13
okt
Seneste opdatering: 14/10-09 kl. 0021
32 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

“I was a journalist in war torn Sierra Leone, where gang rape was being used as a weapon of war. So when I decided to settle down in Britain, I thought I had left such horrors behind. But tonight I am investigating gang rape in Britain, and I was shocked to discover that it happens right here, but what is even harder for me as an African is that the evidence we’ve uncovered shows that a disproportionate number of these attacks are being carried out by black or mixed race young men.

Det er hård kost at overvære, men da Channel Fours Dispatches måske har Europas modigste og bedste dokumentarredaktion, vil vi alligevel gerne gøre opmærksom på det. Dispatches ser på 92 sager. I dem er 67 af gerningsmændene sorte, 13 er fra andre indvandringslande og 13 er hvide englændere. – Sverige har over 500 anmeldte gruppevoldtægter om året, men mange ofre har slet ikke kræfter til at anmelde den slags sager. Det er bare at gå igang, SVT Agenda eller Dokumentär. Programmet blev sendt den 27 juni 2009.

Så blev det Centerns tur

Centern er Sveriges Radikale, vores parti som lokale shariafans kastede deres kærlighed på for år tilbage: Mona Sheikh, Barbar Baig, Tanwir Ahmed, Tanvir Shariff, Norman Malik. Nu vil islamisten Mahmoud Aldebe, der før valget gik ud med et åbent brev til alle Riksdagsmedlemer med muslimske særkrav på snart sagt  alle områder, stille op for Centerpartiet til Riksdagen. Partiet har vel også de venner, de fortjener, men er de vakse nok til at sno sig fri af  dem? Aldebe: Jag är en tillgång för Centerpartiet. (Aldebe stillede også forslag om “vårdcentraler” (Sveriges praktiserende læger) kun for muslimer.)

Jeremiader

To eksempler fra hver sin fløj på hvordan præstesagen i Tingbjerg ikke skal håndteres. Kristeligt Dagblad er, ja, nu engang Kristeligt Dagblad, så lederskribentens flom af retorisk hændervriden uden egentlig fokus – for så kunne man jo tage sig uanstændig ud – er ikke ret interessant:

[…] Det, der især gør situationen i Tingbjerg til en skandale, er, at myndighederne i praksis nærmest har givet op. Årtiers indsats med samarbejde mellem politi, kommune, skole og andre myndigheder har slået fejl. Og ingen aner reelt, hvad der kan bringe situationen under kontrol. En uheldig blanding af høj arbejdsløshed, mange utilpassede unge, problemer med misbrug samt en stor andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk har ført til kaotiske tilstande og en helt forkastelig modstand mod stort set alle autoriteter. Den manglende respekt har ramt alt fra skole til politi og nu altså også stedets fredsommelige folkekirke. Folkekirken er de fleste steder i landet flertallets kirke og samlingspunkt i lokalmiljøet. I Tingbjerg fremstår kirken, som er blevet truet til tavshed, og præsten, der brutalt er kastet ud i en personlig tragedie, nu som sindbilledet på, hvordan det danske samfund er trængt ud på sidelinjen, mens en kriminel og retsløs subkultur i praksis har overtaget magten.

Det er muligt, at eksperterne har ret, når de siger, at det, der er sket, ikke skyldes de unges overvejende muslimske baggrund. Men det er kun en ringe trøst for præsten og alle de andre ramte fra området. […] SKANDALEN I TINGBJERG

Dansk Folkepartis Peter Skaarup falder desværre ind i en af dette partis skamredne roller: Den indignerede politiker der udtrykker sine vælgeres harme, mere end han stiller skarpt på problemets essens. Når han således gør hærværket og chikanen til en forsætlig religionskrig (“forsøger at knuse”), forærer han samtidig vores modparter nogle lette points der blot vil resultere i han kommer til at tage sig forudsigeligt demagogisk ud. Der er, mig bekendt, ikke noget der antyder en islamisk forsætlighed hos bøllerne. Som jeg skrev her for et par dage siden kan det islamiske snarere vise sig gennem islams opdeling af verden i muslim og vantro, halal og haram. De ‘utilpassede’ hærværksfolk har kristen kulturs underlegenhed på rygmarven i en grad de færreste er klar over, og det er formentlig dette der har foranlediget valget af kirken som mål, frem for en evt. lokal moské. Skaarup forpasser chancen for at klargøre denne skarpe skelnen, og ender med at skyde sig selv i foden (LFPC).

[…] Sagen fra Tingbjerg er alligevel ekstra iøjnefaldende, fordi den ikke handler om ”normale” bølleoptøjer. Det er ikke en tilfældig borger det er gået ud over, uden at jeg mener, at det er i sin orden, at overfalde ”tilfældige borgere”. Det er dog bemærkelsesværdigt at offeret i det her tilfælde er en sognepræst; det er også en dansk folkekirke, og dens menighed, som bliver fysisk og psykisk nedbrudt. Det er grundstenen i den danske kultur, som muslimske bøller forsøger at knuse, og ingen tør gøre noget alvorligt ved sagen. […] Peter Skaarup: Religionskrig på dansk grund [nyhedsbrev fra Dansk Folkeparti]

Digtere mod “deportation”

Jane Teller, digter: “Hvis der var krig i Norden, hvor ville du tage hen? …. Der er ikke noget land der vil tage imod de dekadente fritænkere oppe nordfra. Arbejde kan de heller ikke. De kan ikke arabisk og de er ikke vant til at tage fat. Flygtninge fra Norden kan ikke andet end at sidde på kontor og vende papirer. Sådan siger de i den arabiske verden, det nærmeste sted med fred og muligheder for en fremtid.

Forrige lørdag var der marathonoplæsning på Blågårds Plads på Nørrebro i København. 34 digtere har sagt ja til at medvirke i en 5 timers oplæsnings-arrangement som en protest imod tvangsudvisningen af de afviste irakiske asylansøgere. Det var endnu et eksempel på at Nørrebro er ved at udvikle sig til en aktiv og avanceret litterær bydel. I en reportage af Karl Johan Mikkelsen hører vi forfatterne Pia Tafdrup, Gerd Laugesen, Jane Teller, Christina Stoltze og Christel Wiinblad. Desuden Nina Malinowski, der læse digtet Advarsel skrevet af hendes far Ivan Malinowski. Blå ord, Den 2  Radio. ( Ung mand overlever skud i ryggen på Nørrebro)

Mark Steyn: Hell, Britannia, you’re just nasty

[…] Two years ago Martin Newland did a cover story for this magazine headlined “Why England Is Rotting.” He cited many statistics: Britain has the highest proportion of single mothers in Europe; the highest cocaine use; the highest rate of sexually transmitted disease; London has more violent crime than New York and Istanbul. From personal observation, an alarming number of the men on its streets seem to affect the appearance of the bad guys’ crew in Pirates of the Caribbean. At about 2 p.m. on a recent Wednesday afternoon, in order to enter a convenience store, I was obliged to step over a 13-year-old dressed like a trollop and collapsed in her own vomit. But don’t worry, the government is taking action: in order to facilitate safer binge drinking, police recently announced that they would be handing out free flip-flops outside nightclubs in order to help paralytic dolly birds stagger home without stumbling in their high heels and falling into the gutter. Every day Fleet Street generates a bewildering number of foot-of-page-37 news items that seem to belong to some vast ongoing dystopian satire: stabbings are so rampant in British schoolyards that a company that specializes in military body armour is now manufacturing school blazers lined with stab-resistant Kevlar. […] Hell, Britannia, you’re just nasty

Tag præstekjolen af, når I politiserer

Af Lene Kattrup, Dyrlæge

Desværre har Ramsdal og en del af de danske folkekirkepræster i Brorsons Kirkesagen ageret på linje med de imamer, vi kritiserer for ikke at skelne mellem politik og religion. De har brugt Gud i deres politiske kamp, men lander uvægerligt i den situation, som alle politiserende kristne kirker og kristne hellige altid ender i – de står afklædte til skindet.

Per Ramsdal fra Brorson Kirke, der husede de afviste asylansøgere fra Irak, er tilbage fra en ufrivillig ferie, men fortsætter tilsyneladende sin linje med at udbrede politik i kirken.

”Love kan være så rigide og umenneskelige, at de ikke nødvendigvis bør overholdes”, sagde han fra prædikestolen forrige søndag. Men hvis vores kristne folkekirkepræster ønsker at kæmpe politisk, så skal de stige ned fra prædikestolen, gå ud af kirken og stille sig på en ølkasse eller noget andet samt tage deres præstekjole af. Så er det helt okay – ellers er det ikke. De lever i et sekulært demokrati, der er skabt og vedtaget politisk. Det understøttes også af deres egen religion, kristendommen. Det går som en rød tråd igennem Det Ny Testamente, og det er ikke kun i historien om Jesus, der befaler os at give kejserens hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er.

Desværre har Ramsdal og en del af de danske folkekirkepræster i Brorsons Kirkesagen ageret på linje med de imamer, vi kritiserer for ikke at skelne mellem politik og religion. De har brugt Gud i deres politiske kamp, men lander uvægerligt i den situation, som alle politiserende kristne kirker og kristne hellige altid ender i – de står afklædte til skindet, som f. eks. også pavekirken i Rom i sin tid gjorde det, fordi de jo så tydeligt modsiges af deres eget evangelium og kristne budskab.

Helt alene -politisk set Som kristen står man helt alene politisk set. Man kan ikke påberåbe sig at have Gud på sin side, medmindre man voldtager ordene i Det Ny Testamente. Der er ikke i Jesu forkyndelse et entydigt politisk budskab. Næstebudskabet er en fordring til det enkelte menneske, der må afgøre med sig selv, sin samvittighed og sin Gud, hvad der i den pågældende situation kræves af ham eller hende – ikke af næsten. For det er en sag mellem næsten og næstens Gud.

Hvis præsterne og kirkeasylmedlemmerne tog næstebuddet alvorligt, ville de opfatte det som en individuel og personlig fordring, ikke som noget, de kan bruge til at afkræve ofre af andre – eller af staten.

De kunne selv handle ved f. eks.

at skifte deres bopæl ud med et længerevarende ophold i Gellerupparken, Vollsmose, Mjølnerparken eller indre Nørrebro, hvor de kunne udføre socialt arbejde og starte nogle netværks- og samtaleklubber mm. De ville kunne gøre en vigtig forskel og udføre et stort gavnligt arbejde.

I stedet forlanger de, at andre skal ”betale”, herunder de borgere, der bor disse steder, fordi de ikke, som flertallet af præsterne og kirkeasylmedlemmerne, har råd til at bo i de mere trygge og mindre uroprægede områder. Og de kræver, at staten skal afholde udgifterne ved at give ophold til de afviste irakere samt deres efterfølgere.

De opfatter sig som gode samaritanere, men det er for andres penge, de vil være gode, og det er primært andre mennesker end dem selv, der skal yde ofre og bo tæt på problemerne.

Folkekirken skal være apolitisk og rummelig, den bør holde sig til sit formål, som er at forkynde evangeliet. Nogle har misbrugt den til et politisk formål og forsøgt at tjene to herrer på samme tid – ikke kun Gud – selvom de var i Guds hus og ikke havde taget deres præstekjole af. De tekster, der har været prædiket over i folkekirken, mens denne asyldebat har stået på, har været meget sigende.

Teksten søndag den 6/ 9 var lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Lukas 10,23-37), som selv bragte ofre. Han råbte ikke op om, at andre skulle gøre det.

Han hjalp den overfaldne mand op på sit æsel og bragte ham til et herberg, hvor han selv betalte for husly og hjælp til manden. Han forlangte ikke, at staten eller andre skulle betale.

Den 16/ 8, tre dage efter politiets rydning af Brorsons Kirke, var dagens tekst fra Lukas (19,41-48) om Jesus, der kom ind på tempelpladsen og jog dem ud, der drev handel dér, mens han sagde: ”Mit hus skal være et bedehus. Men I har gjort det til en røverkule”. Søndag den 20/ 9 var det Mattæus teksten (6,24-34), der indledes med: ”Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden”. Det er næsten morsomt, at lige disse tre tekster, der så tydeligt taler deres eget sprog, har været de aktuelle i denne periode. Mon Gud har humor?

Det mest tragiske er, hvis kirkeasylgruppen ubevidst eller kynisk har misbrugt de afviste irakere til et politisk formål, nemlig til at få ændret en udlændingepolitik, de var imod. De har måske givet de afviste irakere et falsk håb og været med til at forlænge deres ophold.

Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde og Frederiksborg Amts Avis 13.10.2009-  ikke online , med forf. tilladelse


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Janne

Posted: 13 oktober 2009 - 11:23 - Svar

“Som jeg skrev her for et par dage siden kan det islamiske snarere vise sig gennem islams opdeling af verden i muslim og vantro, halal og haram. De ‘utilpassede’ hærværksfolk har kristen kulturs underlegenhed på rygmarven i en grad de færreste er klar over, og det er formentlig dette der har foranlediget valget af kirken som mål…”

Og hvor og af hvem lærer de ‘utilpassede’ så denne skelnen mellem vantro og rettroende og haram og halal?

Janne

Posted: 13 oktober 2009 - 11:25 - Svar

Præsten i Brorson kirken skal nok med sit teokratiske korstog få skilt kirke og stat ad før fanden får sko på.

JensH

Posted: 13 oktober 2009 - 12:33 - Svar

@Steen

Du har ofte skrevet herinde, at dine Svenske venner ofte fortæller dig, at denne vanvittige Svenske udlændingepolitk også vil få konsekvenser for Danmark. Jeg kan ikke lade være med at tænke på dette når jeg læser, at den person som er blevet anholdt i.f.m. røveriet mod Jyske Banks filial på Valby Langgade viser sig at være ‘Svensker’ med både tyrkisk og svensk statsborgerskab:

http://politiken.dk/indland/article808733.ece

Såvidt jeg husker var der også et ekstremt brutalt røveri i Glostrup, dr viste sig at have Svenske bagmænd, bl.a. en tidligere all-Svensk fodboldspiller med Afrikansk baggrund. Begynder den omsigfgribende organiserede kriminalitet i Sverige at rette interessen mod ‘det Danske marked’ nu???

steen

Posted: 13 oktober 2009 - 12:50 - Svar

@ Jens: Så den godt. Loomis var også flere svenskere, men der en ved at hobe sig eksempler op. Det kommer vi til at se meget mere af. Det blir ikke sjovt.

En dag er der måske et par “ny-svenske” tumper, der som i -85 også skal sprænge bomber byen. Skulle ikke undre mig.

(30 års fængsel for terror i København)

Victor

Posted: 13 oktober 2009 - 12:51 - Svar

Nu talen falder på England, så har Spectator i denne uge en kommentr med et par interessante points:

The first impediment to progress is a community’s determination to cling on to elements of their own cultural traditions and ways of life. Parents from certain Muslim groups, for example, have a tendency to bring up their children in such a way that they never interact with members of other cultures — restricting the ability of their children to get ahead.

http://www.spectator.co.uk/print/politics/all/5402923/race-is-not-an-i ssue-in-the-uk-anymore.thtml

JensH

Posted: 13 oktober 2009 - 13:00 - Svar

@Steen

“En dag er der måske et par tumper, der som i -85 også skal sprænge bomber byen. Skulle ikke undre mig”

Jeg ville absolut ikke blive overrasket, hvis det viste sig at en terror-handling i Danmark viste sig at have sit udspring (eller base) i Sverige. Det havde det jo som bekendt i 1985. Jeg ville heller ikke falde ned af stolen af overraskelse hvis det blev afsløret, at islamiske ekstremister havde en (hemmelig) aftale med de Svenske myndigheder om, at de fik lov at ‘være i fred’ i Sverige mod at de så ikke begik noget terror i Sverige. Jeg ved det sidste er noget af en konspirationsteori, (og en meget hård anklage mod Sverige), men jeg har absolut ingen tillid til den Svenske elite, og er nærmest parat til tiltro den hvilke som helst slette intentioner.

  LFPC

  Posted: 13 oktober 2009 - 13:52 - Svar

  Der var jo lignende aftaler mellem franske efterretningstjenester og pali-arabiske terrorister. Så vidt jeg husker at man så gennem fingrene med terror mod de franske jøder, mod at de lod franske interesser i fred. Måske ikke helt sådan, men der var i hvert fald en eller anden snusket aftale. Så dette scenarie er næppe principielt utænkeligt. Hvis bomberne rammer os, får den svenske elite ‘gode’ kort på hånden mod Danmark: Se hvordan det går fordi I ikke integrerer jeres muslimer.

Emeritus

Posted: 13 oktober 2009 - 14:15 - Svar

‘…Der er, mig bekendt, ikke noget der antyder en islamisk forsætlighed hos bøllerne. Som jeg skrev her for et par dage siden kan det islamiske snarere vise sig gennem islams opdeling af verden i muslim og vantro, halal og haram. De ‘utilpassede’ hærværksfolk har kristen kulturs underlegenhed på rygmarven i en grad de færreste er klar over, og det er formentlig dette der har foranlediget valget af kirken som mål, og ikke en evt. lokal moské. Skaarup forpasser chancen for at klargøre denne skarpe skelnen, og ender med at skyde sig selv i foden (LFPC)…’

Problematikken er ekstremt vanskelig at håndtere, fordi det politiske farvand alt for længe har været plumråddent. Men jeg må give LFPC præcist ret. Bøllerne handler ikke religionskrigerisk forsætligt!! De handler derimod på en fremmedkulturel baggrund, som er deres naturlige platform, den kroniske infektion, som FLPC hævder, sidder i rygmarven. Sandt nok. Hvordan skulle de ellers handle, hvis ikke præsten, eller jøderne eller de vantro? De handler slet ikke forsætligt, de handler derimod i fuld overensstemmelse med deres rygmarv, men de handler sandt for dyden med stor vilje og med fynd og klem.

Dertil kommer jo, og det må vi endelig ikke glemme, at muslimer på den ene side og på den anden side er ganske almindelige mennesker. Hvad er det nu lige, der gør dem anderledes end dig og mig? Deres hjerne? deres sanser? deres arme og ben? deres krop? Har de ikke de samme bekymringer og besværet med at få dagligdagen til at hænge sammen? Jo, da. Fy, fy skamme. Der er virkelig meget, vi ikke må bevæge os ind på, selv om det er uundgåeligt at gøre det alligevel på grund af den komplekse problemstilling.

Under overskriften ‘Muslimerne kommer’ giver Dennis Nørmark for eksempel ‘1400 Års Krigen’ af Hedegård og Camre kun to stjerner ud af seks. Han bebrejder bl.a. forfatterne, at de begår en samfundsvidenskabelig dødssynd, fordi de besjæler ‘en tingest’ som den politisk-religiøse -isme, Islam. Problemet er selvfølgelig: ingen Islam uden muslimer – ingen muslimer uden Islam.

Piet Hein skrev engang følgende iagttagelse som forord til sine aforismer: ‘Som opmærksomme iagttagere vil have bemærket, hænger hele verden sammen.’ – Tilsyneladende en banalitet, hvis ikke lige netop det var, fordi Piet Hein udmærket vidste, at sammenhængen absolut ikke er let at få øje på selv for den opmærksomme iagttager. Trods ‘sammenhængen’ er der i Vesten behov for at skille tingene ad. Det er, hvad vi gør for at undersøge tingenes inderste væsen. Derfor deler videnskaben verden op i specialer.

Hvor blev blomsten af? spurgte jeg bekymret min lærer, da han skilte den ad for øjnene af os, fordi han ville nå ind til de støvbærere, han ville vise os.

Hvor blev Islam af, da unge mobbede præsten ud af Tingbjerg?

Når det kommer til -ismer, er de livløse – kruseduller på papir i en bog, i et manifest, i støvede dokumenter. Men krusedullerne er som virus – som koder, der folder sig ud, hvis de finder en grobund og et sted, hvor deres budskaber kan modtages, afkodes, tolkes og forvandles til virkelighed. Men Islam som virus og virkelighed er ikke organiseret, som vi europæere er vant til. Katolicismen har en pave, som tegner firmaet, Nazismen havde ‘der Führer’. Folkekirken har biskopperne og Staten repræsenteret ved Ministeren. Som regel er der en i toppen, der tegner butikken. Men hvem har bestemmeskoene på inden for Islam?
Svaret blafrer i vinden. Irans kommende atombombe kan måske ændre en anelse på det spørgsmål. Foreløbig har vi ingen, der tegner hele butikken, som vi kan ringe op og få en bindende aftale med. Chamberlain havde trods alt Hitler!

Med venlig hilsen

JensH

Posted: 13 oktober 2009 - 14:24 - Svar

“får den svenske elite ‘gode’ kort på hånden mod Danmark: Se hvordan det går fordi I ikke integrerer jeres muslimer.”

Ja, det vil de Svenske pampere sikkert sige, men jeg er ikke helt så sikker på, at der er ret mange Danskere der gider at høre på de evigt moraliserende Svenske politkere og journalister. Nej, værre er, at vi herhjemme så sikkert skal igennem hele debatten med JP’s Muhammed-tegninger igen. For at slet ikke at tale om debatten om den “uanstændige debattone”, (jeg sidder faktisk og bliver træt af at bare tænke på det).

Men noget andet er, at det vist ikke bare var Franskmændnene der havde aftaler med de Palæstinensiske terrorgrupper. Bent Blüdnikow fra Berlingeske Tidende, (der som bekendt også er historiker), udgiver snart en bog om netop den Palæstinensiske terror i 1970’erne og 80’erne, og det viser sig at stort set alle vest-Europæiske lande havde underhånds-aftaler med disse Palæstinensiske terror-grupper. Jeg hørte for nylig et interview med på radioen om denne nye bog, og ifølge Blüdnikowlod var der eksempler på, at man simpelthen lod disse Palæstinensiske terrorister slippe ud landet efter et angreb, selvom man egentlig sagtens havde kunnet fange dem og dermed retsforfølge dem. Man turde simpelthen ikke have dem siddende i fængsel, da man derved ville gøre sig sårbar overfor gidselaktioner, (fly-kapringer ect). Jeg ved ikke hvornår hans nye bog udkommer, og ej heller titlen på den. Jeg prøvede en google-search, men kunne kun se, at Blüdnikow for nylig har anmeldt en bog af Gunnar Ekberg, som dokumenterede at Jan Guillou hjalp PFLP med terrorforberedelse:

http://www.uriasposten.net/?cat=312

Men der er andre eksempler på at vestlige efterretningstjenester har haft underhånds-aftaler med terrorgrupper. Valget i Algier i 1992 gav det islamiske parti magten, men det kom aldrig til at regerere da militæret begik et statskup lige efter valget. Det igangsatte en borgerkrig i Algeriet. Og da islamisterne mente at Frankrig havde haft en finger med i spillet da militæret begik kup, så udløste det også en terror-kampagne i Frankrig. Flere af de Fransk-baserede islamitiske terrorister flygtede til England hver gang de ‘følte jorden brænde under sig’ i Frankrig, og når Franskmændene forlangte dem udleveret nægtede Briterne at efterkomme anmodningen. Det var i den forbindelse den Franske Efterretningstjeneste gav London tilnavnet ‘Londonistan’, og årsagen til at Briterne nægtede at udlevere dem var selvfølgelig, at det Britiske ‘establishment’ troede, at de dermed havde en aftale med de militante islamister om, at hvis UK gav dem sikkert ly så ville de ikke lave terrorangreb i London. Den illusion blev det Britiske establishment brutalt revet ud af den 07.07.2005.

Mia

Posted: 13 oktober 2009 - 14:42 - Svar

10 minutter og 50 sekunder inde i interviewet med Sheldon Thomas fra the Helping Hand Trust, synes jeg programmet tager en religiøs drejning i retning af baptistkirken, der står meget stærkt iblandt religiøse sorte i London.
Sheldon kommer til at lyde som en mand, der helst ser, at kvinder venter med sex indtil ægteskab. Piger er åbenbart ikke selvsikre, hvis de synes, det er okay at have sex med en fyr, eller to fyre eller tre… Sex, må man forstå, er ikke for sjov!

Ud fra det manden siger, ville jeg umiddelbart konkludere, at vi bør give drenge og piger en mere religiøs og gudfrygtig opdragelse, segregerer kønnene samt lære dem at vente med sex til bryllupsnatten. Men det er en problematisk konklusion at drage, for det er i de samfund, der IKKE er voldsomt religiøse, hvor mændene synes bedst at kunne styre sig.

I London har sorte metodister, baptister og samt tilhængere af Pentetecostalbevægelsen i mild grad de samme problemer med at styre deres deres unge drenge, som Islam har med sine unge mænd (måske fordi disse religiøse mennesker får så mange børn, eller måske fordi religion i sig selv deler mennesker op i de fromme og de slemme), derfor er det usandsynligt, at kirkens eller moskeens gode moral også skulle kunne blive løsningen på den manglende respekt.

Selv om det er et vigtigt emne Channel Four tager op, så synes jeg Sheldon Thomas lægger op til en puritansk løsning på et problem skabt af manglende religiøs moral; og her mener jeg snarere at det drejer sig om et problem udsprunget af manglende ligestilling i hjemmene, der netop delvis skyldes religion, og som kræver en mere håndgribelig løsning, der kan beskytte vores bramfri samfund.

  Janne

  Posted: 13 oktober 2009 - 17:55 - Svar

  “…så synes jeg Sheldon Thomas lægger op til en puritansk løsning på et problem skabt af manglende religiøs moral; og her mener jeg snarere at det drejer sig om et problem udsprunget af manglende ligestilling i hjemmene, der netop delvis skyldes religion, og som kræver en mere håndgribelig løsning, der kan beskytte vores bramfri samfund.”

  Det er jeg helt enig i. Bramfri er et rigtig godt ord om vort danske/vestlige samfund. 🙂

Historyman

Posted: 13 oktober 2009 - 14:44 - Svar

En kommentar til LFPC

Jeg er ligesom du sikker på at de ”utilpassede” hærværksfolk udmærket kender den kristne underdanigheds kultur. Men målet for overfaldene; kirken, præsten, er jo tegn på den ”gadedominans” som de nu udgøre. Den kristne kirke er et ”legitimt mål”, da området og dets beboere nu føler, at dette er deres område, dette område er i beboernes egen opfattelse muslimsk område. Et angreb på en moske ville kun medføre problemer med muslimsk troende.

Det jeg syntes man skal gøre er, at holde kirkeovergrebne op imod er de tidligere ”normale” mål, så som institutioner, børnehave, skoler, fritidshjem, m.m. Disse blev angrebet fordi det er her vi (danskerne/de kristne) prøver at hælde vore normer, vore værdier og vore civilisation på dem og på deres børn. Disse institutioner anses som væsentlig værre og bedre mål, da en nedbrænding af et fritidshjem giver børnene væsentligt mere tid til at studere koranen, og i fællesskab med andre utilpassede patruljere området og provokere/overfalde vantro. Ligeledes med nedbrænde børnehaver, det betyder at de små poder er hjemme hos mor, så ved de nervøse muslimske mænd vor hun er, og ikke noget med, at føjte rundt og få arbejdsplads og der igennem at komme i kontakt med danske kvinder/mænd. Denne tros grundpille er segrationen af muslimer fra andre, og dette forgår i det private og i det offentlige rum jfv. Burkadebatten. Min konklusion er at når kirken angribes, er det fordi de andre mål er for svære at angribe, eller de(institutioner) allerede har underkastet sig på de indre linjer.

Forurettelse over det skete i Tingbjerg er helt naturlig for Skaarup og DF, og i min opfattelse berettiget. At DF og Skaarup vil blive opfattet som demagoger er sikkert under alle omstændigheder, vore/DF´s modstandere hader os/DF allerede, så det tog er kørt.
DF´s forslag om sænkelse af den kriminelle lavalder, kommer i denne forstand ikke til af få den store betydning, men den giver politiet(via domstolene) et redskab til at presse de utilpassede lidt mere. Ved at presse den kriminelle lavalder ned ad, sikker man sig yngre aktører, som er mindre fysisk stærke (dvs. de kan ikke bære så meget benzin) og de kan fysisk set ikke gøre ligeså meget skade. (forhåbentlig) Dem der ved noget om dette emne siger jo også, at det eneste der er respekt for er hjemsendelse. (se Nicolai Sennels)

Når Skaarup ikke gør dette til en debat om koranens sura og deres tolkning, (dvs. i hvilken grad det er troen der pålægger de troende Jihad og om det vi ser i Tingbjerg er Jihad) til et spørgsmål, er det jo fordi det ”lærte Danmark” (Carsten Niburg instituttet /mellemøstlige studier, m.m.) ville komme farende og skrige at Skaarup var islamofob og basalt set debunke Skaarups holdning/opfattelse. Ved at holde sig til den almindelige vrede over uretfærdigheden som præsten og kirken oplever, taler Skaarup sig lige ind i sit vælgerkorps.

Det er et vælgerkorps der ikke kommer særlig meget i kirke, men de kan godt lide traditionerne omkring den; barnedåb, bryllup, begravelse(nok lidt mindre), Jul, højtider m.m. De bryder sig ikke om hærværk af pæne og gamle bygninger, og flygtende præster.
Brevet er altså ikke en analyse af årsagerne til Tingbjerg problemerne, men et moralsk opråb til de allerede omvende. Da Skaarup ved, at det tale med vore modstandere (ikke muslimerne, men S og SF, EL, RaV.) er meningsløst, da de har købt den sociologiske analyse lagt frem af Bæk Simonsen, m.f.

Men bare det at Skaarup benytter ordet religionskrig er i mine øjne en sejer, fordi vi bevæger os væk fra den internalisering af problemet som der forgår i Sverige. Det drejer sig ikke længere om vores manglende vilje til integration, raaaacisssme m.m. Debatten kan nu starte på det religiøse /kulturelle grundlag, uden alle de latterlige bortforklaringer som eks. Kristelig dagblad gør sig i.

Denne sætning fra Kristelig dagblad er en sand perle ”I sagen fra Tingbjerg efterlyses nu ægte respekt for mennesker.”.
Der ligger så meget hult opgejlet debat om; gensidig respekt, dialog, kulturel kompetence og ikke mindst forståelse, i den sætning. Disse ord er blevet prostitueret, på den dårlige måde, de har mistet al indhold.

Ordet respekt, som oftest er skreget ud som et ultimativt krav; VI SKAL HA RESPEKT!
Dette er svaret fra indvandrer/flygtninge(muslimske) – kredse på spørgsmålet; om hvorfor vold imod politi, brandvæsen, ambulanceredder, myndigheder generelt opstår. Disse professioner udviser ikke respekt for muslimer, de har myndighed og magt, og det må de ikke hvae ifølge islamisk tænkning hvis de er vantro. Kristeligt dagblad ved næsten ikke hvad de skal gøre og gribe i, for udviser vi(kristne) ikke allerede nok respekt?

Her kunne man, hvis man var et dumt svin, spørge hvornår er nok, nok?
Hvornår for de hellige nok? Hvor lang tids skal der gå inden man går til modstand?
Præsten vil ikke udtale sig, men bare væk, det er fint, ok, forståligeligt.
Hvad gør man når der ikke er flere steder at tage hen, ikke flere privat skoler at parkere poderne i. Ikke muligt at føre en dagligdags tilværelse uden den evige frygt for overfald og vold. Respekt er noget man opnår, noget arbejder for, ikke noget man truer sig til.

Hvorfor lader en præst sig ydmyge og plage, uden i det mindste at påtale uretfærdigheden?
Fordi det er vigtigere at tilhøre Politikken fællesskabet; med de rigtige meninger og rigtige svar, end det er at bekræfte Dansk Folkepartis dagsorden(uha).
Nej…vores problem er endnu ikke muslimerne, men S, SF, El, RaV. og hele Politikken slænget da deres tilstedeværelse presse den pæne stilheden frem.
Mvh.
Historyman

  LFPC

  Posted: 13 oktober 2009 - 15:15 - Svar

  Et angreb på en moske ville kun medføre problemer med muslimsk troende“.

  Netop, og det var også min pointe i går, at motiver her skal findes i udeladelserne. De går selvfølgelig ikke efter egne institutioner.

  Det jeg syntes man skal gøre er, at holde kirkeovergrebne op imod er de tidligere ”normale” mål, så som institutioner, børnehave, skoler, fritidshjem, m.m. Disse blev angrebet fordi …“.

  Det er så her jeg mener at du og Skaarup foretager et spring der ikke er konkret belæg for. Konsekvenserne bliver som du beskriver dem, men det er på nuværende tidspunkt at strække den for langt at postulere denne forsætlighed. Man kan sagtens tænke sig low level jihadister der får instruktioner af folk højere oppe i fødekæden, men her og nu bør vi bruge Occam’s razor og ‘bare’ tilskrive det instinktiv fornemmelse af hvem og hvad der er ‘os’/halal, og hvad og hvem der er ‘dem’/haram.

  Forurettelse over det skete i Tingbjerg er helt naturlig for Skaarup og DF, og i min opfattelse berettiget“.

  Ja, i allerhøjeste grad, men jeg mener bare at denne form er med til at fastholde DF i et segment der nok ikke kan blive ret meget større. En anden balance mellem harmen og analysen ville være at foretrække, efter min mening. Der må være nye grupper DF kan appellere til ved at justere lidt på formen.

  Janne

  Posted: 13 oktober 2009 - 17:42 - Svar

  “Ordet respekt, som oftest er skreget ud som et ultimativt krav; VI SKAL HA RESPEKT!”

  Københavns kommune har for nylig lavet en kampagne med ordlyden “Respekt for København”. Gangsta retorik og rap skole efterabning. KBH er grotesk i sin måde at tackle sine problemer på, men viser da på smukkeste vis hvorfor vi ikke skal have en S SF regering næste gang. I dag København – i morgen resten af Danmark.

JensH

Posted: 13 oktober 2009 - 16:05 - Svar

“Der må være nye grupper DF kan appellere til ved at justere lidt på formen.”

Ja, og det skulle kunne være muligt at gøre dette uden at skubbe ‘de gamle’ grupper væk.

  Janne

  Posted: 13 oktober 2009 - 17:23 - Svar

  Jeg er både enig med dig – og med LFPC. Raseri skal ikke overskygge et ellers godt indhold. DF skal til gengæld ikke lide af samme pænheds- og bortforklarings-lidelse som Politiken og segment gør. Det må være muligt at appellere til flere vælgere med de kvaliteter DF har nu. Og ellers: Hvis DF ikke bliver større, hvad så? Partiet har ret meget indflydelse med den størrelse DF har nu. Også på oppositionens politik. Og DF skal i hvert fald ikke til at rette ind efter hvad Politiken segmentet anser for korrekt eller ej. Nej, fame nej!

  At Skaarup kalder det en religionskrig er da på sin plads, idet det er en kirke og præst der er blevet chikaneret – både i Tingbjerg og i Gellerup. Det er ikke ikke-præster eller ikke-kirker, men netop præster og kirker. Hvis ikke det er krig mod religion, hvad søren er det så?

   Janne

   Posted: 13 oktober 2009 - 17:48 - Svar

   Jeg vil godt tilføje, at jeg ikke tror, at vi havde set så stor en ændring af integrations- og indvandrerpolitik i Danmark, hvis ikke DF havde været så uforfærdede, ukrukkede samt ydmyge OG rapkæftede i sin tilgang til problemerne. Det er DF’s nuværende progressive og provokerende facon, der har virket, åbnet nye veje og blæst døre ind, hvis I spørger mig.

Emeritus

Posted: 13 oktober 2009 - 16:30 - Svar

Til LFPC

‘…Ja, i allerhøjeste grad, men jeg mener bare at denne form er med til at fastholde DF i et segment der nok ikke kan blive ret meget større…’

Det er svært at spå – især om fremtiden. Det kan være, du får ret, men man skal holde sig for øje, at DF er gået konstant frem fra valg til valg – ikke meget, men konstant. Foreløbig synes fremgangen og stabiliteten at fortsætte. Det kan godt være, kurven knækker, når overvægten af ældre i stigende antal stedes til hvile på kirkegårdene, men det kan også være, at partiet får bedre fat kommunalpolitisk og intellektuelt i bredere kredse. Det har partiet brug for.

Selvransagelsen i TV 2-News ‘presselogen’ forleden tyder i høj grad på, at man i pressen har set skriften på væggen. Der er nemlig en del, der peger på, at der stadig befinder sig potentielle DF-vælgere i alle de partier, som prøver at dæmme op for partiets fremgang ved at nærme sig DF’s mærkesager. Gør de ikke det, mister de velsagtens stemmer – til DF. Det er også bemærkelsesværdigt, at DF hele tiden lærer og bliver mere og mere nuanceret i sin argumentation og politisk effektivt i sine detail-krav uden at tabe mærkesagerne af syne.

I presselogen syntes alle deltagere at gå til bekendelse ud fra en erkendelse af, at pressens ofte uhyrlige mobning af partiet gennem næsten alle årene har været en væsentlig årsag til partiets succes – stik imod tilsviningen og de mange karaktermord på både personer og partiets formål. I en af sine kommentarer pegede ‘Janne’ på netop på muligheden af, at det havde givet bagslag og gavnet partiet.

Jeg har også bemærket fraværet af yngre, intellektuelle og politisk kompetente (tunge) kræfter i Socialdemokratiets øvre lag. Hvor er de politisk tunge og kloge-Ågerne gået hen? Mette Frederiksen er iindigneret og en tung kvindelig bull-dozer, men hun er hverken intellektuel, attraktiv eller synderligt troværdig. Det sidste ville hun nok have kunnet virke som under den store depression i trediverne men ikke i 2009.

Nutidens intelligentsia er i det hele taget ikke nær så utopisk anlagt som venstrefløjen har brug for. Derfor er der ikke så mange begavede talenter at vælge imellem længere på den fløj. Det betyder ikke, at de kloge hoveder nødvendigvis er borgerlige. De sætter blot større pris på ikke at skulle lede efter dele eller efter hele deres præmissæt i varm luft. Kan DF finde incitamenter og tiltrække dem bredt på samme måde, som det er sket i den absolutte DF-top, så bliver DF ved med at være et magtfuldt og støt vokende parti mange år endnu.

Med venlig hilsen

  Janne

  Posted: 13 oktober 2009 - 17:27 - Svar

  “Der er nemlig en del, der peger på, at der stadig befinder sig potentielle DF-vælgere i alle de partier, som prøver at dæmme op for partiets fremgang ved at nærme sig DF’s mærkesager.”

  For nyligt blev der lavet et undersøgelse – jeg husker desværre ikke i hvilken avis – der viste at 22 % af socialdemokratiske vælgere gerne så et samarbejde med DF, hvis vi får en ny regering. Det synes jeg er mange.

   Mia

   Posted: 13 oktober 2009 - 18:11 - Svar

   Det betyder givetvis, at næsten 22% af de socialdemokratiske vælgere bare ikke har taget sig sammen til et skift til “The Dark Side” endnu. 🙂

Thomas Bolding Hansen

Posted: 13 oktober 2009 - 17:31 - Svar

Åh herregud, klip klappere til de døddrukne. Symptomatisk, så symptomatisk.

Vi kunne godt bruge nogle hundrede Mark Steyns.

Vivi Andersen

Posted: 13 oktober 2009 - 21:39 - Svar

Thomas B.H.

Jeg grinte ganske meget indtil det gik op for mig, at det var seriøst !

I stedet skulle man måske finde ud af hvem de unge er og så få kontaktet forældrene med afhentning for øje.

Ganske vist kan vi ikke forbyde dem at drikke sig fra sans og samling, men vi kunne egentlig godt forvente at forældre til hjemmeboende hentede deres fulderister af børn og unge.

Et trist, trist billede af en tanketom ungdom.

Historyman

Posted: 13 oktober 2009 - 21:48 - Svar

Tak for kommentaren LFPC

Ja… jeg ved godt at jeg trækker paranoiaen lidt for langt en gang imellem. Jvf. nedbrændingen af institutioner. Der er intet bevis for en egentlig organisering af disse afbrændinger, dog mener jeg, med Sverige i mente, at nedbrændinger er metode for etablering af “rene områder”, dvs. fri for os vantro.

Jeg mener, at det Sam Solomon beskrev i Al-Hijra(pilcrow press 2009) s. 90 – 96 (se. spec. s. 92) med etableringen af “a nucleus islamic community” i sin yderste forstand indebære fordrivelse/underkastelse af Kristne(vantro), begyndende i lokal/nær området. Om dette kræver en direkte religiøs ordre eller lignende ved jeg ikke, men selv hvis der ikke var en indforstået/underforstået pligt til udrensning, måtte metoden vel være den samme, som hvis der var en direkte ordre. Så det man kan reducere Tingbjerg problemet til er hvornår ser vi et handlings mønster. Skal der brændes flere kirker af eller skal flere præstekontorer hærges før vi konkludere, ja der føres en bevist lav intensiv borgerkrig i mod os. Eller skal der komme en direkte religiøs udmelding fra Danske muslimers fællesråd før erkendelsen sætter ind.

Mit problem er, 9 april problemet, dvs. før den 9 april 1940 var man bevist om at udviklingen i nazi tyskland var uheldig(for at sige det mildt!). Men erkendelsen af problemet, (den offentlige erkendelse) blev undertrykt og modarbejdet.(se Rasmus Kreth: ”Pilestræde under pres” Berlinske Tidende 1999) Man skulle frem til august 1943, besat af tyskerne, og genindførelsen af dødsstraffen før folketinget forstod, at dets handlinger i længden ville være forræderiske.(jeg tager ikke perspektivet om de allieredes krigs indsats med i betragtning, fordi det handler om danske politikeres umiddelbare dag til dag handlen) Betyder dette, at man i dag ikke vil erkende et islamisk kolonialiserings forsøg, før jihadisterne sparker døren ind på Politikens redaktions lokaler og begynder at skære halsen over på folk?

Du har 100 % ret i at DF og Skaarups sprog og form, dvs. den umiddelbare vrede ikke batter meget, i de ”lærte kredse” og det kommer til at fremstår som endnu et ræb fra bodegaDanmarks uoplyste hob. Mit problem er, at venstrefløjen har internaliseret den sociologiske(materialistiske) forklarings model, i sådan en grad at kun ovennævnte handling; forceringen af Politikens port + drab, vil være nok til at fremkalde en tilstrækkelig opvågnen.

Et lille, men skræmmende eksempel er Peter Myginds reaktion på overfaldet af hans søn Julius. Sønnike blev send til psykolog, for at bearbejde traumerne, og Peter gik i gang med en offentlig kampagne der hed ”Stop Nu Drenge”
(se. http://www.uvm.dk/Uddannelse/Tvaergaaende%20omraader/Temaer/Mobning/Mo bning/Udd/Folke/2007/Apr/070430%20Stop%20volden%20nu%20drenge.aspx , http://ekstrabladet.tv/nationentv/article1139746.ece )
Han sende ikke Julius til kampsport, karate, judo, boksning eller lignende. Han styrkede ikke sin drengs selvtillid eller forsvarsvilje, men gik ud i et patetisk korstog om ”at vi skal alle være her”. Derved neutralisere han angriberens uretfærdige handling i sin søns øjne. Er det en far at se op til? Er det en god rolle model?
Hvis ikke folk vil kæmpe for deres børn, for deres egen familie, hvor er vi så henne?

Et er at folk ikke kan lide Danmark, landet, nationen, folket, det kan til nød forstås(om end meget svært) men for fanden sin egen familie!
Jeg må igen konkludere, at der er dele af venstrefløjen, Politiken, Rune Engelbrecht, m.m. som er totalt uden for pædagogisk rækkevidde, de har parkeret deres hjerne (og hjerte) i et multikulti univers, der er så utopisk, at selv familien for sekundær betydning. Dette vil jeg, som historiker sige er begyndelsen på et hvilket som helst totalitært mareridt vi har kendt her på jorden.

Slutteligt vil jeg undskylde den megen brug af ordet ”mig”, ”jeg” og hvad ”jeg mener”. Dette kan få fremstillingen her til at fremstå som et egotrip, hvilket det kun er i mindre grad. : )
Mvh.
Historyman

Janne

Posted: 14 oktober 2009 - 09:33 - Svar

M.h.t. Tafdrup så har hun engang i slutningen af 1980’erne skrevet et flot digt, der hedder Bevægelsen frem til fuglen. Med sin politiseren vedr. afviste asylansøgere ser vi så desværre en digters bevægelse frem til asylpolitiker status. Jeg har ikke set at digteren også har vist flaget for de kvinder og andre, der har erfaret at blive overfaldet af de voldsdømte personer, der befinder sig i flokken af afviste asylansøgere. Det giver Tafdrups lyrik en grim smag af grumhed og arrogance. En skam, for hun er ellers en god lyriker.

Janne

Posted: 14 oktober 2009 - 09:58 - Svar

Apropos det grumme og arrogance, så lader det til at være på mode i kunstneriske kredse:

Jakob Holdt skriver således om HUT:

“Forsvar for Hizb-ut-Tahrir”

h t t p://www.american-pictures.com/dansk/artikler/Hizb-ut-Tahrir.II.htm

Samme Holdt udstiller p.t. på kunstmuseet Louisiana.

h t t p://www.louisiana.dk/dk/Menu/Udstillinger

Der står bl.a. på Louisianas hjemmeside at Holdt har en enorm følsomhed…

Og samme Holdt får nu en kulturpris.

“Når Fogtdals Fotografpriser uddeles for sjette gang, er det fotograf Jakob Holdt, som modtager den fornemme hæderspris på 250.000 kroner.”

h t t p://kpn.dk/billedkunst/article1849815.ece

Der er store penge i følsomhed – altså hvis den følsomhed er rettet mod det kunstmuseer og kultur baroner synes om lige nu.

Hvad med de mange skolelærere, politibetjente, brandmænd, ambulancefolk, folkekirkepræster, avistegnere, politikere, bibliotekarer, buschauffører, togkontrollører, pædagoger, beboere på kollegier og på ungdomsboliger, børn osv. der nu oplever at blive chikaneret og udsat for vold i Danmark og i andre lande omkring os? Hvor er følsomheden, når det gælder de mange mennesker?

Passer de bare ikke ind i et smart og lukrativt kunstnerisk koncept? Er de bare alt for danske, for vestlige og er de for blege og har den forkerte overbevisning? Støtter de bare for meget op om vores samfundsmodel og er de for loyale i forhold til vestlig kultur og sekularisme? Eller hvad er det der gør, at deres vilkår og virkelighed i dag ingen plads får i såkaldt følsomme kunstneriske og mondæne katedraler som f.eks. Louisiana, Aros og andre magtfulde og velhavende (og statsstøttede) kunstmuseer?

Janne

Posted: 14 oktober 2009 - 11:06 - Svar

Nu vi er i kunstscene afdelingen:

“Politikerne smadrer kunsten med kulturkamp, kontrol og købmandskab, siger Gasværkets chef, Jon Stephensen.” til Politiken.

h t t p://politiken.dk/kultur/article809143.ece

Jeg mener modsat, at det er nogle kunstnere, teatre og kunstmuseer, der smadrer kunsten. Jævnfør det jeg skrev om f.eks. Louisiana, Aros osv.

Kunstmuseer, teatre og kunstnere politiserer og lader dermed kunsten i stikken. Der laves politisk lort på dåse en masse af kunstnere, kunstmuseer og teatre. Jævnfør også at Det Kongelige Teater inviterer asylansøgere på visit. Politiserende kunstnere og kunstneriske bestyrelser hærger den danske kunstscenen med multikulturideologi og asylpolitik.

Det er netop Jakob Holdt og proselytter der beboer Louisiana og andre kunstmuseer og får store kulturpriser. Ikke så mange andre. Det er f.eks. ikke Thomas Kluge der gøres plads til.

Politiken piver, men det er Politiken segmentet der styrer kulturscenen i Danmark. Kig rundt på de forskellige museer og teatre – særligt i København.

Leave a Comment