21
apr
Seneste opdatering: 21/4-10 kl. 1349
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

– “Det kulturelle selvhad har ført til en kulturrelativisme, der ifølge Støvring er en form for nihilisme.Han citerer og nævner navne for at dokumentere sine påstande. Han generaliserer gerne, men argumentet er netop, at uden generaliseringer om nationalkarakter og kulturelle særpræg er det umuligt at føre en debat. Og debat føres der virkelig i denne saftige sag om de vigtigste samfundsspørgsmål i vor tid. Det forløsende er, at den meget konkrete nutidsdebat bliver sat ind i historiske rammer, som kan diskuteres, men som altid er interessante. Blot et enkelt lille eksempel, hvor Støvring forklarer, hvorfor denne elite blev kulturrelativistisk:

»Det tyvende århundredes kommunistiske og nazistiske tragedier har lært vesterlændinge at blive relativister. Dengang troede man for meget på de store ideologier. Men i dag tror mange slet ikke på noget og tør ikke forsvare noget som helst.«
Med sin nationalkonservative tilgang er Støvring ikke blot ude efter venstreorienterede, modernister, konstruktivister, men også borgerlige kampfæller som de liberale, der også vil opløse fællesskabet til fordel for individuelle rettigheder. Men hovedmålet er de tilhængere af islamisme, der trænger sig på med krav om særrettigheder og hvis villighed til at indordne sig dansk kultur og lade sig integrere ifølge Kasper Støvring er meget begrænset. Støvring er kulturforkæmper. Han afviser, at det er økonomien, demokratiet eller andre kræfter i vort samfund, der er afgørende for sammenhængskraften. Nej, det er kulturen, der også har skabt grundlaget for demokratiet. Bent Blüdnikow: Kulturen binder danskerne sammen, Kasper Støvring i Deadline, fra min. 20:00. – og bedst som vi taler om kapitulerende relativister: Tre professorer for sharia og Leder: Dansk lov og sharia, og om liberalisterne skriver Kai Sørlander i dagens kronik i JP En tankeløs tænketank:

Forstår vi ikke de helt grundlæggende kulturelle sammenhænge, så kører vi galt. Som Cepos, der tror, at liberale frihedsrettigheder trues mere af en progressiv skatteskala end af en religiøs lovgivning.

Nåde for Vorbasse-forbryderne?

En udvisning til Irak vil være den visse død for fire unge irakiske mænd, der er dømt til fængselsstraf og udvisning for gruppevoldtægt af en 14-årige pige.Sådan lød budskabet fra deres advokater, da de mandag i Højesteret fik en sidste chance for at overbevise de danske domstole om, at to år og ni måneders fængsel er rigelig straf til deres unge klienter.

Voldtaget af alle fire: I sommeren 2008 mødte de fire mænd den 14-årige pige på det årlige Vorbasse Marked ved Billund. Mødet mellem de unge mennesker endte med, at pigen blev voldtaget af alle fire mænd. Først blev mændene, der i dag er 18, 19, 21 og 23 år idømt fængselsstraffe og betingede udvisninger i byretten, men Vestre Landsret valgte i august at omstøde dommen, så alle de unge irakere skulle udvises af Danmark.»Det er åbenbart, at min klient ikke har en chance for at klare sig, hvis han bliver udvist til Irak,« sagde Henrik Dupont Jørgensen, der er forsvarer for den 21-årige, under sin procedure i Højesteret. Alle advokater understregede i retten, at deres klienter hverken har slægtninge eller venner i hjemlandet, ligesom de er dybt afhængige af deres familier, som opholder sig i Danmark. (JP 20 april, Advokater frygter for udviste irakeres liv, ikke online)

Det kommer selvfølgelig ikke helt uventet, forsvarere skal appelere, men hensynet til offeret må veje betydeligt tungere. Hun var kun fyldt 14 to uger inden. Man bør genopfriske hvor grov og alvorlig sagen var for det barn de skændede. Hun blev voldtaget oralt, analt og vaginalt: JydskeVestkysten Varde: Grådkvalt mor vidnede for sin datter i voldtægtssag. “Hun har været til 27 psykologsamtaler og skal videre til psykiatrisk udredning. Den nu 15-årige pige lider i dag af posttraumatisk stresssyndrom. Samtidig har hun fået diagnosen stærk depression. Hun har det meget skidt.” De må have forbrugt deres kredit i Danmark. Højesteret kan kun afsige én acceptabel kendelse den 29 april. (Februar 2009: De fire irakiske mænd, som har været for retten for grov gruppevoldtægt mod 14-årig pige under markedet i VorbasseVoldsom tumult i retssalen i Kolding efter at dommen var afsagt.)

S: Lidt sen erkendelse

Det er banalt, men det er jo sagen i en nøddeskal: Nej, man kan ikke gardere sig mod idioter som disse når de først har fået ophold her. Nej, der er heller ikke nogen måde man kunne frascreene folk med disse holdninger før udstedelse af opholdstilladelse – og den blotte tanke om holdningsscreening er jo i øvrigt politisk utænkelig. Men jo, man kunne have garderet sig ved på forhånd at have vurderet risikoen for fred og ‘sammenhængskraft’ uacceptabelt stor for danskerne – og have sorteret blandt verdens trængende med dette som vigtigste hensyn (LFPC).

En nyoprettet Facebook-gruppe hylder palæstinenseren Wissam Freijeh, som nytårsaftensdag 2008 skød og sårede to israelere i Rosengårdcentret i Odense. På Facebook-gruppen beskrives Freijeh, der i januar blev idømt 10 års fængsel for drabsforsøg, blandt andet som en ‘modig mand’, ‘en rigtig mand’, ‘en mand med nosser’ og én, ‘man ser op til’.

Facebook-gruppen blev oprettet den 22. marts og har indtil videre over 200 medlemmer. En stor del er fra det palæstinensiske miljø i Vollsmose, hvor Wissam Freijeh selv er fra, skriver Fyens Stiftstidende.[…]

– Det er meget ubehagelig læsning, når man omtaler en koldblodig forbryder, på en måde, som animerer andre, siger Peter Skaarup, MF’er for Dansk Folkeparti og formand for retsudvalget.

Det afvises af den socialdemokratiske retsordfører, Karen Hækkerup. – Jeg tager kraftigt afstand fra gruppen, men man kan altså ikke gardere sig mod idioter, siger hun. Pistolmand hyldes på Facebook

“Jag är inte rabiat. Jag äter pizza”

Anmeldelse: Jag är inte rabiat. Jag äter pizza, Med ryggen mot omvärlden, kapitel Ur Niklas Orrenius bok om Sverigedemokraterna. Som man ser på bogomslaget associeres SD kraftigt til Sydsverige. Skånske farver og skånske kornmarker med gårde i dansk stil, men nu bliver Sverige faktisk tættere befolket jo længere man kommer sydpå. Mälerdalen er ikke befolkningsmæssigt repræsentativ for landet. Fra min. 3:40 omtales Ian Wachtmeister: ”Rebellerna – en historiebok om Ian Wachtmeister”. Det er også idag Erik Meier Carlsens bog “Folkhemspopulismen” udkommer. Når Orrenius anklages for at være for venlig overfor SD, tør man ikke tænke på hvad Meier  Carlsen vil blive. De  omtales begge i programmet fra minut 7:00. -tilmed meget ærligt og hæderligt. Anbefales.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 21 april 2010 - 08:01 - Svar

CEPOS ser jeg mere som opstået på baggrund af ønsket hos nogle om en mindre stat end havende i udgangpunkterne med frihedsrettigheder at gøre.

Ytringsfriheden havde eksempelvis i min tolkning friere forhold under enevælden 1770-71 end i senere tider hvor borgerlige eller liberale frihedsrettigheder af somme prises, dette er venligst at opfatte som forsøg på skildring af en historisk kulturel sammenhæng, hvorunder en frihed som ytringsfrihed under enevælden kunne være overordentlig fri, samtidigt med styret som sådan var at karakterisere som enevælde eller rent – diktatur.,

Nielsen

Posted: 21 april 2010 - 09:45 - Svar

Ja kunne vi dog blive fri for islamisk kultur, ville vores land igen blive værd at leve i.

Liva

Posted: 21 april 2010 - 10:26 - Svar

Det må jeg sige, Støvring gør det godt.

Emeritus

Posted: 21 april 2010 - 12:18 - Svar

Ros til Snaphanen for den fine og ordknappe præsentation af Kasper Støvring.

Med venlig hilsen

steen

Posted: 21 april 2010 - 12:35 - Svar

@ Emeritus – du skal sørme ikke rose os for Blüdnikows ord. Det er af tekniske grunde de ikke står med den normale grå farve.

JensH

Posted: 21 april 2010 - 12:42 - Svar

Det ville være en skandale hvis disse 4 Irakiske pædofile voldtægtforbrydere ikke blev udvist efter endt afsoning.

steen

Posted: 21 april 2010 - 12:52 - Svar

@ Jens: dette bliver forhåbentlig afgørende:

De fire irakiske mænd har alle kun boet i Danmark i en begrænset årrække og ingen af dem er kommet hertil som små børn. Desuden har de et begrænset kendskab til det danske sprog og uddannelsessystem. Sammenholdt med forbrydelsens grovhed mener anklageren, at der derfor ikke kan være tvivl om, at de skal udvises.Der bliver afsagt dom i sagen den 29. april

»Det er åbenbart, at min klient ikke har en chance for at klare sig, hvis han bliver udvist til Irak,« sagde Henrik Dupont Jørgensen, der er forsvarer for den 21-årige, under sin procedure i Højesteret.Alle advokater understregede i retten, at deres klienter hverken har slægtninge eller venner i hjemlandet, ligesom de er dybt afhængige af deres familier, som opholder sig i Danmark.

det sidste er mildt sagt ikke sandt:

Abdullaziz Khazar Jebir har været i Danmark siden december 2005. Under retssagen havde han ofte brug for tolken. I Irak har han 27-29 halvsøskende, da faderen har tre koner.
“Ifølge psykologen befandt den anklagede sig på ”sinkestadiet”, var ”socialt debil” og under medicinering.”

Han må erklære nogen krig derhjemme i stedet for her.

JensH

Posted: 21 april 2010 - 13:36 - Svar

“Han må erklære nogen krig derhjemme i stedet for her.”

Lavede han det samme ‘stunt’ i hjemlandet så skulle han nok ikke regne med den samme bløde og nænsomme behandling han bliver ‘udsat for’ i det vattede Danske retssystem. Havde det været i hans hjemland, mon så ikke pigens familie ville have gjort kort proces med ham, og det hurtigere end Bjørn Elmquist kan sige “retssikkerhed”.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 21 april 2010 - 13:47 - Svar

Vorbasse-förbrytarna,

För att kunna verka som advokat måste man tydligen helt sakna samvete.

Om det inte räcker med 27-29 halvsyskon bör väl resten av klanbandet kunna göra dem sällskap. Det är kanske dags att börja använda gamla paragrafer om domstolstrots ?

Samma kalabalik uppstod i rättssalen i Landskrona när parkeringsplats-mördaren skulle omhäktas igår. Även här visade den åtalades släktingar sin tacksamhet mot sitt nya värdland och sina räddare i landsflyktens nöd:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hatskt-vid-forhandling-om-dodsdrama-p a-p-plats-1.1080280

Bjovulf

Posted: 21 april 2010 - 15:29 - Svar

“Professorerne” uddyber deres standpunkter her, Steen.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/363406:Danmark—Det-er-et-spoe rgsmaal-om-retfaerdighed-og-lighed-for-loven?page=1

Når man læser denne type totale nonsens og PK-fantasterier, så får sidder man uvilkårligt og leder efter noget at bide i, slå på eller
noget tungt at smide efter hunden, konen eller TV’er 😀 Hvad H. foregår der egentlig oppe i hovedet på disse “forskere”?!?!?
Her gik jeg ellers rundt og troede, at professor en beskyttet titel, men der gælder åbenbart helt andre regler på humaniora? 😉

Heldigvis er KD’s læsere mildt sagt uenige, og ministeren skal sandelig heller ikke nyde noget, så nu venter vi bare på, at de radigale kommer og fortæller os, at det er sådan en god ide … 😀
Her er vist en ekstremt sprængfarlig sag, der kan splitte oppositionen totalt og dermed få den til at tabe næste valg allerede nu,
så der er intet der er så galt, at det ikke er godt for noget.

JensH

Posted: 21 april 2010 - 16:08 - Svar

@Bjovulf

“så nu venter vi bare på, at de radigale kommer og fortæller os, at det er sådan en god ide … :-)”

Ja, det kan godt være ovenstående var ment som en joike, men helt urealistisk er det nu ikke at De Radikale kunne finde på at indtage en sådan vanvittig position. Da Marianne Jelved endnu var formand, og det var ‘in’ at være “Radi-cool”, da gav hun følgende bredside mod VK-regeringen i DR2’s Deadline:

“Vi kan da ikke have en regering, der regererer hen over hovedet på flertallet af eksperter”

Den lader vi lige stå et øjeblik……………

  Bjovulf

  Posted: 21 april 2010 - 17:58 - Svar

  Nja, det var nu mest ment som en sarkastisk bemærkning set i relation til deres tidligere stærkt negative
  “track record” på dette område 😉 Ja, de kunne netop finde på det! Havde man fortalt almindelige folk om
  dette fremtidige vanvid for bare 10-20 år siden, så ville de enten have nægtet at tro på en, have skraldgrinet
  eller have puttet en i stram spændetrøje og ringet efter den blå vogn i en vis fart 😉

  Så vi er skam helt enige – dette betændte område, som alle “eksperterne” pt. har så travlt
  med at belære os om helt har mistet betydning, ligger konstant klar som en kæmpe krudttønde
  lige neden under den pæne overflade, parat til at eksplodere ved den mindste lejlighed.

  Så jo, Marianne Jelved, det kan den faktisk – især hvis de såkaldte “eksperter” er fupmagere
  frelste fantaster og PK-tosser, der slet ikke kan se virkeligheden af bare multi-kulti-begejstring,
  som igen og igen tager og har taget grueligt fejl, fx. når de konstant belærer og belærte alle os
  “lavtuddannede”, “provinsielle”, “svagt begavede”, “fremmedfjendske”, “småracistiske”, “nazistiske”
  “Morten Korch”-læsende landsbytosser om “kulturberigelsens” velsignelser

  Sjovt nok er de lige pludselig helt holdt op med at bruge ordet “kulturberigelse” selv 😀 –
  måske var den kognitive dissonans alligevel blevet for stor, eller kunne tilhørerne bare ikke
  længere holde masken af bare grin? 🙂

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 21 april 2010 - 17:44 - Svar

@ Bjovulf,

“Hvad H. foregår der egentlig oppe i hovedet på disse “forskere”?!?!?”

Om du är, låt oss säga anarkist till exempel, och hatar det här samhället och verkligen vill krossa, krossa, KROSSA !!!!!, vad gör du då ? Ja, på 70-talet gick du ut på gatan och viftade med en röd flagga och bar på en skylt där det stod ‘KROSSA BORGARSTATEN !’. Men det visade sig ju så småningom att dessa “arroganta småborgare” inte lyssnade på dig och inte läste vad du skrev. Tja, vad fasen hittar man på då ? Jo, om man istället viftade med en vit flagga, kallade sig liberal, lade pannan synbart i djupa veck och sade bekymrat i TV-debatter och skrev på ledarsidorna och kultursidorna i tidningarna att “Vi måste riva murarna och främja friheten och rättvisan i världen. Vi måste låta alla få del av friheten och jämlikheten”, ja, då lyssnade man på dig, även om du fortsatte att tänka “krossa, krossa, KROSSA!”

Om du sedan vet att Muslimska Brödraskapet är lika fast beslutet som du själv att krossa det västerländska samhället, ja då ligger det ju nära till hands att börja jobba med dem. Om du hatar “den kapitalistiska borgarstaten” lika mycket som t.ex. medlemmarna i Blekingegadeligan eller Baader Meinhof-ligan, kan det t.o.m. ligga nära till hands att konvertera till islam eftersom det idag tycks vara den enda kraft som är stark nog att verkligen “krossa borgarstaten”.

Det allra bästa sättet att skada ett samhälle är ju inte att smälla en bomb här eller där, eller skjuta någon direktör då och då. Det var ju det Baader-Meinhof gjorde, och inte lyckades de resa massorna mot “kapitalistregimerna” inte. Nej, det bästa sättet att skada ett samhälle är ju att lyckas nå en position där man får inflytande, där man automatiskt får auktoritet och lyssnare, i en forskarroll, eller som journalist, eller t.o.m. präst eller biskop. Om man är några stycken som är tillräckligt centralt placerade och till att börja med inte avviker för långt från sanningen, ikläder sig rollen av oegennyttiga och upplysta språkrör för utsatta grupper, så kan man få igång en spiraleffekt som gör att man så småningom kan dominera hela samhällsdebatten och t.o.m. få med sig en massa människor som inte har en aning om vad det egentliga syftet, slutmålet, är. Jag menar: alla vill ju vara i det vinnande laget, särskilt om man är övertygad om att det också är den goda sidan, eller hur ?

Så kan t.ex. kulturjournalisterna istället för att själva skriva att vi måste införa sharialagar intervjua “forskare” som säger samma sak, men som möts med större förtroende eftersom de dels är en annan part och dessutom är forskare. Prästen i bandet kan ge sig in i debatten och hänvisa till forskningen om mänskliga rättigheter och iscensätta ett skådespel där “kyrkan upplåts som en fristad för flyktingar”, vilket givetvis ger upphov till bekymrade artiklar på ledar- och kultursidor… ja, och så fortsätter det, hela tiden med nya krav på förändringar, givetvis alltid till det bättre för alla utsatta och förföljda människor…

Ja, så går tiden och efter ett antal år är de våldsamma samhällsomstörtarna i majoritet och kan ta av sig masken och civilisationen står helt utan försvar.

  Bjovulf

  Posted: 21 april 2010 - 18:12 - Svar

  Ja, du har sikkert helt ret på mange områder – det er meget skræmmende,
  og helt utroligt at detet får lov at foregå – eller rettere – at vi tillader det. De
  benytter sig af, at folk generelt ikke ved, hvor galt det allerede /redan står til,
  og hvilke “fantastiske” multi-kulti-planer disse “eksperter” og såkaldte “journalister”
  har for vore engang så gode, fredelige og velfungerende samfund / samhällen.

Pk

Posted: 21 april 2010 - 18:03 - Svar

En minister bliver af en muslim på TV, næsten inkvisitorisk spurgt:”Hvad er demokrati”?
Ministeren går lidt istå, for der kan jo svares på mange måder.
Efter at have tænkt over det, her er svaret vi kan give på det spørgsmål.
Demokrati, det er det vi har og, som I vil fjerne for evigt.

Bjovulf

Posted: 21 april 2010 - 18:18 - Svar

BBC Radio 5 “Live” radiodebat om immigration !!!

Victoria is live in Luton with around 200 5 live listeners and invited representatives from Labour, Conservative, Lib Dem, BNP and UKIP to discuss the controversial issue of immigration.

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00s1vqt#p007gpqq

After the economy, immigration is the subject that’s most likely to influence the way you vote but with just three weeks to go until the general election, it’s barely got a mention from the main political parties. [!!!!!]

On our immigration panel is:

Phil Woolas – Labour’s Immigration Minister
James Brokenshire – Conservative spokesperson on Home Affairs
Tom Brake – Liberal Democrat spokesperson on Home Affairs
Simon Darby – Deputy Chairman of the BNP
Gerard Batten – UK Independence Party MEP, and UKIP spokesperson on immigration.

Emeritus

Posted: 21 april 2010 - 18:30 - Svar

Til Steen.

Beklager fejlen.

– – – – – – –

Morten Østergård var i øvrigt usædvanligt afdæmpet i konfrontationen med Kasper Støvring i Deadline igår. Det klædte både ham og den tabersag, især Det radikale Venstre er eksponent for sammen med dagbladet, Politiken – Redepissersegmentets multikulturelle utopi. Min salig mor udtrykte sig i andre lige så utvetydige vendinger, men en anelse mere gammeldags, når hun med dyb dobbeltfure mellem øjnene så på én og sagde:

“Det er en ond fugl, der SUDLER sin egen rede.”

Deadline opstillede på forhånd følgende åbne spørgsmål: ‘…er bogens kritik funderet i et nationalromantisk tilbageblik langt fra Danmark anno 2010?…’

Det har man jo lyst til at besvare med et ‘Ja, selvfølgelig’ – hvis ikke det voldsomme tempo i indvandringen, vi uforskyldt har måttet deltage i, bringes til ophør, så ender det med, at enhver nationalkonservativ i dette land må nøjes med nationalromantiske tilbageblik på en harmonisk tilstand, der var helt naturlig, før vi fik skabt helt unødvendige, for dette land unaturlige og ukontrollerbare multikulturelle Balkan- eller Libanon-tilstande.

Den dag, det sker, vil selv redepisserne ønske sig tilbage eller være fløjet et nyt sted, hvor de kan bygge rede i fred og ro. Fred kan ingen undvære. Men da fred opstår af noget harmonisk, vil der ikke gå lang tid, før de påny bliver redepissere.

Med venlig hilsen

Leave a Comment