4
maj
Seneste opdatering: 27/10-09 kl. 2329
40 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Jeg må desværre gå glip af højtideligheden i Ryvangen i år, men man kan genopfriske tekst og billede fra sidste år, hvor der var stuvende fuldt med besøgende, heraf mange helt unge, besættelsesgenerationens børne- og oldebørn.

4-maj-mindelunden-1

Forår og Europa frit

Helle Merete Brix og Farshad Kholghi sætter et lys i vinduet i aften for dem, der nu om stunder ikke lever i frihed. Det er den 4. maj i dag. I Danmark er der tradition for at sætte lys i vinduerne denne aften for at minde om Danmarks befrielse i 1945. Men måske der i år også kunne være grund til at mindes en aktuel trussel mod frihedsværdierne, som i særlig grad rammer en række mennesker, der har brugt deres ytringsfrihed til at kritisere islam og islams grundlægger, Muhammed. Klumme, 180 Grader

“Mr. Obama, Your Job Is to Ruthlessly Protect the People”

Måske kunne man kalde dette det første trin i Maslows behovspyramide for statsledere. Men selv i en amerikansk sammenhæng har Nicholas Guariglias formaning, hvor indlysende den end er, en hengemt luft af forne tider over sig. I en dansk sammenhæng må man skutte sig ved tanken om den reaktion det ville afføde hvis en politiker skulle vove at stille situationen så lidet empatisk op som her. Man ser det for sig, ikke sandt, en harmdirrende folketingsdebat anført af Simon Emil Ammitzbøll og Morten Østergaard. Empati til døden har afløst overlevelsesinstinktet (LFPC).

[…] Obama still does not seem to understand the point of the American presidency. It is not to go abroad and apologize for our 150-year-old sins. It is not to ingratiate yourself to tyrants. It is not to run private industry. It is not to be on our television screens every waking hour. It is not to pose shirtless for magazines. It is not to dance with Ellen DeGeneres. It is not to serve one man’s narcissism. It is not to remind us to wash our hands before supper.

It is to protect the populace and pose as a vanguard for the citizenry, during the four or eight years that the office is temporarily in your hands. To do whatever it takes – even if it means Obama himself risks violating his own conscience and subjects himself to the possible whims of a foreign war crimes court. His solemn responsibility and obligation is to sacrifice his reputation, his career, his job, his political ambitions, his values, his preferences, his inclinations – even his life – to protect the American people. That is what we trusted him to do. That is what we elected him to do. […] Nicholas Guariglia: Mr. Obama, Your Job Is to Ruthlessly Protect the People

Islamiske terrorangreb siden 9/11, nu som animation

Baron Bodissey har plottet opgørelsen på The Religion of Peace over islamiske terrorangreb siden 9/11 – 13.149 i skrivende stund – som en animation der viser alvorlighedsgraden og stedet som funktion af tid (LFPC). The Bloody Borders Project Revisited

Differentialdiagnose søges

Læger er usikre på, om ung mand, der er dømt for torturagtig mishandling af eks-kæreste, virkelig er sindssyg.Den måske mest gruopvækkende sag om mishandling i nyere dansk retshistorie tog i dag en uventet drejning. Den 21-årige mand, der er idømt en anbringelsesdom, er måske ikke sindssyg alligevel, og det kan ende med, at han i stedet skal have en almindelig fængselsstraf udmålt i år. Det kom frem i dag i Østre Landsret. Den 21-årige mand har anket dommen fra byretten, hvor han i oktober blev dømt til anbringelse og behandling på ubestemt tid, fordi han er sindssyg. Manden blev dømt for usædvanlig grov mishandling og seksuelle overgreb mod sin tidligere kæreste gennem en lang periode. Mishandlingen kulminerede med, at kvinden blev holdt indespærret og mishandlet i ni dage i et skur i Københavns Sydhavn. Manden blev forleden flyttet fra Vestre Fængsel til Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Efter en tre timer lang samtale med den dømte fastslog anstaltens ledende overlæge, at det ikke var sikkert, at han var sindssyg. Efterfølgende talte en anden læge med manden og nåede frem til den samme tvivl. På den baggrund skal manden mentalundersøges på ny, og hvis konklusionen er, at han ikke er psykisk syg, står han til en almindelig straf. Ritzau: Tvivl om straf til skur-bøddel og TV 2

Jihad: Den ikke-stuerene, men autoriserede betydning af ordet

Vi får jo i tide og utide at vide at det er en populær misforståelse at jihad betyder hellig krig, og at ordet i lige så høj grad drejer sig om en ‘indre anstrengelse’. Problemet er blot, at ordet i den muslimske verden har denne betydning af kamp mod de vantro. Raymond Ibrahims artikel imødegår denne eufemisering i en meget læsværdig kritik af det paradigme der jo også har bredt sig til vores breddegrader: At vi, de vantro, ved ikke at  sætte de rigtige ord på problemerne, kan fratage jihadister deres legitimering i den muslimske verden. Man tror det er løgn, men verden over mener regeringer og efterretningstjenester at vejen frem går ved at binde os selv på mund og hånd (LFPC).

[…] First, it needs to be borne in mind that Sunni Islam is wholly dependent on the various rulings (ihkam) of the so-called four schools of jurisprudence (al-madhahib al-arba’). I am currently reading an Arabic manual called Al-Tarbiya al-Jihadiya fi Daw’ al-Kitab wa al-Sunna (“The Jihadi Upbringing in Light of the Koran and Sunna”), written by one Sheikh Abd al-Aziz bin Nasir al-Jalil. After closely examining the word “jihad,” he concludes that “jihad is when Muslims wage war on infidels, after having called on them to embrace Islam or at least pay tribute [jizya] and live in submission, and then they refuse.”

The book also contains terse summaries of the word “jihad” from each of the four schools of jurisprudence, which have the final say as to how Islam – or in this case, jihad – is articulated: According to the Hanafis, jihad is “extreme and strenuous warfare in the path of Allah, with one’s life, wealth, and tongue – a call to the true religion [Islam] and war to whoever refuses to accept it”; according to the Malikis, jihad is “when a Muslim fights an infidel in order that Allah’s word [Sharia] reigns supreme”; according to the Shafi’is [Abdul Wahid Pedersens lovskole, LFPC], jihad is “fiercely fighting infidels”; and, according to the austere Hanbalis, it is “fighting infidels.” (Note: “infidels,” or kuffar, simply means non-Muslims.)

In short, the “traditional” meaning of jihad is offensive warfare to spread Islamic hegemony – period.[…] Raymond Ibrahim: Words Matter in the War on Terror

Invandringens pris: En Øresundsbro om året

Historien om indvandringens pris til Danmark de sidste 50 år er kort fortalt, at indvandringen fra mindre udviklede lande (Irak, Somalia, Tyrkiet, Marokko, Pakistan, Libanon, Afghanistan osv.) har været en kolossal underskudsforretning.

I centraladministrationen cirkulerer et notat, som opgør det årlige underskud af indvandringen fra mindre udviklede lande tilcirka 30 mia. kr., mens overskuddet af indvandringen fra udviklede lande er af tilsvarende størrelse. I begge tilfælde er underskud og overskud opgjort ved at sammenligne skatteindbetalinger med størrelsen af overførsler fra det offentlige.

Peter Nedergaard, professor i statskundskab  Indvandringens pris. CEPOS/DREAM notatet ses her. Og hvilke  partier var det så, der torpederede velfærdsstaten allermest effektivt? 30 milliarder – som være en del i underkanten, mange udgifter figurerer ikke – er nøjagtigt prisen på én Øresundsforbindelse i år 2000 kroner om året. Broen har financieret sig selv i 2035. Har S, R og SF ´s multikulturfantasier det ? I Sverige rækker 30 mia ingen vegne, det er også derfor velfærden demonteres sten for sten i disse år. Her er prisen et sted mellem 100 og 300 mia om året, af forståelige grunde en statshemmelighed, en åreladning Sverige næppe kommer sig over de første mange generationer. En tilsvarende afvikling af den danske velfærdsmodel, ville have udløst et revolutionære tilstande i Danmark, men her er de ødelæggende økonomiske virkninger endnu ikke  akutte. Vores indvandring har været mindre, og vores økonomi i forvejen stærkere. Sverige er hvad Danmark ville have været på vej imod, uden en aktiv, engageret befolkning til at stoppe SR-regeringen: I et nedadgående loop, der måske ikke kan bremses, med en Riksdag der minder om ludomaner, og som ikke stopper før kassen er tom. Man kan spørge sig, om dansk økonomi tåler endnu en omgang med et S,R, SF, flertal ? De tre partier vil ad bagvejen – fælles EU asylpoltik-fortsætte det, de var igen med indtil  2001. Dennegang uden at de selv kan gøres direkte ansvarlige. Ganske fiffigt. Nogen der vil købe en næsten ubrugt S-SF regering ? – Ogås englænderne er begyndt at få lommesmerter: Each illegal immigrant costs us £1m, says study as Government faces calls for amnesty.

DR´s darling, Jon Stewart

Jon Stewart, War Criminals & The True Story of the Atomic Bombs|video -17 min.

Dagens Malmø ?

Vi afstår når der ikke er noget utöver det vanliga. Nattens brande her. Forresten er vinden ved at vende lidt i svensk journalistik, med tanke på valget næste år. En dag får repræsentanter for alle lovlige  partier måske ligefrem lov at skrive  i avisen ? De satser sikkert rigtigt, om et år er der ingen levende sjæl, der husker vilkårerne for ytringsfrihed i landet gennem flere årtier. Rätt ska vara rätt. Den 19 september  næste år, vil den svenske presses die Wende, være så godt som fuldbragt, og ingen har stort set bemærket  at supertankeren vendte. Men uden svenske mediers særdeles aktive og håndfaste medvirken, havde  Sverige aldrig set ud, som det gør i dag. Man kan kritisere de danske i perioden 1983-2001, men de udgjorde ikke nogensinde en massiv, uigennemtrægelig falanks, som de svenske. Jeg ser der også er svenskere der tolker den ny åbenhed således: “Nu nettet er kommet, og politblogs, kan vi (MMS Medier)  alligevel ikke lyve og fortie så tykt, som vi kunne før. Vi gør os til grin.”  Og den tanke ville da også have strejfet mig, hvis jeg var et medlem af deres korps.

»Krigstraumer skaber kriminalitet«

Bandekrig, vold og indbrud. Unge med flygtningebaggrund er voldsomt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. De har arvet forældrenes psykiske traumer. Mange af de bandemedlemmer, der tager aktiv del i den verserende konflikt i København, kommer fra flygtningefamilier. For dem er vold en naturlig måde at løse konflikter på. Det fortæller Khaled Mustapha, der er opsøgende gadearbejder i Brønshøj.

Desuden kan den nye generation arve forældrenes traumer, siger psykolog Jens Hardy Sørensen.”Man har oplevet vold og måske selv ydet vold mod andre og deltaget i krige. Mange irakiske flygtninge har fået familiemedlemmer slået ihjel og måske slået andre ihjel. Selve volden er en del af det at være flygtning, og på den måde kommer man også til at yde vold på andre,” siger han.

Skaderne grundlægges i de første vigtige leveår og kan give nedsat aktivitet i det område af hjernen, der blandt andet styrer evnen til at fortryde. Derfor risikerer børnene at udvikle en personlighed, der er endnu mere afstumpet end deres forældres. “En del af de tidligt skadede er helt iskolde, følelsesfjerne og uden samvittighed. De mangler empati og kan hverken se eller forstå, når andre lider og er kede af det,” siger Jens Hardy Sørensen.

Flygtninges krigstraumer gør deres børn kriminelle. Gør de nu det? Blev danske KZ lejr fangers børns kriminelle, blev de overlevende jøders børn? Blev Ungarnsflygtningenes børn ? Blev Gulag-fangernes ? Blev de  mange der flygtede  fra Vietnam ? Eller  glemte de bare at udagere deres problemer, skyde skylden på andre og falde tilbage i socipati? Min hjemmelskvinde på dette område er psykolog, hendes far sad i KZ lejr. Hun gir ikke meget for Hardy Sørensens  teorier. Min gamle ven Peter P. Rohde, blev mishandlet af Gestapo i uger. Blev han andet end døv på det ene øre af det ? Nok kan  forældres traumer en belaste deres børn, men skaber de voldelighed og kriminalitet i sig selv? SF tøver ikke med at have svar på rede hånd:

Özlem Cekic, social- og psykiatriordfører for SF, er enig i, at de syge unge svigtes. Hun angriber lærere og pædagoger for at bruge kulturen som forklaring, når de møder nydanskere med en svær adfærd. På den måde vokser problemerne, indtil de unge måske samles op i retspsykiatrien.”Der er en række fagpersoner, som svigter disse børn. De skal oplæres i at adskille sygdom fra kultur”, fastslår Özlem Cekic.Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Janne

Posted: 4 maj 2009 - 08:13 - Svar

.”Der er en række fagpersoner, som svigter disse børn. De skal oplæres i at adskille sygdom fra kultur”

Nå, det er nye toner. Det er ellers ganske udbredt at vi borgere skal tage hensyn til netop indvandreres kultur og religion i alle mulige sammenhænge. Halalmad, shariabanking, koran-fester i offentligt regi og for skattekroner, religiøse uniformer (hijab) på offentligt ansatte kvinder, kønsapartheid osv. Glædeligt hvis intolerante religiøse dogmer og klankultur fremover ikke får lov til at betyde en bønne i Danmark.

Janne

Posted: 4 maj 2009 - 08:37 - Svar

Og videre..

SF kan takke sig selv for at så mange knytter specielle kulturer til f.eks. konflikter og sygdomme, når der forekommer konflikter og sygdomme i nogle indvandrerkredse. Vi har i årevis hørt fra samme parti at vi netop skal tage specielt hensyn til kultur og at mennesker er sin kultur/religion, hvorfor der også nu er indført sharia og halal forbud og påbud i forskellige offentlige sammenhænge og som sagt indført hijab som del af kvinders dresskode i offentlige institutioner.

Indvandrerfamilier er fra politisk hold (og af mange danskere i det hele taget) blevet tilskyndet til at være så kulturnære og f.eks. islam-konservative som det er muligt og til at kræve særbehandling og særrettigheder (på bekostning af fællesskabet og modernitet) af hensyn til den kulturelle identitet. Det er en del af venstrefløjens multikulturelle orden. Og nu ser vi at samme SF kræver at sygdomme og kultur ses som noget adskilt. SF kan altså ikke både blæse og have mel i munden. Men måske SF er ved at forlade den individ-fjendske multikultur utopi. Ku’ da være dejligt.

SF mangler i øvrigt at forklare hvorfor det lige netop er koran-dogmer der skal fylde i offentlige institutioner i Danmark, når samme bog rummer et mildest talt forfærdeligt menneskesyn, ikke mindst når det gælder ikke-troende og anderledes troende og homoseksuelle.

Anonym

Posted: 4 maj 2009 - 11:05 - Svar

“De skal oplæres i at adskille sygdom fra kultur”, fastslår Özlem Cekic.

Sjældent har jeg været mere enig.

Vivi Andersen

Posted: 4 maj 2009 - 11:48 - Svar

Anonymous

Jeg må virkelig være tungnem, for jeg kan ikke forstå hvordan Cekic vil bære sig ad med at oplære folk i at adskille sygdom fra kultur .

Det er mig en gåde hvordan det kan gå til at f.eks. Tamilere, der også for en dels vedkommende har været i konflikter- og det samme gælder for flere afrikaneres vedkommende – ikke havner på et tilsvarende kriminelt, voldeligt og dansker-fjendligt spor, sådan som alt for mange af de arabisk-islamiske unge med “sygdom” i bagagen gør det.

I mine ører lyder det nærmere til, at man nu har travlt med at finde en ny og måske bedre undskyldning for det uundskyldelige.

Fokus skal nu tilsyneladende drejes væk fra det kulturelle og over på mulige sygdomme som man angiveligt skulle kunne få som følge af bedsteforældrernes eller forældrernes eventuelle oplevelser .

Det er patetisk at læse om disse krumspring man gør sig for ikke at nærmere sig selve roden til de problemer de arabisk-islamiske unge skaber.

Det ER den arabisk-islamiske kultur den er gal med, dummies !

Og det har samtlige infidels måtte sande siden arab-muslimer startede med at gå på Jihad i fremmede lande og områder.

Tyrkerne …tjae, hvad skal man sige… arabere er de jo ikke. Men Erdogan pynter ikke på billedet. Faktisk skulle man tro han er araber med den optræden han lægger for dagen.

Det de har til fælles er de islamiske tekster der findes i Koranen, Hadith og Sunnah.

Så måske det ER der man skal begynde at lede efter årsager – men det tør man ikke !

JensH

Posted: 4 maj 2009 - 12:56 - Svar

@Steen

Jeg læste Johanne Hildebrandts ‘Rätt ska vara rätt’, og ved ikke helt hvordan jeg skal tolke denne nys opståede åbenhed i de Svenske medier. Hele den efter Svenske forhold intense dækning af optøjerne i Rosengården, hvor der i nogle af de TV-indslag jeg har set ikke er blevet lagt skjul på at det var unge indvandrerbaggrund der stod bag, (det var jo nok også have været svært eftersom det var i Rosengården, men alligevel). Er det udtryk for at de Svenske mediefolk er blevet klar over at nu står det for alvor galt til, og det ikke tjener noget ‘fornuftigt’ formål at skjule det åbenlyse mere, med mindre man ønsker at tage sig særdeles uintelligent ud, (hvilket deres super-egoer og ufattelige forfænglighed ikke tillader)??? Eller er det ‘alibi’-artikler der lige skal skrives inden det ‘kollapset, således man kan henvise til, at man absolut ikke undertrykte nogen debat?? Der er ihvertfald sket en markant ændring. Er du enig??

steen

Posted: 4 maj 2009 - 13:10 - Svar

@Jens: mens jeg bevægede mig fra det ene net til det andet, kom jeg i tanker om dette, som jeg læste på svensk net et sted i går:

“Nu nettet er kommet, og politblogs, kan vi (MMS Medier) alligevel ikke lyve og fortie så tykt, som vi kunne før. Vi gør os til grin.” Og den tanke ville da også have strejfet mig, hvis jeg var et medlem af deres korps.

Dit gæt er sikkert lige så godt som mit. Jeg studerer hvad der sker, men er ikke helt klar over det endnu. Jeg har bla. af tekniske grund ikke svensk TV for tiden, men det er mit indtryk at man godt kan bo i midstSverige og se tv, uden at ane noget om Rosengård.

På den anden side, så er der jo ingen grænser for, hvad man kan undgå at vide. Du husker min Hirsi Ali historie ? Forleden redigerede jeg Melanie Phillips foto på den lokale – hm, ølstue. Ved siden af sad 5 midaldrende, ret nydelige englændere. NU havde Whittle jo sagt, at hun nok var landets mest kendte journalist, så jeg viste dem et billede. De kendte ikke ansigtet og heller ikke navnet. – Det er i det hele taget noget, jeg har svært ved at vænne mig til : alle ved noget om noget, men det er sgu sjældent det samme, de ved noget om. Det var lettere tidligere, idag er vores hjerner totalfragmenterede.”Menneskehavet” er blevet et ø-hav.

JensH

Posted: 4 maj 2009 - 13:42 - Svar

@Steen

“Nu nettet er kommet, og politblogs, kan vi (MMS Medier) alligevel ikke lyve og fortie så tykt, som vi kunne før. Vi gør os til grin.”

Hvor i alverden så du det henne??? Nå, men hvorom alting er, så sidder Sverige på en krudttønde, der kan gå af nårsomhelst. Hvad vil de gøre hvis ‘kravallerna’ spreder sig til Tensta, Rinkeby, Hovsjö og alle de andre over 140 ghettoer de har skabt?? Det der set med Danske øjne burde forurolige er, at der heller ikke findes ret mange Danskere som kender til virkelighedens Sverige 2009. Hvis først ‘det går løs’ i de Svenske byer, hvem siger så at de herboende muslimer holder sig tilbage. Det kunne jo sagtens tænkes, at de føler sig mere ‘solidariske’ med deres muslimske brødre og søstre i Sverige end de gør med det Danske samfund. Og det Danske samfund og de Danske myndigheder er elendigt forberedt på den slags omfattende optøjer. Behøver jeg bare art minde om vinterferie-intifadaen i 2008, hvor en 800-900 teenage-jihadister var rigeligt til at sætte landets byer i brand, og disse optøjer i 2008 stoppede ikke p.g.a. det Danske politis indsats, men udelukkende fordi de kriminelle indvandrer-bander syntes, at optøjerne var begyndt at ‘forstyrre’ deres ‘forretninger’.

li

Posted: 4 maj 2009 - 13:51 - Svar

Jeg forstår ikke Cekic.
Hvis ‘svær adfærd’ som Cekic udtrykker dette er en sygdom! så må kilden til sygdommens udspring da findes og da denne ‘svære adfærd’ kun rammer iSLAM’s kultur personer, så må sygdommen! altså hænge sammen med ellere rettere så må sygdommens opståen skyldes iSLAM kulturen.

Personlig er jeg ikke i tvivl om, at den menneskefjendske modbydelige idelogi iSLAM er syg!

steen

Posted: 4 maj 2009 - 13:51 - Svar

@Jens – jeg så det i …. kommentarfeltet her .

JensH

Posted: 4 maj 2009 - 14:43 - Svar

@Steen

Tak for linket. Jeg kunne nu ikke lige finde den kommentar, men der var andre interessante kommentarer derinde. Det skal selvfølgelig blive spændende at se, om denne nye åbenhed i de Svenske MSM er noget forbigående eller om man virkelig er nået til den slutning, at en sådan omkalfatering af det Svenske samfund, (som MSM i høj grad har medvirket til), måske bør være et emne for en åben debat. Jeg tvivler, med mindre selvfølgelig at problemerne i Rosengården ikke ‘løses’, (læs: når ned på et acceptabelt niveau), og de ligefrem spreder sig. Så er de jo næsten nødt til at i det mindste beskrive hvad der foregår. På den anden side så har disse Svenske ‘skriverkarle’ jo ikke ‘så meget at tabe’ ved at begynde med beskrive de faktiske forhold, da deres ‘vision’ for et multikulturelt samfund er en irreversibel realitet. Det er måske ikke blevet så harmonisk et samfund som de troede, men det er ikke desto mindre en realitet.

Morten

Posted: 4 maj 2009 - 15:07 - Svar

Hej Steen,

Angående svenske MSM kan dette være en enlig svale, men jeg så denne idag i Göteborg-Posten. Med Brøndby-kuppet in mente, har man ikke bleget nakken endnu. Det kan selvfølgelig være en redaktionel brist, men indtil videre har de ikke opdaget, at billedet er gået igennem uden photoshop.

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=492842

li

Posted: 4 maj 2009 - 15:24 - Svar

Ikke for at være lyseslukker,(og da slet, slet ikke 4 maj) men min tro på objektiv oplysende journalistik fra beton- socialist! Sveristan vil altid være en by i Rusland.
Dertil kommer EU’s straffe ramme aftale med op til tre års fængsel for negativ omtale af iSLAM.
Foruden de svenske dhimmi politikere jævnligt udtrykker ønske om en form for censur på nettet, det er bekymrende.
Ligeledes er der forfærdelig mange naive bange Gut-menchen, der virkelig tror på at TONEN er årsagen til de muslimske problemer, og derfor lukkes der af for virkelighedens begivenhederne, fordi de ord der skal bruges til at beskrive denne virkelighed, enten ved cirkulære eller EU vejledninger er blevet forbudte ord!
Jeg tror bare, det krævere mere og mere tid for virkeligheds fornægterne, at få drejet virkelighedsbillede i en sådan retning, ved hjælp af mange ord der bliver vendt på hoved og får modsat mening, så fejlretningen igen-igen bliver gjort til VORES skyld.
Desværre bliver mere og mere islamisk jihadkrig til fler og flere racistiske beskyldninger om VORES sprogbrug! Vi må altså ikke kritisere iSLAM det har FN jo vedtaget i deres resolution og EU står parat i kulissen med frihedsstraffe til OS der ikke fører voldelig jihadkrig, men benytter forkerte ord!.
Hvorfor kommer jeg netop lige nu til at tænke på Stockholmsyndromet!!!!

ole burde

Posted: 4 maj 2009 - 19:40 - Svar

Ang. EU’s trussel om frihedsstrafe : Det er en tom trussel ,som kun virker hvis vi er bange for den. Hvis EU eller regeringerne virkelig sku’ begynde at smide folk i faengsel efter politiske retsager, vil dette muligvis vaere en TAKTISK sejr for systemet , men det vil samtidig vaere et STRATEGISK nederleg af langt stoerre betydning som meget vel ku’ betyde begyndelsen til enden paa PC -multi-kulten.
Saa her er jeg , er der slet ikke nogen der har loest til at arrestere mig ? Hallo ?

HelgeD-H

Posted: 4 maj 2009 - 19:40 - Svar

Netop Li.-Vi nationalsindede danskere stemples som alt muligt forfærdeligt.
Vi Snaphaner har forstået mekanismen i islamiseringen og i det der gradvist er ved at ske. EU er skræddersyet til at blive et Kalifat. Bah! til europas oprindelige
nationers befolkninger siger dhimmi-EU-eliten arrogant.

JensH

Posted: 4 maj 2009 - 19:44 - Svar

@Steen

Så tror jeg sgu helvede er frosset til. Nu indrømmer de Svenske medier at de har radikale islamister derovre. Her fra TV4 Tekst TV:

http://nyhetskanalen.se/1.633665?page=116

Det troede ellers var et ‘fænomen’ der hørte Danmark til, du ved, fordi den Danske fremmedfjendskhed stigmatiserer og radikaliserer tilhængerne af ‘fredens religion’.

Victor

Posted: 4 maj 2009 - 20:57 - Svar

Ang. Nicholas Guariglias kommentar…..vi skal såmænd ikke gå ret langt tilbage i Danmarks-historien for at se, hvordan hårdhændede forhørsmetoder meget nemt kan blive kontra-produktive. De var det helt sikkert for tyskerne i Europa.

HelgeD-H

Posted: 4 maj 2009 - 21:05 - Svar

I dagens anledning, Danmarks befrielse den 4. & 5. maj 1945
kan vi dansksindede genlære “Altid frejdig hvor du går” som patriotsang,
og til sjælelig trøst mod de mørkere ulvetider som lurer bag horisonten
i form af radikaliseret islam.
http://www.youtube.com/watch?v=WyEglaJWa8&feature=related

LFPC

Posted: 4 maj 2009 - 21:47 - Svar

Victor –

Det er jo heller ikke fordi Guariglia plæderer for at alt er acceptabelt, det er mere hans fokusering på hvad der må være en folkevalgt præsidents ansvar og prioriteter. First things first.

Christianus

Posted: 5 maj 2009 - 05:10 - Svar

@ JensH:

jeg tror steen parafraserede denne kommentar:

” Postat av: Rättvis

“Om nu SD har cirkus 4.5-10% stöd i landet så motsvarar det en viss del potentiella läsare. Självklart vill man inte tappa dom.
I sak och princip har ju Johanne helt rätt och Aftonbladet har lyckat att hålla kvar ett visst antal tusende av läsekretsen”

Helt riktigt. Men kritiken mot invandringspolitiken har ju varit stark i snart en mansålder. Så frågan återstår: Varför släpps sanningen fram just NU?

Och svaret har getts av AB:s ansvarige utgivare´, Gerdin, som öppenhjärtigt medgivit att konkurrensen från bloggeriet kommer att tvinga media att hänga med i nyhetsurvalet.
Han säger inte: nu kan vi inte ljuga lika mycket längre. Men det är det han menar.
2009-05-03 @ 23:16:56″

Peter Buch

Posted: 5 maj 2009 - 05:33 - Svar

Altid frejdig… endelsen i linket skal ikke med:

http://www.youtube.com/watch?v=WyEgnIaJWa8

HelgeD-H

Posted: 5 maj 2009 - 07:03 - Svar

Mange Tak Peter Buch for at du har “repareret” mit link i min sidste kommentar.

PerH

Posted: 5 maj 2009 - 07:47 - Svar

@JensH
Jeg googlede på artiklen af Johanne Hildebrandt. Tak for den. Den kunne tyde på, at der selv i forfatterkredse er ved at spire en indignation over behandlingen af SD.
Da Hildebrandt også har skrevet fiktion, som ikke emmer af politisk korrekthed, og som faktisk er talentfuld (hvis man ellers kan lide genren, er den og lignende bidrag et glædeligt tegn.
Er det udbredt i Sverige at der rejses offentlig kritik af den måde, systemet håndterer SD? Forfattere plejer vist at være en tannd værre end journalister, fordi de ofte regner fiktionen som virkelighed. Jeg nærer den fordom, at svenske forfattere er værre end deres danske modstykker.
Kan man ikke udlede meget om en forfatters grad af politiske korrekthed ud fra dennes fiktion ?
Både Larsson, Marklund ogGuillou er ret slemme, mens at Johanne Hildebrandt og Unni Lindell ligger i den pæne ende. Sidstnævnte er allerede i farezonen for en islamofobianklage.
Kritik mot islam gör mig inte till islamofob
Ömsesidig respekt skapar grannsämja

Peter Buch

Posted: 5 maj 2009 - 07:49 - Svar

Det er ikke noget at takke for. HelgeD-H

Husk altid at prøve link selv før de postes. Og det er sommetider selv ikke nok.
Kommentarer til nedenstående link findes blandt andet på Israel Matzav:

http://www.memritv.org/clip/en/2063.htm

JensH

Posted: 5 maj 2009 - 08:11 - Svar

@PerH

“Er det udbredt i Sverige at der rejses offentlig kritik af den måde, systemet håndterer SD?”

Absolut ikke. Tværtimod. Det normale er at medierne fortier disse både de politiske og de voldelige overgreb SD har været udsat for gennem de senere år. Men i visse tilfælde har medierne ligefrem heppet med fra sidelinjen når det drejede sig om at undertrykke SD.

Men den mormale fremgangsmåde har dog været at fortie SD fuldstændig. Ved Riksdagsvalget i 2002 rundsendte den politiske redaktør på SVT (=DR i Danmark) et memo til alle sine journalister hvori han instruerede dem i, at de slet ikke måtte omtale SD, og hvis der virkelig skulle opstå en situation hvor det var umuligt ikke at omtale partiet, så skulle det ifølge denne chef omtales som “det fremmedfjendske parti SD”. Men dette er selvfølgelig bare et eksempel. SD er blevet forfulgt på mange niveauer, som Johanne Hildebrandt da også beskriver det i sin artikel.

Gunnar Biering

Posted: 5 maj 2009 - 08:27 - Svar

@ Victor skriver:
“hårdhændede forhørsmetoder meget nemt kan blive kontra-produktive. De var det helt sikkert for tyskerne i Europa.”
Det var et meget kategorisk udsagn. Hvor ved du det fra? Hvad dækker “hårdhændede forhørsmetoder”? Jeg mener, at f.eks israelerne har haft succes med “moderat pres” ved forhør af terrorister. Mener du, at det hører under “hårdhændede forhørsmetoder” sammen med midelalderlig tortur?

JensH

Posted: 5 maj 2009 - 09:17 - Svar

@Christianus

“Och svaret har getts av AB:s ansvarige utgivare´, Gerdin, som öppenhjärtigt medgivit att konkurrensen från bloggeriet kommer att tvinga media att hänga med i nyhetsurvalet.
Han säger inte: nu kan vi inte ljuga lika mycket längre. Men det är det han menar.”

Okay, den udtalelse kendte jeg ikke. MEn det er jo glædeligt nyt, da det betyder at det store arbejde bloggere som bl.a. Snaphanerne ligger i deres blog virkelig batter noget. Hvis bloggeriet kan rykke noget hos de beton-agtige MSM så er det noget vi var mange flere der gøre.

Poul Højlund

Posted: 5 maj 2009 - 10:22 - Svar

Da jeg lyttede til den bevægende “Altid frejdig” fra Mindelunden, kunne jeg ikke undgå også at lytte til Louise Fribo på dette link: http://www.youtube.com/watch?v=0P6bmfhLO1E&NR=1
Kan på det varmeste anbefales – især da sådan en råkold majdag!

I øvrigt er det for en gangs skyld gode nyheder fra Sverige; det var sandelig også på tide.

Jeg forsøger at holde mig fri af den undergangsstemning, der generelt præger debatten. Vi trænger til lidt optimisme. Selvfølgelig vinder vi, – omend det bliver langvarigt og slidsomt. Men vi skal fortsætte og accentuere modstanden; og vi skal ikke være bange. Vi har førstefødselsretten til det frie Danmark, og derfor skal vi ranke ryggen og med største selvfølgelighed kræve den ret.

JacobCT

Posted: 5 maj 2009 - 11:32 - Svar

“Islamiske terrorangreb siden 9/11, nu som animation”

YouTube link er fjernet af bruger

LFPC

Posted: 5 maj 2009 - 12:43 - Svar

Tak. Embed-linket er blevet opdateret på GoV, så jeg har indsat det nye her også, så den virker igen.

Peter Buch

Posted: 5 maj 2009 - 14:35 - Svar

Netop hr. Højjund

Hvorledes vi kan fortsætte og accentuere modstanden mod et forhåbenligt svindende antal fanatikere der vil slå os- eller nogen af os- ihjel – for noget så indlysende som brug af ytringsfriheden og meninger ytret var noget af indholdet i spørgsmålet jeg igår fik lov at stille hr. Redeker.
Jeg fik desværre ikke ordentligt fat på svaret, mit franske er givet for ringe og tiden begrænset så…

Måske var der andre af de tilstedeværende der fangede om der kom et svar?

Peter Buch

Posted: 5 maj 2009 - 14:36 - Svar

Højlund naturligvis- undskyld.

Victor

Posted: 5 maj 2009 - 15:14 - Svar

Gunnar Biering – det er da forbløffende, at man skal forsvare, at man er mod tortur…

Anyway: Tror du, at man har vundet nogen venner med abu gharib??? (Og det er ikke en gang de værste billeder).

Gunnar Biering

Posted: 5 maj 2009 - 15:39 - Svar

Victor:
Hvad er tortur? Hvis du kan forhindre f.eks. en terrorbombning ved at nægte en mistænkt søvn, så er det tortur efter den gældende strikse definition.
Kan du virkelig forsvare det?
Man må graduere, selvom det er besværligt.

Abu Graib: Det var bl.a. nogle idioter, der løb løbsk. De er forlængst domfældt. Som sagt: Man må graduere. Moderat pres skal være netop moderat og ansvarligt.

Victor

Posted: 5 maj 2009 - 16:00 - Svar

Der kom så “24-timers-scenariet” igen. Hvad var det, Shep Smith sagde for et par dage siden: ” “I don’t give a rat’s ass if it helps. We are America! We do not fucking torture!”.

Selv vil jeg bruge salig Potter Stewarts definition på pornografi hér.

Johnny

Posted: 5 maj 2009 - 16:49 - Svar

“Flyktingarnas krigstrauman gör deras barn kriminella.” Som du så riktigt påpekar finns det i så fall inga som helst belägg för att krigstrauman skulle göra några andra än just muslimer, alt. araber, kriminella. Är det inte i själva verket rasistiskt att påstå att just dessa grupper automatiskt skulle bli kriminella om de utsätts för krigstrauman när det bevisligen inte gäller andra grupper ?

Du sätter fingret på en fruktansvärd sanning: Vänsterextrema s.k. “intellektuella” förser medvetet de islamistiska jihadisterna med argument som de vet att västvärldens regeringar inte klarar av att hantera.

Gunnar Biering

Posted: 5 maj 2009 - 19:52 - Svar

@ Victor
Det lader til, at du mener, at enten er man Bjørn Elmquist, eller også er man Saddam Hussein.
Jeg mener derimod, at de fleste normale mennesker befinder sig et sted derimellem. En todeling er ikke nok. Der skal mindst tre kategorier til. Så må den enkelte styre i midterfeltet efter sin fornuft og samvittighed.
Men dette er selvfølgelig tabu i Europa i dag, hvis man vil have et offentligt embede eller en politisk karriere.
Din bemærkning om 24 timer finder jeg noget arrogant. Det her er ikke Hollywood, og det er ikke teori. Terroristerne går rundt iblandt os.

Victor

Posted: 5 maj 2009 - 20:01 - Svar

“Terroristerne går rundt iblandt os.”. Billigt stråmandsargument….har jeg nogensinde sagt noget andet?

hans olo

Posted: 5 maj 2009 - 20:10 - Svar

@ Victor

Der er ikke rigtig belæg for det, du skriver.

Peter Buch

Posted: 5 maj 2009 - 21:19 - Svar

Sidst gik det godt p.g.a. hjælp udefra, mon det går sådan nu:
http://www.youtube.com/watch?v=O8Kyt44dROI

Victor

Posted: 6 maj 2009 - 19:49 - Svar

Hans – Hitchens har lige haft en klumme om briternes behandling af nazistiske spioner under krigen….

http://www.slate.com/id/2217583/

Hvis det var godt nok for Churchill er det fgm osse godt nok for mig.

Leave a Comment