Statistiska centralbyrån har tagit fram siffror som visar integrationen på stadsdelsnivå. I Stockholms stad som helhet har 28,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund, i Rinkeby är det 89,3 procent……Ingen som jobbar i stadsdelsförvaltningen bor här i Rågsved, ingen politiker bor här, ingen bryr sig om förorterna, säger han. Segregationen ökar stort i Stockholms invandrartäta förorter

Forskellen på sufi-islam og sharia-islam

Af Tim Pallis

Islam-forskerne er de eksperter, som uddannelsesinstitutionerne, journalisterne, forfatterne og politikerne lytter til og får deres information fra, fordi de ikke selv har tid og/eller lyst til at læse bøger om islam. Informationen fra forskerne om islam herunder de bøger, som er de mest læste og populære, har ikke den kvalitet, som kunne ønskes. Enten er universitetsforskningen i lommen på antropologiens kulturrelativister og den marxistisk inspirerede sociologi, eller også er den støttet af saudiske penge.

Det giver en skævvridning af hele forskningen og den information, der tilgår vores samfund om islam. Det har bl.a. gjort, at ”eksperterne” i dag af værdipolitiske grunde påstår, at der i virkeligheden ikke findes noget, som kan kaldes islam. De siger islam udelukkende er de enkelte muslimers meget forskellige fortolkninger, det drejer sig om. Det er uvidenskabeligt og useriøst.

De gamle islam-forskere havde ikke en værdipolitisk agenda at tage hensyn til overfor medierne, ligesom de moderne islamforskere har. De moderne islam-forskere er udklækket i dønningerne af ungdomsoprørets venstredrejning, hvor indhold, historien og mysteriet blev skyllet ud som barnet med badevandet. De gamle forskere havde et reelt dilemma, som de kendte og skrev om. Det drejer sig bl.a. om forholdet mellem sharia-islam og sufi-islam. Kontrasten er meget stor.

Sharia-islam er en lovkodex institueret af de fire lovskoler, som handler om, hvordan man kommer i paradis og ikke i helvede på dommedag. Hvis man lever halal, som er det, der er rigtigt, kommer man i paradiset, men lever man haram, som er det, der er forkert, kommer man i helvede.

Overfor det står sufi-islam. Her drejer det sig om, at den enkelte ved at tilslutte sig et spirituelt broderskab med vejledning af en lærer gennemgår en særlig åndelig træning, som fører til særlig erkendelse kaldet marifa og dermed et kærlighedsbudskab. Sufierne er mystikere, som gennem en filosofi og meditation, kan nå en indsigt af alle tings egentlige natur eller den egentlige virkelighed kaldet al-haqq.

De gamle islam-forskere kendte sharia-islam fra Koranen, Muhammed-biografierne og sædvanen eller ahadith, som er referater af Muhammeds egne ord og handlinger. Koranen er ikke Muhammeds ord, men Allahs ord og budskab til mennesker. Sufi-islam, som de gamle forskere var meget fascinerede af, har derimod rødder i en mystik, som ligner mystikken i andre religioner. Den har man kaldt ”den evige filosofi” eller ”the perennial philosophy”. Man kunne også kalde den for advaita med et sanskrit ord, som betyder ”ikke-to”. Advaita betegner en ikke-dualistisk erkendelse af alle tings sande væsen, som også er ensbetydende med ”den universelle bevidsthed”.

Der er således en helt verden til forskel mellem sharia-islam og sufi-islam. Der findes dog eksempler på sufi-islamister, som er næsten lige så krigeriske som sharia-islamister, som f.eks. Naqshbandiyya-ordenen, som tager afstand og ligefrem bekæmper de sufier, der i deres træning har opnået nogle ekstatiske bevidsthedstilstande, som de lufter i al offentlighed. Disse sufi-islamister kalder sig selv for de ”sobre” sufier, skønt det nok er nærmere sandheden, at de først og fremmest er sharia-islamister, men med en tynd fernis af sufi-islam over sig.

Alle muslimer kalder Muhammed uswa hasana al-insan al-kamil. Uswa hasana betyder ”rollemodel” eller det ”enestående eksempel” til efterlevelse. Al-insan al-kamil betyder det ”perfekte menneske”. Muhammed opfattes altså af alle muslimske mænd som det perfekte menneske, hvis eksempel de bør efterleve. Den Muhammed, man kender fra sædvanen dvs. biografierne og ahadith, er imidlertid langt fra et perfekt menneske målt med nutidens målestok. Og det store spørgsmål er, om han var det målt med datidens målestok.

Dette udtryk al-insan al-kamil er i virkeligheden et sufi begreb, som et par århundrede efter Muhammeds egen tid (d. 632) blev lånt fra sufi-mystikkens terminologi. Blandt sufier er det også en betegnelse for ”det universelle menneske” eller ”logos”. Det er et ideal og et håb for enhver, som praktiserer sufi-meditation, en dag at blive et ”perfekt menneske”, ligesom ens lærer er det, og alle de tidlige åndelige arvinger i broderskabet var det.

Al-insan al-kamil er identisk med det at blive oplyst eller at blive en levende buddha i buddhismen. Det svarer også til i advaita vedanta at blive en jivanmukti eller at blive adam kadmon i den lurianske Kabbala. Da Muhammed ikke kan betragtes som en helgen eller en oplyst mester i denne forstand, da han blot var et talerør for en stemme, som han hørte i visse ændrede bevidsthedstilstande, er det i virkeligheden tvivlsomt, om man kan kalde ham for al-insan al-kamil.

Der hersker en misforstået opfattelse af, at islam overordnet set er ”fredens religion”, for alle religioner taler jo om fred, forsoning og kærlighed, antager man. Men det gør islam desværre ikke. Der findes både fredelige, moderate og demokratiske muslimer, men sharia-islam er ikke fredelig, moderat eller demokratisk. Sharia-islam er islam. Men det er tabu at indrømme og sige dette, og det er ikke karrierefremmende, hvis man siger det ligeud, det har mange forskere og andre måtte sande, hvorfor de normalt fortier sandheden eller omskriver væsentligt. Da det som nævnt ofte er fra islamforskerne, især pressen og politikerne henter deres informationer, er det et stort problem.

Vi lever i en mærkelig tid, hvor man forvalter sandhed og virkelighed ganske ilde. Der er en ubehagelig magtpolitisk trang til at forvanske realiteterne. Det er nemlig vanskeligt at forestille sig, at ellers velorienterede politikere og skribenter ikke har føling med, hvad der foregår i virkelighedens verden. De skjuler sandheden på oppositionspolitikkens alter, og da de nu er så veltalende og humanistiske i deres formuleringer, er det næsten umuligt at gennemskue deres indoktrineringer.

Det er karakteristisk for langt den største del af vore medier og de fleste politikere, at det er budbringeren af ubehagelige sandheder om virkeligheden, som anklages for at være uanstændig, krænkende eller ligefrem racistisk. Det mest forbavsende er dog det, at man ofte bruger racisme- eller nazikortet til at kompromittere budbringeren, skønt det klart er en løgn over løgn. En meget stor del af det, der bliver sagt på tinge og i medierne er domineret af et svært skjult had til Dansk Folkeparti.

Hvad der foregår i virkelighedens verden, er man mindre interesseret i at belyse. Læseren eller seeren bliver spist af med journalistens eller politikerens korrekte politiske holdninger. Pressen og medierne taler om at være kritisk informerende, saglig og objektiv, men produktet, som fremkommer, oser langt væk af en bestemt politisk vinkel, som er opdragende og altså indeholder det rigtige menneskesyn. Men virkelighedens verden er jo ligeglad med det pæne verdensbillede, som den intellektuelle elite fremstiller.

Vi lever i en tid, hvor det meste af uddannelsessystemet, de fleste forskere, journalister og politikere langt ind i de borgerlige rækker er blevet kulturradikale og værdirelativister. Vi er alle blevet kulturradikale og socialkonstruktivister, fordi alt andet vil være politisk ukorrekt og diskriminerende overfor et mindretal, som skal beskyttes. Vi bliver dagligt fodret med forkerte oplysninger om, hvad der foregår i verden, og der er en kulturrelativistisk, postmarxistisk inspireret politisk vinkel på næsten alt, hvad der skrives og siges.

Især indvandredebatten er så gennemsyret af disse venstreorienterede holdninger, at det er svært at se virkeligheden i øjnene. Man vil f.eks. gerne anklage islam-kritikere for at være indvandrefjendske og islamofobiske, skønt de blot prøver at forklare, hvordan selve islam skal forstås og slet ikke taler om de muslimske tilflyttere. Og man siger, at indvandrebegrebet er for bredt til at kunne bruges meningsfuldt. Det er nemlig kun nogle af de muslimske tilflyttere, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Der er selvfølgelig mange kulturmuslimer, som er gode borgere og holder af at være en del af den danske kultur. Men de ved som regel ikke meget om, hvad islam drejer sig om, fordi det vigtigste for dem er at få noget materielt gavnligt ud af deres tilværelse her og en god uddannelse til deres børn, så de har en fremtid.

Dette samme gælder for de kulturkristne danskere, som faktisk intet ved om kristendommen. Der er også mange præster, som heller ikke ved nok, selvom de har en lang teologisk uddannelse bag sig. Mange folkekirkepræster har f.eks. en tro på, at den kristne Gud og Islams Allah er den samme Gud. Og det er nok længe siden, de nærmere har set på Den augsburgske Bekendelse fra 1530, som fordømmer alle kættere som manikæere, valentianere, arianere og muhamedanere. Da alle præster er forpligtet på dette bekendelsesskrift hører det vel med til deres opgave at lægge afstand til islams opfattelse af tingene. Problemet er ikke muslimen på gaden, men selve sharia-islams politisk-religiøse system.

Det, at man overhovedet kan sige, at islam er ”fredens religion” eller, at der findes en moderat eller demokratisk islam, bygger på kendskabet til sufismens fine mystik. Men sufismens kærlighedsbudskab og lære er ikke rigtig islam set i ulemas optik. Ulema er de lærde jurister, som i dag sidder på de islamiske universiteter og i moskeerne. De betragter desværre stort set alle sufier som kættere, og der har været kætterforfølgelser igennem hele islams erobringshistorie.

Men hvad er så sufismen? Hvad er det, der gør, at sufierne, som udgør mange små kontemplative bevægelser, i den grad er blevet forfulgt for deres spiritualitet? Årsagen er, at Koranen, profetens sædvane og lovskolerne ikke har nogen dybere spiritualitet eller metafysik indbygget i sharia-islams lære. Der er nok en teologi, men den kan slet ikke sammenlignes med den fornemme metafysik, religionsfilosofi og mystik som findes hos de store sufier som al-Suhrawardi (d.1191), Ibn al-Arabi (d.1240), Rumi (d.1277) og Shabistari (d.1320). Hvor har sufierne det så fra, når det ikke kommer fra Muhammeds islam?

Man må tage islams erobringshistorie i betragtning for at forstå, hvad sufisme er. Muhammed dør år 632 og 100 år efter har muslimerne erobret et enormt område, som strækker sig fra Spanien til Indusfloden. De har plyndret og hærget den gamle hellenistiske verden og Sassanideriget (Persien) til langt ind i Indien. Et eksempel er nok til at beskrive, hvad der foregik. I 641 brænder de Alexandrias bibliotek ned og argumentet er, at alt, hvad der står i det, også står i Koranen, og alt, hvad der ikke står i Koranen, men står i biblioteket, er vrøvl, så derfor mister ingen noget ved at brænde biblioteket ned.

Romerriget siges at bryde sammen i begyndelsen af 400-tallet og dermed også den antikke verden med dens mange forskellige religiøse mysterier. Det var afslutningen på en synkretistisk tid, hvor man stadig kunne fordybe sig spirituelt ved f.eks. at besøge de eleusinske mysterier. Romerkirken havde allerede i et århundrede forfulgt de mange forskellige gnostiske traditioner og de religiøse mysteriers kultsteder, som havde haft så rig en blomstringstid i den hellenistiske periode. Nu var det hovedsageligt Det byzantinske Rige med Konstantinopel i centrum, som havde magten i de gamle hellenistiske kulturområder.

I den gamle antikke verden, som strakte sig fra Andalusien til Indien, gemte de vise mænd og gnostiske mestre sig først for romerkirkens kætterforfølgelser i Middelhavslandene, senere for muslimernes dhimmificering af hele området. Der var jødiske gnostikere, kristne gnostikere som valentianere, hermetikere, manikæiske gnostikere, arianere, koptere, nestorianere, mandæere (sabianere), donatister, zoroastrianere og mange andre mysteriesamfunds mystikere og religiøse mestre.

Mange konverterede til islam, fordi en status som dhimmi og gnostiker var livsfarlig. I islams ”dem og os” og ”vi og de vantro” ideologi kunne mystikerne ikke dyrke deres spiritualitet på en tilfredsstillende måde. De første sufier viser sig omkring 200 år efter Muhammeds død, ca.100 år efter jihad erobringerne. De bringer den spiritualitet, som ikke findes i islams sædvane ind i islam fra deres egen tros metafysik og religionsfilosofi.

Det lærde sprog var græsk og hele den hellenistiske verden kunne græsk, romerne havde talt græsk i senatet, og jøderne i Alexandria, som skabte kristendommen, havde talt græsk. Men nu lærte alle sig arabisk, de studerede Koranen, Siraen og Ahadith og brugte terminologien i profetens sædvane til af formulere deres religionsfilosofi og religionspsykologi på arabisk. Hvad er det så de bringer ind i islam?

De bringer forskellige ting ind i islam, alt efter hvor de kommer fra. Derfor er der lidt forskel på sufier fra Andalusien, Alexandria, Antiokia, Basra, Persien eller Indien. De bringer et bred spektrum af de antikke mysteriereligioners religionsfilosofi ind i islam, samt orphisme, pythagoræisme, platonisme, Aristoteles, ny-platonisme, hermetisme, gnosticisme, kabbalisme, Zaratrustras avesta, forskellige former for indisk mystik og ikke mindst den kristne mystiks apophatiske og kataphatiske teologi. Alt dette findes i den sufi-islamiske metafysik og mystik. Det er derfor et stort spørgsmål om man overhovedet kan kalde sufismen for sufi-islam, som jeg her har gjort.

Et godt eksempel på problemet er den store sufi-mystiker og filosof al-Suhrahwardi (d.1191), som blev henrettet af det tredje korstogs sejrherre Sultan Salah al-Din, Saladin (d.1193). Sufier og filosoffer blev dengang som i dag ofte betragtet som kættere af deres islamiske trosfæller. I Al-Suhrahwardis religionsfilosofi er der ikke meget sharia-islam at spore. Han var startet med Ibn Sina eller Avicennas (d.1037) peripatetiske eller aristoteliske filosofi og fortsatte med den ny-pythagoræiske og nyplatoniske mystik. Alt blev formuleret på arabisk, men det var ikke islamisk tankegods.   (Til Snaphanen)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Casper | Borgerlig bums

Posted: 27 september 2009 - 03:23 - Svar

Prima indlæg, som fik sat styr på begreberne. Tak for det. Det forklarer jo hvorfor der ganske vist findes en åndelighed i islam, men går man tilbage til Muhammed er der intet af den slags.

Janne

Posted: 27 september 2009 - 08:19 - Svar

“Enten er universitetsforskningen i lommen på antropologiens kulturrelativister og den marxistisk inspirerede sociologi, eller også er den støttet af saudiske penge.”

Det samme kan vel siges om forskellige medier. Og desuden har der i flere år hersket et voldsomt og overfladisk snobberi (“Images of the Middle East”) omkring islam både i medier, blandt politikere og kulturpersonligheder og hos mange flere. Islam er forsøgt gjort til et tabu – til noget der ikke må kritiseres – til noget ophøjet. På relativt få år er religion og religiøse anskuelser og overbevisninger – og udtryk for disse – blevet gjort til noget der ikke må kritiseres og som skal have særhensyn i offentligt regi. (Her tænkes der bl.a. på halal mad, tørklæder, bederum etc.) Det skal der laves om på.
Vi kan starte med at få f.eks. socialdemokraterne til at kigge på koranens visse steder dybt intolerante indhold før partiet får bygget alt for mange moskeer i Danmark.

Janne

Posted: 27 september 2009 - 08:49 - Svar

Jeg bryder mig ikke om socialdemokraternes omsiggribende forbudspolitik. Heller ikke om partiets forbud mod prostitution.

“Jeg mener, at det er helt principielt, at vi som samfund grundlæggende skal sige, at mennesker ikke skal være til salg.”

h t t p://www.180grader.dk/nyheder/Socialdemokratisk_ledelse_dybt_splittet_o m_k_besex-forbud.php

Hvad bliver så forbudt næste gang? At få løn for at arbejde – at sælge sin arbejdskraft til en arbejdsplads?

JensH

Posted: 27 september 2009 - 09:37 - Svar

Nu vi er ved et ‘kongelige’ Danske Socialdemokrati, så har deres igengværende kongres givet endnu et tydeligt eksempel på, at den organiserede del af parti-baglandet absolut ikke bryder sig om, at ledelsen (officelt) går ind for en ‘stram’ kurs i udklæandingepolitken. Denne ‘ansrændigheds’-svada fra DSU Næstformanden vakte jubel på kongressen og udløste de længste klapsalver:

“Brorson-kritik fik stort bifald

Næstformanden for de unge socialdemo­krater (DSU), Cæcilie Larsen, kritise­rer politiets rydning af Brorsons Kirke for de afviste asylansøgere. Og hun får stort bifald på den socialdemokratiske kongres i Aalborg.

“Vi i DSU synes, at rydningen af Bror­sons kirke var kulminationen på et rigtigt, rigtigt sørgeligt kapitel i danmarkshistorien. Kære kongres, kære socialdemokrater i det ganske land. Lad det aldrig ske igen,” sagde hun. Klapsalverne til den unge politiker stoppede først, da ordstyreren greb ind, så talerækken ikke blev forsinket.

Nyrup er enig
Cæcilie Larsen mener, at Danmark bliver styret af Dansk Folkeparti, frygt og fremmedhad.
De afviste irakere kunne have fået humanitær opholdstilladelse, mener næstformanden for DSU.
Tidligere har også forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) kritiseret rydningen af Brorson-kirken i skarpe vendinger.
Partiformand Helle Thorning-Schmidt har tidligere klart tilkendegivet, at hun og partiledelsen støtter politiaktionen mod de irakiske asylansøgere i Brorson-kirken.”

http://nyhederne.tv2.dk/politik/article.php/id-25333432.html

  Janne

  Posted: 27 september 2009 - 10:11 - Svar

  Socialdemokraterne er så enfoldigt lokale i deres horisont. At få DF til at fylde så meget i en global verden med islamisme er næsten komisk.

Janne

Posted: 27 september 2009 - 10:20 - Svar

Lidt fornuft lader til at være trængt ind i nogle hjælpeorganisationer. Her gøres der opmærksom på kummerlige forhold for piger i Indien:

“I mange land blir jenter sett på som mindre verdt enn gutter. I India blir annen hver jente tvangsgiftet som barn. Altfor tidlig graviditet, skremmende høy dødelighet ved fødsler, vold, mishandling og manglende skolegang, er resultatene av at barn må gjøre ting de ikke skal være nødt til å gjøre.”

h t t p://fadderskap.plan-norge.no/index.php?code=FSPN-DB-CP

JensH

Posted: 27 september 2009 - 11:12 - Svar

Socialdemokraterne har faktisk nøjagtige den samme asylpolitik, som de gik til valg -og tbate på- i 2007. Til kritikken af politiets rydning af Brorseon-kirken fra de delegerede på S-kongressen for svarede Helle TS partiledelsen linje med at antallet af flygtninge har en betydning for en “vellykket integration”, men slog derefter følgende ‘pointer’ fast:

“S-formanden mener ikke, at det skal være lettere at få asyl i Danmark.

– Men det betyder ikke, at vi vil føre den samme udlændingepolitik som Lars Løkke og Pia Kjærsgaard. Vi vil afskaffe starthjælpen og kontanthjælpsloftet efter næste valg, lød det fra Thorning-Schmidt.”

Hun mener tilstrømningen har en betydning for en “vellykket integration”, men vil samtidig gøre det mere attaraktivt at komme her tl landet og søge om astl. Det hænger selvfølgelig slet ikke sammen, og endnu værre bliver inkonsistensen i hendes argumentation da hun fortsætter med følgende:

“Hun understregede, at Socialdemokraterne også vi sikre asylansøgere ret til at bo og arbejde udenfor asylcentrene, så længe de opholder sig i Danmark.”

Og hvordan havde Socialdemokraternes formand så forsillet sig, at disse asylansøgere skulle sendes hjem såfremt de (efter flere års sagsbehandling) får et afslag?? Når man tænker på al det besvær myndighederne har med at få hjemsendt disse 282 afviste Irakiske asylansøgere, (til trods for en klar aftale med regeringen i Bgadad), så kræver det vist ikke meget fantasi at forstille sig at det noget nær (politisk) umuligt hvis asylansøgerne først er ‘sluset ud’ i samfundet. Dertil kommer, at det også rejser spørgsmålet om hvornår man som asylansøger er berettiget til fuld bistandshjælp, (da hun jo afskaffe ‘starthjælpen’)?? Jeg mener, at det er sådan idag, at man føst er berettiget til ‘Starthjælp’ i det øjeblik man rent faktisk får tilkendt asylophold i landet?? Men hvis man skal ‘sluses ud’ i samfundet og ikke ligekan finde et job, (hvad de færreste asylansøgere kan), så skal man have penge til at betale husleje og leve for iøvrigt??

JensH

Posted: 27 september 2009 - 11:15 - Svar

Hov, jeg glemte linket til S-formandens mærkelige/selvmodsigende udmeldinger mht. udlændingepolitken:

http://www.berlingske.dk/article/20090926/politik/909260339/

Vivi Andersen

Posted: 27 september 2009 - 12:20 - Svar

JensH

Jamen, så har formanden jo garderet sig i hoved og r..!

Kommer de til magten kan H.T.S. jo altid henholde sig til at hun ikke var hverken for eller imod en stram indvandringspolitik – og så gradvist lukke porten op igen.

Er nogen i tvivl om at det bliver resultatet – så tag en tur til EUs hjemmesider og læs der om hvilke planer der er ved at blive ført ud i livet angående indvandringen til Europas lande fra f.eks. de arabisk-islamiske Middelhavslande, EUs Partnerlande fra 1.Januar 2010.

Og jeg ville såmænd ikke undre mig det mindste OM det er dette H.T.S. har med i tankerne når hun udtaler sig om indvandringen hertil.

Hun ved at denne kan vi ikke selv bestemme over – det gør EU, men DET fortæller hverken hun eller andre politikere vælgerne.

Noget andet er, at vi selv burde havde fundet ud af dette, da vores erfaringer med både de hjemlige som EU-politikerne fortæller os, at vil vi have indsigt og viden om hvad der foregår i den politiske verden må vi selv skaffe os den viden !

Vivi Andersen

Posted: 27 september 2009 - 13:48 - Svar

Et rigtig godt indlæg fra Pallis !

At vi, befolkningen, ikke kan gennemskue hvad det er vi bliver fortalt af politikerne, meningsdannerne osv. om f.eks. islam er forårsaget af at vi ikke selv har skaffet os viden om og indsigt i islam.

Når man har opnået et vist mål af viden om ideologien er det straks betydelige sværere at køre om hjørner med os.

Og dette bliver proportionalt vanskeligere alt som vi skaffer os mere og mere viden om den islamiske ideologi, islams historie og hvordan islam operere i nutiden.

Desværre er det forbundet med anvendelse af megen tid og energi at hente sig denne viden – men det ER nødvendigt at så mange af os bringer dette offer.

For det er sørme et offer at høvle sig f.eks. igennem Koranen og Hadith – og ikke mindst hver eneste dag at afsætte tid til at gennemgå via nettet hvad det er der foregår derude i de forskellige lande som har fået den islamiske “berigelse” ombord !

Jeg må tilstå jeg af og til nærmest går i sort over alt det møg, der foregår rundt omkring, som er forbundet med islam og muslimer.

Islam og dens rettroende er blevet en kilde til stor irritation over alt på kloden – og jeg gad nok vide om folk rundt omkring i længden affinder sig med denne infantile og ondskabsfulde ideologis hærgen .

Personligt tror jeg det ikke.

Jeg tror derimod at denne utålelige adfærd vil komme til at koste islam og dens rettroende nogle ordentlige øretæver, da selv de mest tålmodige folkeslag har deres grænse for tålmoden.

JensH

Posted: 27 september 2009 - 13:55 - Svar

VU’erne beviser igen-igen at de er en forening af politsk korrekte lalle-liberale med denne ‘happening’ på Strøget. Men omvendt, så opnår de at fremstå som ‘religionskritiske’ uden at tage stilling til den religion hvorfra der virkelig udgår en trusselkultur:

http://jp.dk/indland/aar/politik/article1830286.ece

JensH

Posted: 27 september 2009 - 14:03 - Svar

@Vivi Andersen

“Hun ved at denne kan vi ikke selv bestemme over – det gør EU, men DET fortæller hverken hun eller andre politikere vælgerne.”

I det mindste er EU-kommisær MarianneFischer Boel (V) ikke bange for at fortælle om EU’s magtfuldkommenhed, men det kan selvfølgelig skyldes, at hun er på vej til pensionen. Hun behøver ikke a give forstillelse om, at Danmark rent faktisk har indflydelse på den her i landet førte udlændingepolitk:

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1830756.ece

Peter Buch

Posted: 27 september 2009 - 15:03 - Svar

Ronny

Posted: 27 september 2009 - 16:48 - Svar

Mona och Knullborgarmärket! Tänk när denna Mona Sahlin, som en värdig representant för Sverige står tillsammans med övriga EU dignitärer, och talar om sina utbildningar. Här är ett märke hon kan vara stolt över. Expressen aug.2007:

“Mona Sahlin tog sexmärket
Mona Sahlin, 50, tog simborgarmärket som flicka.
Nu har hon, med viss ansträngning, erövrat ännu en utmärkelse – “Knullborgarmärket”.
– Jag klarade alla frågor utom två, så jag är stolt, säger Mona Sah-
lin. “

  Victor

  Posted: 27 september 2009 - 17:28 - Svar

  Ronny

  Honi soit qui…..som de siger på samisk.

Bjovulf

Posted: 27 september 2009 - 16:59 - Svar

Biblioteker censurerer på sarte muslimers vegne, for at vi “urene vantro” ikke skal få et “forkert” billede af islam:

http://politiken.dk/kultur/article148417.ece

Biblioteker boykotter Muhammedbog

Bogen, der gav anledning til Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, bliver nu holdt væk fra flere skolebibliotekers hylder.

Bogen, der inspirerede Jyllands-Posten til at trykke tegningerne af profeten Muhammed, har siden sin udgivelse i januar solgt mere end 7000 eksemplarer og har fået gode anmeldelser.

Holdes væk fra hylderne
Blandt andet i skolebibliotekernes eget blad, der beskrev bogen som ‘en gave til ethvert skolebibliotek både til de muslimske børn og til alle os andre’.

Alligevel tøver flere skolebiblioteker med at sætte bogen direkte til udlån, mens man andre steder holder den helt væk fra hylderne.

Det sidste gælder blandt andet på Parkskolen i Struer, hvor bogen ganske vist er indkøbt, men kun til lærerbiblioteket.

»Det skyldes ikke Muhammed-sagen, eller at vi vil udøve censur. Men det er en meget voldsom bog, og hvis den læses uden samtale med en voksen, vil den give et forkert billede af islam, ikke mindst muslimers syn på andre religioner [Hmm mon dog?]. Derfor har vi valgt at lade bogen være forbeholdt lærerne, som så kan inddrage afsnit af den i undervisningen«, siger skolebibliotekar Søren Langkjær, der derimod ikke har valgt at holde eksempelvis Bibelen væk fra hylderne.

….

Bjovulf

Posted: 27 september 2009 - 20:42 - Svar

Var der nogen af jer, der fik set først afsnit af forbrydelsen og dermed DRs LICENSFINANCEREDE og totalt
hæmningsløse propaganda om det yderligtgående, “antidemokratiske” Folkepartis (=DF) ondskabsfulde intriger
og de mange associtioner med nazister og ubegrundede skræmmekampagner om muslimer og islamister mv.?

Virkelig synd for en ellers rigtigt velskrevet, velinstrueret og flot filmet indledning, at den skulle belemres med sådan
en omgang latterlig PK-propaganda. Så fik de ødelagt endnu en rigtigt god ide, ligesom med DR2-julekalenderen om
militærlejren H*A*S*H i Problemistan. Men man kan åbernbart bare ikke nære sig de frelste, kulturrelativistiske
og gloriepudsende kredse, der som ALTID helt ukritisk har fri adgang til at fremføre deres budskaber i DR-mediet.

Man kan allerede nu så godt som gætte hovedplottet. Det er naturligvis slet ikke de stakkels, uskyldige
og åh-så forfulgte muslimer, der har myrdet kvinden, men derimod nogle onde, fremmedhadende og racistiske
danske soldater, der under påvirkning af Folkepartiets islamfjendske og fascistiske propaganda har ønsker at hænge
dem ud for det for at gøre stemningen imod muslimerne i DK endnu mere fjendsk. GAB!

Det begynder sgu at ligne propagandaserien “Livvagterne” om igen …

  Bjovulf

  Posted: 27 september 2009 - 20:43 - Svar

  “DR’s nye serie Forbrydelsen”, mente jeg.

   Bjovulf

   Posted: 28 september 2009 - 01:33 - Svar

   JPs anmeldelse af Frorbrydelsen II ( 4 stjerner): http://kpn.dk/article1831317.ece

   “DR1: Forbrydelsen II
   Af HENRIK LYDING

   Offentliggjort 27.09.09 kl. 23:18

   Blændende godt produceret ”Forbrydelsen II”.

   Drabschef Brix (Morten Suurballe) har brug for Sarah Lunds (Sofie Gråbøl) vurdering af den komplicerede mord-sag. Vicepolitikommissær Ulrik Strange (Mikael Birkkjær) har deltaget i efterforskningen fra begyndelsen. Foto: Tine Harden, DR.
   DR1: FORBRYDELSEN II

   Manuskript: Søren Sveistrup, samt Torleif Hoppe og Michael W. Horsten Instruktion: Kristoffer Nyholm.

   Sendes hver søndag frem til 29. november.

   Når TV2 laver ”Lærkevej”, står stereotyperne i kø. Karikeret persontegning, banal kopi-fotografering, dårlige replikker, utroværdige situationer. Anderledes hos DR, Her er det kun fjendebilledet, der er banalt og gabende Politiken-forudsigeligt. [!!!]

   Igen i det nyeste skud på DR-drama-stammen, ”Forbrydelsen II”, skal Dansk Folkeparti skildres som et nationalistisk parti på kant af grundloven, suppleret med råddenskab i militæret og højreekstremister, der hader alle fremmede og i øvrigt er nogle skumle sataner.

   Og ja, jeg har kun set første afsnit, så historien kan selvfølgelig udvikle sig mere nuanceret og overraskende end som så. Håbet beskæmmer som bekendt ingen.

   Så jeg håber på noget mere originalt i blandingen af Sarah Lund vender tilbage fra eksil i ny sweater, et henrettelsesagtigt kvindemord i Mindelunden, en fange med forbindelser til militæret anbragt på forvaringsanstalten i Herstedvester, en Dansk Folkeparti-politiker med ”udansk” adfærd, og en kæk justitsminister med slag i bolledejen. Måtte denne blanding dog resultere i noget mere originalt end endnu en gang højrefløjs-skræmmebilleder og DR-had til Dansk Folkeparti.”

   Ikke overraskende er Politikens TV-anmelder vildt begejstret og giver hele 5 stjerner. Her er lige noget, der kan bruges til
   at opdrage og belære alle de xenofobiske, provinsielle frikadelle-danskere, der ikke evner at fatte “kulturberigelsens” mange fordele, og some endda samtidigt kan bekræfte alle de selvgode PK’ere og gloriepudsere i deres mange skøre fordomme 😉

   http://politiken.dk/kultur/article797476.ece

Pk

Posted: 27 september 2009 - 21:29 - Svar

Skønt billed. Svenskerne i Stockholm er snart som tyskerne i Stalingrad..
Ho ho , måske nu Sahlin-grad.
Så kan de sgu lære det; i Sahlin.grad.

  Bjovulf

  Posted: 27 september 2009 - 21:38 - Svar

  ROLFMAO 🙂 – fed joke, Pk.

Pk

Posted: 27 september 2009 - 21:33 - Svar

En varm tak til Tim Pallis for analysen udi Islam. Tak.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 27 september 2009 - 23:36 - Svar

Seks procent af de unge svenske kvinder melder de er blevet voldtaget inden for et år i en undersøgelse:
(Det er så blandt dem som henvender sig til helbredsundersøgelser) – (Setting. Nationally representative youth health centers in Sweden)

Men med et skyggetal som er omkring 7 gange større, end de anmeldte tilfælde, lyder det ikke langt fra et reelt nationalt gennemsnit, eftersom unge piger er de hyppigste ofre.

Over 2,000 young girls and almost 1,000 young men who paid a visit to one of nine selected youth clinics in the spring of 2007 were included in the study.

The young people were given a series of questions to respond to describing their experiences of violence and grade the level of severity.

The survey showed that six percent of girls had experienced the most serious sexual offence – rape.

http://www.ingentaconnect.com/content/apl/aog/2009/00000088/00000005/a rt00005

Proclus

Posted: 27 september 2009 - 23:37 - Svar

Tim Pallis

du har skrevet et godt indlæg med flere gode pointer, men din overordnede analyse af sufismen er fuldstændig forkert!

Sufismen kommer senere til, hvad er helt rigtigt, og repræsentere isærdeleshed Islams assimilering af Buddhismen, hvorfor dens hovedcenter blev det iranske Khorasan, der forinden havde rummet Buddhisme og Mithrasdyrkelse-Zarathustrisme.

Sufismen er imidlertid FULDSTÆNDIG islamisk i sin natur!!!

Ja gnostiske, buddhistiske og mange andre indflydelser er hentet ind og brugt, men alle i Islams tjeneste.
Sufierne er generelt ligeså muslimske som sharia-muslimerne da deres kærligheds budskab kun gælder inde i ummaen.
Sufierne har ofte af diverse islamiske regimer været brugt til at gøre overgangen til Islam mere spiselig for erobrede eller infiltrede befolkninger. Sufierne kan danse og synge og lave trylle numre, hvorfor de som rene entertainere var/er velegnede til opgaven.
Mogulerne i Indien, et af de mest blodtørstige islamiske regimer i historien, der i succes og fanatisme næsten overgår Osmannerne, dyrkede din elskede Rumi.

Timur Ling var hardcore sufi osv. osv.

Dertil din sjove glæde over den gnostiske selvrealisering af et påstået indre guddommeligt potentiale.
Denne fikse ide er, med fare for retorisk overkill, satanisk. Hvilket iøvrigt ligger fint på linje med Islams faustiske natur, hvorfor denne okkultisme er styrende for sufierne, som i lighed med Muhammed ønsker at tilrane sig det guddommeliges attributter.
Det er helt rigtigt at gnostiske sekter var udbredte i senantikken og at kirken gjorde sit yderste for at komme dem til livs og til en hvis grad lykkedes med det. Hvilket må regnes for en stor sejr for fornuftens overlevelse og udbredelse!

Sufierne er simpelthen Islams kreative klasse, den islamiske stats poeter, musikere og showmen, hvilket på ingen måde gør dem til ikkemuslimer. Når Ulemaen har været hård ved sufierne er det fordi de er konkurrenter til deres magtposition, ligesåvel som kaliffen, hæren og dens generaler. Den islamiske stat har forskellige klasser som bekriger hinanden om magten, her er sufierne “just another brick in the wall”.

Og iøvrigt var det de kristne som brændte biblioteket i Alexandria, ganske vist ikke med vilje, men det skete under et af deres optøjer. Ligesåvel som de smadrede det store Serapeum hvor guden Serapis holdt til.
En gnostisk mysteriegud mindre.
Score:
De kristne 02
gnostikerne 00
🙂

  Tim Pallis

  Posted: 3 oktober 2009 - 22:52 - Svar

  Svar til Proclus

  Tak for dit svar på mit indlæg ”Forskellen mellem Sufi-islam og Sharia-islam. Der er noget vi kan blive enige om og noget, vi ikke kan blive enige om. Det overrasker mig dog, at du kalder min analyse af sufismen fuldstændig forkert. Mit indlæg, som ingen aviser har villet trykke, var nu ikke tænkt som en analyse af sufismen, fordi jeg slet ikke kommer ind på sufismens religionsfilosofiske metafysik. Det har jeg tænk at gøre mere ud af en anden gang. Det, jeg skrev om, var nogle ydre historiske rammer for sufismens oprindelse.

  På den fremragende konference i Landstingssalen for nylig: ”The Fate of Infidels in Muslim-dominated Societies” stillede jeg et spørgsmål til Andrew Bostom og Sam Solomon: ”Da der ikke findes nogen spirituel mystik i Sharia-islam, hvor kommer da sufierne fra og hvad er sufi-islam?”. Jeg fik ikke et svar, som jeg er tilfreds med. Andrew Bostom henviste til det, han har skrevet om al-Ghazali i sit store værk ”The Legacy of Jihad”, som jeg har læst. Her fremgår det, at al-Ghazali nok begyndte at studere sufisme, da han blev gammel (fanden gik i kloster da han blev gammel), men i virkeligheden var han en sharia-islamist af værste skuffe. Det er korrekt! og det er rigtig godt at AB har fremhævet dette. Sam Solomon var enig med AB og sagde, at sufismen er ”part and parcel of islam”. Længere kom de ikke, og jeg fik indtrykket af, at de ikke vidste så meget om sufismen.

  Man skal ikke smide barnet ud med badevandet. Dine historiske bemærkninger om sufierne er for så vidt rigtige nok. Vi kan godt blive enige om, at sufismen repræsenterer Islams assimilering af buddhisme, mithradyrkelse, zarathustrisme, gnosticisme og andre indflydelser. Men der er mere end dette i sufismen – først og fremmest nyplatonismen. Det skrev jeg om i mit indlæg. Du er sikkert enig med SS om, at sufismen er ”fuldstændig islamisk i sin natur”. Deri er jeg ikke enig. Men jeg ved da godt, at sufismen, som tiden gik, blev islamisk i sin natur, blandt andet takket være al-Ghazali (d.1111).

  Det er interessant, at du skriver, at sufiernes kærligheds budskab kun gælder inde i ummaen. Den vil jeg gerne købe. Men det drejer sig altså kun om de såkaldte ”ædru” sufier, ikke de ”berusede” sufier, som kan, som du siger, danse og synge og lave trylle numre. De kan mere end det, men lad det nu ligge. Denne skelnen mellem ”ædru” og ”berusede” sufier er for øvrigt fremsat af sharia-islamisterne.

  Vi kan godt være enige om, at sufierne gjorde islam mere spiselig for de erobrede befolkninger. Og det er også rigtigt, at mongolerne og mogulerne var de mest de mest blodtørstige islamiske regimer i historien (80 millioner slagtede hinduer). De tilhørte blandt andet den Nashbandiyya orden, som jeg omtalte i mit indlæg. Jeg ved ikke om man kan nøjes med at sige, at osmannerne dyrkede Rumi, for de var også sharia-islamister. Måske tolererede de blot Rumi og sufierne på samme måde som al-Ghazali tolererede dem.

  Du skyder mig i skoende, at jeg har en ”sjov glæde for den gnostiske selvrealisering af et påstået indre guddommeligt potentiale”. Det skrev jeg vist ikke. Jeg er slet ikke interesseret i okkultisme, som jeg betragter som noget vrøvl. Er islam faustisk i sin natur? Ifølge Søren Mørk er det vores civilisation, som er faustisk. Sufierne er ikke ude efter at tilrane sig det guddommeliges attributter på samme måde, som Muhammed gjorde. Der er fanden til forskel. Det, de er efter, er en erkendelse, som alle mystikere. Jeg tror ikke man kan være både sharia-islamist og ægte sufi-mystiker på samme tid.

  Jeg skelner mellem de gnostiske dualister og den gnosis som er ikke-dualistisk. De gnostiske dualister blev udryddet af romerkirken. De var kættere, fordi de ikke var monoteister som den katolske kirke. Jeg er ikke uenig i, at det var en ”sejr for fornuftens overlevelse og udbredelse”. Som tiden gik blev de gnostiske bevægelser nemlig mere og mere manikæiske, og det er kætteri. Albigenser korstoget afsluttede dette kapitel. Jeg er dog ikke tilhænger af det folkemord, men Katarerne var på gale veje – det forstår jeg godt.

  Sufierne er ikke kun den islamiske stats kreative klasse, poeter musikere og showmen. Den går heller ikke at sige at ulemaen forfulgte dem, fordi de var konkurrenter til deres magtposition. Ja der kan være noget om det, hvis man kun tænker på de store sufi ordener, som næsten alle tilhørte de omtalte ”ædru” sufier, som i virkeligheden var sharia-islamister med en tynd fernis af sufisme over sig. Ulema forfulgte de, der blev betragtet som kættere, fordi de var frafaldne (apostate). Det er derfor, man måske kan sige, at de ikke var og er rigtige muslimer. De var bestemt ikke sharia-islamister.

  Der hvor jeg vil hen er, at der findes nogle sufier, som f.eks. Ibn al-Arabi, Rumi og Shabistari, som er rigtige sufi mystikere. De har en hel anden religiøs indsigt end den der findes i profetens sædvane dvs. sharia-islam. De er ikke kun spillemænd og tryllekunstnere, nogle af de ”berusede” sufier var. Men de er ikke-dualistiske mystikere som Lao-tsu, Bodhidharma og Ramana Marharshi. Læser man Ibn al-Arabi vil man opdage, at man er på niveau med Meister Eckehart eller Sankaras kommentarer til Mandukyopanisaden. Det har ikke meget til fælles med ortodoks sharia-islam.

  Der er mange islamister, som har kaldt sig selv for sufier eller siger, at de kommer fra en sufi baggrund. Det er kun for at legitimere en indsigt de ikke har – lånte fjer. Det er f.eks. Ibn Tamiyya, Hassan al-Banna, Sirhindi, Mawdudi og alle de andre salafister. Det kunne imidlertid være rart at vide hvilket forhold den største af alle de rigtige sufier Ibn al-Arabi have til shariaen. Jeg har desværre endnu ikke fundet noget derom, men leder stadig.

   Mette

   Posted: 3 oktober 2009 - 23:36 - Svar

   Tim Pallis

   Det her er uden for emnet, men jeg griber chancen, nu du er her, for jeg ved, at du holder foredrag om japansk te kultur.

   For mange år siden var jeg tilskuer til en japansk te “ceremoni” på museet i Brede. Det var en usædvanlig varm sommerdag, og vi var mange, der stod tæt i et mindre overophedet lokale.

   Ind kom en lille mand, jeg kan end ikke huske, om han var japaner, kun at han begyndte at lave te med små fine skåle og piskeris. Der skete ikke ret meget på den lille scene. Jeg følte mig dårligt tilpas af varmen og var bange for at besvime, men kunne dårligt komme ud uden at forstyrre en masse mennesker. Forsøgte i stedet at koncentrere mig om, hvad tebryggeren foretog sig.

   På et tidspunkt følte jeg en stor fred og afslapning i kroppen, og da jeg begyndte at kigge mig omkring, så jeg, at mange så ud til at have det på samme måde. Dette var i hvert fald for mig temmelig mystisk. Det var tilfældigt, at jeg overværede dette ritual, og jeg vidste intet om det i forvejen.

   Mit spørgsmål er, om det er en almindelig erfaring? 🙂

    Tim Pallis

    Posted: 8 oktober 2009 - 12:06 -

    Svar til Mette.
    Kære Mette. Det er bestemt ikke alle, der har den erfaring, men nogle har den heldigvis. At du havde den kommer sikkert af, at du var i stand til at ignorere de ubehagelige fornemmelser og koncentrere dig om te ritualet. I en sådan opmærksom tilstand tilbageholder man ofte åndedrættet, og det bevirker, at man forsænkes i en indre ro og fred. Nu ved jeg jo ikke om I tilmed sad på knæ på gulvet, som man jo plejer ved te ceremonier i Japan. Gør man det, stabiliseres kroppen i den nederste del af bugen, og det bevirker, at det tilbageholdte åndedræt fastholdes i bugen. Denne kropstilstand øger koncentrationen og giver en fornemmelse af dyb fred i sindet. Denne teknik er en klassisk Zen buddhistisk meditationstilstand, og der er en grund til at jeg nævner den her.

    Te ritualet udviklede sig i 1500-tallet i Japan i forbindelse med Zen buddhismen. Te mestrene og Zen mestrene havde et smukt parløb i flere generationer. Te mestrene lærte meditationsteknik af Zen mestrene, og Zen mestrene lærte te praksis af te mesterne. Det hele kom sig af, at man i Zen templerne vidste, at almindelige mennesker med familie og arbejde ikke kunne bruge tid til traditionel Zen praksis, som Zen munkene i klostret. Derfor opfandt man en aktiv meditationspraksis for lægmænd i stedet for den stillesiddende og ubevægelige meditationspraksis for munkene. Dette te ritual blev kaldt wabi-cha, og det er en slags Zen praksis for lægfolk og virker derfor mentalt på samme måde som meditationspraksis. Derfor den indre stilhed, som du oplevede.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 27 september 2009 - 23:39 - Svar

Seks procent af de unge svenske kvinder melder de er blevet voldtaget inden for et år i en undersøgelse:
(Det er så blandt dem som henvender sig til helbredsundersøgelser) – (Setting. Nationally representative youth health centers in Sweden)

Over 2,000 young girls and almost 1,000 young men who paid a visit to one of nine selected youth clinics in the spring of 2007 were included in the study.

The young people were given a series of questions to respond to describing their experiences of violence and grade the level of severity.

The survey showed that six percent of girls had experienced the most serious sexual offence – rape.

http://www.ingentaconnect.com/content/apl/aog/2009/00000088/00000005/a rt00005

Men med et skyggetal som er omkring 7 gange større, end de anmeldte tilfælde, lyder det ikke langt fra et reelt nationalt gennemsnit, eftersom unge piger er de hyppigste ofre.

Selv om det er muligt disse centre primært findes i urbaniserede områder.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 27 september 2009 - 23:41 - Svar

Det er et mærkeligt filter i har, jeg postede kun en link, skrev noget selv, og alligevel ryger posten i.

  LFPC

  Posted: 28 september 2009 - 12:09 - Svar

  Jeg fandt faktisk to af dine, og en af Bjovulfs, kommentarer i spamfilteret. Det har jeg ikke oplevet før, og det er helt sikkert ikke os der har markeret dem som spam. Måske indstillingerne skal kigges efter. Alle tre lå lige efter hinanden, så måske er det et kortvarigt svips af en slags.

JensH

Posted: 28 september 2009 - 11:48 - Svar

“Den endnu åbne flugtvej hedder Stockholm -Turku/Tallin/ Riga. Medie, kunst og politik-eliten kan evakueres på en tre-fire Silja-færger, så er de væk.”

Hehe, man ser næsten for sig de gamle TV-billeder fra Saigons fald i 1975, hvor Amerikanske helikoptere evakuerede de sidste Amerikanske statsborgere fra ambassadens tag.

Mette

Posted: 28 september 2009 - 12:31 - Svar

Jeg er tit røget i filtret men har næsten vænnet mig til det. I starten troede jeg, at det var fordi jeg linkede med for lange adresser, og så lærte Steen mig at “tiny” dem. Det forhindrer dem nu ikke i at ryge i.

Dette er til at leve med. I har sikkert rigeligt med udgifter og skal ikke ofre penge på et mere avanceret system, skønt det sommetider kan være lidt svært at huske, hvor man har kommenteret. Er man ikke vaks og følger med, kan man hurtigt miste et svar.

PeterK

Posted: 28 september 2009 - 17:35 - Svar

Hej Mette,

der findes “noget” der hedder RSS feeds, alle moderne browsere understøtter det , selv Internet Explorer. Hvis man har kommenteret på en debat opretter man et RSS feed til den, og på min firefox placerer den så et ikon øverst i billedet. Her kan man følge med i om der er nye kommentarer. Når tråden dør, kan man slette linket.

Det funker fortræffeligt.

Mette

Posted: 28 september 2009 - 20:03 - Svar

Tak PeterK. Man lærer, så længe man debatterer. 🙂

Mette

Posted: 16 oktober 2009 - 20:06 - Svar

Kære Tim Pallis

Tak for dit interessante svar.

Vi stod op under te ritualet, og der var slet ikke plads til at sætte sig ned. Forklaringen om det tilbageholdte åndedræt lyder sandsynlig, men på den anden side tror jeg ikke, at det er hele forklaringen. Af og til ryger jeg uventet ind på en frekvens, som jeg ingen forklaring har på og ej formår at opsøge bevidst.

Jeg har gemt din forklaring og vil forsøge at finde mere om emnet.

Mvh.

Leave a Comment