10
feb
Seneste opdatering: 10/2-10 kl. 1941
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Møde på Vartov med Saxo Banks administrerende direktører, Lars Seier Christensen, medlem af Folketinget, Søren Pind (V), redaktør af tidsskriftet Libertas, Rune Toftegaard Selsing, debattør og forfatter, Mikael Jalving og Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard: Sappho.dk .Liberalister om islams pres på friheden. De fire første oplægsholdere her, hver taler i cirka 12 minutter. BZ’eren vi nævnte i går kommer på min. 40:00. (Fotos og video © Snaphanen & Trykkefrihedsselskabet.)

“Jeg er så træt af udtrykket integration, når det i virkeligheden betyder en tilbagetrækning af dansk kultur fra danske institutioner. I stedet skal vi begynde at assimilere på den danske kulturs præmisser. Det kan vi gøre i institutionerne og i det offentlige rum, men så heller ikke længere. I den private sfære går jeg ikke ind for magt og tvang.Danmark er danskernes land, og at det derfor også er danskerne, der skal bestemme, hvem der skal have adgang til det. Vi kan begynde at sortere indvandrerne ved grænsen og vælge dem ud, det er realistisk at assimilere. For det er assimilation, det handler om.” Søren Pind, MF (V)

”I øjeblikket er det bedst for dem at lade mig drive min virksomhed og samtidig brandbeskatte mig. Men om 25-30 år kan den danske retsstat nemt være afløst af et socialistisk diktatur. Jeg vil miste alt – og måske endda blive slået ihjel”

Så dyster lød forudsigelsen fra en af Saxo Banks administrerende direktører, Lars Seier Christensen. Udtalelsen faldt på et debatmøde arrangeret af Trykkefrihedsselskabet forleden, hvor han sammen med tre andre fremtrædende liberalister diskuterede liberalisme som forsvar for friheden. I panelet sad desuden medlem af Folketinget, Søren Pind (V), redaktør af tidsskriftet Libertas, Rune Toftegaard Selsing og debattør og forfatter, Mikael Jalving. Som eneste ikke-liberalist havde Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, også en plads ved debatbordet.

Roden til alt ondt

Som erklæret kapitalist, liberalist og individualist lagde Lars Seier Christensen ikke skjul på, at han ser socialismen som det store dyr i åbenbaringen. Det er her kilden til alle tidens dårligdomme skal findes. Det være sig forklaringen på, at gale øksemænd pludselig trænger sig ind i ældre menneskers boliger – eller at danske institutionsledere og politikere synes at kapitulere overfor minoriteters krav om særbehandling. Det grundlæggende problem er, sagde bankdirektøren, at der i Danmark ikke findes samme grundlovssikrede beskyttelse af individets rettigheder, som der eksempelvis gør i USA. Derfor vil et flertal i befolkningen have et incitament til gradvis at installere et flertalsdiktatur med massiv mindretals-undertrykkelse på programmet. Det fører igen til undertrykkelse af rationelle synspunkter og i sidste ende til problemer a la dem vi ser i dag med mislykket integration, terroranslag osv.

”Jeg tror, der er langt større risiko for et socialistisk diktatur end for et islamistisk. Derfor bør Trykkefrihedsselskabet efter min mening angribe problemet langt mere strukturelt, end det gør i dag”, lød opfordringen fra Lars Seier Christensen.

Socialismekritikere under jorden?

At socialismen spiller en afgørende rolle for tingenes tilstand, kunne de øvrige liberalister inklusive Lars Hedegaard hurtigt blive enige om. Men i modsætning til Lars Seier Christensen mente de, at den største trussel mod friheden kommer fra islamistisk side. Til støtte for den vurdering indskød ordstyrer Katrine Winkel Holm en bemærkning om, at socialismekritikerne ikke er tvunget til at leve under jorden. Det er derimod en hel del af dem, der stiller sig kritiske overfor fredens religion. Den bemærkning fik Søren Pind til at slå fast, at Danmark er danskernes land, og at det derfor også er danskerne, der skal bestemme, hvem der skal have adgang til det. Han så gerne, at man begyndte at sortere indvandrerne ved grænsen og valgte dem ud, det er realistisk at assimilere. For det er assimilation, det handler om, forklarede han:

Træt af integration

”Jeg er så træt af udtrykket integration, når det i virkeligheden betyder en tilbagetrækning af dansk kultur fra danske institutioner. I stedet skal vi begynde at assimilere på den danske kulturs præmisser. Det kan vi gøre i institutionerne og i det offentlige rum, men så heller ikke længere. I den private sfære går jeg ikke ind for magt og tvang, der må vi stole på det rationelle argument, lød det med en henvisning til hans modstand mod blandt andet burkaforbud.

Kulturel oprustning

Redaktør af tidsskriftet Libertas, Rune Toftegaard Selsing, tilsluttede sig også ønsket om en udvælgelse af de indvandrere, der får adgang til Danmark. For Rune Toftegaard Selsing er sammenhængen klar: Mere islam betyder mindre frihed.

”Jeg er i princippet enig med Lars Seier Christensen i, at vor egen kulturs forfald er den største trussel mod friheden. Det er den blandt andet fordi, det er den, der har tilladt en fuldstændig uhæmmet indvandring gennem årtier. Indvandringen er så at sige et symptom på det kulturelle forfald. Derfor har vi brug for en kultur – og ikke bare et system, der sikrer friheden. Mennesker har en naturlig tilbøjelighed til at alliere sig med den stærke part. Derfor skal vi satse på en kulturel oprustning, der gør os – og ikke islamisterne – til den stærke part og dermed til det oplagte valg”.

Liberalister ikke til megen hjælp

Lars Hedegaard fortsatte i samme spor: ”Det er rigtigt, at islam ikke var nogen trussel, hvis vi havde et sundt og sammenhængende samfund. Men det har vi ikke, og derfor er vi nødt til at tage vores forholdsregler”.

I den forbindelse kan man med fordel lære af Tyskland, forklarede han. Her er staten på grund af de historiske erfaringer forpligtet på at bekæmpe grupper, der ønsker at omstyrte demokratiet. Trykkefrihedsselskabets formand forventede dog ikke den store hjælp til det projekt fra liberalisternes side. ”Mange moderne liberalister mener, at alt kan være lige godt. De har kun foragt tilovers for de ”hjemmefødninger”, der taler om sammenhængskraft og lignende fænomener”, sagde han.

En øksemand her, en bombemand der


En af de liberalister der trods alt bakker op om Trykkefrihedsselskabet og desuden tør kalde en spade for en spade, er Mikael Jalving. På mødet undrede han sig højlydt over, at velfærdsstaten efter hans mening financierer sin egen undergang ved uhæmmet indvandring og åbne sociale kasser. Et forsvar for friheden handler først og fremmest om at turde se konsekvenserne af den førte politik i øjnene, sagde han.

”Vores kultur går under, hvis vi ikke tør gå ind i den virkelighed, der findes ti min herfra (Rådhuspladsen i Kbh, red). Alt for mange liberalister har ikke øje for den bløde islamisering, der foregår. Spørger man dem, er der altid tale om enkeltstående tilfælde – en øksemand her, en bombemand der. Men der er et mønster, og det skal vi være opmærksomme på. Er vi ikke det, og formår vi ikke at reagere fornuftigt på det, så kan vores kultur og samfund meget let gå hen og blive taberen i en ikke så fjern fremtid”.

(Livlig debat med stuvende fuld sal. Mobilvideo med absolut forståelig lyd, bortset fra korte sekvenser hvor der er kommet en tommeltot over mikrofonen. At sidde og fægte med sådan et apparat i 73 minutter……Holbergskolen får blandt meget andet en behandling v. Søren Krarup midtvejs.)

Fotos fra oven: 1) Lars Seier Christensen og Søren  Pind.   2) Katrine Winkel Holm, Lars Hedegaard, Mikael Jalving. 3)       Christopher Arzrouni og Søren Pind. 4) Søren Pind og Helmuth Nyborg.  5) Panelet, yderst tv. Alex Ahrendtsen. Den autonome taler var – Mikael Jalving:

“Min mundering er en negation af den vestlige civillisation. Det er en maskering, det er et skjul, det er en anonymisering og det er en dehumanisering. Det er militsens og partisanens påklædning.”

Fotografen, der er vant til svenske liberale/liberalister, var ganske overrasket over aftenen. Der er et godt stykke fra Søren Pind og Toftegaard Selsing til Sveriges nye EU minister, folkpartisten, Avskaffa Sverige – Birgitta Ohlsson. Jeg tror andre liberalisme skeptikere kan føle sig positivt overraskede, hvis I orker at høre det meste igennem, også debatten.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Jacob A

Posted: 10 februar 2010 - 14:31 - Svar

Saxo banks direktør: “I øjeblikket er det bedst for dem at lade mig drive min virksomhed og samtidig brandbeskatte mig. Men om 25-30 år kan den danske retsstat nemt være afløst af et socialistisk diktatur. Jeg vil miste alt – og måske endda blive slået ihjel”

Skørt og paranoidt. Som nævnt andetsteds, er det ikke socialisme-kritikere som trues på livet. Og man kan beskylde SF og (store dele af) Socialdemokraterne for meget(naivitet fx), men old school stalinisme er ikke en af dem.

MVH
Jacob

Mette

Posted: 10 februar 2010 - 14:49 - Svar

Lars Hedegaards udtalelse om liberale er meget tåbelig og umoden, han kender åbenbart intet til det danske erhvervsliv. Saxo banks direktør har jeg aldrig haft meget til over for, han er særdeles atypisk.

På JP Blogs har vi socialdemokraterne Heeger og Villmoes, der solidariserer sig med Kim Møller pga. overfaldet, men samtidig har voldsomt travlt med at understrege, at de befinder sig milevidt fra ham rent politisk. Hvor de så end mener, at han er placeret.

Heeger og Villemoes’ seneste tråd om Kim Møller er oprettet på opfordring af William Jansen, der i hæmningsløse vendinger bagvasker Kim Møllers kommentatorer, som han kalder “bundrådne” og samtidig understreger, hvordan Kim Møller har opfordret Jansen til at blive sin facebook-ven. Møller har ikke forsvaret sine kommentatorer. Jansen stemmer på Asmaa.

Dette er alt for kompliceret for mig.

  Prudentius

  Posted: 10 februar 2010 - 15:10 - Svar

  Kære Mette

  Hedegaard rammer lige i plet!!!

  Kulturrelativismen ER liberalismens kerne, alle kulture og religioner er lige gode eller lige dårlige og lige underordnede, kun kapitalismen er gud!

  Liberalismen var den koldekrigs sejrherre, men den har tabt til islam!

  Se Uffe Elleman: Hård koldkriger forvandlet til tudefjæs, anstændighedspave og superdhimmi.

  De liberale kan ikke forstå islams sprog og kan derfor ikke bekæmpe den og de vil i den kommende tid være en enorm klods om benet fordi de intet forstår!

  De liberale er nemlig paradokasalt nok ligeså gudløse og fædrelandsløse som deres kummunistiske arvefjender og det gør dem utroligt sårbare i en verden forlængst har lagt deres ide´s tid bag sig.

   Prudentius

   Posted: 10 februar 2010 - 15:19 - Svar

   “gør dem sårbare”

   Jeg mener faktisk de gør os allesammen sårbare og udsatte!

   Hvor tit støder jeg ikke på de liberale der mener at muslimerne BARE skal lære at passe deres religion der hjemme.

   De har fattet så LIDT at jeg næsten opgiver med samme og liberalismen er en vigtig del af deres fatsvaghed.

   Dertil er de selvfølgelige Eu-tilhængere alle til hobe udfra samme opskrift.

   Vorherre til vejrs…

   🙂

   Frank

   Posted: 10 februar 2010 - 16:56 - Svar

   Prudentius, det passer ikke hvad du siger.

   Den eneste konsekvente liberalist danmark har haft var Mogens Glistrup, der jo som bekendt allerede for mange år siden ville indføre “loven om muhamedaner-frit danmark”. Der kan også nævnes andre rigtige liberalister, som absolut står for den mest militante bekæmpelse af islam – eksempelvis objektivisten Peikoff, som kan ses tale for atom angreb på iran med o´reilly her http://www.youtube.com/watch?v=JoAWCwm-UXw – og det er altså den meget konservative O´reilly der er “soft on terror” i det interview. Der findes også et længere foredrag med ham her: http://tinyurl.com/ykfac4r
   De danske liberalister er social-demokrater der synger sange om frihed, men egentlig bare mener at skatten skal lidt ned.
   En konsekvent liberal position er naturligvis at enhver indvandring skal udgøre en økonomisk fordel for os, uden at udgøre nogensomhelst national sikkerhedsrisiko eller koste os ekstra udgifter til håndhævelse af lov og orden. Alle aftaler om indvandring ville være bilaterale, og til konstant genforhandling på grundlag af statistiske oplysninger – Overstatslige organisationer som FN eller EU ville ingen magt have over dansk politik.
   Med andre ord – hvis danmark havde haft et liberalistisk parti ved magten, ville vi ikke have noget problem med muslimske indvandrere.
   Dansk folkeparti opgav Fremskridtspartiets liberalistiske program, fordi de indså at det ville tage for lang tid at få danskerne til at forstå liberalismens rationale, – så man valgte at indarbejde social-demokratisk politik for at få bremset masse-indvandringen i tide. Men tag ikke fejl af islam-kritikkens ophav – den har i dansk sammenhæng et klart liberalistisk ophav.

    Prudentius

    Posted: 10 februar 2010 - 19:33 -

    Vi skal til udlandet for at finde antiislamiske (og iøvrigt atypiske) liberale: Wilders og det engelske UKIP!

    Herhjemme er det stort, rundt, blankt NUL af de årsager jeg remser op.

    Et vidunderligt eksempel på min argumentation er Ole Birks vellystige fordømmelse af at en eller anden mindre fagforenings ophængning af en Stalin-plakat i deres hovedsæde. Her rullede Birk sig ud med helligt opspilede øjne og næsten råbte til sin diskussions-modstander: SKAMMER DU DIG IKKE? SKAMMER DU DIG IKKE?

    Når Birk i den grad lod basunen gjalde var det fordi her endelig var en modstander han som liberal (med stort L) kunne forstå!
    Den lede stalinisme, med dens overgreb på individet og ejendomsretten alt det Birk hader, men alligevel så tydeligt ønsker sig tilbage, da han jo tydeligvis er ude af stand til at indstille sig på virkeligheden efter 2001.
    Af samme årsag er Saxobank direktøren mere bange for et socialistisk diktatur end noget andet, da han i sin ideologiske kassetænkning ikke kan fatte/bruge andre modstandere.

    Trist, men sandt!

  Liva

  Posted: 10 februar 2010 - 20:13 - Svar

  Ja, det er ikke nemt, Mette. Jeg starter med en kommentar til dig og så fortsætter jeg derudaf med noget om foredragene der linkes til. (Jeg håber at dit farvel – var en kreativ måde at sig på gensyn på.) 🙂

  Jeg synes at det er cool at Møller ikke bare bliver fornærmet på Jansen. Desuden mener jeg ikke at Jansen når Møller til sokkeholderen i sin stringens (det batter at have historiebevidsthed) så det gør ikke mig noget at Jansen siger som han gør. Det må stå for hans egen regning. Læg mærke til at det ikke er Møller der siger “Jeg er Jansen”. Det er omvendt. Og så virker Jansen alt for ulden i mund. Det gør hr. Møller ikke. Det er i øvrigt det samme med Jalving og Hedegaard – de er skønt klare i mælet – de står fast ved deres egen kultur og har en stærk historisk og kulturel bevidsthed – de kender egen kultur og historie og ser klart nogle fordele ved vestlig kultur – og tager dejlig afsæt i virkeligheden og så virker det ikke som om de har noget i klemme. Modsat i øvrigt bankmanden i oven værende foredrag. Han lader ikke til at kende egen kultur – men en masse til penge – og pengekultur – det er bare kedeligt og virker tomt. Undtaget selvfølgelig for en bankmand. Godt vores samfund ikke styres af pengemennesker – alene.

  Der mangler mænd – og kvinder – politikere – i vores verdensdel der kender og står ved egen, vestlige kultur. En del bankmænd – og andre liberalister – kunne godt trænge til at komme på kursus. 🙂

  Nå, men jeg lagde mærke til at Pind sagde noget i retning af at vi ikke skal blande os i folks privatliv – hvad mennesker gør hjemme. Problemet er blot at det er et meget vestligt og nyere fænomen at skille det private fra det offentlige. Islam (og venstrefløj) har det svært med den sondring – og det har mange koranopdragede også. Ellers så vi ikke de mange private islamiske krav krævet indført i det offentlige rum i dag i Vesten. Så når vi blander os i, hvad koran opdragede gør i det offentlige rum i dag – så tillader vi os i (den multikulturelle) virkeligheden at blande os i noget privat – for dem privat. Det offentlige er også privat for islam – i den forstand at der skal gælde samme dogmer som derhjemme – halal mad, bederum, islam tildækning af kvinders hår, faste i skolen etc. Islam er en kultur der gerne vil nedbryde sondringen mellem offentligt og privat i vores vestlige, sekulære samfund. Det er således islams maddogmer der nu gælder for alle i flere københavnske skoler og i børneinstitutioner i Århus. Derfor er vi nødt til at blande os i det private – i det offentlige rum. Men det kan Pind åbenbart ikke se. I den forstand kan det være at han allerede har et ikke-vestligt blik på det der sker i vores samfund lige nu.

  Når så mange f.eks. ikke ser et problem i at kvinder går i burka i Danmark – dækker ansigtet fuldstændigt til – så er det fordi det private allerede fylder rigtig meget i det ellers offentlige rum i dag. Feminisme – gør det kvindeprivate politisk – har bl.a. været medårsag til det. Det er religiøse kvinder der kræver den ordning i det offentlige rum – og højtuddannede kvinder der kræver det sammen med dem. Se f.eks. hvilket syn Kvinfo har på sådanne krav i det offentlige rum – gader og i offentlige institutioner. Og mange (særligt venstrefløjs) mænd tænker og føler som Kvinfo i dag. Tænker på kvinders private evt. religiøse følelsesbehov – før samfundets og helhedens.

  Jalving er en af de mænd der ikke tænker og ser verden som en Kvinfo-mand. Det er sgu befriende. Hedegaard og Møller ligeså. Jalving har et vestligt – og maskulint – blik på det der sker lige nu – og i det hele taget – og det har han bl.a. fordi han tager udgangspunkt i græsk og romersk kultur – og vestlig historie i det hele taget. Kigger bagud – uden frygten for at blive til sten.

  Det gamle Vesten er (kulturelt og kunstnerisk set) skabt af mænd – og det bryder rigtig mange feminister sig ikke om – hele feminisme projektet bygger på at synliggøre og promovere kvinder (af mange gode grunde i øvrigt) – de kan ikke lide det vestlige (maskuline) blik – den visuelle kultur – synets kultur – (selvom de er afhængige af at bruge egne øjne) og det har de til fælles med islam. Islam vil heller ikke græsk og romersk kultur – synlighedskultur og figurativ kultur – men islamisk nonfigurativ kultur – og kunst – og kvinder i enten hijab, burka eller niqab.

  Sagt meget firkantet: Da feminisme (og socialisme) fik fodfæste i Vesten, røg den vestlige verdens (mænds) kulturelle selvbevidsthed fløjten. Og ind kom islam på den hvide kamel. Se på Kvinfos udvikling og virke. De har tildækkede kvinder som rollemodeller. Engang havde de stærke vestlige kvinder som forbilleder. Kvinder fra den vestlige kultur. Og accepterede maskuline, vestlige værdier – som redskaber for deres egen kamp. Det var dem de selv brugte i starten af deres virke. Siden – da islam kom til – fandt de andre græsgange – eller rettere sagt andre ørkener at dyrke.

  Men Jalving er også en moderne – og en klassisk vestlig mand med et vestligt blik, for han kræver at se ALLE ansigt til ansigt – også kvinder. (Ansigt til ansigt talemåden er sgu også vestlig) Før er man ikke ligeværdig i samtale og i det hele taget. Han får ikke – som flere venstrefløjsfolk m/k gemt kvinder væk – på islamisk vis – i religiøse tabuer og beklædning. Han giver ikke efter – som mange Kvinfo mænd – men viser sit eget kulturelle overskud. Jeg har ikke noget imod kvinder. Slet ikke. Jeg vil også bare gerne have at mænd kan tænke og handle selv – uden at skele til hvad Kvinfo og islam siger de bør gøre – af hensyn til feministiske og religiøse følelser. Der skulle tages noget mere hensyn til den vestlige tænknings historie og kultur og betydning i stedet for så meget på religiøse følelser.

  Fedt at Jalving tager det op med at inddrage den vestlige (maskuline) kunsttradition og synets betydning i vestlig kultur. Den borgerlige fløj har en hel masse at hente dér. Brug den viden og dette vestlige karakteristika! Dele af venstrefløjen er ved at tage kraftigt afstand fra de mange gamle – og fantastisk flot udført håndværksmæssigt – figurbilleder i vestlig kunst. Særligt de mange nude billeder som dele af venstrefløjen ikke mere ved hvad de skal stille op med i en ny venstrefløjskultur som mere og mere minder om den islamiske – dvs. har det islamiske blik på vestlig kunst. Og så kan jeg godt li’ at Jalving inddrager et citat af Niels Hausgaard. Der kan godt være tale om klog og sjov snak – selvom man er uenige politisk. Det er også godt at han kommer ind på at hele debatten om islam er meget større end både Danmark og DF. Det er der mange der ikke sætter fokus på. Der diskuteres i den sammenhæng ofte som om Danmark er hele kloden.

  Det eneste jeg var træt af under foredraget var, at Jalving gemte sit ansigt. Men det gav et meget godt modsvar til dengang Elsebeth Gerner Nielsen tog ’mode’ hijab på i København og poserede. Jeg tror at hun har mistet sit vestlige blik på verden. Hvis hun nogensinde har haft et sådan.

  Det virker ret symbolsk at frihedsselskabet holder sine foredrag i en sal med figurative malerier. (Det har jeg vist skrevet før) De er oven i købet lavet af en maler Arne Haugen Sørensen der har lavet en del malerier med kristne motiver. Motiver fra en religion, der har sine figurer synlige. Både mænd og kvinder. Nu er jeg ikke religiøs, men jeg ser det som en styrke at frihedsselskabet har samarbejde mellem troende og ikke-troende og har medlemmer med baggrund i lande uden for Europa. Det vestlige blik er ikke kun noget der findes i Europa.

   Mette

   Posted: 11 februar 2010 - 21:21 - Svar

   Liva. Jeg er meget enig i mange af dine betragtninger. Som det fremgår andet sted, er direktøren for Saxo bank heller ikke min kop te, men han fik sagt noget, der er meget sandt, nemlig at landet står overfor kolossale problemer af anden type end dem, som TFS fokuserer på.

   Der var ingen typiske repræsentanter fra det liberale erhvervsliv. Vi har nogle stykker af dem i familien, de er uddannet på universitetet men står dagligt på hovedet i store praktiske projekter og problemer i internationale forretningsmiljøer af den type, der slæber mange penge hjem til landet, og som ofte afvejer nationale hensyn mod hensynet til at overleve i fremtiden. Det bliver mere og mere vanskeligt. I et debatforum er det betydeligt nemmere at have ideelle meninger og fordringer, og jeg må sige, at jeg synes, at TFS skøjter let henover det faktum. Erhvervslivet er stadig “det onde” som i de gode gamle 70’ere, hvor man vidste, hvad der var hvidt og sort. Andre kan ikke tillade sig den luksus. Og bliver det for vanskeligt for dem, flytter de selv og/eller deres virksomheder til udlandet. Vi kan hrutigt komme ud i en erhvervsmæssig overlevelseskrig.

    LFPC

    Posted: 11 februar 2010 - 21:38 -

    og som ofte afvejer nationale hensyn mod hensynet til at overleve i fremtiden“.

    Men forudsætningen for at “overleve i fremtiden” er jo netop at de nationale hensyn bliver tilgodeset, så denne modsætning bider sig selv i halen. Denne “afvejelse” er jo i virkelighedens verden blot en nærsynet satsning på her-og-nu, på bekostning af fremtiden. Får Hans Skov Christensen og Niels Voss deres liberale vilje, vil tilslutning til den frihed de lever af blive undermineret af manglende screening for demokratisk sindelag og vilje/evne til assimilation hos de tilvandrere de sukker og sukker efter.

    Det liberale overlever ikke i mødet med frembrusende, assertiv uliberal kultur. Kan du mindes at have set de to herrer udtrykke forståelse for at kultur og religion hos deres importerede arbejdskraft kan underminere forudsætningen for deres industris eksistens? Jeg kan ikke.

    De travle mennesker du taler om er måske i højere grad blinde eller kortsynede, end de er kloge og pragmatiske.

Jacob A

Posted: 10 februar 2010 - 15:09 - Svar

“På JP Blogs har vi socialdemokraterne Heeger og Villmoes, der solidariserer sig med Kim Møller pga. overfaldet, men samtidig har voldsomt travlt med at understrege, at de befinder sig milevidt fra ham rent politisk. Hvor de så end mener, at han er placeret.”

Man kunne vel også bare glæde sig over, at d’herre forsvare ytringsfriheden for folk, de ikke er enige med?

MVH
Jacob

Mette

Posted: 10 februar 2010 - 15:12 - Svar

Farvel og tak.

Mette, liberal.

  Prudentius

  Posted: 10 februar 2010 - 22:21 - Svar

  Goddag og op med humøret.

  Prudentius, romersk digter (ca. år 348 til ca. 413)

  “Vigilemus, hic est veritas
  aurum, voluptas, gaudium,
  opes, honores, prospera,
  quaecumque nos inflant mala,
  fit mane, nil sunt omnia.
  tu Christe, somnum dissice,
  tu rumpe noctis vincula,
  tu solve peccatum vetus,
  novumque lumen ingere.”

  “Let us awake! Reality is here.
  Gold, pleasure, joy, riches, honour,
  succes, all the evil things that puff us up-
  comes morning all are naught. Do Thou
  O Christ, scatter our slumbers.
  Do Thou burst the bonds of night.
  Do Thou undo our long-etablished sin,
  and pour in upon us the light of the new day.”

  Fra “Liber Cathemerinon” -“The Daily Round”

  Oversat af H.J. Thomson – Loeb Classical Library: Prudentius vol 1

  🙂

Benjamin

Posted: 10 februar 2010 - 15:56 - Svar

Som erklæret kapitalist, liberalist og individualist lagde Lars Seier Christensen ikke skjul på, at han ser socialismen som det store dyr i åbenbaringen. Det er her kilden til alle tidens dårligdomme skal findes. Det være sig forklaringen på, at gale øksemænd pludselig trænger sig ind i ældre menneskers boliger – eller at danske institutionsledere og politikere synes at kapitulere overfor minoriteters krav om særbehandling.

Det bliver jo ikke kun os “menneskelige” danskere, der kommer til at lide under muhammedanernes positive særbehandling i fremtiden, så at de kan fortsætte med at opføre sig her som de gør i deres egne lande. Også de stakkels dyr kommer til at lide under islams tilstedeværelse i Danmark, på samme måde som de lider i de muhammedanske lande (ligesom kvinder og børn i øvrigt).
w w w.youtube.com/watch?v=SHOwncWIyuM

Benjamin

Posted: 10 februar 2010 - 16:05 - Svar

@Prudetius:

Jeg tror du er inde på noget af det rigtige. Det er ikke kun “de røde”, der er interesseret i en massiv muhammedansk invasion til Danmark, fordi de dermed får flere stemmer i fremtiden i et forsøg på at etablere deres røde utopi af et ´, når den vestlige civilisation er tilintetgjort. Også de private virksomheder har intet imod den (på papiret) billige arbejdskraft fra den tredje verdens lande, der presser lønningerne i bund. At det så rent faktisk ender med at kun de færreste af muhammedanerne bliver selvforsørgende og i stedet bliver en belastning for det danske omsorgssamfund, ja se det er de private virksomheder jo ligesom ligeglade med, da det jo ikke er dem, der betaler bistandshjælp.

Husk i øvrigt på, at franskmændenes motiv for at omdanne Europa til et Eurabia dengang i 1960’erne jo netop var den indbildte løgn om nye afsætningsmarkeder for europæiske varer i de muslimske lande og dermed indtjening for europæiske virksomheder, mod at vi til gengæld åbnede grænserne for deres fødselsoverskud.

Så hvor skræmmende det end lyder er der faktisk rigtig mange mennesker i dette land, fra begge ender af de politiske fløje, der har interesse i en muhammedansk invasion til Danmark. At det så medfører, at der slet ikke findes noget Danmark længere om 100, ja det er de jo ligesom ligeglade med, da de jo alligevel er døde til dén tid. Uhæmmet liberalisme er ikke nødvendigvis en god ting.

Victor

Posted: 10 februar 2010 - 19:25 - Svar

Inden I kommer alt for godt i gang, må jeg lige minde om, at det var under VKR, atr der blev åbnet op for indvandring fra Tyrkiet og Pakistan. Og at det var Anker, som indførte et indvandringsstop.

Og at det var under Schlüter, at der for alvor blev åbnet for sluserne…

Jeg ville såmænd ikke være overrasket, hvis det viser sig, at indvandringen har været størst under de borgerlige.

  steen

  Posted: 10 februar 2010 - 19:58 - Svar

  @ Victor: Ja, det skal man huske. Det var Firkløverregeringen: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. Bag loven stod:

  Det konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti, Socialdemokratiet, radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

  Et massivt flertal udenom Venstre og Fremskridtspartiet. De interne diskussioner i regeringen, der må man nok til Uhrskovs bog for at se nærmere. Schlüter kan vel undskyldes, da økonomien stod over alt andet på dagsordenen. Det bør huskes at der i al fald var én, der havde så meget politisk tæft at hun advarede: Birthe Rønn Hornbech anførte “Hov, hov, tænk lige tyve år frem” – hvem hvor mange politikere kan overhovedet det ?

  Det blev en ren rutchebanelov, et af det 20 århundredes største politiske eksperimenter, og det mislykkedes.

  Udlændingeloven af 8. juni 1983
  Udlændingeloven trådte i kraft den 8. juni 1983. Lovens vigtigste nyskabelse var en stærkt forbedret retsstilling for asylansøgere. Udlændingeloven af 1983 er ofte blevet nævnt som en af de mest liberale udlændingelove i Europa. Blandt de lovsikrede tiltag var at:
  Såkaldte ’de-facto-flygtninge’ fik ret til asyl (§ 7 stk. 2). ’De facto-flygtninge’ er ikke medregnet i Geneve-konventionen fra 1951, men bør af tungtvejende grunde ikke sendes tilbage til hjemlandet.
  Familiesammenføring blev et retskrav for de personer, der var tilkendt asyl.Den liberale udlændingelov fra 1983 er siden midten af 1980’erne blevet strammet i en sådan grad, at Danmark siden 2002 er blevet betegnet som et af de mestrestriktive lande i Europa på dette område. Kilden nedenfor gengiver første kapitel af Udlændingeloven af 1983.

  Udlændingelovgivning i Danmark 1983-86: Faktorer i den politiske beslutningsproces

   Victor

   Posted: 10 februar 2010 - 21:39 - Svar

   Steen – og så kan man så gætte på (1983 var midt under de værste Thatcher-år) at de borgerliges indvandrings-politik i de år, som jo også blev støttet stærkt af Dansk Industri, var en måde at banke fagbevægelsen ned under gulvbrædderne på.

  Liva

  Posted: 10 februar 2010 - 20:25 - Svar

  Ja, det skal ikke glemmes.

PeterK

Posted: 10 februar 2010 - 22:38 - Svar

Så længe man taler om indvandring som et problem, kommer vi ikke videre. Vi har ikke et indvandrer- eller indvandringsproblem.

Vi har et massivt og meget dyrt problem med muslimer, indvandrede eller født her. Utallige undersøgelser, her og i udlandet, viser entydigt, at muslimer født i landet er mere muslimske end deres forældre eller bedsteforældre, der emigrerede (flygtede gjorde meget få af dem), og at de samtidigt er en større underskudsforretning end deres ophav. Hvis man skyder skylden på DF for at integrationen er en 110% fiasko, der på 3 måneder koster hvad regeringen i dag har oplyst den vil spare på tre år, viser man at man er indskrænket hjemmefødning med skyklapper, der ikke aner en dyt om, hvad der sker rundt omkring. Helt uden DF til at skabe problemer har man endnu værre problemer i Frankrig, Holland har givet op og fører absurde retssager. England er ligeså fortabt som Sverige, hvor enhver tale om problemerne er solidt undertrykt og hvor censur hersker. Har man styr på bare de sidste 20 års historie i Danmark, vil man også vide, at der var massive problemer fra starten, og problemer synlige for enhver omkring 1990- 5 år før DF blev startet.

Man er ganske enkelt nødt til at sluge den kamel at stille sig foran spejlet, og højt og tydeligt sige: “Islam er problemet”., ikke nødvendigvis den enkelte muslim. Derfor er det også dybt godnat at statsborgerskabsprøven går på boglig viden og paratviden. Man bliver ikke dansk af at have læst H.C. Andersen eller vide hvem der blev dansk mester i fodbold forrige år.

Man bliver dansk ved at acceptere danske værdier og omgangsformer, og ved at kalde Danmark for “hjem”. Ikke som 3G’er der taler om at rejse “hjem” til “Palæstina”, hvor det så end ligger.. Det tester man ved en række spørgsmål om værdier. Et af dem kunne lyde: “I Danmark kan en kvinde uledsaget bevæge sig derhen hun har lyst. Støtter du det synspunkt?”. eller “I Danmark er religion og densk krav noget man pålægger sig selv. Religionens bud gælder kun en selv. Er du enig i dette udsagn?” Begge kan besvares med ja eller nej. Er man dygtig til at udarbejde den slags, kan man sagtens lægge kontrol- og krydsspørgsmål ind, der afslører fup. Herre Jemini, det har været brugt ved ansættelser i årtier, intet nyt.

  steen

  Posted: 11 februar 2010 - 00:13 - Svar

  @ Peter K: Du har stort set ret – at det er et problem med islam, men det er ikke kun islam. Skoleeksemplet er Södertälje, der har en meget stor kristen irakisk befolkning – de såkaldet “syrianer”.

  Hvis man ser i de lokale aviser, hvad det har gjort ved byen, så kan du ikke skelne den sociale ødelæggelse fra den som islam forårsager. Maffiøse forhold blandt de forretningsdrivende
  , hvor man brænder hinandens butikker ned, selvstore supermarkeder. Brændt biler, fritidshjem, skoler og en galopperende voldelighed. Man er nødt til at udvide begrebet og kalde det “fra den muslimske kulturkreds” – selv om der også udenfor den er maffiøse samfund med korrupte stater.

  Brande Södertälje

ole burde

Posted: 10 februar 2010 - 23:28 - Svar

De klassiske opdelinger i hoejre og venstre orienterede, liberale eller noget andet , er ikke hvad de har vaeret .
Maaske er der statistisk en hvis corelation mellem liberale og multi-kulturalister , men den er ikke saa vigtig.
Det eneste som er 100% livsnoedvendigt er at TAENKE SELV , i opposition til at UNDERKASTE sig ,vaere medlem af , eller abbonere paa et faerdiglavet , medie masse produceret verdensbillede serveret af en flok smagsdommere.
Hvis man taenker selv ,vil de konklutioner man naar , sandsynligvis ikke passe ind i nogen af disse klassiske sammenkoblinger af ideer i pakkeloesniger.

Mette

Posted: 11 februar 2010 - 13:03 - Svar

Det uden sammenligning mest interessante debat i den forløbne uge er efter min mening Morgenavisen Jyllands-Postens afdækning af DR’s hovedrolle i Jægersagen fra 2007. Dag for dag har avisen serveret godbidder, som vi andre ikke havde en kinamands chance for at gennemskue.

At volden mod Kim Møller er omtalt flere steder i JP, kan ikke undre nogen, stik imod hvad mange på den islamkritiske front påstår, har der været en del omtale af overfaldet, og JP har bragt flere billeder af demonstranter maskeret med bl.a. palæstinensertørklæde.

Overfaldet på Kim Møller fik i går tildelt en hel avisside i Danmarks store liberale avis. Et fornemt portrætfotografi fyldte siden fra topmargen til bundmargen, og her vil jeg lige indskyde, at Kim Møller på facebook som de første nævner Anders Fogh Rasmussens og Lars Løkke Rasmussens som sine politiske idoler. Deri kan jeg liberale absolut ikke følge ham.

Min afstandtagen til de forstyrrede politiske kandestøberier bliver i det hele taget større og større, ikke mindst fordi ordet liberal skamrides af dem, der har behov for syndebukke. Poul Højlund bidrager med dagens kronik i JP, og referatet af Lars Seier Christensens engagement med Trykkefrihedsselskabet giver mig brækfornemmelser. Men nu er det jo også sådan, at jeg har en fortid i Bedriftssundhedstjenesten, hvor det var mit job at beskytte de små mod de store. Der var Seier Christensens type var heldigvis sjælden, og dem kunne jeg håndtere. Nej, det virkelige chok kom, da jeg opdagede, hvor hensynsløse arbejdernes egne organisationer kan være mod deres medlemmer.

Lars Seier Christensen er så ekstremistisk i sine synspunkter, at det er mit helt klare indtryk, at han er foragtet i vide erhvervskredse for sin handlemåde, ikke mindst hans behandling af eget personale. Dette har JP også skrevet om, så hvorfor Trykkefrihedsselskabet indkalder en så atypisk person, kan jeg kun gisne om. Men det vil være nærliggende at gætte på politiske grunde og for at sætte sig selv i relief til noget, som man anser for typisk. Og/eller fordi forbindelsen eksisterede fra Naser Khaders Ny Alliance, der tiltrak de hypergrådige og hensynsløse.

Inden jeg forlader det emne, opfordrer jeg jer til at tænke over, hvorfor muslimer har så svært ved at finde arbejde i Danmark? Vi er her ovre i et emne, som Snaphanen flere gange har været på tværs af, nemlig den stille modstand mod islamiseringen, der må inkludere andre hensyn, som fx Thomas Bolding Hansen nævnede forleden, da han ligesom jeg gjorde opmærksom på, at JP med alle medarbejdere er under en fatwa og skal overleve som arbejdsplads. Lars Hedegaard mener, at blot man udstråler tilstrækkelig ro, vil man ikke blive udsat for overfald. Kim Møller har nu modbevist rigtigheden af den tese, og det samme har Kurt Westergaard for længe siden.

http://tiny.cc/Jp7YN

Emeritus

Posted: 11 februar 2010 - 13:40 - Svar

‘…Vores kultur går under, hvis vi ikke tør gå ind i den virkelighed, der findes ti min herfra (Rådhuspladsen i Kbh, red)…’

Som Snaphanen ofte har påpeget, er også England på røven:

Onsdag, 10. februar 2010 02:16
En meningsmåling, bragt af Daily Mail, udpensler befolkningens pessimisme: 70% mener at samfundet er “i stykker”, og mange er bekymret over multikulturen – dét som avisen eufemistisk kalder “social forandring”, og hele 42% ville helst forlade landet hvis de kunne.

Skandaler som finanskrisen, folketingsmedlemmer der stjæler af kassen – helt “lovligt” naturligvis, en faldende national stolthed, en stigende indvandring, og mange andre ting, gør at kun hver tredje englænder mener at det går okay for landet.

Resten mener at politik er i stykker, at ærlighed betaler sig mindst og at der næsten ikke er nogen offentlige personer og ledere som de har respekt for og ser op til.

Meningsmålingerne har da også vist 10 års støt mønster: Ned for socialdemokratiet, og op for de konservative og liberale – men dét er ikke fordi de konservative har noget specielt at byde på, men udelukkende fordi socialdemokraterne igennem 13 år har drevet landet støt nedad.

Læserkommentarerne har da også været temmeligt dystre – den allermest populære kommentar lyder: “Jeg føler mig som fremmed i dét hvor jeg er født, og hader hvad denne regering har gjort mod England” – symptomatisk nok er den skrevet af Roy, der i dag bor i Spittal i Østrig.

Så mismodige er englænderne!

70 % Samfundet er I stykker.

68 % Ærlige mennesker har det hårdt.

73 % Politik er rådden.

77 % Færre beundringsværdige offentlige mennesker end tidligere.

42 % Vil gerne emigrere til udlandet.

64 % England er på vej I den forkerte retning.

Kilder:
Daily Mail 09 februar 2010 – We are living in broken Britain
Wikipedia – Labour election performance since 1900-

http://tinyurl.com/yah9avb

http://www.oikonea.org/component/content/article/46-administrationsine ffektivitet/121-uk-42-ville-gerne-udvandre-england-er-smadret.html

Med venlig hilsen

Mette

Posted: 11 februar 2010 - 21:58 - Svar

LDPC skrev:

“Men forudsætningen for at “overleve i fremtiden” er jo netop at de nationale hensyn bliver tilgodeset, så denne modsætning bider sig selv i halen”

Nej, så enkelt er det bestemt ikke. Jeg forudser desværre et Europa med samme problemer som i folkevandringstiden.Det nationale er en beskyttelse men ikke en forudsætning for liv og overlevelse, og EU har undermineret det nationale.

“Får Hans Skov Christensen og Niels Voss deres liberale vilje, vil tilslutning til den frihed de lever af blive undermineret af manglende screening for demokratisk sindelag og vilje/evne til assimilation hos de tilvandrere de sukker og sukker efter.”

Nuvel, det forholder sig faktisk sådan, at den ene af dem, som jeg tænkte på, blev forsøgt headhuntet af Hans Skov Christensen og sagde nej. Han er ikke så stor en mand, som du måske tror. Niels Foss havde i mange år ferielejlighed ved siden af vores, og ærligt talt, det er heller ikke fra den kant, dynamikken i det nuværende erhvervsliv flyder. Han er dronningens mand, man interesserer sig for Billed Bladet m.m.

“Det liberale overlever ikke i mødet med frembrusende, assertiv uliberal kultur. Kan du mindes at have set de to herrer udtrykke forståelse for at kultur og religion hos deres importerede arbejdskraft kan underminere forudsætningen for deres industris eksistens? Jeg kan ikke”

De tegner ikke det liberale erhvervsliv, der når det er godt, netop er karakteriseret ved sin forandringsevne.

“De travle mennesker du taler om er måske i højere grad blinde eller kortsynede, end de er kloge og pragmatiske”

Jamen, så siger vi det. Den ene har nu for nylig været tæt på ansættelse af lejesoldater.

Leave a Comment