16
nov
Seneste opdatering: 14/4-12 kl. 1539
49 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

“Trusler og terror i Danmark 1968-1990”. Blekingegadenbanden var en marginel røverbande i nogle årtier, hvor langt farligere, internationale terrorister hærgede Europa. Historikeren og journalisten Bent Blüdnikow talte om temaer i sin nye bog i CEPOS lokaler i aftes. Norden spiller en særlig rolle, ikke mindst Sverige var base for palæstinensiske terrorister og deres naive, svenske støtter. I dag er den befolkningsgruppe på enhver måde mere mangfoldig.

Audio: 49:55 minutter. Under den kolde krig opererede en lang række venstreorienterede terror-grupper i Danmark – Belkingegadebanden var kun en del af dette miljø. Der var både terrorangreb og mordtrusler i Danmark i denne periode. Bent Blüdnikow udgiver netop nu en ny bog om emnet:” Bombeterror i København”. Gå-hjem-møde CEPOS: Redaktør og forfatter Bent Blüdnikow: Trusler og terror i Danmark 1968-1990 Foto: Bent Blüdnikow og ordstyrer Henrik Gade Jensen (tv.)  (Bogen kan købes online her.) (Adam Holm interviewer også Blüdnikow på P 1, Hør Udsendelsen:   (28:30)

bludnikow cepos 057-1

bludnikow cepos 066

Kristina Aamand: »I den muslimske kultur er alt seksualiseret«

»Hvis du ikke har ret til at træffe beslutninger om din egen krop og hvad, du gør med den, hvordan skal du så kunne træffe beslutninger om andre vigtige forhold? Tingene hænger sammen, for seksualiteten har dønninger ind i alle livets forhold. Bare se på et traditionelt pakistansk bryllup, hvor mænd og kvinder sidder i hvert sit rum. Det kan godt være, at det ville være sjovt, hvis de to køn mødtes, men det ville udvikle sig til et orgie – det er den underliggende præmis. I den muslimske kultur er alt seksualiseret – samtidig med, at du ikke med ét ord taler om det. Dobbeltheden er hele tiden til stede,« siger Kristina Aamand.

Hendes bedste råd er at »stoppe alle ’perkerpige-projekterne’, hvor kvinder betragtes som ofre, og hvor forandringerne ikke kommer fra de etniske minoriteter selv, men for 99 procents vedkommende er definerede af etniske danskere.«

»Jeg synes, man skal se at få fortalt dem, at ’hvis I lukker øjnene for, hvordan det er at være ung i Danmark i dag, så opdrager I jeres børn til at være ofre’. Sagen er, at der er uendelige muligheder for at fyre den af, men dobbeltbogholderiet gør de her unges identitet meget skrøbelig. Unge muslimer skal lære, at de er mennesker med mange ressourcer og en god uddannelse – og ikke ofre. Det samme skal samfundet lære. Ellers ender vi med at skabe klienter frem for kolleger på arbejdsmarkedet.«Kristina Aamand TRADITIONER BLOKERER FOR INDVANDRERKVINDERS KARRIERE

Nidal Malik Hasans visitkort: Allahs soldat eller slave?

Fort Hood ShootingsMajor Hasan havde åbenbart så travlt med at hæfte diverse jihadiske forkortelser på sit visitkort, at den lige smuttede med stavningen af “health”. Det siger noget om prioriteterne. SoA er i de seneste dage blevet udlagt som “Soldier of Allah”, men er måske mere sandsynligt “slave of Allah”, den troende muslims selvopfattelse, på arabisk Abdullah. Henvisningen nævnes her fordi det til et vestligt publikum gerne hævdes at ‘Abd’ betyder ‘tjener’, men tag ikke fejl, til internt brug er der ingen slinger i valsen. Prøv selv at google “slave of Allah”, og se at søgeresultaterne oftest henviser til muslimske hjemmesider. Nu får Nidal vist ikke brug for visitkort igen (LFPC).

Officielt: Mangfoldighed vigtigere end menneskeliv

Citatet er nogle dage gammelt, men vi har vist ikke bragt det, og det er en alarmerende klar udmelding fra allerhøjeste hold. Fra det amerikanske forsvars topledelse lyder en erklæring om at “mangfoldigheden” – hvilket man roligt kan læse som “muslimer der ikke skaber sig hysterisk” – er vigtigere end de mennesker som Nidal Malik Hasan nedslagtede. Udtalelsen er vigtig også for os, for den siger noget om værdierne i det hierarki som vi også befinder os i, og derfor hvad vi er oppe imod (LFPC).

[…] “As horrific as this tragedy was,” said the Chief of Staff General George Casey, “if our diversity becomes a casualty, I think that’s worse.” […] A nation in fear of being seen as anti-Muslim

Dansk invandrings- och integrationspolitik ett föredöme

Malmö kommun är Sveriges största nettobidragstagare samtidigt som Malmö pekas ut som tillväxtmotor, hur går det ihop? Brandkåren möts av stenkastning i Rosengård. Landskrona har blivit rånarnas Mecka. Arbetslösheten är enorm bland utrikesfödda. Gängbildning, hot och misshandel har blivit vardag på våra skolor.

Skåne behöver inte gå längre än till vårt grannland Danmark för att hitta föregångare. Danmark har lyckats pressa ned arbetslösheten, gett pensionärerna en dräglig pension och inte minst så får de anställda inom vården betydligt bättre löner än här i Skåne. En av anledningarna till att utlänningspolitiken lyckats bättre i Danmark är tuffare regler och en betydligt mer restriktiv politik. Debattklimatet är samtidigt friare och öppnare i Danmark än vad det är i Sverige.

Sammanfattningsvis så borde svenska politiker svälja sin stolthet, erkänna sina brister och fel och snarast möjligt ta efter Danmarks linje inom utlänningspolitiken. Lär av de lyckade exemplen och ta tillvara på de möjligheter som ges men var samtidigt tuff mot de som varken vill anpassa sig eller bidra efter förmåga. Eller är det oviljan att erkänna sin egen ryggradlöshet och att Sverigedemokraternas politik genomförs i Danmark med goda resultat som skrämmer? Låt Skåne lära av Danmark

»Sverige bekostar frivilligt sin egen kolonisering«

Forfatteren, fotografen og digteren Anders Johansson, Kalmar, har en artikel i Barometern idag som vi bringer i sin helhed med tilladelse. Johansson førte den første, åbne grundige avisdebat om indvandringen til Sverige i Ölandsbladet i 2003.  Den blev samlet i bogen “Invandrarpolitiken i “Månas” Sverige og er ivørigt  ikke gentaget andetsteds siden:

“Sverige påtar sig därmed en försörjningsbörda som redan inom några år ska visa sig nästan omöjlig att bära, och i praktiken rasera det som finns kvar av den offentliga sektorns omsorgssamhälle…. ..Aldrig har invandringen varit så stor – i runda tal 100.000 invandrare har under de borgerligas tid varje år beviljats uppehållstillstånd, dvs tre städer av Landskronas storlek….I dag har invandringen nått sådan omfattning att man med en lätt glidning i begreppen kan påstå att Sverige är det enda land i världen som frivilligt bekostar sin egen kolonisering.”

Fotbollsspelaren Henrik Rydström har uppmärksammat mig och mina åsikter i den stora fråga som brukar kallas ”invandringspolitik”, trots att jag inte på flera år yttrat mig i dessa ämnen. Trots hafsig läsning tar han sig friheten att kalla mig ”gubbjävel”, vilket också Rydström kommer att bli, fortare än han anar. Hans lilla älskvärdhet vill jag returnera genom att beteckna honom som ett tomtebloss som sprakar till en stund. Trots sitt påhopp säger han sig vara motståndare till all slags diskriminering, däribland åldersdiskriminering. Logik är inte hans grej, således.

Nu läser jag ännu ett uttalande som lyder: ”Det mångkulturella i sig kan aldrig vara ett problem. Det är bara vår inställning till det som kan vara ett problem. Eller rättare sagt, människor som Anders Johansson och den otäcka syn de står för”. Jag antar att Rydström menar ”människosyn” och inte synfel? Han avslutar med att säga att han tar ställning ”Så in i helvete”. Argumenten är ersatta av invektiv på en primalskrinivå. Rydströms stilkonst är en sällsam mix av gorilla vid dörren på en krog, och äppelkäck moralist med pekpinnar. I den senare rollen kan han påminna om en Baden-Powells och dennes råd i boken ”Scouting for boys”. I stället för klartext väljer han uttryck som ”brunstiga råbockar” och annat. Är Henrik Rydström en godare människa med ett mera demokratiskt sinnelag än Anders Johansson? Den saken överlåter jag åt läsarna att avgöra.

Här konstaterar jag att Sverige under flera decennier framträtt som det mest invandringsliberala landet i världen, unikt genom stora kvoter och genom att sällan avvisa migranter. I dag har invandringen nått sådan omfattning att man med en lätt glidning i begreppen kan påstå att Sverige är det enda land i världen som frivilligt bekostar sin egen kolonisering. Det existerar ej en enda opinionsundersökning som förespråkar denna utveckling.

”Nu har vi kommit till ett stadium där vi måste välja mellan mångkultur eller välfärd” Det påståendet tillhör en socialdemokratisk politiker i Holland men äger än större relevans i Sverige (P1 2009-10-22). Ett svalg är befäst mellan folk och dess representanter i form av s k intellektuella, journalister och politiker. Ordet ”hedersmord” kastar en blixtbelysning över den saken. En journalist med intresse för ordens valörer borde självklart resonera så här: det kan aldrig någonsin vara hedervärt att mörda sina kvinnor. I Norden kallas sådant sedan urminnes tider för nidingsdåd. Och det ska det heta i fortsättningen också.
FN varnade oss redan på 1980-talet för att tunna ut flyktingbegreppet. Av de migranter som sökt sig till Sverige har endast några få procent haft flyktingstatus. Jag hyste en förhoppning om att den s k Alliansen skulle, som det heter, börja ta i de här frågorna. Så blev det inte, tvärtom. Aldrig har invandringen varit så stor – i runda tal 100 000 invandrare har under de borgerligas tid varje år beviljats uppehållstillstånd, dvs tre städer av Landskronas storlek. Folkpartiet har förstås gått i spetsen, liksom den tongivande falangen av nyliberala inom moderata samlingspartiet. De har funnit varandra, om än med skilda motiv: de förra är godare än spunnet socker, de senare odlar myten om den stora friheten, denna usla ideologi där friheten blir självändamål och förvandlas till ren egoism. Jag tycker hjärtligt illa om båda.

Min farfar var folkpartistisk politiker och så ”god” att han hellre stoppade pengar i fattigbössan än gav sina söner tillräckligt med mat. I hans fall ett sätt att hävda sig i närvaro av präst och storbönder i den församling han verkade som folkskollärare med urusel lön som knappast räckte till för sex barn. Dagens folkparti gör något liknande: man deltar i sänkningen av de gamlas pensioner, men låter alla bidrag till invandrare kvarstå ograverade. Samtidigt förespråkar man fri invandring! Var i världen finns sådana politiker utanför Sverige? Att man i de fattiga staterna får minst tio gånger mer för våra pengar är ett argument som studsar mot den politiska korrektheten. Därför misstror jag djupt det humanistiska sinnelaget hos våra politiker.

Samlevnaden med främmande kulturer är aldrig okomplicerad. Alldeles avgjort är den enorma invandringen, som dessutom snarast tenderar att öka, en ödesfråga för vårt land. När framtiden ska se tillbaka på det som hände i vår tid, medan situationen ännu möjligen var hanterlig, ska den konstatera att majoriteten av den svenska journalistkåren inte bara teg utan dessutom hänsynslöst förföljde de personer som ville väcka debatt.

I ett läge där de svenska kommunernas ekonomi ofta är så dåliga att de skulle anses konkursfärdiga, om de tvingades agera på marknaden, ökar inflödet av människor som måste ha sin försörjning av allmänna medel. Sverige påtar sig därmed en försörjningsbörda som redan inom några år ska visa sig nästan omöjlig att bära, och i praktiken rasera det som finns kvar av den offentliga sektorns omsorgssamhälle.

På kortare tid än vi kan ana kommer det svenska sekulära samhället med dess mödosamma landvinningar där socialdemokratin en gång spelade en så betydelsefull roll att sättas på svåra och hopplösa prov. Det behövs en regering som ägnar sig åt den verklighet som finns bakom alla skenheliga proklamationer, vilket inkluderar en human invandringspolitik. Till politikerna vill jag säga: Sluta att vara så förbannat goda på andras bekostnad!

Anders Johansson, författare, Kalmar  (Barometern, ikke online)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Vivian

Posted: 16 november 2009 - 16:32 - Svar

Svenskernes naive og ydmyge tillid til de herskende klasser, er så væsensforskellige fra danskernes forhold til politiker og media, at man kunne tro de kom fra forskellige verdensdele og kulturer.

Victor

Posted: 16 november 2009 - 16:56 - Svar

Faldt over denne på youtube – et interview med en ganske ung tyrkisk pige, som er blevet “skilt” fra sine forældre. Helt ærligt: Jeg kan ikke komme i tanke om nogen anden kultur, hvor forældrene ikke ville være stolte over, at deres datter tager en naturvidenskabelig universitetsuddannelse…..

http://www.youtube.com/watch?v=LvgBvUUt2l0&feature=ytn%3Amptnews

Universalgeni

Posted: 16 november 2009 - 16:58 - Svar

Svenskerne kan ikke rigtig gøre noget. Mange har mistet deres job, hvis de har luftet forkerte meninger. Domstolene deler straffe ud for udtalelser, som intet har med racisme at gøre. Aviserne vil ikke trykke kritiske læserbreve. Ved valg har man flere steder set, at stemmesedlerne til Sverigedemokraterne var placeret i den ene ende af valglokalet og alle de andre stemmesedler i den anden ende. Så folk turde ikke stemme på “ekstremisterne”. Svenskerne har et dybt problematisk valgsystem.

Folk har næsten ingen handlemuligheder.

  Benjamin

  Posted: 16 november 2009 - 17:47 - Svar

  Folk har næsten ingen handlemuligheder.

  Forkert: Svenskerne kan konvertere til islam (vidunderlig handlemulighed). På den måde bliver de sikret en livslang indkomst, uden at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet til gengæld. Desuden kan de så ikke længere straffes for kriminalitet (som det fremgår af artiklen). At være muslim giver jo åbenbart betydelig rabat i retssalen, når dommen skal udsiges. Desuden er de dermed sikre på at få alting som de vil have det (halalkød, tørklæder, apartheid, kønsopdeling, … lyserøde gardiner?) på bekostning af den urene vantro urbefolkning. Og hvis nogen modsætter sig deres frække krav, bliver de skammet ud som racister af medierne (og det vil ingen vel risikere?). Så du kan nok se at der er mange fordele ved at konvertere “övre på den andra sidan”.

  A propos konvertitter: Libyens pigeglade oberst Gaddafi prøver at få italienske kvinder til at konvertere til islam under hans ophold i Italien:
  http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2009/11/16/145032.htm

  Kvinderne bliver lokket med gaver af den libyske stat samt udbetaling af hele 60 € (wow!) for at deltage i møder om islam. Men han vil skam ikke have hvad som helst, den kræsne oberst: Kvinderne skal se godt ud og være over 1,70 m. Det manglede da bare. Det er jo ikke alle og enhver, der kan blive reduceret fra frit menneske til madlavende babymaskine, der får bank dagligt, – der er selvfølgelig adgangskrav!!

  Jeg ved ikke hvorfor Gaddafi ønsker at de skal konvertere først, det er jo en velkendt sag, at en muslimsk mand gerne må “bruge” de vantro kvinders kroppe til sex, mens det modsatte (selvfølgelig??) ikke er tilladt.
  Så hvad venter i på, italienske kvinder? Et sådant tilbud kan en kvinde da umuligt modstå? I øvrigt er det undeligt, hvorfor han er så fedtet med hans kun 60 €. Libyen har da ellers tilstrækkeligt med oliemilliarder til at købe alt det vantro kød, de vil. Han plejer da ikke at handle discount, når han skal have udskiftet haremet med yngre eksemplarer? 😉

JensH

Posted: 16 november 2009 - 17:44 - Svar

OT

Hvis Københvanerne virkelig vælger denne Auken-klon til Overbrogmester, så er de sandt for dyden selv ude om at deres gader og stræder efterhånden kommer til at minde mere og mere om Beirut i 1980’erne:

“Københavnerne ønsker ikke at betale udlændinge 100.000 kr. for at tage hjem, mener socialdemokraternes Frank Jensen. Der er bare et problem
Dansk Folkepartis udlændingepolitik er uhyre usympatisk, siger favoritten til posten som overborgmester i København, Frank Jensen.
Senest har Dansk Folkeparti og regeringen besluttet at give indvandrere 100.000 kr., hvis de frivilligt rejser hjem.
“En integrationspolitik, som går ud på at give mennesker 100.000 kroner for at forsvinde ud af Danmark – det er heller ikke dét, københavnerne vil, sådan som jeg oplever det ude blandt folk,” siger han til eb.dk.

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1887454.ece

HelgeD-H

Posted: 16 november 2009 - 19:49 - Svar

Har overborgmesterkandidat Frank Jensen kun spurgt sig for blandt muslimerne i København ?

Den gang Frank Jensen var justitsminister under Nyrup-regeringen, husker jeg Frank Jensen som en uduelig
justitsminister. Unge kvinder som stod frem for åben skærm om at de var ofre for at være voldtaget af etniske unge, det problem var Frank Jensen nærmest ligeglad med.

De borgerlige har sikkert for sent opdaget, at kommunesammenlægningerne utilsigtet har fjernet mange
venstre-kommuner ude på landet til fordel for “Røde” bykommuner.

Egtvedpigen

Posted: 16 november 2009 - 21:03 - Svar

  Victor

  Posted: 16 november 2009 - 21:57 - Svar

  Jeg kan blive rimeligt tosset over den her slags indlæg. Der er alt, alt for meget meninger og alt for lidt tanke og information i den her slags shows. Jeg vil sgu hellere vide, hvad der skete end at høre et anti-obama screed igen.
  (Jo, “medierne” – NYT – har faktisk dækket de faldne og deres familier)

   Egtvedpigen

   Posted: 17 november 2009 - 07:36 - Svar

   Åhrr jeg ved nu snart ikke… Manden opsummerer jo bare fakta. Og showet kan vel umuligt være mere subjektiv og følelsesbetonet end Victors eget syn på f.eks. tyskerne? Et syn Victor gladeligt selv deler med alle! 😉
   Hvad er det, du er så uenig med ham i?

    Victor

    Posted: 17 november 2009 - 20:13 -

    Hvad jeg er uenig med ham i? Jeg er skideligeglad med, hvad han mener – så længe han ikke rigtig har nogle facts, at hænge det op på.

    Så er der mere rugbrød i Cristopher Hitchens artikel om det samme emne….

    http://www.slate.com/id/2235760/

    Egtvedpigen

    Posted: 18 november 2009 - 15:40 -

    Hvilke facts mangler du???!

  Janne

  Posted: 17 november 2009 - 17:08 - Svar

  Det mest interessante er vel at se hvordan politisk korrekte samfund ter sig kunstigt og bortforklarende, hvis det er en koran-opdraget, der går i selvsving. Dét gør faktisk at man begynder at tænke på hvad samfund EGENTLIG har gang i. For det er alt for påfaldende med den megen kunstighed og særbehandling. Man får det indtryk at islam simpelthen ikke kan klare sig selv i moderne samfund. Hele samfund må træde til med krykker, bandager og tys, tys – og det kan vel heller ikke undrer med det grelle indhold koranen har. Moderne lande opfører sig forlorent overfor islam og med ildtænger, hvilket fremstiller vestlige lande og ledere af enhver slags som nervøse og usikre KUN i forhold til islam – hvilket også desværre giver islam en helt urimelig stor og uretfærdig og udemokratisk magt i Vesten.

   Universalgeni

   Posted: 18 november 2009 - 15:56 - Svar

   Det kan islam heller ikke. Islamiske samfund kan ikke klare sigselv. De lever af den olie, som andre lande henter op af jorden for dem. Men indvandringen til Vesten er katastrofal. Det betyder, at verdensøkonomien inden længe ikke har flere lokomotiver. De lande, som kunne have trukket læsset, er færdige. Pga. kulturberigelse.

Egtvedpigen

Posted: 16 november 2009 - 21:26 - Svar

Mette

Posted: 17 november 2009 - 14:24 - Svar

Overordnet er jeg helt enig med Kristina Aamand, de muslimske piger må selv kæmpe sig ud af offerrollen, men burde selvfølgelig have en klar fornemmelse af, at de i Vesten er omgivet af mennesker, der støtter dem, skønt det umuligt kan være vores pligt både at støtte og bære. De er nødt til at blive “selvbærende”, og det indebærer selvkritik.

Indtil videre forbliver de fleste muslimske piger og kvinder i deres offerrolle, og det bærer Vesten en stor del af ansvaret for. Vi forlanger alt for lidt af dem og ynker dem rask væk. I Århus er de fleste indvandrerkvinder på førtidspension og anden understøttelse, og lur mig om der ikke er en stor portion DOVENSKAB indblandet fra alle sider. Fra kvinderne selv og sagsbehandlerne og alle deres psykologer og læger. De muslimske mænd er selvfølgelig også interesseret i dette mønster.

Men når dette er skrevet, kunne jeg godt tænke mig at få en nærmere og helst meget uddybende beskrivelse af, hvorfor Kristina Aamand mener, at et pakistansk bryllup med mænd og kvinder i samme rum vil udvikle sig til et orgie, og at det er den underliggende præmis?

Hvis præmis?

Er det også Kristina Aamands eget indtryk af forholdene og dermed præmis?

Og hvad lægger hun i ordet orgie? At mænd og kvinder danser med hinanden, selv om de ikke er gift? (Jeg har forsøgt at sætte mig ind i muslimsk tankegang 🙂 )

Til sidst må I have mig undskyldt, at jeg fortsætter med at undre mig over Kristina Aamands beskrivelse af sin opvækst i en dansk-pakistansk familie. Vi har jo familien Nasser Khader med “Bente”, som til dels lever af de bøger, de skriver og foredrag, de rejser land og rige rundt med.

Heri indgår meget detaljerede beskrivelser af Nasser Khaders families liv og levned og ikke mindst hans mors ankomst til Danmark med mange børn, da hun var blevet klar over, at hendes mand levede sammen med en dansk kvinde og havde fået to børn med hende (Kristina Aamands mor). Kristina var da omkring et år, og hvis man skal tro Nasser Khader og “Bente”, røg Kristina med mor og søster derefter direkte i affaldsspanden og de to døtre så først den fælles far, da han lå for døden. Nasser Khader viser blandt andet sin store og velkendte godhed og hensynsfuldhed og forståelse for andre mennesker ved tit og ofte at beklage, at de to søstre voksede op uden nogensinde at høre en lyd fra deres far.

Tja. Kristina Aamans ærinde er måske også at fortælle, at sådan forholdt det sig slet ikke, og at Nasser Khader og “Bente” tjener penge på fede løgne, samt at det sagtens lader sig gøre at leve i flerkoneri i Danmark? Hendes mor har også efterladt nogle i Khader-sammenhæng utraditionelle oplysninger på JP Blogs, som jeg kan vende tilbage til.

Jeg har skrevet det mange gange, og eftersom danske skatteydere allerede har betalt mange millioner for beskyttelse af Nasser Khader, synes jeg, at det er på allerhøjeste tid, at PET kikker nærmere på familiens forhold og revurderer behovet for beskyttelse.

  LFPC

  Posted: 17 november 2009 - 23:11 - Svar

  “Hvis præmis?

  Er det også Kristina Aamands eget indtryk af forholdene og dermed præmis?”

  Jeg læser det helt utvetydigt som noget hun refererer til, ikke noget hun selv oplever eller tror. Sproget er 100% vestligt reflekterende og analyserende, den side har hendes konvertering ikke kunnet udslette.

   Mette

   Posted: 17 november 2009 - 23:37 - Svar

   Det håbede jeg, at nogen ville skrive, for så kan vi jo bede hende om at gå videre med det emne. 🙂

Mette

Posted: 17 november 2009 - 15:13 - Svar

Ugens kendis for Euroinvestor lifestyle er Nasser Khader.

Sidste uges bedste oplevelse var for hans vedkommende mødet med den israelske udenrigsminister. Det påstår Khader, hvis hukommelse er ultrakort og yderst fleksibel pr. efterkrav. Khader har ganske vist ikke fortrudt sine ondskabsfulde påstand om, at israeleren er i alliance med Hamas, men han er jo blevet irettesat af Per Stig Møller, og så kringler man dem bare en ekstra gang for die dumme dänen, og den går hver gang. Og udleverer følsomme kunstportrætter til pressen. Et stort lager haves og suppleres åbenbart hyppigt.

Hvis nogen skulle være i tvivl, indebærer denne Euroinvestors lifestyle, at han elsker sin trailer. Og der er også noget om “Bente”.

http://lifestyle.euroinvestor.dk/lifestyle/q&a_til_naser_khader_107391 12.html

l

Janne

Posted: 17 november 2009 - 16:53 - Svar

“Hendes bedste råd er at »stoppe alle ’perkerpige-projekterne’, hvor kvinder betragtes som ofre, og hvor forandringerne ikke kommer fra de etniske minoriteter selv,”

Ja til det første og nej, sikke noget vrøvl, til det sidste. Skulle vi have ladet være med at hjælpe børn der fik tæsk i hjemmet og lade være med at lave en lov der forbyder mor og far at slå sine børn? Selvfølgelig ikke. Og skulle mænd og kvinder have ladet være med at kæmpe for kvinders stemmeret før 1915? Selvfølgelig ikke.

Selvfølgelig skal danskere også forsøge at hjælpe indvandrerkvinder, der er i nød.

  Janne

  Posted: 17 november 2009 - 16:57 - Svar

  Stop f.eks. kønsapartheid klubber til piger og stop kvindesvømmetimer der fremmedgør, isolerer og gemmer kvinder væk fra offentligheden – væk fra det danske samfund. Stop kønsapartheid projekter i offentligt regi, der gør piger og kvinder til noget mærkeligt som ingen andre må se og heller ikke høre hvad tænker på og mener.

Mette

Posted: 17 november 2009 - 21:01 - Svar

Enig med Janne.

Hvor nemt det end er at give hende ret, er der efter min mening også noget “janus-agtigt” over Kristina Aamund. Lad os ikke glemme, at hun frivilligt er konverteret til islam og har giftet sig ind i de pakistanske kredse, der indadtil regeres med en social jernnæve og udadtil har et nedladende forhold til alle andre. Før Birthe Rønn Hornbech blev så forsigtig af sig, skrev hun nogle hårde og velberettigede artikler om det enorme sociale pres, der hersker i dette miljø. Der regner man os ikke, vær sikker på det, og hvis nogen er i tvivl, kan de blot logge sig ind på Demokratiske Muslimers hjemmeside, hvor især pakistanere plejer at smæde Dansk Folkparti uden på nogen måde at erkende, at partiet repræsenterer mange danskere og er demokratisk valgt. De gange, hvor jeg har besøgt siden, har den været ubehagelig læsning, og jeg hører som bekendt ikke til DF’s vælgere, så jeg blev ikke personligt ramt.

Der er tit noget overgearet over disse muslimske kvinder, når de går i opposition til noget af deres eget. Shabana har for eksempel ved flere lejigheder forarget mange nordmænd med sin opførsel, men det er vist ikke kendt i Danmark, og her tænker jeg ikke på hendes hektiske kysseri ved en officiel lejlighed med en kvindelig minister.

Sarah Azmed Rasmussens stunts virker også tit, som om de først og fremmest drejer sig om hende selv. At stille sig op foran en flok muslimske kvinder med tørklæde og demonstrativt afbrænde et lignende tørklæde, mens man selv er klædt som en minimand med slips og habit og på forhånd har indkaldt journalister fra dagbladene og tv, er særdeles usmart, hvis man ønsker en god kommunikation med kvinderne og at få sit budskab frem. Sarah Azmed Rasmussen oplevede da også de modsatte af det, som hun officielt ønskede. Men selv var hun øjensynligt strålende tilfreds, og det gav selvfølgelig også en masse presseopmærksomhed til hende selv.

Jeg er i øvrigt ligeglad med SAR’s påklædning. Det, jeg hæfter mig ved og alle dage har gjort, er det uægte indtryk, der opstår. når samme person sender modstridende signaler, og især hvis det fortsætter og må antages at være fuldt bevidst. Tiden er fuld af den slags signaler.

  Janne

  Posted: 17 november 2009 - 22:14 - Svar

  “janus-agtigt” – rigtig god analogi. Det er en religion der skaber den uhyggelige dobbelthed og tvetydighed. Det ses desværre ofte. Religionstilhørsforhold kan virkelig gøre grum – måske ikke med vilje – men der skabes en blind plet på grund af religion og religiøse tabuer, som har grumme konsekvenser. For tænk hvis vi blot skulle lade de indvandrerkvinder og piger i stikken – de kvinder og piger, som ikke selv er stærke nok og intet netværk og familie har, der vil støtte dem ud af problemer og nød. Uhyggeligt at en kvinde mener at kvinder der har problemer selv skal kæmpe sig ud af dem. Ville de også mene det hvis det var deres egen søster, mor eller datter der var i nød? Vel næppe. Derfor må vi blive ved med at gøre opmærksom på at der skal hjælpes uanset hvad elite feminister siger. Bl.a. ovennævnte ‘hjælper’.

  Janne

  Posted: 17 november 2009 - 22:17 - Svar

  Jeg synes nu at Sabanas imam løft var pænt. 🙂

   Janne

   Posted: 17 november 2009 - 22:18 - Svar

   Nu bliver jeg lidt i tvivl. Var det hende der løftede en imam og gav ham et knus?

    Victor

    Posted: 17 november 2009 - 22:51 -

    Det var nu en mullah – Mullah Krekar – og hun hedder Shabana Rehman.

    Mette

    Posted: 17 november 2009 - 23:33 -

    Ja, det var et fint løft, men jeg kan ikke huske, at hun gav ham et knus. 🙂

    Han er nu også en bette fyr, den ækle ka´l.

Mette

Posted: 17 november 2009 - 23:54 - Svar

Apropos valg, løft, fald og sprog.

Lene Espersen:

”Vi har haft en god fornemmelse lokalt, men mange steder lægger det jo og vipper, og derfor er det vigtigt at koncentrere sig om at holde hovedet koldt for vores kandidater og sørge for nogle gode konstitueringer,” siger hun til jp.dk”

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1889419.ece

Og så var der hende, der forleden skrev på et netforum, at hun havde “lagt i sengen i 14 dage” pga. influenza.

Den danske sprog er jo en svær en, og det lader til, at selv gammeldanskere får sværere og sværere ved det. I går fik forfatteren og journalisten Erik Meier Carlsen ris for en af de lavdanske vendinger/barnesproget, som har sneget sig ind alle vegne:

“Selvværdet fejler ikke noget og understøttes af udtrykkene »mig og Ritt«, »mig og Auken«, selv om han er fra en generation, hvor der blev lagt vægt på, at det er god tone at sige »Ritt og mig«, »Auken og mig« osv.”

http://kpn.dk/boger/article1886486.ece

  Niels Hansen

  Posted: 18 november 2009 - 01:54 - Svar

  Det hed Ritt og jeg, dengang jeg gik i skole 🙂

   Anonym

   Posted: 18 november 2009 - 11:25 - Svar

   Også da jeg gik i skole, men det var heller ikke den røde.

   Mette

   Posted: 18 november 2009 - 11:27 - Svar

   Også da jeg gik i skole, men det var heller ikke i den røde. 🙂

Bjovulf

Posted: 18 november 2009 - 05:11 - Svar

Mange af disse kendte og ofte højt uddannede folk er også begyndt på det seneste at lægge trykket helt forkert i visse ord, som fx. “national”, “gennemsigtig”, “efterretningstjeneste” og anvender desuden de forkerte forholdord i mange situationer – fx. “tage afstand TIL” istf. “tage afstand FRA” ( men “LÆGGE afstand TIL”!), “lytte PÅ” i stedet for “lytte TIL” ( men “høre PÅ” !) – for slet ikke at tale om deres gyselige, hjemmelavede anglicismer som fx. “kommentere PÅ”, der på korrekt dansk bare hedder “at kommentere (noget)”.

Jeg tror faktisk, at Ritt var en af de første – hvis ikke den første? – til at introducere den sidstnævnte, og
den skurrer stadig voldsomt i mine stakkels ører 🙂

“italesætte” er også en aldeles rædsom konstruktion – rent “ekspert, pædagog- & behandlerblær”; altså ord der skal give lytteren indtryk af, at den talende har en særlig indsigt, der som regel ikke er meget belæg for i praksis. I mine ører har det faktisk en noget nedladende klang over for de lyttende; som om de åbenbart skal have det ind med de helt store pædagogiske skeer.
Hvad F. er der egentlig galt med “tale om”, “diskutere”, “debatere” / “sætte til debat”, “tage (et emne) op”/ “sætte på dagsordenen” etc.?

Mette

Posted: 18 november 2009 - 11:37 - Svar

Det der med trykket, har jeg også undret mig over, tænker det har noget med engelsk at gøre. I det hele taget er der meget at græmme sig over.

Jeg diskuterer heller ikke “omkring”, og jeg “starter ikke op”, men nøjes med at begynde. Medmindre det drejer sig om at starte vaskemaskinen, bilen, en forening etc.

Fatter heller ikke, hvorfor så mange pludselig er begyndt at sige luksus med lukket u som i ur.

I “gamle dage” grinede vi jyder, når københavnere sagde røjsere og blegner i stedet for gummistøvler og vabler. Og de grinede af os, når vi sagde, at vi frøs fingrene.eller fødderne. 🙂

  Bjovulf

  Posted: 18 november 2009 - 14:23 - Svar

  Ja, Mette – helt enig. Jeg tror også, at det med trykket er noget, der er afledt fra engelsk, fordi man godt kan
  lide at lyde “international” og “tjekket” – eller i hvert fald forsøge at give andre det indtryk.
  I mine ører lyder det dog bare helt usigeligt ubegavet på dansk, så jeg nøjes med at grine af den slags nutidige
  “Jean de Francer”.
  På engelsk har man netop dette tryk på næstsidste stavelse – fx. [na-TIO-nal], [di-ver-SI-ty] & [de-mo-CRA-cy],
  hvorimod vi på (normalt!) dansk typisk har det på første stavelse – fx. “NA-tio-nal”, “GEN-nem-sig-tig”
  ( ikke “gen-nem-SIG-tig”! ) osv. – og “efterretningstjeneste” har ikke absolut noget at gøre med at gå “efter en retning”,
  som denne suspekte udtale ellers kunne antyde, men det ved de ansatte og politikerne åbenbart ikke engang selv.
  Denne trykfejl er i høj grad udbredt i disse kredse samt på TV og radio, og vrøvlet smitter desværre helt vildt af på
  alle os andre.

  Jeg har lagt mærke til en hel del andre eksempler på denne mærkværdige og irriterende “trykforskudte”
  udtale, men kan naturligvis ikke lige huske dem på kommando 😉

  Hmm, vi har da altid sagt “frøs fingrene / fødderne” her på Nørrebro ?!?! – hvad skulle vi dog ellers sige?
  “Blegner”har jeg godt nok aldrig hørt om, og vi har vist altid sagt “vabler heromkring og i min familie,
  men godt nok også “røjsere” – dog mest gummistøvler.

  Parrene “ligge” og “lægge”, “hang / hængte”, “synes/ syntes”, “springe” / sprænge” bliver også lystigt blandet sammen.
  Sørgeligt at man ikke længere lærer at kende forskel – der går meget meningsindhold tabt på den konto. Hovedproblemet
  er vel, at lærerne typisk ikke engang selv ved det nutildags.

  At “have lagt i sengen” – samt “lå/ligget i kakkelovnen” 🙂 – var også noget min mormor sagde,
  men hun var nu også fra Jyllland, og er dermed tilgivet 😉

  Tak, Steen – det glæder mig. i-ordet er min yndlingsaversion pt.

Mette

Posted: 18 november 2009 - 11:48 - Svar

Mere vanvid fra Norge, hvor svineinfluenzaen raser vildt, og Islamisk råd mener, at den stigmatiserer børnene.

Ja, hvorfor skulle den da ikke gøre det? Alt kan åbenbart stigmatisere, hvis det ikke er godkendt af muslimer.

http://www.aftenbladet.no/innenriks/1113913/Muslimer_med_svineinfluens a_mobbet.html

  steen

  Posted: 18 november 2009 - 11:52 - Svar

  Der er håb forude for Islamsk Råd : Halal Food Becoming Mainstream in Europe. Ko, kylling eller lamme influenza ?

  Bjovulf : Du ha helt ret. Man vil ikke se “italesætte” her, vi fører også kun tekster med lav kontekst-faktor 🙂

Gunnar Biering

Posted: 18 november 2009 - 14:42 - Svar

> Bjovulf
Jeg er enig med dig i meget, men dit afsnit om hvilken stavelse trykket ligger (skal lægges!) på er da helt rundtosset. Læs den lige igen!
Efterretningstjeneste-trykket er en gammel militær jargon, ligesom ARtilleri. Den har blot spredt sig til medierne og poLItikerne.

or

Bjovulf

Posted: 18 november 2009 - 15:14 - Svar

Det er muligt, at det er gammelt, og helt almindeligt i de kredse, hvor ord åbenbart
“skal” udtales underligt – det bliver det så bare ikke mere korrekt af 😉

Det er lidt svært at gengive det præcist, som de udtaler det,
men det hedder som bekendt en “EF-ter-retning”, ikke en “efter-RET-ning”

  Bjovulf

  Posted: 18 november 2009 - 15:16 - Svar

  Det er “tryk-for-DEL-ingen”, den er helt gal med 🙂

   Mette

   Posted: 19 november 2009 - 12:03 - Svar

   I disse tider går vi vel over til “tryg-for-DEL-ingen”. 🙂

   Italesætte er så kunstlet, at jeg står af med det samme . Eller lægger i kakkelovnen. Der har jeg ligget tit.

   Apropos det kunstledes opblomstring, se lige her:

   http://tiny.cc/hn7RY

Leave a Comment