10
jul
Seneste opdatering: 11/7-10 kl. 0106
24 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Den store fremgang for Sverigedemokraterna kommer netop nu, fordi de vælgere, der længe har haft lyst til at stemme på partiet, nu ikke længere i samme grad som tidligere behøver at frygte at spilde deres stemme, hvis de gør det. [..]

Men i år er det parti, som måske vil blive allermest omtalt, når stemmerne er talt op på valgaftenen, slet ikke repræsenteret i Almedalen. Det er nemlig kun partilederne fra de partier, der i forvejen er repræsenteret i Riksdagen, der får lov til at tale. Derfor er formanden for Sverigedemokraterna – som bedst kan sammenlignes med Dansk Folkeparti herhjemme – ikke på talerlisten, selv om partiet ifølge de nyeste meningsmålinger står til en fordobling af sit stemmetal. Fra 2,9% af stemmerne ved valget i 2006 til 5-6% i dag. Og partiet er snarere undervurderet end overvurderet i meningsmålingerne, eftersom mange svenskere ikke vil fortælle, at de vil stemme på Sverigedemokraterna, når de bliver ringet op af en interviewer fra et af menings målingsinstitutterne. Så partiet kan let blive endnu større på valgdagen, end tallene tyder på i dag.

Men hvorfor går Sverigedemokraterna så meget frem netop nu? Der er en række forskellige forklaringer. En væsentlig forklaring er, at Sverige gennem de seneste fire år haft en borgerlig regering, der har ført markant borgerlig politik på det fordelingspolitiske område (f.eks. med markante skattelettelser til bl.a. svenskere med høje indkomster) og på visse værdipolitiske områder (f.eks. inden for skoleområdet), men ikke på udlændingepolitikkens område. Man har ikke foretaget de stramninger af udlændingepolitikken, som mange svenskere havde forventet, at man ville få, hvis en borgerlig regering kom til magten. Og derfor er der mange vælgere, som tidligere har stemt på et af de borgerlige regeringspartier, der nu går over og stemmer på Sverigedemokraterna. […]

Endelig er en selvstændig årsag til Sverigedemokraternas fremgang også, at partiet gennem mange år systematisk har været forsøgt ignoreret og holdt ude af den politiske debat i Sverige. Lektor Lars Havbakke Sørensen: Spøgelset i Almedalen

UK: Somalisk flygtningefamilie får hus til 2,1 millioner £

Pengene fosser ud af den engelske statskasse, men hvor længe endnu? Og endnu mere skæbnesvangert: Hvad sker der så? (LFPC)

A family of former asylum-seekers from Somalia are living in a £2.1million luxury townhouse in one of Britain’s most exclusive addresses at a cost to taxpayers of £8,000 a month.

Abdi and Sayruq Nur and their seven children moved into their three-storey property in a fashionable area of London last month because they didn’t like the ‘poorer’ part of the city they were living in.

Mr Nur, 42, an unemployed bus conductor, and his 40-year-old wife, who has never worked, are now living in Kensington despite the fact that they are totally dependent on state benefits. […] Somali asylum seeker family given £2m house… after complaining 5-bed London home was ‘in poor area’

Saudi-Arabien: Fysiske seksuelle overgreb mod hvert fjerde barn

25% er formentlig ikke nok til at få prøvesagen mod Jesper Langballe til at falde fra hinanden, men vi taler om oplysninger fra et arabisk nyhedsbureau beliggende i det saudiske kongedømme, med henvisning til en intern saudiarabisk undersøgelse, og dette er i sig selv værd at fremhæve. Når jeg formulerer overskriften som jeg gør, er det fordi det umiddelbart tilsvarende tal for USA opgives til at være hvert sjette, men som artiklen også gør opmærksom på, medregnes selv visning af pornobilleder for børn eller snak om sex med dem i dette tal i det puritanske amerikanske samfund. Jeg ved ikke hvad mere sobre vurderinger lyder på i dag, men man skal her også huske at der i firserne og halvfemserne var et skræmmende massehysteri i USA og den øvrige vestlige verden omkring de såkaldte ‘recovered memories’, hvor terapeuter mente  at kunne anslå overgreb netop i denne størrelsesorden. Adskillige liv og adskillige familier blev ødelagt i disse år på falske anklager. Historien her skal endelig også nævnes fordi den er et umiddelbart overraskende eksempel på arabisk selvransagelse. Via Elder of Ziyon (LFPC).

Two studies have been issued on the issue of child abuse in the last two months. The first one, conducted in the United States, claims one in six children would be subjected to sexual abuse. The second study, conducted in Saudi Arabia by Dr. Nura Al-Suwaiyan, director of the family safety program at the National Guard Hospital, revealed one in four children is abused in the Kingdom.

This clearly shows that children are far more likely to be molested in the Kingdom than in the United States! […]

As it is useless to talk to these dreamers, I will address citizens with a more realistic outlook in our society and tell them that child abuse rates in the US will come down with time, while it will increase in our society. […]

In the US, there is a detailed description of child harassment. Showing a pornographic picture to a child or talking to him about sex in the US is considered molestation, while in the Kingdom sexual harassment cannot be considered abuse unless actual sex act has taken place. […]

The Americans can confront this problem because they know that they are human beings and hence liable to make mistakes, while those in Saudi Arabia are unable to deal with this problem because they want to adhere to the imaginary idea that we are the purest society in the whole world. […] Child abuse: we and the Americans

Juridisk tungetale

Vi bringer et tilsendt gæsteindlæg.

Kristelig Fagbevægelse deltager i religionstyranniet.

af Mette Dyhr

Bilka i Horsens er i byretten blevet dømt til at betale 25.000 kr. plus sagsomkostninger til en tidligere ansat, fordi en af varehusets chefer ved flere lejligheder har kaldt vedkommendes trossamfund – den Apostolske Kirke – for en “sekt”. Dette opfattede medarbejderen som ydmygende og nedværdigende, og den følsomhed må siges at have kastet godt af sig. Kristelig Fagbevægelse førte sagen.

Min fremmedordbog fra Gyldendal forklarer sekt med “trossamfund som p.gr. af særmeninger har skilt sig ud fra et større kirkesamfund“, og er det ikke det, den Apostolske Kirke har gjort? Wikipedia oplyser i hvert fald, at “Apostolsk Kirkes gudstjenester er præget af tungetale og helbredelse ved bøn, som er en genoplevelse af åndens nådegaver fra den første pinse”, og dertil er folkekirken vel endnu ikke nået, selv om man efterhånden kan vente sig lidt af hvert.

Et opslag i Den Store Danske Encyklopædi netudgave udvider forståelsen ved at tilføje, at “Begreberne sekt og sekterisme bruges ikke blot om mindre, kristne trossamfund, men også, ofte med negativ bibetydning, om andre religiøse udspaltninger af trosretninger og om fx politiske partidannelser. Sekterisme anvendes således som et begreb i arbejderbevægelsens historie om fraktioner eller mindre grupper, som sætter deres egne interesser over arbejderklassens fællesinteresser.”. Samme sted forklares begrebet sekterisk som “knyttet til en sekt; som isolerer sig ved afvigende opfattelse.”

Er dette nu alt sammen forkert, og hvordan lod det sig gøre at bevise eller sandsynliggøre, at ordet sekt blev brugt med en negativ betydning i Bilka-sagen? Forhåbentlig bygger dommen på andet end en udenforståendes undren eller skepsis, for religiøs hudløshed er både på gade- og topplan ved at udvikle sig til et helligt terrorredskab i menneskerettighedernes sekulære navn, og dette går særdeles dårligt i spænd med ytringsfriheden.

Den sproglige deroute og tiltagende sprogforvirring, især i et sprogområde hvor understatement anvendes hyppigt og ofte ikke forstås af mennesker med fremmed kultur, har også bidraget til den emsige rethaveriskhed, der går over landet. Det skulle nødigt ende med, at vi tvinges til både at droppe humor og subtilt sprogbrug, der ligger over tegneserieniveau, så at ingen må/tør udtrykke sig på en måde, der ikke kan forstås entydigt af alle uanset kulturbaggrund – det være sig her i landet som i resten af verden.

Perspektiverne er svimlende i disse globale tider, og det har længe luret i horisonten, at nogen mener, at vi med store bøder skal tæskes på plads til at udvise passende respekt for religioner, fordi kultursammenstød uvægerligt fører til religionskritik, og den er uønsket. Dette hænger sammen med, at religiøse akilleshæle ikke ønskes offentligt diskuteret, og at nogen er mere lige for Allah end andre, samt at religion og magtideologi er uløseligt fusioneret i islam. Men det forudså politikerne ikke, og nu ved de ikke, hvordan de skal tackle de megaproblemer, der er resultatet af deres ansvarsløse uvidenhed, og at de reelt set via deres lovgivning flytter rundt på folkeslag og gør dygtige og aktive mennesker til andres tvungne forsørgere. Selv i de mest rødglødende 70’ere blev vi liberale trods alt ikke slæbt for retten for at kritisere de marxistiske munkeordners profeter, men nu er mørket sandelig ved at sænke sig over os i takt med ytringsfrihedens paradoksale afskaffelse vha. menneskerettighederne, der vel at mærke siges at beskytte samme frihed.

Noget af det mest forvirrende i det rod i begreberne, som bl.a. manglende og selektiv sprogrøgt har medført, er de ord og udtryk, der anvendes med stik modsatte betydninger, f.eks. begrebet “en bjørnetjeneste”, som jeg synes, at Kristelig Fagbevægelse bør overveje i denne forbindelse. Ligesom man passende kunne fundere over, hvad andre med lidt ond vilje kan lægge i Kristelig Fagbevægelses eget navn, hvor kristendommen tages som gidsel i pengepolitiske affærer, og der i nærværende sag demonstreres en ukristelig nidkærhed overfor anderledes tænkende. Det er jo ikke alle, der finder tungetale lige naturlig, og det er forhåbentlig heller ikke alle i fagbevægelsen, der ønsker at findyrke medlemmernes religiøse muligheder.

Må vi lige være her?


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Prudentius

Posted: 10 juli 2010 - 15:36 - Svar

“Må vi lige være her?”

Næ! Det må vi ikke. Det er hele pointen.

Det kan iøvrigt synes ret overflødigt med en folkekirke i disse dage hvor multikulturen så tydeligt er statsreligion.

li

Posted: 10 juli 2010 - 16:28 - Svar

Det jo tåbeligt.
Hvad bliver det næste?
At jeg imorgen ikke må sige til min underordnede kollega, at det Hollandske landshold spiller som en sekt! lort, bare fordi jeg holder med det etniske rene Spanske landshold, som ifølge pølletikkens politiske korrekte skriblerier er et racistisk hold unden franske utilpassede kulturberiger, der kun ville gøre det Spanske landshold “spændende mangfoldigt” og fuldkommen kaotisk ustyrligt og ringe spillende!
Det ikke nemt, at holde med et politisk ukorrekt forkert landshold, bliver jeg nu anklaget for racisme og nedværdigende omtale af et sekt lort afvigende spillestils Hollandsk landshold!
Skal jeg tie eller frivilligt udbetale 25.000,00kr til en underordnet kollega der holder med et politisk korrekt sammensat landsekts hold!

Sune

Posted: 10 juli 2010 - 16:42 - Svar

Tja, efter den dom, må man drukne sorgerne i en flaske sprudlende tysk sekt fra Bilka

M Larsen

Posted: 10 juli 2010 - 16:45 - Svar

Jeg forstår godt at en apostoliker kan føle sig ilde til mode over at blive kaldt sekterisk, men det er ikke det der er kernen. Som frikirkekristen eller såmænd bare aktiv folkekirkekristen er man vant til at blive modsagt og skulle argumentere for sin tro. Det må man formode i endnu højere grad gælder en frikirkepræst. Hvis dommeren har dømt fornuftigt og frikirkepræsten er almindeligt omgængelig, drejer det sig ikke om at chefen et par gange over frokosten har sagt; jeg synes godt nok det er sekterisk med al den tungetale. Nej , så er vi ude i decideret chikane. Apostolikerne må også gerne være her.

Liva

Posted: 10 juli 2010 - 17:04 - Svar

Rigtig godt med et gæste indlæg på Snaphanen. 🙂

Nå, så fik en religiøs person 25.000 kroner ud af lommen på en religionskritiker. Hvad bliver det næste beløb som religiøse kan få ud af lommen på religionskritikere – ved at mene sig hudløs? Eller hvad bliver den næste straf af anden slags til en religionskritiker, der tager sig den (engang vestlige) frihed at kritisere religion?

Universalgeni

Posted: 10 juli 2010 - 18:23 - Svar

Man må håbe, at der er nogle ankemuligheder og at de vil blive brugt. Det er utåleligt, hvis den dom bliver stående.

Elefanten

Posted: 10 juli 2010 - 18:52 - Svar

Sekt er en nedsættende betegnelse for et trossamfund, og jeg har da selv udvirket, at DR ikke omtaler Faderhuset som en sekt.
Men 25.000 kr. lyder i overkanten. Et par flasker god rødvin må kunne række.

  Liva

  Posted: 10 juli 2010 - 19:22 - Svar

  Der er det med pengene – en pæn sjat – og så er der det med at fagbevægelsen generelt i stigende grad ligner et religiøst politi.

   Liva

   Posted: 10 juli 2010 - 19:37 - Svar

   Må hellere komme med et par eksempler på fagbevægelse der er gået i religiøs mode.

   Således har FOA forbundsformanden angiveligt sagt:

   “- Vi har brug for mere integration og ikke mindre. Og vi har brug for den arbejdskraft, som indvandrere – med og uden tørklæder – leverer, pointerer han. ”

   h t t p://jp.dk/indland/indland_politik/article1921772.ece

   Og HK næstformand har angiveligt sagt således:

   “- Jeg mener, det er rimeligt, man tager hensyn til, at medarbejderne har forskellig religion og kultur, når det ikke er noget, der går ud over arbejdet. Det kan for eksempel ikke være anderledes at sørge for, at der er halalkød i kantinen, end at der også er noget for vegetarer at spise. Og det kan være en fordel at, der er nogle medarbejdere, der er villige til at arbejde til jul og påske, men så får fri til de højtider, der hører sig til deres religion.”

   h t t p://hk.dk/www/aktuelt/nyhedsarkiv/juni_2009/toerklaeder_og_halalkoed_i kke_populaere_paa_danske_arbejdspladser

   Men hvor er så fagbevægelse der er uafhængig af religion henne?

  LFPC

  Posted: 10 juli 2010 - 19:55 - Svar

  Sekt er en nedsættende betegnelse for et trossamfund“.

  Det er det blevet i praksis, men ligesom psykiatriske fagtermer har fået en nedsættende betydning i dagligsproget, på samme måde er sekt og kult helt neutrale, beskrivende ord i religionssociologien. Faderhuset ER en sekt (og ikke en kult). Juraen ser her ud til at læne sig betænkeligt opad dagligbetydningen af ordet, med det resultat at fagligt fuldt korrekte ord kan være strafbare at bruge, når retten skønner det bevist at de er ytret med forkerte associationer.

Vivi Andersen

Posted: 10 juli 2010 - 20:39 - Svar

Liva

Det drejer sig nok ikke så meget om et smukt hensyn til de forskellige religiøse/kulturelle retninger på arbejdspladserne som om indtjening = penge.

Selv en fagforening kan ikke eksistere uden medlemmer til at forsyne den med penge via medlemskaber.

Ønsket om indtjening har ikke kun afbejdsgiverne, men lige så vel fagforeningerne.

Elefanten

Posted: 10 juli 2010 - 22:15 - Svar

Racistiske synspunkter

Højesteret bestemte, at det ikke var ærekrænkende, da Karen Sunds tillagde Pia Kjærsgaard racistiske synspunkter. Racisme kunne defineres bredt og omfatte DF’s politik. Måske bliver det en dag en hædersbetegnelse at være racist?
HK står for halal og koran. Hvad FOA står for, ved jeg ikke.

Lars

Posted: 10 juli 2010 - 22:48 - Svar

Uhyggeligt. Det næste bliver vel at vi skal spørge gud om lov før vi pisser eller skider.
Ja undskyld sprogbruget. Men lidt profanitet passer til lejligheden. Muslimerne har forstået at spænde de kristne bibeltosser for deres vogn.
Det er jo meget fristende at hoppe med på krænkelseskulturen og kræve kristne følelser ligestillet med korantilbederne.

Robin Shadowes

Posted: 10 juli 2010 - 23:03 - Svar

Lars Vilks har gjort en ny teckning. Pedofeten i rullstol!! 😀

http://www.vilks.net/2010/07/10/del-1028-handikappad-krankning/#commen ts

´Bjovulf

Posted: 11 juli 2010 - 01:32 - Svar

Sikke dog en krænkelse … af de handicappede altså 😉

Robin Shadowes

Posted: 11 juli 2010 - 05:02 - Svar

Fattas bara han gör en mohammed med svarta glasögon, vit käpp och ledarhund. 🙂

Anne Larsen

Posted: 11 juli 2010 - 22:37 - Svar

Sekt er et negativt ladet ord. Selvfølgelig kan man ikke kalde en kristelig kirke for en sekt. Det er sådan noget ateister, venstreekstremister, kulturradikale og andre gale mennesker gør. Hvor svært kan det være? Iøvrigt er f.eks. Bush og Sarah Palin og millioner af andre amerikanere også medlemmer af evangeliske kirker, så betegnelsen er helt henne i vejret!

  LFPC

  Posted: 11 juli 2010 - 23:27 - Svar

  Det holder slet ikke. Hvis fagtermer skulle afskaffes hver gang de får en negativ betydning i dagligsproget ville vi ende i absurditeter. Skulle f. eks. psykiatrien så løbende udskifte deres klinisk beskrivende ord?

  Sekt er et fuldstændigt neutralt, beskrivende ord i religionssociologien, som har at gøre med en bevægelses organisering og lukkethed om sig selv.

  Når du siger “kirke” svarer det til religionssociologiens “denomination”, som er en større, mere åben og pluralistisk størrelse end f. eks. Faderhuset kan siges at være. Faderhuset er en sekt bl. a. i kraft af dens centrering om en karismatisk figur, og dens afgrænsede teologiske dogmesæt.

   PBr

   Posted: 12 juli 2010 - 06:47 - Svar

   Ganske rigtig betragtning. Michael Neiiendam’s bog Frikirker og Sekter beskriver blandt andet forskellen sådan:

   Kirketypen bygger fortrinsvis på de stort samlende og ekspansive Jesusord; Drag ud og gør alle folkeslagene til mine disiple, den almindelige indbydelse i lignelserne om kongesønnens bryllup og Den store Nadver, Fortællingerne om træet der af det ubetydelige sennepskorn vokser op til at blive det store træ.

   Sekttypen derimod søger til de asketiske, polemiske og eskatologisk fremadvendte Jesusord. Her accentueres kravet,afgørelsen “Den ,som ikke er med mig,er imod mig _ Prisen,Efterfølgelsen,Lidelsen “Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig; thi den som vil frelse sit liv , skal miste det ;men den som mister livet for min skyld ,skal frelse det”

Anonym

Posted: 13 juli 2010 - 18:27 - Svar

LFPC skrev: “Det holder slet ikke. Hvis fagtermer skulle afskaffes hver gang de får en negativ betydning i dagligsproget ville vi ende i absurditeter. Skulle f. eks. psykiatrien så løbende udskifte deres klinisk beskrivende ord?”

Netop, og jeg synes allerede vi er endt i flere absurditeter. Min definition af race er fx stadig “troen på visse racers overlegenhed og medfødte ret til at herske”.

  LFPC

  Posted: 13 juli 2010 - 18:49 - Svar

  Det er slemt nok her, men endnu værre i den angelsaksiske verden hvor ‘race’ altid har haft en bredere betydning henimod noget kulturelt. I et PC-inficeret klima som det britiske giver det anledning til mange absurde avishistorier.

   Mette

   Posted: 14 juli 2010 - 12:55 - Svar

   Det vidste jeg ikke, men min “The Concise Oxford Dictionary” er helt enig med dig, og det forklarer jo noget, selv om det er et farligt skråplan at følge den engelsktalende verden ud på.

Leave a Comment