21
dec
Seneste opdatering: 23/12-09 kl. 0552
118 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Jeg har aldrig set og hørt Ole Birk Olesen før, kun læst hans evigt fjogede, evigt undvigende, kommentarer til modstandere som Lars Hedegaard. Altid med karikerede fremstillinger af disses synspunkter som en slet skjult anledning til ikke at kigge på tørre ting som ‘facts’ og ‘dokumentation’. Selv om jeg gerne skyr tv-mediet, kan det dog undertiden være gavnligt at prøve at danne sig et bredere billede end blot ud fra ord på en skærm, og således fik den netop afsluttede Deadline-duel mellem netop OBO og Hedegaard helhedsindtrykket til at blive bekræftet og uddybet. Hvem ‘vandt’? Ingen, for vi taler om to diametralt modsatte tilgange til følelsesladede emner som islam, og interviewet vil ikke flytte én eneste over til modparten. Derfor er der absolut heller ingen grund til at gå i detaljer med ordvekslingen, men optagelsen kunne for så vidt med fordel anvendes til undervisningsbrug, hvis nogen skulle ønske at kigge på kulturkløftens fronter i 00’ernes Danmark.

For hvad var det vi så? Tja, Ole Birk Olesen er sin skriftlige persona: Et evigt fjoget, hånligt, men påtaget overlegent, klovneansigt, der signalerede ‘lad os ikke gå ind på det faktuelle’, en sjov spilopmagerfætter til Simon Emil Ammitsbøll. For som hos dem vi forgæves debatterer med, er det centrale hos OBO ikke facts, men intentioner. Hedegaards forsøg på at indsparke kedelige faktuelle oplysninger prellede – rutinemæssigt – af som vand på en gås på Simon Emil Olesen. “Hadith’er eller hvad du kalder dem”. Ja, hvem gider sætte sig ind i den slags teknikaliteter. To prognoser jeg gerne vil vove: Danmark bliver aldrig helt igen, og ‘debatten’ her bekræftede hver fløj i hvorfor. Og fremtiden bliver ikke formet af angiveligt uanstændige udtalelser af Lars Hedegaard, ej heller af virkelighedsfornægtelse, utopiske idealer og shaming fra den anden side. Fremtiden bliver formet af de kræfter der nu engang er oppe imod hinanden, hvor meget end den anden fløj prøver at give budbringeren skylden (LFPC). Deadline d.21.12

Sverige mod ny voldtægtsrekord

En årlig øgning på 6-8 %, er blevet det normale. Hvorfor har Sverige 10 gange flere anmeldte end Danmark ? Det findes der ikke et overbevisende officielt svar på, selvom forskere har forsøgt sig. Et mørketal på 1:5 regnes for konservativt. dvs. potentielt plus 60.000 svenske voldtægter. Hvem begår dem ? Det er der kun enkeltmarkører på:

Våldtäktsmannen är i väldigt liten grad ”vem som helst”. Det visar juristen Ann-Christine Hjelm, som på uppdrag av Brottsoffermyndigheten granskat grova brottmål i Svea hovrätt (”Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet”). De 27 dömda våldtäktsmännen som ryms i hennes studie levde i ungefär hälften av fallen under socialt oordnade förhållanden. 85 procent var födda utomlands eller av utomlandsfödda föräldrar, vilket ju tyvärr i Sverige i hög grad blivit en klass- och utanförskapsmarkör

Bara en prognos men att det blir rekord även 2009 råder det inga tvivel om. 5455 våldtäkter anmälda och då är inte december inräknad. Förra rekordet låg på 5446 (2008).Tillsammans med medelvärdet för de 11 första månaderna blir prognosen 5951 anmälda våldtäkter 2009. Våldtäktsrekord igen år 2009

Folkmängden ökar med rekordfart

När det nya året inleds kommer Sveriges folkmängd att vara 9. 340. 000 personer enligt den preliminära befolkningsstatistiken. Folkmängden ökar med rekordfart, vi blir 84. 000 personer fler under 2009. En så stor ökning har bara noterats en gång tidigare, nämligen 1946.

Fler somalier kommer till Sverige.Invandringen fortsätter att ligga på höga nivåer. Under 2009 beräknas 102. 000 personer invandra. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare, följd av irakier och somalier. Antalet irakier som invandrar till Sverige har minskat med ungefär 30 procent jämfört med föregående år samtidigt som invandringen av somalier har ökat med 50 procent. Liksom tidigare år är en något större andel av invandrarna män.

Nästan en femtedel har utländsk bakgrund*: Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Största gruppen utgörs av 173 000 personer födda i Finland följt av 117 000 födda i Irak. Vidare är 390 000 personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Tillsammans med de utrikes födda utgör de vid årsskiftet nära 19 procent av Sveriges befolkning.*Utländsk bakgrund utgörs av utrikes födda och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar. SCB: Folkökning mitt i den ekonomiska krisen

Statistikken giver kun et tilnærmelsesvist billede. Efterkommeres børn er svenskere, men et groft overslag viser, at Sverige demografisk set i dag befinder sig, hvor Danmark ifølge en prognose befinder sig i cirka år 2060. Mona Sahlin havde altså ikke helt ret, Sverige er 50 år forud for Danmark, ikke 40. Men det egentligt  interessante spørgsmål, kan ikke  besvares: hvor mange befinder der sig i landet fra en ikke vestlig kulturkreds? Det tal og deres idéer bestemmer Sveriges fremtid, sådan som det allerede farver nutiden.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


118 kommentarer » Spring til kommentarfelt

Morten - - -

Posted: 21 december 2009 - 23:40 - Svar

DETTE INDLÆG ER FLYTTET OVER FRA EN ANDEN TRÅD; FOR AT DELTAGE I DEBATTEN PÅ RETTE STED:

Jeg ved ikke, om Hedegaard har ret. Men jeg ved, at Olesen har uret.

Ole Birk Olesen overfører fra sig selv til muslimerne, når han slår ud med armene og spørger, om islam da virkelig skulle have afskaffet noget så grund-menneskeligt, som den betingelsesløse forældrekærlighed.

Det er næsten ufatteligt, at OBO helt overser svaret på hans eget spørgsmål på så fremskredent et tidspunkt i udviklingen. Vi ved jo allesammen godt, at de muslimske piger næsten uden undtagelse er underlagt truslen om repressalier, der spænder fra udstødelse, over grov vold, til drab. Hvis det var mindre, end det, de havde at frygte, så ville mange af dem slutte sig til vores samfund – og f. eks. finde sig en sød og intelligent dansk kæreste. Eller en dum een på en smart motorcykel, hvad ved jeg. I hvertfald så mange ville gøre det, at vi ville lægge mærke til det.

Men det er der netop ikke så mange, der vover, at vi observerer det i hverdagen. Lejlighedsvis skriver en Rushy Rachid en bog om processen, der gik forud for, at hendes angiveligt usædvanligt liberale og intellektuelle far kunne acceptere forbindelsen med en Jens Højbjerg. Et normalt oprør blandt de unge, muslimske piger, som vi kender det fra vores egen kultur, er kuet på forhånd. Det kan vi se derved, at vi ikke ser det !

Jeg var selv gift med en pakistaner i en fortid. Og jeg husker netop onkel-brutaliteten og den oprørende behandling af piger, jeg var tilstedeværende vidne til. Dog ikke seksuelle overgreb, som ikke forekom sandsynlige blandt de mennesker, jeg dengang omgikkes/var i familie med. Jeg kan fortælle OBO artige historier om tvang i lille og i gigantisk målestok, bortførelser, og ekstrem vold mod unge piger. Blandt “velintegrerede” med et nydeligt ansigt udadtil.

OBO’s “forældrekærlighed” er et kulturelt og ikke et universelt, menneskeligt fænomen. Så at der midt i det øvrige misbrug også finder seksuelt misbrug sted, især i forhutlede lavstatus-familier, er ikke så svært at forestille sig. Om der vitterligt gør det, må vi se at få rede på.

– – –

  LFPC

  Posted: 22 december 2009 - 00:14 - Svar

  At han kan få sig selv til at bruge denne rørstrømske floskel og ignorere alment kendte fænomener som æresdrab med opbakning fra familien og et netværk af taxachauffører osv. som spioner, kønslemlæstelse med barberblade eller glasskår, indespærring i mobilfængsler og manglende omsorg for og opdragelse af børn og unge, siger alt om hvor langt man kan komme ved at debattere med denne personage eller hans akolytter.

  Thomas Bolding Hansen

  Posted: 22 december 2009 - 12:06 - Svar

  Morten, måtte du konvertere for at blive gift?

  Det er ikke pinligt, hvis du måtte. Jeg kunne selv finde på det i blandt, ikke fordi jeg gerne vil undertrykke kvinder. Men fordi jeg vil have lov til at forblive en mand og ikke selv blive undertrykt 😛

   Morten - - -

   Posted: 22 december 2009 - 12:39 - Svar

   Altså … min ekskones morfar tilbød at holde vores bryllup i Rawalpindi i Pakistan, hvortil vi da fløj. Et par dage før vielsen (da vi var ankommet til Rawalpindi) kom et familiemedlem til mig og sagde, at morfaren nu stillede som betingelse, at jeg antog islam. Han sagde, at ingen forventede, at jeg fra den ene dag til den anden skulle blive “omvendt”. Jeg sagde til ham, at under omstændighederne, så jeg ingen anden udvej, men jeg ville fortælle dem om Erasmus Montanus’ bror, Jacob, som sagde noget i retning af, at han da godt ville tro, at Jorden er rund, som Erasmus hævdede. Men hvis nogen tilbød ham en kommenskringle, så sagde han gerne, at den var flad. – Så kunne de lægge i den historie, hvad de ville. Og det var alle tilfredse med.

   Så jeg er ikke et lysende eksempel på en dansker, der har modsat sig “omvendelse”. Mere idealistisk var jeg altså ikke, end at jeg, i bedste danske tradition, glad spiste min kommenskringle.

   – – –

    Thomas Bolding Hansen

    Posted: 22 december 2009 - 17:04 -

    Det skal jo til, for ganske få år siden ville jeg havde gjort det samme og var jeg ikke sådan en Gallileo type og havde læst kun 20 procent af, hvad jeg har læst om Islam, kunne jeg gøre det i dag.

    kimpo

    Posted: 23 december 2009 - 11:35 -

    Jeg var for mange år siden i fare for at blive forlovet med en musse. Det afholdt mig dog ikke fra at forsøge at overbevise hende om, at Glistrup havde ret i noget af det han sagde. Om det var derfor at det aldrig blev til noget, ved jeg ikke. Der skal være rene linjer mellem folk 🙂

Santor

Posted: 22 december 2009 - 00:07 - Svar

“Hadith’er eller hvad du kalder dem” sådan en udtalelse indikere at OBO er total blank hvad islam angår !!

  LFPC

  Posted: 22 december 2009 - 00:09 - Svar

  En af de mange forspildte chancer i interviewet. Studieværten eller Hedegaard skulle have presset Olesen for et svar på spørgsmålet om hvor meget han havde læst.

   Liva

   Posted: 22 december 2009 - 10:13 - Svar

   En af nettets – og jeres blogs – forcer er at det er tydeligt at se, at der er et stigende, folkeligt, demokratisk pres for at få journalister og MSM medier til at tage stilling til islam og koranen og hadith – og disse religiøse dogmers krav til samfund og mennesker både i mellemøsten, Afrika og i Vesten. Et journalistkorps og en MSM forsamling uden kendskab til islam, koran og hadith er simpelthen utroværdig. Det ville vel svare til at journalister og MSM intet ville skrive om kommunisme eller intet viste om kommunisme under den kolde krig. I stedet for ville vi se journalister begynde at snakke om deres personlige følelser og hvad de tror – og vi ville se journalister der påstå at kommunismekritikere er racister etc.

   Proclus

   Posted: 22 december 2009 - 11:29 - Svar

   Det synes jeg fremgår helt tydeligt: INTET!

   Dertil hans lallede “kendskab” til menneskets natur.

   Et godt program hvor OBO stod med røven fuldstændig bar, uden overhovedet selv at kunne se det.

   Thank you DR.

  Kometen

  Posted: 22 december 2009 - 02:16 - Svar

  OBO indrømmer blank, at han ikke har sat sig ind i debat-emnet. Han er en intellektuel undermåler; at klovne op på Deadline-redaktionen, uden at have læst på lektien. Han virker mere latterlig i sin fremtoning, når han åbent indrømmer sin uvidenhed. Der er noget ‘radikale venstre’ over ham… Hvad bliver det næste? Fotosession med OBO i hijab?

Skjoldungen

Posted: 22 december 2009 - 00:11 - Svar

Hedegaard har løftt lidt på en sten, og nu kravler alskens kryb ud. Sært, som ordet “retsopgør” har pirket i ormeboet… Rune Englebræk fra Samarbejds-Politiken, Niels Krause Kjær fra Pravda i Pilestræde og så denne OBO. – Er der noget, de er bekymrede over?

Zonka

Posted: 22 december 2009 - 00:37 - Svar

Jeg tror Skjoldungen er inde på noget. Ja de er bekymrede, men uvidende og naive omkring Islams væsen og intentioner, men åh så tolerante og politisk korrekte. Alligevel ser de at modstanden mod Islam breder sig blandt befolkningen, hvorfor der anvendes mere og mere skingre besværgelser for at mane denne modstand i jorden igen. Dog uden substans, idet man ikke kender til eller har sat sig ind hvordan Islam påvirker de troendes adfærd og generelt former den kultur som Islam frembringer, og derfor står tilbage uden andre virkemidler end at kunne pege fingre af dem der enten har sat sig ind i emnet eller har følt det på deres egen krop, og fortælle dem at de tager fejl!

Oboen, Krause Kjær og ligesindede vil ikke kunne overbevises med argumenter, da de er forblændede af deres egen politisk korrekte bedrevidende, kun i tilfælde af at de personligt bliver ramt af en kulturberigelse er der en chance, og selv der vil det kun være en lille chance (jfr. Peter Mygind efter overfaldet på hans søn)

Anna Lyttiger

Posted: 22 december 2009 - 00:54 - Svar

Rushy Rashid kunne ikke blive gift, før hendes dhimmi-mand konverterede. Så meget for oprøret.

  Morten - - -

  Posted: 22 december 2009 - 09:07 - Svar

  Nemlig.

  – – –

  Liva

  Posted: 22 december 2009 - 09:11 - Svar

  Og lidt forhud måtte ofres.

   Morten - - -

   Posted: 22 december 2009 - 12:05 - Svar

   Konvertitter behøver dog ikke at lade sig omskære.

   – – –

Balder

Posted: 22 december 2009 - 01:16 - Svar

Jeg ved ikke hvad de muslimer gør med deres kvinder

Jeg kendte en gang en meget frisk indvandrerpige fra et ikke muslimsk ikke vestligt land. Hun var enormt foretagsom, selvstændig og mere fri end de fleste danske piger. Også dygtigt og god til dansk, engelsk og flere andre sprog.

Efter nogle kortere affærer flyttede hun sammen med en muslim, de fik et barn. Jeg tabte kontakten, men nåede at besøge parret nogle gange inden jeg tabte lysten.

4 til 5 år efter møder jeg hende på et kræmmermarked hvor muhamedaneren sælger fast food. Jeg opdager pigen jeg havde kendt rende rund som en anden slave. Muhamedaneren piskede rund med hende som et tjenestefolk. Enhver pengetransaktion foregik ved at hun måtte rage rund i hans pung der var spændt fast til bæltet, for han gav den ikke fra sig et øjeblik. Det så tragikomisk ud, for det var vild ineffektivt.

Hun havde ændret sig totalt. Jeg ved ikke om hun blev Muslim. Jeg blev meget skuffet og forundret hvordan dette kunne ske; aner ikke hvordan hun har det i dag, kan være hun er skilt igen, forhåbentlig. Jeg har anonymiseret det her lidt.

  kimpo

  Posted: 23 december 2009 - 11:25 - Svar

  Jeg har også sådan en erfaring med en musse. Hun var ovenikøbet perser. Deprimerende syn.

Balder

Posted: 22 december 2009 - 01:34 - Svar

Hvad angår ‘OBO’en’, er det ikke bare sådan, at skal man være noget ved musikken, så skal man ikke falde for meget ved siden af den til tiden gældende største fællesnævner for resten af pressen og politikerne.

Nogle emner er mere kontroversielle end andre. Man må gerne være liberalistisk ekstremist (jeg siger ikke han er det), men i de store spørgsmål om nationen, globen og indvandring må man hellere lade være med at stille sig alt for entydigt op. Man kan tillade sig at slå en prut en gang imellem, men så skal man kompensere og sprede lidt røg en anden gang.

Det er vel bare overlevelse; man er forpligtet til at følge flokken lidt hvis man vil have en chance for at overleve økonomisk. Narreshowet er også en udmærket måde hvorpå man kan undgå at blive sat overfor for store principielle spørgsmål, eller tillade sig at gå lidt over stregen en gang imellem, uden at det får de store konsekvenser.

‘Jeg Claudius’. Overlevede han ikke også ved at spille tosset?

  kimpo

  Posted: 23 december 2009 - 11:27 - Svar

  Måske en udmærket forklaring. Jeg tror nu nok OBOen ved alt for lidt om islam. Han tror muligvis på den magiske skelnen mellem islam og islamisme – eller noget. Men klart at man taber livsgrundlag ved at stikke ud mod normalen. Sådan er det i dette latterlige land.

Zonka

Posted: 22 december 2009 - 01:55 - Svar

LFPC skriver: “Danmark bliver aldrig helt igen, og ‘debatten’ her bekræftede hver fløj i hvorfor.

Det er spørgsmålet om Danmark nogenside har været “helt”… Der har altid været dissens, problemet nu er blot at indsatsen er større, og jo længere det trækker ud med en løsning, jo sværere bliver det at finde tilbage til tiden med problemstillinger der ikke er helt så eksistentielle. Men på den ene eller den anden måde vil dette problem forsvinde, multikultur kan ikke eksistere andet i en overgangsfase eller under et repressivt styre (jfr. Prøjsen under Frederick II) ellers vil et multikulturelt samfund gå i kaos og ende monokulturelt igen. Spørgsmålet er blot hvilken kultur der vil være den sejrende, kun givet er det at det ikke er multikulturen.

  LFPC

  Posted: 22 december 2009 - 02:25 - Svar

  Enig. Godt udtrykt. Men det vil så være en påtvunget samling af det danske post-folk, ikke udtryk for at fløjene har nærmet sig hinanden gennem dialog eller anden tingeltangel.

  Morten - - -

  Posted: 22 december 2009 - 09:22 - Svar

  Danmark har jo hele tiden været en del af et multikulturelt, europæisk samfund. Verden er i sig selv et multietnisk samfund. Det er VANVITTIGT at ville skabe et mikro-multietnisk samfund i en hel enhed, som det forgangne Danmark. Vi var en celle tilforn. Denne celle kan ikke opdeles yderligere, uden at selve dens eksistens kompromitteres. Vi har ikke land at afstå til nye “nationer”.

  Vi kan ganske rigtigt ikke få et multi-etntisk eller -kulturelt samfund. Men godt et todelt. Den tyrkiske grønthandlers søn bliver jo ikke tyrkisk grønthandler, sådan som mariannejelvedisternes fantasier jo ellers dybest set forudsætter. Han bliver paria. Og dermed får han fællesskab med alle de andre efterkommere af muslimske indvandrere.

  – – –

Casper | Borgerlig bums

Posted: 22 december 2009 - 03:34 - Svar

Ole Birk Olesen har altid haft meget svært ved at finde ud af hvad han skulle mene om indvandrere og muslimer på sin blog, 180 Grader. Der findes ligesom ikke noget klart svar i den liberalistiske bibel.

Han er forbløffende amatøragtig i tv-interviewet – han har overhovedet ikke sat sig ind i noget, men nøjes med sin lommefilosofi. Det må enhver kunne gennemskue, og derfor er interviewet en cadeau til Lars Hedegaard.

Det overrasker mig at Lars Hedegaard opfattes så provokerende, da det han siger er ret velkendt for dem der har sat sig ind i islam. Og netop med Lars Hedegaard er det tydeligt at han ikke har nogen xenofobisk dagsorden, men derimod er indigneret på vegne af de svage og retssamfundet. Jeg er dog nok ikke helt så pessimistisk, da jeg tror på at de fleste mennesker er pragmatiske, og derfor vil mange muslimer nok rette sig ind og tilpasse sig, men kun hvis vi stiller klare krav om det.

Der er en enkelt detalje i Lars Hedegaards interview med Asger Trier som jeg er ret skeptisk over for. Han opfatter taqiya som en regel der betyder at enhver muslim må lyve om alting over for en vantro. Jeg har prøvet at undersøge taqiya nærmere, og jeg finder ikke så meget der støtter den udlægning. Taqiya har meget begrænset anvendelse, ifølge de fleste. Det blev brugt i situationer hvor en muslim var tvunget til at benægte sin tro af frygt for at blive dræbt og lignende. Det er i hvert fald mit indtryk at de mange islamkritikere der snakker om taqiyya ikke har helt styr på deres grundlag. Man skal have meget solidt belæg for en sådan påstand, for den betyder jo at muslimer lyver altid – hele tiden, hvilket vil gøre al sameksistens og dialog umulig. Det er måske derfor Lars Hedegaard er så uforsonlig, for han tror jo selv på det.

I må gerne sige jeg er naiv, men jeg ønsker nærmere beviser.

Jeg er enig i at muslimer kan optræde totalt umoralsk og skamløst, så man skulle tro det er løgn. Men jeg har et andet bud på årsagen. Islam fremelsker jo ikke de moralske sider ved mennesket. En lovreligion fremmer ikke selvstændighed og søgen efter sandheden, for de egenskaber er overflødige, når man er ren og frelst. Derfor kan man se dem lyve som små børn gør det – fuldstændig naivt. Der er ikke behov for at påberåbe sig en særlig regel, taqiya, når samvittigheden i forvejen er underudviklet. (Jeg taler ikke om alle muslimer, for nogle af dem har også fået input fra andre åndelige kilder end islam. Og hverdagslivet kræver alligevel en vis grad af ærlighed, som kan læres, hvis omgivelserne kræver det).

  Snowball

  Posted: 22 december 2009 - 06:57 - Svar

  “Islam fremelsker jo ikke de moralske sider ved mennesket” Lige præcis. Er man styret af angsten for at blive straffet for at overtræde nogle ydre regler, eller er man styret at nogle indre moralbegreber der fortæller en, hvad der er rigtigt og forkert? Måske er dette grunden til, at muslimske lande har så barbariske afstraffelsesmetoder som stening og håndsafhugning m.m. Man forventer ikke at folk styrer sig selv indefra, og derfor er der nødt til at hænge en tung trussel over hovedet på dem.

   Liva

   Posted: 22 december 2009 - 09:50 - Svar

   Betyder islam ikke underkastelse?

   Jeg læste på Sappho et lille citat af Immanuel Kant, som lyder: “Umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse.”

   Islam og mullaher må give plads til det selvstændigt tænkende og selvberoende menneske.

  Morten - - -

  Posted: 22 december 2009 - 09:46 - Svar

  @ Borgerlig Bums

  Altså – både du og Hedegaard er naive. I leder direkte i den islamiske tekst, for at finde ud af, om muslimer lyver. Det du’r ikke, for det er ikke den rolle, islam spiller. Hvis den spiller nogen, er det en indirekte. Muslimer finder sjældent, at det er en hellig pligt at lyve, thi det finder han i skriften.

  Har du erfaring med muslimer ? Har du bemærket, om de lyver meget ? Jeg har ! Og jeg er enig i, at deres omgang med sandheden er betydeligt mere relativ, end vores. Det handler for mange af dem, mindre om, hvem, der har ret, men om, hvis side, man er på. Hvis du siger til mangen person fra en muslimsk kultur: “du lyver”, så vil han/hun blive meget krænket. Ikke fordi du beklikker vedkommendes sanddruhed i sig selv, men fordi du tager parti mod ham/hende.

  Det er min erfaring med i hvertfald den pakistanske kultur, og jeg skønner, at den er anvendelig på de fleste muslimske kulturer. Du vil muligvis selv have bemærket, at hvis der “sker noget” på gaden, og der iler “efterkommere” til, så vil de typiske ikke spørge “hvad”, men “hvem”, inden de afgør, hvis side de skal gå ind i konflikten på. Lige modsat danskere! Enig ?

  Og her – og jeg tror: kun her – kan det være relevant at se på islams rolle. For er islam medvirkende til at blokere for en udvikling væk fra den klankultur, der evindeligt stiller spørgsmålet whose side are you on ?

  Måååske … I hvertfald kan man godt tale om og fatte et fænomen som Den Islamiske Verden. Ikke ?

  – – –

   Morten - - -

   Posted: 22 december 2009 - 10:03 - Svar

   P. S.

   Når jeg genlæser dit indlæg, ser jeg, at vi er mere enige, end jeg først antog. Jeg forlæste mig på en sætning, som jeg syntes lød så naiv, at jeg fældede for rask en dom over dine udsagn. Nemlig: “jeg tror på at de fleste mennesker er pragmatiske, og derfor vil mange muslimer nok rette sig ind og tilpasse sig, men kun hvis vi stiller klare krav om det.”

   Nej. Ikke i kraft af pragmatik, men i kraft af magt. Den magt, vi engang havde, som nu er blevet til afmagt. Vi efterlod den så at sige i rendestenen, hvor islamisterne samlede den op. Før 1996 (er vi mange veteraner, der er intuitivt enige om) var det en mulighed, at det danske samfund udstak retningslinjerne. Efter 1996 er det andre kræfter, “mange muslimer” nok vil “rette ind og tilpasse sig”. For før 1996 var danskerne optaget af et æstetisk billede af et “multietnisk samfund”, som adskillige nød at blive identificeret med.

   Derfor er vi i dag på hælene.

   – – –

  kimpo

  Posted: 23 december 2009 - 11:45 - Svar

  Sporten kort udlagt af autoriteten over dem alle: mig IL Kimpo:

  Muslimer lyver primært fordi de er pressede og fordi sandheden ikke har en særlig status i den kultur.

  Vesten er bygget på kærlighed til sandheden.

  Idag, efter socialkonstruktivisternes angreb på “op og ned” samt vort kristne grundlag for høj etik, er vi på vej ud af den samme glidebane: Folk lyver mere og mere. Man kan se det i blogland, samt i denne her sag: Folk er skamløst ligeglade med det retvisende billede af sandheden, men ønsker bare at vinde med alle midler. Dårlig sportsånd, slatten kultur. Med eller uden islam er vi på vej ud over afgrunden.

steen

Posted: 22 december 2009 - 06:38 - Svar

Altså, der er jo en grund til at vi og mange andre her, ikke længere ser TV. Jeg var en tur i Deadline studiet for et par år siden, hos en vært hvis dygtighed vi iøvrigt sætter meget højt. Han havde ikke meget tilovers for TV mediet, heller ikke på Kanal Klog.

Snaphanens interview med Hedegaard er et ultra koncentrat af en bog på 267 sider, som igen er et koncentrat af en overvældende mængde kilder. Det kan næsten kun blive en 7 minutters TV farce. Hvorfor giver Politiken eller Berlingeren ikke et to sides interview med noget plads, til at udvikle sig ? Hvorfor sætter de ikke nogle kommentatorer med noget faglig tyngde, til at kommentere i stedet for en meningsmaskine som Krause Kjær ?
Trods forholdene ser Hedegaard ud til at befinde sig som en fisk i vandet. Det var det opmuntrende ved den Deadline.

Vi stiller gerne plads til rådighed for Hedegaard igen, hvis er skulle vise sig at være noget, han gerne vil samle op på. Hvis ikke, så fortsætter vi med to andre planlagte interviews.

Elefanten

Posted: 22 december 2009 - 07:22 - Svar

På en af de store muslimske festdage fejrer man en mand, der ville slå sin egen søn ihjel på Allahs befaling. Det er tilgiveligt, at OBO har begrænset kendskab til Islam. Men man skal ikke lade som, at man er klog.

Universalgeni

Posted: 22 december 2009 - 07:39 - Svar

Man kunne have sagt sigselv, at halalhippierne ville overfalde Trykkefrihedsselskabet ved førstkommende lejlighed. Hedegaard skitserede et muligt fremtidsscenario, med sine bemærkninger om parallelle retssinstitutioner og retsopgør med de politikere og myndigheder, der har lukket folk fra denne underlødige kultur ind i Danmark. Halalhippier har forsøgt at miskreditere Trykkefrihedsselskabet før, men denne gang havde de noget mere at hæge sig fast i.

OBOs sniksnakkeri giver på en måde håb for fremtiden. Den almindelige mand “på gaden” ved mere om islam end han gør. Langt hovedparten af seerne kunne selv høre, at der ingen viden var. Set på den måde vandt Hedegaard stort.

  Liva

  Posted: 22 december 2009 - 19:03 - Svar

  Det er for positive at kalde nogen for halalhippier – for hippier lader sig ikke kue. Det er mere nærliggende at sige halal underkuede.

Universalgeni

Posted: 22 december 2009 - 07:44 - Svar

PS: jeg kan ikke se, at 180 Grader skulle være en borgerlig avis. Deres smørerier er i vid udstrækning begået af halalhippier, der ikke vil betale skat. Man savner virkelig at have avis. Men jeg vil ikke betale for de røde pamfletter, man trykker herhjemme. Undertiden føler jeg mig fristet til at købe JP, men der slipper for mange venstrefløjsudgydelser igennem. Og det er ikke kun Reuters og Ritzaus, jeg mener.

JensH

Posted: 22 december 2009 - 09:27 - Svar

@Steen

“Antalet irakier som invandrar till Sverige har minskat med ungefär 30 procent jämfört med föregående år samtidigt som invandringen av somalier har ökat med 50 procent”

Så fik vi ret herinde på Snaphanen. Her i år har der jo været meget tale om, at Sverige vil sende tusindvis af Irakiske asylansøgere hejm til Irak. Faktisk har historien om de Svenske hjemsendelser været i MSM. Men hvad der ikke var fremme i de Danske MSM var, at den højeste domstolsmyndighed hvad angår asylspørgsmål, (højeste appelret, kan ikke huske hvad den hedder), underkendte Migrationsverkets asyl-afvisning af Somaliere, specielt hvis de kom fra Mogadishu. Som vi forudså i en debattråd herinde på Snaphanen, så ville antallet af asylansøgere fra Somalia stige eksplosivt, og alle ville de hævde at komme fra Mogadishu. Så alle de den Svenske stats bestræbelser på at sende Irakere hjem betyder med denne ene dom i denne højeste asyldomstol, at Sverige står med et endnu større problem end det man lige har skaffet sig af med, (eller i det mindste prøver at skaffe sig af med).

Thomas Bolding Hansen

Posted: 22 december 2009 - 12:03 - Svar

“For som hos dem vi forgæves debatterer med, er det centrale hos OBO ikke facts, men intentioner. ”

Det er utroligt som den mand kan motivanalysere. Det er jo en mand, der ikke kan læse og forstå. Parallelle organisationer bliver til et forsøg på afskaffe retssystemet og indføre et diktatur.

Spørgsmålet er, om hvis man havde sagt konkurrerende institutioner, i stedet, om manden så kunne læse og forstå? Konkurrence burde da være i en højreorienterets ordbog.

Men jeg tror ærligt talt ikke det havde rokket ved motivanalysen. For ved personer som ham og mange andre, er det lige præcis den det drejer sig om. De tolker ikke ord og forsøger at finde frem til meningen.

Det leder efter det mindste bekræftende tegn på deres paranoide forestillinger om det mørke sjæleliv hos deres modstander.

Og så ville det være stort set ligegyldigt om Hedegaard citerede bjergprædiken, mistanken om ond hensigt ville komme alligevel, på en eller anden måde.

“Fremtiden bliver ikke formet af angiveligt uanstændige udtalelser af Lars Hedegaard, ej heller af virkelighedsfornægtelse, utopiske idealer og shaming fra den anden side. Fremtiden bliver formet af de kræfter der nu engang er oppe imod hinanden, hvor meget end den anden fløj prøver at give budbringeren skylden”

Vi er oppe mod noget religiøst her og vi kan glemme alt om facts, argumenter, fornuft, osv. Det preller af som vand på en gås.

Det var ikke Churchills advarelser, nazifobi, som skabte Hitler og nazismen og gjorde den til det som den var. Chamberlain forandrede heller ikke dens natur. Hitler og nazismen kom tromlende, uanset hvor meget de snakkede, for Hitler og nazismen var som den nu engang var, i sig selv. Religioner og ideologier er fastlåste strukturer, fastlåste af dogmer. De forandrer sig ikke af facts, rationelle argumenter, og slet ikke meninger.

Havde man så lyttet til Churchill, var man så bedre forberedt.

Ben Adamsen

Posted: 22 december 2009 - 12:17 - Svar

Snaphanen er endnu en site der støttes af folk der har et indgroet had til islam og muslimer. At kalde den borgerlig vil være det samme som at kalde Hitler borgerlig.

Hele substansen til Hedegaards ubeskrivelige had til islam og muslimer er ren propaganda som kun kan lade sig gøre når man i snart et årti har dæmoniseret og stigmatiseret islam og muslimer.

Hvor er beviset på at muslimer ser igennem at deres døtre bliver voldtaget og udnyttet af onkler og fætre? Hedegaard og Co. er jo fuldstændig blæst og burde sidde på Sankt Hans i hans frygt for muslimske spøgelser! Det er jo forrykt at man i anno 2009 kan slippe afsted med et så himmelråbende had til islam og muslimer.

Hvor i den islamiske jura kan der henvises til i spørgsmålet om voldtagelse af piger? Det er velkendt at straffen for voldtægt i islam er døden, så vidt jeg husker. Så at komme med så lang påstand viser jo hvor desperate man er på at fastholde et specielt syn på muslimer.

Til alle der støtter Hedegaard og Co. vil jeg sige det meget simpelt: Dø i jeres had.

  Morten - - -

  Posted: 22 december 2009 - 13:01 - Svar

  Du imødegår jo påstande, som du selv fremsætter. Jura ? Læs hellere, hvad vi skriver.

  – – –

  Thomas Bolding Hansen

  Posted: 22 december 2009 - 13:11 - Svar

  Jeg hader nu ingen og ved godt verden er broget. Møder jeg et individ, er jeg ligeglad med hudfarve og religion, jeg ved godt at individet gør forskellen.

  Omvendt holder jeg meget af Danmark og vestlig kultur, og mener kort sagt den på de fleste punkter er langt bedre end islamisk kultur.
  Og du er sikkert enig på den måde, at hvis du fik valget mellem at være f.eks kvinde i ti tilfældigt udvalgte muslimske lande, mod ti tilfældigt udvalgte vestlige lande. Så ville du nok alligevel sætte krydset i et af de ti vestlige lande.

  Men behold du blot dine paranoide forestillinger. Dine motivanalyser. Som sagt forventer jeg ikke argumenter har nogen indvirkning på tro. Men måske er det dig der hader, eftersom det er den referenceramme du har lettest ved at forholde dig til?

  At du skulle forholde dig til, hvad der faktuelt bliver sagt og gjort, er nok for stort et krav.

  LFPC

  Posted: 22 december 2009 - 14:26 - Svar

  Wow, dødsønsker for angiveligt “had”. Så må Benjamin vel virkelig have sine facts i orden?

  Sura 4 (Kvinderne) vers 23-24

  Forbudt for jer er: Jeres mødre, jeres døtre og jeres søstre; jeres fastre og mostre; jeres brordøtre og jeres søsterdøtre; jeres fostermødre, der har ammet jer, og jeres fostersøstre; jeres hustruers mødre og jeres steddøtre, som står under jeres beskyttelse og stammer fra kvinder, I har haft samleje med. Hvis I ikke har haft samleje med dem, begår I ingen overtrædelse -; hustruerne til jeres sønner, der er udgået af jeres lænder; at I bringer to søstre sammen. Dog, hvad der er sket, er sket. Gud er tilgivende og barmhjertig –
  og ærbare, gifte kvinder bortset fra de slavinder, I ejer. Dette er Guds forskrift til jer. Derudover er det jer tilladt med jeres formue at tragte efter de kvinder, I vil, som ærbare mænd, uden at begå utugt. For den nydelse, I opnår med dem, skal I betale dem deres løn, et pligtigt beløb! I begår dog ingen overtrædelse, hvis I indbyrdes bliver enige om noget udover det pligtige beløb. Gud er vidende og vis.

  Voldtægt af slavinder er altså legitimeret fra starten. Det er ikke voldtægt som sådan der er forbudt, det er et spørgsmål om offerets status.

  Jeg gætter på at din kommentar her var ren drive-by-had, og at du ikke kommer tilbage for at argumentere. Jeg vil imidlertid gerne, nu hvor du er fremkommet med grove, udokumenterede beskyldninger og på dette grundlagt udtrykker regulære dødsønsker over os, bede dig om dette – argumentere og dokumentere.

  Helt konkret vil jeg gerne bede dig om at svare på disse spørgsmål:

  Har vantro generelt samme status og værdi i islam som muslimer? Eksisterer Den Gyldne Regel? Kan du henvise til autoritative skriftlige kilder i islam for dette?

  Har du læst Lars Hedegaards artikel på Sappho, hvor han kommer med mere udførlig dokumentation for det der gør dig vred?

  Er du bekendt med hans eksempel i Deadline om den australske “meat mufti” der sagde at utildækkede kvinder selv er ude om at blive voldtaget? Er du bekendt med den opbakning han fik?

  Ved du at denne opfattelse er almindeligt udbredt i den muslimske verden, se f. eks. dette klip fra egyptisk tv:

  http://www.youtube.com/watch?v=YlkW7n5NDGI&feature=player_embedded

  Er du helt, helt sikker på at Lars Hedegaard tager fejl, og at du ikke bare reagerer ved at gå efter budbringeren?

  Grove, udokumenterede påstande og dødsønsker er en alvorlig sag. Kan du godt være dig selv bekendt ved ikke at svare på disse spørgsmål?

  Egtvedpigen

  Posted: 22 december 2009 - 16:48 - Svar

  “Det er velkendt at straffen for voldtægt i islam er døden, så vidt jeg husker.”

  …der hersker dog stadig lidt usikkerhed om, hvorvidt det er voldtægtsmand eller voldtægtsoffer, der skal dø…

  http://www.youtube.com/watch?v=92WmthQIIbg

  Liva

  Posted: 22 december 2009 - 19:07 - Svar

  Lad nu være med din snak om had til muslimer. Muslimer kan og skal ikke klandres for at være opdraget med koranen.

   Liva

   Posted: 22 december 2009 - 19:07 - Svar

   Den var til Ben.

   Universalgeni

   Posted: 22 december 2009 - 19:38 - Svar

   Hvor er det, jeg snakker om had?

    Universalgeni

    Posted: 22 december 2009 - 19:38 -

    Nå! Nu fes den ind. :mrgreen:

   Thomas Bolding Hansen

   Posted: 22 december 2009 - 19:40 - Svar

   “Lad nu være med din snak om had til muslimer. Muslimer kan og skal ikke klandres for at være opdraget med koranen.”

   Nej, det kunne være os, vi var født i Egypten.

   Skulle jeg være ond og det synes nogle jo vi er, kan jeg tilføje, det bliver vores efterkommere en dag, når Danmark nu er blevet endnu et muslimsk land.

    Universalgeni

    Posted: 22 december 2009 - 20:33 -

    Det er vel kun børn, man ikke kan bebrejde. De voksne bebrejder jeg for ikke at have forladt islam. At være tilhænger af islam, er et valg, når man ikke er barn længere. Voksne, der tror på Muhammeds sindsyge lære, har i hvert fald ikke fortjent respekt. Det gælder også for de moderate.

   Liva

   Posted: 23 december 2009 - 12:16 - Svar

   Uni

   Det er kendt at der i koranen står ting der skal overgå koran opdragede hvis de tillader sig at forlade islam – eller kritiserer islam – og det er også kendt at mange koran opdragede oplever at blive udstødt af familie og omgangskreds hvis de ønsker at forlade islam – eller blot tillader sig at kritisere islam – så det er i høj grad også voksne koran opdragede der oplever at det ikke er let at forlade eller blot kritisere islam. Flere koran opdragede i islamiske lande er da også blevet anholdt for blot at kritisere islam. Der er ikke tale om et let valg – at kritisere eller forlade islam. Vi har i vores kultur et valg – men det har mange koran opdragede reelt ikke. Ikke sådan som tingene er nu. Også fordi der er så mange fra Vesten der er med til at fastholde at man kun kan være koran opdraget på EN måde. Den praksis bør ændres. Islam må nødvendigvis reformeres. Af hensyn både til koran opdragede børn og voksne og af hensyn til os andre og til vores frie, sekulære og demokratiske samfund.

    Universalgeni

    Posted: 23 december 2009 - 12:24 -

    I Danmark er det stadig muligt at overleve som frafalden. Det er det i det meste af Vesten. For indvandrere er der ingen undskyldning.

    Thomas Bolding Hansen

    Posted: 23 december 2009 - 14:16 -

    Det er nok muligt at overleve som frafalden, men det er jo ikke det samme, som at det er omkostningsfrit.

    Hvis der opstår kold luft mellem dig og din familie, og de ikke værdsætter dig, eller ønsker at se dig, så er det en stor omkostning for de fleste mennesker. For at slet ikke tale om, at i hver i familie skal der nok være en enkelt, man kan være bange for vil reagere voldeligt, frygt er frygt, uanset om den er ubegrundet.

KR | leukofobi.dk

Posted: 22 december 2009 - 12:54 - Svar

Der fokuseres fra anstændighedens side kun på formuleringen af det Lars Hedegaard udtaler og slæt ikke på hvorfor han udtaler det .
Det burde Lars Hedegaard vide og måske i stedet rette de overskrift fremkaldene udtagelser personligt i mod de politiker og NGO´er der er skyld i den vold og elendighed Islamiseringen har resulteret i .

Selv om de bombastiske udtagelser rette i mod Islam er veldokumenteret , så er de kun ammunition til anstændighedens frontalangreb på Lars Hedegaards personelige “anstændigheds niveau” , og derfor en åben invitation til at forpludder debatten og fjerne fokus fra pointe om at vi stadig har meget indflydelsesrige politikere og NGOér der arbejder for endnu mere Islam i Danmark selvom et demokratisk flertal forlængst har sagt stop .

Vores ombudsmand er en af nøgle personerne bag katastrofeloven fra 1983 for crying out loud ! .
En lov der markerede starten på den største udgift både økonomisk og menneskeligt Danmark nogen sinde er blevet på ført .
Og i dag sidder han gudhjælpene så med en million hyrer og hyler op over at politiet ikke uddelte mobiltelefoner og tre retter mad til de over 1000 anholdte voldsforhippet venstrefascister under COP15 .
I spidsen for Hans Gammeltoft-Hansen´s gamle søster organisation Red barnet sidder der endnu en af de skyldige .
Nemlig Mimi Jacobsen , der bare omvendt af Gammeltoft-Hansen er rykket fra politik og til arbejdet som velbetalt NGOér hvor fra hun i politisk opposition har mere magt på udlændinge området end hele den folkevalgte opposition på borgen .
Begge har de stadig meget stor indflydelse politisk og de er bare to blandt mange og
jeg er helt enig med Lars Hedegaard i at vi mangler et opgør med denne halv og hel politiske menings suppe før vi kan komme videre .
Og lod os bare få starte nu og ikke først om 20-30år hvor jeg begynder at tvivle på om Randersreb og vejbelysning ikke bliver en uhyggelig del af opgøret i Europa . .

Islam oplysningen har Islam selv overtaget de sidste 5-10år over alt i vest europas storbyer , hver eneste dag bliver utallige vesterlændinge helt personligt beriget med resultatet af Islam´s macho volds kultur .
Så lad for guds skyld Islam selv om det og lad os i stedet stille krav til anstændigheden om svar på hvorfor i alverden de ønsker at forsætte når bunken af lig bare bliver større og større ? .

  Liva

  Posted: 22 december 2009 - 19:17 - Svar

  “Og i dag sidder han gudhjælpene så med en million hyrer og hyler op over at politiet ikke uddelte mobiltelefoner og tre retter mad til de over 1000 anholdte voldsforhippet venstrefascister under COP15 .”

  Han skal da være hjertelig velkommen til selv at betale hele gildet. Hvad venter den gode og anstændige mand dog på.

JensH

Posted: 22 december 2009 - 14:48 - Svar

@LFPC

Du plejer at bruge begrebet “moralsk ækvivalens” om det fænomen der opstår, når ‘de anstændiges’ forstenede verdensbillede kommer i disharmoni med virkeligheden. Mon ikke denne lille historie fra Bosnien er et eksempel på dette fænomen:

“Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fordømmer Bosnien for at forbyde jøder og romaer at stille op til valg.”

http://politiken.dk/udland/article866210.ece

Universalgeni

Posted: 22 december 2009 - 15:18 - Svar

Der kan koges meget suppe på den sten. Khader truer Trykkefrihedsselskabet. Jeg troede, at Khader var bekendt med, at selskabet handler om ytringsfrihed? http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article1273650.ece

Universalgeni

Posted: 22 december 2009 - 16:02 - Svar

Helt ny pressemeddelelse fra Lars Hedegaard med præciseringer: http://www.sappho.dk/pressemeddelelse.htm

Altermedia Danmark

Posted: 22 december 2009 - 16:11 - Svar

Lars klarede sig rigtigt godt i debatten med Ole, som til gengæld viste sit afgrundsdybe ukendskab til islam.

Egtvedpigen

Posted: 22 december 2009 - 17:53 - Svar

Man fornemmer, at der i disse dage arbejdes hårdt på at ødelægge Lars Hedegaards ry og Trykkefrihedsselskabets troværdighed.

http://www.youtube.com/user/JustProud1#p/u/32/NcEHdXNhT4E

Knud Larsen

Posted: 22 december 2009 - 18:06 - Svar

Jeg synes Lars Hedegaard klarede sig rigtig dårligt i debatten,- og desværre nærmest skyder sig selv i foden.

Han siger konkret:

– De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far, siger han og beskriver voldtægt som accepteret i islam.

– Når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det. Det er en del af slaveriet, siger han.”

Og når han så skulle “forklare”, hvor han har det fra, så går han over i “haditter siger” og “flere lærde har sagt”- altså for omkring 1200 år siden noget af det. Han siger at det ikke er om “muslimer” – hvad i alverden betyder så “De voldtager deres børn”? er det folk i Koranen og i haditterne?

Det blev et sammensurium af nutid og fortid, muslimer og islam, en imam i Australien og “mange var enige med ham”.

Det er IKKE en muslimsk mands ret at voldtage “en kvinde” eller sine børn, – fordi det var en muslims ret at voldtage sine slavinder, det er jo to vidt forskellige ting.

Man kan sige “islam tillod voldtægt” fordi religionen tillod voldtægt af slavinder. Selv denne voldtægtsret omkring år 700 og videre, den var reguleret af utallige regler, slavinden *skulle* på en eller anden måde have antaget islam, have bedt i retning af Kabaaen eller noget andet lignende. Naturligvis blev reglerne overtrådt, men det er en anden sag. (Nogle tog kvinden og bøjede hende med vold mod Mekka)

Det er meget muligt, at der er mere incest i muslimske familier, men vi ved det jo ikke, – derfor er det at skyde sig i den islamkritiske fod, at blande løse påstande sammen med de hårde fakta som der ER om de mørke sider. Mange flere vil afvise rationel kritik af islam når sådanne “sweeping statements” bliver bragt.

OK, mit indlæg blev lige så rodet som diskussionen på Deadline, – men sådan kan det gå når emnet er for stort til få linjer.

Det slog også MIG at OBO intet kender til forældrekærlighed, og altså tror den er universel, han ved ikke at man fx havde store muslimske familier, hvor faderen ikke anede hvor mange døtre han havde, og iøvrigt jo solgte dem til højstbydende, – for nu at holde os inden for islam. Mødrene har formodentlig haft mere indbygget kærlighed, men jo heller ikke mere end at mange har udsat døtre for tortur og salg. Og det er jo heller ikke bare islam som står for sådanne ting.

Inden for islam hævder man jo helt alvorligt, at araberne før islams indførelse begravede deres døtre levende,- kæmpe kærlighed.

Sjovt nok hævder “samme” muslimer to sekunder efter, at det var helt nødvendigt med flerkoneri, for der var kæmpe overskud af kvinder i Medina, – ihvertfald efter at sytten muslimske mænd blev dræbt i de første slag 😉

  Liva

  Posted: 22 december 2009 - 19:21 - Svar

  Har OBO egentlig selv børn?

  Morten - - -

  Posted: 22 december 2009 - 23:08 - Svar

  Du holder hovedet koldt, Knud. Fin anmeldelse af forløbet. Jeg tror vi alle – modvilligt – fornemmede det, du her sætter ord på.

  – – –

   kimpo

   Posted: 23 december 2009 - 11:58 - Svar

   Knud Larsen kan ikke læse, så mon ikke det er ret ligegyldigt, hvad han mener?

  LFPC

  Posted: 22 december 2009 - 23:21 - Svar

  Det er ikke rimeligt at bedømme Hedegaard eller det faktuelle ud fra hhv. et uformelt interview på Snaphanen og en tv-duel som Hedegaard ikke styrede, og som studieværten ikke håndterede dygtigt nok.

  Dette kunne være et emne at fokusere på i sig selv: Hvordan formidler Hedegaard og andre islamkritikere deres viden i et mainstreammiljø der er ekstremt fjendtligt og fordrejende, og hvor afbrydelser er normen, og er generaliserende sound bites gavnlige eller det modsatte? Det må vente til en anden gang. Men det er urimeligt at du konkluderer negativt om Lars Hedegaard ud fra Deadline-interviewet.

  Stod det i øvrigt til mig, skulle denne farces omdrejningspunkter have været 1) det faktuelles forrang over klægt føleri fra OBOs side, og 2) OBOs viden om islam.

  Men du kommer med nogle indvendinger dels mod Hedegaards udvælgelse af facts, og dels min fremhævelse af den korangivne ret til at voldtage slavinder. Og du kommer med ophævelser over at fremdrage ting med 1200 år på bagen, eller i fjerne lande som Australien. Jeg er ikke helt sikker på om du kritiserer det pædagogisk gavnlige, eller det faktuelt relevante.

  Er det det sidste vil jeg henlede din opmærksomhed på to forhold, dels Muhammeds status som “uswa hasana” og “al-insan al-kamil”, rollemodel og fuldkomment menneske for alle tider. Dette gør forhold på Muhammeds tid relevante for opfattelsen af verden hos muslimer i dag.

  Og der er det dogmatiske forhold der udtrykkes som “ijtihads porte er lukkede”, som betyder at de overordnede tolkninger af islam der blev fastlagt af ulemaen i de første århundreder efter Muhammed ikke kan ændres ved menneskeligt ræsonnement. Dette er “bida”, fornyelse, og det er rent kætteri. At ræsonnementets porte er lukkede er der udbredt konsensus om i dag, og hvis der skal ske nogen bevægelse skal reformatorer kunne gennemtrumfe at åbne disse porte. Jeg holder ikke vejret.

  Faktuelt set er Hedegaard derfor på solid grund ved at henvise til fortiden. Jeg er sikker på at du selv er bekendt med Koranens og hadith’ernes autoritative status – for at sige det mildt?

  Eksemplet med den australske “meat mufti” er godt at bruge fordi det er aktuelt og fremkaldte sigende respons. Hedegaard kunne have valgt et utal af lignende udtalelser – jeg postede i går en YouTube-video med en egyptisk lærd der siger det samme. Der har været eksempler på samme holdninger herhjemme. Det er ubestrideligt at der i muslimske miljøer er en udbredt opfattelse af at kun tildækkede kvinder fortjener respekt.

  Det ved du vist også godt alt sammen.

  “Det er IKKE en muslimsk mands ret at voldtage “en kvinde” eller sine børn, – fordi det var en muslims ret at voldtage sine slavinder, det er jo to vidt forskellige ting”.

  Her vil jeg svare ved at stille dig modspørgsmål:

  Er der i islam en fastslået dogmatik der stadfæster vantros ligeværdighed med muslimers? Gælder Den Gyldne Regel i islam?

  Er det sandt eller ikke sandt, at kvinders vidnesbyrd i sager om hor og voldtægt ikke tæller?

  Er det sandt, eller er det rene anekdoter, når europæiske kvinder siges i massiv grad at blive udsat for chikane og ringeagtsytringer fordi de ikke er indpakkede?

  Er du bekendt med f. eks. reaktionen fra de fire irakere der voldtog og mishandlede en 13-årig pige på Vorbasse Marked, og deres fucking familie, i retten? Er du ikke bekendt med hvordan de, og andre voldtægtsmænd som dem, ikke føler de har gjort noget som helst forkert?

  Eller sagt kortere: Har det massive had til og foragt for vantro i islams tekster, og ringeagten for kvindekønnet generelt, ingen som helst indflydelse på opfattelsen af ‘retten’ til voldtægt af vantro kvinder? Vil du påstå at der ingen som helst effekt er af had til kuffar, og generel misogyni?

  Jeg kender ikke til eksplicit tekstuel legitimering af voldtægt (hvilket ikke betyder at den ikke findes, hvad angår vantro kvinder), og der er næppe heller legitimering i teksterne til sex med egne børn (andres børn er som du sikkert ved en anden sag, jfr. ægteskaber med småpiger den dag i dag – fordi Muhammed giftede sig med barnet Aisha – og det var lige uswa hasana og al-insan al-kamil igen).

  Men svar venligst på de spørgsmål jeg stillede her, og sig mig om det efter din opfattelse ikke har nogen som helst effekt at vantros liv ikke er af samme værdi som muslimers, og muslimer ligefrem er fritaget for straf iflg. islamisk justits ved drab på en vantro (se f. eks. vejledningen for Shafi’i-retsskolen ‘Umdat al-Salik, o1.1-01.2).

  Eksisterer holdningen til voldtægt (af vantro kvinder) i et vakuum helt upåvirket af dette generelle menneskesyn?

   Morten - - -

   Posted: 22 december 2009 - 23:47 - Svar

   Må jeg komme i mellem denne kommentar og et evt. svar fra Knud Larsen ?

   For god ordens skyld: Det som Hizb-ut-Tahrir – uofficielt, men bekræftet af mine sikre kilder i miljøet – lærer er, at voldtægt af en ikke-muslimsk kvinde “ikke er en synd” (og dermed heller ikke en ret), fordi ikke-muslimer ikke har status som mennesker. Dermed er enhver anden social status, slavinde eller fribåren, ligegyldig.

   Bare for at få det aspekt med. Jeg står helt inde for ovenstående udlægning, kan jeg tilføje.

   Vi andre mener jo, at det syndige mere ligger i gerningsmandens motiv, hvad driver ham, og mindre i hvem offeret er. Hvis menneskesyn – det ord som Rune Engelbreth jo nyder at tage i sin mund – der bliver fremherskende i fremtiden skal vi nappes om.

   – – –

  kimpo

  Posted: 23 december 2009 - 11:54 - Svar

  Knud Larsen er en af tidens intentionspåduttende løgnere, som forpester debatten med bevidste fordrejninger. Læs evt. mere om det her, hvis I orker: http://kimpo.wordpress.com/2009/12/11/midterdebattens-ulidelige-uh%C3% A6derlighed/

  For at uddybe det: KL begår jævnligt samme forbrydelse mod folk han er uenige med, som Råpil og Ole Birk Olesen begik overfor Lars Hedegaard: Han fordrejer deres ord til ukendelighed og ignorerer protesterne. Gentages forvanskningen af tilstrækkeligt mange, bliver den til sandhed, som jeg selv erfarede det på en tøseblog. Jeg ved præcist hvordan Lars Hedegaard må have det 🙂

Benjamin

Posted: 22 december 2009 - 18:58 - Svar

Og så denne kvindelige præst, Lilleør, som igen går efter manden i stedet for efter bolden. For slet ikke at tale om den herboende kulturberiger Yilmaz Evcil, der igen-igen benytter den medieskabte fælde om at opskrive ligningen islam = race, islamkritik = racisme. Hedegaard har kritiseret mislimer og navnlig deres tro. Hvor kommer race ind i billedet?

  Liva

  Posted: 22 december 2009 - 19:19 - Svar

  Hvornår er religiøse handlinger og holdninger blevet en race?

   Benjamin

   Posted: 22 december 2009 - 20:34 - Svar

   Tja, vel siden islamo-fascisterne og deres røde medløbere øjnede muligheden for at godkende masseinvasionen til Europa via denne vej, fordi den “hvide mand” har et svagt punkt på dette område.

   Kynisk i grunden, at muslimerne trods alt kan indse at Europa har mange svagheder og tossegode gutmenschen, som man nemt kan udnytte.

JensH

Posted: 22 december 2009 - 19:46 - Svar

“Hvor kommer race ind i billedet?”

Islamisterne gør alt for at islam skal få den samme status som ‘race’, både internationalt og i de enkelte vestlige lande. Og desværre er de godt på til lykkedes.

  Benjamin

  Posted: 22 december 2009 - 20:31 - Svar

  Ja, desværre må man sige at du har ret. Hvilket FN organ var det nu igen, der for nylig fordømte religionskritik som overgreb mod menneskerettighederne? Kan s’gu ikke lige huske det, men det er sådan noget, der totalt fjerner min respekt for FN. Hvorfor skal Danmark rette sig efter en sådan organisation, endsige være medlem af den, når den så åbenlyst går muslimernes ærinde og spiller deres spil? Danmark ud af det lort ligesom EU og det kan KUN gå for langsomt.

  #off-topic# Jeg var i øvrigt i supermarkedet i dag, og jeg måtte til min væmmelse konstatere, at SAMTLIGE danske kyllinger var halal-slagtede. Alle de danske producenter, Danpo, dankylling eller hvad f… de allesammen hedder, havde et lille arabisk mærkat med en moske på bagsiden af kyllingen. Hvis man som “uren” vantro insisterede på at få en kylling, der ikke var blevet tortureret ihjel gennem minutlange lidelser i en pædofil overfaldsmands navn, så måtte man købe en udenlandsk kylling. Og det mest ulækre ved det var at de færreste danskere er klar over det, fordi mærkatet er placeret meget “diskret” på bagsiden, så det er til at overse. Så mange danskere bliver fuppet til (i bogstaveligste forstand) at “æde” islamiseringen af deres land i sig, uden at de nogensinde når at få et valg. Føj, for den lede. Overvejede at klage til bestyreren i supermarkedet, men ville sikkert bare blive spist af med den sædvanlige med at “du kan jo bare lade være med at købe den”.

  Bevidst dyremishandling er det. Og de danske supermarkeder er medskylædige.

   Morten - - -

   Posted: 22 december 2009 - 22:59 - Svar

   Det er dog ikke noget nyt, og skyldes – i hvertfald oprindeligt – ikke imødekommenhed overfor herboende muslimer, men den omstændighed, at kyllingerne eksporteres til muslimske lande. Eller eksporteredes, jeg ved ikke, om de stadig bliver det, nu hvor bl. a. Thailand producerer dem så billigt.

   “Hallal”-slagtningen består, så vidt jeg er orienteret, blot i, at et bånd med en imams messen kører ustandseligt i baggrunden, mens båndet med kyllinger passerer forbi. Imamen eller hans organisation får så en hoben penge for at erklære kyllingerne for “hallal” … Og langt de fleste muslimer er mere end tilfredse med den ordning, når bare de slipper for at skulle tage yderligere stilling til den. Heldigvis for os 🙂

   – – –

    PeterK

    Posted: 23 december 2009 - 10:28 -

    Kyllinger slagtes ved at de ved ankomsten til slagteriet hænges op i benene i et transportbånd og køres igennem 2 roterende knive, der skærer hovedet af dem på under et sekund. Finito, sort lys. Er det halal, har jeg ingen kvababbelser med det. Jeg undgår derimod bevidst moskemærket, fordi vi betaler en afgift til Islamisk Trossamfund for at få lov til at sætte det på, og dermed financierer vores egen undergang. Som Lenin (eller var det Marx?) sagde, vil kapitalisten sælge det reb han hænges i.

    Større dyr får en boltpistol, og dør øjeblikkeligt – undtagen når de halalslagtes ved at man skærer hovedpulsåren over og lader det forbløde. Det væmmes jeg over, og nægter på det pureste at have noget som helst med at gøre, og det bør forbydes, helst i går. Også når det hedder schäctning og foretages af jøder. Jeg også færdig med traditionel kinesisk mad i Kina, efter jeg så hvordan man plukker høns ved levende at stoppe dem i kogende vand, og stegte levende fisk. Jeg formoder ikke det sker her i Danmark.

    Et er at vi opdrætter dyr med det formål at slå dem ihjel og spise dem, kød er en naturlig del af menneskets føde, men vi kan i det mindste slå dem ihjel så de dør øjeblikkeligt, og uden de skal være grebet af panisk angst i tiden op til. Og slet ikke på grund af foreskrifter i flere tusinde år gamle bøger.

   Morten - - -

   Posted: 23 december 2009 - 10:36 - Svar

   Ufølsomhed overfor dyr er kulturelt betinget, ligesom oplevelsen af ubegrænset forældrekærlighed. Men begge egenskaber er reelle menneskelige egenskaber, når kulturen når til et modenhedsstadie, som vor kultur har nået – eller er i færd med at nå. Vi er nemlig desværre også fortsat grusomme mod dyr i den såkaldte “animalske produktion”.

   – – –

    Egtvedpigen

    Posted: 23 december 2009 - 11:11 -

    “Ufølsomhed overfor dyr er kulturelt betinget…”

    Ja, og i Danmark er kulturen DANSK ,og her forsøger vi at undgå alt for megen lidelse for dyret under slagtningen. Se denne video og sig mig, om du synes at halalslagtning hører til i Danmark:

    http://www.youtube.com/watch?v=dXx_ocntl6o

    Egtvedpigen

    Posted: 23 december 2009 - 11:11 -

    “Ufølsomhed overfor dyr er kulturelt betinget…”

    Ja, og i Danmark er kulturen DANSK ,og her forsøger vi at undgå alt for megen lidelse for dyret under slagtningen. Se denne video og sig mig, om du synes at halalslagtning hører til i Danmark:

    http://www.youtube.com/watch?v=dXx_ocntl6o

    Morten - - -

    Posted: 23 december 2009 - 11:32 -

    Jeg satser på, at udviklingen vil afskaffe grusomhed mod dyr. Respekt er for mig et absolut begreb, der rummer en spirituel oplevelse af skyldigt hensyn i den fælles tilværelse, og det kan ikke begrænses til at omfatte udvalgte racer, således ejheller dyreracer.

    Til gengæld betyder respekt ikke noget andet i min ordbog. Således heller ikke “underkastelse” (bare for at spare migselv for diskussionen :)).

    – – –

    Egtvedpigen

    Posted: 23 december 2009 - 12:30 -

    “Jeg satser på, at udviklingen vil afskaffe grusomhed mod dyr.”

    Gad vide om kvinder nogensinde havde fået stemmeret i Danmark, hvis suffragetterne havde sagt til hinanden: “Lad os satse på at udviklingen skaffer os stemmeret”? Din ovenstående kommentar afslører, hvor godt og trygt et land Danmark har været at vokse op i; den afslører dog også, hvor uhæmmet naiv man bliver af at leve et langt liv i magelighed.
    Jeg satser på, at vi selv afskaffer grusomhed mod dyr.

    “Respekt er for mig et absolut begreb, der rummer en spirituel oplevelse af skyldigt hensyn i den fælles tilværelse…”

    Jeg er slet og ret imponeret over, at du ikke selv kan se, at en sætning som denne ikke får dig til at virke intellektuel men bare tåbelig 🙂

    Liva

    Posted: 23 december 2009 - 14:01 -

    Egtvedpigen

    “Gad vide om kvinder nogensinde havde fået stemmeret i Danmark, hvis suffragetterne havde sagt til hinanden: “Lad os satse på at udviklingen skaffer os stemmeret”? Din ovenstående kommentar afslører, hvor godt og trygt et land Danmark har været at vokse op i; den afslører dog også, hvor uhæmmet naiv man bliver af at leve et langt liv i magelighed.”

    Lige præcis. Eller gad vide hvordan det var gået hvis kvindesagskvinder og mænd – de gode gamle af slagsen – havde sagt “Lad os satse på at udviklingen gør at mænd stopper med at slå konen” – Eller omvendt. Eller “Lad os satse på at udviklingen gør at forældre holder op med at slå på sine børn.” Eller “lad os satse på at udviklingen skaffer danske borgere demokrati og ytringsfrihed”. Vi skal selvfølgelig ikke lade stå til – heller ikke nu, hvor vi står med nye problemer – af religiøs karakter.

    Morten - - -

    Posted: 23 december 2009 - 14:55 -

    Det er udviklingen, der gør det muligt at afskaffe og indføre. Det er meget tydeligt. Vi kunne ikke have haft denne diskussion for tre hundrede år siden. Det kan vi nu, men vi kan ikke afskaffe grusomheden. Endnu. Det er ellers ingen sag: gør det til et forbrugerkrav, at dyrene skal have et ordentligt liv. Vupti!

    Men det må vi altså vente på, Egtvedpigen. Dog tror jeg, vi bliver i stand til det, efterhånden som vor kultur modnes yderligere 🙂

    Og så: Jeg er ikke bange for at lyde tåbelig i hvem som helsts øren. At lyde intellektuel er en øvelse andre – f. eks. Rune – er meget vedre til, end jeg. Men det bringer ham ikke nærmere sandheden, så vidt jeg kan se. Derfor vurderer jeg det heller ikke nær så højt, som du tilsyneladende gør.

    – – –

JensH

Posted: 22 december 2009 - 20:23 - Svar

Og så sidder hatte-damen Kathrine Lilleør og tuder over, at Trykkefrihedsselskabet har ‘smidt hende ud’ efter hun til samtlige medier har fortalt hun vil forlade selskabet såfremt hun ikke fik sin vilje:

http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2009/12/22/smidt-ud-af-trykkefrihe dsselskabet/#comment-15067

Hun får selvfølgelig stor ros af venstrefløjens organiserede debat-spammere, og det er indlæggende kører selvfølgelig i den samme skure som de gør i alle debat-tråde i blogs-færen. Dog var der et indlæg jeg faldt over, og det er fra en “Martin Salo”, (en virkelig stor-spammer):

“I Sverige tager man skam debatten om indvandrere. Danskere elsker fordommen, at man i Sverige ikke må sige tingene højt. Jeg kan så oplyse, at i Sverige tænker man før man lader bræk vælte ud af gabet. Dvs. debatten er langt mere saglig og sober end den vi er vidne til her til lands med typer som Hedegaard, Pia og sorte præster.”

http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2009/12/22/smidt-ud-af-trykkefrihe dsselskabet/#comment-15067

Mette

Posted: 22 december 2009 - 21:00 - Svar

Selv om jeg er meget enig i mange af jeres indlæg, var min første reaktion på køkkeninterviewet, at det var for firkantet. Stilen var for provokerende, og det fandt jeg uklogt, især fordi nogle få nuanceringer kunne have ændret helhedsindtrykket til det langt bedre uden at gøre brud på selve budskabet. Også jeg synes, derfor, at Hedegaard skader sig selv, og at det var unødvendigt. Man kan nemt komme til at skyde flere fra sig, end man vinder med den slags udtalelser. Nordpå synes den samme indstilling at deles af en af vennerne.

http://www.document.no/2009/12/brak_i_danskenes_leir.html

Men, men, det er hele tiden en balancegang for os islamkritikere, og vi når jo ingen steder ved kun at være pæne og behagesyge. I hvert fald definerer jeg min egen rolle som en provokatør, der løber storm mod grænsefladerne og af og går til stregen og lidt over for at flytte grænsen. Jeg synes jo fx, at islam skal forbydes, fordi jeg betragter islam som en ond ideologi, der dræber frihed, selvstændighed og initiativ, og som er i besiddelse af en gift, der siver ind i alle forhold og gør tilværelsen ufri og gold. Jeg synes ikke, at islamisk kultur har kastet noget berigende af sig, jeg kan ikke få øje på noget som helst i den retning, og det mener jeg mig i min gode ret til at sige og skrive.

Hedegaard har ydet så meget, at det er nemt at tilgive ham, hvis man synes, at han er gået for langt. Vi er ham i alle tilfælde tak skyldig for hans store indsats og det mod, han hele tiden udviser. Jeg kender mennesker, der har været i tv og siden sagde, at det gør de aldrig igen. De fik ikke forklaret sig, og det lidet de lykkedes med, blev klippet bort, så at de bagefter følte sig til grin.

Herregud, er det ikke fuldstændig ligegyldigt, hvad Naser Khader mener, hvad bilder han sig ind, og truer gør han også, skønt han da sagtens kan undværes. Det siger man åbenbart også blandt de konservative, hvor ledelsen længe har ledt med lys og lygte efter en valgkreds til Khader. Ingen vil øjensyligt have den fuser, så næste gang bliver han nok SF’er eller socialdemokrat.

Må jeg i øvrigt minde om, at Naser Khaders bøger står på de fleste biblioteker og glorificerer Tariq Ramadan, der ikke lægge skjul på, at den muslimske levemåde bør være shariaen. Det får Naser Khader hvert år bibliotekspenge for at videregive og reklamere ukritisk for.

Khader har sikkert behov for at afreagere,. JP har i længere tid reklameret stort for en debataften den 17. ds., hvor Khader skulle møde en hollandsk professor og diskutere integration med Flemming Rose som debatstyrer. Jeg undrede mig meget over det arrangement, for hvorfor mente JP, at Khader pludselig skulle kunne præstere andet end de sædvanlige floskler, og han kan jo knap sige en forståelig og korrekt sætning på engelsk. Debataftenen har da heller ikke være omtalt med et eneste ord i den avis, hvor den var slået så stort op. Måske blev den aflyst pga. manglende interesse.

Ang. den enfoldige OBO. Jeg deltog engang i en diskussion på universitetet om de såkaldte universelle følelser, og da de hele tiden blev tilbagevist af forelæseren, der er idéhistoriker og klinisk psykolog, og som plejer at hælde stærkt mod SF, trak jeg til sidst det kort, som jeg selv mente ville være trumfen over alle trumfer. Moderkærlighed.

Det forslag blev på stedet afvist. For eksempel fik jeg at vide, at afrikanske kvinder ofte ofrer deres børn for at rede sig selv. Det er almindeligt, at de lægger småbørn fra sig på vejen, hvis de selv flygter og ikke orker at bære barnet længere. .

Forsamlingen sad tavs og rystet. Det er mit gæt, at kun meget få vestlige kvinder vil ofre deres børn i en sådan situation. Vi ville blive hos børnene til det aller sidste, om vi så skulle gå til sammen med dem.. Forældrekærlighed er relativ, hr. OBO.

Katrine

Posted: 22 december 2009 - 21:31 - Svar

Jeg er sikker på tøndersagen også var muslimer, de er altid sløret på billeder men de ser mørke ud – typisk!

  LFPC

  Posted: 23 december 2009 - 02:23 - Svar

  Katrine: Hvis du mener du har en pointe, forventes det her på bloggen at du fremstiller den ordentligt og argumenterer for den. Vi vil gerne bevare Snaphanen over rendestensniveauet. Denne lille prut afslører kun dig selv som ude af stand til at formulere et argument og fremlægge dokumentation. Der er ingen her der taler om “mørke” mennesker, og det kan du heller ikke finde eksempler på at vi har gjort – du antager det bare. Det kaldes en “stråmand”, Katrine, og det er en falliterklæring.

  Hvad angår Tøndersagen blander du vist tingene sammen, for husker jeg ret var en af faderens kunder til misbruget af datteren en tyrkisk gangster fra Flensburg. Om han var “mørk” har jeg ingen anelse om. Jeg husker en tyrkisk dreng med lyst hår og blå øjne, så naturen bekræfter ikke dine fordomme.

  Til øvrige læsere: Bemærk hvordan revl og krat lægger vejen her forbi lige nu. Den slags vi ikke ser så meget af her – de plager i stedet Uriasposten 🙂 . Det delte Danmark syder under overfladen af had, og den anden fløj har det evige problem at virkeligheden ikke er på deres side, og deres opstød er gerne så ubehjælpsomme som “Katrines” her. Prisen må dog foreløbig tages af Ben, der ønskede os døde for angiveligt “had”. Now That’s What I Call Integrity.

lars pilegård

Posted: 22 december 2009 - 21:52 - Svar

Utroligt, at der kun er én (Knud Larsen) blandt de mange debattører her, der er i stand til at høre og læse hvad Lars Hedegaard egentlig siger. Men Snaphanen skal have tak for at bringe interviewet til offentlighedens kendskab og dermed bidrage til at lægge propagandaforeningen Trykkefrihedsselskabet i graven.

  Thomas Bolding Hansen

  Posted: 22 december 2009 - 23:09 - Svar

  Morsomt, Raapil, som jeg skrev, om han så havde citeret bjergprædiken, skulle OBO og dig nok havde fundet et ondt motiv og nogle slette hensigter alligevel.

  VI fortolker fint, selv om det sagte ikke er skåret ud i pap. Det er visse motivanalytikere, som har et fortolkningsproblem.

JensH

Posted: 22 december 2009 - 21:58 - Svar

@Lars Pilgård

“bidrage til at lægge propagandaforeningen Trykkefrihedsselskabet i graven.”

Jeg tror ikke du skal glæde dig for tidligt. Ganske vist mister selskabet et par stykker, med al denne omtale vil givetvis også tiltrække nye medlemmer. Faktisk tror din underlødige blog bliver nedlagt lang tid før Trykkefrihedsselskabet, der behovet for sidstnævnte netop bliver dokumenteret af denne politisk korrekte farce vi ser i disse dage.

Knud Larsen

Posted: 22 december 2009 - 21:58 - Svar

@ Mette

Naser Khader glorificerer ikke Tariq Ramadan, – han troede at manden var det bedste bud på islam i Europa, og har senere sagt, at han desværre lod sig narre og tog fejl.

Khader har vel lige så meget ret til at lave sådan en fejl som alle andre, han har rigeligt med fjender blandt indvandrere, han behøver ikke flere, og for sådan noget pjat.

Mette

Posted: 22 december 2009 - 22:14 - Svar

Jeg gide ikke at diskutere Naser Khader yderligere med dig, Knud Larsen. Du faldt pladask for ham, og jeg ved ikke, hvad du faldt for, for jeg har aldrig set noget i ham, jeg synes nemlig, at han siger ufattelig meget dumt, og han er alt for slesk og kælen i sit væsen, til at jeg synes om ham. Du har ikke læst hans bøger, som jeg ofte har citeret fra. Der er ikke tale om, at Khader ser Ramadan som en slags nødløsning eller den eneste mulighed. Han hæver ham til skyerne, kalder ham et “fyrtårn” og meget andet stærkt rosende, og han ønsker sig i “Ære og Skam”, at Danmark får sin egen Tariq Ramadan. Denne holdning fastholdt Khader også i den reviderede udgave af bogen, der udkom EFTER Muhammedkrisen, og det skulle ikke undre mig det mindste, om han var medvirkende til at udvirke, at Det muslimske broderskabs repræsentanter kom til Danmark til en forhandling i udenrigsministeriet.

Jeg har noteret mig, at Khader benytter lejligheden til at køre frem med sin yndlingstese, nemlig at der er forskel på islam og islamisme. Hans få og små tanker står og falder med den tese, som også politikere klamrer sig til. Men det er jo løgn. Islamisme er fromme muslimers handlemåde, muslimer der tager Koranen på ordet og udnytter dette kanoniske skrifts frygtelige voldspotentiale.

Til Snaphanerne.
I er på de store dagblades netsider og kommer sikkert også i papiraviserne. Selv om sagen har sine ubehagelige sider, er selv dårlig reklame gavnlig. I får flere læsere, og det har I fortjent.

Nu bør julefreden sænke sig.

JensH

Posted: 22 december 2009 - 23:27 - Svar

@Mette

Nu ikke så hård ved Knud Larsen. Han er i sandhed en sjældenhed idag. Jeg tror han må være en af de sidste der stadig ser et lys i Naser Khadar 🙂 Ærlig talt tror jeg ikke der er ret mange vælgere der er interesserede i hvad Khadar måtte gå rundt og mene.

Mette

Posted: 22 december 2009 - 23:35 - Svar

JensH

Næh. Og vi har endnu en gang fået fastslået Naser Khaders troløshed og hans brug af andre som trædesten til selv at komme i rampelyset.
🙂

Vivi Andersen

Posted: 23 december 2009 - 00:05 - Svar

Angående Taqiyya, så er denne en integreret del af den shia-muslimske troslære og praksis.

Hos Sunni-muslimerne anvendes den også, men er ikke på samme måde en integreret del af deres troslære .

F.eks. i tilfældet af muligheden for repressalier så udlægges vers 49:13 af shia-muslimerne som, “den fornemste i Guds øjne er den af Jer, der udøver taqiyya oftest.”

Det det handler om er hvilken intention, der ligger bag anvendelsen.

Er intentionen god, som f.eks. at narre fjenden, er handlingen, i dette tilfælde brugen af taqiyya, i princippet også god.

Tilliden i et samfund mellem dets mennesker, som er så betydningsfuld for at samfundet lykkes, går fløjten, når man har med Rettroende muslimer at gøre.

For ingen andre end den der anvender taqiyya – og så de muligt indviede – VED om det er taqiyya eller ej.

Før vesterlændingene begyndte at skaffe sig viden om og indsigt i islam kunne de rettroende narre de vantro ved hjælp af taqiyya, kitman og takfir.

Allah har sanktioneret at hvad der kan gavne og fremme islam´s sag er halal at tage i anvendelse.

Hvad angår voldtægt af kvinder, piger, drenge og småbørn skulle man måske læse hvad Khomeini har at fortælle om dette !

lars pilegård

Posted: 23 december 2009 - 00:57 - Svar

Bolding Hansen: Hvor meget skal man motivanalysere, når Hedegaard siger “DE voldtager deres børn. Man hører det hele tiden” osv. Jeg ved ikke hvad hans motiv er, men jeg kan se at han generaliserer til praktisk taget alle muslimske familier. Når du ikke kan se det, så hænger det muligvis sammen med sympati.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 23 december 2009 - 01:13 - Svar

Er du kommet dig over frygten for Hedegaard kommer og lyncher dig, er det det, du siger, nu du skifter fokus?

Det er vel noget lettere at sige “De” fremfor: “De, og jeg mener ikke allesammen, og jeg tror slet ikke det er så mange, før i anklager mig for det, det er helt klart fåtallet, men det er et udbredt problem.”

At Hedegaard så ikke har fattet hvilke rivende debatulve, og forudindtagede motivanalytikere han er oppe imod, det skal han vel ikke anklages for.

Med Hvilken ret, og med hvilket belæg anklager du ham for mene, “at sådan er alle muslimer”?

Hvorfor må man ikke påpege kvindens lave status i Islam, hendes udsatte position?

Jeg har det her Hirsi Ali citat, du kan tænke lidt over, og kun lidt bliver det jo:

“How can you address problems if you’re not even allowed to clearly define them? Like the fact that Muslim women at home are kept locked up, are raped and are married off against their will — and that in a country in which our far too passive intellectuals are so proud of their freedom!

I confront the European elite’s self-image as tolerant ‘while under their noses women are living like slaves.”

li

Posted: 23 december 2009 - 03:41 - Svar

Stakkels, stakkels raapil nu ser det ud til at den ikke for kvikke virkelighedsfornægter raapil igen har rodet sig ud en en tvivlsom sag, som dengang med “papir-lappen fra Rådhuspladsen” den huske vi vel alle, og tåbelige raapils rabiate råben og skrigen, indtil han blev tvunget til at acceptere virkeligheden og trussels papirlappen fra Rådhuspladsen virkelig var den ægte sandhed.
Nu rystes den rystende menneskesyns ryster raapil igen over virkeligheden, og desperat forsøger at fordreje budbringerens udtalelser og vel dokumenterede påstande om iSLAM’s modbydligheder, som sjovt nok ikke ryster rystevraget raapil, underligt!

Jeg har faktisk medlidenhed med den rystende menneskesyge ikke klarsynet raapil, der hellere vil fornægte de problemer især kvinderne har med iSLAM’s umenneskelige kvindeundertrykkelse og i særdeleshed med den hellige bog koranens opfordring til at smadre ulydige kvinder, her burde enhver mand ikke bekæmpe budbringeren der oven i købet har rigeligt dokumentation og matriale omkring iSLAM’s kvindemishandling og undertrykkelse, men istedet kræve mere belysning og dialog omkring dette tabu emne og som fornuftig mand gøre noget ved disse problemer, hvorfor skal muslim kvinderne ikke have samme muligheder som os frit stillede kvinder, men nej, mandslingen raapil kryber uden om, fordi i lille bitte krybende rystende bange raapils verden findes ikke tvangsægteskaber, æres myrderier af kvinder , genopdragelses rejser til hjemlandet, hvor tildækkede piger/kvinder kan skjule deres daske-smaske mærker hvis de har været for Danske! syre angreb osv..

Nej, lille bitte mandslinge raapil tisser i sengen om natten, hvis virkeligheden krænker hans fantasi feel-good verdensbilled, som står totalt på hoved! moskè raapil’s nethinde forstyrres af alle de rystende menneskesyn han rystes over. Rystevrag! der godt nok flimmer i roen….

PerH

Posted: 23 december 2009 - 04:19 - Svar

@JensH
@Mette
Lige en orientering. Knud Larsen er ikke blot apologetisk over for Naser Khader men er også en fan af Irshad Manji.

Han har uden skyggen af argumentation – men behørligt sekunderet af William J – betegnet Jihadwatchs Hugh Fitzgerald som kook,
fordi Hugh tillod sig at kritisere Manji for et pinligt og overfladisk indlæg i kølvandet på FOrt Hood-masakren.
(Google på “Allahu akbar! OPDATERET « Under overfladen”)

I det Manji-indlæg, som Knud Larsen roser, trækker den overfladiske kvinde naturligvis nazikortet, idet hun skriver:

Of course, Canada is hardly alone in avoiding this most public of questions. Some European countries are electing ultra-right politicians precisely because mainstream elites fear touching the “Muslim problem,” thereby creating a vacuum for vulgar populists to fill.

Desværre sætter hun ikke navne på hvilke ultra-right politicians og vulgar populists, det er hun hentyder til. Det havde ellers været meget informativt, men allerede denne formulering – uden nogen forbindelse til emnet – er jo tåbelig.
At hun så ovenikøbet bruger “Muslim problem” som et beskidt associationstrick til at trivialisere europæiske patrioters berettigede frygt for fremtiden med den usagte implikation, at man er nazistisk for at drage konklusioner om det stigende muslimske befolkningssegment som et samfundsproblem viser tydeligt, hvorfra hun kommer. At Knud Larsen finder Manjis præstation helt fantastisk, og karakteriserer Fitzgerald som en kook, fordi han ikke falder på halen over Manji, burde derfor heller ikke vække den store forbavselse.
(Google på “Allahu akbar! OPDATERET « Under overfladen
“)

I samme tråd erklærer Knud Larsen, at han er modstander af selv en ikke voldelig antiislamiseringspolitik, hvis den medfører chikane af muslimer, uden at han overhovedet gør sig den ulejlighed at præcisere, hvilket alternative tiltag han i modsat fald ville kunn støtte.

Knud Larsen ved utvivlsomt meget om islam, men når det kommer til realpolitik ubundet af humanistisk blindhed, er han i praksis kun en konturløs centrumvenstre klon.

PerH

Posted: 23 december 2009 - 04:42 - Svar

Knud Larsens lovsang til Manji kan læses i tråden:
http://betydning.wordpress.com/2009/11/06/allahu-akbar/

Mette

Posted: 23 december 2009 - 08:16 - Svar

PerH

Godmorgen.

Knud Larsen er ganske rigtigt speciel. Jeg har såmænd en gang overvejet, om han skulle være identisk med Naser Khader. Man kan nemt få den tanke.

Hvis det er sandt, at Khader har opført sig så dumt, at han har meldt Hedegaard til politiet, må han vel selv være færdig i borgerlig politik, og det var ikke et sekund for tidligt.

  Anna Lyttiger

  Posted: 27 december 2009 - 02:09 - Svar

  Nej, det er han nu ikke. Men derimod har han i flere år debatteret politik og religion på Usenet, hvor der endda til tider har været enkelte lysglimt i hans indlæg. Bare synd, der er så langt mellem aha-oplevelserne.

PerH

Posted: 23 december 2009 - 10:41 - Svar

@Mette
Også godmorgen til dig. Jo, Khader burde være færdig i borgerlig politik, hvis han har politianmeldt Hedegaard til politiet for overtrædelse af mundkurvsloven.
Men nu er han jo medlem hos K, som er alt andet end borgerligt. Der er tilstrækkeligt mange hattedamer i dette borgerlige udsalgsparti til at bære ham på hænder og fødder, uanset hvor dårlig han er for partiet. Husk på at Khader nyder godt af den særlige uskrevne regel, der giver medlemmer af visse minoriteter særlig lang snor til at begå sig på måder, der ville koste en almindelig hvid kristen mand sit politiske liv.
Man skal derfor være forsigtig med for hurtigt at afskrive Khader. Mandens evne til comeback opvejes vist kun af hans mangel på faktiske resultater.

Glædelig jul til alle snaphaner

Mette

Posted: 23 december 2009 - 11:48 - Svar

Glædelig jul også til dig PerH

Jeg kender fortidens konservative hattedamer fra nærmeste hold. Min mor var en af dem, hun forlod ikke hjemmet uden hat, til nød alpehue. Nutidens konservative hattedamer er noget anderledes, de har kasseret de konservative mærkesager. Men mon ikke det alligevel ville ændre deres syn på Khader, hvis journalisterne tog sig samme og begyndte at kigge ham efter i sømmene.

For eksempel er det da sært ulogisk, at både Khader og hans halvsøster Kristina hævder at være vokset op med den fælles far. Kristina var omkring et år, da Khaders mor ankom fra Syrien med fem uforsørgede børn, og ifølge Khaders og kones bøger, interviews og artikler fik smidt den danske kone – Kristinas kristne mor – på porten, sammen med de to småpiger, som hun havde fået med Khaders far. Faderen havde glemt at fortælle i Syrien om den danske familie.

Kristina understreger tit i sine artikler, at hun voksede op i et muslimsk hjem præget af en højt værdsat muslimsk far, og han havde været tolerant nok til at lade hende døbe i den kristne tro. For dette har Kristinas mor under eget navn fortalt på JP blogs. Siden konverterede Kristina som voksen til islam.

Khader og kone påstår, at Kristina først genså sin far på dødslejet, og at han negligerede hende og hendes mor og søster til det sidste. Khader stiller sig følsomt og uforstående an overfor faderens hårdhed overfor de to halvdanske døtre men beundrer ikke desto mindre faderen grænseløst.

I Jordan forlod faderen en tredje kone, der havde født ham to døtre. Dette redegør Khaders kone omhyggeligt for i sin bog “Med underkop” og synes ikke overbevist om, at der forelå en skilsmisse. Khader skilte sig selv af med sin kusine, som han havde giftet sig med. Hun fik en økonomisk kompensation og blev – som Khaders kone så smukt udtrykker det – “avlshustru” for en ældre mand i Syrien, som hun måtte føde otte børn. Kusinen boede under sit ægteskab med Khader i Danmark, som hun måtte forlade, da han forskød hende.

Hm. Det skulle vel ikke forholde sig sådan, at Khaders far bedrev flerkoneri i Danmark?

At Khader reagerer voldsom overfor bl.a. Hedegaards påstand om, at taqiyya praktiseres uden samvittighedsnag, kan enhver, der sætter sig ind i forholdene, finde adskillige grunde til.

Henrik Jensen

Posted: 23 december 2009 - 12:53 - Svar

Julehilsen

Min forståelse for “Snaphane-retorikken” og almene menneskesyn, kan ligge på et meget lille sted. Jeg er af den opfattelse, at begge dele er medvirkende til at skabe et yderligere skel mellem befolkninggrupper – og at den ikke lader andre ekstremister noget at høre. Den globaliserende integration bliver unødigt besværliggjort – og vi skulle måske i stedet bruge tiden på at øve os i at leve sammen, da det multietniske samfund uden tvivl vil blive fremtidens samfund. Det kan være man ikke kan lide tanken – men jeg tror, at tiden er brugt fornuftigt, hvis man forsøger at vænne sig til den.

Men trods et stille smil på læben over visse udtalelser, vil jeg glæde mig over, at jeg bor i et samfund, hvor denne uenighed er legal, og hvor retten til debat, ytringsfrihed, og ligeværd skal forsvares med næb og klør.

Og husk nu – trods uenighed – at respektere modstanderen. Det er vel det, vi danskere gerne vil stå som garanter for?

Glædelig jul og godt nytår.

  Universalgeni

  Posted: 23 december 2009 - 13:04 - Svar

  Hvorfor er det ekstremistisk at være modstander af islam?

  LFPC

  Posted: 23 december 2009 - 13:24 - Svar

  “Julehilsen” med “meget lille forståelse” for at vi sætter ord på virkeligheden. Tja, det kan man vel også.

  Du lægger rigtigt dårligt ud ved ikke at komme med eksempler på hvad dennne “Snaphane-retorik” er for en størrelse. Vi mener os heller ikke udstyret med et af disse hersens “menneskesyn”, det overlader vi til de pæne og anstændige på den anden side af hegnet. Måske du kunne fortælle os hvad vores “menneskesyn” indebærer?

  “Jeg er af den opfattelse, at begge dele er medvirkende til at skabe et yderligere skel mellem befolkninggrupper”.

  Du gengiver her et af omdrejningspunkterne verden over i denne konflikt: Skabes eller stadfæstes virkelighed ved at man sætter ord på den? Vi vil aldrig blive enige, og vi vil aldrig tie. Længere er den ikke.

  “og at den ikke lader andre ekstremister noget at høre”.

  Dette kaldes ‘opstilling af moralsk ækvivalens’. De ord og billeder vi sætter på virkeligheden er iflg. dig lige så grusomme som halshugninger, bombesprængninger på markedspladser, spontane skyderier og massakrer på civile, syreangreb på kvinder, æresdrab, afskæring af clitoris og skamlæber med barberblade, kapring og flyvning af passagerfly ind i skyskrabere, nedbrænding af kirker, etniske fordrivelser, tvangskonverteringer, indespærring af kvinder i mobilfængsler, og bål og brand i gaden over en tegning i et fjernt land.

  Jamen, det er da så absolut et synspunkt. Kom endelig tilbage og deltag i debatten, vi har brug for kvalificeret modspil.

  “Den globaliserende integration bliver unødigt besværliggjort”.

  Mener du så at “den globaliserende integration” bliver fremskyndet ved fortielse af sandheden?

  Hvad er i øvrigt “den globaliserende integration”? Er det en eufemisme for Anita Bay Bundegaards & de autonomes grænseløse verden?

  Kan du nævne bare ét eksempel på vellykket “integration” af islam?

  “øve os i at leve sammen”.

  Du taler om “respekt”, Henrik. Min respekt starter først i det øjeblik at man tager udgangspunkt i det faktuelle. Denne lille sentens er retorisk candy-floss, feelgoodsnak uden substans, udtryk for berøringsangst. Prøv at fortælle mig til eksempel hvordan vi ved passende “øvelser i at leve sammen” kan få afviklet parallelsamfundene og stoppet krav om særhensyn så som halal i skolemaden?

  “men jeg tror, at tiden er brugt fornuftigt, hvis man forsøger at vænne sig til den”.

  Vi skal være “fornuftige” og forsøge at “vænne os til” dannelse af parallelsamfund, skyderier i gaderne, gruppevoldtægter, halal i skolen, minareter med skrighalse i toppen, trusselskultur der reelt begrænser ytringsfriheden, er det det du siger?

  “retten til debat, ytringsfrihed, og ligeværd skal forsvares med næb og klør”.

  Vi vil faktisk gerne tro at dettte er hvad vi gør her på Snaphanen. Du vil åbenbart “forsvare” ytringsfriheden ved selvpålagt fortielse af virkelige fænomener.

  Henrik, “respekt” starter med at man forholder sig til det faktuelle.

   Liva

   Posted: 23 december 2009 - 14:07 - Svar

   “øve os i at leve sammen”.

   Det gøres netop ved at debattere og diskutere. Ikke ved at befinde sig i hvert sit rum/bydel/område med hver sin dagsorden og love.

  steen

  Posted: 23 december 2009 - 13:33 - Svar

  @ Henrik Jensen: Det er ikke ekstremisme, at insistere på, at folk der kommer hertil, underlægger sig vores vurderinger og levevis uden forbehold. Det er et rimeligt krav, og det er ikke bare vores, det er i det store hele befolkningens.
  Ellers må de, der med god grund flygter fra den muslimske kulturkreds, flygte et andet sted hen. Så enkelt er det. Det er iøvrigt noget af en eufemisme, at kalde den flugt fra mislykkede stater for “globalisering”. Hvis de virkelig VAR flygtninge fra den, ville de vel ikke så standhaftigt stå på deres medbragte “menneskesyn” ? DE skal assimilere sig her, ikke omvendt.

  Nu er de næppe alle rigtige flygtninge. Vi ved fra Sverige, at bare 5 procent har egentlig asylgrund. Der foregår altså et massemisbrug af Europas asyllovgivning, man ikke kan lukke øjnene for. Det går først og fremmest ud over kommende, ægte flygtninge, som i forvejen vil være så mange, at vi ikke kan tage imod dem. Asyllovgivningen har allerede længe været praktisk uigennemførlig, uden at vi nedlægger vore lande. Den politiske vilje til at ajourføre den med virkeligheden, virker ikke eksisterende.

  Og god jul til dig også.

  Thomas Bolding Hansen

  Posted: 23 december 2009 - 15:35 - Svar

  Min foragt for sådan et lala, blødt, naivistisk, make love not warm syn på tingene er grænseløst.

  Ikke fordi jeg ikke kan følge den smukke drøm, men fordi det gør prisen og konsekvensen så meget desto højere, når den brutale virkelighed kommer tromlende og det gør den!

Liva

Posted: 23 december 2009 - 14:03 - Svar

OT

Velkommen tilbage, Mette. Og glædelig jul til dig – ja og til alle jer andre også. 🙂

JensH

Posted: 23 december 2009 - 14:14 - Svar

“øve os i at leve sammen”

Sikke da noget sludder. Danskerne skal ikke ‘øve’ sig i at leve efter islamiske normer og værdier i deres eget land. Indvandrere skal selvfølgelig assimilere sig ind i Dansk kultur og levevis. Hvis indvandrere insisterer på at det er deres kultur som den oprindelige skal indrette sig efter, så er der ikke længere tale om ‘indvandring’. Så er der tale om ‘invasion’.

pap

Posted: 23 december 2009 - 18:12 - Svar

@ Ben Adamsen

De fleste er sandsynligvis ikke påvirket af “propaganda”, som du kalder det. De er påvirket af empiri. Det kan konstateres, at islam påvirker Europa negativt. Det er man nødt til at forholde sig til. Jeg vil tro, at du derimod lider af et grimt tilfælde af Stockholm-syndrom: Du elsker dine besættere.

“Til alle der støtter Hedegaard og Co. vil jeg sige det meget simpelt: Dø i jeres had.”

Det er en upassende bemærkning, som du bør undskylde for og trække tilbage med det samme.

pap

Posted: 23 december 2009 - 18:29 - Svar

@ LFPC

Sådan som jeg husker Tønder-sagen var hovedparten af de dømte udlændinge (tyrkere og tamiler). Faderen til pigen var dog dansk.

Benjamin

Posted: 23 december 2009 - 18:34 - Svar

@Henrik:
da det multietniske samfund uden tvivl vil blive fremtidens samfund.

Måske inde i dit hoved vil denne fremtidsudsigt komme til at passe. Men så længe der er folk som os, der kæmper hårdnakket imod at vores forræderiske levebrødspolitikere smider alt det i skraldespanden, som generationer af danskere og europæere har knoklet og betalt dyrt for at skabe, så vil den kommunistiske våde drøm om masseinvasionen fra den tredje verden til Europa, med deraf følgende død for den europæiske civilisation, ikke komme til at gå i opfyldelse, Henrik. Hvad er formålet med at kæmpe hårdt for at nå op på bjergets top, bare for at skyde sig selv når man endelig er nået derop, uden at få nydt udsigten først? Det “multikulturelle” paradis som du sikkert fantaserer om i dit uendeligt lille radikale-venstre-univers er slet ikke så paradis agtigt, som du sikkert tror. Husk på at fritænkere som dig, der sikkert ønsker “tolerance”, “frisind” og “forskelligartethed”, bliver nogle af de første ofre, hvis islam får overtaget. Det samme med de rød/grønne feminister, der gør en stor indsats for islams udbredelse i Europa. De forbereder fratagelse af kvinders stemmeret og uddannelse og reducering af dem selv og deres døtre til babymaskiner. Husk på at kommunisterne blev forfulgt og dræbt som nogle af de første efter islams overtagelse i Iran i 1979. Og i dag er det netop kommunisterne, der støtter muslimerne og masseindvandringen. De graver (i bogstavelig forstand) deres egen grav. Ligesom dig, Henrik.

Glædelig jul til dig også, Henrik! (Så længe der endnu er noget, der hedder det)

Casper | Borgerlig bums

Posted: 23 december 2009 - 22:25 - Svar

Jeg tror egentlig hverken folk lider af stockholmssyndrom eller oikofobi, men ren uvidenhed. Hvor mange danskere ved egentlig noget om islam? Det er vel kun dem der møder større mængder muslimer i det daglige, altså de fattigste danskere i almene boligområder samt ansatte i social-, kriminal- og sundhedssektoren. Samt folk med muslimsk baggrund. Samt en utrolig lille del af den danske middelklasse.

Den danske underklasse råber ikke op i medierne, de gode muslimer tør ikke eller er for ærekære, og så er der altså kun en lille gruppe islamkritiske personer tilbage til at føre ordet. Deres arbejde er meget beundringsværdigt, i forhold til den slamflod de udsættes for. Men engang imellem synes jeg nu de udtrykker sig for firkantet – lidt selvkritik kunne der være behov for. Jeg er imidlertid også sikker på at pressen ikke er det mindste interesseret i at viderebringe finere detaljer og nuanceringer fra Lars Hedegaard, Snaphanen og DF’s politikere. Når det gælder Ayaan Hirsi Ali, Kaare Bluitgen og Naser Khader er pressen mere venligt stemt; de falder åbenbart ind i kategorien “grundlæggende gode mennesker, som er delvis vildledt”.

Når man selv har brugt meget tid på at sætte sig ind i et emne, kan man tage det for givet at alle andre også ved lidt. Derfor bliver jeg hver gang overrasket over naiviteten i den danske debat. Som sagt: jeg synes politikere, journalister og forskere er uærlige, for de burde vide bedre. Derimod er de ganske almindelige hattedamer bare uvidende. Men vore politikere, forskere og journalister er i høj grad amatøter, så kategorierne flyder sammen. Enhver gennemsnitlig idiot kan komme til tops i Danmark – især hvis man har de rigtige, almindelige meninger. Det er en af de mere kedelige sider ved demokratiet som vi har indrettet det.

PerH

Posted: 23 december 2009 - 22:54 - Svar

@Casper | Borgerlig bums
“de gode muslimer tør ikke eller er for ærekære,”

Ærekær er et meningsløst udtryk, for hvem er man ærekære over for,hvis man ved sin passivitet dækker over trosfællers ugerninger. En ærekær muslim, som der sikkert er mange af, er ikke ærekær over for de mishandlede pigebørn men er ærekær over for ummaen. Dermed er han eller hun ikke god efter nogen etik, som vi forstår og accepterer men er kun god efter en islamisk målestok om aldrig at stikke sine trosfæller til det vantro samfund.
Meget af det skønmaleri, der fremføres til forsvar for angiveligt stakkels muslimer, der bare går på arbejde og passer sig selv er dybt kontraproduktivt, muslimer, der overlagt undlader at stikke deres uetiske trosfæller til myndighederne, specifikt af loyalitet over for ummasolidariteten, fungerer som stille enablere, thi uden deres passivitet kunne disse overgreb jo slet ikke florere i et sådant omfang og forblive accepteret af det muslimske lokalsamfund.
Jeg må derfor stærkt indvende over for din tilgang, at den er forfejlet, fordi den uberettiget gør det store segment af stille enablere til ofrer.

Peter Buch

Posted: 23 december 2009 - 23:26 - Svar

Casper

Ja, hvormange ved noget om nogetsomhelst, islam, kristendom, krusemyntedamps destillation, manipulation, markedsøkonomi, og hvad ved jeg.

At man kan komme til at tage det for givet at andre ved lidt, noget eller meget om et emne er vist meget menneskeligt.

Erfaringer kan vise, og viser ofte når emner og begreber er specielle og kræver en større indsats og viden, at realiteterne med hesyn til indgående indsigt er en anden end både hvad man kunne tro, respektivt niveauer ikke er tilstede højere end den en umiddelbar tilgang giver.

Selv om et snævert opsat ideal kan være størst mulig oplysning, er de eksisterende vilkår, de aktuelle handlinger og herskende tendenser og tæt på forudsigelige nære fremtid hvad magt afhænger af.
At der i en sådan anskuet tilgang også eksisterer kritik fra både mennesker med stor indsigt i islam af islam, såvel som kritik fra mennesker hvis indsigt er overskuelig eller ganske ringe er forventeligt.

Fornemmelsen hos katolikker over der var noget galt med systemet medførte protestantismen så at sige med andre begreber. Fornemmelsen hos tilhængere af islam er ikke set bringen eksempelvis megen frihed som den ofte opfattes i vestlig civilisation, ligeberettigelse, at muslimer frit uden risiko kan forlade islam, mindsken af procentmæssige ægteskaber mellem nærtbeslægtede i større udstrækning, men- ret mig venligst såfremt jeg tager fejl heri!

At idioter kan være på toppen er jo forresten ikke begrænset kun til demokratier, Casper. Det kan ske under alle former for systemer.

Vivi Andersen

Posted: 24 december 2009 - 14:59 - Svar

LFPC 23/12 kl. 13:24

Tusinde tak fordi du fik sat ord på det jeg tænkte !

Hvis der er noget der kan gøre mig nervøs er det, når folk mener at vi af hensyn til dit og dat skal stoppe med at beskrive den virkelighed der omgiver os.

I disse tider hvor vi har internettet, kan dappe ud via dette og læse om hvad der foregår i andre lande verden over, hvad folk mener og hvilke oplevelser de har eksisterer der ingen undskyldninger længere for at være, a la OBO, uvidende om ideologien Islam og hvad det er der foregår i dens navn.

Hvis man virkelig vil et godt samvær og et frugtbart samarbejde med andre mennesker er en af de første betingelser – at man er ærlig !

At negligere og at holde kæft med exempelvis islam hårrejsende umenneskelige måder at anskue hunkønnet – og anderledes troende – på og ikke mindst måden de rettroende behandler samme på er IKKE vejen frem til godt samvær og samarbejde !

Tværtimod er det ruten der føre direkte til yderligere massive problemer for at slutte med egentlige borgerkrige og krige.

Løgn har aldrig været konstruktiv.

Leave a Comment