6
jun
Seneste opdatering: 8/6-09 kl. 0841
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

utzon1

Svaneke, Bornholm.  Foto© Kirsten Damgaard

Ja eller nej til ændring af tronfølgeloven?

Jeg havde egentlig tænkt mig at stemme nej til det pjat, men så kom jeg til at læse Tronfølgeloven: Det nationalkonservative ja,og nu skal det såmænd ikke undre mig at jeg stemmer ja, for at ikke at blive vand på de Radikales og SF´s mølle. Man kan også, som Henrik Gade Jensen, stole på at det borgerlige  Danmark forbliver så stærkt, at vi roligt kan revidere grundloven.Vi får se hvad optimismen tilsiger i morgen. Messerschmidt får så mange stemmer, ser jeg. Så jeg kan nok roligt stemme på Henrik Ræder Clausen.  (I Sverige kan man læse, at  så forskellige personer som Leif GW Persson, Ian Wachtmeister 0g Siewert Öholm anbefaler at stemme på den fhv kristelige leder, Alf Svensson, og at Expressen bimboen Linda Skugge – enhver svensk avis skal have  én- bekræfter  billedet af sig selv som forvirret populist, ved at stemme på Piratpartiet, en yderste venstrefløj i pop forklædning, der forrresten går ind for helt fri indvandring til Sverige.)

Hybris? Lad os håbe det

Hvis jeg absolut skulle pege på nogle forhold der kunne give anledning til optimisme med hensyn til at få brudt apatien og den selvpålagte blindhed i forhold til islamiseringen af den vestlige verden, ville det dels blive den kendsgerning at de enkelte lande i Europa befinder sig på forskellige steder på glidebanen og har forskellige grader af repressiv, statslig multikulturalisme, og dels at denne graduering også gør sig gældende i forholdet mellem USA og Europa under ét. Optimismen beror på, at en glidende afvikling af vores jødisk/kristne kultur (det globale ‘whimper’-scenarie) formentlig ville blive bragt til ophør det øjeblik et enkelt land eller en enkelt region nedsmelter (et lokalt ‘bang’-scenarie).

USA befinder sig langt fra de europæiske erfaringer med flere årtiers stigende muslimsk islæt, og uvidenheden derovre er massiv, og medfører selv i konservative kredse ofte antipati mod europæere som antages at være xenofober eller værre. Men det syder og bobler i USA, og endnu er det stort set kun netbårne græsrodsmedier der dækker episoder som denne, hvor en zombieagtig amerikansk konvertit blamerer sig selv og sin religion ved at troppe op og forsøge at forpurre en mindehøjtidelighed for det islamiske skudattentat forleden. Der må da være nogle traditionelle følelser der kan vækkes hos amerikanere der bliver bekendt med det som mainstreammedierne fortier? Hvad sker der hvis den slumrende kæmpe vågner? (LFPC)

Svensk valgsvindel

Et gammelt,  tilbagevendende problem ved hver eneste afstemning i Sverige. Når der endnu ikke er gjort noget ved det, må man gå ud fra at  nogen ser en interesse i det:

Lars Berglund, docent,  Harlösa, Skåne i Jyllandsposten:

Nu huserer det yderste venstre igen uantastet i de svenske valglokaler. I næsten alle demokratiske lande har man en endog meget lang stemmeseddel, hvor alle partier er repræsenteret. Så sætter man kryds ved det parti, som man vil stemme på.  Enklere og mere demokratisk kan det næppe gøres. På den måde kan ingen sabotere stemmesedler for det parti eller de partier, som man ikke bryder sig om.

I Sverige kan stemmesedlerne imidlertid saboteres systematisk ved hvert valg, år ud og år ind, uden at der sker noget. I Sverige har hvert parti nemlig sin egen stemmeseddel liggende i valglokalerne. Det betyder, at antidemokratiske kræfter kan sabotere andre partiers valgresultat ved systematisk at stjæle deres stemmesedler. På den måde kontrollerer disse kriminelle, antidemokratiske personer resultatet af et valg, fordi vælgerne forhindres i at stemme på visse partier. Og valget er ikke længere frit.

Ved valget til Europa-Parlamentet er det efter alt at dømme Sverigedemokraternas stemmesedler, som igen skal fjernes systematisk fra valglokalerne. Og partiet har ingen mulighed for at afværge det endsige bevogte alle valglokaler.

Valgtilordnede ser væk

De valgtilforordnede skal selvfølgelig påse, at alle partiers stemmesedler er tilgængelige i valglokalerne. Men de er åbenbart ligeglade med, at nogle forsvinder. Og det udnyttes til fulde af personer på den yderste venstrefløj.

På Harlösa Bibliotek lå alle partiers stemmesedler, hvor de skulle, selv Sverigedemokraternas. Blot få minutter efter, at valglokalerne var åbnet, var deres stemmesedler blevet stjålet.

Sådan er det tydeligvis gået for sig ved alle valg de seneste 15 år. Og der bliver ikke gjort noget for at forhindre disse overtrædelser af vore demokratiske rettigheder.

Det er ikke blot Sverigedemokraterna, som er blevet udsat for den slags.

Ved valget i 1998 fik Ian Wachtmeisters parti, Det Nya Partiet, systematisk sine stemmesedler fjernet fra næsten hvert eneste valglokale i Skåne. Fra de tilforordnede havde lagt nye stemmesedler frem, gik der knap 20 minutter, før de også var blevet stjålet. Mange mennesker, som jeg kender, stemte derfor på andre partier, fordi de ikke kunne finde Det Nya Partiets stemmesedler.

Det var den triste erfaring, som fik mig til at kontrollere stemmesedlerne på Harlösa Bibliotek (i forbindelse med brevstemmeafgivning). Og man føler sig totalt magtesløs.

Især når man tænker på, at svenske journalister, ifølge undersøgelser fra Göteborgs Universitet, overvejende støtter venstrepartierne og derfor direkte eller indirekte støtter en sådan valgsabotage mod anderledes tænkende.

Hvis Sverige skal kunne kalde sig demokratisk i fremtiden, bør alle sande demokrater kræve at få stemmesedler som dem, man har i andre EU-lande. Det vil sige stemmesedler, som ikke kan saboteres. Ellers må man kræve, at der er kontrollanter, som holder øje med stemmesedlerne i hvert valglokale. Og det er vel næppe muligt?

Stjålne valgsedler

Jan  Milld forklarer sine landsmænd, hvordan en dansk valgseddel  ser ud.

(Valgsystemet var et  af det daværende Britsh  Helsinki Human Rights Wacth´ stærke  kritikpunkter  af valget 2002: ” British Helsinki Human Rights Group (BHHRG) Swedish General Election, 2002 Sweden is one of Europe’s oldest democracies, but are its elections as correct and fair as the country’s reputation would suggest…”  Hvor rapporten er nu, er  ikke godt at vide. Snaphanen)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 6 juni 2009 - 19:32 - Svar

Der er værktøjer sat op på nettet der har gemt det meste, på servere der stadig kan søges på. Det er bare at finde dem!
Og det er sommetider ikke så let.

(Er der nogen der kan finde den ? : British Helsinki Human Rights Group (BHHRG) Swedish General Election, 2002 , Indeholder også en stærk kritik af svenske medier og deres mangel på frihed og pluralisme. Lige noget for Carsten Jensen at læse. Steen)

Jørgen Laursen

Posted: 6 juni 2009 - 21:09 - Svar

@ Peter Buch

Har du prøvet The Wayback Machine? Man skal bare kende den oprindelige url – og vupti, så er den fundet.

Jørgen Laursen

Posted: 6 juni 2009 - 21:13 - Svar

Ah, sorry, ovennævnte var primært til Steen. 🙂

General Langsohm

Posted: 6 juni 2009 - 21:18 - Svar

steen

Posted: 6 juni 2009 - 21:21 - Svar

Miraculix ! Tak begge, når jeg søgte bhhrg.org, så det ud som om den vær helt væk.

Kan man på samme måde finde denne ? :

“Vi krigar mot svenskarna” C-uppsats av Petra Åkesson
Dagen till ära gav jag mig ut på nätet för att leta reda på Petra Åkessons C-uppsats “Vi krigar mot Svenskarna” – men jag hittar den inte. Den digitala kopian är borttagen från Lunds Universitet: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=761698

Den åbenbart ikke ligge online – jeg har gemt én, men jeg får to forespørgsler om måneden på en kopi. Dér hvor den har været uploadet på forskellige blog, er den fjernet igen, så Lund Universitet vil IKKE dele deres forskning med andre. Derfor uploader jeg den ikke.

Nils

Posted: 6 juni 2009 - 22:04 - Svar

Det er sikkert kendt af mange her, men er værd at gentage: Det svenske valgsystem indebærer, at de valgtilforordnede eller andre i stemmelokalet kan overvåge om vælgerne stemmer på “forkerte” partier. Frie og hemmelige valg? Glem det.

For at stemme på eksempelvis Sverigedemokraterne, skal man tage deres stemmeseddel fra bordet – medmindre man har en med hjemmefra. Man kan så sløre, hvad man vil stemme på, ved at tage flere valgsedler, men både kontrollanterne og vælgerne ved jo udmærket godt, at ingen, der IKKE vil stemme på Sverigedemokraterne tager en af deres valgsedler – hvis de friske unge politiske aktivister ellers har efterladt nogen.

Når man så har taget nogle valgsedler og desuden har fået en konvolut til at putte en af dem i, går man vel ind i stemmeboksen. Nå nej, det bruger vi ikke her. En lillebitte skærm rækker, for den der ikke har noget at skjule. Hvis nogen eksempelvis er så luskede, at de har taget valgsedler fra bordet, men vil bruge en valgseddel, de har med i håndtasken, så er det relativt nemt at afsløre.

Hvis man ikke vil stemme personligt putter man blot den relevante valgseddel i kuverten, og så skulle man tro, man måtte få lov til at lægge den i stemmeurnen. Men nænej, så megen aktivisme fra almindelige borgeres side er ikke ønskværdig. Man afleverer sin kuvert til den valgtilforordnede, som derefter nådigt lægger den i urnen. Dermed har man gjort sin pligt for de næste fire år og kan gå. I Sverige og EU er der ikke valg i “utide”.

Det røber så et træk ved en svensk valghandling, som kunne få en Mugabe til at nikke anerkendende og slikke sig om munden, men så alligevel tænke, at detder vil FN aldrig acceptere: Hver eneste valgseddel uden afkrydsning er en gyldig listestemme, hvis den havner det rigtige sted eller det forkerte sted. I tiden omkring en valghandling flyder disse gyldige stemmer i store mængder dels på valgstederne, dels hos partiorganisationerne og dels i hvert eneste hjem i landet, der modtager dem med posten. Der er måske i størrelsesordenen 100 millioner eller flere af disse papirlapper på drift.

Det system indebærer jo også, at der ikke er noget mærkeligt i, at der i affaldsspanden ligger en lille bunke stemmer. De ligger måske, hvor de skal.

Man kan i hvert fald sige, at den svenske måde at holde et valg på fordrer en meget høj moral.

Peter Buch

Posted: 6 juni 2009 - 22:21 - Svar

Jørgen Laursen & Steen

Ja, jeg har prøvet wayback. Det var ment som en test af Steen, jeg ikke nævnte den med det samme.
Om den fil Steen nævner, er at finde, eller ikke var “fotograferet” af “det store kamera” , da den kun fandtes på et for de fleste andre lukket felt, ved jeg ikke pt.

Steen kan hvis han har filen selv, sende den til en af de mange servere ude på nettet, hvor man kan gratislægge sine ting, de filer andre skal kunne hente uden for meget besvær med at ens egne maskiner bliver belastet.
Der er dog sikkert også med hensyn til disse servere tale om nogle, der er mere sikre end andre.
Spørg eventuelt “de der eksperter” først.

Casper | Borgerlig bums

Posted: 6 juni 2009 - 23:01 - Svar

Det svenske system er vistnok blevet brugt i mange lande, der tidligt gik væk fra det.

I USA er der fire krav til en hemmelig stemmeseddel:

– an official ballot being printed at public expense,
– on which the names of the nominated candidates of all parties and all proposals appear,
– being distributed only at the polling place and
– being marked in secret.

Sverige overtræder lysende klart de tre første betingelser, og den sidste betingelse overtrædes i praksis på valgstederne fordi afskærmningen er for dårlig og fordi man viser sit valg gennem de valgsedler man samler op fra bunkerne.

Jeg tror ikke kun systemet skader SD’s vælgere, men også f.eks. hvis man bor i en mindre by i Norrbotten, hvor 80 % stemmer på sosserne eller Vänsterpartiet.

Det forklarer også hvorfor systemet aldrig er ændret. Der har åbenbart ikke været noget bredt politisk krav om det. De nuværende partier er godt tilfredse med den sociale kontrol der kan udøves herigennem. Den svenske mentalitet er dog også en del af forklaringen – man er så tilfreds med sit fredelige samfund *) og det fungerende demokrati, at man slet ikke kan forestille sig behov for ændringer. Hvis nogen stiller sig op og kræver hemmelige valg, er de vel bange for at blive udråbt til retshaverister eller mistænkt for at stemme på et ekstremistisk parti.

[ *) Jeg hentyder ikke til kriminalitetsstatistikken.]

Valgsystemet er ganske enkelt et stykke “gamla Sverige”, som ikke er opdateret til nutiden.

Desuden er der alt for slap kontrol med brevstemmer i Sverige. Rigtig mange svenskere benytter muligheden for at stemme på posthuset, hvor afskærmningen er endnu ringere og der ikke er kontrol med hvad vælgeren foretager sig med den udleverede konvolut (derved kan man få en anden person til at stemme, eller man kan gøre det i overværelse af f.eks. ægtemand, bekendt osv.). Ved brevstemmer på plejehjem er der omfattende svindel og pression. Der var sager fremme ved valgene i både 2002 og 2006, og det er nok kun toppen af isbjerget:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Valfusk#Sverige

Selv om der nævnes en sag tilbage i 1979 i artiklen, som medførte omvalg i en hel kommune, så har man intet gjort.

Her har vi derimod i Danmark et af de områder hvor den statslige forvaltning fungerer glimrende, og det kan man ellers ikke sige om alt. Valget er under trygt og grundigt opsyn af indenrigsministeriets valgafdeling, og de er ikke til at løbe om hjørner med. Dog har der været nogle tilfælde hvor man burde have foretaget ekstra fintælling pga. tætte stemmetal i storkredse der ville kunne flytte mandater mellem personer, men der mangler regler om noget sådant, så ministeriet holder sig for så vidt til formalia. Det resolutte krav om omvalg efter bispevalget i Kbh viser også at centraladministrationen står fast på principperne. Men inden for 20 år, når unge og slappe embedsmænd uden principper kommer ind og dominerer administrationen, vil det nok gå lidt i opløsning, og så vil vi se københavnske bispevalgstilstande mange steder.

Desværre lykkedes det aldrig at få dømt Inga Skjærris (V) for valgsvindlen i Lejre 2001, da beviserne var for sårlige. De andre stemmetællere burde naturligvis have undladt at fingerere ved de mistænkelige stemmesedler, men bare ladet poltiet komme og indsamle dem.

Efter min meing burde valgsvindel og manipulation ikke blot straffes hårdt, men man burde også blive erstatningspligtig for afholdelse af omvalg, uanset om man laver målrettet svindel eller bare er en valgbestyrelse som kvajer sig.

Peter Buch

Posted: 6 juni 2009 - 23:17 - Svar

Det eneste – sådan lige her – gale med det danske system, er at det ikke er ens, altså uden tillægsmandater. Hvorfor tillægsmandater skal eksisterer går over min forstand.
En stemme er en stemme. Det lyder fint. Læg dog antallet af stemmer sammen, træk de ugyldige fra, antallet af de gyldige divideres med 175, og hvad der skal til for en stol er fundet. Ens antal medfører lodtrækning.
Alternativt kan antallet af stemmeberettigede divideres med 175, de der når antallet kommer ind. Resten af stolene bæres ud.

Casper | Borgerlig bums

Posted: 6 juni 2009 - 23:31 - Svar

Peter BUch > Men det er jo netop sådan det danske system fungerer.

Kreds- og tillægsmandater har udelukkende betydning for fordelingen af pladser geografisk, ikke mellem partier. Der er tale om et rent forholdstalsvalg.

Eller mener du at en lav valgdeltagelse skal medføre at man fjerner nogle af mandaterne i folketinget?

Casper | Borgerlig bums

Posted: 6 juni 2009 - 23:32 - Svar

“Vi krigar” findes her http://web.archive.org/web/*/http://www.sociologi.lu.se/krim/vi_krigar .pdf

Og der bliver den liggende, archive.org fjerner så vidt jeg ved intet.

Anna Lyttiger

Posted: 7 juni 2009 - 01:09 - Svar

Casper: De må have læst dit indlæg, for nu er den væk…

Danskeren

Posted: 7 juni 2009 - 03:24 - Svar

En klog mand har engang sagt, at Sverige er Europas sidste østland. Så sandt, så sandt!

Peter Buch

Posted: 7 juni 2009 - 04:53 - Svar

Casper

Nej, det er ikke sådan det fungerer.
Alle stemmer bør naturligvis være i en og samme bunke.
Kreds- og tillægsvalgsystemet er fup.
Det er færre stemmer der behøves for en stol nogen steder end andre steder. Fup.

I den alternative udgave kunne man fjerne stole hvis der ikke er nok stemmer til at nogen har vundet retten til en plads.

Peter Buch

Posted: 7 juni 2009 - 05:09 - Svar

Et nej udsætter muligheden for regenten snart igen, hvad sent må ske, er i tørklæde.

Tør du stemme nej?

Vil det klæde dig?

Tronfølgeloven:

Fødselstidspunkt, køn, evner betyder intet – for en regent- det vigtige er at
borgerne har magt. Har de bedste magt er livet bedst. De bedste bedes læst som
“borgerne” i afsnittets første linje.
Stem nej.


Det logiske nationalkonservative nej.


Jeg finder ofte det er bedst jeg har magt. Min nabo har det på samme måde. Med sig selv.


Vi synes begge det er bedst når vi, og ikke borgere i andre lande bestemmer hvad der skal være lov i Danmark. 
Derfor stemmer vi på de der ytret mest hævder de vil tilbagetage suveræniteten til de af vore, naboens og mine valgte repræsentanter i Folketinget.

Derfor stemmer naboen og jeg på Dansk Folkeparti og Folkebevægelsen mod EU, de søger mest at tage suveræniteten tilbage. Dansk lov til danske hoveder, skuldre og hjerter. Det synes vi er væsentligt.


Vi stemmer begge nej til ændringer i tronfølgeloven.
Fødselstidspunkt, køn og evner er – for regenten- underordnede, det vigtigste er at borgerne har magt.


Borgerne er jo langt de bedste. Synes naboen og jeg.

Giv også dig og din nabo magt. Stem retten hjem.
Så.
Stem med dine fødder. Lad hoved og hjertet råde.

M Larsen

Posted: 7 juni 2009 - 09:04 - Svar

Angående valgsystem: Hvis man stiller kandidater op i mere eller mindre lokale kredse for at få kandidater med en vis lokal tilknytning, sådan som man gør i Danmark, vil det ikke kunne undgås at nogle valgkredse er mindre end andre. For at sikre at alle partier skal ‘betale’ omtrent lige mange stemmer pr mandat, har man tillægsmandaterne. Det er ikke fup.

PS. Blind høne kan også finde et korn; Vi krigar ligger på ;http://www.reaktion.nu/PDF/VI__0011.PDF

Janne

Posted: 7 juni 2009 - 10:56 - Svar

Den råbende og religiøst indpakkede kvinde fra Amerika, der så ufredeligt har travlt med at hævde at hendes religion er fredelig, giver et meget godt billede af hvordan religiøse fordomme og hijab skaber dårlige og uværdige kvindeliv.

LFPC

Posted: 7 juni 2009 - 11:01 - Svar

Ja, det er et af de her meget pædagogiske øjeblikke. Men fatter hun selv paradokset, eller drejer det sig for hende bare om at score points hos Allah? Det har jeg altid svært ved at gennemskue.

Janne

Posted: 7 juni 2009 - 11:14 - Svar

Nedbrydning af tillidskultur i fastfood og kiosk branchen:

“Ud af 22 besøg på pizzeriaer, restauranter, værtshuse og kiosker var der hele 17, hvor forholdene ikke var i orden…”

h t t p://epn.dk/brancher/turisme/hotel/article1716638.ece

Janne

Posted: 7 juni 2009 - 11:16 - Svar

LFPC

Hun illustrerer meget godt hvordan religion kan bruges til ufredeligt at hjernevaske og indpakke kvinder til ukendelighed.

Peter Buch

Posted: 7 juni 2009 - 12:22 - Svar

Fup. Da det -udover det allerede nævnte- er også både ufornuftigt og unødvendigt – 1 stemme er en stemme- at gøre andet end lægge stemmerne i en bunke.

En bunke er logisk og enkelt.

Jørgen Laursen

Posted: 7 juni 2009 - 15:57 - Svar

@ Anna, Steen & Casper

“Vi krigar”-pdf’en er der skam stadig. Der havde blot sneget sig et mellemrum for meget ind i Caspers link. Tjek selv her.

🙂

steen

Posted: 7 juni 2009 - 16:14 - Svar

@ Jørgen – tak, jeg har lagt den ude th. under links – ellers blir den bare væk og den går nok ikke af mode lige med det samme

Vivi Andersen

Posted: 7 juni 2009 - 19:48 - Svar

Steen

Desværre, “Vi krigar”-pdf´en viser kun en blank flade.

Jørgen Laursen

Posted: 7 juni 2009 - 22:17 - Svar

@ Vivi

Tålmodighed! Du skal scrolle ned til side 4, før du kommer til the good stuff. Forbi en masse hvidhed. ;

PeterK

Posted: 7 juni 2009 - 22:18 - Svar

“Det er færre stemmer der behøves for en stol nogen steder end andre steder. Fup.”

Som f.eks. ved sidste kommunalvalg i Kolding. Uforståeligt men sandt, så stemmer omkring 25% af de valgberettigede i Kolding på byens socialdemokratiske bykonge gennem 25 år. Hans høje stermmetal, over 10.000 af 40.000 stemmeberettigede gjorde at den sidste socialdemokrat blev valgt ind med 25 personlige stemmer.
Den tidligere viceborgmester var raget uklar med venstre og stillede op på en borgerliste. Han slap med nød og næppe ind med over 1600 personlige stemmer.

Casper | Borgerlig bums

Posted: 10 juni 2009 - 12:34 - Svar

PeterK: Hvordan vil du ændre på det? Der er jo netop partilister ved valg. Hvis der ikke var partier, og du stadig skulle fylde et byråd med 31 pladser, så ville borgmesteren blive valgt ind med 5.000 stemmer, mens sidste mand ville blive valgt ind med f.eks. 50 stemmer.

I mange lande kan man ikke stemme personligt, og det vil sige at alle bliver valgt ind med 0 stemmer – strengt taget. Men når vælgeren sætter kryds, har han også indvilliget i at stemme på de personer partiet har opstillet.

Det danske system ved folketingsvalg er rent forholdstalsvalg. Kredsmandaterne fordeles som forholdstal i storkredsene (tidligere amtskredsene). For at udjævne resultatet fuldstændig fordeler man derefter tillægsmandater på landsplan. Resultatet er rent forholdstal. Bortset fra spærregrænsen, som er snyd og bedrag. De 20.000 underskrifter for at stille op er også det skrappeste krav noget sted i Europa (måske i verden). Det er jo ikke kun at indsamle underskrifterne, man skal først udfylde en blanket med personalia inkl. personnummer, så stemples den af kommunen, som sender den tilbage til vælgeren, som skal indsende den til partiet igen. Det er ren chikane. Da systemet blev skærpet omkring 1990 foreslog en række af de små partier at det også skulle gælde for de partier der allerede sidder i folketinget… men nej, de gad ikke ud og samle underskrifter. Det er et meningsløst arbejde som dræner et parti for mange ressourcer.

I øvrigt var det Socialdemokratiet der i sin tid ville indføre spærregrænsen, men de ville have haft den oppe på 4 %.

Opstillingskredsene ved folketingsvalg er, som navnet siger, kun opstillingskredse. De har kun betydning for i hvilken rækkefølge personerne står på listen samt fordelingen af listestemmer på personer. Her er der en brist ved det danske system, da sideordnet opstilling ikke er helt sideordnet, det er nemlig ikke kun de personlige stemmer der afgør valget. Men stor- og opstillingskredse har kun betydning for fordelingen af mandater internt i partierne. Styrkeforholdet mellem partierne bestemmes på landsplan.

Kredsmandaterne har ikke noget med enkeltmandskredse at gøre. De blev afskaffet i 1915 – et krav fra Socialdemokratiet og de Radikale, men efterhånden gik Højre også ind for det, da Højre var ved at være udraderet og ikke mere kunne vinde ret mange kredse. Venstre havde derimod stor fordel af de mange landkredse.

Hvis hele landet var én valgkreds, ville vi få samme ulemper som ved EU-valg: spidskandidaten ville blive promoveret hæmningsløst, mens de andre ville være ret ukendte, og det ville være helt tilfældigt om Nordjylland eller Bornholm fik valgt nogen ind.

Jeg synes det danske folketingsvalgsystem er godt, bortset fra frygten for stemmespild. Man burde enten afskaffe spærregrænsen eller indføre en overførbar stemme, som i Irland.

Peter Buch

Posted: 10 juni 2009 - 18:32 - Svar

Jeg ser stadig ingen ulempe i en valgkreds, en bunke. Det virker mest retfærdigt 1 stemme er 1 stemme uden pjat.
De partier eller personer der får de 175 stole besat ved at få flest stemmer sætter sig, de andre må stå op.

Leave a Comment