27
maj
Seneste opdatering: 28/5-10 kl. 0035
31 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

London: “We will never give up … until you are subdued to the law of Sharia”. Sharia4Belgium/Muslim Rise were not allowed to protest in Brussels as planned, but their friends in the UK and Ireland showed us what we missed by protesting in front of the Belgian embassies in those countries. London: “We will never give up … until you are subdued to the law of Sharia” inkl video II.

I Holland ville De Telegraaf ikke lade Wilders anvende en tegning af Gregorius Neckshot. I Sydafrika undskylder bladet Mail and Guardian at have bragt en karikatur af tegneren Zapiro. Ordvalget lader til at være blevet en standarformular. Og genlæs evt. : Why the Peaceful Majority is Irrelevant. – I Tyskland er ZDF kommet på andre tanker og sender et interview med Kurt Westergaard i aften på Markus Lanz Show kl 23.15. Kurt Westergaard gæster ZDF.

Man ved at multikulturen er i vanskeligheder, når ….

… vi endnu en gang fra politisk hold ‘indtrængende’ bedes om at få øjnene op for islams vidunderlige verden. Denne gang fra ingen mindre end ‘den tyske Margaret Thatcher’. “Urged” er et usvigeligt stikord der afslører desperation. Og hvad er det så vi skal ‘lære’ om iflg. Frau Merkel? Undertvingelsen af kristne lande i de første århundreder? Omars Pagt om regler for dhimmier? Devshirme (dhimmi-)-systemet i østeuropæiske områder? Arabisk slavehandel med afrikanere? Millioner af dræbte hinduer? De fire store sunni-retsskolers fastholden af verdensherredømmet som mål? At den meget opblæste islamiske guldalder byggede på tyveri af opfindelser fra erobrede folk? At kristne og jøder levede som dhimmier i Cordoba?

Memo til Frau Merkel: Nogle af os bruger faktisk tid hver eneste dag på at lære om islam – og vi ved særdeles godt at det ikke er denne viden der tales om her. Det vi lærer på egen hånd er uønsket og tabubelagt viden. Det handler derimod om et ynkeligt, rådvildt fruentimmers fortvivlede appel om at rette ind af egen vilje, når nu alskens folkeopdragelse har vist sig at være spild af ufattelige ressourcer.

German Chancellor Angela Merkel urged Europeans Thursday to discover Islamic civilization as she gave a major speech on her view of the troubled ties between Islam and Christendom. She said Europeans had to get it into their heads that European intellectual leadership was not something set in stone.

‘We in Europe sometimes forget the fact that over many centuries, the Arab world was far ahead of us in science and the arts,’ she told told an audience in the Museum of Islamic Art in the Qatar capital, Doha, where many treasures of Islamic art are on display.

Europeans were generally not well informed about Islamic art and civilization, she added. […]

Når sølle 5% giver anledning til forkrampede forsøg på at få den tyske befolkning til at rette ind, hvad siger det så om en fremtid hvor procenten er højere?

Merkel heads a party, the Christian Democratic Union (CDU), which has been moving cautiously to engage with Islam and has been conducting government talks with the 5 per cent of German residents who are Muslim. […]

Memo II til Frau Merkel: Løgn og ønsketænkning skaber ikke den ønskede fremtid (LFPC).

Merkel said religious tolerance and freedom of opinion were important on both sides. […] Merkel urges Europeans to discover Islamic civilization

Berlin: Muslimske skoleelever må ikke bede offentligt i frikvartererne

Den højeste forvaltningsdomstol for Berlin-Brandenburg har forbudt en 16-årig muslimsk studerende at bede offentligt i frikvartererne.

Berlinerskoler kan nu forbyde en muslimske studerende at bede i skolen uden for religionsundervisningen. Dette blev besluttet af overforvaltningsdomstolen for Berlin-Brandenburg torsdag, der tilsidesatte dermed en lavere retsinstans´ kendelse. Til støtte for kendelsen gav man, at en begrænsning af religionsfriheden var begrundet i hensynet til beskyttelsen af andre forfatningsmæssige rettigheder. Disse kan dreje sig om andre elevers religionsfrihed i andre elever, forældres rettigheder og statens pædagogiske krav til skolen. En appel til Forbundsdomstolen er mulig.

Den konkrete sag drejer sig om en 16-årig muslim, som af en lokaldomstol havde fået lov til at bede en gang om dagen på Diesterweg-Gymnasiets grund. Denne beslutning ophævede dommerne af særligt hensyn til faren for “skolefreden.””Konflikten vil blive forværret hvis den muslimske bøn ikke er tilladt,” sagde Fitzner-Hildegard Steinmann, med henvisning til de mange religioner, der er repræsenteret på skolen.””Dette er en god dag for Berlins skoler ” sagde gymnasiets rektor skolelederen Brigitte Burchardt sagde om dommen. Muslimischer Schüler darf in der Pause nicht öffentlich beten. (Snaphanens oversættelse.)

Om enhjørninge og ulve i fåreklæder

Her er en helt konkret samfundsmæssig problemstilling som mange finder relevant: Vi har et politisk/religiøst trossystem, islam, hvis dogmatik kan fastslås er i erklæret modsætning til os og vores samfundsform. Dets udøvere er i større eller mindre grad i overensstemmelse med denne dogmatik. Da trossystemet tillader løgn og manipulation, taqiyya og kitman, i dets tjeneste, kan vi ikke umiddelbart sige at erklæringer om loyalitet over for demokratiet kan tages for gode varer. Og af dem der er oprigtige, kan vi ikke vide hvilken loyalitet de vil have i fremtiden eller under pres. Og de helt passive medlemmer vil glide i ét med de fjendtligtsindede, og derved komplicere problemet for os gennem enabling.

De troende er vitterligt en sammensat gruppe, men som antydet her er det ikke noget der i sig selv hjælper os en disse. Når det er en stående punchline i den akademiske verden at fastslå den endeløse mangfoldighed blandt muslimer som en pointe, har man altså ikke så meget som forholdt sig til det der er væsentligt for os. Se således det seneste beskæmmende eksempel på ph. d-candy floss jeg citerer fra i posten herunder. Dét der skulle forskes i skulle have truslen mod os som udgangspunkt. Reelt glider man imidlertid af og pludrer om mangfoldigheden. Spørgsmålet er kun om dette er bevidst, eller skyldes berøringsangst og kognitiv dissonans.

Som positivt modeksempel anbefales symposiet på Frontpage Magazine om jagten på enhjørningen ‘moderat islam’. Navnene til trods er Timothy Furnish, Tawfik Hamid, M. Zuhdi Jasser, M.D. og Robert Spencer ikke synderligt uenige. Det er svært at citere fra denne længere debat, her blot et perspektiv der går lidt i rette med Spencers fokus på retsskolernes dogmatik:

[…] To pigeon-hole many Muslims into one theological construct is misleading given the lack of any Islamic mandate for a “Church” which communicates or excommunicates Sunni members. Many of the sects Tim describes have this type of regimented circumscribed Islam with fealty to their leaders that gives the sect’s thought leaders better control on the central message. However, most Sunnis I know (non-Islamists) do not have such a fealty to any specific imam or school and are profoundly decentralized.

Now certainly the Wahhabis and Salafists of the world practice takfir (defining who is and who is not Muslim) in an effort to control “membership” and ideology in the faith community. However, we, as anti-Islamists reject takfir and will not give up the domain of Islam to Islamists. […] Symposium: The World’s Most Wanted: A “Moderate Islam”

Jeg anbefaler at man læser debatten med disse spørgsmål i baghovedet: Er dette nogen hjælp i kampen for vores frihed? Hvordan skelner man de moderate individer fra de rettroende? Ligegyldigt hvordan man vender og drejer dette, vil situationen nogensinde kunne siges at være fuldt så god som dengang islam ingen rolle spillede? (LFPC)

Times Square-bombemanden i telefonisk kontakt med jihadi-officer

Og næppe for at få gode råd om den tvangsauktion som gode mennesker håbede kunne forklare udåden. Der vil ikke tegne sig en learning curve for det utal af lignende sager der vil komme. Dynamikken vil ikke hedde forsøg på at forstå handlingerne med henblik på egen og samfundets sikkerhed, men derimod kreative forsøg på at udskyde ubehagelig erkendelse (LFPC).

Pakistani and US sources say there is evidence that mobile phone calls were exchanged between Major Adnan Ejaz and the suspected would-be bomber, Faisal Shahzad, who was arrested on May 3 as he attempted to fly out of New York.

A Pakistani law enforcement sources said that the major had mobile phone contact with Shahzad on the day of the attempted bombing, including one conversation at the same time the bomber was allegedly parking his car loaded with propane tanks and explosives. […] Times Square bomb plot: Pakistani Army major arrested

5. 937 anmeldte voldtægter – 617 ord i Riksdagens spørgetid

Det er ni en halv voldtægt  pr. ord, og hvilke ord fra næringsminister Maud Olofsson. Spørgeren er fra Ørebro, hvor der har været et dusin upklarede voldtægter og forsøg de seneste måneder:

Anf. 73 EVA-LENA JANSSON (s):

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till regeringens företrädare, som i det här fallet är Maud Olofsson.
Förra året anmäldes 6 000 våldtäkter i Sverige, 250 ledde till åtal. Detta är naturligtvis ganska bekymmersamt. Vi talar här i riksdagen ganska mycket om den personliga integriteten. Men den kroppsliga integriteten för många kvinnor och flickor kränks varje år utan att det leder till någon som helst rättslig åtgärd.
Min fråga till regeringen är: Vad tänker regeringen göra åt detta? Hade 6 000 personer utsatts för någonting annat, till exempel en trafikolycka, hade vi haft en haverikommission.

Anf. 74 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c):

Fru talman! Tack för frågan! Tyvärr är inte detta någon ny information, utan det pågår dagligdags.
När vi tillträdde lovade vi en handlingsplan om mäns våld mot kvinnor, och den har vi levererat. Där har vi en hel rad av åtgärder för att möta den här problematiken. Det gäller att stärka polisens möjligheter att undersöka mäns våld mot kvinnor, det vill säga när kvinnor blir misshandlade.
Vad det handlar om väldigt ofta, säger polisen själv, är att dokumentera när brottet har skett så att man har tillräckligt på fötterna när man kommer till domstol. Här pågår ett förbättringsarbete inom polisväsendet med utbildning och annat. Samma sak är det med rättsväsendet. Det är också en utbildningsinsats som måste göras för att stärka kunskapen på det här området så att det blir lättare att lagföra dem som behöver bli lagförda.
Beträffande dem som våldtar gäller det att sätta in resurser så att de inte gör det igen, eftersom en del återkommer. Det finns anledning att öka insatserna på det området.

Anf. 75 EVA-LENA JANSSON (s):

Fru talman! I Andrakammarsalen pågår just nu ett seminarium om våldtäkter som anordnats av S-kvinnor. Olga Persson från Alla Kvinnors Hus redovisade bland annat att trots att kvinnor anmäler våldtäkt använder man sig inte av det kit som man har tagit fram för att undersöka och se till att säkra bevis. Det ligger massor av kit för att kunna användas, men man gör det inte. Det är en del av detta att man inte går vidare mot åtal.
Jag var inne på det tidigare. Man tillsätter en haverikommission när det skett en flygolycka. Här är det 6 000 personer som anmäler att de utsatts för våldtäkt. Det borde leda till en granskningskommission eller haverikommission av något slag. Det är uppenbart att det inte räcker med att anmäla, eftersom det bara är 250 fall som leder till åtal.
Jag inser att vi inte har olika uppfattning politiskt i den här frågan. Men det är viktigt att komma till slutsatser så att dessa kvinnor kan känna att de får en rättsprocess i det här fallen.

Anf. 76 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c):

Fru talman! Det är fruktansvärt och avskyvärt. Jag var personligen mycket engagerad i att det under denna mandatperiod skulle komma fram en handlingsplan om mäns våld mot kvinnor.
Som jag sade har vi ett antal åtgärder som vi har satt in inte minst för att öka underlaget i de undersökningar som poliserna ska göra. Det av avgörande för att man sedan ska kunna gå till domstol.
Om det inte används måste vi följa upp och se till det används. Men nu finns en rad åtgärder för att förstärka, och vi är beredda att göra mer om det krävs. Det ska inte accepteras i vårt samhälle. Det ska inte tillåtas en enda kränkning.
Vi måste vara extremt tydliga från det politiska systemet och använda de rättsliga resurser vi har för att stävja detta. Vi har gjort en massa saker. Vi är beredda att göra mer om det skulle krävas.
Vi är också beredda att se till att de åtgärder vi har satt in följs upp inom polisväsendet och rättsväsendet men också när det gäller att ta hand om dem som våldtar.

7 § Frågestund i Riksdagen 27 maj, Utredningen av våldtäkter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Victor

Posted: 27 maj 2010 - 19:19 - Svar

For de af jer, som kan forstå Adolfs og Bests modersmål:

En lille fugl har fortalt mig, at Kurt Westergaard i aften skal diskutere sine blasfemiske tegninger med en imam på ZDF.

23.15 i programmet Markus Lanz.

Victor

Posted: 27 maj 2010 - 19:20 - Svar

Glemte at sige – helt sikkert er det ikke.

Henrik Petersen

Posted: 27 maj 2010 - 19:45 - Svar

Nogle vil nok undre sig over, at der overhovedet findes en muslim på et tysk gymnasium: Forklaringen er selvfølgelig, at et tysk gymnasium ikke – som i DK – er en overbygning på grundskolen, men en del af denne for en del af eleverne. Man kan derfor godt gå i gymnasiet som 13-årig i Tyskland, hvilket ikke kan lade sig gøre i DK.

I øvrigt er muslimer på videregående uddannelser i Tyskland lige så hyppige som Enhjørninger……

Sune

Posted: 27 maj 2010 - 20:10 - Svar

«Wenn ich schon das Wort Scharia höre, entsichere ich meine Pistole!»

I ved hvem talemåden er hugget og omskrevet fra..!

Johansen

Posted: 27 maj 2010 - 20:16 - Svar

De vederstyggelige sharia-tilhængere hører ikke hjemme i Belgien, men i et islamisk teokrati i Mellemøsten.
Føj for nogle klamme opfordringer på deres skilte.

Sune

Posted: 27 maj 2010 - 20:41 - Svar

ZDF 23.15 – som Viktor omtaler ovenfor:

ZDF omtale af aftenes udsendelse:

Markus Lanz

Kurt Westergaard
Als der dänische Karikaturist Kurt Westergaard im Herbst 2005 seine Zeichnung bei der Tageszeitung “Jylland Posten” abgibt, ahnt er nicht, welches Ausmaß dieser Auftrag mit sich bringen wird. Von ihm stammt die berühmte Mohammed – Karikatur (Mohammed, mit einer Bombe als Turban).

Die Zeichnung erschüttert die Beziehungen Dänemarks zur islamischen Welt, bringt die Pressefreiheit in Bedrängnis und entfacht den Kulturkampf zwischen der westlichen und der islamischen Welt.

Auch Kurt Westergaard selbst bleibt von diesen Unruhen nicht verschont: Ein Kopfgeld von angeblich mehreren Millionen Dollar wird auf ihn ausgesetzt. Im November 2007 vereitelt der dänische Polizeigeheimdienst einen Mordanschlag auf ihn – seitdem steht Westergaard unter massivem Polizeischutz und muss ständig den Wohnort wechseln. Als er am Neujahrsmorgen 2010 ausnahmsweise im eigenen Haus in Aarhus ist, kommt ein Angreifer mit einer Axt. “Hier kommt Mohammed” brüllt der Eindringling. Westergaard kann sich retten.

Bei Markus Lanz spricht Kurt Westergaard darüber, wie er mit der ständigen Angst lebt und erklärt, ob er heute noch einmal genauso handeln würde.

(kan oversættes via http://www.translate.google.com – af de mindre tysk kyndige…)

Sune

Posted: 27 maj 2010 - 20:51 - Svar

Ach..! Victor – Nicht Viktor – Entschuldigung..!

  Victor

  Posted: 27 maj 2010 - 21:25 - Svar

  De nada.

   Sune

   Posted: 27 maj 2010 - 21:47 - Svar

   Merci..!

Pk

Posted: 27 maj 2010 - 21:00 - Svar

Hej Snaphane.
Kan du hjælpe mig?
Læser en linie på en svensk blog om 16-årige Beatrice i Vesterås, som
blev stenet til døde??
Hvad sker der ? ER en ung svensk pige blevet stenet til døde?
DET er da løgn eller hur?

steen

Posted: 27 maj 2010 - 21:32 - Svar

PK: Ja, Beatrice “Bea” – det var mordet i starten af maj Også her.

Pk

Posted: 27 maj 2010 - 21:39 - Svar

Tak Steen . Ved man i Sverige, at hun blev stenet??
Ved du noget om det, eller måske een kan få oplysning fra en læser fra Sverige?

PK: Har du et link til den “stening” ? Såvidt jeg ved, blev hun dræbt med “stump vold” – muligvis fra en sten. Det er ikke præcis en stening i min bog. Det er jo desværre allerede en del mord siden, så jeg har det ikke præsent.

Hans Jensen

Posted: 27 maj 2010 - 23:24 - Svar

“Det er en del mord siden!” Der er gået knap en måned. Da det var på det værste i Hisingen med en skudepisode om dagen, udtalte en svensk betjent “Det er ikke så galt, i Stockholm har de 2 skudepisoder om dagen”.

Nu ændrer de den svenske grundlov, så Sverige ligger pivåbent. Vi må have den klap i broen, opsige pasunionen og genindføre grænsekontrollen.

  steen

  Posted: 28 maj 2010 - 00:04 - Svar

  Hans: Et samfund må forsvare sig. Nu fører “mild vold” alene til udvisning fra Danmark. Det er ikke et sekund for tidligt at bide fra sig, så det kan mærkes. Hvem vil ha et land (SVerige) med over 86.000 (anmeldte) grove voldsoverfald om året ?

  I Sverige har en irakers voldtægt af et tiårigt barn, lige givet omtrent samme straf !!!!

  18-årig udvises for vold

  :Odense–18-aarig-udvises-for-vold
  For første gang i Danmark bliver en ung mand nu udvist for vold. Det sker i en sag fra Odense
  Odense: Med en historisk dom i Østre Landsret i Odense kan en 18-årig dansk-irakisk mand nu se frem til at skulle udvises af landet for en dom for vold.

  Det vil ske inden årets udgang, når han har afsonet det sidste af sin fællesstraf på ni måneders fængsel.

  I byretten i Odense blev han i april ellers dømt for gadevold, men frifundet for udvisning med dommerstemmerne to mod en. Men i landsretten var der i går ingen tvivl, da alle seks dommere valget at udvise med et efterfølgende indrejseforbud de næste seks år.

  Den 18-åriges forsvarer, advokat Hanne Sehested er chokeret over afgørelsen.

  – Jeg er meget overrasket. Det er første gang, man udviser nogen med henvisning til en dom efter den milde voldsbestemmelse, siger Hanne Sehested, der allerede efter dommen talte med sin klient om at søge Procesbevillingsnævnet om lov til at få sagen indbragt for Højesteret.

  Helt efter loven
  Og mens Sehested og ikke mindst den 18-årige var chokeret over udsigten til en udvisning til Irak, så var anklager, statsadvokatassessor Anders Raagard tilfreds.
  – Det er en dom, der er helt i overensstemmelse med det forarbejde, der er gjort til loven, sagde Anders Raagard.
  Sidste sommer blev reglerne om udvisning strammet, så domme efter den milde voldsparagraf nu også kan resultere i en udvisning.
  Dommen fra landsretten i Odense er så unik, at blandt andre Rigsadvokaten har bedt om at få den til gennemsyn, når den foreligger på skrift.
  Den 18-årige havde i forvejen en betinget udvisning hængende over hovedet fra en dom for gaderøveri, han deltog i som 15-årig i 2007.
  – Den sidste dom var en tæt-på afgørelse, og man kan ikke få flere afgørelser, der løfter pegefingeren, og derfor er vi enige om udvisning, lød det fra retsformand og landsretsdommer Gunst Andersen, da han afsagde dommen.

  Fyens dk

   Victor

   Posted: 28 maj 2010 - 09:32 - Svar

   Steen – citat fra artikeln:

   “en 18-årig dansk-irakisk mand “.

   Duh, som amerikanerne siger. Når han kan udvises, så er kongeriget Danmarks aktier i ungersvenden, vel ret små.

   Gunnar Biering

   Posted: 28 maj 2010 - 10:09 - Svar

   Hvis denne dom bliver stående, er retshåndhævelsen endelig ved at være på linie med – tror jeg – folkeflertallets retsfølelse. Det tog så en 30 år. I de gode gamle dage havde Fremmedpolitiet ekspederet ham ud af landet administrativt.

   Men – hvad sker der om 6 år? Forbryderen kan vel ikke komme tilbage til landet til den tid?

peerpede

Posted: 27 maj 2010 - 23:34 - Svar

Det är bortom all tvivel att muslimer kan ställa till en massa problem, men att tro dessa ofta inavlade människor kan styra upp något gemensamt, bygga ett samhälle eller ta över Europa, är nog att tillägna dessa människor förmåga de inte har.
Människor där vilar i en tro där säger jorden är platt och dessutom på grund av religiösa dogmer inte tillåts bilda sig, forska och utveckla kritiska tänkande, blir aldrig annat än ett kapitel i människans utveckling, även det likt vår Europeiska inkvisition blir en mörk och blodig affär innan vi har gjort upp med eländet och fortsätter utvecklingen.

  Peter Andersen

  Posted: 28 maj 2010 - 10:50 - Svar

  Så sandt! Men de kan gi’ os en hel del problemer, inden både De og Vi når frem til den konklusion…

Vivi Andersen

Posted: 28 maj 2010 - 13:00 - Svar

Peerpede

Det er også den konklussion jeg er kommet frem til gennem 5-6 års studie af ideologiens tekster og dens historie.

De nuværende arabisk-islamiske lande giver heller ikke noget som helst indtryk af, at muslimer evner at få deres lande og områder til at fungere på en efter vestlig opfattelse vellykket måde.

Hvad der også er temmelig forklarende er selve islams historie.

Det de rettroende har været rimelig gode til var at føre fysisk JIHAD mod deres omverden.

De metoder de tager i anvendelse i nutidens JIHAD, som er i fuld sving mod de vestlige lande, er ganske anderledes.

Og det må siges, at arabernes/muslimernes evner som kreilere, købmænd, kommer til deres ret i mange af disse nutidens metoder.

Men vesterlændingene har udvist en form for Hybris i anskuelsen af os selv – idet vi simpelthen ikke har troet det muligt at muslimer kunne “overkomme” os !

Araberne-muslimerne har gennem mange år haft The Muslim Brotherhood til at lede sig.

Og de folk har, hvad vi selv forlængst selv skulle have gjort i forhold til Islam og Allahs Slaver, bl.a. sat sig grundigt ind i hvordan de vestlige systemer fungere, hvordan vesterlændinge psykologisk er skruet sammen osv..

VI har IKKE fundet det nødvendigt at finde ud af HVEM det er der tilvandre vores lande !

Og den efterladenhed bliver vi straffet for !

Vivi Andersen

Posted: 28 maj 2010 - 13:11 - Svar

Glemte at skrive, at jeg ikke tror på det på sigt vil lykkes dem at overtage, erobre, de vestlige lande.

Men hold da op hvor de kan nå at lave megen ravage – hvis vi ikke snart for stoppet dem !

Vi skal have tvunget vores politikere, EU-politikerne som de hjemlige, til at sætte et 100% stop for al yderliger tilvandring til Europa fra de arabisk-islamiske lande.

Og vi skal IKKE acceptere EUs afsindige plan om at lukke 50+ millioner mandlige, sorte, muslimske afrikanere ind i de eruopæiske lande + naturligvis deres familier som de vil kræve at blive familiesammenført med i Europa !

Det er vildt forrykte planer – og jeg aner ikke hvor langt fremme EU er med disse .

Men de startede med et kontor i Mali og hvorvidt der ER blevet etableret flere kontorer i andre afrikanske lande, hvilket var EUs plan……

Fortæl mig hvad vi skal stille op med alle de mange uuddannede mennesker ?

Gunnar Biering

Posted: 28 maj 2010 - 13:44 - Svar

Forleden ryddede jeg nødtvungent lidt op i mine reoler og faldt da over nogle indlæg, jeg havde sakset fra Berlingske Tidende i 2001, skrevet af professor Niels Thomsen. Det første var et indlæg fra 13. oktober 2001 om “Ytringsfriheden til revision”, det andet var en kronik fra 24. november 2001 om “Stands folkevandringen”.
Det er slående, hvor relevante de begge er. Han taler bl.a. om social kapital, og tonen er saglig, men direkte. (Jeg ved ikke, om artiklerne findes elektronisk – i så fald kunne redaktørerne overveje at linke til dem.)
Min pointe er, at den debat, vi fører her i dag, faktisk blev startet allerede i 80’erne og 90’erne af nogen personer, som vi skylder stor tak – det har næppe altid været sjovt at være historieprofessor på Københavns Universitet dengang med Niels Thomsens holdninger. Men han og andre som ham lagde grunden til systemskiftet ved valget i 2001.

Professor Thomsen, som jeg iøvrigt kun kender fra medierne, bliver 80 år i år. Jeg indstiller ham hermed til Snaphanens Hæderspris!

steen

Posted: 28 maj 2010 - 14:17 - Svar

@ Gunnar Biering: Jeg husker udmærket professor Niels Thomsen. Tak fordi du mindede mig om ham. Hans “Stands folkevandringen” fra 2001 er online

Kronik: Vi har ingen pligt til – og slet ingen gavn af – at tillade en folkevandring til Europa, der radikalt ændrer befolkningssammensætningen og europæisk kultur. Fredag den 23. november 2001, 22:30

Vi prøver at danne os et overblik over hans artikler. Måske vi kunne få lov at lægge dem online i en pdf ?

En pris – det må jeg vist vende tilbage til lidt senere.

  Gunnar Biering

  Posted: 28 maj 2010 - 15:05 - Svar

  Tak for svar og link, Steen, det var det, jeg havde håbet på.

  Tilbage står spørgsmålet: Når Niels Thomsen og mange andre kvalificerede, seriøse personer har fremlagt disse synspunkter så tidligt og så overbevisende – hvorfor har der så ikke været større respons hos resten af befolkningen, incl. magthaverne?

  Guds mølle maler i sandhed langsomt! Nå, måske skal livet ikke være så nemt og problemfrit – I har selv været inde på noget i den retning.

  Et eksempel er villa Belvedere i Helsingør. Hvorfor genindfører man ikke husvildeboliger af beskeden standard til den slags tilfælde? Eva Gredals epoke er forbi.

Peter Buch

Posted: 28 maj 2010 - 14:51 - Svar

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_hi storie/Danske_historikere/Niels_Thomsen
Jeg var ( aktiv ) historiestuderende 1984- omkring 1991, hr. Thomsen var da – blandt nogle- kendt som en yderst kompetent forsker og en underviser med høje krav til de studerende, jeg havde dog ham aldrig selv.

Emeritus

Posted: 29 maj 2010 - 11:08 - Svar

‘…Berlinerskoler kan nu forbyde en muslimske studerende at bede i skolen uden for religionsundervisningen…’

Godt så…

Carsten Bjerg fra Grundfos er citeret for at mene: ‘Det er helt rigtigt med et eftersyn af den danske folkeskole. Nu håber jeg blot, at det fører til mere leg og læring frem for flere afrapporteringer og pointssystemer’.

Siden den blå betænkning, der kom som en åbenbaring og et ægte paradigmeskift i den danske Folkeskole, er der løbet meget kloakvand i stranden siden.

Uanset paradigmet af 1958 møder skoleeleven i sin skoletid intet, der med gensyn til abstraktionsniveau, kommer til at ligge på et højere niveau end indlæringen af 38 tegn. Det er ret beset ubegribeligt, at 28 tegn renset for indhold og som ren funktion kan føre frem til en tegnindkapslet forestillingsverden, som kan foldes ud i Shakespeares sonetter, musikkens librettoer og alverdens litteratur. 28 tilsyneladende meningsløse, tomme tegn! Parallelt hermed skal skoleeleven ud fra ti andre tomme tegn lære noget så abstrakt som at regne ved hjælp af disse andre ti tomme tegn som intet udtrykker i sig selv. Det eneste barnet ser er kruseduller. Men den færdige hjernepræstation, at kunne lære BÅDE at læse og regne på den baggrund er nærmest monumentalt ufatteligt. CB glemmer, hvor vanskelig en opgave, kvalitet i læringen er, hvordan den opnås og hvor meget sværere det er blevet at undervise. I dag er paradigmet stadig baseret på den blå betænkning nærmest en klods om benet på underviseren. Som så meget andet, var der engang tale om frisætning af energier. Opgangstider. Så fulgte den første katastrofe for undervisningens kvalitet. Kvinderne strømmede ud på arbejdsmarkedet og efterlod lektielæsningen hjemme på historiens losseplads. Det var så noget, lærerne fra de store årgange måtte finde løsninger på, og som de troede, de sagtens kunne klare. Faldet i fertiliteten skabte grundlag for individualiseret undervisning og små klassekvotienter. Det rådede for en tid bod på en del. Men holdningen til det at kunne noget kom i miskredit ikke kun på Københavns Universitet og RUC – desværre til fordel for vulgærmarxistisk tænkning, men ramte også Folkeskolen. Folkeskolen har været ideologisk ramt på kvaliteten lige siden. I Folkeskolen er korporlig afstraffelse for længst afskaffet. Mænd med hår på brystet flygtede i samme periode vel mest af alle mulige andre grunde ud af skolesystemet. Men de små-marxistiske Råpil-typer blev tilbage og snakkede flertallet og de toneangivende efter munden. Et feminint modtræk mod de mere og mere uregerlige drenge, der savnede rollemodeller, var bydende nødvendigt. Rigtige mænd, med ringe unisex-kvaliteter og tilsvarende høj, faglig kompetence og mentalitet til at gennemføre personlige kvalitetskrav både hos børn og forældre, var der efterhånden ikke mange af. Gennem alt for mange år forsøgte nogle af de kvinder, der forlangte ro i klassen, sig med den ulidelige, strukturerede undervisning, hvor lærerinder, ofte flere ad gangen italesatte alle konflikter med drenge på en måde, som afslørede, at de overhovedet ikke forstod, den dreng, hvis opførsel, de var utilfredse med. Men det var selvfølgelig ganske underordnet. Virkningen og formålet var at snakke forstyrrende drenge ihjel. imens fortsatte undervisningstiden med at gå og præstationsniveauet – og lix-tallet med at synke.

Politisk fandt man generøst penge til at holde et stort lærerkorps beskæftiget i mange år trods skrumpende elevårgange. Danmarks undervisningssystem blev således hurtigt et af verdens dyreste, mens internationale rapporter senere viste, at alt, hvad man kunne måle var, at der i kerneydelsen manglede valuta for pengene. Vore børns præstationsniveau endte på linje med Burkina Fasso’s, og de mange dyre forbedringer i undervisningen, var endt som velerhvervede rettigheder, der nok gav mere i lønningsposen, men uafbrudt færre ‘konfrontationstimer’ = lærertimer blandt børnene. Alt groft skitseret.

Carsten Bjerg er uden tvivl velmenende, og principielt er jeg – omend fra en anden tid og andre betingelser enig med ham, men han aner ikke, hvad han taler om, for tiden har været ødelæggende for det, der før var indlysende rigtigt, og som kunne have været det den dag i dag.

Nu står vi i en krise. Elevtallet i skoleklasserne er igen højt. Børn, som aldrig burde gå i normalklasser, presses ind, ‘glemmes’ og ødelægger undervisningen, elever, som burde være normale, medicineres og fejldiagnosticeres af hensyn til forældre, der ikke længere aner, hvordan man opdrager børn etcetera.

En vis naturlig magelighed har ramt samfundet, fordi vi har det så godt, at alle fortjener at have det godt. Men kvalitet koster velvære, og det er jo knap så godt.

Der er en vidunderlig replik om dette sagt i en helt anden filmisk sammenhæng, men ramt på kornet i Blinkende Lygter, hvor en af bandemedlemmerne ikke kan anerkende, at han ikke må få sit velvære-fix for de andre. I desperation udbryder han: “Ja, men jeg skal da HA’ – det SKA’ jeg da?” Som samfundskritisk bemærkning kostelig i betoningen. Fra samme film er der et vittigt hib til uvidenheden. Det uforglemmelige øjeblik, hvor et andet bandemedlem oplyser, at han er i gang med at læse en skidegod bog af en forfatter, der hedder -ove Ditlevsen. Læse kan han dog, men ikke sine klassikere.

Oven i alt dette har den masive indvandring af mennesker med et fjendtligt syn på Den Store Satan, USA og Vesterlandet Danmark fyldt skolerne med afkom, der især hvad drengene angår, har det svært med undervisning. De mange kvindelige undervisere og velmenende, politisk korrekte, bløde mænd er en kvalmende prøvelse for mange drenge med baggrund i en muslimsk kultur. Det er selvfølgelig en urimelig situation Folkeskolen hermed er anbragt i. Det er derfor ikke skolens skyld alene, at den er kommet i miskredit i en sådan grad, at de politikere, der skabt den, ikke vil sætte deres egne børn i den.

Alt det, der var en styrke ved frisætningen af Folkeskolen i sin tid synes sat overstyr. Røv til bænk-undervisning fra før 1958 ser klart ud til at være det mest bæredygtige svar på udviklingen i samfundet, men ideelt er det ikke.

For at det ikke skal være løgn har man vistnok planer om helt at afskaffe faget Billedkunst som selvstændig disciplin i stedet for at styrke det. For bombarderes vi ikke af billedmageri døgnet rundt?

Er evnen til at udtrykke sig i billeder, forstå billeder og hvilke signaler, man kan sende og forføre med via billeder ligegyldigt? Er det ikke netop blevet rasende vigtigt at kvalitetsuddanne undervisere specifikt i billedkunst for at give eleven visuel ballast og udtryksmuligheder via et sådant kompetencegivende timeunderstøttet fag?

Med venlig hilsen

Emeritus

Posted: 29 maj 2010 - 12:20 - Svar

Jeg skrev:
‘Uanset paradigmet af 1958 møder skoleeleven i sin skoletid intet, der med GENSYN til abstraktionsniveau, kommer til at….
Jeg beklager.
Ikke ‘gensyn’, men …hensyn…

Med venlig hilsen

Hans Jensen

Posted: 29 maj 2010 - 13:09 - Svar

Lone Nørgaard, med et helt livs erfaring som underviser i gymnasiet, har svaret: “Luk Danmarks Pædagogiske Universitet, om nødvendigt ved bombning”. Her, og på RUC, findes den største koncentration af overlevende munkemarxister.

Leave a Comment