18
aug
Seneste opdatering: 19/8-09 kl. 0142
33 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Iransk stats-tv er som bekendt også islamisten Yvonne Ridleys arbejdsgiver. Erasmus Universitetet kan stadig bruge  ham:

Rotterdam city council has sacked its controversial advisor on integration Tariq Ramadan, the NRC reports on Tuesday, quoting council sources. The paper says officials believe Ramadan can no longer ‘lead the dialogue in the city’ because he himself has become part of the debate. Last week it emerged that Ramadan presents a weekly programme on Iran’s Press TV which is paid for by the Iranian authorities. Ramadan, 46, has been attached to the city council for two years and is a visiting professor at Erasmus University, a post paid for by Rotterdam, the paper says.

In an open letter in the NRC on Tuesday, Ramadan says: ‘The present controversy says far more about the alarming state of politics in the Netherlands than about my person.’ The city says that Ramadan lost his credibility as an integration adviser. Erasmus University Rotterdam is firing Ramadan as well. Ramadan, who’s currently on vacation in Morocco, says he intends to sue, as this move injures his honor and dignity.   Rotterdam sacks integration advisor, Rotterdam fires Tariq Ramadan over Iranian TV show.

Dhimmi-status i eget land

Non-Muslim teachers at As Siddieqschool and other schools are treated kindly, but not as full-value colleagues. Hennie Metsemakers had gone to work at the school full of integration ideals. “The leadership was attentive and nice, but turned out to have a hidden agenda. In the breaks, we had to eat separately. We were not allowed to be greeted in the same way as Muslim teachers, not with the word salaam, peace, because non-Muslims cannot know what peace is.” According to Metsemakers, the school wants to teach children that they are not allowed to be friends with non-believers. “Only Muslims can after all be good people.” ‘Apartheid at Islamic Schools’

Mere Holland: Tv programme Nova and politician Geert Wilders will not be prosecuted for publishing Danish cartoons.
A further legal case centering on cartoons by an artist known as Gregorious Nekschot is still under investigation.

Muslimsk familie flytter fra tørklædetyranni

Historier som denne kan bringes herfra og til dommedag, men debatten i medierne vil stadig være i permanent selvsving på spørgsmålene om “frivillighed” og “beklædningsgenstande”. Husk i øvrigt at denne positive, assertive handling kun er mulig så længe moderate individer som Rosa Hassan kan finde ly i områder med mindre islamisk islæt.  Hendes krav om selv at bestemme hvordan hun praktiserer sin religion forudsætter at magtforholdene er hende gunstigt stemt, da hun ikke på islamisk lovgrundlag kan argumentere for at hun har ret (LFPC).

For Rosa Hassan er Tagensbo Skole ikke en mulighed som skole til datteren Samaa. Der-for må familien nu flytte til Virum for at sikre datteren en skole, de har tillid til. […]

Jeg ønsker, at min datter skal have en uddannelse og have de samme muligheder, som jeg har haft, og det kræver, at det faglige niveau på skolen er i orden, samtidig med, at hun lærer de danske værdier at kende,” siger Rosa Hassan […]

“Min datter skal ikke være en af “indvandrerne fra bussen”, der altid kommer for sent. Jeg har hørt historier om, at det fungerer dårligt – og igen tror jeg, at det bliver nedprioriteret, fordi det er de dårligst stillede, det handler om,” siger Rosa Hassan . […]

“Mit barn skal ikke drilles, fordi hendes kyllingepate ikke er halal eller hånes, fordi jeg ikke går med tørklæde, som jeg ved, at det sker, når der er mange børn med meget traditionelle muslimske forældre. Vi er også muslimer, men vil have lov til selv at bestemme, hvordan vi praktiserer det. […]Min datter skal ikke drilles, fordi jeg ikke bærer tørklæde

Frafalden og på flugt fra kvindeindpakningen

6a00d8341c60bf53ef0120a50012cb970b-500wiBorn in the USA. For en ordens skyld skal nævnes at de følgende oplysninger hidrører fra en kilde tæt på Rifqa Bary som Pamela Geller er i kontakt med, og ikke er officielt bekræftede, hvis ellers mainstreammedierne nødvendigvis er en garanti for dette. Myndighederne i USA ønsker hende ‘hjem’ til familien (LFPC).

[…] Rifqa Bary is an honor student, a cheerleader – a good girl. Like Amina and Sarah Said, she lived two lives: she was a happy productive successful student in school and a tortured, oppressed and Muhammad bary brutalized victim at home. Many in her school were shocked to hear that Rifqa, the quintessential good girl, had run away from home; those close to her were not surprised at all.

On several occasions friends of Rifqa would bring her down to the school counselor because of bruises on her legs and her arms, beatings suffered at the hands of her father and brother (sounds like Islam Said). The middle school, in a serious dereliction of duty, did not report these beatings to child welfare services. Beatings were random, violent, unprovoked. Take, for example, when Rifqa and her father Mohammad were driving in the car. He would force her to wear the hijab, which she hated. In her discomfort she would slouch down, embarrassed, and her father would haul off and sock her in the face so that she never forgot to sit up straight in her costume. The beatings were regular and so much a part of the landscape of Rifqa’s life, she became inured to them, just like Amina and Sarah and Aqsa and every “honor” victim.

Rifqa: “He took that laptop and waved it in the air and he was about to beat me with it, and he said, “If you have this Jesus in your heart, you’re dead to me. You’re not my daughter.” And I refused to speak but he said, “I will kill you. Tell me the truth.” In these words, bad words, cuss words. So I knew that I had to get away”

It was only when her father was warned by the members of the Muslim community at Noor Islamic Cultural Center that his daughter was an apostate, that Rifqa bolted. She had to run: he vowed to kill her in the time honored Islamic tradition of honor killings. […] Rifqa Bary Before her Escape: Beatings, Brutality, Subjugation

European Arrest Warrant mødt med apati

En søgning på Infomedia på European Arrest Warrant (EAW) og Schengen II giver sølle 14 unikke hits for samtlige danske medier i samtlige år. En stor del er på engelsk, f. eks. på JPs Copenhagen Post. Tanken om at man som dansker snart kan blive krævet udleveret til retsforfølgelse i hel- eller halvvejs bananrepublikker som Grækenland eller Bulgarien burde ellers virke bekymrende, skulle man mene, men som det vist efterhånden er veldokumenteret, er trusler mod det trygge samfund vi har taget for givet ikke noget der optager befolkning eller medier i nævneværdig grad. I Storbritannien er EAW ved at blive virkelighed for flere briter, så opmærksomheden ser ud til at være større end herhjemme (LFPC).

Hundreds of Britons are expected to be extradited across Europe for trivial offences after Britain signed up to a new arrest warrant scheme. The Home Office believes the number sent to face justice overseas is likely to treble when the draconian new agreement comes into force next April.

It means Britons in receipt of a European arrest warrant (EAW) could be sent for trial anywhere else in the EU for minor crimes such as drunkenness and driving offences. […]

Under the controversial new rules, a key part of the so-called Schengen Information II system, the police will be forced to respond to all EAWs.

Anyone who has an EAW issued against him or her will be automatically taken into custody. British courts must then allow an extradition, even if there are concerns about the standards of justice in the country they are being sent to. For example, trials in Poland, Greece and Bulgaria are often held without an English translation.

Last month the Daily Mail highlighted how 20-year- old Briton Andrew Symeou was extradited to Greece under an EAW to face charges of killing a British teenager in a fight in a bar. He claims his friends were beaten by police into implicating him. […] Extradition threat to hundreds as Britain signs up to EU law


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Morten - - -

Posted: 18 august 2009 - 11:40 - Svar

Det er også så massivt et overgreb, at man ikke ved, hvad man skal sige, eller hvem man skal sige det til. Ingen ved, hvem der har designet dette. Ikke et navn har vi. Og ingen at gå til hertillands.

Historisk set, var Danmark et af de få lande, der kæmpede imod dette forehavende. Den – og kun den – omstændighed, gav anledning til en artikel i Information, der hævdede, at Danmark modarbejder bekæmpelsen af racisme i Europa. Æh, jo, øh fordi denne arrestordre ikke mindst er vendt mod racister og terrorister. I den forbindelse blev tiltaget således nævnt indirekte. Sagen er jo den, at man kan blive udleveret for en handling/ytring, som ikke ulovlig i det land, man opholder sig i, når blot den kaldes “racistisk” eller forbindes med terror i en eller anden definition.

Den ofte hædrede Søren Pind går også “ind for EU”, så det er ikke til ham, man skal gå. For det at “gå ind for” EU er nemlig noget meget. meget alvorligt, der gør, at man tier overfor fænomener som dette, hvor den logiske konsekvens ellers ville være i det mindste at forandre standpunkt i forhold til EU.

Men man går man ind for EU, så vedbliver man at gå ind for EU – til den bitre ende. Eller man forlader poliotik, subsidiært melder sig ind i Dansk Folkeparti eller enhedslisten. For alle andre partier har udrenset eller tvangsomvendt deres modstandere.

En Søren Pind kan brokke sig. Og love at virke for bla., bla. Men det kan aldrig blive for galt for ham.

– – –

LFPC

Posted: 18 august 2009 - 11:52 - Svar

Det siger sig selv at med Tyrkiet i EU er det også af denne grund game over for europæisk frihed. Jeg kan dog ikke forestille mig at situationen i Europa den dag Tyrkiet evt. indtræder har ret mange ligheder med den nuværende. Der kommer til at ske meget i årene forinden, og en evt. indtræden vil ske med en baggrund vi kun kan gætte på nu.

Anonym

Posted: 18 august 2009 - 12:13 - Svar

Tillad mig spagfærdigt at minde om, at Den Europæiske Arrestordre allerede er i brug herhjemme: For et års tid siden blev et sølle fjols udleveret til retsforfølgelse i Tyskland, fordi han – vistnok sammen med et tilvarende fjols fra Sverige – havde distribueret noget nazi-muzak – hvilket ikke er ulovligt. Men det er det i Tyskland, med en strafferamme på op til 4 år. Tyskland er jo stadig et vaklende demokrati, som ikke helt har fået gjort op med fortiden, men beholdt en del tankegods fra det forrige Reich i et misforstået forsøg på at glemme.

Når Danmark nu udleverer sine egne statsborgere til lande med primitive demokrati- og retsopfattelser, er det et virkeligt smart træk at begynde med en sådan tåbe, som ingen kan føle sympati for. Heller ikke jeg. Men dermed har man skabt præcedens.

Når således andre EUSSR-lande godt på vej ind i Sharia-tilstande, såsom UK, Sverige, Holland og Belgien, herefter forlanger danskere med politisk ukorrekte holdninger udleveret, er det blot en ekspeditionssag. Og lur mig – længe inden Tyrkiet bliver fuldt medlem af EUSSR vil man have “særlig begunstigende aftaler” i kraft.

Men det behøver vi ikke at ulejlige os med at lede efter i medierne. Der er – som altid forud for et angreb – radiotavshed.

Skjoldungen

Posted: 18 august 2009 - 12:13 - Svar

Tillad mig spagfærdigt at minde om, at Den Europæiske Arrestordre allerede er i brug herhjemme: For et års tid siden blev et sølle fjols udleveret til retsforfølgelse i Tyskland, fordi han – vistnok sammen med et tilvarende fjols fra Sverige – havde distribueret noget nazi-muzak – hvilket ikke er ulovligt. Men det er det i Tyskland, med en strafferamme på op til 4 år. Tyskland er jo stadig et vaklende demokrati, som ikke helt har fået gjort op med fortiden, men beholdt en del tankegods fra det forrige Reich i et misforstået forsøg på at glemme.

Når Danmark nu udleverer sine egne statsborgere til lande med primitive demokrati- og retsopfattelser, er det et virkeligt smart træk at begynde med en sådan tåbe, som ingen kan føle sympati for. Heller ikke jeg. Men dermed har man skabt præcedens.

Når således andre EUSSR-lande godt på vej ind i Sharia-tilstande, såsom UK, Sverige, Holland og Belgien, herefter forlanger danskere med politisk ukorrekte holdninger udleveret, er det blot en ekspeditionssag. Og lur mig – længe inden Tyrkiet bliver fuldt medlem af EUSSR vil man have “særlig begunstigende aftaler” i kraft.

Men det behøver vi ikke at ulejlige os med at lede efter i medierne. Der er – som altid forud for et angreb – radiotavshed.

LFPC

Posted: 18 august 2009 - 12:24 - Svar

Når jeg søger på Infomedia på denne danske oversættelse af navnet får jeg 909 hits, men umiddelbart kan jeg se at der er rigtig mange gentagelser af det samme stof, så vi taler sikkert kun om 2-300 unikke hits, hvilket stadig er uhyggeligt ringe set i forhold til ordningens konsekvenser. Ligesom når man søger på muslimske begreber som taqiyya og lign. er mange af hitsene i kronikker og læserbreve. Det er særdeles minimalt hvad journalister selv finder på at grave i. Og her skal for god ordens skyld nævnes at den ekstreme venstrefløj (Dagbladet Arbejderen, Modkraft) er mere obs på EAW end mainstreammedierne, selv om de metoder de selv vil udsætte deres modstandere for sikkert ikke lader denne noget tilbage.

Mette

Posted: 18 august 2009 - 13:18 - Svar

Jeg synes, at Jyllands-Postens leder får sagt noget væsentligt i dag.

Det virker idiotisk, at fremsætte forslag om forbud og kalde det “Demokratisk integration”. Bvadr!

Det forholder sig dog anderledes med bederummene i de offentlige bygninger, de bør naturligvis udryddes hurtigst muligt.

“Uanset hvad man kan mene om forskellige mere eller mindre fantasifulde påklædninger, og uanset hvilken pris bærerne af besynderlighederne måtte være parate til at betale, så er det en ganske ubærlig tanke, at staten gennem lovgivning skulle bestemme, hvordan frie borgere i et frit land skal gå klædt.

Der er mange muligheder for at få afsporet dette afgørende synspunkt, for naturligvis er der en lang række situationer, hvor der må stilles krav til beklædningen, men det har bare ikke noget med et generelt lovforbud mod en symbolladet religiøs beklædning at gøre.

Der hersker i forvejen både skrevne og uskrevne regler om, at ens offentlige fremtræden i det mindste ikke må forstyrre den offentlige orden, og et vist mål af anstændighed er trods tidernes skiften stadig påkrævet.

Skolelærere må naturligvis ikke dølge deres ansigt for eleverne, og eleverne må ikke dølge deres ansigt for lærerne.

En person, der er til samtale med en eller anden myndighed, skal selvfølgelig kunne identificeres, ansigtet skal kunne ses.

Enhver, som varetager et offentligt embede, må give sig til kende, og private virksomheder skal selvfølgelig have ret til at fastlægge normer for, hvordan de ansatte skal gå klædt i arbejdstiden.

Kvinder, som vælger at færdes i en dansk offentlighed iført burka eller niqab, må være rede til at betale prisen for det. De kan ikke anvende buskort med fotolegitimation, de kan ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed heller ikke hæve dagpenge, de kan ikke køre bil, og de bringer sig i det hele taget i en selvvalgt social isolation.

Dette sidste kan måske oven i købet være del af formålet med det hele, og det understreger klædedragtens dybt usympatiske funktion.”

http://jp.dk/opinion/leder/article1784753.ece

Janne

Posted: 18 august 2009 - 13:19 - Svar

“Jeg ønsker, at min datter skal have en uddannelse og have de samme muligheder, som jeg har haft, og det kræver, at det faglige niveau på skolen er i orden, samtidig med, at hun lærer de danske værdier at kende,”

Det er dejligt at høre og jeg håber at den muslimske pige og hendes familie bliver taget godt imod på den nye skole.

Janne

Posted: 18 august 2009 - 14:05 - Svar

Det kan undre at mange politikere og danskere i det hele taget har så travlt med at kæmpe for islamisk klædedragt til kvinder – uanset hvad der følger med klædedragerne af foragt for kvinder og manglende frihedsrettigheder og usundhed.

De der forsvarer hiqab og burka til kvinder siger ofte at det ikke er undertrykkende dragter. Men har de selv prøvet at have burka eller niqab på i et helt liv? Har de undersøgt hvad burka og niqab kvinder oplever af begrænsninger – hvad de må undlade at gøre af hensyn til burka og niqab påklædningskravet? Det lader det ikke til.

Mange der forsvarer niqab og burka er selv frie og selvstændige og indflydelsesrige personer med gode og spændende jobs, men stadigvæk så er de med til at fastholde kvinder i inaktivitet, manglende uddannelse, usundhed og isolation og væk fra arbejdsmarkedet, væk fra stranden, væk fra fysisk aktivitet, væk fra at leve som en helt menneske med mange muligheder og valg – som dem de selv har.

Jeg tror næppe at vestlige tilhængere af burka og niqab selv ville gå med den beklædning og jeg tror næppe heller at de ville synes at det var en god ide at give deres egne døtre burka eller niqab på. Men niqab og burka er altså godt nok til kvinder fra islamiske samfund. Man må tage sig til hovedet over nogle veluddannede personers dobbeltstandard engang imellem. Vis da hellere at islamiske kvinder godt kan være islamiske kvinder uden at skulle uniformeres i sorte, begrænsende og usunde telte.

JensH

Posted: 18 august 2009 - 14:10 - Svar

@Mette

Mette, det forslag har ikke en kinamands chance for at blive vedtaget, hvad de Konservative ganske givet også er klar over. De skal bare profilere sig som ‘hårde’ i værdidebatten. Omvendt må jeg trods alt sige, at dette forslag virkelig har givet anledning til debat om ikke bare burkaen, men islam generalt og dets rolle i det Danske samfund. Og det er tiltrængt.

Robin_Shadowes

Posted: 18 august 2009 - 14:58 - Svar

Dom drakoniska lagarna bekymrar mig också. Börja nu inte hålla käft bara för detta. Dom har säkert redan samlat in allt bevismaterial dom behöver från oss som bloggar eller kommenterar för användning i rättegång när den tiden kommer. Så på så vis har vi redan gett dem repet att hänga oss med. Det värsta är kanske ändå inte att bli utlämnad till andra europeiska länder som är någorlunda eller mycket civiliserade. Nej, det blir etter värre att bli utlämnad till Turkiet där tortyr är mycket vanligt förekommande. Men det är ju tänkt att även länder som Libyen och andra nordafrikanska länder skall komma med så småningom. Där stannar det kanske inte med tortyr om man blivit utlämnat för att ha kränkt deras förbannade pedofet. Vi i väst får inte utvisa avskum som hotas av dödsstraff i sina hemländer men kommer våra politiker bry sig om nån av oss blir hängd i ett MENA-land? Nej, jag tror inte det. Det kommer vara “radio-silence” om det.

Mette

Posted: 18 august 2009 - 15:07 - Svar

JensH

Enig, de skal bare profilere sig, og det er ikke nogen stor succes.

Det havde været langt bedre, hvis de havde sagt, at vi ikke accepterer de ækle islamiske gevanter, og at undladelse af et forbud ikke er det samme som at legitimere dem. Derefter kunne de – som flere kommentatorer foreslår – meddele, at det vil blive opfattet som arbejdsvægring, hvis kvinder bærer burka og i niqab, og at de derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og følgelig ikke skal have kontanthjælp, førtidspension, eller hvad de ellers begaves med.

Man kunne også, da det er fuldstændig rimeligt, indføre tørklædeforbud i skoler, på læreanstalter og i alle offentlige stillinger.

Dernæst kunne de konservative have opfordret arbejdmarkedet til at indføre beklædningsreglementer, hvor tørklæder ikke accepteress, fordi de skaber spændinger af forskellig art.

Det ville have pyntet i vort politiske liv, men det tør de ikke i det dameparti, som Det Konservative Folkeparti har udviklet sig til. Det konservative damevælde begynder at ligne det radikale, og så forsvinder de mænd, der er værd at samle på. Ingen ambitiøs mand med jordforbindelse og et godt hoved gider at være under tøflen og i parti med Khader.

Mette

Posted: 18 august 2009 - 15:14 - Svar

Robin

Du har ret, de har allerede samlet det nødvendige om bloggerne. Nogen fører nogle forbandede kartoteker og gemmer indlæg, som de tillader sig at forfalske og derefter citere fra. Nogen kender alle de beskidte tricks.

Det skal man ignorere. Desuden er vi vældig mange.

Peter Buch

Posted: 18 august 2009 - 15:32 - Svar

Konsekvensen af EAW udleveringsaftalen er at man fremover kun kan være på sikker ytringsfrihedsgrund når målestokken hos landet med den største begrænsning med hensyn til ytringer benyttes. Ikke noget at medvirke i efter min mening. Ud af dette med Danmark. Eller ud af EU såfremt der er talen om fælles EU-relateret-lovgivning.

Det var i december sidste år dommen om udvisning til Tyskland faldt, og siden ved jeg ikke hvad der skete i den specifikke sag, se eventuelt Balders opremsning:
http://blog.balder.org/?p=586

Morten - - -

Posted: 18 august 2009 - 15:39 - Svar

“Jeg går ind for EU” ophæver i praksis alle gode intentioner en hvilken som helst politiker måtte have.

Hvi da stemme på en sådan politiker ?

– – –

JensH

Posted: 18 august 2009 - 15:46 - Svar

@Mette

Nu kan det vise sig, at de Konservative har skudt sig selv i foden med forslaget om et Burka-forbud. DF har meddelt, at de vil fremsætte forslaget i Filketinget, og Lene Espersen har meddelt, at de Konservative ministre vil stemme sammen med ministerne fra Venstre, og Venstre er imod et sådant forslag. Det er lige som lidt af et ‘anti-klimaks’, at de Konservative ministre må stemme imod partiets eget forslag, ikke sandt??

JensH

Posted: 18 august 2009 - 16:00 - Svar

OT

Så har Politken endelig brudt med alle journalistiske principper og er gået over til ren politisk aktivisme. Pamflettens tågehorn og politske kommentator, Peter Mogensen, skal i aften optræde ved denne patetiske støttekoncert for amnesti til de afviste asylansøgere. Peter Mogensen udtaler til sin egen ‘avis’:

“Jeg er den, som repræsenterer Politiken til koncerten i aften. Det her er også avisens måde at vise lidt opbakning til en sag, som vi mener er værdig«, siger han”.

Jeg vil sige de er dybt uærlige når de ikke tør fremlægge de ændringer udlændingepolitikken de mener vil gøreDanmark til et ‘anstændigt land’, og istedet kører på ulækker moralisme og løgnagtig fremstilling af sagen. Men de ved selvfølgelig at i det øjeblik de rent faktisk fremlægger den udlændingepolitik de i virkeligheden ønsker indført, så er der stort set ingen der gider at høre på dem mere.

JensH

Posted: 18 august 2009 - 16:01 - Svar

Hov jeg glemte linket til Politkens selvforgerligende artikel:

http://politiken.dk/kultur/article770461.ece

Mette

Posted: 18 august 2009 - 16:07 - Svar

JensH

Det lå jo lige for, at de konservative ville lande der, og hvor er det dumt. Lene Espersen har begået mange dumheder i sin ministertid, måske klarede hun sig kun, fordi hun var under Foghs vinger og samtidig gjorde, hvad han ville have. Fik Lissabontraktaten godkendt for eksempel.

Der er brug for et helt nyt konservativt parti.

Proclus

Posted: 18 august 2009 - 20:33 - Svar

“…da hun ikke på islamisk lovgrundlag kan argumentere for at hun har ret.”

Lige i øjet!!!

Det er nemlig hele plottet her! Som muslim underkaster man sig! Ikke al den lirum larum med at shoppe rundt efter smag og behag, det er en fuldstændig pakke som gamle Abdul så rigtigt bemærker.
De muslimer som chikanerer hendes børn er intetandet end skolegårdens afdeling af shariapolitiet. Nørrebro er nu Dar al Islam og dem som ikke kan tåle lugten i bageriet kan bare pakke og flytte. Endnu!!!

Jeg så de konservatives pressemøde fra Kokkedal på Tv2 news idag. “Demokratisk integration” var titlen på det initiativ man ville i søen med. En rigtig Khadertitel. Demokratiet er åbenbart ikke længere bare en styreform men en livsstil. Hvor Islamisk! Det er derfor han har det tatoveret på armen. Det er en slags Allahu Akbar!
Dertil ville man sætte penge af til registrering af/forskning i misdannelser opstået gennem fætter-kusine knalderi, men også andre “kulturlidelser” såsom fedme og manglende foreningsengagement.
Ikke nok med at den islamiske masseindvandring har kostet danskerne en herregård og undergraver vores frihed, sikkerhed og velstand.
Nej vi skal nu punge igen fordi muslimerne spiser sig store og tykke, ikke gider at være medlem af danske foreninger og boller deres nærmeste familie!
Muslimer og udgifter hænger åbenbart uløseligt sammen.
Espersen som fornyligt bekendtgjorde at “militante muslimske ekstremister” er en stor trussel mod vores samfund, kan alså ikke finde på andet end at smide flere penge efter dette gab som allerede har slugt milliader og tilstadighed plager os med sin appetit på destruktion.

Mere og mere kostelig integration! Man fodrer løven i troen på den er mæt når den når frem til en selv.

At slå denne gordiske knude over med en sund repatrieringspolitik, som ville være bedre og billigere tænker de ellers åh så økonomiske konservative ikke på! De tør slet ikke tænke i de baner. Ingen tanker uden for multikultiregimet, det kunne ende med at blive farligt.

Man har bygget en Leviathan som man ikke længere kan stoppe. Den må løbe sig selv i grøften før man kan ændre kurs. Og det kommer til at gøre avs!

  Fritz

  Posted: 18 august 2009 - 21:28 - Svar

  Det er sku smukt.

Poul Højlund

Posted: 18 august 2009 - 21:18 - Svar

Hvis man et øjeblik må vende sig mod den praktiske politik i den virkelige verden, så er Burka-forslaget slet ikke så tosset.

1. Der ser umiddelbart ud til at være bred opbakning i befolkningen, og den kommer vel at mærke til udtryk. Med andre ord er det lykkedes Khader at bryde igennem og sætte en væsentlig dagsorden. Kun han kan som muslim lykkes med det forehavende.
2. For første gang nogensinde diskuteres nu på et seriøst politisk niveau et forbud, der er specifikt rettet mod Islam og alene mod Islam.
3. Diverse “eksperter”s argumentation imod er så skingrende tåbelig, så selv journalisterne dårligt kan tage det alvorligt, – befolkningen da slet ikke.
4. Det er en god øvelse for landet at øve sig i forbud rettet direkte mod Islams fremtrædelser.
5. Den reaktion, vi må forvente fra islamisterne, vil berettige forslaget i sig selv.
6. Venstre afsløres som en flok lallende liberale i denne sag.
7. Den islamistiske fangedragt har ingen sympati noget steds uden for islamistiske kredse. Der kan argumenteres i mod den ud fra et rent feministisk synspunkt, ud fra et “humanistisk”, etc.
8. Timingen er perfekt i forhold til Camres og Hedegaards nye udgivelse, – håber, at de formår at fastholde dagsordenen og udnytte lejligheden.

Etc. etc. Bemærk også, at de konservative rykkede i felten med et nyt forslag om at registrere oprindelse (etnicitet) ved handicapfødsler, specifikke sygdomme, m.v.

Jeg ser de konservatives burka-forslag som det første, men helt afgørende skridt i den rigtige retning, – nemlig lovgivning rettet specifikt mod Islam og ikke det sædvanlige religionsneutrale, alt-er-lige-godt/skidt, vi oftest præsenteres for.

(For god ordens skyld: jeg orker ikke en detaildiskussion om de enkelte punkter; de er et forsøg på at opsummere. Men kommentarer er selvsagt velkomne).

  Proclus

  Posted: 18 august 2009 - 23:37 - Svar

  Kære Poul

  Jeg er først og fremmest enig med mig selv! Den havde du nok ikke set komme hva? 🙂

  Den der forbudsvej styrer mod en pøl af kviksand. Muslimaerne er lige så fanatiske som deres mænd, sådan noget her styrker kun deres jihad og der er ingen ordentlig bonus til den vantro. De store kolonier forbliver overalt i landet.
  Du siger at det åbner op for en salamimetode hvis slutsten er et generelt forbud mod alt Islamrelateret?!
  Det tror jeg ikke. Det fjerner igen fokus fra essensen som er Islam og kører på noget med noget stof. Khader gider ikke tale Islam derfor sådan en undvigemanøvre!
  Lad os hellere tale Islam, sharia, antal muslimer og enklaver uden omsvøb. Det er der ikke nogen der gider siger du, det bliver aldrig til noget! Det gør det ikke hvis vi lader os fange i det her forbudsmaskineri. Det er som at tisse i bukserne på en kold vinterdag.
  Og man kommer til at fremstå som om man dybest set synes Islam er ok hvis bare tørklædet ryger og kanterne slibes af jihadden. Det kommer tilgengæld ALDRIG til at ske under pres udefra!!! Man snyder derfor sig selv!

  Derfor: Lad os være åbne og ærlige og sige at ummahen og den islamiske ideologi skal ud af landet. Det styrker jihadden ja, det virker usansynligt nu, men, men, men i sidste ende er det eneste vej fremad.
  Jeg vil lige tilføje at lige meget hvad vi gør, laver af forbud osv. bliver vi indhentet af det faktum at den kritiske masse for muslimer i et kuffarsamfund vil være nået inden man kan nå at bøje af fra skadeeffekterne af denne udvikling. De udfolder sig forsåvidt spædt allerede nu!

   Proclus

   Posted: 18 august 2009 - 23:48 - Svar

   Det sidste lyder en smule fatalistisk. Det hjælper at gøre og sige noget, selfølgelig!!!

   Min pointe var mere at vi ikke slipper uden ridser i lakken, de er kommet.
   Hvor dybe de skal blive bestemmer vi stadig!

LFPC

Posted: 18 august 2009 - 21:46 - Svar

Jeg kan sagtens tilslutte mig de enkelte punkter du opremser, men spørgsmålet er for mig om de kan opveje den prøve som denne lovgivning skal bestå: Håndhævelsen. Jeg nævnte i min post umuligheden af at håndhæve et sådant forbud – det vil sætte patruljerende betjente i en ekstremt vanskelig situation, og vi ved dertil hvor pressede politiet er på ressourcerne. Jeg spår en sådan lovgivning en krank skæbne på gadeplan, og værre er det derfor end hvis der ikke havde været et forbud, fordi vi vil have udstillet vores afmagt.

Jeg fornemmer at dette forslag er 100% Khaders kærlighedsbarn. Uden ham intet forslag, og uden hans etnicitet ingen opbakning fra partiet. Det er et meget spinkelt grundlag, så vidt jeg kan se.

Mon ikke lovgivning der sætter grænser ville være en bedre idé? F. eks. som Mette skrev, at indpakkede kvinder ikke kan siges at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og at de naturligvis ikke kan bestride jobs i det offentlige der involverer kontakt med mennesker. Dertil et totalt opgør med særhensyn i skoler, svømmehaller osv.

Poul Højlund

Posted: 18 august 2009 - 21:55 - Svar

@ LFPC

Skidt med forslagets spinpolitiske baggrund, – du kan meget vel have ret, – og den med håndhævelsen: lov skal følges, ikke håndhæves for at blive fulgt. Skulle forslaget få gang på jorden – tvivler – så vil befolkningen utvivlsomt være stærkt behjælpelige med håndhævelsen.

Pointen er, at vi for første gang seriøst diskuterer lovgivning direkte rettet mod Islam, – kun en flig ganske vist, men i stort mørke blænder selv det mindste lys!

Proclus

Posted: 18 august 2009 - 22:07 - Svar

Sikke en sød og modig pige hende Rifqa!

Hun bliver vel sendt hjem til hakkebrættet af myndigheder som enten intet aner eller finder dhimmituden frem.

Det er ikke til at holde ud! 🙁

Benjamin

Posted: 18 august 2009 - 22:20 - Svar

Jeg tror det er sagen komplet uvedkommene hvorvidt det er kvindens eget valg eller ej. Desuden rager det mig en høstblomst om kvinderne bliver tvunget til at bære tørklæde under truslen om bank/allahs straf eller om de gør det “frivilligt”. Det er ny manipulerende og løgnagtig venstrefløjs-feministpropaganda, at forsøge at dreje den i retning af at “jamen hvis hun selv vil, så … og vi lever jo i et frit land”

Det er ikke DET som er sagens kerne, rent faktisk er det idioti at prøve at dreje den over imod en værdiladet debat. Sagens kerne er, at Danmark/Europa anno 2009 for alt i verden ikke skal gøre reklame for en ideologi, der går ind for stening og voldtægt af små børn. Og så kan det være nok så meget kvindernes eget valg, om de vil klæde sig ud som hættemåger eller ej, det er jeg faktisk rust ravende ligeglad med. Ellers har vi jo netop endnu en salamiskive i islamiseringen af vores land, vi husker jo sikkert sagen om kulturberigeren på det såkaldt “danske” U16 damelandshold, der insisterede på at spille med tørklæde:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/288006:Kirke—tro–DBU-forsvare r-toerklaede?all=1
hun fik lov af DBU med en argumentation om at “Ronaldo spiller jo også med pandebånd”. Goddag mand, økseskaft.

Den såkaldt “personlige frihed” bliver igen og igen misbrugt af venstrefløjen. Bare fordi man personligt har valgt noget og gør det af egen fri vilje, kan dette jo aldrig være noget argument for at kalde handlingen fornuftig eller gyldig;man kan jo også af eget valg kaste sig ud fra fjerde sal, men derfor er dette jo ikke nødvendigvis en fornuftig handling. Desuden er danskernes personlige frihed jo også blevet indskrænket (vi må ikke tegne en pædofil profet) uden at det fik rødstrømpe-sozierne til at fare op.

Derudover: Bare fordi en kvinde påstår at noget er af eget frie valg, er det jo ikke sikkert, at dette er rigtigt. Hvis hun er blevet banket til bære det skide viskestykke om hovedet siden hun var lille er det jo klart at det bliver “frivilligt”, hvis nu alternativet er at blive stukket ihjel af en bror eller faren.

LFPC

Posted: 18 august 2009 - 22:40 - Svar

Al snak om frivillighed mister enhver betydning når man kigger på den voldsudøvelse som kvindeindpakningen er forbundet med. Når imam Akkari gennembanker og næsten river et øre af en dreng der er kommet til at rive imamens lillesøsters tørklæde af, eller når kristne kvinder i Basra i Irak trues med drab eller lemlæstelse hvis de ikke tager tørklæde på, bare for at tage et par eksempler, så kan ingen tale om ‘valgfrihed’ eller ‘påklædning’.

Dette rette perspektiv er tilgængeligt og letfatteligt for enhver, problemet for vores side er at de andre har lukket helt af og er gået i selvsving.

Morten - - -

Posted: 18 august 2009 - 22:48 - Svar

Er den, der er født slave fri, hvis hun selv vil være slave ?

Burkaen er intet andet, end en mobil “stuearrest”. Mange af de kvinder, der færdes betinget ude, vil blive nægtet udgang, dersom de nægtes ret til at bære burka. Som William beretter om det fra Pakistan.

Jeg tror imidlertid heller ikke det hjælper at forbyde den. Af bl. a. af de grunde LFPC nævner. Med mindre det indgår i en meget større kampagne.

– – –

JensH

Posted: 18 august 2009 - 23:07 - Svar

Uanset om man er imod Burka forbud, så har det Danske ‘politi’ lige afgjort sagen. Et Burka-forbud kan overhovedet ikke komme på tale. Det kan nemlig ifølge formanden for Dansk Politiforbund, Peter Ibsen, føre til “konfrontationer”. Politifomanden udtaler:

“Der er stor risiko for sammenstød, hvis vi som politifolk på gadeplan skal til at håndhæve et forbud mod at gå klædt på en bestemt måde,” siger Peter Ibsen til Jyllands-Posten.

“Hvis det er så fundamental en del af de pågældende personers livsførelse og religion, frygter jeg, at kvinderne selv og deres bagland vil vende sig imod os, hvis vi standser kvinderne på gaden,” fortsætter han.”

Ja uha, deres ‘bagland’ kunne blive ‘pissed off’. Den slags kan det Danske ‘dialog-politi’ slet ikke klare. Jge synes på baggrund af den udtalelse det er relevant at spørge: Hvem bestemmer i Danmark. Folketinget eller det muslimske ‘bagland’??

JensH

Posted: 18 august 2009 - 23:07 - Svar

Peter Buch

Posted: 18 august 2009 - 23:34 - Svar

Endnu et argument for udvidelse af kolonihaven og bedre overvågen og sikring af dens perimetre. Personligt og i haven foretrækker vi, at se hvilke planter der går rundt.

LFPC

Posted: 19 august 2009 - 13:18 - Svar

Der er stor risiko for sammenstød, hvis vi som politifolk på gadeplan skal til at håndhæve et forbud mod at gå klædt på en bestemt måde,” siger Peter Ibsen til Jyllands-Posten.

“Hvis det er så fundamental en del af de pågældende personers livsførelse og religion, frygter jeg, at kvinderne selv og deres bagland vil vende sig imod os, hvis vi standser kvinderne på gaden,” fortsætter han.”

Hmm, dette argument synes jeg også jeg læste et sted på nettet 🙂 . Mere officielt kan afståelse af dansk suverænitet næppe udtrykkes.

Leave a Comment