11
aug
Seneste opdatering: 12/8-09 kl. 2318
39 kommentarer - Tryk for at kommentere!

(Klokken 19 her til aften begyndte Hovsjöskolen at brænde.) Jeg ved ikke om svensk journalistik anvender ordet i rubrikken, eller om det ikke er bagatelliserende nok, som f.eks. det meget udbredte “vardagsbrott”, der må være til stor trøst for lirekassemændene. De må gerne låne ordet. Der brænder som bekendt over 500 skoler i Sverige om året, men de kommer gerne kun i avisen når de næsten totalskades. For terrorister under uddannelse er benzin og tændstikker billigt og uhyre effektivt. Sverige er et land, der allerede længe har været i en lavintensiv krig, det er nemt at argumentere for. Hvis de styrende  og medierne ved det, lader de sig i al fald ikke mærke med det. Ofrene for denne krig, ved det godt. Unægtelig en nyskabelse i over 200 års svensk historie, men vi skal helst ikke bemærke det, for så ville et ansvar skulle placeres. Dette er selvfølgelig min sammenfatning af årtiers betragtning og tusindvis af artikler, der aldrig har været plads til på denne blog. Andre med en anden definition på krig og en anden baggrund, kan mene noget andet. Hvem der har ret, vil uvægerligt vise sig. Storbrand i Södertäljeskola  misstänks anlagd,  Skolan i Södertälje ett brinnande infernoUpdate 23:30:

Det brinner kraftigt i en skolbyggnad i Gröndals- och Hovsjöskolan i Hovsjö i Södertälje. Det ligger bostadshus i närheten av skolan, men det finns inga uppgifter om att någon människa ska ha skadats, enligt Stockholmspolisen. Enligt  Stockholmspolisens länskommunikationscentral var branden vid 22 fortfarande inte under kontroll. Räddningstjänst har inte branden under kontroll och kommer att göra en brandgata I fastigheten för att hindra elden att sprida sig. Det ser I nuläget ut som om släckningsarbetet kommer att fortgår under hela natten.  Update onsdag: Skola totalförstörd i anlagd brand – kyrka rökskadad.

Lars Hedegaard og Mogens Camre: 1400 års krigen
Islams strategi, EU og frihedens endeligt

»De islamiske strateger har ikke kunnet undgå at bemærke, at de vestlige samfund har vist sig uvillige til at forsvare deres kultur, hvorfor de netop sætter deres hovedangreb ind her.«

Lars Hedegaard og Mogens Camre analyserer for første gang på dansk den islamiske krigsteori, strategi og taktik i deres fulde omfang. Militært, teologisk, historisk, psykologisk. Bogen viser, hvor dårligt forberedt Vesten er på den nye jihad, der er langt mere sofistikeret end tidligere islamiske erobringsforsøg. Hvis EU og Vesten ikke snart vågner op, vil det i sidste ende betyde frihedens endeligt. Forfatterne viser også, at selvom islam er en dygtig og målbevidst modstander, har vi stadig handlemuligheder, hvis vi vil afværge den skæbne, der historisk er overgået alle andre ikke-muslimske befolkninger, der er kommet under islams jernhæl. Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, forsalgspris indtil 31 august

“Det er kedeligt, at de har ødelagt vore unges holdninger”

Det er altid lidt vemodigt, når illusioner dør. Det er dog tristere, at leve videre i  dem efter at de er kompromitteret.

Den oplevelse skal vore unge ikke udsættes for igen.Tyverier, forsøg på indbrud og sex-chikane i forbindelse med idræts-sommerlejr i Kalundborg med indkvartering i Skolen på Herredsåsen.Vi vil ikke til Kalundborg igen, så kontant lyder det fra en af DGI-lederne, Peter Frederiksen, fra Tølløse, efter at tre piger i denne uges sommerlejr var udsat for, hvad der bedst kan beskrives som sex-chikane fra en flok unge andengenerationsind vandrere.

De tre piger på 14 år kom løbende hele vejen tilbage og helt ind på skolen forfulgt af en flok unge fyre på 10-12 stykker. Først da vi ledere dukkede op, forsvandt de, fortæller Peter Frederiksen, der beskriver flere af de unge som somaliere. Det er meget kedeligt, at en lille flok har ødelagt vore unges holdninger. Før disse episoder, havde vore unge ingen problemer med unge indvandrere, men vore unges holdninger er totalt ændret i dag, siger Peter Frederiksen, der til dagligt arbejder som politibetjent. Indvandrer-chikane mod DGI-piger, Aldrig mere Kalundborg.

Garbo ler!

Sikke en livsbekræftende film. Ninotchka fra 1939 stammer fra en svunden tid svanger med onde varsler der snart skulle indfries. Hollywood var i dette årti under kraftig indflydelse af kommunistiske screen writers og instruktører, men Ernst Lubitschs komedie spidder på elegant vis Sovjetunionens undertrykkelse af frihed og individualitet. Man leder nok forgæves efter pendenter til denne satire i større Hollywoodproduktioner i dag: Film der tør fremhæve vestlige værdier og karikere og satirisere vor tids unævnelige totalitarisme. I dag ville noget lignende nok være forbundet med sagsanlæg fra hjemlige sympatisører med fjenden, og utvivlsomt også reelle voldtrusler mod medvirkende og de biografer der måtte vise en lignende respektløs film. Scenen her er vendepunktet i Ninotchka: Den strenge sovjetiske kommissær Garbo er kommet til Paris for at holde styr på nogle letlevende gesandter, men kurtiseres heftigt af en fransk adelsmand. Pludselig falder facaden, og ud springer en levende kvinde med alt dette indebærer. Hvem tør lave en komedie om en burkaindpakket muslima der kurtiseres  af en dirty kuffar og ender med at springe ud i friheden? (LFPC).

Fred Åkerstrøm: Glimmande nymf

Den mest fortryllende kærlighedssang der findes på svensk. Jeg ved godt, vi har haft den før, men dette er mest for at afprøve Grooveshark, gratis online musik med et imponerende bagkatalog, selv når man kommer ud i krogene. Håber I kan bruge det.  (lige denne fil, er desværre beskadiget halvvejs, vil man høre den hele, må man gøre det her.)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Niels Hansen

Posted: 11 august 2009 - 23:40 - Svar

Jeg lurer mest men jeg vil gerne lige sige tak for denne hjemmeside, engang imellem føles det som om verden er gået fra forstanden, men når jeg kommer herind kan jeg se at der heldigvis stadig findes normale mennesker.

steen

Posted: 12 august 2009 - 00:15 - Svar

@ Niels – du er velkommen. Det er bare en blog. Improviseret kortform, spontan og uden kladde. Og tak herfra.

LFPC

Posted: 12 august 2009 - 00:27 - Svar

Ja, velkommen til, Niels. Det var nøjagtig det samme udgangspunkt jeg havde da jeg fandt denne del af blogosfæren i 2006.

Frank Kitman

Posted: 12 august 2009 - 00:41 - Svar

“Det er regeringens ansvar at sørge for, at folk, der får offentlige ydelser, ikke svindler. Derfor må regeringen finde en form, hvor man kan lave et krydstjek af dansk-irakerne, selv om der er mange på sociale ydelser,” – SF Ole Sohn

Her er det selvfølgelig indlysende at journalisten bør konfrontere Ole med hans partis forslag om “Tillid frem for Kontroltyranni – afbureaukratisering af det sociale område”… et fantasifoster der fik rigtig meget feel-good medieopmærksomhed for for få uger siden.

Jeg citerer: “I dag er der ikke ende på de rituelle kontroller det offentlige udsætter socialt udsatte borgere for. Også når det drejer sig om små beløb som f.eks. nogle 100 kroner mere i boligsikring, eller penge til børnenes fritidsklub, skal selv de fattigste gennem en lang procedure for at dokumentere, at de vitterlig har behov for den hjælp. De rituelle kontroller er dels med til at klientgøre de socialt udsatte borgere, for hvem de i forvejen ikke er nemt at komme og bede om hjælp. Dels kræver kontrollerne dyre sagsbehandler-timer, som kunne være brugt meget bedre på andre borgere med behov for hjælp. Der er brug for tillid til borgerne fremfor kontroltyranni.

Helt konkret foreslår SF:

Tillid frem for kontroltyrrani. Når vi skal betale skat tjekker SKAT ikke hver enkelt selvangivelse igennem. Man stoler derimod på at hvis man tager stikprøver får det folk til at overholde loven. Det samme burde generelt gælde for de økonomiske oplysninger de socialt udsatte borgere skal indberette i forskellige sammenhænge. Sagsbehandleren bør slippe for at gennemgå alle gamle kasseboner i hvert eneste tilfælde, men i stedet have lov til at stole på borgerens tro og love erklæring”.
Forklarer SF’s socialordfører Özlem Cekic

ikke for at prøve at skabe en dårlig stemning eller noget, men onde tunger ville hævde at “tillid frem for kontrol” modsiger Ole Sohns angreb på regeringen, for dens manglende evne til at kontrollere de snydepelse SF pine død ville have ind i landet?

Frank Kitman

Posted: 12 august 2009 - 00:52 - Svar

Hov, jeg glemte det aller bedste…
“SFs forslag om en gennemgående afbureaukratisering af det sociale område vil skabe tid, tillid og overskuelighed ”
I SF mener de i dybeste alvor at det “skaber tillid” at stole på folk… problemet med snyd kommer ene og alene fordi vi kontrollerer for det. Hvis ikke vi stakkels S-togs passagerer konstant blev mistænkeliggjort af togkontrollører så ville alle købe billet året rundt, det må være evident for enhver.

Bjovulf

Posted: 12 august 2009 - 01:06 - Svar

Var der nogen, der så genudsendelsen af Clements glimrende, direkte og meget frimodige interview
med republikaneren Tom Tancredo fra 2007 sent tirsdag aften/ nat?

Ellers kan det genses her:

http://www.dr.dk/dr2/clement+i+amerika/dansk/ ( Kig i listen ude til højre )

Manden har jo som en af de få politikere fattet, hvad det i virkeligheden er for alvorlige
scenarier, vi står over for, og tør at sige tingene ligeud uden PK-omsvøb.
At tænke sig, at man skulle opleve den slags politisk ukorrekt “grisefy” på selveste DR

Det er da trods alt et fremskridt, at man nu på DR af og til kan interviewe andre og klogere
folk end de sædvanlige 50 politisk korrekte Tordenskjolds soldater med deres forudindfattede,
frelste meninger og komplet manglende vilje eller evne til at sætte sig ordentligt ind i tingene
og forstå de meget fatale og skelsættende konsekvenser af deres dybt naive, kulturrelativistiske
multi-kulti-cirkus – som der i øvrigt aldrig på noget tidspunkt har været bare skyggen af mandat
til at påføre os.

Så vidt jeg husker er flere af de andre interviews også et gensyn værd – både tankevækkende
og rystende. Bare den frækhed de spansktalende fører sig frem med i deres krævementalitet
og uvilje mod engelsk sprog og amerikansk kultur, som om det er da en selvfølge at spansk
skal tales og dominere overalt, hvor de trænger frem – naturligvis helst betalt af engelsktalende
amerikanere. Det virker “underligt” bekendt fra vore hjemlige problemer med masseindvandringen
af folk fra uintegrerbare “kulturer”– nemlig den totale mangel på vilje, lyst og evne til at integrere sig
og acceptere love, værdier og normer, der hvor man ønsker at slå sig ned, og så de endløse krav
om at alting da “selvfølgelig” skal indrettes efter de indvandrendes mere eller mindre mærkværdige
eller endog ekstrem krav og ønsker om respekt for for barbariske normer og elementer af sharia,
set fra de hovedsageligt ufrivilllige værtsbefolkningers synspunkt.

Mere om her : ( Tom Tancredo interviewet er også del af det – i sidste del af afsnit 2, første halvdel af afsnit 3) )

http://www.youtube.com/watch?v=xL-Y4WNAHzI
http://www.youtube.com/watch?v=0YnLZyIDAew
http://www.youtube.com/watch?v=4Ki4i-UjpdA

steen

Posted: 12 august 2009 - 01:10 - Svar

Blovulf – tak for tip. Jeg så det, da det blev sendt første gang, men vil se det igen.

Jeg så til gengæld hans samtale med Harold Bloom i går og det var fremragende, hvad jeg ikke troede jeg skulle sige om Clement. Man kan diskutere Bloom politisk, men hans forsvar for “den høje litteratur” er rigeligt udsendelsen værd.

  Bjovulf

  Posted: 12 august 2009 - 01:28 - Svar

  OK, tak 🙂 – kigger på det.
  Hvor er det dog rart, når nogle anderledes tænkende kan komme til orde i DR.

  ( Btw. It’s “Bjovulf ” as in “Beowulf” LOL – den oldnordiske version, iflg. Ebbe Reich i hvert fald 😉 – “De Første” )

  http://da.wikipedia.org/wiki/Beovulfkvadet 🙂

Bjovulf

Posted: 12 august 2009 - 04:10 - Svar

Gad vide, hvorfor den gamle kønsopdeling mon nu lige pludselig er blevet nødvendig at
genindføre efter ca. 50 år med blandede skoleklasser:

http://www.metroxpress.dk/dk/article/2009/08/11/21/4817-83/index.xml

“Skoler deler piger og drengeFlere skoler kønsopdeler.
Det hjælper både piger og drenge, siger eksperter” ( ja, så må det jo være sandt, ikke? 🙂 )

Tja, eller er den mon bare nødvendigt for bare nogenlunde at kunne hamle op med
den islamiske “kulturberigelse” og få den “gensidige integration” med islams paranoide
kønssyn til at forløbe planmæssigt

JensH

Posted: 12 august 2009 - 08:13 - Svar

Tjah, hvis vi skal drage lære islamisternes sædvanlige salami-taktik her i vesten, så drejer det sig altså først om at få kønsopdelt skolerne. Dernæst kan man gå over i fase to, og langsomt udhule undervisnings-kvaliteten af ‘pige-skolerne’, for at så i fase tre at få dem helt lukket. Eller er det bare mig der er helt paranoid nu??

Gunnar Biering

Posted: 12 august 2009 - 08:25 - Svar

Ja, vedr. kønsopdeling af skoleklasser tror jeg, paranoiaen løber af med jer. Husk, at i de gode gamle dage var klasserne eller ligefrem skolerne kønsopdelte – jeg gik selv i den første blandede klasse på Efterslægten i 1958. Før den tid, i lektor Blommes tid, var det en ren drengeskole. Og jeg kan garantere for, at dengang havde INGEN drømt om, at vi senere skulle blive mål for muslimsk indvandring og særkrav.
Kønsopdelingen er faktisk sagligt begrundet – i mange tilfælde lærer og fungerer kønnene bedst hver for sig. Så kan de jo mødes i andre sammenhænge! Det fungerede vist godt, så vidt jeg ved.
Det var snarere kønsopdelingens ophør, der var et typisk kulturradikalt påfund dengang i 50’erne.

Janne

Posted: 12 august 2009 - 09:08 - Svar

Gunnar

Vi skal da netop ikke tilbage til Lektor Blommes formørkede og intolerante kønsapartheid tid. Kønsopdelingen tager ikke højde for at alle drenge ikke er ens og at alle piger ikke er ens. Vi skal hverken have islamistisk kønsopdeling eller Lektor Blomme kønsopdeling i det danske skolevæsen. Det er alt for stift og usagligt at dele mennesker op efter køn alene.

Janne

Posted: 12 august 2009 - 09:19 - Svar

Frank

SF’s uansvarlighed er ret så skræmmende. Ved at der ikke tjekkes nok, ser vi nu, at nogle irakere har fået dyrebare skattekroner, som kunne have været brugt på trængende skoler, plejehjem, hospitaler, børnehaver osv.

Der skal mere tjek til, for måske er det når det kommer til stykket slet ikke nødvendigt at hæve skatten, som venstrefløjen altid og bevidstløst og per automatik foreslår. Der er både det økonomiske aspekt i det men så sandelig også det solidariske i at der selvfølgelig ikke skal snydes med skattekroner. Det er vores fælles kasse og ansvar.

Gunnar Biering

Posted: 12 august 2009 - 09:24 - Svar

> Janne
Jeg synes, du er lidt for firkantet i din afvisning. Jeg har ikke selv nogen sagligt begrundet mening, men har blot observeret, at der har kørt ganske mange forløb i de senere år med kønsopdeling i bestemte sammenhænge, og det har åbenbart fungeret godt i de fleste tilfælde.
Jeg har indtryk af, at adskillelsen af kønnene i ikke bare undervisning, men også arbejdssammenhænge, er meget ældre end viktorianismen, eller hvad man ellers kan finde på at skælde ud på. Og jeg har indtryk af, at det ikke hæmmede interaktionen mellem kønnene dengang, jfr. fødselsrater dengang og nu.

Gotiska Klubben

Posted: 12 august 2009 - 09:33 - Svar

Vardagsterror – ett mkt bra och målande ord, Steen!
Hur kom du på det? 😉

Janne

Posted: 12 august 2009 - 09:49 - Svar

Gunnar

Jeg mener ikke at det er firkantet at anerkende at drenge er forskellige fra drenge og ditto med piger – at behov, præferencer og evner ikke er opdelt efter køn. Der er drenge der har bedst udbytte af at arbejde sammen med piger – og piger med drenge. Det handler om erfaring, udvikling, temperament og behov og evner – ikke om man har en tap eller ej. Strikt kønsopdeling er unuanceret, firkantet og den letteste løsning – bl.a. for forældre og skoleledere der ønsker kønsopdeling af børn. Og forældre og skoleledere der også forsvarer eller kræver hijab til piger.

Janne

Posted: 12 august 2009 - 09:51 - Svar

Jeg er enig med JensH. Kønsopdeling i danske skoler går islamisters ærinde.

Morten - - -

Posted: 12 august 2009 - 09:52 - Svar

Når man taler om DR, er det klogt at være opmærksom på, at der er større spændvidde i programmernes indhold, når man tilføjer det lille tal ‘2’. DR2 er meget politisk korrekt, men også noget andet. 2-tallet burde derfor være et ordenstal, for DR2 rummer noget, man kunne kalde ‘Det andet DR’.

– – –

Morten - - -

Posted: 12 august 2009 - 10:02 - Svar

Om kønsopdelingen:

Det er et historisk set forkert tidspunkt at foretage den på. Vi har brug for sammenhæng, og for at forstå hinanden bedre. Det befordres IKKE af kønsopdeling, der virker fremmedgørende. Det er meget vigtigt, at vi ikke driver flere kiler ind i folkelegemet lige nu.

Jeg har en søn og en datter. De skal opleve, at de har fælles skæbne i denne nation. Det er imidlertid sådan, at i det område, hvor vi bor, er der mange muslimske drenge, som gerne vil udleve deres seksuelle behov sammen med min datter. Og samtidig er indstillet på at gøre min søn alvorligt fortræd, hvis han indleder et forhold – eller sågar: blot kigger interesseret på – en af deres søstre.

Min datter skal vide, hvor hun hører til, og at vi, hendes forældre, forventer, at hun er solidarisk med sin bror. – Hvad hun naturligvis også er. Det ville være helt utænkeligt, at hun præsenterede os for sin “nye, muslimske fyr”. Det kunne hun aldrig finde på.

Pigerne skal ikke skilles fra drengene, for i vor tid vil de myter, der uvægerligt opstår kønnene imellem, når de separeres, blive influeret dramatisk af et muslimsk syn på kønnene og seksualiteten. Og det ville være katastrofalt, hvis vi ønsker, der skal være et sted på jorden, der fungerer på vore præmisser, og hvor VI kan ånde. I øjeblikket forhutler danske piger i de københavnske brokvarterers folkeskoler allerede rigeligt p. g. a. den afstumpede og alt for ofte uimodsagte beskrivelse af dem. Det er frygteligt at se på.

Der er ikke brug for mere fremmedgørelse i vor tid. Eller flere abstraktioner. Men for nærhed samt forståelse af, at alle vore problemer i virkeligheden eksisterer på et letforståeligt, mellemmenneskeligt plan.

– – –

JensH

Posted: 12 august 2009 - 10:16 - Svar

@Morten

“Det er et historisk set forkert tidspunkt at foretage den på”

Præcis. Det er ‘timingen’ den er gal med. Jeg er da godt klar over, at den Danske Folkeskole før i tiden var kønsopdelt, men det var i et helt anderledes (monokulturelt) Danmark. I dag har vi importeret en stor gruppe menesker, som har en radikal anderledes kultur end vores, hvilket også i høj grad indbefatter ‘relationerne’ mellem kønnene. Denne nye gruppe er samtidig ekstremt målrettet og aggressiv når det drejer sig om at få gennemtrumfet deres kulturelle ‘særheder’ i det offentlige liv herhjemme. Defor skal vi ikke til at have kønsopdelte skoler igen, da dette udelukkende vil blive brugt som platform for yderligere seperation mellem kønnene, og som i sidste ende vil stille de Danske kvinder ringere end idag.

Gunnar Biering

Posted: 12 august 2009 - 10:44 - Svar

Vedr. kønsopdeling i visse situationer:
Jeg skal love for, at man er fast i kødet her. Faktisk er jeg ret enig med de forskellige i det meste, men muslimernes også af mig uønskede indvandring skal altså ikke helt dominere vores gøren og laden. Og uanset hvad I skriver, så kører der altså masser af forløb med kønsopdeling (prøv at google). Hele emnet er meget differentieret – det kan ikke klares med bombastiske erklæringer.

Signe

Posted: 12 august 2009 - 10:51 - Svar

Janne: “Det er alt for stift og usagligt at dele mennesker op efter køn alene” – Jeg er helt enig. Og nu hvor der bliver indført kønsapartheid begrundet i muslimske drenges afskyelige adfærd overfor piger, er det en total falliterklæring.

Børn burde derimod deles op efter evner. Børn skal testes jævnligt, og klasseundervisningen skal erstattes af modulundervisning, hvor en 10-årig i princippet kan bestå samme modul som en 14-årig. Man kan f.eks. sagtens forestille sig, at en dreng har gennemført folkeskolens pensum i matematik og fysik som 11-årig, men først er “færdig” med tysk og engelsk i gymnasiealderen.

Og så burde alle børn og forældre, som obstruerer undervisningen, naturligvis mærke konsekvensen prompte: Eftersidning, bortvisning, udsmidning, oprettelse af særlige “skoler” for utilpassede, så velopdragne børn kan komme til at trives igen. Med velopdragne mener jeg også f.eks. aspergere eller autister, der på ingen måde er sociale, men dog sjældent bevidst og systematisk generer andre børn.

Det kan godt være, det ikke altid er forældrenes skyld, at deres barn opfører sig dårligt. Men jeg fatter ikke, hvordan forældre – danske som indvandrere – kan leve med, at deres utilpassede møgunge gennem flere år systematisk ødelægger undervisningen for en hel skoleklasse. Men når disse forældre ikke selv er i stand til at tage konsekvensen (hjemmeundervisning), så må systemet gøre det for dem.

Morten - - -

Posted: 12 august 2009 - 10:58 - Svar

@ JensH

“(…) og som i sidste ende vil stille de Danske kvinder ringere end idag.”

Ja – og de danske mænd, og det endda ret omgående og umiddelbart. Jeg ser et stort og alvorligt problem for min søn på både kort og langt sigt, og et for min dattter på lidt længere sigt.

Det er muligvis i nogens interesse at indgyde den forestilling, at solidariteten først og fremmest skal være mellem tørklædepigerne og de frisindede piger, da de er piger. For os andre er det et skrækscenarie, fordi det er på bekostning af solidariteten mellem bror og søster, og de, der vil et samfund for vores kultur og tænkemåde. – Som så sættes i anden række af en helt abstrakt “kønspolitik”, uden reelle værdier. Men med en masse chauvinisme, uvirkelioge modsætninger, og mytedannelse til følge. Et rørt vand, der er lige til at fiske i for de skruppelløse.

Nej, for Fanden!

– – –

Janne

Posted: 12 august 2009 - 11:01 - Svar

Gunnar

Har du gjort dig andre erfaringer med kønsopdeling af børn – end at google og læse i undersøgelser?

Jeg opfatter det som meget firkantet og ensrettende at kønsopdele og det er ideologisk. (Hvad man praktiserer i voksen sammenhæng er en helt anden debat) Da kønsapartheid blev praktiseret før hen i Danmark, var det bl.a. begrundet i religiøse normer og tabuer. For mange år siden sad også danskere kønsopdelt i folkekirkerne. Kvinderne sad i en side af folkekirken og mænd i en anden og kvinder havde en indgang for sig og mændene ditto. Det er bl.a. den rigide apartheid kultur der også herskede i alt for mange skoler for mange år siden. Og der behøves egentlig ikke islamister til at overbevise nogen om at kønsopdeling ikke er nogen god idé og at det i forhold til børn er regression, unuanceret og diskriminerende. Det er desuden udtryk unødvendig og konform sexisme.

Gunnar Biering

Posted: 12 august 2009 - 11:15 - Svar

> Janne, du spørger:
“Har du gjort dig andre erfaringer med kønsopdeling af børn – end at google og læse i undersøgelser?”
Tja, hele mit liv har jeg, og mine børn, været i forskellige sammenhænge, hvor vi var kønsopdelte i nogle (FDF/spejder, soldat (dengang!), nogle skolefag, nogle lege. I andre sammenhænge var vi ikke kønsopdelte. Alt efter hensigtsmæssighed. Derfor ser jeg ret afslappet på sagen. Jeg fornemmer, at I indfortolker alt muligt i sagen, og det er nok relevant i nogle tilfælde, i andre skyder I over målet. I skelner ikke mellem de forskellige tilfælde. Det er det, jeg mener med, at I er firkantede.

Men iøvrigt kan ingen være mere modstander af islams indtrængen i Danmark end jeg.

Janne

Posted: 12 august 2009 - 11:29 - Svar

JensH

Jeg er meget glad for at du og flere med dig – også Signe kan jeg læse – er ‘faste i kødet’, som Gunnar siger. Ha ha..

At kønsopdele er en falliterklæring og det er i mange tilfælde grundet i at lærere ikke kan tackle elevers forskellighed evne- og udviklingsmæssigt. Det er udtryk for folkeskoleafmagt og lærerafmagt at kønsopdele. Det er ofte yngre kvindelige lærere, der ikke kan håndtere skolebørn – men også helt unge mandlige lærere har problemer – helt ned i de små klasser. Børn skal ikke betale for at folkeskolen generelt ikke kan skabe et læremiljø der gavner alle børn. I stedet vælges der desværre det letteste for lærerne og det er her kønsopdeling kommer ind i billedet.

Kønsapartheid ordningen svigter de børn der ikke trives med kønsapartheid i en ensidig pige verden og en ensidig drenge verden. Folkeskolen skal ikke skabe kønskarikaturer – men åbenhed og mangfoldighed og fælles forståelse for at det at være dreng kan være mange ‘ting’ og det samme med det at være pige. Børn får bl.a. fordomme omkring køn ved ikke at være sammen med det andet køn i folkeskolen. De lærer ikke at samarbejde og kommunikere med hinanden om forskellige opgaver. Sådan en behandling af drenge og piger ønsker jeg ikke at der skal brede sig i folkeskolen. Men det er det syn på børn der skabes nu i folkeskolen med kønsapartheid og hijabs til piger. Opdeling af piger og drenge i folkeskolen opdrager børn til kønsapartheid, som siden kan kræves indført i gymnasier og siden på arbejdspladser – af hensyn til religiøse følelser. Lige noget for de islamisterne i øvrigt. Også de islamister der allerede befinder sig i vores danske samfund.

Signe

Rigtig god ide at lave undervisning der kører på tværs af alder – og køn. Mærkeligt at det ikke er indført for længst. Danmark er generelt så mærkeligt bange for talent. Særligt folkeskolen har det svært med at kapere de rigtigt dygtige elever.

Gunnar

Du taler om spejdere – der er altså en del forskel på at gå til spejder og i skole, synes jeg. Men det undrer mig ikke at du nævner spejdere – der jo også udspringer af et ønske om at opdrage børn efter gammeldags religiøse normer. Der er også flere spejderklubber der nu har indført hijab til piger.

Peter Buch

Posted: 12 august 2009 - 11:30 - Svar

På siden om slotte og herregårde i Skåne http://www.algonet.se/~sylve_a/slott.htm er under teksten til en af de nævnte slotte og herregårde nævnt, at der kun af disse var tre eller fire af de ret gamle bygninger i hele Skåne, der ikke brændte under Søren Nordbys udfoldelser eller anden krigstilstand, eller er brændt endnu.

For brande kan opstå og forårsage betydelige skader, er der betingelser der skal være opfyldt, der skal blandt andet være brændbart materiale og mulighed for ildens spredning.

Kunne man ikke forestille sig at erfaringer kunne læres fra både de steder der er undgået at blive flammers bytte såvel som de steder, der blev det?

JensH

Posted: 12 august 2009 - 11:55 - Svar

@Janne

“folkeskolen opdrager børn til kønsapartheid, som siden kan kræves indført i gymnasier og siden på arbejdspladser”

Rammer præcist den frygt jeg giver udtryk for når jeg skriver : “da dette udelukkende vil blive brugt som platform for yderligere seperation mellem kønnene, og som i sidste ende vil stille de Danske kvinder ringere end idag.”

Jeg er slet ikke tvivl om at det vil blive den udvikling vi kommer til at se, hvis denne kønsopdeling for alvor vinder frem i den Danske Folkeskole. Der er islamistiske kræfter her i landet som ikke vil lade den chance gå fra sig. Appropos islamisternes ‘arbejdsmetoder’ i Danmark, så jeg desværre endnu ikke fået anskaffet mig Axel Ahrendtsens bog “Når Danskerne bøjer af. Islamiseringen af Odense”. Axel Ahrendtsens (DF) er 1. viceborhgmester i Odense så han har fulgt den salami-metode på tæt hold. Er der nogen herinde der har læst den??

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/nar-danskere-bojer-af.htm

Janne

Posted: 12 august 2009 - 12:00 - Svar

En lille pointe der er værd at tage med i debatten, er, at da det næsten kun var mænd der underviste skolebørn i Danmark, da havde man striks og rigid kønsapartheid.

Nu hvor folkeskolens lærere i stigende grad primært består af kvinder, er samme folkeskole gu’ hjælpe mig ved at indføre kønsapartheid igen og tilmed hijab til piger…

Kvinder er faktisk ikke et hak bedre end mænd, når det gælder konservatisme og konformitet. Det er Kvinfo- og imamkultur der implementeres i den danske folkeskole lige nu. Føj for den da.

JensH

“Rammer præcist den frygt jeg giver udtryk for når jeg skriver…”

Jeg frygter det ikke. Jeg har bare en anden holdning. Jeg er modstander af gammeldags kønskonformitet. Folkeskolen gøres med kønsapartheid ufri og ja, Lektor Blomme-agtig.

Janne

Posted: 12 august 2009 - 12:06 - Svar

JensH

Jeg har kun læst omtale af bogen, men den skal da helt klart hjem i reolen på et tidspunkt. Viceborgmesteren er en fornuftig og meget saglig fyr lader det til – og det er fra den kant der kommer den nødvendige religionskritik lige nu. Den religionskritik venstrefløjen ikke evner, lyster eller tør at levere mere.

Gunnar Biering

Posted: 12 august 2009 - 13:10 - Svar

> Janne
Jeg havde ellers ikke tænkt mig at skrive mere i denne sag, men nu kører du helt ud ad tangenten – jeg må protestere, når du skriver:
“En lille pointe der er værd at tage med i debatten, er, at da det næsten kun var mænd der underviste skolebørn i Danmark, da havde man striks og rigid kønsapartheid.”
Mig bekendt var de stråtækte folkeskoler efter 1815, dem med to klasser til 7 årgange, aldeles ikke kønsopdelte! Det var derimod de gamle latinskoler – dengang fik kvinder nemlig sjældent (aldrig?) en boglig uddannelse. Det var nok mere af tradition, at man kørte videre med drenge- og pigeskoler lige til 1950’erne og 60’erne. Kønsopdelingen i blandede skoler forekom vist kun i fag som sløjd og husgerning.
Jeg er glad for, at jeg har oplevet den ægte mandehørm og værkstedshumor – den står åbenbart ikke højt i kurs mere!

JensH

Posted: 12 august 2009 - 13:29 - Svar

@Gunnar Biering & Janne

“Jeg er glad for, at jeg har oplevet den ægte mandehørm og værkstedshumor – den står åbenbart ikke højt i kurs mere!”

Jojo, selvfølgelig gør den det. Jeg oplevede den selv da jeg aftjente værnepligt i kamptropperne. Men den kan du jo stadig opleve mange steder. Hvis du interesserer dig for fodbold, kan du tage i enten i Parken (nedre C tribunen) eller på Brøndby Stadion, (Faxe tribunen), hvor du vil opleve masser af mandehørm. Der er også kvinder tilstede, men det forudsættes de ‘kører med på jargonen’, (hvad de så også gør). Hvis du ikke ligefrem interesserer dig for fodbold, så må du jo opsøge andre miljøer hvor den slags mandehørm du efterlyser trives. Uanset 40 års kvindekamp kommer de aldrig af med at vi mænd en gang imellem skal udleve vores ‘indre drengerøv’ 🙂

Men noget helt andet er en samfunds-institution som Folkeskolen. Her skal samfundets normer om at arbejde for ligestilling mellem kønnene i høj grad være i højsædet. Og derfor skal vi ikke have en kunstig kønsopdeling, der så kan bruges som platform af ‘de formørkede’ til at få indført kønsapartheid her i landet.

Janne

Posted: 12 august 2009 - 13:30 - Svar

Gunnar

“Jeg er glad for, at jeg har oplevet den ægte mandehørm og værkstedshumor – den står åbenbart ikke højt i kurs mere!”

Det har jeg skam også oplevet. Og jeg har intet imod mandehørm og værkstedshumor. Blot synes jeg at små skolebørn skal have indlæring og viden der svarer til deres alder og udvikling. Mandehørm er netop ikke drengehørm.

De gamle landsbyskoleklasser var måske ikke opdelt fysisk efter køn (kunne dog være), men børn blev ofte placeret efter hvor de hørte til på den sociale rangliste og der forventedes meget ofte ikke det samme af piger som af drenge og det forventedes at piger var føjelige og stille og at drenge godt måtte fylde og høres – særligt hvis det var drenge fra store bøndergårde.

Forventningen om at piger, fordi de er piger skal opføre sig på en bestemt måde kan også nemt snige sig ind i folkeskolen igen – med kønsapartheid pædagogik og hijab. Det synes jeg er en meget dårlig idé.

Janne

Posted: 12 august 2009 - 14:09 - Svar

Her er et godt eksempel på en ekspert der får gjort adfærd til kun et spørgsmål om køn.

“For eksempel er det en lettelse for pigerne at være alene i fysiktimerne, hvor de ofte bliver tromlet af de eksperimenterende drenge, mener han.”

h t t p://www.180grader.dk/nyheder/Skoler_er_begyndt_at_k_nsopdele_undervisn ingen.php

Men sådan er det bare ikke altid og det tages der ikke hensyn til med en rigid kønsopdeling. Det kommer til at minde om primitiv darvinisme, hvis man kønsopdeler. Der er drenge der ikke eksperimenterer og er stille og der er piger der er det modsatte. Og sådan skal de have lov til at være – både sammen med piger og drenge. Det forhindrer folkeskolen dem i ved at indføre sortskole kønsapartheid. Tåbeligt at en ekspert er så firkantet, konform og gammeldags.

Vivi Andersen

Posted: 12 august 2009 - 20:58 - Svar

At begynde at tillade en tilbagevende til kønsopdelte skoleklasser er ude af trit med den kendsgerning, at vi lever i det 21. årh.

Mennesker, uanset køn, skal kunne samarbejde indenfor alle slags fag – her på jorden, som i rummet !

Der skal ikke bøjes af for muslimers krav tværtimod skal vi gøre det klart for dem at en sådan opdeling vil vi ikke og kan vi ikke acceptere.

En fortsat insisteren fra deres side burde udløse svaret, at der eksisterer nogle og halvtreds islamiske lande hvor de kan udleve deres Koran bestemte, islamiske adfærd.

Så forslaget til dem må blive at vi gerne vil hjælp dem afsted til et af disse lande, men de får ikke deres islamiske leveregler gennemført her i landet.

Spørgsmålet er ikke OM vi kan tillade os at agerer på en sådan måde, for det kan vi, men om vores politikere har rygrad nok til at tydeliggøre denne holdning overfor de herboende muslimer.

The Muslim Brotherhood skrev for nogle år siden manualen for hvordan muslimerne i Europa og USA skal anvende den metode som vi kalder Salamimetoden.

Først tager man fat på at BEDE om at muslimer få lov til at indrette sig islamisk indenfor, for samfundet som helhed, knapt så betydningsfulde områder – det kan drejer sig om fødevarer indenfor i en institution, et badeforhæng, at man får lov til at gå tidligt om fredagen mod af arbejde mere de øvrige dage…..osv..

Man fortsætter så stille og roligt med at udvide området for særbehandling og som tiden går bliver bliver det til KRAV og områderne der kræves indrettet islamisk bliver af større og større betydning for hele samfundet.

Hver eneste gang de vantro giver efter vare det kun kort tid, før de næste krav kommer.

Taget i betragtning at antallet af muslimer som ifølge myndighederne her i landet ligger under 10% må man sige, at disse mennesker allerede nu fylder enormt meget .

Og taget i betragtning, at Islam´s hensigt ER APARTHEID, den fuldstændige opdeling indenfor alle områder og på alle niveauer, som giver sig praktisk til udtryk i form af det dualistisk, opdelte samfund ( vantro-rettroende, rene-urene, 1.klasses mennesker – 2. klasses mennesker osv.) så vil ethvert tilsagn til muslimer om at indrette den Folkeskole/-klasse, hvor deres barn/børn går, efter den islamiske kønsopdeling være et knæfald for denne apartheid !

  Mia

  Posted: 12 august 2009 - 21:45 - Svar

  Ja, det kan godt undre, at man igen er begyndt at kønsopdele under påskud af at ville gavne “de stille piger”. Specielt set i lyset af at piger i Danmark aldrig har klaret sig så godt i skolen, som i gør nu.
  Jeg kan godt huske enkelte irriterende drenge fra min skoletid, men på den anden side så har dét, at vi fik lov til at se hinanden an dengang og i samme anledning blev tvunget til at tage på lejrskoler sammen, gjort, at disse drenge, nu hvor de er blevet voksne mænd, respekterer os som ligeværdige.

Mette

Posted: 12 august 2009 - 22:18 - Svar

Jeg husker ikke, at der nogensinde var problemer i skolen med, at piger og drenge gik i samme klasse, og jeg ville nødigt have gået i klasse med kun piger. Lejrskolerne var også fælles, men vi havde gymnastik hver for sig, og i sommerhalvåret var der tradition for, at pigerne spillede langbold iført meget lidt i skolegården, og det gjorde vi skam gerne og lod, som om vi ikke vidste, at vi havde tilskuere.

Jeg holder meget af mine gamle kammerater, vi har siden gymnasietiden været en ubrydelig klan, i øvrigt med en skæv fordeling på dobbelt så mange drenge som piger. Nogle af os har gået i skole sammen siden anden klasse.

Leave a Comment