28
aug
Seneste opdatering: 30/8-10 kl. 0005
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Konservative mediepersoner og konservative politikere har tilladt sig at afholde et stævne på samme sted og samme dato som Martin Luther King holdt sin berømte “I have a dream”-tale. Liberal medier reagerede Pavlov’sk. Et stærkt nedkogt sammendrag af The Daily Callers gengivelse af væsentlige udsagn i dækningen (LFPC).

“Conservative commentator Glenn Beck and tea party champion Sarah Palin appealed Saturday to a vast, predominantly white crowd on the National Mall to help restore traditional American values and honor Martin Luther King’s message.” — Associated Press

“…. the predominantly white crowd, … — AFP

“…. the predominantly white crowd” — James Hohmann, Politico

“Beck says he and his overwhelmingly white followers ….”— Ben Adler, Newsweek

“…. overwhelmingly white….,” — Brian Montopoli, CBS

“…. overwhelmingly white crowd… .’” — Philip Rucker & Carol Morello, Washington Post

“… overwhelmingly white crowd … .” — Mark Benjamin, Salon.com

“The crowd, however, was overwhelmingly white.” — Michael A. Memoli and Kim Geiger, LA Times

“Out in the overwhelmingly white audience… ” — Mitch Potter, Toronto Star

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” — Martin Luther King, Jr.

Ytringsfriheden skal ikke tages fra Morten Sabroe

Selv om man vel efterhånden har set det mest ekstreme og svinske i hadesprog og -tegninger fra Politiken og omegn, skal jeg gerne indrømme at jeg ind imellem stadig kan blive chokeret.

[…] I en passus om Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard, der beskrives som ”den altid PMS-ramte hystade”, skriver Morten Sabroe følgende om Hedegaard og dennes adkomst til ytringsfriheden.

”Det er sateme svært at bakke op om den mands ret til at ytre sig. Mellem os (Jørgen Leth og læserne af bogen, red.) mener jeg også man burde tage den ret fra Hedegaard med en henvisning til hans evindelige blødninger.”

I samme ombæring omtales Jyllands-Postens Muhammed-tegninger som ”Flemming Roses provokation”, og tegner Kurt Westergaard får også hårde ord med på vejen:

”Og så blev manden, der er dummere end ti døre tilsammen, Kurt Westergaard, helgenkåret for en fuldstændig amatøragtig tegning, en tegning der var helt uden satirisk raffinement. Den var bare plump, ligesom manden selv.” […] Forfatter: Ytringsfriheden skal tages fra Lars Hedegaard

Siden omkring 1983-84 er en polarisering og et had vokset frem herhjemme og er bare blevet tingenes naturlige tilstand. Den Kolde Krig fandt sin afslutning, og mange kommunister og appeaseniks måtte efterfølgende gennem en modningsproces. Jfr. Dragsdahl/Jensen-sagen eksisterer der stadig modsætninger hidrørende fra denne periode, men min pointe er at verden bevægede sig, og det blev muligt at se disse årtier i perspektiv.

Kan man forestille sig noget lignende om kulturkløften med rod i Udlændingeloven fra firsernes start? Det er vanskeligt at se hvordan. Man kan derimod nok fastslå at der kun er plads til én på historiens mødding, enten Sabroe-segmentet, eller (firkantet sagt) Kjærsgaard-segmentet. Er det sidstnævnte der havner der, skal man altså forestille sig at ghettoer udviskes og opløses, stenkast mod myndighedspersoner aftager og ophører, danske forældre motiveres ikke længere til at flytte deres børn i privatskole, kritik af islam forstummer, skyderier i bandemiljøer ophører, og hegnet om ældreboligerne på Nørrebro og den jødiske skole kan pilles ned som overflødigt. Bare til en begyndelse.

Så meget tør jeg godt påstå, at følelsernes inerti vil betyde at hadet mellem de nuværende aktører vil fortsætte uden ophør. Morten Sabroe vil, ligesom Svend Auken, dø mæt af dage og med gruppeidentifikationen og illusionerne intakt. Spørgsmålet er snarere om efterfølgende generationer der ikke har kendt til freden, harmonien og stabiliteten i årtierne efter Anden Verdenskrig vil være i stand til at tænke i disse polariserede baner og opfatte sig som på vindende eller tabende hold – eller om de bare vil lide (LFPC).


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Fredrik

Posted: 30 august 2010 - 08:31 - Svar

Det post-raciala USA:

Jag har också många gånger slagits av hur snabbt de marxistiska slagorden färdas över jorden och slår rot i alla länder i stort sett samtidigt. Många tecken tyder på att det finns en “överstatlig” styrning av den “liberala”, d.v.s. kryptomarxistiska, psykologiska krigföringen mot de traditionella västerländska värdena.

Hans Jensen

Posted: 30 august 2010 - 15:17 - Svar

Ja, en hel del kunne tyde på at Martin Luther Kings tale trænger til at blive læst af de pågældende mediers journalister. Bagefter skal der være en kort quizz, der viser om de har forstået den, eller om de er rendyrkede racister.

Jeg håber ikke Snaphanens redaktør har noget imod en kpi af talen, den er ikke ret lang og let forståelig, serlv her 40 år efter:

“I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.

Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.

But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. And so we’ve come here today to dramatize a shameful condition.

In a sense we’ve come to our nation’s capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the “unalienable Rights” of “Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” It is obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked “insufficient funds.”

But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so, we’ve come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice.

We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of Now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God’s children.

It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negro’s legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning. And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.

But there is something that I must say to my people, who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice: In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.

The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom.

We cannot walk alone.

And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead.

We cannot turn back.

There are those who are asking the devotees of civil rights, “When will you be satisfied?” We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the negro’s basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their self-hood and robbed of their dignity by signs stating: “For Whites Only.” We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until “justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream.”¹

I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. And some of you have come from areas where your quest — quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed.

Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends.

And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today!

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of “interposition” and “nullification” — one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

I have a dream today!

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; “and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.”2

This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with.

With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.

And this will be the day — this will be the day when all of God’s children will be able to sing with new meaning:

My country ’tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing.

Land where my fathers died, land of the Pilgrim’s pride,

From every mountainside, let freedom ring!

And if America is to be a great nation, this must become true.

And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire.

Let freedom ring from the mighty mountains of New York.

Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania.

Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado.

Let freedom ring from the curvaceous slopes of California.

But not only that:

Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia.

Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee.

Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi.

From every mountainside, let freedom ring.

And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God’s children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual:

Free at last! Free at last!

Thank God Almighty, we are free at last! “

Hans Jensen

Posted: 30 august 2010 - 18:55 - Svar

Det er i øvrigt interessant at han kalder sig selv “negro”. Det havde vist kostet ham en racismeanklage i dag.

Allan Hansen

Posted: 30 august 2010 - 20:02 - Svar

Tak til Hans Jensen for et godt indlæg.

Mvh. Allan Hansen.

Allan Hansen

Posted: 30 august 2010 - 20:08 - Svar

EUROPA UNDER ANGREB.

OVERALT i verden hvor man har opført Allahs hade huse ( hvor muslimerne kan dyrke sit ufatttelige had til alle ikke-muslimer og det stammer alt sammen fra Allah´s grime grise bog)
.
Har LIVET udviklet sig til Allah´s det levende helvede – ikke kun for muslimerne selv, MEN mest af alt – for deres naboer!

Overalt i verden har islam kun bragt had, vold, blod, terror, fattigdom, sygdom, undertrykkelse, korruption ,analfabetisme vildfarelse, åndelig formørkelse, afmagtt og fortvivlelse til menneskeheden.
Som Samuel Huntuinton gør opmærksom på, er muslimer langt mere tilbøjelige til at lade sig inddrage voldelige, etniske konflikter end alle andre grupper. I sin berømte bog om civilisationernes sammenstød opregner han over 30 blodige konflikter, der inden for de seneste få årtier har været udkæmpet, eller stadig udkæmpes, overalt hvor muslimsk-domineret områder støder op til ikke-muslimskes – fra Bosnien og Kosovo og Cypern til Israel-Palæstina , Afghanistan-Sovjetunionen, Tjetjenien,Kashmir, Indonesien, Filippinerne og Xinjiang-provinsen i Kina, til Nigeria og Sudan, for blot at nævne nogle af de mest spektakulære. ,,Islams grænser er blodige; det samme er dens indvolde”, Bemærker Huntington og hentyder hermed til, at adskillige af de voldelige opgør teknisk set er borgerkrige, f.eks. mellem kristne maronitter og muslimer i Libanon og mellem muslimer fra Nigerias nordlige delstater og kristne mod syd.

Plyndringstogter, massevoldtægt, slavehandel og “jizja,, der er en skatteafgift, som alle dhimmier dvs. ikke-muslimer skal betale til muslimerne – har altid været den vigtigste drivkraft i islam. I dag anslås den “skat,, at koste danskerne ca. 50 Miliarder om året.

I følge politicalislam.com:

“These figures are a rough estimate of the death of non-Muslims by the political act of jihad.
Africa
Thomas Sowell [Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188] estimates that 11 million slaves were shipped across the Atlantic and 14 million were sent to the Islamic nations of North Africa and the Middle East. For every slave captured many others died. Estimates of this collateral damage vary. The renowned missionary David Livingstone estimated that for every slave who reached a plantation, five others were killed in the initial raid or died of illness and privation on the forced march.[Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888] Those who were left behind were the very young, the weak, the sick and the old. These soon died since the main providers had been killed or enslaved. So, for 25 million slaves delivered to the market, we have an estimated death of about 120 million people. Islam ran the wholesale slave trade in Africa.
120 million Africans
Christians.

The number of Christians martyred by Islam is 9 million [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10] . A rough estimate by Raphael Moore in History of Asia Minor is that another 50 million died in wars by jihad. So counting the million African Christians killed in the 20th century we have:
60 million Christians
Hindus.

Koenard Elst in Negationism in India gives an estimate of 80 million Hindus killed in the total jihad against India. [Koenard Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, pg. 34.] The country of India today is only half the size of ancient India, due to jihad. The mountains near India are called the Hindu Kush, meaning the “funeral pyre of the Hindus.”
80 million Hindus
Buddhists.

Buddhists do not keep up with the history of war. Keep in mind that in jihad only Christians and Jews were allowed to survive as dhimmis (servants to Islam); everyone else had to convert or die. Jihad killed the Buddhists in Turkey, Afghanistan, along the Silk Route, and in India. The total is roughly 10 million. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-1.]
10 million Buddhists
Jews.

Oddly enough there were not enough Jews killed in jihad to significantly affect the totals of the Great Annihilation. The jihad in Arabia was 100 percent effective, but the numbers were in the thousands, not millions. After that, the Jews submitted and became the dhimmis (servants and second class citizens) of Islam and did not have geographic political power.
This gives a rough estimate of 270 million killed by jihad.”
Islam indtager således en ubestridt førsteplads blandt historiens totalitære ideologier, der som mål havde eller har, at de ”rigtige” mennesker skal udrydde de ”forkerte” mennesker.
Kommunisme: Anslået 80 mio. døde
Nazisme: Anslået 50 mio. døde
Islam: Anslået 270 mio. døde.
Oveni de 270 mio. døde skal så lægges de uanet mange millioner levende ofre for islam – nemlig alle de mennesker, der følte sig tvunget til at blive ”muslimer” for at undgå at blive dræbt – eller for at slippe for at betale jizya, der alligevel ville have forårsaget, at de var døde af sult.

Ps .Rapporten tager ikke højde for de ca. 500.000 muslimer, som er blevet myrdet af andre muslimer inden for de sidste to årtier fx. i Algeriet, Irak, Libanon, Pakistan, Sudan og Afghanistan.

Og den med jøderne holder heller ikke stik.

I 1066 blev hele den jødiske menighed i Granada (ca. 5.000) ned slagtet af muslimerne:

” Vi erklærede krig mod jøderne (seks dags krigen 1967) og vi tabte nu udstiller vi os selv, som ofre,, Citat af Walid Shoebat. Why we want to KILL YOU. Bogen kan købes her. http://www.shoebat.com

INTET sted i verden har muslimerne kunne leve sammen med andre end sig selv og det går heler ikke uden vold; i dag er Gaza i krig mod Vestbredden – når der nu ikke lige er en jøde eller kristen man kan slå ihjel så æder man hinanden.

I den muslimske verden har det altid været en skik for muslimske børn at kaste sten efter jøder og kristne og spytte på dem.
Disse og andre fornedrelser er med jævne mellemrum blevet afløst af massakrer, blodbad og pogromer: I Marokko (1728, 1790, 1875, 1884, 1890, 1903, 1912, 1948 1952 og 1955). i Algeriget ( 1805 og 1943 ), I Tunesien ( 1864, 1869, 1932 og 1967), i Persien ( 1839, 1867 og 1910), i Irak ( 1828, 1936, 1937, 1941, 1946, 1948, 1967 og 1969), i Egypten (1882, 1919, 1921, 1994, 1938-39, 1945, 1948 og 1967), i “Palæstina,, ( 1929 0g 1936), i Syrien ( 1840, 1945, 1947 1948, 1949 og 1967), i Yemen ( 1947) osv. Så tidligt som 1066 blev ca. 5000 jøder slagtet af muslimerne i Granada. I Kosovo var det endnu i 1860 forbudt serberne at bære våben. I byen, der var særligt udsatte for angreb fra muslimske albanere, vovede serbere ikke at bevæge sig rundt uden albansk fører. Serbernes forsvarsløshed medførte bl.a., at kirker og slotte i Skopje blev brædt og indbyggerne massakreret. Så sendt som 1813 resulterede et mislykket serbisk oprør i, at ti tusind vis af serbisk mænd og drenge blev myrdet i masse grave og 1800 kvinder og børn blev solgt som slaver i Beograd på en enkelt dag. Til sidst må man ikke glemme det osmanniskes militærregime massive udrensning af armeniere, med brutal nedslagtning og omfattende massakrer på ca. en million kristene armenier fra 1915 til 1917.( kilde: Troens fallit religion, terror og fornuftens fremtid af den amerikanske filosof Sam Harris 2005). I 1400 år har Allah´s krigsmaskine myrdet mange millioner over alt i verden. Allah´s KRIG STOPPER ALDRIG.

DEN DEMOGRAFISKE JIHAD.

Hvor mange en by har vi ikke tilintetgjort, der var mere magtfulde end din by… (Sura, 47.23).
”Så længe den muslimske befolkningsandel forbliver på ca. 1 % i et given land, vil de blive betragtet som en fredselskende minoritet og ikke som en trussel mod nogen:
USA-1 % muslimer.
Australien- 1,5 muslimer.
Canada 1,9 %
Kina – 2 % muslimer.
Italien – 1,5 % muslimer.
Norge – 1,8 % muslimer.
Ved 2 og 3 % begynder de at hverve tilhænger blandt andre etniske minoriteter og utilfredse grupper herunder stor rekruttering i fængsler og gadebander:
Danmark – 2 % muslimer
Tyskland – 3,7 % muslimer
Storbritannien – 2,7 % muslimer
Spanien – 4 % muslimer
Thailand – 4,6 % muslimer
Fra 5 % og opefter udøver de en i forhold til deres procentvise andel af befolkningen en overdreven indflydelse.
De kræver indførelse af halal (ren efter islamisk standart) madvare, hvorved muslimer sikres jobs i tilberedelsen af madvarer. De øger presset på supermarkedskæder om at have det på hylderne – fulgt af trusler, hvis de ikke makker ret.(USA)
Frankrig – 8 % muslimer
Filippinerne – 5 % muslimer
Sverige – 5 % muslimer
Schweiz – 4,3 % muslimer
Holland – 5,5 % muslimer
Trinidad & Tobago – 5,8 % muslimer

På dette stade vil de arbejde på at få den hedenske regering til at tillade dem at regere sig selv under Sharia, den islamiske lov. Islams endelige mål er ikke at konverter verden, men at etabler Sharia lov over hele verden.
Når muslimerne når 10 % af befolkningen vi de øge lovløsheden som et middel til at klage over deres forhold ( Paris – bilafbrændinger). Enhver ikke – muslimsk handling, der krænker islam, vil medføre opstand og trusler:
(Amsterdam – Muhammed tegninger).
Guyana – 10 % muslimer
Indien – 13,4 % muslimer
Israel – 16 % muslimer
Kenya – 10 % muslimer
Rusland – 10 – 15 % muslimer
Ved 20 % kan man forvente optøjer opstået ud af ingen ting, der dannes jihad – militser, der forekommer sporadisk myrderier og kirker og synagoger nedbrændes. ( Så længe muslimerne ikke har magten, vil de altid føle sig forurettet. Mange muslimers reaktion over for mennesker, der viser dem islams grimme modermærke, er heftige negative. Hvis de ikke truer med fysisk vold, så truer de verbalt)
Etiopien – 32,8 % muslimer
Ved 40 % opleves omfattende massakrer, evindelige terrorangreb og vedvarende milits – krigshandlinger:
Bosnien – 40 % muslimer
Chad – 53,1 % muslimer
Libanon – 59,7 % muslimer
Fra 60 % kan man forvente uhæmmet forfølgelse af ikke – troende og tilhænger af andre religioner, sporadisk etnisk udrensninger (folkemord), anvendelse af Sharia lov som et våben og jizya – den skat, der på lægges vantro:
Albanien – 70 % muslimer
Malaysia – 60,4 % muslimer
Qatar – 77,5 % muslimer
Sudan – 70 % muslimer
Efter 80 % kan man forvente statsdirigeret etniske udrensninger og folkemord fx Indonesien.
(man husker det Tyrkiske folkedrab i Armenien 1915-1917.)
Bangladesh – 83 % muslimer
Egypten – 90 % muslimer
Gaza – 98,7 % muslimer
Indonesien – 86,1 % muslimer
Iran – 98 % muslimer
Irak – 97 % muslimer
Jordan – 92 % muslimer
Marokko – 98,7 % muslimer
Pakistan – 97 % muslimer
Palæstina – 99 % muslimer
Syrien – 90 % muslimer
Tajikistan – 90 % muslimer
Tyrkiet – 99,8 % muslimer
Forenede Arabiske Emirater – 96 % muslimer
100 % indvarsler Dar – es – Salam – det islamiske Freds Hus, der skal forstille, at være fred fordi alle er muslimer:
Afghanistan – 100 % muslimer
Saudi Arabien – 100 % muslimer
Somalia – 100 % muslimer
Yemen – 100 % muslimer

Det er selvfølgelig ikke tilfældet. For at tilfredsstille deres blodtørst begynder muslimerne derfor at myrde hinanden af forskellige årsager:Kilde CIA: The World Fact Book.(1998).

Fx Fahta og Hamas, som nu myrder hinanden på Vestbredden og i Gaza. Allahs vold og terror stopper ALDRIG.

Siden den 11. september 2001. har der været 11.490. dødelige terrorangreb.
”Før jeg var ni havde jeg lært den grundlæggende kanon for arabisk liv. Det var mig mod min bror; min bror og jeg mod vores far, min familie mod mine fætre og klanen; klanen mod stammen; og stammen mod verden, og os alle sammen mod de vantro”. ( Leon Uris – The Haj).
Det er værd at bemærke, at i mange, mange lande såsom Frankrig er den muslimske befolkning centreret omkring ghettoer, der er baseret på deres etnicitet. Muslimer integrer sig ikke i det større samfund. Derfor udøver de mere end deres procentandel af hele nationen burde tilsige.

Moskeerne er vores kaserner
Minaretter vores bajonetter
Kuplerne vores hjelme
De troende vores soldater
– Yahya Kemal (Beyatli).

” Det eneste ondskaben behøver for at sejer, er, at gode mennesker ikke gør noget,,
Citat af Edmund Burke (1729-97) filosof og politiker.

Det Nye “Palæstina,,.

Tillad mig et at omtale Nørrebro fatwaen. ( der ved en fejltagelse også blev sendt til Dansk flygtninghjælp, som gik videre med sagen).

Tariqah Jihad, udsnit af dansk fatwa for oprettelse af autonome områder.
“Det er vigtigt, at vi får vores eget område i Danmark, hvor muslimerne kan leve, som den hellige Koran bestemmer.

Det er vores menneskeret at få vort eget område, hvor vi kan leve uden druk, narko, nøgne danske piger, pølsebod, dårlige bodegaer og alle mulige andre danske ting. Vi er mange muslimer på Nørrebro. Derfor skal vi gøre Nørrebro til en islamisk bydel kun for os muslimer, hvor vi kan have vores kvinder i fred, hvor kvinder kan gå tildækkede, som den hellige Koran bestemmer, hvor der er rent og hvor befolkningen er ren. Vi skal have mange islamiske skoler, hvor piger og drenge kan gå hver for sig. Gymnastik og lejerskole, billedkunst af mennesker, biologi og andet dårligt skal forbydes. Islam er stor og skal herske i verden, som den hellige Koran siger. Husk, selv Tyrkiet, som i dag er 99% muslimsk, var engang kristen og uren. Men de kristne og danskerne har ingen kraft, tro eller fait derfor er de svage og vi er stærke. Muhammed Gelle sagde for nogen tid siden, at vi muslimer gerne vil rejse hjem til vores egen kultur, hvis vi fik 100.000 kr.
Men han tager fejl. Det har taget os 1400 år at komme til Danmark, og vi rejser aldrig hjem, for vi må ikke svigte islams mål , khalifa.
Islam er den største og hurtigst voksende religion. Enhver, som ikke arbejder for khalifa, er vores fjender;,,,.
Denne oplysning stammer fra Rolf Slot-Henriksen´s bog: Erobring og besættelse.

Diktatur, tyranni og galskab
.

Lad mig slutte med et indslag fra Wafa Sultan´s nye bog A God who hates, som er oversat af min gode ven Hans Erling Jensen. SE: http://www.eticha.dk

Prelude
Islam er totalitær i en sådan grad, at det er meget svært at fatte for udenforstående. Kritikere sammenligner ofte islam med andre totalitære ideologier som nazismen og kommunismen, hvilket på mange måder kan give en god fornemmelse af, hvad det drejer sig om. Men islam er endnu mere totalitær end disse politiske monstre. Hverken nazisterne eller kommunisterne forbød vin og øl, al billedkunst, alle skulpturer eller al musik. Jeg kan måske komme i tanke om andre trosretninger og grupper, som begrænser brugen af alkohol, men jeg kan ikke komme på nogen anden religiøs tro på denne planet, som har forbudt vin, billedkunst og de fleste former for musik på samme tid. Islam er unik i denne henseende.
Jeg har udviklet en ølhypotese om civilisation. Den fastslår, at ethvert samfund, der ikke nyder øl og vin, kan heller ikke producere god videnskab. Jeg siger dette 80% som en joke og 20% alvorligt. Før islam indtog Mellemøsten, producerede man flere videnskabelige fremskridt og det på et tidspunkt, hvor de gamle civilisationer var storforbrugere af øl og vin. Efter Islam har Mellemøsten ikke bidraget med den store forskerskare, og under de sidste mange år er tallet faldet til næsten nul. Den gode periode falder sammen med den periode, hvor der stadig var betydelige ikke-muslimske samfund og i forlængelse heraf eksisterede en betydelig produktion af vin i dette område. Den middelalderlige persiske videnskabsmand Omar Khayyam var en god matematiker, men en dårlig muslim, der elskede vin. De ottomanske tyrkere jagede stort set alt, hvad der var tilbage af vinkultur, væk fra denne region. I øvrigt har tyrkerne heller ikke bidraget med meget til videnskaben.

Den ene mulige indvending jeg kan se at forbruget af øl og vin er, at nogle mænd bliver alkoholikere, der fortsætter med at slå deres koner, og nogle kvinder slår deres børn, når de drikker. Det er desværre sandt i visse tilfælde og udgør selvfølgelig et problem, som ikke bør ignoreres. Men eftersom islamiske samfund har en ekstrem høj grad af børnemishandling, vold i hjemmet og generel vold af enhver art, er det vanskeligt at finde gode argumenter for afholdenhed i disse samfund. Koranen 4:34 siger meget klart, at mænd får lov til at slå deres kvinder. De behøver ikke at drikke sig fulde først.
”En Gud som hader” er let at læse, men samtidig dybt foruroligende og spækket med eksempler fra hverdagen på, hvordan islamiske doktriner ødelægger livet for millioner af mennesker. Wafa Sultan’s bog giver os en ubehagelig indsigt i en kultur som ødelægger sine medlemmer. Den tegner et portræt af et samfund, hvor kvinder mishandles dagligt og knapt opfattes som menneskelige og derfor projekterer deres egne traumer på deres sønner, døtre og svigerdøtre. Dermed skabes en endeløs cyklus af psykisk og fysisk udnyttelse og fornedrelse. Det er meget svært at se, hvordan denne onde cirkel kan brydes uden at forkaste islam totalt.

Wafa Sultan er psykolog og Ex muslim hun bor i dag på en hemmelig adresse i USA.

“Al frihed begynder med religions kritik,, Citat af Ludwig Feuerbach (1804-72) tysk filosof.

MVH. A. Hansen.

Kilde materiale.

1).Vesten må vælge. Marius Baar. 1980.
2). I krigens hus. Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard.2003.
3). Storm over Europa. Islam-fred eller trussel. Lone Nørgaard og Tabita Wulff. 2006.
4). Jeg anklager. Ayaan Hirsi Ali. 2005.
5). Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark. Rolf Slot-Henriksen. 2004.*
6). Problemet med ISLAM. Irshad Manji. 2004.

Et udvidet kursus.

7). Derfor er jeg ikke muslim. 2004. af den pakistansk filosof “Ibn Warraq.
8). Troens Fallit, religion, terror og fornuftens fremtid.2007. af den amerikanske filosof Sam Harris.
9). Vejen til Damaskus. Kim Møller. 2008.
10) Mod mørket. Helle Merete Brix. 2008.
11). Islamister og naivister – et anklageskrift. Karen Jespersen og Ralf Pittelkow.2006.
12) 1400 års krigen. af Hedegaard & camre. 2009.
13) The myte of islamic tolerance – how islamic law treats non-mulims. Edited by Robert Spencer 2005.
14) The truth about Muhammad – founder of the World´s most intolerant Religiom. Robert Spencer 2006.
15) While Europe sleept – How radical islam is destroying the West from within. Bruce Bawer.2006.
16) Religion of Peace? – islam´s war against the world. Gregory M. Davis.2006.
17) Islam and the West. Bernad Lewis.1993.
18) Why we want to KILL YOU. Walid Shobat.2007.
19) A God who hates. Wafa Sultan. 2009.
20) Al-Hijra. Sam Solomon, 2009.
21) al-Qaeda. The true story of radical islam. Jason Burk 2004.
* Rolf Slot-Henriksen er den dansker, som har skrevet flest fagbøger om islam.
Alternativ litteraturliste.

1. The Politically incorrect guide to Islam and crusades. Robert Spencer.

2. What the Koran really says. Ibn Warraq.

3. Defending the West: A critique of Edward Said´s Orientalism. Ibn Warraq.

4. Murder in Amsterdam: The death of Theo van Gogh and limits of tolerance. Ian Buruma.

5. Infidel. Ayaan Hirsi Ali.

6. Onward Muslim soldiers: How Jihad still threatens America and the West. Robert Spencer.

7. The sword of the prophet: Islam; history, Theology, impact on the world. Srdja Trifkovic.

8. When religion becomes evil: Five warning signs. Charles Kimball.

9. The Nazi connection to Islam: Adolf Hitler and Haj Amin al-Husseini. Chuck Morse.

10. Islam and the Jews: The unfinished battle. Mark Gabriel.

11. Islam and Terrorism: What the Quran really teaches about Christianity, violence and the goals of the Islamic jihad. Mark Gabriel.

12. The West’s last chance: Will we win the clash of civilizations? Tony Blankley.

13. The legacy of Islamic holy war and the fate of Non-Muslims. Andrew Bostom.

14. Because they hate: A survivor of Islamic terror warns America. Brigitte Gabriel.

15. Al Qaeda in Europe: The new battleground of international jihad. Lorenzo Vidino.

16. Future jihad: Terrorist strategies against America. Walid Phares.

17. Allah’s bomb: The Islamic quest for nuclear weapons. Al Venter.

18. Globalization and its Enemies. Daniel Cohen.

19. A never ending war. Michael Cappi.

20. Slavery, terrorism & Islam. The historical roots and contempory threat.Peter Hammond

21. Islamic jihad. A legacy of forced conversion, imperialism, and slavery. M.A. Khan.

Alle disse bøger kan købes på http://www.amazon.com

VÅGN OP VÅGN OP

DET ER NU ELLER ALDRIG!

Her er det skarpeste bevismateriale denne verden
nogensinde har set!

Se W. Kopping´s film The thrid jihad.

Filmen kan i øjeblikket ses gratis spiletid ca. 71 min.

Besøg dette link RadicalIslam.org (info@radicalislam.org) Eller http://www.thethridjihad.com

Advarelse i har aldrig set noget så grusomt,

Islam er verdens største forbryderorganisation.

Links:

http://www.islam-watch.org/index.php

http://www.thereligionofpeace.com/

http://kitmantv.blogspot.com/2010/03/britains-islamic-republic.html

http://www.thethirdjihad.com/

http://snaphanen.dk/

http://www.internationalfreepresssociety.org/

http://gatesofvienna.blogspot.com/

http://www.eticha.dk

http://www.siad.dk

Lad mig slutte med, at den der ikke har set Wayne Kopping to dokumentar film;

1). Obsession – Radical islam´s war against the West. 2006.

2). The third jihad. 2009.

Ved reelt ikke hvad de taler om!

Kort sagt:

” Hvis du troede at Nazimen var grusom brutal og modbydelig – så vent til det går op for dig hvad islam handler om!

Islam er verdens største terrororganisation – de muslimer, der ikke kan leve med det bør straks melde sig ud af denne døds kult.

Siden dem 11. September 2001 har islamiske terrorgrupper
genmen ført mere end 15146 dødelige terrorangreb rund omkring i verden.

Det siger jo alt om Allah´s had, vold, blod og terror!

P.s begge film kan købes på nettet. På link 4.
– Der findes flere klip fra begge film på Youtube.

Mvh. Allan Hansen.

Anonymous

Posted: 31 august 2010 - 04:57 - Svar

1. Restoring Honor Rally 8-28-10, a historic event, with 300,000 – 650,000 people, and about Restoring Honor, Unity, Faith, God, Hope, Charity, and a momentum for the FUTURE.

Al Sharpton´s Rally 8-28-10. no historic event, with 3,000 people, and about Racism, Divide, Hate Mongering, Bigotry, and a path BACKWARD.

2. “predominantly white crowd” [Restoring Honor Rally 8-28-10]

REPEAT eight times!!!

100% FALSE!!!

Snaphanen, EDUCATE thyself:

http://www.watchglennbeck.com/restoringhonor .
http://www.watchglennbeck.com// , Glenn Beck Show – August 30, 2010, 8:28: How The Media Missed The Message.
http://www.watchglennbeck.com/video/GB-on-tv/ , Glenn Beck on Bill O´Reilly, 8/30/10, and on FOX News Sunday, 8/29/30.

    LFPC

    Posted: 1 september 2010 - 00:52 - Svar

    Anonymous, you have misread my post completely. We agree, but perhaps because you do not read Danish you fail to notice that I am addressing the obsession with colour of skin, as long as it is white, of the MSM reports. I made this abbreviated version of the post at The Daily Caller because I was struck by the sheepish conformity of MSM language.

Leave a Comment