27
nov
Seneste opdatering: 28/11-09 kl. 0248
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Heldigvis finder de Tariq Ramadan og Jan Hjärpe at snakke med. Der er 5-7  % muslimer i de største schweiziske byer og de afstedkommer kan man forstå lige så mange plagsomme ‘Einzelfälle™’ (enkeltstående episoder) som andre steder i Europa. Det står 37 % for og 51 % imod, så forslaget falder antagelig. Blandt andet FN og arabiske pengeinteresser har øvet pression imod schweizerne.  Hele SVT Existens kan ses her, min. 28:36.

Asylgrund: Terrorisme

Interessant norsk anmeldelse af ny dansk bog om en nær fortid, hvor vi var naivere end nu. At vi nu har travlt med at smide dem ud, vi gav beskyttelse for få år siden, siger noget om politikernes horisont og forsinkede reflekser.

Liberal asylpolitikk var med på å gi Norden et sterkt islamistmiljø, sier forfatter og terrorekspert. Da dansk politi i 1993 arresterte tre egyptere fra Jylland, fant de en lang liste med kjemikalienavn. Det så ut som en oppskrift på sprengstoff, en terrorsak var under opprulling. Hos en av de arresterte, Mohamed Shaaban Hassanei, fant politiet en tosiders asylsøkermanual laget av terrororganisasjonen Jamaa al-Islamiyya. Den ga gode råd til medlemmer som skulle søke asyl i europeiske land. Det het at man skulle oppgi medlemskap i terrororganisasjonen. De tre egypterne fortale derfor danske innvandringsmyndigheter åpent at de hadde en kriminell fortid i voldelige terrorgrupper. De fikk innvilget opphold. I avhør innrømmet de senere at de gjorde dette for å få asyl.

I sin nye bok «Truslen indefra – De danske terrorister» forklarer forfatter og journalist Morten Skjoldager hvordan dette foregikk. På 1990-tallet var terroriststempel ingen hindring for å komme inn i vestlige land, tvert imot kunne det hjelpe på søknaden, fordi disse søkerne risikerte hard straff i hjemlandene sine. Bare brudd på dansk straffelov kunne skape problemer. Danmark og de fleste europeiske land for øvrig hadde en meget liberal asylpolitikk. Det bærende prinsipp var at vi ikke ville sende tilbake folk til hjemlandet om de risikerte tortur eller dødsstraff. Og det gjorde radikale islamister, for de muslimske landene slo hardt ned på dem, sier Skjoldager. Asylpolitikken er en av grunnene til at Danmark fikk et stort islamistmiljø med militante medlemmer, mener forfatteren.Fikk asyl ved å oppgi at de var terrorister.

Indvandrerpolitikken har splittet majoritetsbefolkningen

Bonnerup og Kærård maner til besindighed og mener at den danske debat skader integrationen. Man kan være enig i noget og uenig i andet, men de to forfattere synes at tro, vi står overfor problemer som allesammen kan løses. Et blik på lande som England og Sverige, der er meget længere ude i uføre, viser med al tydelighed, at en hel del af dem forlængst har unddraget sig det politiske systems påvirkning og er blevet selvkørende. Det er den skræmmende del af det kompleks, vi nu fører vores efterkommere ud i. Derfor skal man selvfølgelig stadig  konfrontere dem, vi er bare som det fremgår overhovedet ikke enige om hvordan, og der findes ingen acceptable måder at gøre det politiske skænderi behageligere at høre på. Det bliver heletiden aktualiseret af nye begivenheder, som gør folk forbandede. Vi er nødt til at tåle det. Alternativet ses på den anden side af Øresund: medier og politikere med undergravet troværdighed og en underskov af politiske desperados og fantaster (Steen):

En velfærdsstat som den danske har brug for en stram indvandrerpolitik. Hvis alle, der bor i landet, har ret til gratis lægehjælp, gratis uddannelse, bliver dækket af et socialt sikkerhedsnet osv., så er det attraktivt for mange hundrede millioner af verdens fattige at søge ophold i et sådant land. Men det er selvfølgelig helt uoverkommeligt for et lille land som Danmark at hjælpe alle verdens fattige. Vil man bevare en velfærdsstat, der omfatter alle, der opholder sig i landet, er man altså nødt til at lægge stramme restriktioner på mulighederne for at komme ind i landet. Alternativt kan man opgive de generelle sociale sikkerhedsnet og indskrænke velfærdsstaten til kun at gælde en del af dem, der bor i landet. [..]

Men hovedproblemet for sammenhængskraften i det danske samfund er måske, når det kommer til stykket, at indvandrerpolitikken har splittet majoritetsbefolkningen. Tre procent muslimer er næppe nogen trussel for det danske samfund og velfærdsstaten. Men det kan det være, hvis politikere og presse alene ser det som deres opgave at markere klare, evt. populære standpunkter og ikke viser nogen respekt for eller har lyst til at lytte på og forstå modstanderne. Bonnerup og Kærgård : Polarisering er farlig for os alle sammen.

Forfatterne bruger et rigtig dårligt argument der er ved at gribe om sig, og som tværtimod gør bekymringer endnu mere relevante: At der kun skulle være “tre procent muslimer” (i sig selv et meget lavt skøn), og at dette beviser at der er tale om hysteri, giver imidlertid anledning til modspørgsmålet – når denne gruppe præger debatten og nyhederne i så høj grad som tilfældet er, hvordan ser Europa så ud i 2025, hvor CIA anslår at der vil være mellem 22-37%? Bonnerup og Kærgård kunne starte med at søge oplysninger om lande der lige nu ligger i dette interval (LFPC).

UK: ‘Mangfoldig’ fødegang med 243 mødre, kun 18 af dem briter

Countless red dots scattered across the world map on the wall of a NHS hospital reveal the story of the changing face of Britain. Each dot denotes the background of a mother with a baby in the neonatal ward of London’s Chelsea and Westminster hospital. The map was put up by hospital administrators to ‘celebrate the ethnic diversity’ of the sick children treated there, each at a cost of £1,400 a day.

It shows dramatically how the NHS now treats patients from every corner of the globe. The 243 mothers are from 72 different nations. They include Mongolia, the remotest regions of Russia, Japan, Africa, South America, swathes of Asia, Australasia and even Papua New Guinea. Only 18 mothers said they were from Britain. […] Mapping out the strain on your NHS: 243 sick babies treated in one London hospital ward…. and just 18 mothers come from Britain

Lugtesaltet til Tante Berlinger

I Det Berlingske Hus er man som bekendt meget pæne mennesker, så pæne, at man ikke engang i en nekrolog over en voldelig venstreekstremistisk starut kan få sig selv til at antyde dette – altså at han var en voldelig venstreekstremistisk starut. Nu har en medarbejder på Weekendavisen, Berlingskes pæne, dannede studerekammer, fået sig et gevaldigt chok ved mødet med den vitterligt ildelugtende sump der trives i avisbloggenes debatspor – dog ikke på Tantens egne, hvor der luges ud med særdeles hård hånd. Næh, vi taler om JP, og endnu værre, Nicolai Sennels’ blog her.

Journalistens alenlange gengivelser af diverse læserytringer om islam og muslimer i Danmark, og hans forfærdelse over hvad han ser, er måske ikke værd at hæfte sig ved – pænhed og berøringsangst er jo et globalt fænomen – dog skal det rutinemæssigt tages ad notam, at Jesper Vind Jensen på intet tidspunkt forholder sig til det rent faktuelle som Nicolai Sennels og kommentarskriverne er optaget af. Hvis Sennels’ og kommentarskrivernes bekymring er velbegrundet kunne man måske ligefrem sige at en højtråbende tone er det mindste problem, og endda på sin plads. Kammertonen, ynde og nænsomhed overskygger imidlertid alle andre hensyn hos Tanten i Pilestræde, og det faktuelle i dette spørgsmål interesserer ikke journalister i dag (LFPC).

[…]  Den første reaktion på Sennels ‘ beskrivelse af Tredje Verdenskrig er fra Mike fra Frederiksberg, der kl. 10.35 den 22. november skriver: »Jeg håber i hvert fald at der kommer én.«

Kl. 10.55 henvender Hugger fra Horsens sig og skriver: »Sennels har ret, men er et par år bagud. De tanker er ikke usædvanlige og tænkt før. Og de er VELBEGRUNDET! Islam er det værste skidt denne verden har frembragt.«

På slaget 11 lyder krigshetzen så fra Henrik i Køge: »Som Mike er inde på, vi kan lige så godt tage konfrontationen nu, det vil i sidste ende koste færre menneskeliv!« […]

– Det ser ikke ud til, at Sennels følger jeres retningslinjer?

»Jeg har haft en dialog med ham om de her regler for at sikre mig, at han kendte vores regler og sørgede for, at de faktuelle oplysninger, han lægger frem, er korrekte. I øvrigt vil jeg uafhængigt af denne sammenhæng oplyse, at Sennels stopper 1. december.«

Rose påpeger, at Sennels ‘ fratrædelse har været meningen »et stykke tid« og skyldes, at den person, der normalt dækker hans område – Morten Uhrskov Jensen – vender tilbage til JPs blogunivers.

– Hvad vil I gøre i fremtiden for at undgå, at JPs blogunivers oversvømmes med perfide indlæg? […] Dokumentation: »Vi bekender os til det fintslebne argument« [WA 27.11.2009, ikke online]

Robert Spencer – The Assault on Free Spech
22 november 2009 via  Kitman TV


og en interessant debat mellem panelet og salen:


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Poul Højlund

Posted: 27 november 2009 - 09:52 - Svar

Angående kronikken i Politikken af Bonnerup og Kærård er det da morsomt, at de herrer betragter integrationsproblemerne som et isoleret dansk fænomen. At nævne for eksempel det voksende tørklædebrug og give det en dansk begrundelse (altså vores skyld) uden at relatere det internationalt, er tåbeligt og meget provinsielt. Hele kronikken præges af de pæne menneskers angst for virkeligheden. Meget svensk og meget trist.

  Janne

  Posted: 27 november 2009 - 10:26 - Svar

  Det er vel en måde at forsøge at gøre problemet mindre på. Ikke at se ud over et enkelt lands grænser når der tales om problemerr med integration. Det glemmes blot at langt de fleste har meget nemmere adgang til internationale nyheder via computere – og blogs. Blogs og internationale netaviser er i den grad et alternativ til MSM og kronikker som ovennævnte – når det gælder om at se ud over landegrænser – og se tendenser i de enkelte lande og i hele EU og Vesten som et samlet.

pap

Posted: 27 november 2009 - 10:25 - Svar

Angående dansk asylpolitik:

“Fikk asyl ved å oppgi at de var terrorister

Liberal asylpolitikk var med på å gi Norden et sterkt islamistmiljø, sier forfatter og terrorekspert.

DA DANSK POLITI i 1993 arresterte tre egyptere fra Jylland, fant de en lang liste med kjemikalienavn. Det så ut som en oppskrift på sprengstoff, en terrorsak var under opprulling. Hos en av de arresterte, Mohamed Shaaban Hassanei, fant politiet en tosiders asylsøkermanual laget av terrororganisasjonen Jamaa al-Islamiyya.

Den ga gode råd til medlemmer som skulle søke asyl i europeiske land. Det het at man skulle oppgi medlemskap i terrororganisasjonen. De tre egypterne fortale derfor danske innvandringsmyndigheter åpent at de hadde en kriminell fortid i voldelige terrorgrupper. De fikk innvilget opphold.

I avhør innrømmet de senere at de gjorde dette for å få asyl.

I sin nye bok «Truslen indefra – De danske terrorister» forklarer forfatter og journalist Morten Skjoldager hvordan dette foregikk.

På 1990-tallet var terroriststempel ingen hindring for å komme inn i vestlige land, tvert imot kunne det hjelpe på søknaden, fordi disse søkerne risikerte hard straff i hjemlandene sine. Bare brudd på dansk straffelov kunne skape problemer.

– Danmark og de fleste europeiske land for øvrig hadde en meget liberal asylpolitikk. Det bærende prinsipp var at vi ikke ville sende tilbake folk til hjemlandet om de risikerte tortur eller dødsstraff. Og det gjorde radikale islamister, for de muslimske landene slo hardt ned på dem, sier Skjoldager til Dagbladet.

ASYLPOLITIKKEN ER en av grunnene til at Danmark fikk et stort islamistmiljø med militante medlemmer, mener forfatteren.”

http://www.dagbladet.no/2009/11/25/magasinet/terror/litteratur/9117556  /

Tak, pap. S

Niels Hansen

Posted: 27 november 2009 - 10:52 - Svar

Climategate kører på højtryk, bare ikke på danske medier hvor historien bliver total ignoreret. Dette er en af de største skandaler i nyere tid og de dækker den ikke, Reuters kommer med uhyrlige bortforklaringer. Læs her, der sker skumle ting:

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message931295/pg2

http://www.klimadebat.dk/forum/hackede-cru-mails-d12-e1189.php

Victor

Posted: 27 november 2009 - 11:01 - Svar

Prøv lige at tage et tit på dette klip fra youtube. Den britiske UKIP MEP, Nigel Farage, kritiserer den proces som førte frem til udnævnelsen af en EU-udenrigsminister og hr. Rumpole….eller hvad dte nu er han hedder.

Det imponerende er. at parlamentets formand forsøger at bremse hans kritik – som ikke er værre end det, vi hører i Prime Ministers Question Hour i det engelske parlament. Men det er altså for stærk tobak for eurokraterne:

http://www.youtube.com/watch?v=0vBqyG6qYXE&feature=ytn%3Amptnews

Varmt konservativ

Posted: 27 november 2009 - 11:04 - Svar

Asylpolitiken förändrades när de stora 40-talskullarna, 68-generationen, kom in i politiken och myndigheterna och skaffade sig ledande opinionsbildande positioner. Asylsökarmanualen kan mycket väl ha utvecklats med hjälp av sympatiserande danskar och andra européer. Läs boken om Blekingegadeligan så inser ni hur man tänkte i de extrema vänsterkretsarna från slutet av 60-talet – och fortfarande tänker. Det borgerliga samhället skulle krossas med alla medel. När t.o.m. Sovjet ansågs revisionistiskt stod hoppet till Kina och tredje världens revolutionärer. Revolutionen i Mellanöstern och västra Asien har sedan 80-talet sömlöst övergått i islamismen och sedan 10-talet år har Kina sällat sig till den kapitalistiska fienden. Kvar står därför bara islam som det sista återstående hoppet om en slutlig lösning på “borgar”-frågan.

Det är svaret på frågan varför människor som kallar sig själva “intellektuella” till synes inte verkar förstå vad som håller på att hända i Europa. Många, många fler än vi har trott har efter -68 utåt sett tonat ned sin radikalism och talat om moral och humanitet, ja t.o.m. om liberalism, men har i själva verket fortsatt att nära ett våldsamt hat mot “det så kallade demokratiska samhället” eller “det borgerliga och kapitalistiska samhället” och har hela tiden intrigerat och manipulerat för att vålla dess undergång.

Limewoody

Posted: 27 november 2009 - 11:26 - Svar

At der kun skulle være “tre procent muslimer” (i sig selv et meget lavt skøn), og at dette beviser at der er tale om hysteri, giver imidlertid anledning til modspørgsmålet – når denne gruppe præger debatten og nyhederne i så høj grad som tilfældet er, hvordan ser Europa så ud i 2025, hvor CIA anslår at der vil være mellem 22-37%? Bonnerup og Kærgård kunne starte med at søge oplysninger om lande der lige nu ligger i dette interval (LFPC).

30 mio. mussulmænner i Europa giver jo stof til eftertanke.
Hvis 80 procent dler verden op i mussulmænner og vantro – 24 000 000 personer.
Hvis 70 procent støtter indførelsen af islamisk lov – 21 000 000 personer.
Hvis 60 procent støtter jihad med zakat: 18 000 000 x ?$.
Hvis 10 procent støtter jihad med logistik: 3 000 000 personer.
Hvis 3 procent støtter jihad med direkte vold 900 000 personer.

Hvor mange bolschevikker rådede Lenin over for at vælte det russiske samfund og med hvilke midler sikrede han magten?
Hvor mange Nationale Socialister rådede Hiltler over for at vælte Weimar republikken.

Hvordan forholt NKVD sig i horhold til det Sovjetiske samfund.
Og hvordan forholdt SS/Waffen SS sig forhold til det National Scocialistiske samfund.

Hvordan forholder Jihadisterne sig i forhold det resterende islamiske samfund.

Jeg vil påstå at alle tre er en direkte følge af den bagved liggende ideologi.

  Universalgeni

  Posted: 28 november 2009 - 02:10 - Svar

  Tja. Visse muslimer opruster jo kraftigt over hele Europa. Den befolkningsgruppe har som den eneste våben i massevis. Og de kender lokalmiljøerne i alle afkroge. De patruljerer områderne dagligt i biler, knalleter mm. som blandt andet pizzabude. Politistationer og andre nøgleinstitutioner kender de som deres egen bukselomme. Det vil i virkeligheden være en smal sag…

  Al Qaeda har skrevet flere steder på nettet, at USA har 29 svagheder, som muslimer vil bruge til at ødelægge USA og Vesten. Svaghederne er EU landene plus et par stykker mere.

JensH

Posted: 27 november 2009 - 12:48 - Svar

Nu vi med Bonnerup og Kærgård er ved den ‘pæne’ debattone, så er der her en medie-forsker fra Journalist-højskolen som vil lukke munden på JP blogs, og i særdeleshed Nicolai Sennels:

http://mediawatch.dk/artikel/jurist-jp-blogs-gaar-over-graensen

  Janne

  Posted: 27 november 2009 - 15:28 - Svar

  Vil forskeren også lukke ned for det der står om anderledes troende/tænkende og homoseksuelle mennesker i koranen?

Bjovulf

Posted: 27 november 2009 - 13:39 - Svar

Det er sgu grove løjer – Pia K. som nazi-fangevogter-sprællemand – til støtte for asylbørn.

Og det fra den typefolk , der normalt har travlt med at tale om den gode “debattone” og “respekten
for andre” etc. Forhåbentligt kommer dette til at give stort bagslag.

Og DR-P3 lader sig naturligvis beredvilligt bruge som mikrofonholder for denne type
propaganda – surprise, surprise. Gad vide om nogle andre ville kunne lave noget tilsvarende
om Enhedslistens og de Radigales landsforræderi – og så få lov til at komme i radioen med det?

http://www.dr.dk/P3/gomorgen/indslag/20091120095014_1_1_1_1_1_1.htm

Sprællemænd skal støtte børn i asylcentre
Go’morgen P3 havde her til morgen besøg af formanden for kunstner-kollektivet Schwimmelmann, Casper Rasmussen.

De har begået fire sprællemænd, der udstiller Dansk Folkeparti som en forgrening af 1940’ernes NAZI-parti.

Formålet med at lave sprællemændene er ifølge Casper Rasmussen at få rejst midler til asylcenter-børn.

Følelserne bragt i kog
Kunstner-kollektivet mener ikke selv, at de har drevet provokationen for langt, ved at sammenligne DF med Nazismen.

– Når man laver kunst, er det vigtigt at få folks følelser i gang, forklarer Casper Rasmussen.

– Forhåbentlig er kontrasten så stærk, at folk får lyst til at gå ind og støtte børnene ved at købe vores sprællemænd.

….

  Bjovulf

  Posted: 27 november 2009 - 14:29 - Svar

  Bemærk hvor svært værten Pia Rønn har ved at styre sin egen begejstring
  for foretagendet og hendes yderst kammeratlige, lattermilde tone over for
  “kunstner”-tossen.

  INGEN rigtigt kritiske spørgsmål, udpensling af Pia-sprællemandens
  udseende, da “kunstneren” ikke selv magter at forklare det for lytterne,
  gentagen fremhævelse af det “gode” formål, så lytterne rigtigt kan få
  det banket ind i knolden – og så naturligvis et hep til sidst om at se at
  komme ud og få solgt nogle sprællemænd.

  Mageløst! – tror snart jeg afmelder mig fra DR-licensen …

   Egtvedpigen

   Posted: 27 november 2009 - 18:19 - Svar

   Man burde registrere mængden af venstrefløjspropaganda på P3 dagligt, således at deres politiske agenda ikke længere kan benægtes som værende det pure opspind.
   De er smarte, for de propaganderer dels via værterne, de inviterede gæster og Ritzaus Bureau. Sammenlagt bliver det til en lind og kontinuerlig strøm af propaganda, uden at man dog kan sige, at den stammer alene fra et sted.

  LFPC

  Posted: 27 november 2009 - 14:41 - Svar

  “- Når man laver kunst, er det vigtigt at få folks følelser i gang, forklarer Casper Rasmussen”.

  Også når man hedder Kurt Westergaard? Hvor kunne jeg dog tænke mig at lave en Muhammed-sprællemand, og signere den i Casper Rasmussens navn.

  Janne

  Posted: 27 november 2009 - 15:08 - Svar

  Læg mærke til at det ikke er DF der laver det. Det er kunstnere. I Tyskland har en tysk kunstner netop lavet heilende havenisser. Det er kunstnere der heiler i dag. Ikke demokratiske politikere.

   Janne

   Posted: 27 november 2009 - 15:20 - Svar

   I øvrigt kan kunstnerne ikke være særlig interesserede i at der kommer så mange penge ind til formålet, da i hvert fald ca. 500.000 danskere nok ikke vil støtte op om projektet. Og sikkert mange flere, for hvem vil have nazist legetøj hængende, liggende? Sikkert ikke ret mange.Og noget andet er at nu kommer kunstnerne til at forbinde asylbørn med heilen. Det er ikke en videre begavet sammenblanding. Stakkels børn.

Pk

Posted: 27 november 2009 - 14:08 - Svar

Når den rigtige borgerkrig kommer, så er Danmarks befolkning delt i to lejre.
De, som ikke forstår hvorfor den kommer og så os, der har vidst det længe.
De, som ikke vidste noget vil være utrolig sure på dem, som vidste besked.
Så sure, at de vil give de vidende hele skylden for borgerkrigen og det er jo også logisk nok,
for de uvidende kunne jo intet gøre, for de vidste ingenting.

Janne

Posted: 27 november 2009 - 15:06 - Svar

Ja, det er grove løjer noget af det der står i kommentarsporet på Sennels blog. Det er sandelig også grove løjer noget af det der står i koranen. Gad vide hvad Berlingske Tidende og journalister mener om det? Det får vi nok ikke at vide nu da avisen har sagt farvel til i hvert fald 2 religionskritikere. Måske noget af indholdet fra koranen simpelthen skulle citeres på avis blogs, så alle kan se hvad der står om anderledes troende/tænkende og homoseksuelle mennesker.

Det er i den grad vigtigt at demokratiske borgere kan få lov til at sige fra overfor det der står i koranen, som handler om os, os der tænker og tror på noget andet end koranen og religion i det hele taget. Netop fordi flere forskere og aviser taler om tone uden at inddrage koranens indhold – rettet mod os – er det vigtigt at tale om det.

Varmt konservativ

Posted: 27 november 2009 - 17:06 - Svar

Steen 11:09,

Varför en slutpunkt vid -90? Safe haven-perioden är ju inte över. Nu har vi Jihad-pendlare (commuters) Sverige – Somalia, Sverige-Libanon, Sverige-Irak, Sverige-Pakistan och Sverige-Afghanistan. Tror det förekommer i DK också. Den rena terrorismen är trots allt inte det stora hotet.

Blekingegadebandet må ha varit relativt amatörmässiga, men historien om dem ger ett mycket bra exempel på hur dessa människor tänkte – och fortfarande tänker. Vi som inte tillhör samma generation har nog svårt att förstå att hatet mot det demokratiska samhället i stora delar av den akademiska miljön 1968 inte bara var socialt accepterat. Det var nästan ett socialt krav. Dessa människor har sedan gått in i den samhällsbyggnad de som studenter ville störta. De mest begåvade har ibland varit de mest motiverade och de har insett att asylpolitiken rent generellt har gynnat “revolutionen”.

Pk 14:08,
Nej, inte i to lejre utan i TRE lejre – förutom oss i de som inte förstår, och de kommer att sälla sig till oss när de inser hur de har blivit lurade av den tredje gruppen, de som har önskat vårt samhälles undergång och öppnat dörren för islamismen. Det är denna sista grupp som är den verkligt farliga och som måste oskadliggöras först – innan islamisterna går till storoffensiv.

Limewoody har viktiga poänger. Det krävs inga majoriteter för att skapa kaos, eller t.o.m. erövra ett land. Det kommer helt an på angriparens motivation – och på hur splittrad motståndaren är, och vi är ju fortfarande fruktansvärt splittrade.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 27 november 2009 - 18:20 - Svar

Det er da korrekt, at tre procent ville ikke være den store trussel.

Nu er problemet bare at gruppen af muslimer vokser med omkring 2 procent om året, under en såkaldt streng indvandringspolitik.

De er allerede næsten fem procent. Og de føder 1,7 gange så mange børn som vi gør.

Så når de er 10-20 procent, af befolkningen, så kan vi drømme om at kun havde de problemer vi har i dag.

For at slet ikke at tale om, at når de er 10-20 procent af befolkningen, så er de sjovt nok, 20-40 procent af de unge. Eller tæt på dette.

  Benjamin

  Posted: 27 november 2009 - 18:39 - Svar

  For at slet ikke at tale om, at når de er 10-20 procent af befolkningen, så er de sjovt nok, 20-40 procent af de unge. Eller tæt på dette.

  I England har ikke-englændere nu overhalet englænderne i fødsler, dvs. at en britisk generation fra nu af vil bestå af over 50% ikke-briter. Og de fleste af dem er jo selvfølgelig muslimer. Så dvs. at idet en evt. borgerkrig om 20 år fortrinsvis udkæmpes mellem de våbenføre, unge mænd, så er englænderne allerede i undertal. Så galt er dog stadigvæk ikke herhjemme, men det er jo kun et spørgsmål om tid.

Benjamin

Posted: 27 november 2009 - 18:52 - Svar

Der er i øjeblikket flertal imod et forbud mod minareter i Schweiz. Den røde lobby har gjort deres forarbejde godt med at kriminalisere og nazificere enhver modstand mod islamisering. Det er jo således ikke muslimerne, der overtager Schweiz, det er schweizerne, der begår selvmord. De siger jo ja til deres egen undergang, med andre ord.

Ovenstående video er jo igen et ynkeligt eksempel på den svenske gutmenschen-industri om hvor vidunderligt “samhørighed” og “forskelligartethed” er og hvor forfærdeligt modstand mod disse ting er. Der må da virkelig være penge i dén branche hvor pladderhumanisterne tjener til deres smør på bordet. Men noget er der jo sikkert om det. Jeg læste under Tøger Seid Al-Fahdens forsvar for irakcentret at de 30.000 kr. om måneden til irakerne stadig ville være mindre end hvad Politikens journalister får. Der var engang, hvor man kun tjente skyhøje summer, hvis man virkelig havde gjort sig fortjent til det gennem et godt stykke arbejde. Ak ja, det var dengang.

Robin_Shadowes

Posted: 27 november 2009 - 20:31 - Svar

Daniel Pipes skriver om Islamism 2.0

Hussam Ayloush hosted Congressman Keith Ellison (D-Minn) at a CAIR event in November 2007.The 1.0 version attacks those perceived as obstructing its goal of a society ruled by a global caliphate and totally regulated by the Shari’a (Islamic law). Islamism’s original tactics, from totalitarian rule to mega-terrorism, encompass unlimited brutality. Three thousand dead in one attack? Bin Laden’s search for atomic weaponry suggests the murderous toll could be a hundred or even a thousand times larger.
However, a review of the past three decades, since Islamism became a significant political force, finds that violence alone rarely works. Survivors of terrorism rarely capitulate to radical Islam – not after the assassination of Anwar el-Sadat in Egypt in 1981, nor the 9/11 attacks, the Bali bombings of 2002, the Madrid bombing of 2004, the Amman bombing of 2005, or the terrorist campaigns in Israel, Iraq, Afghanistan, and Pakistan. Terrorism does physical damage and kills and intimidates but it rarely overturns the existing order. Imagine Islamists had caused the devastation of Hurricane Katrina or the 2004 tsunami – what could these have lastingly achieved?
Non-terrorist violence aimed at applying the Shari’a does hardly better. Revolution (meaning, a wide-scale social revolt) took Islamists to power in just one place at one time – Iran in 1978–79. Likewise, coup d’état (a military overthrow) carried them to power just once – Sudan in 1989. Same for civil war – Afghanistan in 1996.
If the violence of Islamism 1.0 rarely succeeds in forwarding the Shari’a, the Islamism 2.0 strategy of working through the system does better. Islamists, adept at winning public opinion, represent the main opposition force in Muslim-majority countries such as Morocco, Egypt, Lebanon, and Kuwait. Islamists have enjoyed electoral success in Algeria in 1992, Bangladesh in 2001, Turkey in 2002, and Iraq in 2005.
Once in power, they can move the country toward Shari’a. As Mahmoud Ahmadinejad faces the wrath of Iranian street demonstrators and bin Laden cowers in a cave, Erdoğan basks in public approval, remakes the Republic of Turkey, and offers an enticing model for Islamists worldwide.

http://jihadimalmo.blogspot.com/

Vivi Andersen

Posted: 27 november 2009 - 23:40 - Svar

Benjamin.

De dage kommer igen vil jeg tro. For der skal tjenes ind før der kan gives ud.

Hvad angår JP og Sennels, så er det bund hamrende ærgerligt at han stopper d. 1.12.09.

Morten Uhrskov er god, men Sennels er skrap til at punktere bylder !

Jeg skulle mene der var plads til dem begge på JP´s blogs.

Bjovulf

Posted: 27 november 2009 - 23:55 - Svar

Så nåede “nyheden” også frem til DR – det som de fleste velorienterede har vidst i adskillige år er
sandheden i masser af muslimske lande i Mellemøsten, og nu altså også i Bangladesh – surprise, surprise 😉

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2009/11/27/140013.htm

Mein Kampf er bestseller i Bangladesh
27. nov. 2009 14.02 Udland

I sidste uge var Adolf Hitlers “Mein Kampf” en af de mest solgte bøger i Bangladeshs hovedstad Dhaka og var en af de mest populære gaver i forbindelse med den muslimske fest Eid.

– Hitlers bog er populær blandt veluddannede [!!!!] mennesker. På en typisk dag sælger jeg mellem fem eller seks bøger, siger 15-årige Mabul, der sælger bøger på gaden i Dhaka, til britiske BBC.

Hitler er ikke helt så populær som krimiforfatteren Dan Brown, men ifølge Mabul er der en konstant [!!!!!] efterspørgsel.

————————————————————————————————————————————————————————

Hmmm, gad vide, hvordan vore førende “intellektuelle” og alle islam-“eksperterne” i DK
har tænkt sig at bortforklare den nyhed. Det er jo ellers ifølge dem kun et MEGET
lille mindretal blandt muslimer, der har den slags ekstreme tilbøjeligheder, men det
kræver vel trods alt et ret pænt salg for at komme på bestseller-listen – selv i Bangladesh?
Og det er jo faktisk selveste DDR, der kan berette om det, så den må vel være god nok …

Kommer der mon så nogle rigtigt slemme nazi-sprællemand med Muhammeds åsyn
på markedet? Hvor er alle vore åh-så-kreative kunstnere med deres strålende glorier
og de “rigtige” meninger egentlig henne i denne sag? 🙂

  steen

  Posted: 28 november 2009 - 00:17 - Svar

  at tænke sig. Nogen kan fatisk læse den:

  Literacy:

  definition: age 15 and over can read and write
  total population: 47.9%
  male: 54%
  female: 41.4% (2001 Census)

  Jeg har læst den engang jeg troede livet var langt nok. En stærk kandidat til verdens værste og mest ulæselige bog.

Peter Buch

Posted: 29 november 2009 - 17:16 - Svar

Svejts

Link til oversigt over de forskellige kantoners stillingtagen:
http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/minarett_initiative_hochrechnung _annahme_1.4079737.html
I de mere landlige omgivelser ses modstand mod minaretbyggeri på 71 %, natur og landet har deres charme!

Musen på kantonen viser procenttal, selv i Tichino/Tessin var der over 65% imod minareter.
http://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/57-Prozent-sagten-Ja-zum- MinarettVerbot/story/31785289

Geneve ser for mig ud til at være det ene områder, der er rigtig alvorlig forstyrret i hvad jeg kalder- at lade fornuftens stemme lyde.

Leave a Comment