23
sep
Seneste opdatering: 11/8-13 kl. 0517
37 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Børn med udenlandske mødre dukker sjældnere op på skadestuen end børn af danskere. Men de bliver langt oftere skoldede eller forbrændte. »På mange områder har indvandrere og deres børn et større forbrug af sundhedsydelser, men når det gælder skader, er forbruget lavere,« fortæller Hanne Møller til videnskab.dk. Til gengæld brænder børn af indvandrere sig langt oftere på strygejern end børn med danske forældre. Forbrændinger på strygejern er faktisk fire gange hyppigere blandt indvandrerbørn. Skoldninger og fyrværkeriulykker er tre gange så hyppige blandt børn af udenlandske mødre som blandt børn af danske mødre, og forbrændingerne er oftere alvorligere.Det kan skyldes, at indvandrere mangler viden om førstehjælp. Indvandrerbørn brænder sig oftere:

Vi kan godt lede forskningen på Syddansk Universitet lidt på sporet, så er de penge sparet. Sidst dette var på tapetet i sommeren 2007 sendte en erfaren læge,  vi kender udmærket os  følgende  beretning fra praksis:

Hvor længe endnu skal vi blive ved med at høre på alt det pladder om “etniske minoriteter” i tilfælde, hvor det ikke er dét, sagen drejer sig om? Vi har netop set denne endnu en artikel der omhandler om, “de etniske minoriteters massive overrepræsentation i retspsykiatrien“. Mere end 40 procent af patienterne har anden etnisk baggrund.

Det er det sædvanlige mummespil, som kun har det ene formål at bortforklare og forplumre visse ubehagelige detaljer. Skulle man falde for den slags sludder, kunne man komme til den konklusion, at så måtte der jo også være en hel del hinduer og buddhister og mange andre i den omtalte gruppe.

– Men nej. Det faktiske forhold er det, at der næsten udelukkende er tale om muslimer. Desuden er der primært tale om muslimske drenge og yngre muslimske mænd. En stor del af dem er endda født og opvokset her i det lille naive Danmark. En iransk læge satte mig for en del år siden på sporet af sagen, idet han påpegede, at en stor del af de ekstremt farlige indsatte på de lukkede afdelinger havde en farlighedsgrad, som langt overgik de danske patienters farlighedsgrad.

– Den iranske læge fortalte om en 12-årig dreng, der med en ufattelig voldsomhed angreb alt og alle, og som de kun kunne gå ind til, når de var fire mandlige plejere samlet. Den iranske læge fortalte mig, at flertallet af disse ekstremt farlige patienter havde ét meget vigtigt fællestræk: nemlig omfattende ar efter dybtgående skoldninger. Arrene var typisk placeret på forsiden af kroppen og var ofte beliggende skråt ned over overkroppen. De var tydeligvis forårsaget af kogende vand eller olie.

– Efterfølgende har jeg gravet i sagen og fundet frem til, at det er karakteristisk for de muslimske miljøer, at de ofte fortolker vrangvillighed eller protest fra deres børn som et udslag af besættelse. Her er vi så fremme ved et meget uhyggeligt udslag af den religiøse overtro: I Koranen står der, at hvis en person er besat af en ond ånd, skal den onde ånd uddrives med kogende vand eller olie. Gad vide, om det i grunden kan undre nogen, at et lille barn, som ofte ikke bare én men flere gange bliver udsat for, at dets egne forældre overhælder det med kogende vand eller kogende fritureolie, kan gå fra forstanden? Burde det ikke være indlysende, at sådanne principper for børneopdragelse kan påføre børne varige skader?

– Generelt er den muslimske børneopdragelse udelukkende baseret på vold eller trusler om vold. Men der er ikke bare tale om vold som et gråt og udefineret begreb, der kan dække over et lille dask over fingrene i ny og næ. Der er tale om vedvarende og systematisk anvendelse af vold af særlig farlig karakter. En iransk bekendt, som anser sig selv for at være meget progressiv, pralede overfor mig af, at han var i stand til at styre sine kvinder og børn “helt uden vold”. Han forklarede mig hele emnet sådan her: “Normalt skal man jo statuere et eksempel i ny og næ, så kvinder og børn kan se, at man er mand nok til at slå ihjel, hvis det er påkrævet”.

– Som han sagde: “Det nytter jo ikke meget at true, hvis ikke de tror på, at man både kan og vil udføre sin trussel”. Men han selv var utrolig stolt af, at han kunne opnå 100% lydighed alene ved sin stemmes kraft og sit truende ansigt. Hans to (serielle) koner og deraf affødte børn var tydeligvis bange for ham, – og det bringer os forøvrigt også et smut hen forbi den muslimske opfattelse af begrebet “respekt”. Respekt på muslimsk betyder kun én ting: rædsel.

– Efter denne belæring gik jeg ud og så mig om og forhørte mig hos andre muslimer, og det blev klart, at normalbilledet stemmer overens med den lektie, jeg havde fået. Det var de samme formuleringer og de samme idealer, andre muslimske mænd blotlagde for mig. Som mand skal man altså hele tiden bevise, at man både kan og vil slå ihjel for at fastholde kvinders og børns lydighed. Så kan man jo godt forstå, at så mange indvandrerkvinder, – ja altså helt specifikt kvinder gift med muslimske mænd – må søge tilflugt på kvindehjem, hvor de ofte møder op med alvorligt traumatiserede børn. Mange af børnene viser sig at have gamle, ubehandlede og ofte uheldigt sammenvoksede knoglebrud efter mandens vold og hindring af kontakt med skadestuen.

– Og så var der jo også lige det dér med den stigende vold mod børn i Danmark… Den udeladte oplysning var, at det er de muslimske familier, der har fået statistikken til at gå i vejret i en så skarp kurve, som det er tilfældet. Kan det virkelig være så vigtigt at være frelst og politisk korrekt, at man må ty til forvrængning af alle relevante data bare for at hindre sandheden i at komme frem i al sin gru? ( Ugeskrift for Læger: Retspsykiatriske patienter – udvikling 2000-2004, og Retspsykiatriske patienter i Danmark.)

Et studie fra Malmø Universitetssygehus år 2000 bekræfter yderligere formodningerne: Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery, SCALDING INJURIES IN IMMIGRANT FAMILIES,Of the 186 scalded children, 94 (51 %) were immigrants, and they also had a tendency to have more severe injuries. Explanations might be that they were more likely to cook with water and oil, selvom UMAS antager at børnene må være  flittigere ved komfuret i skolekøkkenet.

SCALDING INJURIES IN IMMIGRANT FAMILIES Explanations might be that they were more likely to cook with water and oil,

Uriasposten havde et år senere  en fuldstændig parallel beretning fra danske læger i Afghanistan:

“Brændte børn er hyppige patienter her. For det er let at snuble over en kedel kogende vand eller træde i gløder, når man er et lille menneske i en stor familie og der ikke er nogen til at holde øje. Men ulykkerne er slet ikke den eneste årsag til, at børn bliver brændt her i Helmand provinsen. Ifølge den danske overlæge i Camp Price, Nina Rummel og sygepasser Dirch Riber, bliver nogle børn forbrændt som straf. Deres far tager dem i arm og ben og dypper dem i hedt vand. Man kan se, hvad der er sket, fordi børnene er forbrændt på kroppens ene side og på et ben og arm, og Dirch Riber har billeder af skaderne.

»Vi anmelder ikke mistankerne, for det vil ikke nytte noget,« siger Nina Rummel. Politiet, ANP, er ilde berygtet for dets korruption og ineffektivitet. Der er ikke noget formelt retssystem. Et forsøg på anmeldelse ville snarere føre til, at forældrene ikke bringer børnene til behandling.…

Den større af drengene lader sig ikke berolige af legetøj eller en flaske med saft, som sygepasserne giver ham. Nina Rummel puster en gummihandske op som en ballon, og tegner et ansigt på den med sin tusch. Men drengen skriger og rækker ud efter sin storebror. Større søskende er ofte dem, der passer de små. Eller mødrene. Sjældent fædrene.

»Flertallet af fædre er fuldstændig ligeglade med deres børn,« siger Nina Rummel.“


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


alfahannen

Posted: 23 september 2009 - 16:40 - Svar

“Flertallet af fædre er fuldstændig ligeglade med deres børn,« siger Nina Rummel.“

Selv alfahannen i en flok primater är en bedre forældre end disse gennem generetioners indavl degenererede humanoider.

Universalgeni

Posted: 23 september 2009 - 17:01 - Svar

Lidt ekstra læsestof:

http://avisen.dk/indvandrerdrenge-tror-de-skal-lave-ballade_72263.aspx
http://jp.dk/indland/aar/article82115.ece

Men husk nu: det er altsammen vores skyld, fordi vi er racister!

steen

Posted: 23 september 2009 - 17:25 - Svar

@ Geni: Er det ikke en gang socialdemokratisk lommepsykologi ?

Hun mener, det kan blive dybt problematisk, hvis ikke der bliver gjort noget ved problemet.
– Hvis rollen som prins parres med det, den her ph.d siger, så går det jo rigtig galt, for så er der kun machorollen tilbage. Vi skal virkelig se at gøre noget ved det, siger Lise Egholm.
En konsekvens af den onde cirkel er ifølge Laura Gilliam, at børnene oplever, at det at være muslim hænger sammen med at lave ballade.
– De etniske minoritetsbørn erfarer generelt, at de ikke kan blive danske. De samler sig derfor om den identitet, de har til fælles på tværs af etniske skel – nemlig den muslimske identitet. Den giver dem en moralsk styrke og et større fællesskab, men bliver samtidig forbundet med at lave ballade og være i opposition til danskerne, som de oplever opfører sig pænt og får ros, siger Laura Gilliam.

“Gjort noget ved problemet”, hvem og hvad ? “Ikke kan blive danske” – af hvilke grunde? Avisen.dk er vor tids Aktuelt.

Universalgeni

Posted: 23 september 2009 - 18:08 - Svar

Nej, desværre er koranen og de øvrige islamiske tekster ret specifikke hvad angår børneopdragelse. Muslimer opdrager åbenbart deres drenge, som koranen siger, de skal. Det er koranen, der forhindrer det med at blive dansk. Tag ikke vantro til venner, siger samme skrift også. Naser Khader har også skrevet om det:

Den første fase er når barnet er fra nul til femårs-alderen, der er barnet ifølge Muhammad uvidende, uskyldig og uerfaren. Muhammad anbefalede at barnet får megen omsorg og bliver forkælet. Et eksempel er; hvis barnet ønsker at sidde på moderens skød hele natten, eller vil have slik, så værsgo.

Den anden fase, fra ca. fem- til tiårs-alderen (ifølge A’alwan) er barnet, ifølge Muhammad, vidende og forstående (en stor og brat forandring fra første fase). Muhammad anbefaler, at man i den periode opdrager barnet til at forstå hvad der er islamisk og uislamisk. “I min landsby blev vi drengebørn ofte truet med barberen, altså ham der omskærer drengebørnene uden bedøvelse, så ham havde vi meget respekt for”.

Den tredje fase, fra ca. ti-femtenårs-alderen (ifølge A’alwan) er børnene kønsmodne. Muhammad anbefaler, at forældrene bliver ven med barnet, dvs. de fører dem ind i hhv. kvinde- og mandeverdenen. Ved afslutningen af tredje fase anbefaler Muhammad, at børn bliver gift.

Kilde: http://www.stud.hum.ku.dk/tabu/aarg15/2002okt/Aere_og_skam.htm

Vestens “eksperter” står magtesløse i mange sammenhænge. Verdensbanken, IMF, NGO’er og flere FN-organisationer kan ikke forstå, hvorfor best practise strategien virker i nogle lande og ikke i andre.

Sagen er, at best practice i muslimske lande er koranen. Og så skal FN og andre ikke komme og sige det modsatte.

Men det var et sidespring. For at vende tilbage til emnet: fætter- kusineægteskab har også noget at gøre med drengenes dårlige præstationer. Noget tyder på, at de kan medføre øget aggression og nedsat sproglig indlæringsevne hos drengebørn.

Men forskningen glimrer som altid ved sit fravær.

  Victor

  Posted: 23 september 2009 - 18:23 - Svar

  Interessant – men hvorfor klarer pigerne sig så bedre end drengerne?

   Universalgeni

   Posted: 23 september 2009 - 18:44 - Svar

   For det første bliver muslimske piger (i modsætning til drengene) opdraget. For det andet er det nærliggende at antage, at fætter-kusineægteskabet medfører en stigning i antallet af genetiske skader, der er følger X-kromosomet. Også blandt danskere er der flere drenge med mental retardering.

    Universalgeni

    Posted: 23 september 2009 - 18:58 -

    Overalt på danske blogge ser man, at folk skriver om medfødte genetiske skader og kommer med diverse procenter. Men sagen er at begrebet medfødte lidelser er hamrende uvidenskabeligt. Man definerer disse medfødte skavanker som dét, der kan diagnostisteres indenfor deførste 48 timer efter fødslen. Sådan gør læger overalt i verden. Men det er stort set kun hjertefejl, klumpfødder og vand i hovedet, der kan iagttages så tidligt. Resten af de medfødte lidelser bliver først synlige senere i livet.

    Dansk Folkeparti blev taget grundigt ved næsen, da de bad om at få undersøgt omfanget af medfødte skader hos børn af fætter-kusine-forældre. De fik, hvad de bad om.

Janne

Posted: 23 september 2009 - 18:16 - Svar

Stakkels indvandrerbørn at det er blevet tabu at tale om og gøre noget mod de overgreb der sker mod dem i hjemmet. Det vil jeg kalde racisme – at der ikke gøres mere for at få opklaret disse sager. Det var vel aldrig gået hvis det var gået ud over danske børn.

Universalgeni

Posted: 23 september 2009 - 18:22 - Svar

Man kan kun undre sig over, at danske behandlere, pædagoger med flere ikke forstår, at de er nødt til at læse koranen, hvis de vil forstå, hvad der foregår. Det er en overkommelig opgave. Koranen er mindre end Det Nye Testamente alene.

  polinos

  Posted: 24 september 2009 - 08:45 - Svar

  Fuldstændig rigtigt. Uheldigvis er Koranen aldeles ulæselig, store dele af den uforståelig, og de dele af den, der ER til at forstå, kan få det til at risle koldt ned ad ryggen på én. Det er rædselsvækkende, at dette makværk fra de mørke århundreders gedeinficerede arabiske ørkener nu er en ideologi, vi dagligt konfronteres med i den vestlige verden. Burde være tvangspensum på pædagog- og lærerseminarier m.v.

Janne

Posted: 23 september 2009 - 19:04 - Svar

“Forbrændinger på strygejern er faktisk fire gange hyppigere blandt indvandrerbørn. Skoldninger og fyrværkeriulykker er tre gange så hyppige blandt børn af udenlandske mødre som blandt børn af danske mødre, og forbrændingerne er oftere alvorligere. Det kan skyldes, at indvandrere mangler viden om førstehjælp.”

Så mere førstehjælpsundervisning til mødre vil gøre at børn ikke bliver brændt af strygejern eller bliver skoldet? Førstehjælp er så vidt jeg ved noget man kan yde EFTER at en ulykke er indtrådt.

Vores samfund er slet ikke i samme grad gearet til at forsvare svage parter mere. Det er generelt alt for opsat på at glatte ud af hensyn til multikultur fiktionen. Det er grumt.

Politikere – uanset hvem! Så gør dog for hele hule h…… noget for at hjælpe de børn!

Victor

Posted: 23 september 2009 - 20:04 - Svar

Nu vi er ved voldtægter af unge piger, så har Oslos tingsrett netop fældet dom i en ret ubehagelig sag om en gruppevoldtægt af en 15-årig.

http://www.dagbladet.no/2009/09/23/nyheter/innenriks/voldtekt/8260864/

Der er lige et par detaljer, som mangler fra denne historie…dem har Hans Rustad:

http://www.document.no/2009/09/multietnisk_gruppevoldtekt_-_e.html

Vivi Andersen

Posted: 23 september 2009 - 20:13 - Svar

Janne

Hvordan skal myndighederne kunne hjælpe, når det drejer sig om skader der er opstået som følge af den islamiske måde at opdrage på ?

At rette sig efter myndighederne eller Koranen betyder, at Koranen får det sidste ord.

Vi er lige så meget på herrens marker her i landet som den omtalte danske læge er det i Afghanistan : vi kan ikke gøre det vi gerne vil for disse børn før vi MÅSKE ser dem på skadestuen .

De muslimske børn burde alle uden undtagelser frekventere vuggestuer og børnehaver.

Så var der måske muligheder for en grad af påvirkning af forældrene.

Bliver det opdaget at forældre anvender den islamiske opdragelse, hvor man bruger skoldning af barnet ved hjælp af vand, olie eller at brænde barnet med et strygejern – så skal disse børn fjernes fra forældrene med det vuns!

Men når vi ikke engang kan skrive lige ud af posen, på almindelig dansk, hvad det er der foregår, fordi der skal tages hensyn til mennesker med den islamiske kultur i bagagen, så tvivler jeg på vi kan gøre ret meget.

Hold fast det er…sygt!

Opdagede myndighederne at en familie af danere anvendte den slags metoder – så blev ungerne fjernet og de voksne røg sandsynligvis i spjældet!

  Mia

  Posted: 23 september 2009 - 20:45 - Svar

  “Opdagede myndighederne at en familie af danere anvendte den slags metoder – så blev ungerne fjernet og de voksne røg sandsynligvis i spjældet!”

  Spot-on Vivi!

  Vi lader dem slippe af sted med det mest uhyrlige, imens vi tugter vores egne.
  Tænk f.eks. på det par, der flygtede til Tjekkiet med deres nyfødte barn, fordi de mente at de selv kunne elske deres barn højere end nogen betalt plejefamilie. De fik deres barn fjernet uden pardon og fik end ikke chancen for at modbevise kommunen. Få uger senere hører vi historien om den muslimske familie på Belvederevej 59. Forældrene udviser i den grad afvigende opførsel, og de er da også blevet smidt ud af flere boliger pga. bl.a. vold, hærværk og mordtrusler. Disse forældre får lov til at beholde deres børn og vinder oven i købet en dejlig bolig på landet!

  Janne

  Posted: 24 september 2009 - 08:01 - Svar

  Det er den svageste gruppe (børn), der betaler prisen for den berøringsangst hos både kommuner og hos MSM journalister. Sådan er det når guderettigheder sættes over menneskerettigheder og ganske almindelig fornuft, empati og faglig viden.

  Religiøse skrifters brug af kogende olie eller vand som afstraffelse af mennesker bør kendes af mange flere. Det er sådan passager af religiøse skrifter, der bør tages afstand fra eller helt fjernes.

Lotte

Posted: 23 september 2009 - 20:34 - Svar

En ting er børnene og psykiatrien, en anden ting er de ældre og aktuelt hjemmeplejen, der tilsvarende har store problemer med alt fra sprog til pasning herunder bevillinger til f.eks. hjælpemidler og behandlinger både i det private og det offentlige. Jeg kan ikke gå i detaljer, grundet tidligere ansættelsforhold, men de bevillinger der gives overstiger, hvad man ellers ser, dels fordi sygdomsbilledet er anderledes, dels fordi presset på forvaltningerne er stort qua familiemønstret. Et nej bliver ikke godtaget og ingen tør røre ved problemerne.

På ældrekontorene rundt omkring, lægges der låg på problematikken. De aner angiveligt ikke, hvad de skal stille op.

Og socialforvaltningerne giver hellere en førtidspension for meget end for lidt, på den måde sikrer de, at de har love at henholde sig til og i samme moment undgår “racismekortet”

  PeterK

  Posted: 23 september 2009 - 21:45 - Svar

  Når forvaltningen giver for mange førtidspensioneringer, er der en helt enkel grund til det. Pensionen betales af staten, kommunen skal ikke ind med erhvervsvurderinger, skånejob, kurser og hele menageriet og bruger hundredevis af tusinder på en håbløs sag. Pension – og sagen er lukket. Kassetænkning.

  Mia

  Posted: 24 september 2009 - 18:38 - Svar

  Jeg kan ligeledes ikke gå i detaljer, men det er væsentligt nemmere at undgå aktivering når man er muslim, i hvert fald i visse kommuner.
  Kommunen sender ellers ofte danske kvinder ud i aktivering. Af og til selv med veldokumenterede, håndgribelige beviser for diskusprolaps og deslige, hvorimod muslimske kvinder slipper udenom, fordi man fra kommunens side er bange for, at man ikke “har forstået deres sygdom rigtigt” grundet kommunikationskløfter, og det til trods for at man udmærket er klar over at de sandsynligvis ingenting fejler. Man er simpelthen nervøs for, at de skal smide “racismekortet”.
  Jeg har oven i købet en enkelt gang hørt at medarbejderne på en kommune, da man konfronterede dem direkte med, at de lod en muslimsk kvinde slippe for et aktiveringsjob, de ville have budt enhver dansk kvinde, forsvarede sig med, at det jo ikke lå til muslimsk kultur at damer skulle arbejde.
  Ikke hermed sagt at der ikke findes syge muslimske kvinder med krav på hvile, for selvfølgelig gør der det.

JensH

Posted: 23 september 2009 - 21:07 - Svar

OT

Jeg sidder lige nu og ser BBCWorld, hvor programmet “Our World” har en såkaldt dokumentar kaldet ‘Sharia in UK’. Det er ren islam-apologi. Udsendelsen startede med at journalisten, Emily Buchanan, fortalte, at nu skulle der gøres op med alle de (negative) myter der er i UK om Sharia-lov. Og dem indledning har hun så sandelig fulgt op på. Dem der frygter at sharia vil medvirke til segregation behøver ikke at være nervøse ifølge Buchanan. Men det er vel hvad man kan forvente sig af et BBC program, (DDR er vel nærmest islamofobisk sammenlignet med sin Britiske søsterkanal).

  Victor

  Posted: 24 september 2009 - 08:52 - Svar

  Jen s – jeg så den også. Vi er enige om, at den var alt for ukritisk. Men jeg sad også og så den med et Lenin-citat i baghovedet. At når der kun er to kapitalister tilbage i verden, vil den ene sælge det reb, som skal hænge den anden. Hvordan ellers forklare bank- og forsikringsfolkenes våde øjne, når de talte om, hvilket stort marked sharia-lån, sharia-konti og sharia-forsikringer er.

Universalgeni

Posted: 23 september 2009 - 22:34 - Svar

Når de kommunale forvaltninger giver førtidspension til syge indvandrere, så er det fordi, de ER syge. Hver fjerde pakistaner har diabetes 2 – med stor sandsynlighed som følge af indavl. Det samme gælder for hver 8. tyrker. Fætter-kusineægteskab. Stamme-, klan- og kastesamfund finansieret over velfærdssystemet. Hjerte-kar-sygdomme er også voldsomt overrepræsenteret hos mennesker, hvis forældre er nær beslægtede. Her er der ikke tale om velfærdssygdomme, man selv er herre over. Det er medfødte lidelser.

Fysiske sygdomme er ikke det eneste, gruppen rammes af. Psykiatriske sygdomme er overrepræsenteret i samme omfang. Det samme gælder antallet af psykisk udviklingshæmmede. Endelig er der de mere uldne tilstande, som får nye navne hele tiden. ADHD, DAMP, asperger etc.

Risikoen for æresdrab er mindre, når man holder sig til familien. Man slår ikke sin søsters eller sin brors barn ihjel. Og man kan have mere tvangfri omgangsformer. Tørklædet igen. Hvis en mand og en kvinde ikke er blodbeslægtede, må de ikke tale sammen eller opholde sig i samme rum alene. Familiesammenkomster bliver lidt anstrengte under de forhold. Fremmede ægteskabskandidater er ikke populære. Det rammer hele familien ret hårdt. Så man foretrækker sygedomme og retter sig efter “profetens” anbefalinger.

Og der er andre forklaringer. Hver anden somalier er på stoffer. Khat. Stoffet er stærkt invaliderende. Man bliver ikke rask, bare fordi man holder op igen. Og mange af indvandrerne invalideres af vold og ulykker.

Man kunne blive ved…

Lidt kilder:
h ttp://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAE GER/TIDLIGERE_NUMRE/2004/UFL_2004_49/UFL__2004_49_46027
h ttp://www.dbio.dk/forside/fagbladet/tidligere-numre/aargang-2004/blad- nr–10—udkommet-1–oktober-2004/et-spoergsmaal-om-baade-genetik-og-livss til
h ttp://ekstrabladet.dk/112/article123965.ece

  Victor

  Posted: 24 september 2009 - 08:47 - Svar

  Diabetes 2 ER et alvorligt problem blandt pakistanere. Men, jeg tilllader mig at tvivle på, at det syldes indavl. (Det er nemlig også et stort problem blandt sikher og hinduer i bl.a. UK. Og DE gifter sig ikke med deres fætre og kusiner. En af hinduernes dogmer er, at du skal giftes inden for kasten; men ægtefællen skal søges i en anden by).

  Jeg tror der er et par andre faktorer end arvelighed i spil her:

  1) Har du nogensinde spist sydasiatisk mad. Deres forbrug af spiseoler er enormt. Jeg bruger 2 liter på 4 måneder – det ville de ikke kunne klare sig gennem et par uger med. Tænk f.eks, på deres poppadums – friturestegt så det vil noget. Eller deres chappatis – overhældt med ghee.

  2) Sammen med et eormt kalorieindtag, er der et traditionelt skønhedsideal, som først nu ændrer ig langsomt Deller er lig med velstand og skønhed.

  3) Endelig – har du nogensinde set en pakistaner – eller inder – i Danmark på cykel? Det gør de altså bare ikke. Det er for prollet.

Lotte

Posted: 23 september 2009 - 22:42 - Svar

@Peter K

“erhvervsvurderinger, skånejob, kurser og hele menageriet og bruger hundredevis af tusinder på en håbløs sag. Pension – og sagen er lukket. Kassetænkning.”

Det er mit indtryk, at man går igennem alle disse manøvrer inden pensionkortet trækkes.

Lotte

Posted: 23 september 2009 - 22:44 - Svar

Peter K

Og til det kan du lægge, at socialrådgivere har et af de højeste sygefravær af alle.
http://politiken.dk/indland/article419132.ece

De slides simpelthen ned.

Universalgeni

Posted: 23 september 2009 - 22:54 - Svar

Nej, så enkelt er det ikke. Mange muslimske indvandrere er vitterligt alvorligt syge. Fysisk såvel som psykisk.

Lotte

Posted: 23 september 2009 - 22:57 - Svar

@Universalgeni

Hvis den var til mig.
Det er klart, men inden man når så langt, er der typisk en række tiltag der sættes i værk.

Ulla Lauridsen

Posted: 24 september 2009 - 07:57 - Svar

Til Vivi og Mia,
Børn af indvandrere BLIVER faktisk fjernet fra hjemmet i stor stil – i Københavns kommune udgør de et stort flertal af de anbragte børn (jeg husker et gammelt tal på 90%, men det kan da vist ikke passe?) selvom de ikke udgør et flertal af befolkningen.

  Mia

  Posted: 24 september 2009 - 18:55 - Svar

  Det er muligt at nogle af børnene bliver fjernet fra hjemmet, men der skal stadigvæk langt større forsømmelser til, før end man griber ind. Loven skal være lige for alle.

   Janne

   Posted: 24 september 2009 - 19:56 - Svar

   Ikke al vold mod børn indberettes og så er det svært at hjælpe børn der udsættes for vold i hjemmet. Her en skole på Nørrebro.

   “To tredjedele af klassens 24 børn kunne fortælle om vold i hjemmet. Nogle fortalte om at blive slået med hård hånd, én tegnede den bøjle, han blev slået med, mens enkelte skrev, at deres mor blev slået.”

   Hvilket resulterede i at viceskoleinspektøren på skolen sagde:

   “Lovgivningen, som forbyder revselse, er rigtig, og vi skal råbe alarm, når den bliver brudt. Men jo, vi bøjer loven, fordi vi i dette tilfælde mente, at barnets tarv er bedre tjent ved at gå i dialog med forældrene«, siger hun.”

   Det er som præster der hæver sig over loven med biblen eller imamer der hæver sig over dansk lov med koranen. Selvtægt er det, hvis der ikke reageres med lovpligtig indberetning.

   Det er børnene der taber, for hvem taler deres sag, når lærere og forældre skal tale om tabubelagt vold i familien?

   h t t p://politiken.dk/indland/article642479.ece

Janne

Posted: 24 september 2009 - 08:14 - Svar

OT

Socialdemokraternes Løkketoft vil gerne have et ordentligt Danmark tilbage. Det siger han samtidig med at hans partifæller fejrer ramadan på Christiansborg og hans parti kæmper for stormoskeer i Danmark. Er der et ordentligt Danmark i koranen? Er der i koranen et ordentligt syn på anderledes troende/tænkende mennesker, på homoseksualitet og mennesker der forlader islam? De spørgsmål svarer socialdemokratiske politikere aldrig på. Socialdemokrater blander religion og politik sammen i større og større grad, men nævner aldrig hvad de mener om koranen, som er udgangspunktet for både ramadan og moskeer, hijab, halalmad i folkeskolen og bederum på sygehuse og universiteter og udgangspunkt for sharia.

h t t p://jp.dk/opinion/breve/article1827131.ece

Jeg kunne godt tænke mig at få et ordentligt socialdemokrati tilbage. I stedet for det forbuds- og moske parti socialdemokratiet desværre har udviklet sig til nu.

Janne

Posted: 24 september 2009 - 09:18 - Svar

“VU-formand: Dansk Folkepartis store indflydelse er pinlig
“De kan lide gamle, de kan lide dyr, og så kan de ikke lide indvandrere” – sådan opsummerer VU-landsformand Jakob Engel Schmidt Dansk Folkepartis synspunkter.”

h t t p://www.180grader.dk/nyheder/VU-formand_Dansk_Folkepartis_store_indfly delse_er_pinlig.php

Ikke lide indvandrere? Farshad Kholghi holdte da så vidt jeg kan forstå tale på DF’s årsmøde.

Den tale ville jeg i øvrigt rigtig gerne høre.

Hvad er der egentlig galt i også at kunne lide gamle mennesker og dyr? Ha ha. VU-formanden er skæg at høre på. Åh, ja ung må verden endnu være.

JensH

Posted: 24 september 2009 - 09:19 - Svar

@Victor

Ja, det var kvalmende at se disse bankfolk, der udelukkende tænkte i retning af kortsigtede profithensyn. I det lange løb tror jeg ikke den tiltagende islamisering af det Britiske samfund vil være ‘good for business’. Men også mht. kvindens stilling i Sharia-lovgivningen mente Emily Buchanan at der var behov for at gøre op med nogle ‘myter’. Til det formål havde hun fundet en muslimsk familie af Parkistansk oprindelse, hvor begge ægtefæller havde gode uddannelser, og som levede efter sharia-lovgivningen. Selvom konen var veluddannet var det alligevel kun ægtemandens syn på kvindens stilling inden for sharia man fik lov og høre, og han mente vel nærmest at kvinder var bedre stillet indenfor sharia-lovgivningen end de ville have været under Britisk lov.

Men mon ikke DR køber denne BBC ‘dokumentar’. Den ville passe glimrende ind i DR’s redaktionelle linje iøvrigt.

Morten - - -

Posted: 24 september 2009 - 16:39 - Svar

Johanne Schmidt-Nielsen skriver på sin blog om Mustafa Ahmed-sagen:

“Den person, der vises på billedet, hedder ikke Mustafa Ahmed, han er ikke voldtægtsforbryder, men derimod en af de afviste irakiske asylansøgere. Manden hedder Ali Nayef Rashool og har i dag udtalt til Politiken: ”Min familie, min tidligere kone og andre ringer og spørger, om det virkelig er mig, der har gjort det. Jeg har grædt og grædt, og tør ikke gå ud – folk tror nu at det er mig, der er Mustafa.””

Hun hævder desuden, at hele historien er løgn: “Problemet er, at påstanden om, at der skulle være en pædofil voldtægtsmand blandt de afviste asylansøgere, er det pureste løgn.”

Er den det ?

– – –

  PeterK

  Posted: 24 september 2009 - 21:03 - Svar

  Strictly spoken er det løgn. En dømt pædofil voldtægtsmand er ikke afvist asylsøger, han har en udvisningsdom. Det forhindrer ham ikke i at have opholdt sig i kirken. En ret brugt talsmand i begyndelsen havde også en udvisningsdom. Johanne Smidt Nielsen ville jeg ikke købe en brugt bil af.

   Mosemanden

   Posted: 25 september 2009 - 00:26 - Svar

   Ghassan Younis , Mustafa Ahmed , Ramzy Tajran , Tahsin Alanbari blev alle løsladt efter pres fra Asylret i januar . Talsmanden Taleb Said Morad Ansari blev løsladt før , nok fordi hans kriminalitet ikke var personfarlig .
   De fire Asylret fik løsladt har to med sikkerhed været i Kirken , en er død , så spørgsmålet er vel ikke om de har været en del af kirkeirakerne ,for det har de . Eller sagt på en anden måde Ramzy Tajran , Ghassan Younis og Taleb Ansari (talsmanden) troede i hvert fald de var .

   h ttp://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1168816.ece

   h ttp://www.arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=53424&TS_ID=1&S_ID=36&C_ID=60

   Ghassan Younis har været i Kirken (såret af knivstik og har siddet varetægtsfængslet siden 20. maj.
   h ttp://ekstrabladet.dk/112/article1175167.ece

   Ramzy Tajran har været i Kirken
   h ttp://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1168816.ece

   Tahsin Alanbari : død (stukket ned)
   http://www.fyens.dk/article/1216884:Odense–Knivdraebt-var-selv-dybt-kr iminel

   Taleb Said Morad Ansari har været i Kirken (talsmand)

   Måske Mustafa Ahmed slet ikke har været i Kirken og måske er han på det her billede , hvem ved .

   h ttp://snaphanen.dk/upload/2009/05/cid_image001_jpg01c9d7d8.jpg

   Men når det er “Asyl til alle” og når Ramzy , Ghassan og ikke mindst Taleb har været der og Taleb ovenikøbet har været talsman ! .

   Så kan man jo kun ryste på hovedet af denne farce der forsætter .

Leave a Comment